50 najbogatszych polskich polityków

50 najbogatszych polskich polityków

Dodano:   /  Zmieniono: 
  Czy wolałbyś, by rządził tobą 33-letni Stanisław Kluza (obecny minister finansów), który przyznaje się do majątku wartego 9 mln zł, czy raczej 33-letni prawnik, poseł PiS Tomasz Dudziński, który deklaruje, że nie ma nic poza 10-letnim volkswagenem golfem? Czy powinni nami rządzić ludzie zamożni, w domyśle - umiejący zadbać nie tylko o własny biznes, ale i o sprawy kraju? Czy lepiej, by rządzili ludzie biedni, w domyśle - uczciwi: skoro nic nie mają, to nic nie ukradli? W pierwszym wypadku zakładamy, że polityk wcześniej powinien być człowiekiem materialnego sukcesu, gdyż wówczas nie ulega pokusie dorabiania się na polityce. Tak jest z klanem Bushów, a wcześniej tak było z rodziną Kennedych. W drugim wypadku - wymagamy, aby polityk nie miał majątku, bo to oznacza, że nie będzie targany konfliktem interesów - jak były włoski premier Silvio Berlusconi, jednocześnie miliarder.
"Wprost" przeanalizował majątki posłów, senatorów, ministrów, samorządowców, urzędników (tych, którzy są zobowiązani składać oświadczenia majątkowe) i na tej podstawie stworzyliśmy listę 50 najbogatszych polskich polityków. Majątki tej pięćdziesiątki są warte 585 mln zł - 11,7 mln zł per capita. Tyle że bez posła PO Janusza Palikota ta średnia obniża się ponaddwukrotnie - do 5,2 mln zł na głowę. To nie dużo, zważywszy, że mówimy o politykach zwykle co najmniej w średnim wieku, na których majątki składają się też ich domy, mieszkania czy auta.
Premier Jarosław Kaczyński w sejmowym exposé zapowiedział "głęboką lustrację" majątków polityków wszystkich osób publicznych, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników. Prawdziwość oświadczeń majątkowych będzie weryfikować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nowy projekt ustawy, którą za kilka tygodni zgłosi Prawo i Sprawiedliwość, przewiduje dla kłamców majątkowych nawet 8 lat więzienia, możliwość orzeczenia przez sąd zakazu pełnienia funkcji publicznych na 5 lat oraz przepadku tej części majątku, której pochodzenia polityk czy urzędnik nie będzie potrafił wyjaśnić. Trudno nie zgodzić się z tym, że majątki polityków i ich źródła powinny być przejrzyste. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy patrzeć na bogatych polityków jak na złodziei czy łapowników. Większe zaufanie budzi wszak polityk, który uczciwie doszedł do sporego majątku, bo w ten sposób gwarantuje, że będzie także potrafił dobrze gospodarować budżetem państwa, czyli pieniędzmi nas wszystkich. I odwrotnie, trudno bezwarunkowo uznać za cnotę to, że polityk niczego nie ma, bo to oznacza przynajmniej, że jest niezaradny, a może nawet rozrzutny.

Churchill kontra Berlusconi
"Polityka to nie zabawa, to całkiem dochodowy interes" - mawiał Winston Churchill. Słynny polityk i pisarz, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii i laureat literackiej Nagrody Nobla, w chwili śmierci w 1965 r. miał majątek, który dziś wart byłby około 3,7 mln funtów. Uwaga Churchilla dotyczyła polityków, którzy w przeciwieństwie do niego służbę publiczną traktowali jako szansę poprawienia swego statusu majątkowego. Sam Churchill, wywodząc się z zamożnej rodziny (ojciec był arystokratą - z rodu książąt Marlborough, a matka córką amerykańskiego milionera), nigdy na brak pieniędzy nie narzekał i dorabiać "na boku" nie musiał.
W Polsce, podobnie jak gdzie indziej, funkcjonują dziś dwie szkoły w kwestii majątków polityków. Pierwszą uosabia krezus wśród polskich polityków, 42-letni poseł PO Janusz Palikot, który do polityki przyszedł jako bardzo majętny człowiek. Milionerem został już na początku lat 90., gdy produkował drewniane palety do transportu butelek z alkoholem. Potem stworzył firmę wytwarzającą wina Ambra, a wreszcie przejął kontrolę nad Polmosem Lublin (jego majątek wart jest dziś około 330 mln zł). Uosobieniem drugiej szkoły może być 38-letni europoseł Paweł Piskorski, który w wieku zaledwie 23 lat, jeszcze przed ukończeniem studiów, został po raz pierwszy posłem i majątku wartego około 1,7 mln zł (nie uwzględniając tego, co przepisał na żonę) dorobił się podczas politycznej kariery. - Smutna prawda jest taka, że jeżeli ktoś posiada majątek zdobyty w niejasnych okolicznościach, to nie wykaże go w oświadczeniu, więc i tak nie będziemy wiedzieli, czy wzbogacił się na przykład dzięki polityce - zauważa Mirosław Drzewiecki, poseł PO.
Ross Perot, miliarder, były niezależny kandydat na prezydenta USA, twierdził, że tylko bogaci, tacy jak on, gwarantują, że na urzędzie zajmą się dobrem wspólnym, a nie własnymi interesami. Ludzie majętni, którzy trafiają do polityki, nie zawsze są potem bezinteresowni, o czym najlepiej świadczy przykład premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Do polityki trafił jako miliarder i wykorzystał ją, by pomnożyć majątek (z 7,2 mld USD w 2002 r. do 12 mld USD w 2005 r.). Podczas sprawowania urzędu udało mu się uniknąć ścigających go prokuratorów (zarzucono mu m.in. łapownictwo i niepłacenie podatków).

