Wszechpatrioci polscy

Wszechpatrioci polscy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Myśli Jędrzeja Giertycha wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu?
Nowa, światła polska władza w osobie wicepremiera Romana Giertycha dostrzeg-ła kryzys polskiego patriotyzmu. Kryzys głęboki. Oto polski patriotyzm, który od pokoleń był utrzymywany (w sensie tyleż przenośnym, co dosłownym) przez szlachetnych Judymów, nagle - jak lekarze - zażądał podniesienia uposażeń nieledwie o połowę. Polscy lekarze, niepomni wielkiej roli, jaką odgrywają od pokoleń w budowie społeczeństwa bezinteresownego, nagle zbuntowali się i zażądali redystrybucji dochodu narodowego. A polscy nauczyciele, ci, którzy mieli budzić w młodych umysłach dumę narodową ze wszystkiego, co mieści się między Tatrami a Bałtykiem (a więc także z Romana Giertycha), których odwiecznym obowiązkiem było uczyć młodych nie myślenia, lecz wyłącznie miłości do ojczyzny, dzisiaj zbierają dziesiątki tysięcy podpisów z żądaniem odwołania ministra własnego niepodległego rządu. Czy to nie jest kryzys patriotyzmu?

Formacja Giertycha
W naszym kraju Giertych to nie tylko nazwisko, ale także nazwa szczególnej formacji etyczno-intelektualnej. To, co dotychczas wniosła do skarbnicy dziejów narodowych i rodzimej myśli politycznej ta znana rodzina polityków narodowych, sprowadza się do zwykłego intelektualnego warcholstwa. W najgłośniejszych pracach Jędrzeja Giertycha - "Tragizm dziejów polskich" czy "O Piłsudskim" - nie dość, że polska historia sprowadza się do obsesyjnej i nie kończącej się wojny z żydostwem, co - choć obrzydliwe - można potraktować jako swoisty folklor autora, to na domiar złego wykoślawione tu zostają wszystkie fakty i polskie zasługi. W tej interpretacji Narutowicza zabija Piłsudski, a nie narodowcy. W tej interpretacji dwudziestolecie międzywojenne to burzenie życia polskiego, a twórcy niepodległości stają się sprawcami każdej, także wymyślonej klęski. Podstawą tej myśli jest "rozpowszechnione przekonanie", które z czarnego czyni białe, a z białego czarne.
Zapewne można by Giertychową "literaturę" potraktować obojętnie, gdyby nie to, że zapisane w niej idee wcześniej czy później przez tę rodzinę zostają wcielone w życie. Jędrzej Giertych, usunięty ze Stronnictwa Narodowego za skrajne poglądy i antysemityzm, w 1976 r. ogłosił swój słynny "List otwarty do społeczeństwa polskiego w Kraju", w którym opowiedział się przeciwko rozluźnianiu więzów ze Związkiem Sowieckim, przy czym w istocie list ten był atakiem na właśnie powstały KOR. Maciej Giertych w imię tych samych przekonań znalazł swoje miejsce w Radzie Konsultacyjnej przy generale Wojciechu Jaruzelskim, gdzie sławił i usprawiedliwiał stan wojenny, by dwadzieścia lat później w imię tej samej egzegezy dziejów złożyć w europarlamencie laudację na cześć Franco i Salazara. Roman Giertych, przedstawiający się - podobnie jak dziadek i ojciec Giertychowie - jako przeciwnik "aborcji, eutanazji, homoseksualizmu i relatywizmu moralnego", u zarania swej politycznej kariery skłamał na oczach całej Polski na temat swego spotkania z Janem Kulczykiem w Częstochowie, by dalej głosić pochwałę prawdy i uczciwości.

