Wojna siedmioletnia

Wojna siedmioletnia

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jeśli Zygmunt Solorz przegra walkę o Erę, może zarobić miliard euro

Aleksander Piński
Jan Piński

W tej wojnie polska strona jest tylko trzecim graczem. Czy jednak Elektrim skorzysta na wojnie Vivendi i Deutsche Telekomu? Wojna gigantów zaostrzyła się, gdy na początku maja 2006 r. francuski koncern medialno-telekomunikacyjny Vivendi chciał przejąć nikomu nieznaną spółkę z rajów podatkowych - Sebastian. Za firmę wycenianą na giełdzie na 32 mld euro chciał zapłacić 40 mld euro. Okazało się, że za próbą przejęcia stał norweski biznesmen Alexander Vik. Ale linię kredytową na sfinansowanie przejęcia zapewniał Deutsche Bank. Ta akcja była częścią wojny o przejęcie kontroli nad polskim operatorem telefonii komórkowej PTC Era, jaką toczą z sobą Vivendi i Deutsche Telekom. Od roku trwa sprawa, którą przed paryskim sądem Vivendi wytoczył Deutsche Telekomowi, oskarżając go o próbę przejęcia PTC za ułamek wartości firmy. Swoje straty Francuzi wycenili na 2,2 mld euro. W tej grze rola języczka u wagi przypadła czwartemu na liście najbogatszych "Wprost", Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi (majątek szacowany na 3,5 mld zł). Trzy lata temu przejął on kontrolę nad Elektrimem, spółką, która także rości sobie prawa do spornego pakietu akcji Ery. Sprawa przekształca się w aferę międzynarodową.

Przegrany zwycięzca
W ubiegłym tygodniu ogłoszono wyrok sądu arbitrażowego w Wiedniu, który przyznaje Deutsche Telekomowi prawo do odkupienia od Elektrimu 48 proc. akcji PTC Ery. Po cenie księgowej, czyli za 350 mln euro. To sześć razy mniej, niż wynosi jego rynkowa wartość. Po tym orzeczeniu giełdowa wycena Elektrimu spadła o pół miliarda złotych. Wyrok oznacza, że jeśli nawet Solorz-Żak wygra z Vivendi spór o kontrolę nad 48 proc. akcji Ery, to skorzystają na tym Niemcy. Elektrim jest zadłużony na prawie 500 mln euro i korzystna sprzedaż akcji PTC Era jest praktycznie jedyną szansą na spłatę wierzycieli. Jak na człowieka, który stracił właśnie 2 mld euro, Zygmunt Solorz-Żak, główny udziałowiec Elektrimu, zachowuje się nadzwyczaj spokojnie. - Wyrok nie oznacza upadłości Elektrimu. Sąd nie ustalił jeszcze ceny, za jaką te udziały mają przejść do Deutsche Telekomu - mówi "Wprost" Solorz-Żak.
Spokój prezesa może wynikać z cichej współpracy DT i Elektrimu. W jaki sposób DT zrekompensuje Solorzowi-Żakowi odkupienie udziałów Ery od Elektrimu po cenie księgowej? Być może posłużą temu inne transakcje. 8 czerwca rada nadzorcza PTC zatwierdziła umowę z Polsatem Cyfrowym, przewidującą powołanie pierwszego na polskim rynku operatora wirtualnego (czyli takiego, który kupuje hurtowo połączenia i tworzy własną sieć). Giełda aż huczy od plotek, że hurtowa cena minut, jakie będzie kupować Polsat Cyfrowy, zależy od tego, czy Deutsche Telekom odkupi od Elektrimu akcje Ery.