Amerykańska szkoła, czyli bogaci do polityki
W USA większym zaufaniem darzy się zamożnych kandydatów na wysokie urzędy, uznając, że będą mniej podatni na korupcję i bardziej skoncentrują się na pracy niż na wspinaniu się po społecznej i majątkowej drabinie. W amerykańskim Senacie niemal połowę członków stanowią dziś milionerzy. W ostatnich wyborach prezydenckich prywatne rodzinne fortuny głównych kandydatów (pary Bush - Cheney i Kerry - Edwards) oceniano na 0,6-1 mld USD. Połowa amerykańskich prezydentów należała w swoich czasach do 3 proc. najbogatszych Amerykanów. Najbogatszym prezydentem w historii USA był George Washington (1789-1797). Jak oszacował amerykański "Forbes", w swoim czasie trafiłby na listę 400 najbogatszych Amerykanów - jego majątek to odpowiednik dzisiejszego miliarda dolarów. Sam Washington pochodził z bogatej rodziny plantatorów, dodatkowo ożenił się z wdową Marthą Dandridge Curtis, która należała do jednej z najbogatszych rodzin w USA. Washington finansowo stracił, gdy był prezydentem, ponieważ jego pensja wynosiła 25 tys. ówczesnych dolarów i nie starczała na utrzymanie domu i bieżące wydatki. Drugim najbogatszym prezydentem w historii USA był John F. Kennedy. Jego ojciec Joseph zaczynał od własnego baru, później założył bank, handlował nieruchomościami i szmuglował alkohol z Kanady w czasach prohibicji. Na początku lat 90. XX wieku fortuna Kennedych była szacowana na 850 mln USD. Tylko dwóch prezydentów w historii USA wywodziło się z ubogich rodzin - Andrew Johnson i Bill Clinton. Clinton nie trafił jednak do polityki jako "golec", bo żeniąc się z Hillary, wszedł do zamożnej rodziny Rodhamów.
Polskim problemem jest to, że elity finansowe w ostatnich 200 latach nie sprawowały politycznej władzy. Wyjątkiem był prezydent Ignacy Mościcki, autor wielu międzynarodowych patentów w dziedzinie chemii, które przyniosły mu fortunę. W efekcie brakuje nam bezpiecznika w postaci moralnego kręgosłupa majętnych dynastii. O tym, że taki bezpiecznik działa, świadczy choćby przykład rodu Churchillów. Gdyby Randolph, ojciec Winstona, przewodniczący Izby Gmin i minister finansów, nie był majątkowo "czysty", jego syn nie miałby szans na karierę w polityce. Majętny Otto von Bismarck, płacący z własnej kieszeni za kanclerskie wydatki, twierdził, że polityka to wyłącznie zaszczyt. Tacy ludzie jak Churchill czy Bismarck budzą większe zaufanie niż politycy "goli i weseli", którzy z powodu braku umiejętności dorabiania się czynią polityczną cnotę.

Dumni, bo zamożni
Niewielu jest w Polsce zamożnych polityków, którzy o swoich majątkach mówią otwarcie, nie zastrzegając, że wszystko pochodzi z kredytów, które trzeba spłacić, a finanse ich firm w rzeczywistości nie wyglądają różowo. Otwarcie mówi o swoim majątku senator Robert Smoktunowicz - ósmy na naszej liście z majątkiem wartym 11 mln zł. Nieraz opowiadał, jak na studiach podczas wakacji pracował w Niemczech jako robotnik budowlany. Jak zarobione tam pieniądze zainwestował pod koniec lat 80. w zakład szyjący damską bieliznę i kostiumy kąpielowe oraz w pierwsze w stolicy solarium. Jak zakładał kancelarię prawną Smoktunowicz & Falandysz. Jak zarobione dzięki niej pieniądze inwestuje w dzieła sztuki, nieruchomości oraz papiery wartościowe. - Do polityki powinni iść ludzie, którzy umieją zadbać o siebie i swoją rodzinę. Nie pobieram uposażenia poselskiego, a w trakcie pełnienia przeze mnie funkcji publicznej moje dochody spadły ponaddwukrotnie, bo nie mam już tyle czasu na zarabianie pieniędzy. Na szczęście zanim zostałem senatorem, zarobiłem wystarczająco dużo - mówi Smoktunowicz.
Bardzo rzetelnie swoje oświadczenie majątkowe wypełniła posłanka PO Maria Pasło-Wiśniewska, była prezes banku Pekao SA (siódma na liście z majątkiem wartym 11,2 mln zł). Wyliczyła m.in. realną wartość rynkową swojego domu i czterech mieszkań, szczegółowo podała liczbę posiadanych akcji i jednostek funduszy inwestycyjnych. - Mój majątek jest efektem pracy zawodowej mojej i męża i w żaden sposób nie wiąże się z moją polityczną działalnością. Odważyłabym się nawet zaproponować, by polityka nie przynosiła żadnych dochodów. Tak, by możliwość pobierania diet i uposażeń nie przyciągała do niej nieodpowiednich ludzi - mówi "Wprost" Pasło-Wiśniewska, która nie pobiera poselskiego wynagrodzenia.

