Chcesz zagłosować korespondencyjnie na prezydenta? We wtorek mija termin na zgłoszenie

Chcesz zagłosować korespondencyjnie na prezydenta? We wtorek mija termin na zgłoszenie

Skrzynka pocztowa, zdjecie ilustracyjne
Skrzynka pocztowa, zdjecie ilustracyjne / Źródło: Wikimedia Commons / burts
W wyborach prezydenckich, które odbędą się 28 czerwca każdy obywatel posiadający prawa wyborcze może głosować korespondencyjnie. Jednak chęć takiego głosowania w kraju należy zgłosić do wtorku 16 czerwca.

Jedynie do wtorku 16 czerwca osoby chcące głosować korespondencyjnie w kraju mogą taką chęć zgłosić właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy.

Termin ten nie obowiązuje osób, które rozpoczęły podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w powyższych przepisach. Taka osoba może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca, a jeśli rozpocznie kwarantannę po tym terminie, to może się zgłosić nawet do piątku 26 czerwca.

Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego?

W ustawie czytamy, że zgłoszenie można wykonać „ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji”.

Przez internet można to zrobić na rządowej stronie www.gov.pl. Do zgłoszenia przez internet potrzebny będzie nam e-dowód lub tzw. profil zaufany, potwierdzający naszą tożsamość

Zgłoszenie osoby z Polski musi zawierać

  • nazwisko i imię (imiona),
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
  • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
  • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Można także zadeklarować, że osobiście odbierze się pakiet wyborczy.

Do kiedy można dopisać się do listy wyborców?

Z kolei do wtorku 23 czerwca wyborcy mają czas na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Natomiast do piątku 26 czerwca z gminy, w której jest się wpisanym do spisu wyborców można odebrać specjalne zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym w kraju.

Czytaj też:
Nie we wszystkich krajach Polacy zagłosują w wyborach. Wiceminister: To nie MSZ o tym decyduje

Źródło: WPROST.pl
+
 0

Czytaj także