Pełzający konflikt
Francusko-niemiecka wojna o przejęcie kontroli nad Erą trwa już siódmy rok. Przypomnijmy: 49 proc. akcji operatora ma Deutsche Telekom, 3 proc. należy do spółek związanych z francuskim koncernem Vivendi. Spór toczy się o to, kto jest właścicielem pozostałych 48 proc. akcji. Konflikt rozpoczął się w 1999 r., gdy Elektrim przeniósł owe 48 proc. do stworzonej wspólnie z Vivendi spółki Elektrim Telekomunikacja (Telco). 51 proc. akcji w Telco mają Francuzi, a 49 proc. - Elektrim. Za przekazane akcje Elektrim pozyskał pieniądze, które pozwoliły mu dokupić kolejne akcje Ery. Transfer ten oprotestowali Niemcy. W 2003 r. kontrolę nad Elektrimem przejął Zygmunt Solorz-Żak (zainwestował około 300 mln zł) i natychmiast przystąpił do odbierania akcji Ery. Francuzi początkowo traktowali zagrożenie utraty kontroli nad 48 proc. akcji Ery jako nierealne. Zmienili zdanie, gdy 26 listopada 2004 r. sąd arbitrażowy w Wiedniu przyznał rację Niemcom i uznał za bezprawne przeniesienie udziałów PTC do spółki Elektrim Telekomunikacja.
Szefowie Vivendi zrozumieli, że mogą stracić kontrolę nad wartymi około 2,5 mld euro udziałami, więc przystąpili do kontrataku: m.in. pozwali PTC do sądu o ustalenie, kto jest jej udziałowcem, a także zatrudnili do lobbowania po swojej stronie Andrzeja Olechowskiego. Solorz-Żak okazał się jednak skuteczniejszy. 2 lutego 2005 r. Elektrim uzyskał akceptację Sądu Okręgowego w Warszawie dla wyroku sądu arbitrażowego. Do tego postępowania nie została dopuszczona kontrolowana przez Vivendi spółka Elektrim Telekomunikacja, mimo że ewentualna akceptacja wyroku pozbawiała ją akcji Ery. Później, mimo że werdykt nie był prawomocny, Elektrim uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Co ciekawe, Elektrimowi udało się to dopiero po złożeniu trzeciego wniosku (dwa oddalono) i to mimo obowiązującego sądowego zakazu zmian w księdze udziałów PTC. Po uzyskaniu wpisu w KRS Solorz wspólnie z Deutsche Telekomem wybrał nowy zarząd Ery, który sprawuje władzę w spółce do dziś. W sierpniu 2005 r. Vivendi wygrał, co prawda, sprawę z Elektrimem o przywrócenie poprzedniego wpisu do KRS, ale zarząd wybrany przez Elektrim i DT najzwyczajniej w świecie wystawił ochroniarzy i nie wpuścił "starego" zarządu do budynku.
W marcu 2006 r. wydawało się, że zainteresowane strony dogadają się poza salami sądowymi. Negocjacje Vivendi, DT i Elektrimu doprowadziły do zawarcia ugody, z której w ostatnim momencie wycofali się Niemcy. 29 marca warszawski sąd okręgowy postanowił podtrzymać decyzję o uznaniu wyroku trybunału arbitrażowego w Wiedniu, pozbawiającego Francuzów akcji Ery. Kolejna bitwa rozegra się 11 lipca, gdy austriacki Sąd Apelacyjny zadecyduje, czy utrzymać zapis orzeczenia trybunału arbitrażowego z 26 listopada 2004 r., z którego wynika, że "Elektrim był i jest właścicielem udziałów Ery, ale musi je odzyskać". Francuzi (Vivendi) zaskarżyli ten punkt jako wewnętrznie sprzeczny i wygrali w pierwszej instancji 23 grudnia 2005 r.

Wygrani i przegrany
Na zamieszaniu wokół Ery najwięcej mają do wygrania Niemcy i Solorz-Żak. Ci pierwsi, nie ryzykując praktycznie nic (poza kosztami usług prawników), mogą przejąć tanio kontrolę nad Erą. Z kolei Solorz-Żak ryzykuje tylko pieniędzmi, które zainwestował w Elektrim (według szacunków: od 220 mln zł do 300 mln zł), a może wygrać kilka miliardów złotych, które na wiele lat uczynią z niego najbogatszego Polaka. Największymi przegranymi tej rozgrywki będą zapewne Francuzi, którym nawet po korzystnym wyroku 11 lipca pozostanie długa droga sądowa do odebrania udziałów w Erze. Co więcej, Solorz-Żak chce obciążyć ewentualnymi stratami z tytułu zrealizowania przez Niemców opcji call Francuzów. - Sąd wiedeński wyraźnie określił, że Elektrim musi odzyskać udziały od Telco w ciągu dwóch miesięcy, a jeśli tego nie zrobi, to będzie to niewykonanie wyroku. Niestety, Francuzi uniemożliwiali Elektrimowi wykonanie tego wyroku, twierdząc, że są udziałowcami PTC - mówi "Wprost" Solorz-Żak. - Elektrim Telekomunikacja pozostaje pełnoprawnym właścicielem 48-procentowego pakietu udziałów w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Niezależnie od tego, jak bardzo zdeterminowani są ci, którzy próbują pozbawić nas naszych aktywów - odpowiada Philippe Houdouin, prezes spółki Elektrim Telekomunikacja.


