Żelbecikowe dla wszystkich

Żelbecikowe dla wszystkich

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pesymistyczny scenariusz dla Polski
Ludzie lubią słuchać o sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość społeczna tym różni się od sprawiedliwości bezprzymiotnikowej, czym demokracja od demokracji socjalistycznej, a krzesło od krzesła elektrycznego. U nas przez całą transformację istniało wysokie poparcie społeczne dla postulatów kolejnych grup roszczeniowych. Prymitywne kalkulacje podpowiadały wyborcom, że skoro udało się górnikom wyszarpnąć coś od obecnego rządu, to może i ich grupie zawodowej czy społecznej uda się to samo. W ostatnich miesiącach - pisałem o tym niedawno - wyłamali się z tego schematu lekarze, ale jedna jaskółka może nie czynić społecznej wiosny.
Do wcześniejszych emerytur może się ustawić długa kolejka. Mogą też sobie rządzący zyskiwać różne grupy becikowym, senioralnym czy na przykład żelbecikowym (dla mieszkańców blokowisk, żeby też poczuli szczodrobliwość władzy). A że to nie będzie sprawiedliwe? No cóż, sprawiedliwości domagają się filozofowie albo może szerzej: ludzie wykształceni, pracowici, przedsiębiorczy, zaś "sprawiedliwości społecznej" - na ogół żądają inni. I nawet mimo awansu edukacyjnego i przedsiębiorczości wielu naszych rodaków ci pierwsi stanowią mniejszość w każdym społeczeństwie. Zaś sztukę schlebiania masom lewica bezbożna i lewica pobożna opanowały doskonale.

Straszak na inteligencję
Swój stosunek do inteligencji czy inaczej ludzi wykształconych, pracowitych i przedsiębiorczych PiS i obecna koalicja przedstawiły jednoznacznie: dla górników pieniądze, a dla lekarzy - "kamasze" i prokuratura (za nielegalne strajki). Inne grupy inteligencji - nauczyciele, naukowcy, pisarze - również zauważają różnicę między traktowaniem tych grup a traktowaniem hałaśliwych i łamiących prawo pasożytniczych lobbies.
Nagonka przedstawicieli władz na bogatych przedsiębiorców bez udowodnienia im najpierw czegokolwiek jest również częścią tego samego polityczno-społecznego klimatu. Do jego cech należy nieufność do sukcesu. Władza zdaje się mówić: trudno, nie możemy obejść się bez przedsiębiorców, ale jeśli już muszą być, to przynajmniej niech będą biedni.
Nieufności do sukcesu towarzyszy nieufność wobec obcych, wszczynanie kolejnych awantur z zagranicznymi inwestorami. W ramach walki z bankami jakiś mózgowiec z PiS zaproponował niedawno ograniczenie transferu zysków za granicę. Najprawdopodobniej nie wie, że na całym świecie ankietowane firmy międzynarodowe wymieniają ograniczenia tego rodzaju wśród głównych powodów, dla których powstrzymują się one przed wejściem na rynek, gdzie występują takie ograniczenia. Ale powinien rozumieć przynajmniej tyle, że jeśli firma nie może dokonać transferu kapitału z jakiegoś kraju za granicę, to na pewno nie będzie transferowała go do danego kraju. Czyli staniemy przed perspektywą wysychania strumienia inwestycji firm międzynarodowych.
Mamy przed sobą zmianę na stanowisku prezesa NBP, połączoną zapewne ze zmianami w statucie banku (jak choćby już rozpoczęte próby zmiany celów banku centralnego). Biznes, zarówno krajowy, jak i zagraniczny, nie znosi niepewności. A przecież i nas wszystkich, nie tylko przedsiębiorców, interesuje wartość złotówki. Od niej zależy, na co będziemy sobie mogli pozwolić, kupując importowane produkty lub planując urlop za granicą.
Wielu ludzi, zwłaszcza wykształconych i przedsiębiorczych, od dawna źle się czuje w tych warunkach. Ma dość klimatu podejrzliwości, ciasnego gorsetu etatyzmu, który chce się nałożyć na wszystko niemalże - od szkoły zaczynając. I wcześniej czy później ludzie, od których w pierwszej kolejności zależy wzrost zamożności społeczeństwa, powiedzą: "dość!". I zaczną szukać sobie innego miejsca na ziemi. Im młodsi i lepiej wykształceni, tym ta decyzja zostanie powzięta wcześniej.

