PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji konstytucji. Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone?

PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji konstytucji. Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone?

Pałac Prezydencki w Warszawie
Pałac Prezydencki w Warszawie / Źródło: Shutterstock / ArtMediaFactory
Klub PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy zasadniczej. Projekt zakłada, że prezydent może zostać jednorazowo wybrany na siedmioletnią kadencję.

W poniedziałkowy wieczór na stronach sejmowych pojawiła się informacja, że klub PiS złożył projekt ustawy zmieniającej konstytucję.W projekcie autorstwa posłów PiS zaznaczono, że zmieniony zostałby art. 127 ust. 2. W myśl nowelizacji prezydent RP miałby być wybierany na jedną siedmioletnią kadencję. W nowelizacji dodano, że przpies stosuje się do kadencji urzędującego prezydenta, która kończy się z upływem okresu ustalonego w przepisach konstytucji a tym samym zarządzone przed wejściem w życie ustawy wybory stają się bezskuteczne.

W obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej zapisano, że kadencja głowy państwa trwa pięć lat i istnieje możliwość jednokrotnej reelekcji.

W uzasadnieniu stwierdzono, że jedna siedmioletnia kadencja prezydenta to zwiększenie ustrojowych gwarancji niezależności i bezstronności prezydenta. „Istota zmiany sprowadza się zatem do odstąpienia od zasady możliwości ponownego ubiegania się o wybór na urząd prezydenta. Doświadczenie ustrojowe (nie tylko krajowe) wskazuje na różnicę w motywach postępowania w trakcie 1 i 2 kadencji ze względu na plany polityczne osoby sprawującej urząd (...) Zwiększenie stabilności sprawowania urzędu prezydenta jest podyktowane sytuacją niespotykanego zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego i publicznego dla obywateli w związku z pandemią koronawirusa. W ocenie projektodawców obecny stan zagrożenia bezpieczeństwa publicznego uzasadnia w świetle zasady dobra wspólnego preferowanie zmiany konstytucji w obrębie kadencji urzędu prezydenta RP” – napisano.

Czytaj też:
Sejm zadecydował o losach ustawy o głosowaniu korespondencyjnym

Źródło: Sejm
+
 2

Czytaj także