AWANTURA O ERĘ
Od lutego 2005 r. Polską Telefonią Cyfrową kieruje zarząd wybrany przez Zygmunta Solorza-Żaka i Deutsche Telekom (prezes PTC Tadeusz Kubiak)
 • Grudzień 1995
  Powstaje PTC, operator sieci komórkowej Era. Jej głównymi udziałowcami są Elektrim (32,5 proc.), DT Mobil (22,5 proc.), Kulczyk Holding (4,8 proc.), BRE Bank (5 proc.) i Warta (4,1 proc.).
 • Czerwiec 1999
  Elektrim emituje obligacje za 440 mln euro.
 • Październik 1999
  Elektrim kupuje 15,8 proc. akcji PTC od BRE Banku, Kulczyk Holding i Warty, zwiększając swój udział w akcjonariacie PTC do 51 proc. Następnie przekazuje te akcje do utworzonej razem z Vivendi spółki Elektrim Telekomunikacja.
 • Marzec 2000
  Deutsche Telekom odkupuje od US West pakiet 22,5 proc. udziałów w PTC i wraz ze spółkami zależnymi ma ich już 49 proc.
 • Grudzień 2001
  Elektrim nie wykupuje na czas obligacji za 480 mln euro (440 mln euro długu plus odsetki).
 • Październik 2002
  Wierzyciele wyznaczają drugi termin spłaty na 15 grudnia 2005 r. Zabezpieczeniem zwrotu długu staje się 49 proc. udziałów w spółce Elektrim Telekomunikacja (czyli pośrednio udziały w PTC).
 • Luty 2003
  Zygmunt Solorz-Żak odkupuje od BRE Banku za 200 mln zł 34 proc. udziałów w Elektrimie, stając się największym udziałowcem firmy.
 • Listopad 2004
  Sąd arbitrażowy w Wiedniu orzeka, że przeniesienie przez Elektrim udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej do spółki Elektrim Telekomunikacja było niezgodne z prawem (działanie Elektrimu naruszyło prawo Deutsche Telekomu do pierwokupu tych udziałów).
 • Grudzień 2004
  Elektrim Telekomunikacja pozywa Polską Telefonię Cyfrową o ustalenie, że jest jej udziałowcem. Aby zabezpieczyć interesy stron, Sąd Okręgowy w Warszawie zakazuje zmian w księdze udziałów PTC.
 • Luty 2005
  Mimo zakazu Sąd Rejonowy w Warszawie wydaje postanowienie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego PTC Elektrimu w miejsce spółki Elektrim Telekomunikacja. Firma ma jednocześnie dwa zarządy, które nawzajem się nie uznają.
 • Listopad 2005
  Sąd Rejestrowy przywraca wpis w KRS, zgodnie z którym właścicielem akcji PTC jest Elektrim Telekomunikacja.
 • Grudzień 2005
  Sąd powszechny w Wiedniu uchyla część orzeczenia tamtejszego trybunału arbitrażowego, mówiącą o tym, że przeniesienie przez Elektrim udziałów PTC do spółki Elektrim Telekomunikacja było niezgodne z prawem. Mija termin spłaty właścicieli obligacji. Elektrim nie ma na to pieniędzy.
 • Czerwiec 2006
  Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu uznaje, że Elektrim, nie odzyskując udziałów PTC od spółki Elektrim Telekomunikacja, w sposób rażący naruszył umowę. W związku z tym Deutsche Telekom ma prawo kupić udziały w PTC po ich cenie nominalnej 350 mln euro (sześć razy mniej niż wynosi ich wartość rynkowa).

