Homokracja

Homokracja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polska stoi przed diabelską alternatywą - zmianą modelu integracji albo rezygnacją z tradycyjnych wartości
Unia Europejska nie ma czasu na solidarność, bo zajęła się praniem naszych umysłów. Kiedy większość państw członkowskich przeżywa gospodarczą recesję, z chaosu moralności krajów członkowskich brukselski kowal próbuje wykuć i narzucić nam nowy europejski światopogląd.
Podobno dobro jest bezwzględne, a z normami moralnymi nie można dyskutować. Stanowią bowiem zbiór wartości, którego nie stworzył człowiek, lecz powstały one dla niego. W procesie integracji europejskiej udaje się jednak ten aksjomat obchodzić. Odrzuca się również logikę relatywizmu kulturowego, jaki z definicji nie dopuszcza możliwości powstania uniwersalnych wartości. Nowa nadbudowa brzmi chwytliwie - u podstaw integracji leży tzw. aksjologia europejska, charakteryzowana przez ponadnarodowy katalog wartości stojących za unijnymi normami prawnymi. Tworzą go zasady wspólne porządkom konstytucyjnym państw unii i Europejska Konwencja Praw Człowieka. Przewrotność tej logiki tkwi w istocie procesu prawotwórczego. Klasyczne normy prawne tworzy się na podstawie wartości moralnych. W legislacji europejskiej jest odwrotnie - aksjologia jest tworzona na fundamencie krajowych systemów prawnych, co, przez manipulowanie wyjściowym kształtem norm jedynie w niektórych krajach, umożliwia przemianę standardów etycznych w całej Europie.

Łóżkowa rewolucja
W swej historii Polacy byli przedmiotem wielu ideologicznych krucjat. Próbowano nas zgermanizować, zrusyfikować czy wreszcie skomunizować. Teraz, obarczeni bagażem złych doświadczeń, dajemy się wkręcać w awantury o tzw. marsze równości, nie rozumiejąc, że masochizm demonstrujących to nie tylko polityczna próba przemiany katolicko-narodowej Polski, lecz również uboczny skutek europejskiej koncepcji integracji gospodarczej.
Normatywno-etyczną rewolucję Unia Europejska zaczęła od łóżka. 20 listopada 2001 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) rozgrzeszył najstarszy zawód świata, uznając, że świadczenie usług seksualnych przez prostytutki stanowi formę prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tzw. wspólnotowa wolność świadczenia usług). Tym samym seks został sprowadzony do rangi towaru, a prostytutka do roli rzemieślnika.

Rodzina w pułapce
Reformie poddano potem prawo dotyczące rodziny i małżeństwa. Mimo że przez ponad 50 lat Europejska Konwencja Praw Człowieka strzegła tego prawa jako zabezpieczenia związku mężczyzny i kobiety, w 2002 r. Trybunał Praw Człowieka odstąpił od biologicznego rozumienia płci i przyznał prawo do małżeństwa także transseksualistom po operacyjnej zmianie płci. Jeszcze dalej poszło ustawodawstwo niektórych państw, gdzie albo dopuszczono zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci, albo stworzono dla nich alternatywne instytucje - związków partnerskich czy konkubinatów. Wreszcie, przyjmując na szczycie w Nicei Kartę Praw Podstawowych, również sama UE przekroczyła moralny Rubikon. Zagwarantowała w niej prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny nie tylko mężczyźnie i kobiecie, ale także osobom tej samej płci, jeśli jest to zgodne z ustawodawstwem krajowym regulującym te kwestie. I tak tradycyjna rodzina wpadła w pułapkę tzw. krajowego rozwiązania.
Prawne próby przewracania nam umysłów na lewą stronę to nie tylko element polityki. To przede wszystkim cena coraz większej integracji gospodarczej, której katolickie wartości po prostu przeszkadzają. Już od połowy lat 90. XX wieku Komisja Europejska i Parlament Europejski podkreślały, że różnice krajowych systemów prawnych w podejściu do związków tej samej płci blokują realizację jednej z czterech fundamentalnych zasad wspólnotowych - swobody przepływu pracowników. Partnerzy homoseksualni żyjący w formalnym związku w jednym państwie UE nie pojadą przecież szukać pracy do drugiego, gdzie ich związek nie będzie uznawany, a oni z mocy obowiązującego tam prawa krajowego będą dla siebie obcymi ludźmi. Dlatego systematycznie wracają pomysły, by status "małżonka pracownika migrującego" i związane z tym uprawnienia (np. prawo pobytu, prawa emerytalne itp.) przyznać także partnerom w związkach homoseksualnych.