Zło z miłości ojczyzny
Wszelka rozmowa o polskim patriotyzmie jest trudna i ryzykowna. Nasza historia skomplikowała bowiem i zrelatywizowała jego rozumienie. W związku z tym w naszym podręczniku dziejów najnowszych każdy jest patriotą, a wszystko, co się zdarzyło, zdarzyło się z miłości do ojczyzny. Z miłości do ojczyzny powracał do kraju ze Szwajcarii Gabriel Narutowicz, by zostać pierwszym prezydentem, i z tejże samej miłości do ojczyzny prawica obrzuciła go kamieniami w drodze do Sejmu czy wręcz zabiła, uzbrajając w nienawiść szaleńca. Z miłości do ojczyzny Piłsudski przeprowadził zamach majowy i z tej samej miłości gen. Zagórski, walczący z Piłsudskim, zbombardował bezbronną Warszawę. Z miłości do Polski prezydent Starzyński w dniach wrześniowych obracał Warszawę w kupę gruzu, a marszałek Śmigły, odczuwając tę samą miłość, uciekł z kraju. W poczuciu patriotyzmu mjr Henryk Dobrzański nie składał broni do kwietnia 1940 r., czym spowodował niemiecki odwet na polskich wsiach. W poczuciu tego samego patriotyzmu gen. Grot-Rowecki wydał na niego wyrok śmierci za przedwczesną walkę. Wydany przez gen. Bora-Komorowskiego rozkaz do wybuchu powstania warszawskiego jest dokumentem najpiękniejszego polskiego patriotyzmu. Tak samo jak rozkaz gen. Andersa, który następnego dnia żądał postawienia przywódców powstania przed sądem.

Bóg, honor, ojczyzna
Lata PRL były okresem szczególnej patriotycznej edukacji. Wprowadziły bowiem (to wielki wkład byłego premiera Rakowskiego w dzieło pogmatwania pojęć) termin "patriotyzm jałtański". W myśl tej nowelizacji każdy komunista broniący socjalizmu z ludzką twarzą mógł się poczuć polskim patriotą. A wraz z nim wszyscy Jaruzelscy, wszystkie Osóbki, Gomułki, Gierki i Bieruty,
o oportunistycznych partiach chłopskich ze wszelkimi Mikołajczykami, Wycechami i Gucwami nie wspominając. A mimo to w 1996 r. 75 proc. licealistów w Katowicach na pytanie "Czy jesteś zdecydowany bronić ojczyzny, gdyby ktoś jej zagroził?" odpowiedziało "tak". W Żywcu "tak" odpowiedziało 85,7 proc. licealistów. W 2000 r. w anonimowej ankiecie Światowego Związku Żołnierzy AK, przeprowadzonej wśród tysięcy młodych ludzi w województwach świętokrzyskim i pomorskim, pytanie "Czy hasło 'Bóg, honor i ojczyzna? jest aktualne teraz
i pozostanie takim w przyszłości?" przyniosło odpowiednio 75 proc. i 76 proc. odpowiedzi pozytywnych. Na pytanie "Czy należy w Polsce krzewić patriotyzm?" pozytywnie odpowiedziało 94 proc. młodzieży w środkowej Polsce i 88 proc. na Pomorzu. W tejże ankiecie padło także pytanie, tylko pozornie nie mające nic wspólnego z patriotyzmem - "Czy dążenie do kariery i bogactwa powinno być zależne od zasad moralnych?". Młodzież w 90 proc. odpowiedziała na nie twierdząco.

Nauki Giertycha
Czy mając w pamięci fakty z życia i zasługi rodziny Giertychów, nie można żywić obaw o to, co nas ewentualnie czeka? "To wszystko jest nasza Ojczyzna - napisał Jędrzej Giertych, harcmistrz, członek czynny Głównej Kwatery Męskiej ZHP, magister praw, do polskich harcerzy w czerwcu 1929 r. - Ziemia, Rasa, Duch. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość. Jedna, nierozdzielna całość - żywa, pulsująca krwią. Kto tego nie widzi, kto tej całości Ojczyzny nie ma w sobie, w sercu swojem, nie kocha i nie cierpi za 'miljony?, nie pragnie Polski 'dźwignąć, uszczęśliwić? ani nią 'cały świat zadziwić?, ten nie jest Polakiem, nie ma w sobie polskiego, narodowego instynktu, nie ma w sobie nic z ducha naszego plemienia. Jest kosmopolitą, jest bezbarwnym, smutnym, błąkającym się po omacku okazem jałowej, rzekomo 'nowoczesnej? międzynarodowości. Jest duszą wypaczoną przez zaborców albo przez potężny w polskiej warstwie inteligentnej (dzięki sile liczebnej inteligencji żydowskiego pochodzenia) wpływ semicki, lecz nie jest Polakiem".
"Na przykład nasz patriotyzm. Jakże odmienny on jest od patriotyzmu innych narodów. Anglik jest dumny z tego, że jest Anglikiem, lecz w tej dumie jest coś z poczucia dosytu dawanego przez angielskie narodowe bogactwo, coś z poczucia bezpieczeństwa dawanego przez angielską potęgę. Nasz patriotyzm, gorący, płomienny, namiętny, ma w sobie coś z cierpienia, coś z ofiary, coś z gotowości do poświęcenia całego siebie - swego szczęścia i spokoju - na ołtarzu Ojczyzny" - przekonywał Jędrzej Giertych.
