Buty Blaira

Buty Blaira

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nie ma mody na liberalizm, jest odcinanie się od liberalizmu
Wbrew temu, co napisał Marek Borowski, na lewicy nie tylko nie ma mody na liberalizm, ale samo to słowo jest etykietą najgorszą z możliwych, używaną w celu ostatecznego pognębienia przeciwnika. Borowski polemizował z moim tekstem ("Manifest Millera", nr 30) dotyczącym lewicowego podejścia do gospodarki. Nie ma "mody na liberalizm" (tytuł tekstu Marka Borowskiego"), bo w modzie jest bliżej nieokreślony "zwrot w lewo" i odcinanie się od liberalizmu.

Dobrobyt za 100 lat
Pisałem, że Polska po zrealizowaniu strategicznych celów transformacji ustrojowej ma przed sobą ogromne zadanie zmniejszenia i w wyobrażalnej przyszłości wyeliminowania dystansu, jaki dzieli dziś nasz kraj od najlepiej rozwiniętych państw Europy. Polski PKB na mieszkańca jest bowiem znacząco niższy od najniższego w krajach dawnej "piętnastki". Różnica między Polską a Grecją wynosi prawie połowę, a dystans między liderem rankingu - Irlandią - a naszym krajem jest ponad trzykrotny.
Według autorów opracowania "Przedsiębiorczość w Polsce" (z czerwca 2004 r.), jeśli założymy, że Polska w długim okresie będzie się rozwijać szybciej od "piętnastki" o 3 punkty procentowe rocznie, to PKB na mieszkańca zrówna się ze średnim wskaźnikiem "starej" unii za 27 lat. Jeśli różnica ta wyniesie 2 punkty procentowe, to konwergencja potrwa 45 lat, zaś jeśli 1 punkt, to aż 100 lat. Zatem trwały i szybszy niż w Europie Zachodniej wzrost gospodarczy to polski problem numer jeden. Niestety, nie jest on numerem jeden w toczącej się debacie publicznej, gdzie królują sprawy dostarczające wprawdzie igrzysk, ale niekoniecznie chleba.

Urząd na wszelkie zło
W centrum uwagi polityków powinny być warunki rozwoju gospodarczego, ponieważ tylko to gwarantuje odpowiedni poziom życia ludzi. Z tego też powinny być rozliczane kolejne rządy. Tempo wzrostu PKB i skala bezrobocia to wystarczające kryteria dla oceny każdej ekipy, tym bardziej że takie spektakularne wydarzenia jak wejście do NATO i Unii Europejskiej są już poza nami. Rozumie to znakomicie mój polemista, pisząc nawet, że pod wszystkimi ogólnymi hasłami, których używam, może się podpisać. Z tekstu wprawdzie wynika, że nie pod wszystkimi, ale zgadzam się, że różnice - jak zwykle - tkwią w szczegółach.
Marek Borowski uważa na przykład, że "politycy muszą zrozumieć, iż bez zwalczania korupcji nie jest możliwy ani trwały wzrost gospodarczy, ani walka z bezrobociem". Świetnie, tylko jaki ma pomysł na walkę z tą patologią? Otóż myśl wyrażona w tej sprawie w programie jego partii jest banalnie prosta. Utwórzmy Niezależną Agencję Antykorupcyjną (NAA), czyli jeszcze jeden urząd z prezesem, pracownikami i uprawnieniami powielającymi kompetencje innych państwowych jednostek. I tu się właśnie różnimy, albowiem w moim głębokim przekonaniu korupcja nie zależy od liczby urzędów ją zwalczających, tylko od skali regulacji rynku i normatywności innych obszarów życia społecznego.
Z badań wielu instytucji wynika, że im liczniejsze i ostrzejsze są prawne regulacje rynku, tym niższa jest produkcja, a wyższe - korupcja, koszty pracy i czas poświęcony na wypełnianie obowiązków wobec państwa. Nie przypadkiem najwięcej przepisów dotyczących działalności gospodarczej mają kraje najbiedniejsze i najbardziej zagrożone korupcją. Tworzenie kolejnego urzędu jest jednak zdecydowanie łatwiejsze niż zdejmowanie kolejnych ograniczeń krępujących rynek, o czym mogłem się przekonać podczas prac nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Twardy opór resortów, a następnie silny lobbing w Sejmie nie pozostawia wątpliwości, jak trudna jest to droga. Nie ma jednak innej, bo wiara w moc urzędów do zwalczania tego lub tamtego jest zwykłą iluzją.