Wotum nieufności
Proces szukania sobie innego miejsca na ziemi już się rozpoczął, nasilił się w ostatnich latach i będzie się nasilać do najbliższych wyborów parlamentarnych. A jeszcze się przyspieszy po wyborach, gdyby potwierdziły one prymat obecnie rządzących sił politycznych. Lata 80. to okres intensywnej emigracji, w szczególności ludzi wykształconych. Upadek komunizmu (pisałem już o tym kiedyś w felietonie) odwrócił ten trend. Nie tylko znacznie spadła liczba emigrantów, ale też ponadproporcjonalny był wśród nich udział ludzi słabo wykształconych. Narastanie deformacji instytucjonalnych w gospodarce i niesprawne, ale za to rozrastające się państwo raz jeszcze zmieniły trendy migracyjne. Od 1998 r. emigracja znowu zaczyna rosnąć, a w ostatnich dwóch, trzech latach w wymiarze absolutnym przewyższyła poziom emigracji ze schyłkowych lat 80. I raz jeszcze rośnie w niej udział ludzi wykształconych.
Najwięcej ludzi wykształconych wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i od niedawna do Wielkiej Brytanii. Ponad jedna czwarta wyjeżdżających do tego drugiego kraju legitymowała się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, a ponad 80 proc. to ludzie młodzi, w wieku 18-34 lat. Jak widać, mimo antyliberalnej propagandy rządzących ludzie wykształceni i młodzież mają świadomość tego, że to właśnie w liberalnych gospodarkach istnieją największe szanse dla zdolnych, wykształconych, pracowitych i przedsiębiorczych. Zresztą - dodajmy - dla słabo wykształconych też, bo dobrze rozwijająca się gospodarka tworzy różnorakie miejsca pracy. Do tego samego poglądu doszli wcześniej i inni. W latach 1990-1997 z Francji wyjechało około 300 tys. ludzi wykształconych, z czego tylko w północnej Kalifornii osiadło około 40 tys. Wielu przeniosło swoje firmy za kanał i teraz kieruje nimi z miasteczek położonych między Dover i Londynem. Tendencje te wzmogły się jeszcze po dojściu do władzy socjalistów i nie zmieniły się po kolejnych wyborach.
Francuzi i Polacy głosują nogami - jest to wotum nieufności. Przedsiębiorczy i wykształceni Francuzi mówią "nie" wysokim podatkom, przeregulowaniu, wysokim kosztom pracy, przerośniętym programom socjalnym i nieelastycznemu establishmentowi. Wypisz, wymaluj to samo powiedzieliby ci wykształceni Polacy, którzy już wyjechali, gdybyśmy przeprowadzili podobne badania.

Koniec wyścigu
Gospodarka francuska rośnie dziś w tempie około 1,5 proc. rocznie. My jeszcze do tego nie doszliśmy, ale po kolejnych sześciu, ośmiu latach rządów promujących de facto życie z ręką w kieszeni sąsiada (według znanego sformułowania Ludwiga Erharda, ojca niemieckiego cudu gospodarczego) nawet obecne tempo wzrostu rzędu 3,5 proc. rocznie zapewne znacznie się spowolni. Niepohamowany pęd do regulowania wszystkiego i rosnący ciężar wydatków publicznych (wraz z towarzyszącymi wyższymi podatkami) stłamszą dynamizm polskich przedsiębiorców. A niestabilna polityka makroekonomiczna podniesie jeszcze poziom niepewności. Ale to nie będzie koniec konsekwencji odpływu ludzi wykształconych i przedsiębiorczych. Nie tylko obniży się dynamizm gospodarki, ale będzie się pogarszać jej struktura, gdyż malejący strumień zagranicznych inwestycji zmniejszy udział produkcji nowoczesnej, w której dominują firmy międzynarodowe. Pogorszy to z kolei tempo wzrostu eksportu.
Także poza gospodarką życie będzie trudniejsze niż dotychczas. Wzmożona emigracja - lekarzy, naukowców, zdolniejszych nauczycieli - obniży standardy i ciągnąć nas będzie w dół w dalszej przyszłości. W jeszcze dłuższej perspektywie możemy się stać rezerwuarem taniej (jak na Europę) siły roboczej i producentem prostych, nie wymagających większych kwalifikacji wyrobów. Zacznie się zwiększać dystans do krajów "nowej Europy" - proces, który już się rozpoczął - i przestaniemy doganiać "starą", zamożną Europę. Szanse zostaną raz jeszcze zmarnowane.