Czy myśli Jędrzeja Giertycha staną się wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu? Na pierwszy, ale także na drugi rzut oka nie wydają się niczym więcej niż anachronicznym bełkotem intelektualnym. Zresztą pomijając już Giertychową definicję polskiego patriotyzmu, także ta brytyjska wydaje się z kapelusza wzięta. Pamiętam, jak na początku lat 70. w Londynie ze zdziwieniem patrzyłem na swych brytyjskich przyjaciół, którzy mając w sklepie holenderskie i duńskie jajka po cztery pensy, kupowali wyłącznie jajka angielskie po osiem pensów. Nie rozumiesz - tłumaczyli mi - to zwyczajny patriotyzm.
Więcej możesz przeczytać w 29/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2006 (1232)

 • Na stronie - Głupia mrówka 23 lip 2006 Paternalistyczna filozofia władzy Jarosława Kaczyńskiego służy leniwym konikom polnym, a nie pracowitym mrówkom 3
 • G-7½ 23 lip 2006 Miał być sukces. Powszechne uznanie mocarstwowości Rosji i uroczyste przyjęcie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zaczęło się jednak od klapy. Po spotkaniu w cztery oczy z Władimirem Putinem prezydent Bush jako... 6
 • Skaner 23 lip 2006 WAKACJE Prezydent bez urlopu Jarosław Kaczyński zyskał, zostając premierem, ale przez to praktycznie stracił urlop. Jako parlamentarzysta urlop miał gwarantowany, jako premier jest traktowany jak każdy urzędnik państwowy. Gdy premier... 8
 • Sawka czatuje 23 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Playback 23 lip 2006 Wicepremierzy Roman Giertych i Andrzej Lepper © M. STELMACH 10
 • Poczta 23 lip 2006 Polskie stolice zbrodni W związku z artykułem "Polskie stolice zbrodni" (nr 25) chciałbym wyjaśnić, że do podanych statystyk należy podchodzić z rezerwą. Tylko jedna z prowadzonych w ubiegłym roku spraw w Chorzowie przyniosła... 14
 • Ryba po polsku - Zaświadczenie z pieczątką 23 lip 2006 Dzięki Urbanowi zostałem jedynym Polakiem, który ma zaświadczenie, że USA go nie popierają 15
 • Z życia koalicji 23 lip 2006 JAROSŁAW KACZYŃSKI O EDGARZE: "Żyję już parę lat, a nigdy kogoś podobnego nie spotkałem w życiu". Święte słowa, panie premierze, święte słowa. My też w życiu nie spotkaliśmy takiego egzemplarza. Toż to się może... 16
 • Z życia opozycji 23 lip 2006 ROZŁAM! TAK, NAJWIĘKSZEJ SILE OPOZYCYJNEJ grozi rozłam! W Partii Demokratycznej powstało Forum Liberalne, które jest przeciwne "przedmiotowemu traktowaniu PD jako elementu uwiarygodniania postkomunistów w procesie budowy nowej... 17
 • Nałęcz - Krzywe zwierciadło 23 lip 2006 Maciej Giertych gloryfikuje antydemokratyczny pucz wojskowy. Czas się opamiętać, Panie Pośle! 18
 • Fotoplastykon 23 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Premieroprezydent 23 lip 2006 Bracia Kaczyńscy właśnie wprowadzają w Polsce system prezydencki 20
 • Kazimierz Churchillkiewicz 23 lip 2006 Za kilka lat to Kazimierz Marcinkiewicz będzie na prawicy rozdawał karty 24
 • Podziwiam Izrael 23 lip 2006 Rozmowa z Romanem Giertychem, wicepremierem i ministrem edukacji, przewodniczącym Ligi Polskich Rodzin 28
 • Wszechpatrioci polscy 23 lip 2006 Myśli Jędrzeja Giertycha wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu? 30
 • Towarzysz antysemita 23 lip 2006 PZPR ma nie mniejsze zasługi w krzewieniu antysemityzmu niż przedwojenna endecja 32
 • Wyjście z labiryntu kłamstwa 23 lip 2006 Ksiądz Czajkowski przyznał, że był agentem dopiero wtedy, gdy okazało się, że nie można podważyć materiałów IPN 34
