Wszechpatrioci polscy

Wszechpatrioci polscy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Myśli Jędrzeja Giertycha wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu?
Nowa, światła polska władza w osobie wicepremiera Romana Giertycha dostrzeg-ła kryzys polskiego patriotyzmu. Kryzys głęboki. Oto polski patriotyzm, który od pokoleń był utrzymywany (w sensie tyleż przenośnym, co dosłownym) przez szlachetnych Judymów, nagle - jak lekarze - zażądał podniesienia uposażeń nieledwie o połowę. Polscy lekarze, niepomni wielkiej roli, jaką odgrywają od pokoleń w budowie społeczeństwa bezinteresownego, nagle zbuntowali się i zażądali redystrybucji dochodu narodowego. A polscy nauczyciele, ci, którzy mieli budzić w młodych umysłach dumę narodową ze wszystkiego, co mieści się między Tatrami a Bałtykiem (a więc także z Romana Giertycha), których odwiecznym obowiązkiem było uczyć młodych nie myślenia, lecz wyłącznie miłości do ojczyzny, dzisiaj zbierają dziesiątki tysięcy podpisów z żądaniem odwołania ministra własnego niepodległego rządu. Czy to nie jest kryzys patriotyzmu?

Formacja Giertycha
W naszym kraju Giertych to nie tylko nazwisko, ale także nazwa szczególnej formacji etyczno-intelektualnej. To, co dotychczas wniosła do skarbnicy dziejów narodowych i rodzimej myśli politycznej ta znana rodzina polityków narodowych, sprowadza się do zwykłego intelektualnego warcholstwa. W najgłośniejszych pracach Jędrzeja Giertycha - "Tragizm dziejów polskich" czy "O Piłsudskim" - nie dość, że polska historia sprowadza się do obsesyjnej i nie kończącej się wojny z żydostwem, co - choć obrzydliwe - można potraktować jako swoisty folklor autora, to na domiar złego wykoślawione tu zostają wszystkie fakty i polskie zasługi. W tej interpretacji Narutowicza zabija Piłsudski, a nie narodowcy. W tej interpretacji dwudziestolecie międzywojenne to burzenie życia polskiego, a twórcy niepodległości stają się sprawcami każdej, także wymyślonej klęski. Podstawą tej myśli jest "rozpowszechnione przekonanie", które z czarnego czyni białe, a z białego czarne.
Zapewne można by Giertychową "literaturę" potraktować obojętnie, gdyby nie to, że zapisane w niej idee wcześniej czy później przez tę rodzinę zostają wcielone w życie. Jędrzej Giertych, usunięty ze Stronnictwa Narodowego za skrajne poglądy i antysemityzm, w 1976 r. ogłosił swój słynny "List otwarty do społeczeństwa polskiego w Kraju", w którym opowiedział się przeciwko rozluźnianiu więzów ze Związkiem Sowieckim, przy czym w istocie list ten był atakiem na właśnie powstały KOR. Maciej Giertych w imię tych samych przekonań znalazł swoje miejsce w Radzie Konsultacyjnej przy generale Wojciechu Jaruzelskim, gdzie sławił i usprawiedliwiał stan wojenny, by dwadzieścia lat później w imię tej samej egzegezy dziejów złożyć w europarlamencie laudację na cześć Franco i Salazara. Roman Giertych, przedstawiający się - podobnie jak dziadek i ojciec Giertychowie - jako przeciwnik "aborcji, eutanazji, homoseksualizmu i relatywizmu moralnego", u zarania swej politycznej kariery skłamał na oczach całej Polski na temat swego spotkania z Janem Kulczykiem w Częstochowie, by dalej głosić pochwałę prawdy i uczciwości.

