Boża ośmiornica

Boża ośmiornica

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Tajemnica, hierarchia, Średniowieczne rytuały - czy może być coś bardziej podejrzanego dla zsekularyzowanych elit?
Tajemnica, hierarchia, średniowieczne rytuały - czy może być coś bardziej podejrzanego dla zsekularyzowanych elit?

Mnisi mordercy próbują obalić republikę i wprowadzić klerykalny, rasistowski reżim - o takich wydarzeniach opowiada najnowsza produkcja Luca Bessona "Aniołowie Apokalipsy". Ponure tajemnice, spiski, średniowieczne rytuały - od stuleci wielu ludziom Kościół wydaje się mocno podejrzany. Obrazy katolickich księży i zakonników, knujących intrygi i dążących do panowania nad światem, pojawiają się w europejskiej kulturze od XVII wieku. W tę tradycję doskonale wpisuje się powieść "Kod Leonarda da Vinci" Dana Browna, która odniosła oszałamiający sukces na świecie, choć zawiera stek bzdur.

Protokoły jezuitów
Najbardziej znanym przykładem spiskowej teorii dziejów są "Protokoły mędrców Syjonu", przedstawiające rzekomy plan zawładnięcia światem przez Żydów. Mało kto wie, że "Protokoły" były wzorowane na "Poufnych radach jezuitów" - anonimowym apokryfie z 1613 r. Jego autorem był usunięty z zakonu Hieronim Zahorowski. Aby się zemścić, opublikował fałszywkę, którą przedstawił jako rzekomą instrukcję do użytku wewnętrznego zakonników. "Poufne rady jezuitów" zrobiły błyskawiczną karierę w Europie. Jak pisał historyk prof. Janusz Tazbir: "Już w XVII wieku kolejne ich wersje doczekały się pół setki wydań zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniach na języki narodowe. W następnych wiekach liczba edycji wzrosła do trzystu. Był to więc chyba najczęściej wydawany za granicą utwór polskiego autora, przewyższający swą popularnością większość innych fałszywych instrukcji tego typu". W kolejnych wydaniach dodawano rozdziały mówiące o tym, że zakonnicy dążą do panowania nad światem, np. przez skłócanie europejskich władców czy wzniecanie wojen. Szczególną popularnością teorie te cieszyły się w krajach protestanckich. Czarna legenda jezuitów narodziła się wkrótce po założeniu zakonu w 1534 r. Instytucja stworzona przez św. Ignacego Loyolę odegrała bowiem ważną rolę w hamowaniu postępów reformacji. Dlatego głównie przeciwko niej wymierzone było ostrze protestanckich polemik. W Polsce pierwsza anonimowa broszura zarzucająca jezuitom spiskowanie pojawiła się w 1590 r. W tym pamflecie zakonnicy zostali przedstawieni nie jako agenci Rzymu, lecz Madrytu. Mieli dążyć do tego, by polskie miasta, m.in. Lublin i Jarosław, przeszły pod panowanie hiszpańskiego króla Filipa II. Zarzut taki brzmiał nad Wisłą absurdalnie, a wzięło się to stąd, że autorzy broszury wzorowali się na antyjezuickich paszkwilach z Francji.