 • Przyjaciele mafii 23 lip 2006 Tajne służby, policja i prokuratura przez kilka lat nie wykorzystywały wiedzy o polskiej mafii 36
 • Wierzą i zdają 23 lip 2006 Religijność, poszanowanie tradycji i wartości pomagają zdać maturę 38
 • Giełda 23 lip 2006 Hossa Świat EuroSłowenia Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej wyrazili zgodę na przystąpienie 1 stycznia przyszłego roku Słowenii do strefy euro. To pierwszy z nowych członków UE, który spełnił wszystkie kryteria niezbędne... 42
 • Dziedzice miliardów 23 lip 2006 Kilkaset miliardów złotych odziedziczą Polacy mający obecnie po 20-30 lat 44
 • Koniec bujdonomiki 23 lip 2006 Optymistyczny scenariusz dla Polski 50
 • Żelbecikowe dla wszystkich 23 lip 2006 Pesymistyczny scenariusz dla Polski 52
 • Atak klonów 23 lip 2006 Sportowe cobry, bugatti, ferrari są produkowane w Polsce - jako repliki 54
 • 2 x 2 = 4 - Przyspieszenie degrengolady 23 lip 2006 PiS niemal całkowicie wstrzymało prywatyzację, licząc na tani aplauz jej przeciwników 56
 • Supersam 23 lip 2006 58
 • Szyk ze Wschodu 23 lip 2006 Rosjanka Helen Yarmak szyje futra dla Janet Jackson i Goldie Hawn, a swoje pokazy organizuje m.in. w nowojorskim domu towarowym Saks. Macedończyk Marjan Pejoski ubiera Björk, a Węgierka Kati Stern projektuje stroje na karnawał w Wenecji m.in.... 58
 • Wino Stalina 23 lip 2006 Mówi się, że smakiem najsłynniejszej gruzińskiej odmiany winogron - saperavi - zachwycał się sam Stalin, choć złośliwcy twierdzą, że w tajemnicy Józef Wissarionowicz najchętniej pijał château d'Yquem... Saperavi nadal daje... 58
 • Cywilizacja wszech czasów 23 lip 2006 "Cywilizację" jeszcze pod koniec XX wieku okrzyknięto komputerową grą wszech czasów, a jej autora Sida Meiera uznano za geniusza strategii. Teraz na rynek trafiła czwarta część tej gry. Po rewelacyjnej dwójce trzecia część... 58
 • Jaśminowo i sennie 23 lip 2006 Aż siedem milionów kwiatów jaśminu wielkolistnego trzeba zebrać, by uzyskać kilogram olejku jaśminowego - podstawy nowego zapachu Songes (Sen) autorstwa domu perfumeryjnego Annick Goutal. Te w 100 proc. naturalne perfumy łączą w sobie... 58
 • Superkino 23 lip 2006 Największe dzieło w historii firmy - tak górnolotnie szefowie Onkyo nazywają nowy zestaw kina domowego tej firmy - odtwarzacz DVD-Audio/Video/SACD i amplituner. Na tym sprzęcie nawet muzyczka z prymitywnego keyboardu zabrzmi jak nagranie z... 58
 • Formuła 100 23 lip 2006 58
 • Leń się na wakacjach! 23 lip 2006 Najlepiej odpoczywać tak, by się nie zmęczyć 60
 • Zawał wakacyjny 23 lip 2006 Wakacje będą udane, jeśli nie będziemy się bawić w zdobywców i nie przeforsujemy organizmu 65
 • Antropolog bez namaczania 23 lip 2006 Gdyby Bronisław Malinowski żył dzisiaj, pracowałby dla Microsoftu, Intela lub Google'a 68
 • Szorty Kylie Minogue 23 lip 2006 Odzież, którą do tej pory wiek raczej dyskwalifikował, obecnie traktowana jest jak wyjątkowe cenne okazy antyków 70
 • Powrót siedmiu wspaniałych 23 lip 2006 Polscy śmiałkowie rozsławili najgłębszy kanion świata 72
 • Know-how 23 lip 2006 Ślepota alkoholowa Jeden mocny drink może spowodować zaburzenia widzenia, nawet jeśli poziom alkoholu we krwi jest o połowę niższy niż limit dopuszczalny dla kierowców. Osoby badane przez uczonych z University of Washington po wypiciu... 74
 • Chwasty mózgu 23 lip 2006 Wszyscy mamy głęboko zakodowane uprzedzenia wobec ludzi innej rasy, narodowości czy płci 76
 • Śmiertelny kaszel 23 lip 2006 Groźny krztusiec jest często mylony z przeziębieniem lub grypą 80
