Homokracja

Homokracja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska stoi przed diabelską alternatywą - zmianą modelu integracji albo rezygnacją z tradycyjnych wartości
Unia Europejska nie ma czasu na solidarność, bo zajęła się praniem naszych umysłów. Kiedy większość państw członkowskich przeżywa gospodarczą recesję, z chaosu moralności krajów członkowskich brukselski kowal próbuje wykuć i narzucić nam nowy europejski światopogląd.
Podobno dobro jest bezwzględne, a z normami moralnymi nie można dyskutować. Stanowią bowiem zbiór wartości, którego nie stworzył człowiek, lecz powstały one dla niego. W procesie integracji europejskiej udaje się jednak ten aksjomat obchodzić. Odrzuca się również logikę relatywizmu kulturowego, jaki z definicji nie dopuszcza możliwości powstania uniwersalnych wartości. Nowa nadbudowa brzmi chwytliwie - u podstaw integracji leży tzw. aksjologia europejska, charakteryzowana przez ponadnarodowy katalog wartości stojących za unijnymi normami prawnymi. Tworzą go zasady wspólne porządkom konstytucyjnym państw unii i Europejska Konwencja Praw Człowieka. Przewrotność tej logiki tkwi w istocie procesu prawotwórczego. Klasyczne normy prawne tworzy się na podstawie wartości moralnych. W legislacji europejskiej jest odwrotnie - aksjologia jest tworzona na fundamencie krajowych systemów prawnych, co, przez manipulowanie wyjściowym kształtem norm jedynie w niektórych krajach, umożliwia przemianę standardów etycznych w całej Europie.

Łóżkowa rewolucja
W swej historii Polacy byli przedmiotem wielu ideologicznych krucjat. Próbowano nas zgermanizować, zrusyfikować czy wreszcie skomunizować. Teraz, obarczeni bagażem złych doświadczeń, dajemy się wkręcać w awantury o tzw. marsze równości, nie rozumiejąc, że masochizm demonstrujących to nie tylko polityczna próba przemiany katolicko-narodowej Polski, lecz również uboczny skutek europejskiej koncepcji integracji gospodarczej.
Normatywno-etyczną rewolucję Unia Europejska zaczęła od łóżka. 20 listopada 2001 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) rozgrzeszył najstarszy zawód świata, uznając, że świadczenie usług seksualnych przez prostytutki stanowi formę prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzw. wspólnotowa wolność świadczenia usług). Tym samym seks został sprowadzony do rangi towaru, a prostytutka do roli rzemieślnika.

Rodzina w pułapce
Reformie poddano potem prawo dotyczące rodziny i małżeństwa. Mimo że przez ponad 50 lat Europejska Konwencja Praw Człowieka strzegła tego prawa jako zabezpieczenia związku mężczyzny i kobiety, w 2002 r. Trybunał Praw Człowieka odstąpił od biologicznego rozumienia płci i przyznał prawo do małżeństwa także transseksualistom po operacyjnej zmianie płci. Jeszcze dalej poszło ustawodawstwo niektórych państw, gdzie albo dopuszczono zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci, albo stworzono dla nich alternatywne instytucje - związków partnerskich czy konkubinatów. Wreszcie, przyjmując na szczycie w Nicei Kartę Praw Podstawowych, również sama UE przekroczyła moralny Rubikon. Zagwarantowała w niej prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny nie tylko mężczyźnie i kobiecie, ale także osobom tej samej płci, jeśli jest to zgodne z ustawodawstwem krajowym regulującym te kwestie. I tak tradycyjna rodzina wpadła w pułapkę tzw. krajowego rozwiązania.
Prawne próby przewracania nam umysłów na lewą stronę to nie tylko element polityki. To przede wszystkim cena coraz większej integracji gospodarczej, której katolickie wartości po prostu przeszkadzają. Już od połowy lat 90. XX wieku Komisja Europejska i Parlament Europejski podkreślały, że różnice krajowych systemów prawnych w podejściu do związków tej samej płci blokują realizację jednej z czterech fundamentalnych zasad wspólnotowych - swobody przepływu pracowników. Partnerzy homoseksualni żyjący w formalnym związku w jednym państwie UE nie pojadą przecież szukać pracy do drugiego, gdzie ich związek nie będzie uznawany, a oni z mocy obowiązującego tam prawa krajowego będą dla siebie obcymi ludźmi. Dlatego systematycznie wracają pomysły, by status "małżonka pracownika migrującego" i związane z tym uprawnienia (np. prawo pobytu, prawa emerytalne itp.) przyznać także partnerom w związkach homoseksualnych.