Aramis, generał jezuitów
Leon Poliakov, francuski historyk antysemityzmu, utrzymuje, że fałszywkę Zahorowskiego całkiem serio potraktował Aleksander Dumas, który wplatał antyjezuickie wątki do swych powieści, takich jak "Józef Balsamo" czy "Pamiętniki lekarza". Zakamuflowanym generałem jezuitów okazał się zresztą jeden z trzech muszkieterów. W powieści "Wicehrabia de Bragelonne" stojący na czele zakonu Aramis porywa króla Ludwika XIV i podstawia jego brata bliźniaka, człowieka w żelaznej masce, więzionego w Bastylii. W ten sposób jezuici w miejsce Króla Słońce osadzają na tronie Francji marionetkę. Niecne plany zakonu krzyżuje ostatecznie dzielny d`Artagnan. Z "Poufnych rad jezuitów" korzystał też francuski pisarz Eugeniusz Sue, tworząc "Żyda wiecznego tułacza". Była to najsłynniejsza powieść w odcinkach w historii nowożytnej Europy, drukowana w latach 1842-1843 na łamach "Le Journal des Debats". Pełniła ona wówczas funkcję dzisiejszych seriali telewizyjnych, elektryzując niemal całą czytającą publiczność Francji. Jak pisał Teofil Gautier: "Chorzy odsuwali zgon w oczekiwaniu na następny odcinek `Tajemnic Paryża`. Magiczne słowa: `ciąg dalszy jutro nastąpi`, powodowały, że przeciągali z dnia na dzień agonię i śmierć. W końcu zdawali sobie sprawę, że nie zaznaliby spokoju w zaświatach, gdyby nie doczekali rozwiązania tej dziwacznej epopei". Powieścią zachwycały się nie tylko kucharki, szwaczki i garderobiane, ale także Honoriusz Balzak, Wiktor Hugo czy George Sand. Tematem "Tajemnic Paryża" jest walka o spadek, jaką rodzina Rennepontów toczy z jezuitami. Zakon przedstawiony jest tu jako bezwzględna organizacja, dążąca do celu po trupach (dosłownie i w przenośni). Dzięki kulturze masowej, czyli powieści w odcinkach, wizerunek ten rozpowszechnił się we Francji. Było to zresztą na rękę siłom republikańskim, które dążyły do wyeliminowania wpływów Kościoła w życiu publicznym. Spsikowe teorie rozpowszechniał m.in. Leo Taxil, założyciel Unii Antyklerykalnej i wydawca pisma "L`Anticlerical", które rozchodziło się w 70 tys. egzemplarzy. Pod wpływem tych publikacji elity III Republiki wydały wiele antykatolickich ustaw, m.in. o rozwiązaniu zakonów czy znacjonalizowaniu majątku Kościoła.

NKWD Watykanu
Do antykościelnej retoryki spiskowej odwoływali się sowieccy komuniści. Watykan, obok Waszyngtonu i Londynu, był przedstawiany jako centrum zorganizowanych akcji dywersyjnych przeciwko Moskwie. Kreml nie mógł tolerować działalności księży, którzy podporządkowani byli innemu ośrodkowi, na dodatek zagranicznemu. Sowiecka gazeta "Orka" pisała w 1929 r.: "Kościół katolicki jest najbardziej przebiegłym, najpotężniejszym, najbardziej zorganizowanym ze wszystkich religii świata. Ma bogate tysiącletnie doświadczenie w oszukiwaniu mas pracujących, w szerzeniu fałszu i obłudy, w przystosowywaniu się do różnych warunków społecznych". Sowiecka literatura nawiązywała do sprawdzonych wzorów XIX-wiecznych powieści francuskich, przedstawiając jezuitów jako coś w rodzaju watykańskiego NKWD. W "Potępieniu Paganiniego" z 1936 r. Anatolij Winogradow ukazał zakon jako działającą potajemnie, skrytobójczą organizację, która likwiduje niewygodnego skrzypka. Jezuiccy agenci odgrywają również złowrogą rolę w powieści Natana Rybaka "Rada perejasławska". Swoimi intrygami chcą skłócić hetmana Chmielnickiego z rosyjskim carem. Oskarżenia Kościoła o spiski miały w ZSRR poważne konsekwencje. Wielu kapłanów i świeckich zostało skazanych na śmierć lub na więzienie właśnie z powodu ich rzekomego szpiegostwa na rzecz Watykanu. Praktyka ta po II wojnie światowej została rozciągnięta na inne kraje pod panowaniem komunizmu - na przykład dotknęła biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, którego w 1953 r. skazano na 12 lat więzienia właśnie za rzekomą działalność agenturalną. Peerelowski prokurator Stanisław Zarako-Zarakowski mówił na sali sądowej, że biskup Kaczmarek wykonywał "dyrektywy Watykanu, zmierzające do oddania Polski na łup amerykańskiego imperializmu i jego europejskiego żandarma - rewizjonistycznego, antypolskiego, adenauerowskiego neohitleryzmu". 21 marca 1949 r. w komunistycznej Czechosłowacji, podczas obrad tamtejszego episkopatu w Dolnym Smokovcu, jeden z biskupów przypadkowo odkrył założony na sali posiedzeń podsłuch. Kiedy abp Josef Beran zażądał od władz wyjaśnień, te odpowiedziały, że podsłuch zamontowany został przez "agentów Watykanu".