Homoprzesiedleńcy
W procesie legislacji europejskiej uczestniczą trzy podmioty: Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy, przy czym ta ostatnia odgrywa w nim ciągle główną rolę. Wprawdzie dotychczas wszelkie projekty upadały właśnie na jej szczeblu, ale jak długo ten bastion może się bronić przed atakiem z boku? Nadejdzie kiedyś dzień, gdy standard "krajowego rozwiązania" nie wystarczy, a postępująca integracja gospodarcza wymusi pytanie o równość na europejskim poziomie. Przecież Polak, zawierając związek partnerski z Niemcem, skorzysta w RFN z wszelkich praw przysługujących "współmałżonkom" w UE. Gdyby ta para zapragnęła jednak przesiedlić się do Polski, Niemiec otrzyma "figę z makiem". A jeżeli na przykład polski partner miał przed "ślubem" w Polsce nieruchomość i po zawarciu związku zmarł, nie zostawiając testamentu, niemiecki partner może o tej części spadku zapomnieć. Rozstrzyganie o dziedziczeniu nieruchomości odbędzie się na podstawie prawa polskiego w sądzie właściwym dla miejsca jej położenia, a w kolejce do kasy wcześniejsze miejsca dostanie rodzina zmarłego (rodzice, rodzeństwo) w rozumieniu polskiego prawa. W Niemczech sytuacja prawna byłaby odwrotna. Czy jest to dyskryminacja? Kwestią czasu - i precedensu - będzie odpowiedź na to pytanie w postaci orzeczenia ETS, nazywanego przez złośliwych najbardziej nieobliczalnym trybunałem międzynarodowym.
Różnica krajowych regulacji jest także kryminogenna. Kiedy na przykład Polak będzie chciał zawrzeć związek partnerski z Niemcem, nie dostanie w Polsce zaświadczenia o zdolności do jego zawarcia. Wtedy niemiecki sąd zwolni Polaka z obowiązku dostarczenia tego dokumentu, ponieważ uzna odmowę wydania za dyskryminację i niemiecki urząd stanu cywilnego sfinalizuje sprawę. Sam znam wypadki, kiedy polski partner, zawierając w tym trybie związek partnerski w RFN, był już żonaty w Polsce.

Diabelska alternatywa
Tempo serwowanych nam przemian prawnych i światopoglądowych jest niesamowite. Jeszcze dziesięć lat temu normy europejskie chroniły homoseksualistów jedynie przed dyskryminacją w sferze praw pracowniczych. Dzisiaj związki osób tej samej płci są już możliwe w połowie obecnych państw członkowskich UE (Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Hiszpania Francja, Norwegia, Portugalia, RFN, Węgry, Wielka Brytania, Szwecja).
W tej rzeczywistości tradycyjne wartości są skazane na klęskę. Kolejne pomysły legislacyjne idą bowiem w sukurs etycznej rewolucji. Zaangażowanie unii w koordynację czy ewentualną harmonizację prawa cywilnego spowoduje, że rozstrzyganie spraw rodzinnych przestanie w końcu być wyłączną kompetencją państwa. Stąd tylko krok do ogólnoeuropejskiej definicji małżeństwa i rodziny. Dlatego działania "a` la Poznań", blokujące marsze równości, to spóźnione i nieskuteczne półśrodki. W swej historii Polska stoi bowiem pierwszy raz przed prawdziwie diabelską alternatywą - musi wybrać między dobrym a łatwym. W efekcie tego wyboru albo zmieni model integracji, albo porzuci tradycyjne wartości.
