Posłanka PiS: „Brak równości płac kobiet i mężczyzn to mobbing”

Posłanka PiS: „Brak równości płac kobiet i mężczyzn to mobbing”

Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Źródło:gov.pl
Jest XXI wiek, a niektórzy pracodawcy dyskryminują kobiety, dając im niższe wynagrodzenia. Musimy skończyć z luką płacową, jaka się pojawiła – mówi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, sprawozdawca projektu zrównującego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn.

Brak równości płac kobiet i mężczyzn to mobbing?

W sytuacji, kiedy płace są różnicowane tylko ze względu na płeć pracownika na tym samym stanowisku, z tym samym zakresem obowiązków, takimi samymi kompetencjami, moim zdaniem jest to rodzaj mobbingu - bo jest to działanie niemerytoryczne, przeciwko interesowi pracownika i uporczywe. W USA przeprowadzono badania podczas których wysyłano CV naukowców kobiet i mężczyzn. I obserwowano, jakie zostaną zaproponowane płace. Okazało się, że w zależności od tego, czy fikcyjne CV zostało podpisane jako kobieta, czy jako mężczyzna propozycje płac były inne - mężczyźni na starcie otrzymywali ofertę lepszego wynagrodzenia. Kompetencje też były oceniane w inny sposób. Problem nierówności płac jest rzeczywiście ważny, dlatego w klubie PiS postanowiliśmy zgłosić projekt zrównujący wynagrodzenia kobiet i mężczyzn.

Wpisaliście w projekcie słowo mobbing. Nie za mocne?

Wydaje mi się, że dzięki temu zmienimy postrzeganie dyskryminacji w pracy. Bo inaczej podchodzimy do mobbingu, inaczej podchodzimy do tego, kiedy ktoś mówi, że ze względu na płeć ma niesprawiedliwe wynagrodzenie. Określenie nierówności w płacach między kobietami i mężczyznami mobbingiem daje większe możliwości prawne - kolejne narzędzie do walki o swoje prawa. Musimy skończyć z luką płacową, która się pojawia. Jest XXI wiek, a niektórzy pracodawcy dyskryminują kobiety, dając im niższe wynagrodzenia, tylko dlatego, że są kobietami.

Na jakich stanowiskach różnica w płacach jest największa i ile ona wynosi?

Artykuł został opublikowany w 26/2020 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.