Mason Jan Paweł II 
Upadek komunizmu nie wpłynął na liczbę spiskowych teorii na temat Kościoła. Obecnie w Rosji rozpowszechniają je m.in. wydawnictwa prawosławne związane z patriarchatem moskiewskim. W 1997 r. z błogosławieństwem patriarchy Aleksego II ukazała się praca "Wszystko jest już gotowe do nowych prześladowań Cerkwi". Jej autorzy twierdzą, że swoimi zakulisowymi działaniami USA dążą do rozpadu Rosji, a "na swojego głównego sprzymierzeńca w walce z odradzającą się rosyjską Cerkwią prawosławną wybrano katolików". W innej książce - "Papiestwo i jego walka z prawosławiem" - można przeczytać, że Jan Paweł II nie tylko był członkiem tajnego stowarzyszenia, czyli masonem ("odziewa się w czerń, zgodnie z surową etykietą lóż masońskich"), ale też przypominał drugą bestię z Apokalipsy św. Jana. Spiskowe teorie dziejów Kościoła w krajach postkomunistycznych głoszą również ci, po których najmniej moglibyśmy się tego spodziewać. Kiedy w 1997 r. w Czechach obalony został rząd Vaclava Klausa, doradca premiera, znany postmodernistyczny filozof Vaclav Belohradsky oświadczył, że było to wynikiem spisku Kościoła katolickiego i Unii Europejskiej.

Mafia z Opus Dei
Współczesna kultura masowa nie rezygnuje z ukazywania Kościoła w aurze spisków i tajemnic. Zmieniła się tylko watykańska instytucja do zadań specjalnych. Miejsce jezuitów zajęło Opus Dei. Zakon św. Ignacego Loyoli przestał być bowiem postrzegany jako wierna podpora Stolicy Apostolskiej. Dzieła niektórych jezuitów (George Tyrrell, Teilhard de Chardin) trafiły w XX wieku na indeks ksiąg zakazanych Świętego Oficjum, a inni członkowie zakonu wsławili się nieposłuszeństwem papieżowi, na przykład Fernando Cardenal, pełniący funkcję ministra w komunistycznym rządzie Nikaragui. Z tego powodu jezuici przestali się nadawać do roli czarnych charakterów Kościoła katolickiego. Ostatnio - jak zauważa amerykańska pisarka Amy Welborn - "wytypowano właśnie Opus Dei, by odgrywało we współczesnej kulturze masowej tę rolę, która w przeszłości była przypisana zakonowi jezuitów: perfekcyjnie zorganizowanej grupy, bezpośrednio sterowanej z Watykanu, która infiltruje światowe instytucje, żeby zdobyć władzę". W publicystyce Opus Dei często jest przedstawiane jako "biała mafia", "katolicka masoneria", "Boża ośmiornica" czy "konspiracja w Kościele". Jednym z pierwszych, który przeniósł tę czarną legendę do literatury, był autor "Kodu Leonarda da Vinci" Dan Brown. W jego powieści Opus Dei to wszechpotężna organizacja, która nie cofnie się przed niczym, by zapewnić sobie władzę nad światem. Szczególnie odrażającą postacią okazuje się morderca Silas, który jest mnichem. Tyle że w Opus Dei w rzeczywistości nie ma mnichów. Popularność "Kodu Leonarda da Vinci", także wśród wykształconych osób, każe się zastanowić, czy nie miał racji amerykański politolog Michael Novak, gdy twierdził, że dziś "antykatolicyzm jest antysemityzmem dla intelektualistów". Ojciec William Donohue, przewodniczący Ligi Katolickiej, która szczegółowo dokumentuje ataki na katolików w Ameryce i Europie, uważa, że Kościół drażni wiele osób, ponieważ ze swoimi strukturami i nauczaniem nie pasuje do dzisiejszych czasów. Tajemnica, hierarchia, średniowieczne rytuały - czy może być coś bardziej podejrzanego dla zsekularyzowanych elit?