  Źródło: "Rzeczpospolita", własne
 • Więcej możesz przeczytać w 25/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

  Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 25/2006 (1228)

  • Na stronie - Szantażokracja25 cze 2006Z kraju o najwyższym indeksie szantażokracji trzeba wiać jak najszybciej i jak najdalej3
  • Skaner25 cze 2006SKANER - POLSKA WYBORY Jednak bezpośrednio! Andrzej Lepper i jego partia chcieli znieść bezpośrednie wybory włodarzy miast i wsi. Wicepremier z Samoobrony nie znalazł jednak sojuszników w PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie poprze propozycji...6
  • Dossier25 cze 2006RYSZARD KALISZ Poseł SLD "Ja przynosiłem piłkarzom fart. Sami piłkarze uważali, że Jerzy Buzek przynosi im niefart. Teraz się okazało, że premier Marcin-kiewicz też przynosi niefart. I Lech Kaczyński przynosi niefart" Polskie Radio Program III...7
  • Sawka czatuje25 cze 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)8
  • Mundial 200625 cze 2006KOMENTARZE POD BLOGIEM TOMASZA WOŁKA "Dramatyczny i piękny mecz z Niemcami, szkoda wyniku. Zabrakło kilkudziesięciu sekund. Ale ktoś 'na górze' powinien wyciągnąć głębsze wnioski z tych dwóch konfrontacji, dotrzeć do sedna kolejnej porażki. Polska...12
  • Poczta25 cze 2006Ziobrominator W artykule "Ziobrominator" (nr 21) znalazła się informacja, że minister Zbigniew Wassermann jako "ważna osobistość" cieszy się specjalnymi przywilejami w korzystaniu z lotniska. Otóż minister Wassermann ma ochronę BOR. Nie powinno to...14
  • Playback25 cze 2006Jaromir Netzel, prezes zarządu PZU SA © K. PACUŁA14
  • Fotoplastykon25 cze 200614
  • Ryba po polsku - Pycha zdrajców25 cze 2006Jeśli się twierdzi, że domaganie się lustracji księżyjest dziełem wrogich sił, trzeba te siły nazwać Maciej Rybiński Jedno jest pewne - żywoty świętych są mniej atrakcyjne od żywotów grzeszników. Żywoty świętych napawają tylko podziwem, żywoty...15
  • Z życia koalicji25 cze 2006Wreszcie PiS spełnia obietnice w sprawie mediów publicznych! W skład rady nadzorczej Polskiego Radia weszli sami fachowcy: szpitalna księgowa, warszawska radna, kadrowiec, pani z banku i ktoś tam jeszcze. Aha, i dziennikarka z Kielc. W tej...16
  • Z życia opozycji25 cze 2006Kto brylował na urodzinach Andrzeja Leppera? Jak zadajemy zagadki, to odpowiedź na nie jest zazwyczaj ta sama. Tak, Stefan Niesiołowski - zaciekły wróg tłuszczy i hołoty spod znaku Samoobrony. Brylował, wznosił toasty, żartował z wicepremierem....17
  • Nałęcz - Seanse nienawiści25 cze 2006"Patriotyzmu" międzywojennej Młodzieży Wszechpolskiej polska szkoła na pewno nie potrzebuje Tomasz Nałęcz Pomysł ministra edukacji narodowej Romana Giertycha, aby wprowadzić nowy przedmiot nauczający patriotyzmu, daje się interpretować na dwa...18
  • Polskie stolice zbrodni25 cze 2006Czy Polska jest jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów w Europie, w którym szaleje przestępczość? W 2006 r. tylko 42 proc. Polaków badanych przez CBOS postrzegało swój kraj jako bezpieczny (w 2001 r. było ich zaledwie 28 proc.). Czy polskie...20
  • Okrągłosłowi25 cze 2006Ranking polityków: Aleksander Kwaśniewski - piąty, Lech Kaczyński - dziesiąty28
  • O nas za nas25 cze 2006Niemieckie Muzeum Śląskie w Görlitz pokazuje, jak bardzo Polacy nie potrafią prowadzić polityki historycznej Piotr Semka Od kilku lat powstaje niemiecki Śląsk, a większość Polaków nic o tym nie wie. Powstaje głównie w Görlitz, położonym...32