Więcej możesz przeczytać w 1/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 1/2006 (1204)

 • Na stronie - Nadczłowiek Roku8 sty 2006Mam nadzieję, że Jarosław Kaczyński wykorzysta swoją moc, by zmienić niewydolną III RP w silną i małą IV RP3
 • Skaner8 sty 2006SKANER - POLSKA GŁOSOWANIA Rząd tysiąca i jednej koalicji To minister finansów i rząd, a nie politycy opozycji są od tego, by stać na straży budżetu. I to oni muszą szukać poparcia dla swoich projektów - dowodzą politycy PO....8
 • Dossier8 sty 2006ARTUR ZAWISZA poseł PiS "Kiedyś, za pół wieku, działacze partii będą mówić: jesteśmy w partii, którą zakładał Jarosław Kaczyński, tu jest jego grób i pomnik" "Gazeta Wyborcza" STEFAN MELAK...9
 • Sawka czatuje8 sty 200610
 • Kadry8 sty 200611
 • Świat 2006 - Kalendarium8 sty 2006STYCZEŃ 79-letni Alan Greenspan przestanie być szefem amerykańskiego banku centralnego. Sprawował ten urząd przez 18 lat., przyczyniając się do boomu gospodarczego lat 90. Jego miejsce zajmie Ben Bernanke. LUTY 2,5 tys. Sportowców z 85...13
 • Playback8 sty 200614
 • Poczta8 sty 2006WOLNE MIASTO POZNAŃ Zaskakująco powszechne jest przekonanie, że poznaniacy gospodarności, pracowitości i zdyscyplinowania nauczyli się od Niemców. Jakoby to okres zaborów i ostatnie 150 lat były tym, co zmusiło ich do działań...14
 • Okiem barbarzyńcy - Zwarte szeregi tolerancji8 sty 2006Rozumiemy już, że lewica to zdobycze i standardy, a prawica wręcz przeciwnie15
 • Z życia koalicji8 sty 2006PIS DA RADĘ! - pisaliśmy wieszczo swego czasu. I dał radę. Nową, lepszą Krajową Radę Tego i Owego. Sejm i Senat zmieniły ustawę w tempie, w jakim polskie ekspresy będą jeździły gdzieś około roku 2050. Opozycja coś tam sarkała, że za szybko i...16
 • Z życia opozycji8 sty 2006LEWICO, POŁĄCZ SWE CZŁONKI! - apelują prominentni działacze z rozmaitych eseldowskich platform skrzywdzeni przez obecny reżim w partii. Wśród zatroskanych o jedność same znane nazwiska: Dyduch, Kurczuk, Martens, ekonomiczny guru Gierka...17
 • Nałęcz - Murzyni 20058 sty 2006Liderzy LPR i Samoobrony muszą przyjąć dyktat PiS albo zostaną odesłani na polityczną emeryturę18
 • Fotoplastykon8 sty 2006© Henryk Sawka www.przyssawka.pl19
 • Człowiek Roku 20058 sty 2006Opiekun20
 • Długi marsz Kaczyńskiego8 sty 200610 wydarzeń, które ukształtowały Jarosława Kaczyńskiego, Człowieka Roku 2005 "Wprost"22
 • Na mały błąd możemy sobie pozwolić!8 sty 2006Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Człowiekiem Roku 2005 tygodnika "Wprost"30
 • Bohater roku8 sty 2006LECH KACZYŃSKI prezydent RP Przyznanie tytułu Człowiek Roku Jarosławowi Kaczyńskiemu przyjmuję z satysfakcją i przekonaniem, że w pełni na to wyróżnienie zasłużył. Stworzył Prawo i Sprawiedliwość - partię, która 4,5 roku po powstaniu...34
 • Kasjer Vogel8 sty 2006Ponad 50 mln franków szwajcarskich łapówek przepłynęło dla niektórych polskich polityków przez rachunki w Coutts Banku i EFG Banku w Zurychu38
 • Homokracja8 sty 2006Polska stoi przed diabelską alternatywą - zmianą modelu integracji albo rezygnacją z tradycyjnych wartości42
 • Giełda8 sty 2006GIEŁDA - POLSKA Hossa Automania Trzy razy więcej aut niż w 1990 r. jeździ po polskich drogach. W Polsce jest zarejestrowanych 13 mln samochodów, podczas gdy w 1990 r. było ich niespełna 5 mln. Największy wzrost ich liczby nastąpił w 2004...44
 • Thriller na ropę8 sty 2006Ropa przestaje być główną siłą kształtującą światową gospodarkę46
 • Ptolemeusz w Hongkongu8 sty 2006Protekcjonizm prowadzi do ubożenia bogatych i biednych50
 • Kajdanki Kalego8 sty 2006Zniewieściała Europa konieczne reformy chce jak najbardziej odwlec52
 • Byk w beciku8 sty 2006V edycja konkursu o Nagrodę Złamanego Grosza 10 najgorszych pomysłów gospodarczych 2005 roku54