Więcej możesz przeczytać w 19/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 19/2005 (1171)

 • 100 najbogatszych Polaków 15 maj 2005 Najbogatszym Polakiem 1990 r. - pierwszego roku III Rzeczpospolitej - był właściciel montowni przewodów elektrycznych. Jego majątek, stosując dzisiejsze kryteria, wart był około 15 mln zł. Dziś mało kto o nim pamięta. Najbogatszy Polak 2005 r. wart jest około 370 majątków... 1
 • Na stronie - Pomnik nieznanego przedsiębiorcy 15 maj 2005 Lista najbogatszych Polaków "Wprost" ma 20 lat! Jestem najbogatszym człowiekiem w Europie Wschodniej" - tym wyznaniem, poczynionym 20 lat temu na łamach "Wprost", Ignacy Soszyński, twórca i właściciel grupy firm Inter Fragrances (produkujących kosmetyki i artykuły spożywcze i... 3
 • Skaner 15 maj 2005 NOTATNIKI DOCHNALA Dziennikarze "Wprost" dotarli do zapisków aresztowanego lobbysty Marka Dochnala z lat 2000-2004. Nie znają ich dotychczas ani prokuratura, ani ABW, ani komisja śledcza ds. PKN Orlen. W kalendarzach Dochnal... 6
 • Dossier 15 maj 2005 Jak się ktoś urodził człowiekiem, to łatwiej mu jest być człowiekiem, niż stać się świnią TVP 1 WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI były minister spraw zagranicznych Niektórzy traktują Sejm jak gospodę. Wpadają, rozrabiają, tłuką... 7
 • Sawka 15 maj 2005 8
 • Kadry 15 maj 2005 9
 • Playback 15 maj 2005 11
 • M&M 15 maj 2005 ZMIENNOPARTYJNI Komuchy adwersarzy w Sejmie gromią srodze, że ci po kilka partii zmienili po drodze. A sami co? PZPR, SdRP, teraz SLD... A niezmiennie KGB*. *Ten skrót, choć się kojarzyć może popularnie, znaczy tutaj: Komuna Grabiąca... 11
 • Poczta 15 maj 2005 Rozum na receptę IMS Health informuje, że nie udostępniła autorom artykułu "Rozum na receptę - dlaczego mamy najdroższe leki na świecie" (nr 5) żadnych danych dotyczących cen leków ani też nie upoważniła do... 11
 • Nałęcz - Kozioł ofiarny 15 maj 2005 Prawica sama nawarzyła piwa, które teraz każe wypić szefowi IPN Politycy prawicy - od Platformy Obywatelskiej, przez Prawo i Sprawiedliwość, po Ligę Polskich Rodzin - zaatakowali prof. Leona Kieresa za ujawnienie informacji o odnalezieniu w IPN materiałów świadczących o... 12
 • Ryba po polsku - Orgazm demokratyczny 15 maj 2005 Belka jest bezpartyjny jeszcze tylko w kroku W zasadzie jest śmiesznie. Po prostu boki zrywać. Ale mnie się już nie chce śmiać. Sejm się wprawdzie nie rozwiązał, ale za to odbył taką debatę nad samorozwiązaniem, że każdy, kto tego słuchał, miał ochotę pójść na Wiejską i... 13
 • Z życia koalicji 15 maj 2005 Przed 1 Maja publicysta "Trybuny" Krzysztof Pilawski próbował kupić płytę z pieśniami rewolucyjnymi. Niestety, bezskutecznie. "Czerwony sztandar" czy "Międzynarodówkę" trudniej dziś zdybać niż... 14
 • Z życia opozycji 15 maj 2005 Już za chwileczkę, już za momencik, cyrk z panem Belką zacznie się kręcić... Słabe? Owszem, słabawe, a nawet beznadziejne, ale to, że od dziś Polska jest pierwszym i jedynym krajem na świecie, w którym premier zakłada partię... 15
 • Fotoplastykon 15 maj 2005 16
 • Cyrk Polska 15 maj 2005 Postkomuniści postanowili na odchodnym obrzydzić Polakom demokrację i zniechęcić ich do publicznej aktywności Od społeczeństwa nie wywiniesz się, bratku! Z niego wyszedłeś i nic ci tu nie pomogą żadne abstrakcje" - pisał Witkacy... 18