  • Sushi Marcinkiewicza25 cze 2006Władza jest konserwatywno-narodowa, ale menu ma kosmopolityczne Igor Janke Kuchnia polityków nie chadza w parze z wyznawaną ideologią. Staropolskie potrawy zakrapiane zmrożoną czystą wódką preferowali politycy lewicowego, teoretycznie...38
  • Giełda25 cze 2006Hossa Świat Dziecko małolitrażowe Japońskie Suzuki i niemiecki Opel wspólnie zaprojektują mały miejski samochód przeznaczony na rynek europejski - donosi japoński dziennik "Nihon Keizai Shimbun". Auto będzie produkowane od 2008 r. w węgierskiej...42
  • Podpalacze budżetu25 cze 2006Polska polityka gospodarcza tworzy się na ulicy Witold M. Orłowski Krzysztof Trębski Czy chcesz zapłacić dodatkowo ponad 200 zł rocznie, aby pracownicy służby zdrowia zarabiali więcej? Gdyby w ten sposób ośrodki badania opinii formułowały pytania,...44
  • Siła krachu25 cze 2006Polscy ciułacze stracili na giełdzie 20 mld złotych? Michał Zieliński O 10 tys. zł zmniejszyły się od połowy maja zasoby Polaka, który wykupił jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i oszczędzał w otwartych funduszach emerytalnych. Polacy...50
  • Wojna siedmioletnia25 cze 2006Jeśli Zygmunt Solorz przegra walkę o Erę, może zarobić miliard euro Aleksander Piński Jan Piński W tej wojnie polska strona jest tylko trzecim graczem. Czy jednak Elektrim skorzysta na wojnie Vivendi i Deutsche Telekomu? Wojna gigantów zaostrzyła...54
  • Polacy odlatują na południe25 cze 2006120-metrowy apartament z widokiem na morze w tureckiej Alanyi kosztuje tyle, ile 80-metrowe mieszkanie na Żoliborzu Krzysztof Trębski Simmon Tweddle, analityk brytyjskiej agencji nieruchomości Property Secrets, podróżował po Bałkanach. Zatrzymał...58
  • 2X2=4 - Rynek patriota25 cze 2006Wiedzy o polityce ustrojowej nie mogą zastąpićnarodowo-patriotyczne hasła i efekciarskie działania Wacław Wilczyński Gospodarka narodowa musi być patriotyczna. Tak postanowiła usiłująca nami rządzić prawicowo-lewicowa partia. Zapał...62
  • Supersam25 cze 200664
  • Leon szczęściarz25 cze 2006Leon jest niebywałym szczęściarzem. Już niezłym powodzeniem cieszył się, kiedy styliści z Seata zabrali się za jego przód. Ostre linie sprawiły, że sylwetka leona zaczęła przypominać sprintera szykującego się do startu. Te nowe kształty polubili...64
  • Inwazja z Treviso25 cze 2006- Polacy ubierają się teraz o niebo lepiej niż 10 lat temu i są gotowi kupować markowe ubrania - tak w rozmowie z "Wprost" Giuseppe Stefanel tłumaczy powody ekspansji domu mody Stefanel na polski rynek. Do 2008 r. marka z Treviso otworzy...64
  • Muzykalny Ebi25 cze 2006Biało-czerwony odtwarzacz plików mp3 opatrzony autografem Euzebiusza Smolarka - taki prezent polskim fanom futbolu i muzyki podarowała firma Samsung. Urządzenie ma wbudowane cyfrowe radio i dyktafon, akumulator po naładowaniu wystarcza na 10...64
  • W stylu lat 50.25 cze 2006Co łączy marki Philippe Starck, Armani, Donna Karan i Burberry? Zegarki i biżuteria tych marek produkowane są wyłącznie przez amerykańską firmę Fossil. Połączenie charme'u "cudownych lat 50." z nowymi trendami tworzy oryginalny, łatwo...64
  • Mięczaki stadionów25 cze 2006Zamiast wygrywać, Polacy są dumni z honorowych porażek66
  • Akademia wojenna25 cze 2006Studenci już nie walczą o indeksy, to indeksy biją się o studentów70
  • Kilometr skarbów25 cze 2006W zaszyfrowanych dokumentach pojawił się opis Lubiąża jako miejsca, gdzie składowano cenne dzieła sztuki Joanna Lamparska Cenne rzeźby, obrazy, ołtarze, kolekcje monet i biżuterii oraz rzadkie książki - to wszystko zostało ukryte na Dolnym Śląsku...74