Homoprzesiedleńcy
W procesie legislacji europejskiej uczestniczą trzy podmioty: Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy, przy czym ta ostatnia odgrywa w nim ciągle główną rolę. Wprawdzie dotychczas wszelkie projekty upadały właśnie na jej szczeblu, ale jak długo ten bastion może się bronić przed atakiem z boku? Nadejdzie kiedyś dzień, gdy standard "krajowego rozwiązania" nie wystarczy, a postępująca integracja gospodarcza wymusi pytanie o równość na europejskim poziomie. Przecież Polak, zawierając związek partnerski z Niemcem, skorzysta w RFN z wszelkich praw przysługujących "współmałżonkom" w UE. Gdyby ta para zapragnęła jednak przesiedlić się do Polski, Niemiec otrzyma "figę z makiem". A jeżeli na przykład polski partner miał przed "ślubem" w Polsce nieruchomość i po zawarciu związku zmarł, nie zostawiając testamentu, niemiecki partner może o tej części spadku zapomnieć. Rozstrzyganie o dziedziczeniu nieruchomości odbędzie się na podstawie prawa polskiego w sądzie właściwym dla miejsca jej położenia, a w kolejce do kasy wcześniejsze miejsca dostanie rodzina zmarłego (rodzice, rodzeństwo) w rozumieniu polskiego prawa. W Niemczech sytuacja prawna byłaby odwrotna. Czy jest to dyskryminacja? Kwestią czasu - i precedensu - będzie odpowiedź na to pytanie w postaci orzeczenia ETS, nazywanego przez złośliwych najbardziej nieobliczalnym trybunałem międzynarodowym.
Różnica krajowych regulacji jest także kryminogenna. Kiedy na przykład Polak będzie chciał zawrzeć związek partnerski z Niemcem, nie dostanie w Polsce zaświadczenia o zdolności do jego zawarcia. Wtedy niemiecki sąd zwolni Polaka z obowiązku dostarczenia tego dokumentu, ponieważ uzna odmowę wydania za dyskryminację i niemiecki urząd stanu cywilnego sfinalizuje sprawę. Sam znam wypadki, kiedy polski partner, zawierając w tym trybie związek partnerski w RFN, był już żonaty w Polsce.

Diabelska alternatywa
Tempo serwowanych nam przemian prawnych i światopoglądowych jest niesamowite. Jeszcze dziesięć lat temu normy europejskie chroniły homoseksualistów jedynie przed dyskryminacją w sferze praw pracowniczych. Dzisiaj związki osób tej samej płci są już możliwe w połowie obecnych państw członkowskich UE (Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Hiszpania Francja, Norwegia, Portugalia, RFN, Węgry, Wielka Brytania, Szwecja).
W tej rzeczywistości tradycyjne wartości są skazane na klęskę. Kolejne pomysły legislacyjne idą bowiem w sukurs etycznej rewolucji. Zaangażowanie unii w koordynację czy ewentualną harmonizację prawa cywilnego spowoduje, że rozstrzyganie spraw rodzinnych przestanie w końcu być wyłączną kompetencją państwa. Stąd tylko krok do ogólnoeuropejskiej definicji małżeństwa i rodziny. Dlatego działania "a` la Poznań", blokujące marsze równości, to spóźnione i nieskuteczne półśrodki. W swej historii Polska stoi bowiem pierwszy raz przed prawdziwie diabelską alternatywą - musi wybrać między dobrym a łatwym. W efekcie tego wyboru albo zmieni model integracji, albo porzuci tradycyjne wartości.