Zło z miłości ojczyzny
Wszelka rozmowa o polskim patriotyzmie jest trudna i ryzykowna. Nasza historia skomplikowała bowiem i zrelatywizowała jego rozumienie. W związku z tym w naszym podręczniku dziejów najnowszych każdy jest patriotą, a wszystko, co się zdarzyło, zdarzyło się z miłości do ojczyzny. Z miłości do ojczyzny powracał do kraju ze Szwajcarii Gabriel Narutowicz, by zostać pierwszym prezydentem, i z tejże samej miłości do ojczyzny prawica obrzuciła go kamieniami w drodze do Sejmu czy wręcz zabiła, uzbrajając w nienawiść szaleńca. Z miłości do ojczyzny Piłsudski przeprowadził zamach majowy i z tej samej miłości gen. Zagórski, walczący z Piłsudskim, zbombardował bezbronną Warszawę. Z miłości do Polski prezydent Starzyński w dniach wrześniowych obracał Warszawę w kupę gruzu, a marszałek Śmigły, odczuwając tę samą miłość, uciekł z kraju. W poczuciu patriotyzmu mjr Henryk Dobrzański nie składał broni do kwietnia 1940 r., czym spowodował niemiecki odwet na polskich wsiach. W poczuciu tego samego patriotyzmu gen. Grot-Rowecki wydał na niego wyrok śmierci za przedwczesną walkę. Wydany przez gen. Bora-Komorowskiego rozkaz do wybuchu powstania warszawskiego jest dokumentem najpiękniejszego polskiego patriotyzmu. Tak samo jak rozkaz gen. Andersa, który następnego dnia żądał postawienia przywódców powstania przed sądem.

Bóg, honor, ojczyzna
Lata PRL były okresem szczególnej patriotycznej edukacji. Wprowadziły bowiem (to wielki wkład byłego premiera Rakowskiego w dzieło pogmatwania pojęć) termin "patriotyzm jałtański". W myśl tej nowelizacji każdy komunista broniący socjalizmu z ludzką twarzą mógł się poczuć polskim patriotą. A wraz z nim wszyscy Jaruzelscy, wszystkie Osóbki, Gomułki, Gierki i Bieruty,
o oportunistycznych partiach chłopskich ze wszelkimi Mikołajczykami, Wycechami i Gucwami nie wspominając. A mimo to w 1996 r. 75 proc. licealistów w Katowicach na pytanie "Czy jesteś zdecydowany bronić ojczyzny, gdyby ktoś jej zagroził?" odpowiedziało "tak". W Żywcu "tak" odpowiedziało 85,7 proc. licealistów. W 2000 r. w anonimowej ankiecie Światowego Związku Żołnierzy AK, przeprowadzonej wśród tysięcy młodych ludzi w województwach świętokrzyskim i pomorskim, pytanie "Czy hasło 'Bóg, honor i ojczyzna? jest aktualne teraz
i pozostanie takim w przyszłości?" przyniosło odpowiednio 75 proc. i 76 proc. odpowiedzi pozytywnych. Na pytanie "Czy należy w Polsce krzewić patriotyzm?" pozytywnie odpowiedziało 94 proc. młodzieży w środkowej Polsce i 88 proc. na Pomorzu. W tejże ankiecie padło także pytanie, tylko pozornie nie mające nic wspólnego z patriotyzmem - "Czy dążenie do kariery i bogactwa powinno być zależne od zasad moralnych?". Młodzież w 90 proc. odpowiedziała na nie twierdząco.

Nauki Giertycha
Czy mając w pamięci fakty z życia i zasługi rodziny Giertychów, nie można żywić obaw o to, co nas ewentualnie czeka? "To wszystko jest nasza Ojczyzna - napisał Jędrzej Giertych, harcmistrz, członek czynny Głównej Kwatery Męskiej ZHP, magister praw, do polskich harcerzy w czerwcu 1929 r. - Ziemia, Rasa, Duch. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość. Jedna, nierozdzielna całość - żywa, pulsująca krwią. Kto tego nie widzi, kto tej całości Ojczyzny nie ma w sobie, w sercu swojem, nie kocha i nie cierpi za 'miljony?, nie pragnie Polski 'dźwignąć, uszczęśliwić? ani nią 'cały świat zadziwić?, ten nie jest Polakiem, nie ma w sobie polskiego, narodowego instynktu, nie ma w sobie nic z ducha naszego plemienia. Jest kosmopolitą, jest bezbarwnym, smutnym, błąkającym się po omacku okazem jałowej, rzekomo 'nowoczesnej? międzynarodowości. Jest duszą wypaczoną przez zaborców albo przez potężny w polskiej warstwie inteligentnej (dzięki sile liczebnej inteligencji żydowskiego pochodzenia) wpływ semicki, lecz nie jest Polakiem".
