Gry sądowe

Gry sądowe

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Siedem najczęściej stosowanych sztuczek adwokatów Ludzie poza wszelkimi podejrzeniami. Tak o adwokatach mówiono w latach 80., kiedy wielu z nich broniło opozycjonistów, pomagało prześladowanym. Dzisiaj coraz częściej mówi się o nich jako o ludziach balansujących na granicy prawa, a często wręcz stojących po stronie bezprawia. Choroba oskarżonego lub jego obrońcy, nie doręczone wezwanie na rozprawę, wniosek o zmianę adwokata z urzędu, wypowiedzenie obrońcy pełnomocnictwa, żądanie wyłączenia sędziego, powołanie nowych świadków i biegłych, wielogodzinna mowa sądowa - to najprostsze chwyty adwokatów. Umożliwiają one sparaliżowanie procesu karnego czy umorzenie postępowania wskutek przedawnienia się zarzutów. Tak właśnie może się zdarzyć w procesie FOZZ. Oskarżona Janina Chim nagle straciła zaufanie do swoich mecenasów, a kiedy sąd wyznaczył ich na obrońców z urzędu, nie odbierali zawiadomień - wręcz ukryli się przed wymiarem sprawiedliwości. Na rozprawie pojawili się dopiero wtedy, gdy wszczęto w ich sprawie postępowanie dyscyplinarne.
Chwyt nr 1
ZMIANA ADWOKATA

Podobny chwyt jak Janina Chim zastosowali na sali sądowej adwokaci Waldemar Puławski i Ewa Gaweł - obrońcy Haliny G. (Inki), zamieszanej w zabójstwo byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Bronili Inki przez trzy lata, po czym nagle oświadczyli, że "już nie reprezentują jej interesów". Adwokatów często zmieniał Grzegorz Piotrowski, zabójca księdza Jerzego Popiełuszki, sądzony kilka lat temu za znieważenie i zniesławienie sędziów. Mecenas Ilona Nowakowska-Góra, jedna z czworga obrońców Piotrowskiego w tym procesie, nie stawiała się na sali sądowej, tłumacząc się najpierw złym stanem zdrowia, a potem inną koncepcją obrony niż ta, której oczekiwał klient. W czerwcu ubiegłego roku dwa dni przed pierwszą rozprawą pełnomocnictwo wypowiedział adwokatom gangster Ryszard Niemczyk, zabójca Pershinga. Omal nie sparaliżowało to procesu w bielskim sądzie okręgowym. Miesiąc wcześniej podobny problem mieli katowiccy sędziowie uczestniczący w trzecim już procesie 22 członków plutonu specjalnego ZOMO, odpowiedzialnych za śmierć górników w kopalni Wujek. Trzech adwokatów złożyło wówczas wnioski o wyłączenie ze sprawy, czyli powtórzyli scenariusz z drugiego procesu zomowców.
O tym, jak skuteczną bronią jest zmiana adwokata, bez żenady mówił swoim klientom mecenas Henryk Dzido (senator Samoobrony), broniący trzech oskarżonych o pobicie policjantów podczas blokady w Bartoszycach w 1999 r. Po rozpoczęciu procesu w olsztyńskim sądzie w obecności dziennikarzy poinformował, że będzie bronił tylko jednego z oskarżonych, a pozostali mają poprosić o adwokata z urzędu. Klienci nie kryli zdziwienia, ale mecenas ich uspokajał: "Będę bronił was wszystkich, jeśli jednak teraz poprosicie o nowego adwokata, to sprawa się odwlecze". I rzeczywiście się odwlekła.