 • Koalicja przeciw Kwaśniewskiemu 15 maj 2005 Za dwa tygodnie ma powstać nowy rząd - bez Marka Belki Premier Marek Belka wymyślił polską ruletkę. Polega ona na tym, że przykłada się do głowy pistolet bez nabojów i strzela. Tak najkrócej można skomentować pozorną... 22
 • Tchórz stanu 15 maj 2005 Dlaczego nie należy wybaczać Wojciechowi Jaruzelskiemu Moda na wybaczanie, która nastała po śmierci papieża, objęła nawet Wojciecha Jaruzelskiego. Czy jednak generałowi Jaruzelskiemu można i należy wybaczyć? Czy zasługuje na to człowiek, który całe swoje życie służył... 24
 • Człowiek z autorytetu 15 maj 2005 Kto się ośmiela podnieść rękę na Tadeusza Mazowieckiego, może się spodziewać, że mu tę rękę odrąbią Na hasło "Konstantynopol" detektyw wpada w trans i zmienia się w złodzieja klejnotów. Tak jest w filmie... 28
 • Wczesne wnuki Cimoszewicza 15 maj 2005 Pampersy lewicy są nastawione na długi marsz Polską polityką rządzi niepisane prawo: destrukcja objawia się inicjatywami zjednoczeniowymi. Relacja ta jest wprost proporcjonalna: im większy rozpad, tym więcej prób, rozmów i porozumień. Efektem tych inicjatyw są dziwaczne... 34
 • Szparagi czyste rasowo 15 maj 2005 Najazdem Polaków - obok globalnego kapitalizmu - niemieckie elity tłumaczą problemy ich kraju Plagą szarańczy, którą trzeba wytępić, nazwał przedsiębiorców Franz Muntefering, przewodniczący rządzącej w Niemczech partii socjaldemokratycznej. Michael Wolffsohn, wybitny historyk... 36
 • Giełda 15 maj 2005 Hossa Świat Rosyjskie rovery? Pojawili się kolejni kandydaci do przejęcia upadłego brytyjskiego producenta samochodów MG Rover. Pierwszym chętnym jest 24-letni Rosjanin Nikołaj Smoleński, który w ubiegłym roku kupił fabrykę... 44
 • Czwarta fala - postnaftowa 15 maj 2005 Ropę naftową zastąpi gaz ziemny, benzyna z węgla i wodór Kiedy w 1852 r. Ignacy Łukasiewicz w Bóbrce koło Krosna zaczął wydobywać ropę naftową, a potem w 1859 r. były amerykański konduktor kolejowy Edwin Drake postawił na swojej działce w Pensylwanii szyb naftowy, oszacowano,... 46
 • Smok na ropę 15 maj 2005 Światu znów grozi zimna wojna - naftowa Do ataku na Pearl Harbor mogłoby nie dojść, gdyby Amerykanie nie ograniczyli dostaw ropy do Japonii, której gospodarka w całości zależała od importu tego surowca, głównie z USA. Japońscy stratedzy uznali, że w razie zakręcenia kurka... 52
 • Rybny rokosz 15 maj 2005 Nie oddamy ani jednej ości - zapewniał wiceminister rolnictwa Andrzej Kowalski, jadąc na negocjacje w sprawie limitów połowu dorsza Przez 30 lat Islandia i Wielka Brytania toczyły trzy (w 1959 r., 1972 r. i 1978 r.) wojny dorszowe. W każdej chodziło o określenie zasięgu wód... 56
 • Latarka biznesu 15 maj 2005 Pieniądze płyną do twierdzy Kim Dzong Ila Rzeczą niezbędną jest latarka. Mała, kieszonkowa, najlepiej mieć ją zawsze przy sobie - mówi Robert Barrett, szef firmy konsultingowej Korea Business Consultants, która pomaga inwestować w Korei Północnej. - Odradzam korzystanie z... 60
 • 2 x 2 = 4 - Ład czy anarchia? 15 maj 2005 Znaczna część oczywistych wykroczeń uzyskała w Polsce status zachowań normalnych Więzienia są w Polsce przeludnione. Znaczna część skazanych nie odbywa kar, bo nie ma gdzie ich ulokować. Przestępczość jest wysoka, mimo że wielu występków świadomie się nie dostrzega, uznając... 64