 • 2 x 2 = 4 - Niejasne perspektywy8 sty 2006Potrzeba nam praworządnej, ale twardej gospodarki rynkowej, a nie frazesów o solidarności58
 • Supersam8 sty 200660
 • Oskar dla dandysa8 sty 2006  Inspirowane męskim strojem z czasów amerykańskiej prohibicji kreacje Natashy Pavluchenko zdobyły Grand Prix tegorocznego polskiego konkursu Oskary Mody - New Look. Pochodzącą z Białorusi projektantkę nagrodzono za oryginalne łączenie...60
 • Zapach na karnawał8 sty 2006Sophia Loren, Claudia Cardinale i Liza Minnelli - wszystkie te gwiazdy ubierał dom mody Lorisa Azzara. Nazwisko tego niedoszłego architekta, który z miłości do żony zaczął w latach 50. projektować biżuterię, torebki i ubrania, do dziś pozostaje...60
 • Szampan w krysztale8 sty 2006Kryształy znów na topie. Moda i wzornictwo zmysłowych lat 20. zainspirowały luksemburską firmę Villeroy & Boch do stworzenia zastawy Retro Collection. Obejmuje ona kielichy do szampana i wina, szklanki zdobione brylantowym szlifem oraz misy i...60
 • Gastronomia molekularna8 sty 2006Francuska kuchnia pada ofiarą nadmiernego wyrafinowania62
 • Zaczarowani8 sty 2006Magia rządzi wyobraźnią dzieci i młodzieży66
 • Dekomunizacja futbolu8 sty 2006Rozmowa z Karl-Heinzem Rummeniggem, prezesem Bayernu Monachium, najlepszym piłkarzem Europy w latach 1980-198168
 • Demokracja głodowa8 sty 2006Z 60 do 30 lat spadła w ostatnim piętnastoleciu średnia długość życia mieszkańców Zimbabwe70
 • Bohaterscy kapitaliści8 sty 2006Zamoyscy najbogatszymi Polakami wszech czasów74
 • Know-how8 sty 2006Komórkowy blef Prof. Woo Suk Hwang z Narodowego Uniwersytetu w Seulu nie jest już uważany za bohatera narodowego Korei Południowej i kandydata do Nagrody Nobla, ale za największego oszusta naukowego ostatnich lat. Śledztwo na uczelni...78
 • Superczłowiek8 sty 2006Dziesięć wynalazków, które wkrótce zmienią nasze życie80
 • Formuła złudzeń8 sty 2006Matematyka pozwala przewidzieć przyszłość!86
 • Pogotowie Owsiaka8 sty 2006Milion dzieci w Polsce co roku ulega wypadkom88
 • Bez granic8 sty 2006Europorno z dotacją Austria świętuje objęcie przewodnictwa w Unii Europejskiej. Na ulicach Wiednia pojawiły się plakaty przedstawiające m.in. modeli w maskach brytyjskiej królowej Elżbiety II i prezydentów Busha i Chiraca...90
 • Putin albo neo-Putin8 sty 2006Rosjanie nie są wolni, bo nie chcą być wolni92
 • Bombowi sąsiedzi8 sty 2006Flamandzkie miasteczko Maaseik inkubatorem terrorystów96
 • Wściekłe bestie w czarnych dziurach8 sty 2006W walce z terrorem demokracje nie mogą sięgać po środki bezprawne98
 • Fałszywe pojednanie8 sty 2006Arcybiskup Hamburga mówi o krzywdach, które Polacy wyrządzili Niemcom99
 • Oblężenie Betlejem8 sty 2006Prawdziwymi gospodarzami miasta narodzin Jezusa stali się islamscy fundamentaliści100
 • Rembrandt na Mozarcie8 sty 2006Najciekawsze wydarzenia kulturalne 2006 r.102
 • Zakonnica sztuki8 sty 2006Po raz pierwszy od 115 lat można zobaczyć obok siebie obrazy Olgi Boznańskiej rozdzielone wbrew intencjom artystki106
 • Drugi podbój Ameryki8 sty 2006W czterdziestą rocznicę najazdu The Beatles na Amerykę brytyjscy rockmani znowu zdobyli jankeskie okopy110
 • Pazurem - Czeski film8 sty 2006Zachodni producenci corocznie przynoszą w ząbkach do praskiego Barrandova nie mniej niż 80 mln USD112
 • Ueorgan Ludu8 sty 2006Nr 1 (167) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 2 stycznia 2006 r. HOROSKOP NA 2006 r. Wersja oficjalna przyjęta przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w celu odrzucenia rozpowszechnianych horoskopów, które są wyrazem spisku...113
 • Skibą w mur - Będzie wesoło8 sty 2006W 2006 r. rodziny wielodzietne będą się spodziewać kolejnego dziecka, a pożyczkobiorcy wizyty komornika114