  • Czerwiec wolności25 cze 2006Poznański Czerwiec '56 to ostatnie polskie powstanie narodowe, a radomski Czerwiec '76 to koniec mitu tzw. drugiej Polski Antoni Dudek Historyk i politolog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego i IPN. Autor książki o kulisach upadku PRL...78
  • Know-how25 cze 2006Ratunek dla oka Pierwszy lek na retinopatię cukrzycową może wkrótce trafić na rynek. Badania kliniczne wykazały, że substancja o nazwie ruboxistaurin hamuje postęp zmian chorobowych w siatkówce u 41 proc. osób cierpiących na cukrzycę. Retinopatia...82
  • Apteka blagierów25 cze 2006Badania naukowe coraz częściej są jedynie narzędziem marketingowym firm farmaceutycznych Jan Stradowski [powiększ] Kiedy okazało się, że środek przeciwbólowy vioxx (rofekoksyb), zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu, amerykański koncern MSD...84
  • Epidemia milczenia25 cze 2006Dzieci dotknięte mutyzmem są jak Dr Jekyll i Mr Hyde - w szkole są małomówne, w domu bywają nadpobudliwe Monika Florek-Moskal Mowa jest srebrem, milczenie złotem - mówi jedna z przypowieści w Biblii. Niestety, zbyt częste milczenie, choćby tylko w...88
  • Łebskie ptaszki25 cze 2006Kruki i wrony wykazują inteligencję półtorarocznego dziecka Ewa Nieckuła Hodowana w niewoli wrona brodata z Nowej Kaledonii po bezskutecznych próbach wydłubania drutem apetycznego kąska z dna wąskiej probówki zrobiła na końcu przyrządu haczyk i...90
  • Bez granic25 cze 2006Wybuchowy emigrant Abu Hamza al-Muhadżir, czyli "Emigrant", to nowy przywódca Al-Kaidy w Iraku, który zastąpił zabitego kilkanaście dni temu Abu Musaba al-Zarkawiego. Nowy szef wezwał do pokonania "krzyżowców i szyitów" oraz pomszczenia swego...92
  • Czerwona kontrrewolucja25 cze 2006Co jest lepsze: białoruska niepodległość pod władzą Łukaszenki czy białoruska demokracja pod rosyjską kuratelą? Jerzy Marek Nowakowski "Nasza chata z kraja" - polityka zagraniczna Polski od kilku lat jest prowadzona zgodnie z tą zasadą. Niczego...94
  • Mini-ZSRR25 cze 2006Stolica Białorusi powinna zostać przemianowana z Mińska na Weterańsk? Cezary Goliński Bez Białorusi nie byłoby zwycięstwa w II wojnie światowej, tymczasem dziś wrogie siły ignorują wkład tego kraju i jego obecnego prezydenta w dzieło pokoju na...96
  • Gazownia ajatollahów25 cze 2006Europa musi wybrać: albo więcej gazu z Rosji, albo gaz z Iranu Agata Jabłońska Zimna wojna się skończyła? Nic podobnego. Do bezpośredniej konfrontacji Zachodu z nowym Wschodem jeszcze wprawdzie daleko, ale decydująca rozgrywka właśnie się zaczyna....98
  • Śmierć za śmierć25 cze 2006Bezsensowna wojna oddala Palestyńczyków od własnego państwa Henryk Szafir z Jerozolimy Premier Ehud Olmert podczas niedawnej wizyty w Europie nie musiał nikogo przekonywać, że Izrael prowadzi w Gazie wojnę obronną. Nawet prezydent Francji Jacques...102
  • Przyszłość z przeszłością25 cze 2006Oczekuję, że Polska pomoże Unii Europejskiej w ułożeniu stosunków z Rosjanami Richard von Weizscker dla "Wprost" prezydent Niemiec w latach 1984-1994 Podpisanie przed piętnastu laty przez Polskę i Niemcy dwóch traktatów: granicznego i o dobrym...104
  • Wiedeń w pralni25 cze 2006O potrzebie rozliczenia się z brunatną przeszłością zaczyna się mówić w Austrii dopiero teraz Dominika Ćosić z Brukseli Austriacy są autorami największej manipulacji XX wieku - wmówili Europejczykom, że Hitler był Niemcem, a Mozart Austriakiem,...106