Chwyt nr 2
CHOROBA OBROŃCY

W 2002 r. dzień przed rozpoczęciem przed poznańskim sądem rejonowym powtórnego procesu oskarżonych pracowników Elektromisu zachorował jeden z ich dwóch obrońców - mecenas Wiesław Michalski. Do sądu trafiło zwolnienie lekarskie (na półtora miesiąca). Wówczas, aby nie hamować biegu postępowania zagrożonego przedawnieniem, sąd wyznaczył obrońcę z urzędu - Agatę Michalską, córkę Wiesława, która wcześniej zastępowała ojca na rozprawach. Nowy obrońca nie odbierał jednak korespondencji z sądu. Kiedy wreszcie mecenas Michalski wyzdrowiał, pojawił się na sali sądowej razem z córką i zasypał sąd wnioskami formalnymi. Wszystkie zostały odrzucone, ale zabrało to sądowi sześć godzin.
Aż sześć lat stracił warszawski sąd, nim udało się rozpocząć proces grupy przestępczej oskarżonej o porwanie i wymuszenia kilku milionów złotych od jednego z najbogatszych ludzi w Polsce. Sprawa spadała z wokandy 20 razy, bo albo nie stawiali się adwokaci, albo oskarżeni. Proces zakończono w 2003 r., po ośmiu latach od wniesienia aktu oskarżenia. Czterech gangsterów nie doczekało wyroku - zostali zamordowani lub zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach.

Chwyt nr 3
CHOROBA OSKARŻONEGO

W grudniu ubiegłego roku w Katowicach miał się zacząć ponowny proces 32-osobowego gangu Krakowiaka. Jednak - z powodu braku na ławie oskarżonych czterech osób odpowiadających z wolnej stopy - ten najdroższy w historii śląskiego wymiaru sprawiedliwości przewód sądowy rozpoczął się falstartem. Oskarżeni przysłali faksem pisma, że źle się czują. Po raz pierwszy sprawa Krakowiaka trafiła na wokandę w lutym 2001 r. Po 131 rozprawach trzeba było zacząć ją od nowa, gdyż zachorowała ławniczka. Samo zabezpieczenie sali rozpraw kosztowało do tego czasu 2 mln zł.
Choroby oskarżonych to niejednokrotnie zwykły wymysł. Dostarczanie sądowi fałszywych zaświadczeń o stanie zdrowia klienta stało się w ostatnich latach codziennością. Tylko wyjątkowo - tak jak w wypadku oskarżonego o pedofilię dyrygenta poznańskiego chóru Wojciecha Kroloppa - sądy negatywnie weryfikują dokumenty poświadczające chorobę.

Chwyt nr 4
USPRAWIEDLIWIONA NIEOBECNOŚĆ

Powszechnym sposobem na przedłużanie przez adwokatów postępowania sądowego jest ich nieobecność na rozprawach. Niedawno Sąd Rejonowy w Pile musiał ponownie odroczyć proces posłanki Samoobrony Renaty Beger oskarżonej o fałszowanie list wyborczych, ponieważ nie pojawił się jej obrońca. Mecenas Marek Czarnecki stwierdził, że jako eurodeputowany ma ważniejsze sprawy na głowie niż obecność w sądzie. Nie stawiają się w sądach także inni posłowie Samoobrony, którym obowiązki parlamentarne uniemożliwiają kontakt z wymiarem sprawiedliwości.
Z powodu notorycznej nieobecności adwokatów w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu, gdzie toczy się sprawa oskarżonego o machinacje finansowe wójta Nowej Słupi i jego ludzi, z zaplanowanych w ubiegłym roku dwunastu rozpraw nie odbyła się połowa. Jedni obrońcy chorowali, inni uczestniczyli w komisji egzaminacyjnej - żaden z nich nie wysłał na rozprawy zastępcy. Sędzia Artur Adamiec nie mógł nic zrobić, bo nieobecność była usprawiedliwiona. Rozprawę trzeba było odroczyć.

Chwyt nr 5
NOWE DOWODY

Największe pole do popisu dają przedstawicielom palestry sprawy karne, w których - podobnie jak w wypadku sprawy FOZZ - zarzuty są zagrożone przedawnieniem. Adwokaci starają się wówczas nie tylko dostarczać sądowi kolejne zwolnienia lekarskie, ale składają też liczne wnioski przedłużające postępowanie - o powołanie nowych biegłych czy przesłuchanie dodatkowych świadków.
Skutecznym chwytem przeciągającym sprawy jest wykazywanie merytorycznych błędów prokuratury, ale dopiero w końcowej fazie postępowania sądowego. Najczęściej adwokaci wskazują wtedy błędy w opiniach biegłych. W styczniu 2003 r. w zielonogórskim sądzie miał się zakończyć proces grupy oskarżonej o wyłudzenie podatku VAT. Kiedy już obrońcy mieli wygłosić mowy końcowe, niespodziewanie złożyli wniosek o wznowienie procesu (sprawie groziło przedawnienie). Twierdzili, że główny oskarżony zwrócił fiskusowi całą kwotę. Prokurator przekonywał, że to kompletna bzdura, ale sąd postanowił zwrócić się do urzędu skarbowego. Okazało się, że rację miał oskarżyciel.
W sprawie przeciwko królowi żelatyny Kazimierzowi Grabkowi, toczącej się w Brodnicy, proces w ogóle nie mógł się rozpocząć, ponieważ główny oskarżony zachorował. Kiedy już wyzdrowiał, jego obrońca zażądał przesłuchania dodatkowo 350 świadków. Większość miała rozstrzygnąć przed sądem dylemat, czy zasadne jest istnienie Polskiego Związku Producentów Żelatyny.