Wszystko jawne
Dla większości polskich polityków oświadczenia majątkowe to zło konieczne. Warto przypomnieć, co mówili w 2001 r. liderzy SLD, gdy pojawił się projekt wprowadzenia jawnych oświadczeń majątkowych (ustawę uchwalono 25 sierpnia 2001 r.) "Nie zamierzam ujawniać majątku w atmosferze populistycznej nagonki" - zarzekał się były premier Józef Oleksy. "Nie będę ujawniał, ile pierścionków ma moja żona, bo bałbym się, że na moim niestrzeżonym osiedlu ktoś mógłby przyjść to sprawdzić" - wtórował mu partyjny kolega Krzysztof Janik. Wówczas okazało się, że oświadczeń majątkowych nikt nie chciał weryfikować.
Pomysł ujawniania majątków zrodził się 5 lat temu w kręgach powstającego wówczas PiS. Sejm odrzucił wtedy wniosek posła SLD Marka Dyducha, który chciał, aby oświadczenia parlamentarzystów mogli czytać tylko urzędnicy skarbowi. Było to zwycięstwo częściowe, bo oświadczenia majątkowe musieli wypełniać i upublicznić samorządowcy, a potem parlamentarzyści. Ministrowie i wiceministrowie, a także inni wysocy urzędnicy do dziś nie muszą pokazywać, jak się bogacą, chociaż często ich władza jest znacznie większa niż posłów czy senatorów.
Na Zachodzie często nie trzeba regulować ustawą przejrzystości majątków, bo ich ukrywanie oznaczałoby koniec kariery. W USA czy w Skandynawii każdy może zażądać wglądu w oświadczenie majątkowe dowolnego polityka, a w Szwecji znajdzie je w Internecie. We Francji stan majątkowy prezydenta Chiraca (przynajmniej ten legalny, bo są co do tego wątpliwości), który od 40 lat jest na garnuszku podatnika, jest znany co do eurocenta. U nas ustalenie wielkości majątku byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i jego żony jest niemożliwe. Wiadomo jedynie, że po zakończeniu kadencji wydali około 4 mln zł na apartament w Warszawie i willę w Kazimierzu. A przecież ujawnianie majątków mogłoby być atutem polskich polityków. Obywatele chętniej by pewnie głosowali na tych, którzy szczegółowo potrafią udowodnić, jakie są źródła ich majątku, niż na tych, którzy równie szczegółowo potrafią dowodzić, dlaczego nic nie mają.

50 NAJBOGATSZYCH POLSKICH POLITYKÓW
 1. Janusz Palikot
  poseł PO
  330 000 000 zł
  42 lata. Z wykształcenia filozof, ale swój największy talent odkrył w biznesie. Pierwszy milion zarobił na początku lat 90. na produkcji drewnianych palet do transportu alkoholi. Pieniądze zainwestował w produkcję wyrobów alkoholowych. Dzisiaj za pośrednictwem firmy Jabłonna SA kontroluje m.in. Polmos Lublin (najważniejsza marka to Wódka Żołądkowa Gorzka). W 2005 r. spółki kontrolowane przez Palikota odnotowały około 950 mln zł przychodu.

 2. Józef Pilarz
  poseł Samoobrony
  23 000 000 zł
  50 lat. Po raz pierwszy zasiadający w Sejmie. Rolnik ze średnim wykształceniem, właściciel gospodarstwa rolno-hodowlanego w Potulinie (540 ha). Wycenia je na 17 mln zł, a wartość maszyn rolniczych na 5 mln zł. Należy do najbardziej zadłużonych parlamentarzystów. Zasłynął, gdy wraz z Tadeuszem Dębickim usiłował zablokować zlicytowanie przez komornika części swego majątku, powołując się na pismo wystawione rzekomo przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Pisma takiego nie było.

 3. Mirosław Koźlakiewicz
  poseł PO
  22 801 000 zł
  49 lat. Ekonomista. Trzon jego majątku stanowi 111-hektarowe gospodarstwo oraz fermy drobiu, które wycenia na 17,5 mln zł. Jest także właścicielem trzech mieszkań w Warszawie, których wartość szacuje na 800 tys. zł. Do polityki trafił w 1997 roku, gdy został posłem Akcji Wyborczej Solidarność. Pełnił funkcję zastępcy szefa kancelarii premiera Jerzego Buzka.

 4. Jarosław Lasecki
  senator niezależny
  21 065 000 zł
  45 lat. Absolwent Politechniki Krakowskiej. Karierę w biznesie zaczynał od pracy dla firmy doradczej Boston Consulting Group w Düsseldorfie i Zurychu, od połowy lat 90. szefował sieci handlowej Plus, do dziś jest prezesem firmy sprzedającej nieruchomości. Poza sporymi oszczędnościami dysponuje m.in. kamienicą o pow. 2,5 tys. m2 wycenioną na 15 mln zł i jest współwłaścicielem wartego 5,5 mln zł 160-hektarowego gospodarstwa rolnego, na którego terenie znajdują się ruiny zamku.