Liniowa alergia
Trwa kampania wyborcza i to niestety widać w polemice Marka Borowskiego. Kandydat na prezydenta sugeruje bowiem, że napisałem coś, czego nie napisałem, i pomija kwestie, które znajdują się w tekście, ale są dla niego w tym momencie niewygodne. Otóż nie powiedziałem, że Polska powinna ograniczyć wydatki socjalne. Zdaję sobie przecież sprawę ze skali biedy i potrzeb w tej mierze. Trzeba natomiast te wydatki racjonalizować tak, aby środki trafiały do rodzin rzeczywiście najuboższych, co legło u podstaw tzw. planu Hausnera. Dobrze pamiętam, jak jeszcze niedawno Marek Borowski energicznie przekonywał SLD do poparcia tego projektu, aby w SDPL zmienić zdanie. W efekcie plan racjonalizacji wydatków publicznych stanął w miejscu, złożony na ołtarzu wyborczych kalkulacji.
Nie uznaję, jak chce mój polemista, podatku liniowego za jedyną receptę na gospodarcze dolegliwości. Stwierdzam natomiast, że nowoczesna lewica powinna traktować system podatkowy jako instrument wzrostu gospodarczego, nie zaś realizacji sprawiedliwości społecznej. Po prostu obie te sfery rządzą się innymi regułami. Nieważne zatem, jak podatek się nazywa, istotne jest, czy stymuluje wzrost, czy mu przeszkadza. W tej fundamentalnej sprawie założyciel "nowej" lewicy nie ujawnia jednak swoich poglądów. Być może tylko do wyborów.
W ogóle na podatek liniowy Borowski reaguje alergicznie, choć jest to uczulenie dość świeże. Kiedy na drugi dzień po zwycięskim referendum akcesyjnym na forum Rady Krajowej SLD zaproponowałem rozpoczęcie dyskusji na temat tego podatku, ówczesny wiceprzewodniczący SLD Borowski miał wątpliwości, ale dotyczące warunków jego wprowadzenia, nie zaś odrzucenia. Nawiasem mówiąc, dyskusja na ten temat, jak i roli wzrostu gospodarczego, trwa na lewicy już jakiś czas i nie jest dysputą zamiast - jak chce Borowski - ani też efektem mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, jak sądzi Marek Pękalski w liście do "Wprost".

"Borówki" zapatrzone w Blaira?
Zarówno polska lewica, jak i europejskie partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne nie mogą zamykać oczu na oczywisty fakt, że wyczerpał się model państwa opiekuńczego z szerokim zakresem interwencjonizmu państwowego i świadczeń socjalnych "od kołyski i dla każdego". Kraje, które chciały go stosować, szybko traciły posiadaną przewagę w dynamice rozwoju i poziomie dobrobytu (Wielka Brytania i Szwecja w latach 60. i 70., Niemcy w latach 90.). Sukcesy odnosiły natomiast liberalne koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego, podkreślające znaczenie demokracji, wolnego rynku, przedsiębiorczości i ograniczonej roli ingerencji państwa. Ten model rozwoju z powodzeniem zastosowały m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, które nie tylko utrzymały, ale nawet powiększyły przewagę nad innymi wysoko rozwiniętymi krajami. Doświadczenia ze "strategią lizbońską", która miała znieść dystans Unii Europejskiej do USA, są w tej mierze bardzo pouczające.
I na koniec. Marek Borowski napisał: "Próba wchodzenia w buty Schroedera czy Blaira przez polskich polityków lewicy wygląda groteskowo". Pewnie dlatego na niedawnej konwencji swojej partii mówił do zgromadzonych tam zwolenników: "Nie zastanawiajmy się, czy Blair jest zbyt liberalny, tylko korzystajmy z jego doświadczeń" i nie żądał sprostowania, kiedy "Gazeta Wyborcza", relacjonując to wydarzenie, napisała "`Borówki` zapatrzone w Blaira".
Więcej możesz przeczytać w 32/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 32/2005 (1184)