"Na przykład nasz patriotyzm. Jakże odmienny on jest od patriotyzmu innych narodów. Anglik jest dumny z tego, że jest Anglikiem, lecz w tej dumie jest coś z poczucia dosytu dawanego przez angielskie narodowe bogactwo, coś z poczucia bezpieczeństwa dawanego przez angielską potęgę. Nasz patriotyzm, gorący, płomienny, namiętny, ma w sobie coś z cierpienia, coś z ofiary, coś z gotowości do poświęcenia całego siebie - swego szczęścia i spokoju - na ołtarzu Ojczyzny" - przekonywał Jędrzej Giertych.
Czy myśli Jędrzeja Giertycha staną się wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu? Na pierwszy, ale także na drugi rzut oka nie wydają się niczym więcej niż anachronicznym bełkotem intelektualnym. Zresztą pomijając już Giertychową definicję polskiego patriotyzmu, także ta brytyjska wydaje się z kapelusza wzięta. Pamiętam, jak na początku lat 70. w Londynie ze zdziwieniem patrzyłem na swych brytyjskich przyjaciół, którzy mając w sklepie holenderskie i duńskie jajka po cztery pensy, kupowali wyłącznie jajka angielskie po osiem pensów. Nie rozumiesz - tłumaczyli mi - to zwyczajny patriotyzm.
Więcej możesz przeczytać w 29/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2006 (1232)

 • Na stronie - Głupia mrówka23 lip 2006Paternalistyczna filozofia władzy Jarosława Kaczyńskiego służy leniwym konikom polnym, a nie pracowitym mrówkom3
 • G-7½23 lip 2006Miał być sukces. Powszechne uznanie mocarstwowości Rosji i uroczyste przyjęcie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zaczęło się jednak od klapy. Po spotkaniu w cztery oczy z Władimirem Putinem prezydent Bush jako...6
 • Skaner23 lip 2006WAKACJE Prezydent bez urlopu Jarosław Kaczyński zyskał, zostając premierem, ale przez to praktycznie stracił urlop. Jako parlamentarzysta urlop miał gwarantowany, jako premier jest traktowany jak każdy urzędnik państwowy. Gdy premier...8
 • Sawka czatuje23 lip 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)10
 • Playback23 lip 2006Wicepremierzy Roman Giertych i Andrzej Lepper © M. STELMACH10
 • Poczta23 lip 2006Polskie stolice zbrodni W związku z artykułem "Polskie stolice zbrodni" (nr 25) chciałbym wyjaśnić, że do podanych statystyk należy podchodzić z rezerwą. Tylko jedna z prowadzonych w ubiegłym roku spraw w Chorzowie przyniosła...14
 • Ryba po polsku - Zaświadczenie z pieczątką23 lip 2006Dzięki Urbanowi zostałem jedynym Polakiem, który ma zaświadczenie, że USA go nie popierają15
 • Z życia koalicji23 lip 2006JAROSŁAW KACZYŃSKI O EDGARZE: "Żyję już parę lat, a nigdy kogoś podobnego nie spotkałem w życiu". Święte słowa, panie premierze, święte słowa. My też w życiu nie spotkaliśmy takiego egzemplarza. Toż to się może...16
 • Z życia opozycji23 lip 2006ROZŁAM! TAK, NAJWIĘKSZEJ SILE OPOZYCYJNEJ grozi rozłam! W Partii Demokratycznej powstało Forum Liberalne, które jest przeciwne "przedmiotowemu traktowaniu PD jako elementu uwiarygodniania postkomunistów w procesie budowy nowej...17
 • Nałęcz - Krzywe zwierciadło23 lip 2006Maciej Giertych gloryfikuje antydemokratyczny pucz wojskowy. Czas się opamiętać, Panie Pośle!18
 • Fotoplastykon23 lip 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)19
 • Premieroprezydent23 lip 2006Bracia Kaczyńscy właśnie wprowadzają w Polsce system prezydencki20
 • Kazimierz Churchillkiewicz23 lip 2006Za kilka lat to Kazimierz Marcinkiewicz będzie na prawicy rozdawał karty24
 • Podziwiam Izrael23 lip 2006Rozmowa z Romanem Giertychem, wicepremierem i ministrem edukacji, przewodniczącym Ligi Polskich Rodzin28