 5. Radosław Sikorski
  minister obrony narodowej
  12 490 000 zł
  43 lata. Abolwent Oksfordu - ukończył nauki polityczne, filozofię i ekonomię. Majątku dorobił się wraz żoną, znaną amerykańską publicystką Anne Applebaum. W latach 1986-1989 był korespondentem "The Spectator" i "The Observer" w Afganistanie i Angoli. Na początku lat 90. pracował dla koncernu Ruperta Murdocha. Karierę polityczną w kraju rozpoczął w 1992 r. jako wiceminister obrony; w latach 1998-2001 był wiceministrem spraw zagranicznych. Jest autorem kilku książek, m.in "The Polish House - an Intimate History of Poland".

 6. Michał Borowski
  naczelny architekt Warszawy
  11 900 000 zł
  56 lat. Ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej i historię sztuki na uniwersytecie w Sztokholmie. Pracował jako architekt, zakładał i prowadził firmy budowlane i biura projektowe w kilku krajach (Polsce, Szwecji, Portugalii, Niemczech), wykładał na uczelniach w Polsce, Szwecji, Rosji. Zgromadził 8,7 mln zł oszczędności (oraz mniejsze zasoby walutowe), ma mieszkanie (110 m2), które wycenia na 1,2 mln zł, i warte 1,25 mln zł dwie trzecie udziałów w innym (220 m2). Jeździ wartym 150 tys. zł BMW X5.

 7. Maria Pasło-Wiśniewska
  posłanka PO
  11 200 027 zł
  47 lat. Ekonomistka, uważana za jednego z najbardziej zdolnych polskich bankowców. Gdy w 1998 r. tworzono polski system bankowy, została dyrektorem departamentu kredytów Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Karierę w WBK zakończyła w 1996 r. na stanowisku wiceprezesa. Najwięcej zarobiła jednak w latach 1998-2003 jako prezes banku PKO SA, który zrestrukturyzowała i przygotowała do prywatyzacji.


 8. Robert Smoktunowicz
  senator PO
  11 030 000 zł
  44 lata. Podczas wakacji na studiach prawniczych pracował w Niemczech jako robotnik budowlany. Zarobione pieniądze zainwestował w końcu lat 80. w zakład szyjący damską bieliznę i kostiumy kąpielowe oraz w pierwsze w Warszawie solarium. Majątek zawdzięcza praktyce adwokackiej. Od 1991 r. prowadził kancelarię Smoktunowicz & Partnerzy (od 1999 r. z Lechem Falandyszem - Smoktunowicz & Falandysz).

 9. Jan Bestry
  poseł Samoobrony
  10 884 000 zł
  52 lata. Nowicjusz w Sejmie. Bestry, absolwent matematyki na Uniwersytecie Szczecińskim, jest właścicielem biura doradztwa podatkowego w Warszawie i gospodarstwa rolnego na Żuławach. Odłożył prawie 1,2 mln zł, ma też duże (235 m2) mieszkanie, które wycenia na 963,5 tys. zł, dwa gospodarstwa rolne, warte w sumie prawie 8,6 mln zł i udziały w kilku warszawskich spółkach. Ma licencję pilota, przewodnika wycieczek, chwali się też kolekcją mebli z 1856 r.

 10. Stanisław Kluza
  minister finansów
  9 000 000 zł
  33 lata. Doktor nauk ekonomicznych (ukończył SGH w Warszawie). Był pracownikiem naukowym SGH, stypendystą Fulbrighta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pracował w koncernie Unilever, potem w firmie doradczej McKinsey, wreszcie jako główny ekonomista i doradca prezesa BGŻ. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. Elektrimu, ComputerLandu, Siarkopolu. Inwestował na giełdzie (dziś wartość jego portfela wynosi 7,32 mln zł), zgromadził 813,5 tys. zł oszczędności, ma dwa mieszkania i dwie działki.

 11. Andrzej Gut-Mostowy
  poseł PO
  8 750 000 zł

 12. Leszek Korzeniowski
  poseł PO
  8 014 000 zł

 13. Antoni Motyczka
  senator PO
  7 265 000 zł

 14. Roman Kosecki
  poseł PO
  5 380 000 zł

 15. Jerzy Żyszkiewicz
  poseł Samoobrony
  5 072 000 zł

 16. Piotr Fogler
  przewodniczący sejmiku mazowieckiego, niezrzeszony
  4 336 000 zł

 17. Mieczysław Golba
  poseł PiS
  4 294 000 zł

 18. Wojciech Mojzesowicz
  poseł PiS
  4 190 000 zł

 19. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  posłanka PO
  4 148 500 zł

