Towarzysz antysemita

Towarzysz antysemita

Dodano:   /  Zmieniono: 2
PZPR ma nie mniejsze zasługi w krzewieniu antysemityzmu niż przedwojenna endecja
 Mimo że zachodnia Europa przeżywa w ostatnich latach prawdziwy nawrót fali rasizmu i antysemityzmu, europejscy politycy uważają, że antysemityzm jest problemem głównie w Polsce. Za potwierdzenie tezy, że nad Wisłą szaleje antysemityzm, uznano chuligański napad na naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha. Nadzwyczajna reakcja polskiego prezydenta i mobilizacja policji, która błyskawicznie schwytała sprawcę, były aż nadto czytelnymi sygnałami prezentującymi stosunek polskich władz do takich zjawisk. Podobnie powinna być odczytana wizyta w Jedwabnem ministra edukacji Romana Giertycha, któremu na Zachodzie wyznacza się coraz częściej rolę chłopca do bicia, chociaż nikt nie jest w stanie wskazać jakichkolwiek jego gestów czy nawet niezręczności o charakterze antyżydowskim. Na Zachodzie podejmowane są usilne próby przedstawiania problemu antysemityzmu w Polsce jako zjawiska powszechnego. Z reguły także nie dostrzega się rzeczywistych źródeł rozpowszechnionych za granicą stereotypów.

Polska Partia Robotniczo-Antysemicka
Bardzo rzadko uświadamiamy sobie, że zasadniczą rolę w ugruntowaniu schematu Polaka antysemity miały nie tyle tragiczne doświadczenia lat wojny czy okresu powojennego, ile wydarzenia lat 1967-1968. Po wojnie społeczeństwa zachodnie, które przeszły przez doświadczenie okupacji i kolaboracji, same musiały się zmierzyć z problemem własnej odpowiedzialności za udział w hitlerowskiej masakrze europejskiej społeczności żydowskiej. Z upływem czasu były to jednak już tylko dyskusje historyczne. O tym, że również w nowoczesnej Europie cały aparat państwowy, wojsko i siły policyjne mogą się zaangażować w antysemicką nagonkę, dowiedzieli się z komunistycznej Polski Gomułki i Moczara.
W komunistycznej PPR, a potem w PZPR środowiska antysemickie były reprezentowane równie silnie jak ludzie pochodzenia żydowskiego. Komunistyczny antysemityzm w znacznym stopniu był związany z prostą rywalizacją o wpływy w niepodzielnie rządzącej partii i zawłaszczonym przez nią państwie. Rasowe podziały w łonie partii już u zarania PRL pogłębiało to, że Sowieci mieli większe zaufanie do przedstawicieli mniejszości narodowych niż do Polaków. W instalowaniu polskiego komunizmu wykorzystywano doświadczenia bolszewickie z okresu rewolucji i wojny domowej, kiedy do kierowniczych struktur ogólnorosyjskiego aparatu terroru wprowadzano przedstawicieli mniejszości narodowych w stopniu nieporównywalnym z ich liczebnością w całym społeczeństwie: przede wszystkim Łotyszy, a w drugiej kolejności Polaków i Żydów.
W gruncie rzeczy komuniści - pozbawieni zaplecza kadrowego w polskim społeczeństwie, powszechnie traktowani jako bolszewicka agentura - szeroko otworzyli się na różnego rodzaju środowiska nizin społecznych, które były przesiąknięte prymitywnym antysemityzmem. I napuszczano je na Żydów, których przyjmowano m.in. na kierownicze stanowiska w strukturach partii, a także do aparatu polityczno-wychowawczego w wojsku oraz do UB, bo poziomem wykształcenia przewyższali prymitywnych i niepiśmiennych nowych funkcjonariuszy systemu. "[Żydzi] Rosjan uważali za swoich wybawicieli od niechybnej hitlerowskiej zagłady, a poza wszystkim było wśród Żydów więcej przedwojennych komunistów niż wśród pozostałych dwudziestu kilku milionów Polaków" - pisał później dokumentalista wojennych i powojennych losów narodu żydowskiego Henryk Grynberg.