 • Supersam 15 maj 2005 66
 • Hiszpańska szarża 15 maj 2005 Nie Genewa, Paryż czy Detroit, ale stosunkowo nieduże imprezy samochodowe stają się miejscem ciekawych prezentacji. Podczas wielkich salonów samochodowych nawet interesujące wozy nikną w natłoku nowości. I tak premiera zrestylizowanej... 66
 • Odmładzająca wanilia 15 maj 2005 Wanilia to ostatnio jeden z najmodniejszych składników kosmetyków pielęgnacyjnych. A to dzięki jej niezwykłym - niedawno odkrytym - właściwościom nawilżającym. Zawarta w balsamie do ciała St. Ives wanilia - wraz z witaminą E i... 66
 • Gadżet biznesmena 15 maj 2005 Technologia Intel Centrino (dotychczas znana jako Sonoma) staje się jednym z podstawowych wymagań klientów notebooków. Dzięki niej szybciej działa w komputerze grafika, a bateria starcza na dłużej. Zastosowanie Intel¨ CentrinoŞ w... 66
 • Hajsowny ziom w bemie 15 maj 2005 Dyrektor szkoły jest nazywany Bin Ladenem, woźny - Mac Gyverem, przerwa to wc kwadrans, a toaleta - sejm Ty Lepperze, dostałeś Gałczyńskiego" - z tego zdania dumny byłby zapewne tylko poeta Gałczyński, znany z tworzenia nowych słów. Przewodniczący Samoobrony byłby raczej... 68
 • Boża ośmiornica 15 maj 2005 Tajemnica, hierarchia, Średniowieczne rytuały - czy może być coś bardziej podejrzanego dla zsekularyzowanych elit? 72
 • Wszystkie grzechy Guccich 15 maj 2005 Członkowie klanu twórców mody wysyłali się do więzienia, a nawet zlecali zabójstwa krewnych Wolę łkać w rolls-roysie, niż być szczęśliwa na rowerze - mawiała w czasach największej świetności firmy Patrizia Gucci. Była żona wnuka założyciela tej niegdyś rodzinnej firmy... 76
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza 15 maj 2005 Piotrusiu! Pierwszy weekend maja spędziłem w Zakopanem. Podobny pomysł przyszedł do głowy kilkuset tysiącom innych ludzi, więc nawet nie próbowałem wedrzeć się na Krupówki. Ulokowałem się na uboczu, na spacery jeździłem... 80
 • Zmartwychwstanie Marszałka 15 maj 2005 "Nigdy nie byłem pewien, czy gdy napiszę rozkaz, nie będzie on czytany w biurach wszystkich obcych państw" - mówił Józef Piłsudski Gdy umarł, Polska pogrążyła się w rozpaczy. 82
 • Know-how 15 maj 2005 Jaszczurka na cukrzycę Wkrótce na amerykański rynek trafi eksenatyd (byetta) - nowy lek na cukrzycę typu 2. Uzyskano go z jadu jaszczurki zwanej helodermą arizońską (Heloderma suspectum). Jego działanie jest zbliżone do... 86
 • Astma z mydła 15 maj 2005 Robaki chronią przed alergiami! Odłóż miotłę i przestań przesadnie dbać o czystość - radził już w 1989 r. dr David Strachan, epidemiolog z London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jego zdaniem, mieszkańcy krajów... 88
 • iPod w mózgu 15 maj 2005 Autyzm występuje trzykrotnie częściej niż cukrzyca Autyzm do niedawna rozpoznawano dopiero u przedszkolaków mających problemy z mówieniem i kontaktami społecznymi. Dla terapeutów bezpowrotnie stracone były pierwsze trzy lata życia dziecka, czyli okres najszybszego rozwoju... 92
 • Piotr bez grobu 15 maj 2005 Czy w podziemiach Bazyliki Św. Piotra w Watykanie rzeczywiście znajduje się grób apostoła? Dwa dni przed Bożym Narodzeniem w 1950 r. Pius XII ogłosił, że pod Bazyliką św. Piotra w Watykanie odnaleziono grób apostoła. Jan Paweł II odwiedzał oficjalny grób św. Piotra przed... 94