 • Sposób 14 sie 2005 Korupcję leczy się prywatyzacją, wolnym rynkiem i uczciwą konkurencją 3
 • Wprost od Czytelników 14 sie 2005 Województwo londyńskie Ciekawy jest artykuł Jacka Pałasińskiego o polskim Londynie ("Województwo londyńskie", nr 30), ale zbyt drastyczny w swoich osądach. To prawda, że między starą emigracją a armią... 3
 • Skaner 14 sie 2005 Die Toten Hosen - słynny niemiecki zespół punkrockowy - był największą gwiazdą XI Przystanku Woodstock 6
 • Dossier 14 sie 2005 HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ była prezes NBP, szefowa warszawskiej PO "Żal mi, że Zyty Gilowskiej nie ma już w Platformie Obywatelskiej, bo myśmy były `Zyta i Hania od sprzątania`" Program III Polskiego Radia ANDRZEJ LEPPER szef... 7
 • Sawka czatuje 14 sie 2005 8
 • Jurata na Białorusi 14 sie 2005 Arytmetyka podpowiada, że na Marię Szyszkowską będzie głosować ponad połowa Polaków 12
 • Playback 14 sie 2005 Michał Listkiewicz, prezes PZPN 13
 • "Wprost" dla młodych dziennikarzy 14 sie 2005 Ósma edycja konkursu dla młodych dziennikarzy, organizowanego przez Ambasadę USA w Polsce i tygodnik "Wprost", rozstrzygnięta. W zmaganiach wzięło udział 112 osób 13
 • Z życia koalicji 14 sie 2005 Sztabowcami apolitycznego Pana Doktora Cimoszewicza są szef rady nadzorczej publicznego radia w Olsztynie Henryk Łańko oraz Zbigniew Krzywicki, członek rady regionalnego radia w Białymstoku 14
 • Z życia opozycji 14 sie 2005 Jeśli do waszych drzwi zapuka smętnie wyglądający koleś w kiepskim garniturze, to oczywiście może to być izba skarbowa, ale możecie też trafić znacznie gorzej 15
 • Klęska grunwaldzka 14 sie 2005 Piotr Semka trafił kulą w płot, porównując niedowiarków z SLD do Krzyżaków 16
 • Fotoplastykon 14 sie 2005 17
 • Glejt od Pierwszego 14 sie 2005 Prezydent RP jest szantażowany przez Rosjan - twierdzi Roman Giertych, wiceszef sejmowej komisji śledczej 18
 • Włodzimierz Nieświadomy 14 sie 2005 Gdyby akcję "Czyste ręce" przeprowadzano dziś, Cimoszewicz byłby jej negatywnym bohaterem 22
 • Dyplomacja pałacowa 14 sie 2005 To Aleksander Kwaśniewski skłócił PiS z PO w kwestii obsady stanowiska ambasadora w Waszyngtonie 24
 • Sztukmistrze prawa 14 sie 2005 Zawodowcy od prawa wsparli specjalistów od reklamy i socjotechniki w rozgrywaniu społeczeństwa przez lewicę 27
 • Moskiewskie biesy 14 sie 2005 Polska będzie jednym z ostatnich krajów zjednoczonej Europy, z którym Rosja będzie żyła bez uprzedzeń i zadrażnień 30
 • Buty Blaira 14 sie 2005 Nie ma mody na liberalizm, jest odcinanie się od liberalizmu 32
 • Egalitaryzm dla idiotów 14 sie 2005 Nie było, nie ma i nie będzie bezpłatnych studiów 34
 • Pielgrzymkiada 14 sie 2005 Już w tym roku do Łagiewnik przybędzie więcej pielgrzymów niż na Jasną Górę 36
 • Giełda 14 sie 2005 Dania jest najatrakcyjniejszym krajem dla cudzoziemców kupujących samochody - wynika z raportu Komisji Europejskiej 40
 • Ośmiornica na brukselskim wikcie 14 sie 2005 Mafioso to przeżytek, we Włoszech bryluje progettista - wyłudzacz unijnych funduszy 42
 • Rozwój przez zatrudnienie - polemika 14 sie 2005 Miażdżącej krytyce poddał redaktor Michał Zieliński program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości "Finanse publiczne - rozwój przez zatrudnienie" ("Wprost", nr 30). Nie bardzo wiem tylko, czy program, czy PiS.... 46
 • Program niewidka 14 sie 2005 PiS obniży i podatki, i deficyt, a 25 mld zł wyczaruje 46
 • Historia bańki 14 sie 2005 Prezesa Enronu niewiele różni od kontrolera finansów osiemnastowiecznej Francji 49
 • Sto kwiatów i chwast 14 sie 2005 Socjalizm, własność państwowa, planowanie, kontrola nad gospodarką - to droga do nędzy 50
 • Noga nogę myje 14 sie 2005 22 miliony złotych kasuje co roku polska mafia futbolowa 52
 • Cały ten pasztet 14 sie 2005 Rozmowa ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, byłym piłkarzem i trenerem reprezentacji Polski, byłym wiceprezesem PZPN 60