Chwyt nr 6
WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO

W połowie grudnia ubiegłego roku Henryk Dzido i Róża Żarska, obrońcy Andrzeja Leppera, próbowali sparaliżować proces lidera Samoobrony oskarżonego o zniesławienie polityków SLD i PO. Adwokaci zarzucili trójce sędziów stronniczość i zażądali odsunięcia ich od sprawy. Rozpoznanie takiego wniosku wymaga wyznaczenia trzech innych sędziów, którzy oceniają zasadność zarzutów. Bardziej finezyjna odmiana tej samej metody polega na wytaczaniu sędziom przez oskarżonych spraw o ochronę dóbr osobistych. Taka sytuacja zdarzyła się podczas procesu Elektromisu. Dwójka oskarżonych zarzuciła sędziemu Jakubowi Zielińskiemu, iż naruszył ich dobra osobiste. W pozwach napisali, że wzywanie ich do sądu i nakazanie meldowania się w komisariacie stanowi przejaw "nękania" i "szukania odwetu". Gdyby ta cywilna sprawa trafiła na wokandę, sędzia Zieliński musiałby zostać wyłączony ze sprawy. Nie stało się tak tylko dlatego, że oskarżeni nie potrafili podać prywatnego adresu sędziego.

Chwyt nr 7
KRUCZEK PRAWNY

Co trzeba zrobić, żeby się nie rozwieść? Należy wytoczyć małżonkowi sprawę rozwodową. Art. 428 kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, iż w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda postępowanie ulega zawieszeniu. Po roku sąd je w ogóle umarza. Przez ten czas współmałżonek nie może wnieść drugiej sprawy rozwodowej, bo formalnie jest ona w toku. Podobnych kruczków jest wiele. W przeszłości, na przykład w latach 80., najlepsi polscy adwokaci wykorzystywali je do obrony działaczy podziemnej "Solidarności".
Byłoby bezsensowne odbieranie adwokatom prawa do stosowania różnych sztuczek, które mają się jak najlepiej przysłużyć ich klientom. Adwokaci powinni jednak sami wiedzieć, kiedy ich działania stają się formą udziału w przestępstwie. A to już nie mieści się w zestawie dopuszczalnych chwytów.
Więcej możesz przeczytać w 9/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2005 (1161)