Już w pierwszych miesiącach nowej władzy pojawiła się rywalizacja o stanowiska i możliwości awansu, co podsycało antysemityzm i najzwyklejszą zawiść "polskich" PPR-owców. O tym, że "w partii jest ferment przeciwko Żydom", mówiono m.in. na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PPR w Krakowie w sierpniu 1945 r. Podobne doniesienia pojawiały się w środowiskach lokalnych. Szefowie komitetu powiatowego PPR w poufnym sprawozdaniu z Dąbrowy Tarnowskiej 23 kwietnia 1945 r. pisali z mało ukrywaną niechęcią o "olbrzymim napływie Żydów karjerowiczów i geszefciarzy do partii i na rużne [tak w oryginale] nieraz poważne stanowiska w administracji państwowej".

Zła żydowska prawica
W Polsce Ludowej, kierując się zasadą "dziel i rządź", umiejętnie wykorzystywano istniejące antagonizmy narodowe, ale też kreowano nowe. Dzisiaj pytanie o to, czy partia komunistyczna miała do Żydów stosunek pozytywny, czy negatywny, prowadzi na manowce. Do Żydów komuniści mieli zawsze stosunek instrumentalny. Kiedy trzeba było oskarżać "reakcję" o antysemityzm i pokazać, że nowa władza jest opiekunką Żydów ocalałych z Holocaustu, partyjna propaganda grzmiała o tym na wszystkie strony. Kiedy należało zrealizować antysemicką nagonkę, zgodną z wizją świata kształtowaną w Moskwie, również czyniono to aż nadto skutecznie.
Warto przypomnieć, że komuniści generalnie pozwolili Żydom tylko na taką odbudowę życia politycznego i społecznego, jaka nie kolidowała z budową systemu. Szansę na legalną działalność miały partie i środowiska komunistyczne bądź akceptujące przemiany ustrojowe. Podobnie jak w wypadku Polaków komuniści od razu zablokowali możliwość odbudowy przedwojennych partii żydowskiej prawicy. Zwieńczenie budowy systemu na przełomie lat 40. i 50. oznaczało koniec jakiejkolwiek odrębności organizacyjnej dla wszystkich partii: zarówno polskich, jak i żydowskich.

Gęba antysemity
Pod koniec lat 60. na Zachodzie w dorosłe życie wchodziły kolejne pokolenia, dla których doświadczenia wojny i okupacji były już tylko historią. Dzięki upowszechnieniu technik audiowizualnych świat stawał się coraz bardziej medialną wioską, a miliony ludzi wkrótce miały oglądać telewizyjne przekazy z lądowania na Księżycu. I wtedy właśnie czerwoni właściciele Polski rozpoczęli z państwowych trybun zakrojoną na szeroką skalę antyżydowską kampanię, do której zaangażowano niemal cały aparat komunistycznego państwa. Problemem jest to, że dla zachodniej opinii publicznej PRL to było jedyne istniejące państwo polskie i bez większych problemów utożsamiano je z polskim narodem. W ten sposób partia komunistyczna w imię własnych wewnętrznych rozgrywek utrwaliła w oczach Zachodu antysemicką "gębę" całego narodu.
W 1968 r. Henryk Grynberg pisał, że "najbliżsi koledzy i przyjaciele Bermana i Minca (świetnie im się powodziło pod ich rządami) spuścili po raz pierwszy po wojnie psa antysemityzmu, żeby ratować swoje posady". Jego zdaniem, to "represje lat 1967-1968, a nie hitleryzm ani stalinizm" położyły "kres polskiemu iszuwowi [osadnictwu] i kulturze żydostwa polskiego". Tysiące wygnanych z Polski i rozproszonych nie tylko w Izraelu, lecz na całym Zachodzie osób pochodzenia żydowskiego było dla opinii publicznej żywym dowodem istnienia w Polsce tego, co jednoznacznie kojarzyło się z polityką rasowej nienawiści.
Państwo Gierka i Jaruzelskiego, konsekwentnie realizując wytyczne światowej polityki Breżniewa i jego następców, nie utrzymywało stosunków dyplomatycznych z Izraelem, co jedynie utrwalało obraz Polski jako kraju antyżydowskiego. Odbudowa wzajemnych kontaktów pomiędzy państwami i społeczeństwami rozpoczęła się dopiero po ostatecznej likwidacji komunistycznego monopolu na władzę. Dzisiaj sieroty po PRL i polityczni spadkobiercy PZPR bez najmniejszego zażenowania stroją się w kostium obrońców tolerancji, ponownie przyłączając się do zakłamującego rzeczywistość chóru oszczerców. Posłowie postkomunistycznej SLD jako jedyni spośród polskich parlamentarzystów poparli obraźliwą dla Polski rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie ksenofobii i antysemityzmu. Jak widać, dzieci komunizmu nie tylko podtrzymują zafałszowaną wersję dziejów najnowszych, ale też aktywnie wspomagają funkcjonowanie antypolskich stereotypów za granicą.