 20. Janusz Wójcik
  poseł Samoobrony
  3 393 000 zł

 21. Piotr Misztal
  poseł niezrzeszony
  3 200 000 zł

 22. Aleksander Bentkowski*
  senator PSL
  3 193 000 zł

 23. Jerzy Szymura
  senator PiS
  3 009 300 zł

 24. Małgorzata Ławniczak-Hertel
  radna Warszawy, niezrzeszona
  3 000 000 zł

 25. Jacek Krywult
  prezydent Bielska-Białej
  2 880 000 zł

 26. Marek Matuszewski
  poseł PiS
  2 758 000 zł

 27. Mirosław Drzewiecki
  poseł PO
  2 674 500 zł

 28. Krzysztof Piesiewicz**
  senator PO
  2 665 000 zł

 29. Marek Wojtera
  poseł Samoobrony
  2 623 000 zł

 30. Dorota Arciszewska-Mielewczyk
  senator PiS
  2 430 000 zł

 31. Kazimierz Wiatr
  senator PiS
  2 380 000 zł

 32. Andrzej Śnieg
  radny województwa pomorskiego (SLD)
  2 330 000 zł

 33. Bogdan Bojko**
  poseł PO
  2 195 545 zł

 34. Ryszard Knosala**
  poseł PO
  2 187 000 zł

 35. Kazimierz Kleina
  poseł PO
  2 104 000 zł

 36. Paweł Piechota
  radny województwa pomorskiego (PO)
  2 100 000 zł

 37. Włodzimierz Łyczywek
  senator PO
  2 004 000 zł

 38. Andrzej Ruciński
  poseł Samoobrony
  1 996 000 zł

 39. Lesław Podkański
  senator PSL
  1 939 900 zł

 40. Zbigniew Religa
  minister zdrowia
  1 925 000 zł

 41. Alina Gut
  posłanka Samoobrony
  1 909 000 zł

 42. Waldemar Nowakowski
  poseł Samoobrony
  1 907 000 zł

 43. Grzegorz Osyra
  prezydent Mysłowic
  1 900 000 zł

 44. Stanisław Lamczyk
  poseł PO
  1 892 500 zł

 45. Adam Kapusta
  radny województwa mazowieckiego (Samoobrona)
  1 800 000 zł

 46. Michał Okła
  senator PO
  1 721 500 zł

 47. Krzysztof Cugowski
  senator niezależny
  1 720 000 zł

 48. Paweł Piskorski
  deputowany do EuroParlamentu
  1 700 000 zł

 49. Jacek Majchrowski
  prezydent Krakowa
  1 700 000 zł

 50. Marek Rocki
  senator PO
  1 685 000 zł
* z rodziną; ** z żoną

Ranking powstał na podstawie aktualnych oświadczeń majątkowych polityków. Przyjęliśmy podane w nich wyceny (choć wielokrotnie budzą wątpliwość), oszacowując wartość tylko tych składników majątku, które nie zostały wycenione w oświadczeniach majątkowych.
Opracowanie rankingu: Wojciech Tukan i Jakub Radziwon.


KOLEJKA DO KONFESJONAŁU
Nawet 8 lat więzienia, możliwość orzeczenia przez sąd zakazu pełnienia funkcji publicznych na 5 lat oraz przepadku tej części majątku, której pochodzenia polityk czy urzędnik nie będzie potrafił wyjaśnić - takie sankcje dla kłamiących w oświadczeniach majątkowych lub zatajających prawdę będzie przewidywał nowy projekt ustawy, którą za kilka tygodni zgłoszą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Projekt lustracji majątkowej zakłada poszerzenie kręgu osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych ze względu na pełnione funkcje: miałaby objąć m.in. europarlamentarzystów, kierownictwa NFZ, ZUS, funduszy celowych, służby dyplomatycznej - od ambasadorów do wicekonsulów, dyrektorów sądów, osoby odpowiedzialne za finanse prokuratur, szefów terenowych oddziałów przedsiębiorstw państwowych i spółek skarbu państwa. Co najważniejsze, wszystkie oświadczenia będą ujednolicone i jawne, nawet te sędziów i prokuratorów (dziś nie upubliczniane). Politycy nie tylko będą musieli wykazać, że ich wydatki na nieruchomości, domy, papiery wartościowe itp. mają pokrycie w dochodach, ale też, że dochody te pochodzą z legalnego źródła. Prawdziwość oświadczeń będzie w ciągu czterech miesięcy od złożenia weryfikować CBA. PiS chce też utrudnić "ucieczkę" poza sferę jawności. - Rozdzielność majątkowa, taka jak w wypadku choćby państwa Kwaśniewskich, gdzie większość majątku należała do żony byłego prezydenta, nic nie da. Ujawnić trzeba będzie też majątek małżonka - wyjaśnia "pilotujący" tę ustawę Przemysław Gosiewski, minister koordynujący prace rządu Jarosława Kaczyńskiego.