 • Bez granic 15 maj 2005 Marsz pamięci Moje oczy widziały żydowskie dzieci rzucane do ognia. To było w tym miejscu, byłem wtedy tutaj - mówił Elie Wiesel, były więzień Auschwitz, do uczestników 14. Marszu Żywych. Przez obóz w Oświęcimiu... 96
 • Trzej zwycięzcy 15 maj 2005 Jeśli rzeczywiście wygraliśmy tę wojnę, to dopiero w roku 1989 W maju Europa świętuje swoje wyzwolenie. Do rangi głównych obchodów urosła ceremonia w Moskwie 9 maja. Odbędą się też setki dodatkowych imprez. W Niemczech prawie każde miasto i miasteczko poczuło się zobowiązane... 98
 • Defilada okupantów 15 maj 2005 Bush i Bałtowie popsuli w Rydze moskiewskie święto Putina Do niedawna zaproszenie do Moskwy skłaniało Łotyszy do zabrania z sobą ciepłych rzeczy na wypadek, gdyby wizyta przedłużyła się o kilkuletni pobyt na Łubiance lub przymusową wyprawę na Sybir. Dziś przyjęcie zaproszenia... 102
 • Premier ekonomiczny 15 maj 2005 Dla biznesu nie ma większego znaczenia, kto wygra - mówił przed wyborami Richard Branson Blair jest śmieciem (rubbish), ale to jedyny śmieć, jaki naprawdę mamy do wyboru. O reszcie nie ma nawet co gadać - stwierdził jeden z wyborców. Z kolei Tina Moran po wyjściu z lokalu... 104
 • Bankowy szybkowar 15 maj 2005 Półtora miliarda dolarów co roku pożyczają Fidelowi Castro europejskie banki Jesteśmy twardzi jak wulkaniczna skała - mówił Fidel Castro w październiku zeszłego roku, tuż po upadku, w którym pogruchotał sobie... 108
 • Menu 15 maj 2005 WYDARZENIE TYGODNIA Nadchodzi Lucas! Już tylko dni dzielą nas od "Zemsty Sithów" (premiera 19 maja), ostatniej kinowej części "Gwiezdnych wojen" George'a Lucasa. Pierwszy film, który trafił do kin 28 lat... 110
 • Waldemar Złotousty 15 maj 2005 Największą zaletą obecnego ministra kultury jest to, że ma odpowiednich przyjaciół w odpowiednim czasie i na odpowiednią okazję Mogę znaleźć tylko jedno słowo zespalające wszystkie moje zmienne pasje: Polska" - mówił kilka lat temu minister kultury Waldemar Dąbrowski. Zdanie... 112
 • Rockowa niemota 15 maj 2005 Dobry aktualny tekst rockowy to przeżytek dla radiowych rozgłośni Kiedy 25 września 1982 r. "Autobiografia" Perfectu zagościła na szczycie listy przebojów Trójki, natychmiast stała się hymnem pokolenia. Polski rock święcił triumfy nieznane wcześniej ani później. Na czas... 116
 • Rycerz idei 15 maj 2005 Adolf Bocheński - odnowiciel polskiej myśli konserwatywnej Korespondent Reutera zapamiętał po bitwie cassińskiej sylwetkę polskiego oficera schodzącego po walce z książką i różą w ręku. To mógł być tylko Adolf Bocheński. Zasłużył jak nikt inny na miano ostatniego rycerza... 118
 • Ueorgan Ludu 15 maj 2005 W obronie zasłużonej placówki Le Madame - Pruderia "Gazety Stołecznej" Nagiej prawdy o rosnącej sile kultury gejowskiej nie da się ukryć Tyłem, czyli przodem do SZTUKI Poruszenie w wielu postępowych kręgach wywołała... 120
 • Skibą w mur - Woda na młyn, wóda na mózg 15 maj 2005 Izby wytrzeźwień to wylęgarnie geniuszy Szwedzcy naukowcy dokonali sensacyjnego odkrycia. Okazuje się, że wódka ma pozytywny wpływ na rozwój szarych komórek. Na razie prawo to sprawdza się tylko w wypadku myszy. Te z nich, które pojono alkoholem, miały więcej szarych komórek... 122