Więcej możesz przeczytać w 1/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 1/2006 (1204)

 • Na stronie - Nadczłowiek Roku 8 sty 2006 Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński wykorzysta swoją moc, by zmienić niewydolną III RP w silną i małą IV RP 3
 • Skaner 8 sty 2006 SKANER - POLSKA GŁOSOWANIA Rząd tysiąca i jednej koalicji To minister finansów i rząd, a nie politycy opozycji są od tego, by stać na straży budżetu. I to oni muszą szukać poparcia dla swoich projektów - dowodzą politycy... 8
 • Dossier 8 sty 2006 ARTUR ZAWISZA poseł PiS "Kiedyś, za pół wieku, działacze partii będą mówić: jesteśmy w partii, którą zakładał Jarosław Kaczyński, tu jest jego grób i pomnik" "Gazeta Wyborcza" STEFAN... 9
 • Sawka czatuje 8 sty 2006 10
 • Kadry 8 sty 2006 11
 • Świat 2006 - Kalendarium 8 sty 2006 STYCZEŃ 79-letni Alan Greenspan przestanie być szefem amerykańskiego banku centralnego. Sprawował ten urząd przez 18 lat., przyczyniając się do boomu gospodarczego lat 90. Jego miejsce zajmie Ben Bernanke. LUTY 2,5 tys. Sportowców z... 13
 • Playback 8 sty 2006 14
 • Poczta 8 sty 2006 WOLNE MIASTO POZNAŃ Zaskakująco powszechne jest przekonanie, że poznaniacy gospodarności, pracowitości i zdyscyplinowania nauczyli się od Niemców. Jakoby to okres zaborów i ostatnie 150 lat były tym, co zmusiło ich do... 14
 • Okiem barbarzyńcy - Zwarte szeregi tolerancji 8 sty 2006 Rozumiemy już, że lewica to zdobycze i standardy, a prawica wręcz przeciwnie 15
 • Z życia koalicji 8 sty 2006 PIS DA RADĘ! - pisaliśmy wieszczo swego czasu. I dał radę. Nową, lepszą Krajową Radę Tego i Owego. Sejm i Senat zmieniły ustawę w tempie, w jakim polskie ekspresy będą jeździły gdzieś około roku 2050. Opozycja coś tam sarkała,... 16
 • Z życia opozycji 8 sty 2006 LEWICO, POŁĄCZ SWE CZŁONKI! - apelują prominentni działacze z rozmaitych eseldowskich platform skrzywdzeni przez obecny reżim w partii. Wśród zatroskanych o jedność same znane nazwiska: Dyduch, Kurczuk, Martens, ekonomiczny guru... 17
 • Nałęcz - Murzyni 2005 8 sty 2006 Liderzy LPR i Samoobrony muszą przyjąć dyktat PiS albo zostaną odesłani na polityczną emeryturę 18
 • Fotoplastykon 8 sty 2006 © Henryk Sawka www.przyssawka.pl 19
 • Człowiek Roku 2005 8 sty 2006 Opiekun 20
 • Długi marsz Kaczyńskiego 8 sty 2006 10 wydarzeń, które ukształtowały Jarosława Kaczyńskiego, Człowieka Roku 2005 "Wprost" 22
 • Na mały błąd możemy sobie pozwolić! 8 sty 2006 Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Człowiekiem Roku 2005 tygodnika "Wprost" 30
 • Bohater roku 8 sty 2006 LECH KACZYŃSKI prezydent RP Przyznanie tytułu Człowiek Roku Jarosławowi Kaczyńskiemu przyjmuję z satysfakcją i przekonaniem, że w pełni na to wyróżnienie zasłużył. Stworzył Prawo i Sprawiedliwość - partię, która 4,5... 34
 • Kasjer Vogel 8 sty 2006 Ponad 50 mln franków szwajcarskich łapówek przepłynęło dla niektórych polskich polityków przez rachunki w Coutts Banku i EFG Banku w Zurychu 38
 • Homokracja 8 sty 2006 Polska stoi przed diabelską alternatywą - zmianą modelu integracji albo rezygnacją z tradycyjnych wartości 42
 • Giełda 8 sty 2006 GIEŁDA - POLSKA Hossa Automania Trzy razy więcej aut niż w 1990 r. jeździ po polskich drogach. W Polsce jest zarejestrowanych 13 mln samochodów, podczas gdy w 1990 r. było ich niespełna 5 mln. Największy wzrost ich liczby nastąpił... 44
 • Thriller na ropę 8 sty 2006 Ropa przestaje być główną siłą kształtującą światową gospodarkę 46
 • Ptolemeusz w Hongkongu 8 sty 2006 Protekcjonizm prowadzi do ubożenia bogatych i biednych 50
 • Kajdanki Kalego 8 sty 2006 Zniewieściała Europa konieczne reformy chce jak najbardziej odwlec 52
 • Byk w beciku 8 sty 2006 V edycja konkursu o Nagrodę Złamanego Grosza 10 najgorszych pomysłów gospodarczych 2005 roku 54