 • Na stronie - Na odwyku6 mar 2005Trzeba nie myśleć, żeby myśleć, iż z politycznej makulatury da się zrobić luksusowy papier Dlaczego nasi twórcy i duża część inteligentów nie widzą rzeczy takimi, jakimi one są? Nie widzą, bo nie mają czym widzieć. Francuski pisarz i filozof...3
 • Skaner6 mar 2005HITY I KITY PRAWNE WEDŁUG CIMOSZEWICZA Tygodnik "Wprost" poprosił mnie o wskazanie najlepszych i najgorszych ustaw uchwalonychw tej kadencji Sejmu. Gdybym miał wskazać pięć najlepszych - takich, które "przetrwają"...6
 • Dossier6 mar 2005"Zacytuję Jaroslava Haska: Miejsce w życiu jest dla wielu cymbałów, ale tylko jeden może przejść do historii" Radio Tok FM KRZYSZOT JANIK przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD "Coś trzeba zrobić, ale trudno mi...7
 • Sawka6 mar 20058
 • Kadry6 mar 20059
 • Playback6 mar 200511
 • M&M6 mar 2005TRAFIŁ SWÓJ NA SWEGO Huk! Zgiełk! Łomot! Czy smoka grzmoci święty Jerzy? Czy to młody Herkules z łbem Hydry się mierzy? Czy wojna Ziemian z tymi, co żyją na Marsie? Nie. To z Radiem Maryja Lech Wałęsa starł się. A mnie żal,...11
 • Poczta6 mar 2005Wydzielina z artysty Jestem ogromnie wdzięczna za artykuł "Wydzielina z artysty" (nr 2). Dziękuję jego autorowi za odwagę nazywania rzeczy po imieniu. Nie spotkałam jeszcze tak trafnej i rzeczowej oceny. Rozumiem, że widzowie, jak...11
 • Nałęcz - Szkodliwy bojkot6 mar 2005Na uroczystościach w Moskwie nie może zabraknąć polskiego prezydenta, bo to nie jest lokalna impreza rosyjska Coraz większych rumieńców nabiera spór o to, czy prezydent Aleksander Kwaśniewski powinien pojechać do Moskwy na obchody 60-lecia...12
 • Ryba po polsku - Śpiewające fortepiany6 mar 2005Gdyby prezydentem USA był Clinton, zrobilibyśmy premierem Stańkę. Byłby niezły duet - amerykański saksofon i polska trąba Błazen króla Zygmunta Augusta, słynny Stańczyk, twierdził, że najwięcej w Polsce jest lekarzy, i nawet to udowodnił,...13
 • Z życia koalicji6 mar 2005NEOUNIA WOLNOŚCI JESZCZE NA DOBRE nie powstała, a już zyskała status partii rządzącej (choć rubryka "Z życia opozycji" nie chce tego przyznać i oddać koalicji co koalicyjne). I to wcale nie dlatego, że ma własnego...14
 • Z życia opozycji6 mar 2005JEST KOLEJNY ZAWIESZONY CZŁONEK Tym razem temu zabobonowi uległa partia tak światła jak Unia Wolności. Swoje członkostwo zawiesił niejaki Andrzej Skowroński, szef partii na Śląsku. Postąpił tak drastycznie, bowiem obejmuje posadę...15
 • Fotoplastykon6 mar 200516
 • Zarazki z kurii6 mar 2005Prawdopodobnie Jan Paweł II będzie mógł żyć tylko z otworem w tchawicy To nie były dwie choroby, to była jedna choroba - z bufonadą pośrodku" - pokrzykiwał znany watykanista w hallu polikliniki Gemelli, gdy papież ponownie trafił do szpitala. Tym...18
 • Gry sądowe6 mar 2005Siedem najczęściej stosowanych sztuczek adwokatów Ludzie poza wszelkimi podejrzeniami. Tak o adwokatach mówiono w latach 80., kiedy wielu z nich broniło opozycjonistów, pomagało prześladowanym. Dzisiaj coraz częściej mówi się o nich jako o...22
 • Czarne owce palestry6 mar 2005W Stanach Zjednoczonych niestawienie się adwokata na rozprawie zostałoby uznane za obrazę sądu i surowo ukarane Sędzia wzywa do siebie adwokata i stanowczym głosem mówi: "W moim sądzie panu na to nie pozwolę". To sytuacja, którą często możemy...25
 • Profesor z SB6 mar 2005Jeden z najbardziej znanych polskich historyków współpracował z SB - wynika z dokumentów IPN Czy prof. Andrzej Garlicki, jeden z najwybitniejszych polskich historyków, był tajnym współpracownikiem służb specjalnych PRL? Tak wynikałoby z...26
 • Rzemieślnicy polityki6 mar 2005Prezydenci dużych miast chcą rządzić Polską Wartość budowniczego objawia się w tym, co wybudował" - uważał Niccolo Machiavelli. "Wartość polityka objawia się w tym, co po sobie zostawia" - można to zdanie strawestować. Niewielu z nas zaufałoby...30