Więcej możesz przeczytać w 29/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2006 (1232)

 • Na stronie - Głupia mrówka23 lip 2006Paternalistyczna filozofia władzy Jarosława Kaczyńskiego służy leniwym konikom polnym, a nie pracowitym mrówkom3
 • G-7½23 lip 2006Miał być sukces. Powszechne uznanie mocarstwowości Rosji i uroczyste przyjęcie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zaczęło się jednak od klapy. Po spotkaniu w cztery oczy z Władimirem Putinem prezydent Bush jako przykład...6
 • Skaner23 lip 2006WAKACJE Prezydent bez urlopu Jarosław Kaczyński zyskał, zostając premierem, ale przez to praktycznie stracił urlop. Jako parlamentarzysta urlop miał gwarantowany, jako premier jest traktowany jak każdy urzędnik państwowy. Gdy premier przebywa na...8
 • Sawka czatuje23 lip 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)10
 • Playback23 lip 2006Wicepremierzy Roman Giertych i Andrzej Lepper © M. STELMACH10
 • Poczta23 lip 2006Polskie stolice zbrodni W związku z artykułem "Polskie stolice zbrodni" (nr 25) chciałbym wyjaśnić, że do podanych statystyk należy podchodzić z rezerwą. Tylko jedna z prowadzonych w ubiegłym roku spraw w Chorzowie przyniosła rezultat w...14
 • Ryba po polsku - Zaświadczenie z pieczątką23 lip 2006Dzięki Urbanowi zostałem jedynym Polakiem, który ma zaświadczenie, że USA go nie popierają15
 • Z życia koalicji23 lip 2006JAROSŁAW KACZYŃSKI O EDGARZE: "Żyję już parę lat, a nigdy kogoś podobnego nie spotkałem w życiu". Święte słowa, panie premierze, święte słowa. My też w życiu nie spotkaliśmy takiego egzemplarza. Toż to się może człowiekowi przyśnić! TYMI...16
 • Z życia opozycji23 lip 2006ROZŁAM! TAK, NAJWIĘKSZEJ SILE OPOZYCYJNEJ grozi rozłam! W Partii Demokratycznej powstało Forum Liberalne, które jest przeciwne "przedmiotowemu traktowaniu PD jako elementu uwiarygodniania postkomunistów w procesie budowy nowej lewicy"....17
 • Nałęcz - Krzywe zwierciadło23 lip 2006Maciej Giertych gloryfikuje antydemokratyczny pucz wojskowy. Czas się opamiętać, Panie Pośle!18
 • Fotoplastykon23 lip 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)19
 • Premieroprezydent23 lip 2006Bracia Kaczyńscy właśnie wprowadzają w Polsce system prezydencki20
 • Kazimierz Churchillkiewicz23 lip 2006Za kilka lat to Kazimierz Marcinkiewicz będzie na prawicy rozdawał karty24
 • Podziwiam Izrael23 lip 2006Rozmowa z Romanem Giertychem, wicepremierem i ministrem edukacji, przewodniczącym Ligi Polskich Rodzin28
 • Wszechpatrioci polscy23 lip 2006Myśli Jędrzeja Giertycha wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu?30
 • Towarzysz antysemita23 lip 2006PZPR ma nie mniejsze zasługi w krzewieniu antysemityzmu niż przedwojenna endecja32
 • Wyjście z labiryntu kłamstwa23 lip 2006Ksiądz Czajkowski przyznał, że był agentem dopiero wtedy, gdy okazało się, że nie można podważyć materiałów IPN34
 • Przyjaciele mafii23 lip 2006Tajne służby, policja i prokuratura przez kilka lat nie wykorzystywały wiedzy o polskiej mafii36
 • Wierzą i zdają23 lip 2006Religijność, poszanowanie tradycji i wartości pomagają zdać maturę38
 • Giełda23 lip 2006Hossa Świat EuroSłowenia Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej wyrazili zgodę na przystąpienie 1 stycznia przyszłego roku Słowenii do strefy euro. To pierwszy z nowych członków UE, który spełnił wszystkie kryteria niezbędne do przyjęcia...42