 • Bez granic 23 lip 2006 Bomby w Bombaju To Pakistan jest odpowiedzialny za zamachy w Bombaju - twierdzą indyjskie władze. "Po raz kolejny wrogowie naszego kraju usiłowali osłabić rozwój i pokój" - oświadczył premier Indii Manmohan Singh. W serii... 82
 • Egzamin Kennedy 23 lip 2006 Izrael nie może uciec od klątwy arabskiego terroru 84
 • Prozac dla Wschodu 23 lip 2006 Przywódcy Rosji i Niemiec przepisują Europie Wschodniej środek uspokajający zamiast dopingującego 87
 • Dzik pojednania 23 lip 2006 Niemcy powracają do roli najważniejszego sojusznika USA 89
 • Siedem śmierci Szamila 23 lip 2006 Dla rosyjskich władz Basajew był idealnym przeciwnikiem 90
 • Menu 23 lip 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Koszta sądowe W Stanach Zjednoczonych zrehabilitowano czarownicę skazaną w wyniku tzw. sądu Bożego. Dotychczas od sądu Bożego możliwe były apelacje wyłącznie do Sądu Ostatecznego. Sąd Boży polegał m.in. na... 94
 • Recenzje 23 lip 2006 96
 • Rodzina nuklearna 23 lip 2006 Remake kultowego horroru "Wzgórza mają oczy" z 1977 r., wyprodukowanego przez twórcę oryginału Wesa Cravena, nadaje nowe znaczenie pojęciu "rodzina nuklearna". Tu owa rodzina to odrażająca, żywiąca się ludzkim... 96
 • Prawda na hamulcu 23 lip 2006 Strach o to, co jest zgromadzone w teczkach znajdujących się w archiwach Moskwy i Warszawy, przepełnia "Wspomnienia" historyk sztuki prof. Władysławy Jaworskiej (ur. 1910 r.). Sławę w świecie zdobyła monografią "W kręgu... 96
 • Spacer z Cashem 23 lip 2006 Love story w wersji biograficznej. Ale love story pozbawione ckliwości i taniej dramaturgii. Jak na historię muzycznego herosa przystało, obowiązkowo jest ciężkie dzieciństwo, brak zrozumienia, wielka zakazana miłość, alkohol, narkotyki,... 96
 • Brahms po chopinowsku 23 lip 2006 Hubert Salwarowski to jeden z najbardziej utytułowanych pianistów młodego pokolenia i poważny konkurent Rafała Blechacza. Artysta poszedł pod prąd i na swojej pierwszej płycie nie gra Chopina, lecz Brahmsa. A płyta potwierdza, że... 96
 • Ciężka przeprawa 23 lip 2006 Truman Capote nie chciał, aby "Letnia przeprawa" ujrzała światło dzienne. Miał rację. Jego pierwsza minipowieść to banalna historia romansu dwojga nastolatków, niewiele różniąca się od przygód spod znaku Harlequina. Ona... 96
 • Jazzpospolita 23 lip 2006 Jazz staje się muzyką młodej polskiej klasy średniej 98
 • Suwnicowa z Hollywood 23 lip 2006 W zakłamanym eksportowym filmie Schlöndorffa o Annie Walentynowicz tylko gorzkie zakończenie jest prawdziwe 102
 • Górna półka - Bond pod kontrolą 23 lip 2006 Czy w filmowych opowieściach o przygodach Jamesa Bonda jest bodaj ziarno prawdy? Negatywna odpowiedź na to pytanie wydawała mi się oczywista do momentu, gdy przeczytałem pracę wrocławskiego historyka Sebastiana Michalaka, poświęconą... 103
 • Pazurem - Ścisk na cokołach 23 lip 2006 Toruński łabędź tylko pieczętuje to, co i tak rozlewa się po Polsce - na cokołach mości się już cała arka Noego 104
 • Ueorgan Ludu 23 lip 2006 Nr 29 (196) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 17 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza PIŁKA NOŻNA Lew NOGOŁAMACZ Leo Beenhakker - nowy selekcjoner naszej reprezentacji - to po polsku Lew Nogołamacz albo też Nożny Najemnik. Na razie w... 105
 • Skibą w mur - Tłok na poboczu 23 lip 2006 Dziś odstawienie kogoś na boczny tor oznacza zrobienie go kandydatem na prezydenta Warszawy 106