 • Giełda6 mar 2005Hossa Świat Budżet koło fortuny Radni niemieckiego Blumbergu dwa razy w tygodniu grają za własne pieniądze na loterii, licząc na to, że ewentualna wygrana pomoże uchronić miasto przed bankructwem. Urzędnicy podpisali oświadczenia, że...36
 • Unia autarkii6 mar 2005W Europie mamy wolny przepływ usług - pod warunkiem że są to usługi francuskie i niemieckie38
 • WIG z wigorem6 mar 2005Polska giełda jeszcze długo będzie fabryką pieniędzy Co poszło w górę, to się musi zwalić (what goes up, must come down) - powtarzają inwestorzy z Wall Street. W okresach hossy na rynku przychodzi moment, kiedy papierowym milionerom drżą ręce....42
 • Kosmiczna konstytucja6 mar 2005Eurogniot od eurobiurokratów Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej przekazał kopię unijnej konstytucji zespołowi europejskich astronautów, którzy mają ją zabrać na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Konstytucję weźmie z sobą włoski astronauta,...44
 • 2 x 2 = 4 - Zagadka złotego6 mar 2005W pełni zgadzam się z twierdzeniem prof. Witolda M. Orłowskiego, że złoty nie zwariował ("Wprost", nr 7), że trzeba nauczyć się żyć z mocnym złotym. Jest to konieczne tym bardziej, że porównanie siły nabywczej walut uzasadniałoby nawet dalszy...50
 • Supersam6 mar 2005Bezpieczna jazda z "Wprost" Dziennikarze "Wprost" razem z radiową Trójką i ekipą Telewizji Polskiej uczestniczyli w trzech etapach Pucharu Jedynki - zawodach propagujących bezpieczną jazdę na nartach. Grzegorz...52
 • Ekstrawagancja na stoku6 mar 2005Narty pokryte złotem, szklanymi kryształkami czy reprodukcjami zdjęć z blond pięknościami będą obowiązywać w przyszłym sezonie w modnych zimowych kurortach. Targi Sprzętu i Mody Sportowej Ispo Winter w Monachium pokazały, że czołowi...52
 • Grzech nieśmiertelny6 mar 2005Z czego spowiadają się Polacy? Wyznaj mi swoje grzechy, a powiem ci, kim jesteś. Żadne badanie socjologiczne nie powie tyle o Polakach jak to, z czego się spowiadają, albo raczej to, czego nie wyznają przy konfesjonale. Nawet w anonimowych...54
 • Pan Hulot wśród samochodzików6 mar 2005Tegoroczny salon samochodowy w Genewie można reklamować hasłem: średnie auta dla średniaków Tak jak festiwal filmowy w Berlinie do Oscarów ma się salon samochodowy w Genewie do salonu w amerykańskim Detroit. I tu, i tu są nagrody, ale tylko w...60
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Kur zapiał cienko6 mar 2005Piotrusiu! Słońce świeciło białym blaskiem, odbijając się od lodu, szczelnie pokrywającego toń Balatonu. Mieliśmy za sobą dwa tygodnie austriackich knedli, a bagażnik pełen gruszkowych i morelowych destylatów. Odświeżywszy...62
 • Druga płeć - Oczekiwana zmiana miejsc6 mar 2005Camilla uosabia ideał współczesnej kochanki, co z definicji gwarantuje partnerowi porozumienie dusz i udany seks "Pragnęłam szczęścia. Byłam bardzo zakochana i z ufnością oddałam własny los w ręce męża. Tak, podcięłam sobie żyły, to był mój krzyk...64
 • Kulomioty ojca dyrektora6 mar 2005Franciszkanie z Niepokalanowa przed wojną wytaczali antysemickie armaty, by  po jej wybuchu ratować Żydów66
 • Know-how6 mar 2005Śpiewająca nawigacja Wieloryby komunikują się za pomocą infradźwięków. Z najnowszych badań wynika, że ich basowy "śpiew" potrafi pokonywać tysiące kilometrów i przekazywać informacje, na przykład o ławicach...70
 • Piękni żyją lepiej6 mar 2005Polki powiększają piersi i podnoszą pośladki, Polacy zmniejszają brzuchy i przeszczepiają włosy Ludzie mówią, że byłoby strasznie, gdyby wszystkie dziewczynki były ładne. A ja myślę, że to byłoby wspaniałe. A jeszcze lepiej, żeby wszyscy ludzie...72