RENTIERZY POLITYKI
początek kadencji X 2001 kadencji VI 2005 kadencji zmiana
Artur Balazs 2 480 000 zł 2 459 000 zł -21 000 zł
Andrzej Celiński 345 000 zł 843 000 zł 498 000 zł
Włodzimierz Cimoszewicz 500 000 zł 792 000 zł 292 000 zł
Jerzy Hausner 1 170 000 zł 1 130 000 zł -40 000 zł
Roman Jagieliński 3 472 000 zł 3 488 700 zł 16 700 zł
Wiesław Kaczmarek 1 908 000 zł 1 702 800 zł -205 200 zł
Leszek Miller 1 362 860 zł 1 253 860 zł -109 000 zł
Józef Oleksy 1 716 000 zł 1 456 396 zł -259 604 zł
Marek Pol 620 000 zł 1 190 000 zł 570 000 zł
Krzysztof Rutkowski 2 101 000 zł 1 589 000 zł -512 000 zł

POLITYKA POPŁACA
Podztawowe miesięczne wynagrodzenia brutto (w zł)
PREZYDENCI
Mary McAleese, Irlandia - 89 050
George W. Bush, USA - 88 860
Moritz Leuenberger, Szwajcaria - 82 975
Giorgio Napolitano, Włochy - 70 980
Horst Köhler, Niemcy - 67 760
Anibal Cavaco Silva, Portugalia - 27 490
Jacques Chirac, Francja - 26 185
Lech Kaczyński, Polska - 19 393
Wiktor Juszczenko, Ukraina - 19 035
Władimir Putin, Rosja 16 575
Luiz Inácio Lula da Silva, Brazylia - 11 310
Micheil Saakaszwili, Gruzja - 7 020

PREMIERZY
Junichiro Koizumi, Japonia - 93 600
Angela Merkel, Niemcy - 82 920
Romano Prodi, Włochy - 72 355
Wolfgang Schüssel, Austria - 72 330
Tony Blair, Wielka Brytania - 59 470
John Howard, Australia - 55 030
Helen Clark, Nowa Zelandia - 53 350
Göran Persson, Szwecja - 48 190
Jan Peter Balkenende, Holandia - 42 250
Kostas Karamanlis, Grecja - 30 000
José Luis Zapatero, Hiszpania - 28 455
Janez Janša, Słowenia - 25 180
Jiři Paroubek, Czechy - 24 055
Ferenc Gyurcsány, Węgry - 23 055
Andrus Ansip, Estonia - 15 600
Recep Tayyip Erdogan, Turcja - 15 210
Jarosław Kaczyński, Polska - 13 528
Algirdas Brazauskas, Litwa - 14 170
Călin Popescu-Tăriceanu, Rumunia - 6 805
Siergiej Staniszew, Bułgaria - 3 600

NAJBOGATSZE GŁOWY PAŃSTW
Wartość majątku w mld euro
Abdullah ibn Abd al-aziz as-Saud, król Arabii Saudyjskiej - 16,00
Hassanal Bolkiah muizzaddin waddaulah, sułtan Brunei - 15,00
Khalifa bin zajed ibn sultan an-nahajan, prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich - 14,00
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, szejk Dubaju - 10,00
Hans-Adam II, książę Liechtensteinu - 3,00
Albert II, książę Monako - 0,78
Fidel Castro, prezydent Kuby - 0,70
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, prezydent Gwinei Równikowej - 0,47
Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii - 0,39
Beatrix, królowa Holandii - 0,21

NAJBARDZIEJ ZADŁUŻENI POSŁOWIE
Dane w mln zł
Janusz Palikot PO - 42,944
Mirosław Koźlakiewicz PO - 6,030
Józef Pilarz Samoobrona - 4,400
Janusz Maksymiuk Samoobrona - 2,473
Bernard Ptak Samoobrona - 1,000
Wojciech Mojzesowicz PiS - 0,944
Marek Matuszewski PiS - 0,607
Stanisław Lamczyk PO - 0,550
Renata Beger Samoobrona - 0,527
Janusz Wójcik Samoobrona - 0,512
Więcej możesz przeczytać w 33/34/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 33/34/2006 (1236)