Ilustracja: D. Krupa
Więcej możesz przeczytać w 29/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2006 (1232)

 • Na stronie - Głupia mrówka 23 lip 2006 Paternalistyczna filozofia władzy Jarosława Kaczyńskiego służy leniwym konikom polnym, a nie pracowitym mrówkom 3
 • G-7½ 23 lip 2006 Miał być sukces. Powszechne uznanie mocarstwowości Rosji i uroczyste przyjęcie Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zaczęło się jednak od klapy. Po spotkaniu w cztery oczy z Władimirem Putinem prezydent Bush jako... 6
 • Skaner 23 lip 2006 WAKACJE Prezydent bez urlopu Jarosław Kaczyński zyskał, zostając premierem, ale przez to praktycznie stracił urlop. Jako parlamentarzysta urlop miał gwarantowany, jako premier jest traktowany jak każdy urzędnik państwowy. Gdy premier... 8
 • Sawka czatuje 23 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Playback 23 lip 2006 Wicepremierzy Roman Giertych i Andrzej Lepper © M. STELMACH 10
 • Poczta 23 lip 2006 Polskie stolice zbrodni W związku z artykułem "Polskie stolice zbrodni" (nr 25) chciałbym wyjaśnić, że do podanych statystyk należy podchodzić z rezerwą. Tylko jedna z prowadzonych w ubiegłym roku spraw w Chorzowie przyniosła... 14
 • Ryba po polsku - Zaświadczenie z pieczątką 23 lip 2006 Dzięki Urbanowi zostałem jedynym Polakiem, który ma zaświadczenie, że USA go nie popierają 15
 • Z życia koalicji 23 lip 2006 JAROSŁAW KACZYŃSKI O EDGARZE: "Żyję już parę lat, a nigdy kogoś podobnego nie spotkałem w życiu". Święte słowa, panie premierze, święte słowa. My też w życiu nie spotkaliśmy takiego egzemplarza. Toż to się może... 16
 • Z życia opozycji 23 lip 2006 ROZŁAM! TAK, NAJWIĘKSZEJ SILE OPOZYCYJNEJ grozi rozłam! W Partii Demokratycznej powstało Forum Liberalne, które jest przeciwne "przedmiotowemu traktowaniu PD jako elementu uwiarygodniania postkomunistów w procesie budowy nowej... 17
 • Nałęcz - Krzywe zwierciadło 23 lip 2006 Maciej Giertych gloryfikuje antydemokratyczny pucz wojskowy. Czas się opamiętać, Panie Pośle! 18
 • Fotoplastykon 23 lip 2006 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Premieroprezydent 23 lip 2006 Bracia Kaczyńscy właśnie wprowadzają w Polsce system prezydencki 20
 • Kazimierz Churchillkiewicz 23 lip 2006 Za kilka lat to Kazimierz Marcinkiewicz będzie na prawicy rozdawał karty 24
 • Podziwiam Izrael 23 lip 2006 Rozmowa z Romanem Giertychem, wicepremierem i ministrem edukacji, przewodniczącym Ligi Polskich Rodzin 28
 • Wszechpatrioci polscy 23 lip 2006 Myśli Jędrzeja Giertycha wykładnią nauczania polskiego patriotyzmu? 30
 • Towarzysz antysemita 23 lip 2006 PZPR ma nie mniejsze zasługi w krzewieniu antysemityzmu niż przedwojenna endecja 32
 • Wyjście z labiryntu kłamstwa 23 lip 2006 Ksiądz Czajkowski przyznał, że był agentem dopiero wtedy, gdy okazało się, że nie można podważyć materiałów IPN 34
 • Przyjaciele mafii 23 lip 2006 Tajne służby, policja i prokuratura przez kilka lat nie wykorzystywały wiedzy o polskiej mafii 36
 • Wierzą i zdają 23 lip 2006 Religijność, poszanowanie tradycji i wartości pomagają zdać maturę 38
 • Giełda 23 lip 2006 Hossa Świat EuroSłowenia Ministrowie finansów państw Unii Europejskiej wyrazili zgodę na przystąpienie 1 stycznia przyszłego roku Słowenii do strefy euro. To pierwszy z nowych członków UE, który spełnił wszystkie kryteria niezbędne... 42