 • Dziedzice miliardów23 lip 2006Kilkaset miliardów złotych odziedziczą Polacy mający obecnie po 20-30 lat44
 • Koniec bujdonomiki23 lip 2006Optymistyczny scenariusz dla Polski50
 • Żelbecikowe dla wszystkich23 lip 2006Pesymistyczny scenariusz dla Polski52
 • Atak klonów23 lip 2006Sportowe cobry, bugatti, ferrari są produkowane w Polsce - jako repliki54
 • 2 x 2 = 4 - Przyspieszenie degrengolady23 lip 2006PiS niemal całkowicie wstrzymało prywatyzację, licząc na tani aplauz jej przeciwników56
 • Supersam23 lip 200658
 • Szyk ze Wschodu23 lip 2006Rosjanka Helen Yarmak szyje futra dla Janet Jackson i Goldie Hawn, a swoje pokazy organizuje m.in. w nowojorskim domu towarowym Saks. Macedończyk Marjan Pejoski ubiera Björk, a Węgierka Kati Stern projektuje stroje na karnawał w Wenecji m.in. dla...58
 • Wino Stalina23 lip 2006Mówi się, że smakiem najsłynniejszej gruzińskiej odmiany winogron - saperavi - zachwycał się sam Stalin, choć złośliwcy twierdzą, że w tajemnicy Józef Wissarionowicz najchętniej pijał château d'Yquem... Saperavi nadal daje wyśmienite, pełne owocu,...58
 • Cywilizacja wszech czasów23 lip 2006"Cywilizację" jeszcze pod koniec XX wieku okrzyknięto komputerową grą wszech czasów, a jej autora Sida Meiera uznano za geniusza strategii. Teraz na rynek trafiła czwarta część tej gry. Po rewelacyjnej dwójce trzecia część...58
 • Jaśminowo i sennie23 lip 2006Aż siedem milionów kwiatów jaśminu wielkolistnego trzeba zebrać, by uzyskać kilogram olejku jaśminowego - podstawy nowego zapachu Songes (Sen) autorstwa domu perfumeryjnego Annick Goutal. Te w 100 proc. naturalne perfumy łączą w sobie także olejki...58
 • Superkino23 lip 2006Największe dzieło w historii firmy - tak górnolotnie szefowie Onkyo nazywają nowy zestaw kina domowego tej firmy - odtwarzacz DVD-Audio/Video/SACD i amplituner. Na tym sprzęcie nawet muzyczka z prymitywnego keyboardu zabrzmi jak nagranie z...58
 • Formuła 10023 lip 200658
 • Leń się na wakacjach!23 lip 2006Najlepiej odpoczywać tak, by się nie zmęczyć60
 • Zawał wakacyjny23 lip 2006Wakacje będą udane, jeśli nie będziemy się bawić w zdobywców i nie przeforsujemy organizmu65
 • Antropolog bez namaczania23 lip 2006Gdyby Bronisław Malinowski żył dzisiaj, pracowałby dla Microsoftu, Intela lub Google'a68
 • Szorty Kylie Minogue23 lip 2006Odzież, którą do tej pory wiek raczej dyskwalifikował, obecnie traktowana jest jak wyjątkowe cenne okazy antyków70
 • Powrót siedmiu wspaniałych23 lip 2006Polscy śmiałkowie rozsławili najgłębszy kanion świata72
 • Know-how23 lip 2006Ślepota alkoholowa Jeden mocny drink może spowodować zaburzenia widzenia, nawet jeśli poziom alkoholu we krwi jest o połowę niższy niż limit dopuszczalny dla kierowców. Osoby badane przez uczonych z University of Washington po wypiciu drinka...74
 • Chwasty mózgu23 lip 2006Wszyscy mamy głęboko zakodowane uprzedzenia wobec ludzi innej rasy, narodowości czy płci76
 • Śmiertelny kaszel23 lip 2006Groźny krztusiec jest często mylony z przeziębieniem lub grypą80
 • Bez granic23 lip 2006Bomby w Bombaju To Pakistan jest odpowiedzialny za zamachy w Bombaju - twierdzą indyjskie władze. "Po raz kolejny wrogowie naszego kraju usiłowali osłabić rozwój i pokój" - oświadczył premier Indii Manmohan Singh. W serii ataków...82