 • Wszechpatrioci polscy23 lip 2006Myśli Jędrzeja Giertycha wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu?30
 • Towarzysz antysemita23 lip 2006PZPR ma nie mniejsze zasługi w krzewieniu antysemityzmu niż przedwojenna endecja32
 • Wyjście z labiryntu kłamstwa23 lip 2006Ksiądz Czajkowski przyznał, że był agentem dopiero wtedy, gdy okazało się, że nie można podważyć materiałów IPN34
 • Przyjaciele mafii23 lip 2006Tajne służby, policja i prokuratura przez kilka lat nie wykorzystywały wiedzy o polskiej mafii36
 • Wierzą i zdają23 lip 2006Religijność, poszanowanie tradycji i wartości pomagają zdać maturę38
 • Giełda23 lip 2006Hossa Świat EuroSłowenia Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej wyrazili zgodę na przystąpienie 1 stycznia przyszłego roku Słowenii do strefy euro. To pierwszy z nowych członków UE, który spełnił wszystkie kryteria niezbędne...42
 • Dziedzice miliardów23 lip 2006Kilkaset miliardów złotych odziedziczą Polacy mający obecnie po 20-30 lat44
 • Koniec bujdonomiki23 lip 2006Optymistyczny scenariusz dla Polski50
 • Żelbecikowe dla wszystkich23 lip 2006Pesymistyczny scenariusz dla Polski52
 • Atak klonów23 lip 2006Sportowe cobry, bugatti, ferrari są produkowane w Polsce - jako repliki54
 • 2 x 2 = 4 - Przyspieszenie degrengolady23 lip 2006PiS niemal całkowicie wstrzymało prywatyzację, licząc na tani aplauz jej przeciwników56
 • Supersam23 lip 200658
 • Szyk ze Wschodu23 lip 2006Rosjanka Helen Yarmak szyje futra dla Janet Jackson i Goldie Hawn, a swoje pokazy organizuje m.in. w nowojorskim domu towarowym Saks. Macedończyk Marjan Pejoski ubiera Björk, a Węgierka Kati Stern projektuje stroje na karnawał w Wenecji m.in....58
 • Wino Stalina23 lip 2006Mówi się, że smakiem najsłynniejszej gruzińskiej odmiany winogron - saperavi - zachwycał się sam Stalin, choć złośliwcy twierdzą, że w tajemnicy Józef Wissarionowicz najchętniej pijał château d'Yquem... Saperavi nadal daje...58
 • Cywilizacja wszech czasów23 lip 2006"Cywilizację" jeszcze pod koniec XX wieku okrzyknięto komputerową grą wszech czasów, a jej autora Sida Meiera uznano za geniusza strategii. Teraz na rynek trafiła czwarta część tej gry. Po rewelacyjnej dwójce trzecia część...58
 • Jaśminowo i sennie23 lip 2006Aż siedem milionów kwiatów jaśminu wielkolistnego trzeba zebrać, by uzyskać kilogram olejku jaśminowego - podstawy nowego zapachu Songes (Sen) autorstwa domu perfumeryjnego Annick Goutal. Te w 100 proc. naturalne perfumy łączą w sobie...58
 • Superkino23 lip 2006Największe dzieło w historii firmy - tak górnolotnie szefowie Onkyo nazywają nowy zestaw kina domowego tej firmy - odtwarzacz DVD-Audio/Video/SACD i amplituner. Na tym sprzęcie nawet muzyczka z prymitywnego keyboardu zabrzmi jak nagranie z...58
 • Formuła 10023 lip 200658
 • Leń się na wakacjach!23 lip 2006Najlepiej odpoczywać tak, by się nie zmęczyć60
 • Zawał wakacyjny23 lip 2006Wakacje będą udane, jeśli nie będziemy się bawić w zdobywców i nie przeforsujemy organizmu65
 • Antropolog bez namaczania23 lip 2006Gdyby Bronisław Malinowski żył dzisiaj, pracowałby dla Microsoftu, Intela lub Google'a68
 • Szorty Kylie Minogue23 lip 2006Odzież, którą do tej pory wiek raczej dyskwalifikował, obecnie traktowana jest jak wyjątkowe cenne okazy antyków70
 • Powrót siedmiu wspaniałych23 lip 2006Polscy śmiałkowie rozsławili najgłębszy kanion świata72
 • Know-how23 lip 2006Ślepota alkoholowa Jeden mocny drink może spowodować zaburzenia widzenia, nawet jeśli poziom alkoholu we krwi jest o połowę niższy niż limit dopuszczalny dla kierowców. Osoby badane przez uczonych z University of Washington po wypiciu...74