 • Dziedzice miliardów 23 lip 2006 Kilkaset miliardów złotych odziedziczą Polacy mający obecnie po 20-30 lat 44
 • Koniec bujdonomiki 23 lip 2006 Optymistyczny scenariusz dla Polski 50
 • Żelbecikowe dla wszystkich 23 lip 2006 Pesymistyczny scenariusz dla Polski 52
 • Atak klonów 23 lip 2006 Sportowe cobry, bugatti, ferrari są produkowane w Polsce - jako repliki 54
 • 2 x 2 = 4 - Przyspieszenie degrengolady 23 lip 2006 PiS niemal całkowicie wstrzymało prywatyzację, licząc na tani aplauz jej przeciwników 56
 • Supersam 23 lip 2006 58
 • Szyk ze Wschodu 23 lip 2006 Rosjanka Helen Yarmak szyje futra dla Janet Jackson i Goldie Hawn, a swoje pokazy organizuje m.in. w nowojorskim domu towarowym Saks. Macedończyk Marjan Pejoski ubiera Björk, a Węgierka Kati Stern projektuje stroje na karnawał w Wenecji m.in.... 58
 • Wino Stalina 23 lip 2006 Mówi się, że smakiem najsłynniejszej gruzińskiej odmiany winogron - saperavi - zachwycał się sam Stalin, choć złośliwcy twierdzą, że w tajemnicy Józef Wissarionowicz najchętniej pijał château d'Yquem... Saperavi nadal daje... 58
 • Cywilizacja wszech czasów 23 lip 2006 "Cywilizację" jeszcze pod koniec XX wieku okrzyknięto komputerową grą wszech czasów, a jej autora Sida Meiera uznano za geniusza strategii. Teraz na rynek trafiła czwarta część tej gry. Po rewelacyjnej dwójce trzecia część... 58
 • Jaśminowo i sennie 23 lip 2006 Aż siedem milionów kwiatów jaśminu wielkolistnego trzeba zebrać, by uzyskać kilogram olejku jaśminowego - podstawy nowego zapachu Songes (Sen) autorstwa domu perfumeryjnego Annick Goutal. Te w 100 proc. naturalne perfumy łączą w sobie... 58
 • Superkino 23 lip 2006 Największe dzieło w historii firmy - tak górnolotnie szefowie Onkyo nazywają nowy zestaw kina domowego tej firmy - odtwarzacz DVD-Audio/Video/SACD i amplituner. Na tym sprzęcie nawet muzyczka z prymitywnego keyboardu zabrzmi jak nagranie z... 58
 • Formuła 100 23 lip 2006 58
 • Leń się na wakacjach! 23 lip 2006 Najlepiej odpoczywać tak, by się nie zmęczyć 60
 • Zawał wakacyjny 23 lip 2006 Wakacje będą udane, jeśli nie będziemy się bawić w zdobywców i nie przeforsujemy organizmu 65
 • Antropolog bez namaczania 23 lip 2006 Gdyby Bronisław Malinowski żył dzisiaj, pracowałby dla Microsoftu, Intela lub Google'a 68
 • Szorty Kylie Minogue 23 lip 2006 Odzież, którą do tej pory wiek raczej dyskwalifikował, obecnie traktowana jest jak wyjątkowe cenne okazy antyków 70
 • Powrót siedmiu wspaniałych 23 lip 2006 Polscy śmiałkowie rozsławili najgłębszy kanion świata 72
 • Know-how 23 lip 2006 Ślepota alkoholowa Jeden mocny drink może spowodować zaburzenia widzenia, nawet jeśli poziom alkoholu we krwi jest o połowę niższy niż limit dopuszczalny dla kierowców. Osoby badane przez uczonych z University of Washington po wypiciu... 74
 • Chwasty mózgu 23 lip 2006 Wszyscy mamy głęboko zakodowane uprzedzenia wobec ludzi innej rasy, narodowości czy płci 76
 • Śmiertelny kaszel 23 lip 2006 Groźny krztusiec jest często mylony z przeziębieniem lub grypą 80
 • Bez granic 23 lip 2006 Bomby w Bombaju To Pakistan jest odpowiedzialny za zamachy w Bombaju - twierdzą indyjskie władze. "Po raz kolejny wrogowie naszego kraju usiłowali osłabić rozwój i pokój" - oświadczył premier Indii Manmohan Singh. W serii... 82