 • Rajskie piekło 14 sie 2005 10 miejsc, które musisz zobaczyć. Budrewicz odkrywa Pantanal 62
 • Stany Zjednoczone Europy 14 sie 2005 Nie było bardziej nacjonalistycznego kontynentu niż Europa i nie było bardziej humanistycznego kontynentu niż Europa 65
 • Miłość po francusku 14 sie 2005 Nikt nie wie, za jakie zasługi dla Polski wystawiono de Gaulle`owi pomnik w Warszawie 66
 • Know-how 14 sie 2005 Mózgi ludzi starzeją się zupełnie inaczej niż mózgi szympansów, naszych najbliższych ewolucyjnych krewnych - ogłosili amerykańscy uczeni 68
 • Azja klonuje 14 sie 2005 Sklonowanie psa jest trudniejsze niż sklonowanie człowieka 72
 • Fizyka żywych trupów 14 sie 2005 Komputery mogą działać w kilku wszechświatach?! 76
 • Metropolia szkła 14 sie 2005 W Egipcie i Mezopotamii już w IV tysiącleciu p.n.e. były wytwarzane paciorki z fajansu 78
 • Bez granic 14 sie 2005 Zatopiona Bułgaria Kilka tygodni temu pod wodą znalazła się Rumunia, teraz ulewy nękają Bułgarię. Deszcze podzieliły kraj, przerywając łączność między wschodnią a zachodnią częścią Bułgarii. Zalane są kilkukilometrowe odcinki... 80
 • Saudyjska bomba zegarowa 14 sie 2005 Spokój panujący w Arabii Saudyjskiej może mylić. Natychmiast po śmierci Fahda w Rijadzie ogłoszono stan wyjątkowy 82
 • Gnicie pomarańczy 14 sie 2005 Pół roku po "pomarańczowej rewolucji" Ukraina weszła w ostry zakręt 86
 • Straszenie króla Donbasu 14 sie 2005 Czy atak na Achmetowa jest efektem konkurowania Juszczenki i Tymoszenko o względy donieckiego oligarchy? 89
 • Pokój dwudziestodniowy 14 sie 2005 Południowy Sudan nie rozwijał się od czasu, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę 90
 • Menu 14 sie 2005 Tańczące gigantyczne żurawie stoczniowe i feeria świateł to tylko niektóre z elementów widowiska Jeana-Michela Jarre`a, które będzie ozdobą obchodów 25-lecia "Solidarności" w Gdańsku 92
 • Recenzje 14 sie 2005 94
 • Smak Hollyburgera 14 sie 2005 **Po co wymyślać nową historię? Wystarczy nakręcić ciąg dalszy - tak jak się to robi w Ameryce. Dziwne jest tylko to, że znienawidzone wzorce komercyjne z USA triumfują nie gdzie indziej jak nad Sekwaną. Powodzenie błahego, ale... 94
 • Pocztówka z Illinois 14 sie 2005 *****W historii tzw. concept album rok 2003 okazał się przełomowy. Tego roku bowiem ukazała się płyta "Greetings From Michigan: The Great Lake State" Sufjana Stevensa, poświęcona jego rodzinnemu stanowi - Michigan. Jej... 94
 • Wspaniała i nieznośna 14 sie 2005 ****  Gdyby użyć kryteriów Witkacego, najnowszy album Bjork trzeba by uznać za prawdziwe dzieło sztuki. Bo rzadko która płyta jest w stanie wywołać tyle metafizycznego niepokoju i drżenia. Liryczna, ale nie sentymentalna,... 94
 • Nie tylko dla kobiet 14 sie 2005 ***Czeska Judyta ma na imię Laura, a Oliver to praski odpowiednik Adama. Michal Viewegh, autor "Powieści dla kobiet", nie jest jednak czeską Grocholą. Ulubieniec brukowców, skandalista, oskarżany przez literackie autorytety o... 94
 • Strach ma skośne oczy 14 sie 2005 ***  Amerykańscy bohaterowie filmu "Między słowami" umierali w Japonii z nudów. Ich rodacy w filmie "The Grudge - klątwa" umierają ze strachu. Ale sami są sobie winni - przekroczyli próg domu, w którym grasują... 94
 • Dinozaur kina 14 sie 2005 Z filmów Spielberga zniknął humor i łobuzerskie mrużenie oka do widowni. Zastąpiły je moralizatorstwo i ckliwość 96
 • Fotografie znalezione w ruinach 14 sie 2005 Często pod ostrzałem Jerzy Tomaszewski wystawiał tylko ręce z aparatem i "na ślepo" fotografował walki w powstaniu warszawskim 100
 • Ueorgan Ludu 14 sie 2005 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 32 (147) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 8 sierpnia 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza 104
 • Dostęp do Hitlera 14 sie 2005 "Gazeta Wyborcza" robi Hitlerowi reklamę lepszą niż Michał Wiśniewski partii Leppera 106