 • Egzamin Kennedy23 lip 2006Izrael nie może uciec od klątwy arabskiego terroru84
 • Prozac dla Wschodu23 lip 2006Przywódcy Rosji i Niemiec przepisują Europie Wschodniej środek uspokajający zamiast dopingującego87
 • Dzik pojednania23 lip 2006Niemcy powracają do roli najważniejszego sojusznika USA89
 • Siedem śmierci Szamila23 lip 2006Dla rosyjskich władz Basajew był idealnym przeciwnikiem90
 • Menu23 lip 2006KRÓTKO PO WOLSKU Koszta sądowe W Stanach Zjednoczonych zrehabilitowano czarownicę skazaną w wyniku tzw. sądu Bożego. Dotychczas od sądu Bożego możliwe były apelacje wyłącznie do Sądu Ostatecznego. Sąd Boży polegał m.in. na "pławieniu"....94
 • Recenzje23 lip 200696
 • Rodzina nuklearna23 lip 2006Remake kultowego horroru "Wzgórza mają oczy" z 1977 r., wyprodukowanego przez twórcę oryginału Wesa Cravena, nadaje nowe znaczenie pojęciu "rodzina nuklearna". Tu owa rodzina to odrażająca, żywiąca się ludzkim mięsem banda...96
 • Prawda na hamulcu23 lip 2006Strach o to, co jest zgromadzone w teczkach znajdujących się w archiwach Moskwy i Warszawy, przepełnia "Wspomnienia" historyk sztuki prof. Władysławy Jaworskiej (ur. 1910 r.). Sławę w świecie zdobyła monografią "W kręgu Gauguina....96
 • Spacer z Cashem23 lip 2006Love story w wersji biograficznej. Ale love story pozbawione ckliwości i taniej dramaturgii. Jak na historię muzycznego herosa przystało, obowiązkowo jest ciężkie dzieciństwo, brak zrozumienia, wielka zakazana miłość, alkohol, narkotyki, upadek i...96
 • Brahms po chopinowsku23 lip 2006Hubert Salwarowski to jeden z najbardziej utytułowanych pianistów młodego pokolenia i poważny konkurent Rafała Blechacza. Artysta poszedł pod prąd i na swojej pierwszej płycie nie gra Chopina, lecz Brahmsa. A płyta potwierdza, że dokonał słusznego...96
 • Ciężka przeprawa23 lip 2006Truman Capote nie chciał, aby "Letnia przeprawa" ujrzała światło dzienne. Miał rację. Jego pierwsza minipowieść to banalna historia romansu dwojga nastolatków, niewiele różniąca się od przygód spod znaku Harlequina. Ona jest z wyżyn...96
 • Jazzpospolita23 lip 2006Jazz staje się muzyką młodej polskiej klasy średniej98
 • Suwnicowa z Hollywood23 lip 2006W zakłamanym eksportowym filmie Schlöndorffa o Annie Walentynowicz tylko gorzkie zakończenie jest prawdziwe102
 • Górna półka - Bond pod kontrolą23 lip 2006Czy w filmowych opowieściach o przygodach Jamesa Bonda jest bodaj ziarno prawdy? Negatywna odpowiedź na to pytanie wydawała mi się oczywista do momentu, gdy przeczytałem pracę wrocławskiego historyka Sebastiana Michalaka, poświęconą wieloletniej...103
 • Pazurem - Ścisk na cokołach23 lip 2006Toruński łabędź tylko pieczętuje to, co i tak rozlewa się po Polsce - na cokołach mości się już cała arka Noego104
 • Ueorgan Ludu23 lip 2006Nr 29 (196) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 17 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza PIŁKA NOŻNA Lew NOGOŁAMACZ Leo Beenhakker - nowy selekcjoner naszej reprezentacji - to po polsku Lew Nogołamacz albo też Nożny Najemnik. Na razie w PZPN...105
 • Skibą w mur - Tłok na poboczu23 lip 2006Dziś odstawienie kogoś na boczny tor oznacza zrobienie go kandydatem na prezydenta Warszawy106