 • Na stronie - Międzynarodówka Antyterrorystyczna 15 gru 2006, 15:00 Terroryści rozumieją wyłącznie język siły, a "terroryści" - wyłącznie język "siły" 3
 • Wprost od czytelników 15 gru 2006, 15:00 MALL POLSKA Autorzy artykułu "Mall Polska" (nr 30) mają rację, pisząc, że polskie centra handlowe są ładne i nowoczesne. Znacznie gorzej jest jednak z warunkami, jakie w nich panują. Wszędzie panuje potworny hałas, spowodowany... 3
 • Skaner 15 gru 2006, 15:00 ROPA NAFTOWA Krauze i Kulczyk w Kazachstanie Ryszard Krauze (dziesiąty na liście najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost", z majątkiem wycenianym na 1,8 mld zł) wyprzedził Orlen i Lotos w zakupie pól naftowych. Według naszych... 6
 • Dossier 15 gru 2006, 15:00 LUDWIK DORN wicepremier, szef MSWiA "Z punktu widzenia ludzi to, czy ich zalało w wyniku powodzi wielkoobszarowej, czy lokalnego podtopienia, to wszystko jedno" RMF FM KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ p.o. prezydenta Warszawy "Zawsze... 7
 • Sawka czatuje 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 8
 • Playback 15 gru 2006, 15:00 Wicepremier Ludwik Dorn © A. HAWAŁEJ/PAP 14
 • Poczta 15 gru 2006, 15:00 HIPOKRYTA WYSOKOOKTANOWY Wzwiązku z tym, że artykuł "Hipokryta wysokooktanowy" (nr 16) nie oddawał prawdy o Kościele scjentologicznym, chciałbym wyjaśnić, iż kościoły, misje i grupy scjentologiczne, a także inne organizacje... 14
 • Ryba po polsku - Wizerunek to frasunek 15 gru 2006, 15:00 Znowu zamiast rumianego buziaczkabędziemy pokazywać Europie swarliwą gębę 15
 • Z życia koalicji 15 gru 2006, 15:00 CO BYŚMY POCZĘLI Bez czytelników? Przede wszystkim stracilibyśmy robotę. Ale także historyjkę o Przemysławie Edgarze Gosiewskim, którą nadesłał nam panÉ Jeśli minister Gosiewski jest zainteresowany kto, chętnie udostępnimy wszelkie... 16
 • Z życia opozycji 15 gru 2006, 15:00 ZWRACAMY HONOR. "Gazeta Wyborcza" napisała jednak o rozłamie w Partii Demokratycznej, tyle że z małym opóźnieniem. Pewnie Paweł Smoleński prowadził dziennikarskie śledztwo. A TO DOBRE! Podobno Ludwika Wujec opuściła Unię... 17
 • Wprost przeciwnie - Więcej światła! 15 gru 2006, 15:00 Esbecy nie zmartwią się, gdy w ciemnościach będziemy sobie nabijać kolejne guzy 18
 • Fotoplastykon 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Poczwarka Kiszczaka 15 gru 2006, 15:00 "Frakcja" SB w parlamencie w 1989 r. dysponowała na pewno większą liczbą głosów niż ta, którą wybrano Jaruzelskiego na prezydenta 20
 • Tłumokracja 15 gru 2006, 15:00 Dyktat tłumu i autorytarne rządy tabloidów - to panujący w Polsce ustrój 24
 • Pierwszy żołnierz prezydenta 15 gru 2006, 15:00 Gdyby teraz prezydent zapadł na zdrowiu, natychmiast trafiłby do szpitala, a konsylium lekarskie wydałoby komunikat 28
 • Czyszczenie pamięci 15 gru 2006, 15:00 Czas skończyć z polską biernością w sporze o przyszłość przeszłości 30
 • Donos Pana Cogito 15 gru 2006, 15:00 Przez ponad trzy lata Zbigniew Herbert kontaktował się z bezpieką 32
 • Zabójcze archiwum 15 gru 2006, 15:00 Były premier Piotr Jaroszewicz mógł zginąć z powodu tajemnic, które poznał w czerwcu 1945 r. 34
 • Giełda 15 gru 2006, 15:00 Hossa Świat Hotel Gułag Władze rosyjskiej Workuty chcą odbudować jeden ze stalinowskich łagrów i przemienić go w atrakcję turystyczną. "Jesienią 2005 r. do Workuty przyjechali turyści, którzy chcieli zapłacić, by zamieszkać w... 38
 • 50 najbogatszych polskich polityków 15 gru 2006, 15:00   Czy wolałbyś, by rządził tobą 33-letni Stanisław Kluza (obecny minister finansów), który przyznaje się do majątku wartego 9 mln zł, czy raczej 33-letni prawnik, poseł PiS Tomasz Dudziński, który deklaruje, że nie ma nic poza... 40
 • Sądowy supermarket 15 gru 2006, 15:00 Nie masz szans przed sądem w Polsce? Sądź się w Niemczech lub w Wielkiej Brytanii! 50
 • Reklama tygodnia 15 gru 2006, 15:00 Reklama w tygodnikach jest kilka razy bardziej skuteczna niż w telewizji 52
 • Im lepiej, tym gorzej 15 gru 2006, 15:00 Polska weszła na ścieżkę stabilnego, długotrwałego wzrostu - wynika z trzech międzynarodowych raportów 54
 • 2 x 2 = 4 - Ten okropny neoliberalizm 15 gru 2006, 15:00 Neoliberalizm to nie libertynizm, to twarde prawo i ostre jego egzekwowanie 55
 • Supersam 15 gru 2006, 15:00 56
 • Seksbomby na czterech kołach 15 gru 2006, 15:00 Za najseksowniejszy samochód w historii motoryzacji został uznany Fiat 500, którego produkcję zakończono w 1975 r. W rankingu słynnego magazynu Top Gear Fiat wyprzedził Astona Martina, ulubiony pojazd Jamesa Bonda. "Każdy psychiatra... 56