  • Menu25 cze 2006KRÓTKO PO WOLSKU Damy wam szkołę Trwa festiwal pomysłów z cyklu "Jak dać szkole szkołę". W ministerstwie pojawiła się koncepcja, żeby współwładzę nad placówkami wychowawczymi powierzyć rodzicom. Na Zachodzie to się sprawdziło, ale u nas?...108
  • Recenzje25 cze 2006110
  • Anioł zemsty25 cze 2006Pisząc "Morderstwo w Orient Expressie", Agatha Christie efektownie przedstawiła grupowy akt zemsty na człowieku, którego jedynym powołaniem zdawało się być wyrządzanie krzywd wszystkim ludziom mającym nieszczęście znaleźć się na jego...110
  • Germaniomaniacy25 cze 2006Co by było, gdyby spełniło się choć w części to, co planiści Rzeszy zgotowali dla świata po zakończeniu wygranej, ma się rozumieć, wojny? Mielibyśmy wielką i przerażającą krainę - Germanię. Nie byłoby w niej miejsca dla Polaków czy Amerykanów....110
  • Nauka odmienności25 cze 2006Ryszard Kapuściński w ciągu kilku ostatnich lat wygłosił serię wykładów poświęconych kategorii Innego. Zebrane w jednej książeczce, zatytułowanej "Ten Inny", stanowią zbiór poglądów reportera na temat współczesnego świata, który jak...110
  • Możliwości Houellebecqa25 cze 2006Po skandalizującej "Platformie", którą Francuska Liga Arabska uznała za krzewienie rasowej nienawiści, Michel Houellebecq nieco złagodniał. W jego "Możliwości wyspy" jest wszystko to, do czego zdążył już przyzwyczaić...110
  • Stary dobry grubas25 cze 2006Kiedyś określano go mianem "króla bigbitu" i "zakręconego wujka Chemical Brothers". Z grania na basie w stylu Sex Pistols szybko zrezygnował i zaczął komponować muzykę klubowo-elektroniczną. W ciągu ostatnich dziesięciu lat...110
  • Cyrk Micka Jaggera25 cze 2006Po generałach jazzu Polskę podbijają generałowie rocka Jerzy A. Rzewuski Trasy koncertowe i festiwale są krwiobiegiem muzycznego show--biznesu, nic bowiem tak się nie liczy, jak osobisty kontakt z lubianym wykonawcą. Ale co chyba nie mniej ważne -...112
  • Znasz-LEE ten krój?25 cze 2006Nasz wieszcz to prekursor hip-hopu, graficiarz i autor muzycznych megahitów Lech Makowiecki Rymowanki wyszły już z mody, a szlachetna niegdyś sztuka operowania trzynastozgłoskowcem okrzyknięta została przez współczesnych guru mianem "obciachowej"....116
  • Mozart molestowany25 cze 2006Najsłynniejsze opery geniusza z Salzburga padają ofiarami reżyserów megalomanów Jacek Melchior Warszawa wygrała z Wiedniem. I to w nie byle jakiej konkurencji, bo czcząc Mozarta. My zaprosiliśmy słynnego niemieckiego reżysera do Warszawy,...118
  • Pazurem - Złota śruba25 cze 2006Polska to jest kraj na dziesięć żubrów, jeden Waweli pięć udanych scenek filmowych na dziesięciolecie Wiesław Kot Wzalewie filmowych laurów to detal. Gazety puściły go dołem, radia wcale. Zygmunt Kałużyński będzie nagradzać polskie kino. Zza...120
  • Ueorgan Ludu25 cze 2006Nr 25 (192) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 19 czerwca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Twarde stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej ŻĄDAMY GŁOWY TRENERA! To skandal! - oświadcza prezes PZPN M. Listkiewicz. - W meczu z Ekwadorem...121
  • Skibą w mur- Zdychanie autorytetów25 cze 2006Pojawiła się nowa kategoria agenta bezpieki - agent nieszkodliwy Krzysztof Skiba Jesteśmy ostatnio świadkami upadku wielu szacownych autorytetów. Osoby, które znaliśmy z mediów jako ważne, mądre i moralnie piękne, okazały się w świetle dokumentów...122