 • Mózg jak wino6 mar 2005Ludzie starzy sprawniej niż młodzi posługują się językiem, trafniej formułują myśli Dlaczego już ponad 30 tys. lat temu starcy mieli decydujący głos w najważniejszych dla ówczesnych plemion sprawach? To dopiero w drugiej połowie XX wieku...80
 • Bez granic6 mar 2005Sporty polityczne Na ostatniej wyspie wolności można być wolnym nawet za kratkami. Na Kubie trwa właśnie pierwsza Olimpiada Więźniów. Zatrzymani reprezentujący cztery kubańskie regiony będą walczyć w takich konkurencjach, jak...82
 • Dyspensy nie będzie6 mar 2005Uzbrojenie Chin w europejską broń stanowiłoby początek końca NATO Pojednanie amerykańsko-europejskie jest na razie wątłą rośliną, którą trzeba starannie pielęgnować. Zamiast narzekać, że namacalne rezultaty wizyty prezydenta George'a Busha w...84
 • Trzy razy nein6 mar 2005Nikomu w Europie nie zależy na pojednaniu z USA George Bush miał przyjechać do Europy skruszony i gotowy do kompromisów. Niemcy przygotowywali się do wizyty prezydenta USA w Moguncji przepełnieni wolą pojednania, pod warunkiem że doceni on...88
 • Piosenki jerychońskie6 mar 2005Bezmyślna wojna Arafata okazała się prawdziwą klęską dla biblijnego miasta Żetony są przygotowane od dawna, krupierzy w białych smokingach i różowych muszkach specjalnie sprowadzonych z Wiednia czekają tylko na sygnał. Po czterech latach w...90
 • Bomba z ospą6 mar 2005Tylko dla 5 proc. Polaków wystarczy szczepionki przeciw ospie w razie ataku bioterrorystycznego To przerażające - stwierdził Klaus de Vries, były minister spraw wewnętrznych Holandii. Do takiego wniosku doszedł, biorąc udział w grze...94
 • Szach szachiście6 mar 2005100 mld dolarów traci rocznie amerykańska gospodarka w wyniku działań narkobiznesu Gdy policja wtargnęła, by aresztować go w luksusowym apartamencie, schował się w szafie. Sześćdziesięciopięcioletni dziś Gilberto Rodriguez Orejuela wyglądał i...96
 • Menu6 mar 2005WYDARZENIA KRÓTKO PO WOLSKU Rozkoszna nieświadomość Ciężkie czasy idą na palaczy. Coraz mniej jest miejsc w Ameryce i Europie, gdzie bezkarnie można sobie puścić dymka. W Azji jedno państwo, konkretnie Bhutan, wprowadza całkowity...98
 • Podróż do kresu grozy6 mar 2005Beksiński chciał, by na jego obrazy patrzono tak, jak się słucha muzyki Obrazy Zdzisława Beksińskiego przypominają ekrany wypełnione scenami z filmów grozy. W szerokiej perspektywie ukazują zwykle widoki monumentalnych gór, burzliwych oceanów....102
 • Armia Franza Ferdinanda6 mar 2005Nowa muzyka rockowa zabiła popowego zombi z lat 80. Tego nie było chyba od czasu Beatlesów, a przynajmniej od debiutu grupy Queen. Równo rok temu album "Franz Ferdinand" szkockiej grupy o tej samej nazwie wydawał się tylko kolejnym błyskotliwym...106
 • Makbet polski6 mar 2005Skoro politykom wolno u nas wszystko, to dlaczego nie ludziom teatru? W polskim teatrze jak trwoga, to do... Szekspira. Hamlet ze swoim intelektualnym dylematem "być albo nie być" trąci myszką. "Romeo i Julia", czyli miłość w czystej postaci, nie...108
 • Na wschód od Hollywood6 mar 2005Z kina potrafi czerpać zyski cała Europa Środkowa, tylko nie Polska Mamy budżet w wysokości 7 mln USD, a film będzie wyglądał, jakbyśmy wydali 40 mln USD" - mówi Marc Turtletaub, współproducent filmu "Everything is Illuminated", którego premiera...110
 • Ueorgan Ludu6 mar 2005Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 8 (125) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 28 lutego 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Mały wielki przegrany MILLER BEZ OSCARA Niestety, nasz...112
 • Skibą w mur - Sztuka pukania6 mar 2005W Europie każdy ma prawo się pukać, jak chce - nawet gej pingwin W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w społeczeństwie odgrywa pukanie. W przyrodzie rozróżniamy wiele sposobów pukania. W kapitalizmie popularną formą pukania jest pukanie do...114