 • Trencz wieczorowy 15 gru 2006, 15:00 Angielskie trencze - wymyślone ponad sto lat temu przez Thomasa Burberry'ego - pobudzają wyobraźnię kolejnych pokoleń projektantów mody. Holenderski duet Viktor & Rolf proponuje na nadchodzący sezon trencze w niemal hollywoodzkim stylu.... 56
 • Smak Atlantyku 15 gru 2006, 15:00 Sanlúcar de Barrameda leży na krańcach Andaluzji, w miejscu gdzie rzeka Gwadalkiwir wpada do Atlantyku. Wiejący znad oceanu wiatr ponente jest gorący i wilgotny. To właśnie dzięki niemu powstaje tu wino wyjątkowe - manzanilla, rodzaj... 56
 • Miss World Biznesu 15 gru 2006, 15:00 Ponad dwa miliardy osób usłyszy o Polsce dzięki wyborom najpiękniejszej kobiety świata 58
 • Stulecie wieżowców 15 gru 2006, 15:00 Aż 80 z 200 najwyższych wieżowców powstało po 2000 r. 62
 • Cabrio na cztery pory roku 15 gru 2006, 15:00 Kabriolet jest zawsze cięższy od swojego odpowiednika z nadwoziem zamkniętym 66
 • Trawa do lizania 15 gru 2006, 15:00 Już prawie miliard złotych wydajemy rocznie na lody 68
 • Wałęsa kontra IV Rzesza 15 gru 2006, 15:00 Co by było, gdyby Niemcy nie przegrały II wojny światowej? 70
 • Upadek Edwarda Większego 15 gru 2006, 15:00 Poparcie Kremla dla Gierka malało wprost proporcjonalnie do rozszerzania się strajków w sierpniu 1980 r. 76
 • Katyń w Bykowni 15 gru 2006, 15:00 Wciąż nie znamy miejsca pochówku prawie 4 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej 79
 • Know-how 15 gru 2006, 15:00 Resetowanie ptaków Ptaki wędrowne z gatunku bagienników (Passerculus sandwichensis) regulują swój kompas na podstawie oświetlenia nieba nad horyzontem o wschodzie i o zachodzie słońca - odkryli szwedzcy i amerykańscy naukowcy. Dotychczas... 80
 • Nieśmiali zdobywcy 15 gru 2006, 15:00 Prawie połowa szefów dużych firm to osoby nieśmiałe 82
 • Dzikie i wściekłe 15 gru 2006, 15:00 Kleszczowe zapalenie mózgu zaatakuje tego lata dwa razy więcej Polaków niż przed rokiem 86
 • Nowa twarz cesarza 15 gru 2006, 15:00 Starożytni chirurdzy potrafili pomniejszać piersi, rekonstruować nosy i usuwać kamienie nerkowe 88
 • Bez granic 15 gru 2006, 15:00 Chiny zawirowały Chiny walczą z tropikalnymi tajfunami. Saomai, największy tajfun w Chinach od pięćdziesięciu lat, zabił już ponad 190 osób, a kolejnych kilkaset uważa się za zaginione. Ewakuowano ponad 1,5 mln osób. Saomai to ósmy... 90
 • Druga bitwa o Anglię 15 gru 2006, 15:00 Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni islamskich terrorystów przed deportacją z Wielkiej Brytanii 92
 • Diabeł w Damaszku 15 gru 2006, 15:00 Siły międzynarodowe nie zaprowadzą pokoju w Libanie 96
 • Mafia totalna 15 gru 2006, 15:00 Włoska mafia zarabia dwa razy tyle co Fiat 98
 • Menu 15 gru 2006, 15:00 KRÓTKO PO WOLSKU Remanent zasług Walec historii tym się różni od walca drogowego, że nawet jeśli przyjdzie i wyrówna, to niekoniecznie wszystkich zadowoli. Historia i literatura pełne są nieszczęśników, których zasługi nie zostały... 102
 • Recenzje 15 gru 2006, 15:00     104
 • Arktyczne małpy i automaty 15 gru 2006, 15:00   Kolejny skazany na sukces lightrockowy zespół, który zszedł z brytyjskiej taśmy produkcyjnej i został stworzony na wzór i podobieństwo innych wyspiarskich, ale sprawdzonych już i dzielnie trzymających się na topie kapelek -... 104
 • Morskie opowieści 15 gru 2006, 15:00   Po raz pierwszy w historii pop-fonografii otrzymujemy kompendium piosenek, ballad i szant ze śpiewnika piratów. Jeśli pod ten zbiór utworów podłożymy nazwiska - jako producentów - Gore'a Verbinsky'ego i Johnny'ego Deppa intencja... 104
 • Co czytają sąsiedzi? 15 gru 2006, 15:00 "Mężczyzna szuka w książkach prawdy, kobieta złudzeń" pisał ponad 150 lat temu Edmond de Goncourt, założyciel słynnej Akademii Goncourtów. Od tamtej pory niewiele się zmieniło. Widać to choćby po wyborze, jakiego dokonują... 104
 • Czeski film 15 gru 2006, 15:00 Czeskie kino obaliło stereotyp obżartego knedliczkami i otępionego piwem Pepiczka 106
 • Boski kochanek 15 gru 2006, 15:00 Antinous był w starożytnym Rzymie popularniejszy niż obecnie największe gwiazdy show-biznesu 110
 • Pazurem - Płomień protestu 15 gru 2006, 15:00 Zafiksowani nobliści lubią, kiedy takim nieokrzesańcom jak Bush drżą ręce, gdy oni protestują 112
 • Ueorgan Ludu 15 gru 2006, 15:00 Nr 33/34 (200/201) Rok wyd. 5 WARSZAWA, środa 16 sierpnia 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Żądamy powrotu posłów z wakacji! Deszczu dość! Interwencja posłów w sprawie suszy w postaci mszy św. poselskiej przyniosła pożądany skutek i... 113
 • Skibą w mur - Sztuka mięsa 15 gru 2006, 15:00 Osoby z rozbudowaną klatką piersiowąmają większą siłę przebicia 114