 • 2 x 2 = 4 - Niejasne perspektywy 8 sty 2006 Potrzeba nam praworządnej, ale twardej gospodarki rynkowej, a nie frazesów o solidarności 58
 • Supersam 8 sty 2006 60
 • Oskar dla dandysa 8 sty 2006   Inspirowane męskim strojem z czasów amerykańskiej prohibicji kreacje Natashy Pavluchenko zdobyły Grand Prix tegorocznego polskiego konkursu Oskary Mody - New Look. Pochodzącą z Białorusi projektantkę nagrodzono za oryginalne... 60
 • Zapach na karnawał 8 sty 2006 Sophia Loren, Claudia Cardinale i Liza Minnelli - wszystkie te gwiazdy ubierał dom mody Lorisa Azzara. Nazwisko tego niedoszłego architekta, który z miłości do żony zaczął w latach 50. projektować biżuterię, torebki i ubrania, do dziś... 60
 • Szampan w krysztale 8 sty 2006 Kryształy znów na topie. Moda i wzornictwo zmysłowych lat 20. zainspirowały luksemburską firmę Villeroy & Boch do stworzenia zastawy Retro Collection. Obejmuje ona kielichy do szampana i wina, szklanki zdobione brylantowym szlifem oraz... 60
 • Gastronomia molekularna 8 sty 2006 Francuska kuchnia pada ofiarą nadmiernego wyrafinowania 62
 • Zaczarowani 8 sty 2006 Magia rządzi wyobraźnią dzieci i młodzieży 66
 • Dekomunizacja futbolu 8 sty 2006 Rozmowa z Karl-Heinzem Rummeniggem, prezesem Bayernu Monachium, najlepszym piłkarzem Europy w latach 1980-1981 68
 • Demokracja głodowa 8 sty 2006 Z 60 do 30 lat spadła w ostatnim piętnastoleciu średnia długość życia mieszkańców Zimbabwe 70
 • Bohaterscy kapitaliści 8 sty 2006 Zamoyscy najbogatszymi Polakami wszech czasów 74
 • Know-how 8 sty 2006 Komórkowy blef Prof. Woo Suk Hwang z Narodowego Uniwersytetu w Seulu nie jest już uważany za bohatera narodowego Korei Południowej i kandydata do Nagrody Nobla, ale za największego oszusta naukowego ostatnich lat. Śledztwo na uczelni... 78
 • Superczłowiek 8 sty 2006 Dziesięć wynalazków, które wkrótce zmienią nasze życie 80
 • Formuła złudzeń 8 sty 2006 Matematyka pozwala przewidzieć przyszłość! 86
 • Pogotowie Owsiaka 8 sty 2006 Milion dzieci w Polsce co roku ulega wypadkom 88
 • Bez granic 8 sty 2006 Europorno z dotacją Austria świętuje objęcie przewodnictwa w Unii Europejskiej. Na ulicach Wiednia pojawiły się plakaty przedstawiające m.in. modeli w maskach brytyjskiej królowej Elżbiety II i prezydentów Busha i Chiraca... 90
 • Putin albo neo-Putin 8 sty 2006 Rosjanie nie są wolni, bo nie chcą być wolni 92
 • Bombowi sąsiedzi 8 sty 2006 Flamandzkie miasteczko Maaseik inkubatorem terrorystów 96
 • Wściekłe bestie w czarnych dziurach 8 sty 2006 W walce z terrorem demokracje nie mogą sięgać po środki bezprawne 98
 • Fałszywe pojednanie 8 sty 2006 Arcybiskup Hamburga mówi o krzywdach, które Polacy wyrządzili Niemcom 99
 • Oblężenie Betlejem 8 sty 2006 Prawdziwymi gospodarzami miasta narodzin Jezusa stali się islamscy fundamentaliści 100
 • Rembrandt na Mozarcie 8 sty 2006 Najciekawsze wydarzenia kulturalne 2006 r. 102
 • Zakonnica sztuki 8 sty 2006 Po raz pierwszy od 115 lat można zobaczyć obok siebie obrazy Olgi Boznańskiej rozdzielone wbrew intencjom artystki 106
 • Drugi podbój Ameryki 8 sty 2006 W czterdziestą rocznicę najazdu The Beatles na Amerykę brytyjscy rockmani znowu zdobyli jankeskie okopy 110
 • Pazurem - Czeski film 8 sty 2006 Zachodni producenci corocznie przynoszą w ząbkach do praskiego Barrandova nie mniej niż 80 mln USD 112
 • Ueorgan Ludu 8 sty 2006 Nr 1 (167) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 2 stycznia 2006 r. HOROSKOP NA 2006 r. Wersja oficjalna przyjęta przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w celu odrzucenia rozpowszechnianych horoskopów, które są wyrazem spisku... 113
 • Skibą w mur - Będzie wesoło 8 sty 2006 W 2006 r. rodziny wielodzietne będą się spodziewać kolejnego dziecka, a pożyczkobiorcy wizyty komornika 114