 • Egzamin Kennedy 23 lip 2006 Izrael nie może uciec od klątwy arabskiego terroru 84
 • Prozac dla Wschodu 23 lip 2006 Przywódcy Rosji i Niemiec przepisują Europie Wschodniej środek uspokajający zamiast dopingującego 87
 • Dzik pojednania 23 lip 2006 Niemcy powracają do roli najważniejszego sojusznika USA 89
 • Siedem śmierci Szamila 23 lip 2006 Dla rosyjskich władz Basajew był idealnym przeciwnikiem 90
 • Menu 23 lip 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Koszta sądowe W Stanach Zjednoczonych zrehabilitowano czarownicę skazaną w wyniku tzw. sądu Bożego. Dotychczas od sądu Bożego możliwe były apelacje wyłącznie do Sądu Ostatecznego. Sąd Boży polegał m.in. na... 94
 • Recenzje 23 lip 2006 96
 • Rodzina nuklearna 23 lip 2006 Remake kultowego horroru "Wzgórza mają oczy" z 1977 r., wyprodukowanego przez twórcę oryginału Wesa Cravena, nadaje nowe znaczenie pojęciu "rodzina nuklearna". Tu owa rodzina to odrażająca, żywiąca się ludzkim... 96
 • Prawda na hamulcu 23 lip 2006 Strach o to, co jest zgromadzone w teczkach znajdujących się w archiwach Moskwy i Warszawy, przepełnia "Wspomnienia" historyk sztuki prof. Władysławy Jaworskiej (ur. 1910 r.). Sławę w świecie zdobyła monografią "W kręgu... 96
 • Spacer z Cashem 23 lip 2006 Love story w wersji biograficznej. Ale love story pozbawione ckliwości i taniej dramaturgii. Jak na historię muzycznego herosa przystało, obowiązkowo jest ciężkie dzieciństwo, brak zrozumienia, wielka zakazana miłość, alkohol, narkotyki,... 96
 • Brahms po chopinowsku 23 lip 2006 Hubert Salwarowski to jeden z najbardziej utytułowanych pianistów młodego pokolenia i poważny konkurent Rafała Blechacza. Artysta poszedł pod prąd i na swojej pierwszej płycie nie gra Chopina, lecz Brahmsa. A płyta potwierdza, że... 96
 • Ciężka przeprawa 23 lip 2006 Truman Capote nie chciał, aby "Letnia przeprawa" ujrzała światło dzienne. Miał rację. Jego pierwsza minipowieść to banalna historia romansu dwojga nastolatków, niewiele różniąca się od przygód spod znaku Harlequina. Ona... 96
 • Jazzpospolita 23 lip 2006 Jazz staje się muzyką młodej polskiej klasy średniej 98
 • Suwnicowa z Hollywood 23 lip 2006 W zakłamanym eksportowym filmie Schlöndorffa o Annie Walentynowicz tylko gorzkie zakończenie jest prawdziwe 102
 • Górna półka - Bond pod kontrolą 23 lip 2006 Czy w filmowych opowieściach o przygodach Jamesa Bonda jest bodaj ziarno prawdy? Negatywna odpowiedź na to pytanie wydawała mi się oczywista do momentu, gdy przeczytałem pracę wrocławskiego historyka Sebastiana Michalaka, poświęconą... 103
 • Pazurem - Ścisk na cokołach 23 lip 2006 Toruński łabędź tylko pieczętuje to, co i tak rozlewa się po Polsce - na cokołach mości się już cała arka Noego 104
 • Ueorgan Ludu 23 lip 2006 Nr 29 (196) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 17 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza PIŁKA NOŻNA Lew NOGOŁAMACZ Leo Beenhakker - nowy selekcjoner naszej reprezentacji - to po polsku Lew Nogołamacz albo też Nożny Najemnik. Na razie w... 105
 • Skibą w mur - Tłok na poboczu 23 lip 2006 Dziś odstawienie kogoś na boczny tor oznacza zrobienie go kandydatem na prezydenta Warszawy 106