 • Chwasty mózgu23 lip 2006Wszyscy mamy głęboko zakodowane uprzedzenia wobec ludzi innej rasy, narodowości czy płci76
 • Śmiertelny kaszel23 lip 2006Groźny krztusiec jest często mylony z przeziębieniem lub grypą80
 • Bez granic23 lip 2006Bomby w Bombaju To Pakistan jest odpowiedzialny za zamachy w Bombaju - twierdzą indyjskie władze. "Po raz kolejny wrogowie naszego kraju usiłowali osłabić rozwój i pokój" - oświadczył premier Indii Manmohan Singh. W serii...82
 • Egzamin Kennedy23 lip 2006Izrael nie może uciec od klątwy arabskiego terroru84
 • Prozac dla Wschodu23 lip 2006Przywódcy Rosji i Niemiec przepisują Europie Wschodniej środek uspokajający zamiast dopingującego87
 • Dzik pojednania23 lip 2006Niemcy powracają do roli najważniejszego sojusznika USA89
 • Siedem śmierci Szamila23 lip 2006Dla rosyjskich władz Basajew był idealnym przeciwnikiem90
 • Menu23 lip 2006KRÓTKO PO WOLSKU Koszta sądowe W Stanach Zjednoczonych zrehabilitowano czarownicę skazaną w wyniku tzw. sądu Bożego. Dotychczas od sądu Bożego możliwe były apelacje wyłącznie do Sądu Ostatecznego. Sąd Boży polegał m.in. na...94
 • Recenzje23 lip 200696
 • Rodzina nuklearna23 lip 2006Remake kultowego horroru "Wzgórza mają oczy" z 1977 r., wyprodukowanego przez twórcę oryginału Wesa Cravena, nadaje nowe znaczenie pojęciu "rodzina nuklearna". Tu owa rodzina to odrażająca, żywiąca się ludzkim...96
 • Prawda na hamulcu23 lip 2006Strach o to, co jest zgromadzone w teczkach znajdujących się w archiwach Moskwy i Warszawy, przepełnia "Wspomnienia" historyk sztuki prof. Władysławy Jaworskiej (ur. 1910 r.). Sławę w świecie zdobyła monografią "W kręgu...96
 • Spacer z Cashem23 lip 2006Love story w wersji biograficznej. Ale love story pozbawione ckliwości i taniej dramaturgii. Jak na historię muzycznego herosa przystało, obowiązkowo jest ciężkie dzieciństwo, brak zrozumienia, wielka zakazana miłość, alkohol, narkotyki,...96
 • Brahms po chopinowsku23 lip 2006Hubert Salwarowski to jeden z najbardziej utytułowanych pianistów młodego pokolenia i poważny konkurent Rafała Blechacza. Artysta poszedł pod prąd i na swojej pierwszej płycie nie gra Chopina, lecz Brahmsa. A płyta potwierdza, że...96
 • Ciężka przeprawa23 lip 2006Truman Capote nie chciał, aby "Letnia przeprawa" ujrzała światło dzienne. Miał rację. Jego pierwsza minipowieść to banalna historia romansu dwojga nastolatków, niewiele różniąca się od przygód spod znaku Harlequina. Ona...96
 • Jazzpospolita23 lip 2006Jazz staje się muzyką młodej polskiej klasy średniej98
 • Suwnicowa z Hollywood23 lip 2006W zakłamanym eksportowym filmie Schlöndorffa o Annie Walentynowicz tylko gorzkie zakończenie jest prawdziwe102
 • Górna półka - Bond pod kontrolą23 lip 2006Czy w filmowych opowieściach o przygodach Jamesa Bonda jest bodaj ziarno prawdy? Negatywna odpowiedź na to pytanie wydawała mi się oczywista do momentu, gdy przeczytałem pracę wrocławskiego historyka Sebastiana Michalaka, poświęconą...103
 • Pazurem - Ścisk na cokołach23 lip 2006Toruński łabędź tylko pieczętuje to, co i tak rozlewa się po Polsce - na cokołach mości się już cała arka Noego104
 • Ueorgan Ludu23 lip 2006Nr 29 (196) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 17 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza PIŁKA NOŻNA Lew NOGOŁAMACZ Leo Beenhakker - nowy selekcjoner naszej reprezentacji - to po polsku Lew Nogołamacz albo też Nożny Najemnik. Na razie w...105
 • Skibą w mur - Tłok na poboczu23 lip 2006Dziś odstawienie kogoś na boczny tor oznacza zrobienie go kandydatem na prezydenta Warszawy106