Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie

Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie

Wejście do IPN
Wejście do IPN / Źródło: Wikipedia / By Adrian Grycuk (Own work), CC BY-SA 3.0 pl
Od 1 marca obowiązywać zaczynają przepisy znowelizowanej ustawy o IPN, której przyjecie wywołało kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. Wśród zapisów znajduje się artykuł mówiący o karach za stosowanie niezgodnie z prawdą historyczną określeń pokroju „polskie obozy śmierci”, który wzbudził największe kontrowersje.

Co zakłada ustawa o IPN?

Znowelizowana ustawa zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

„Nie popełnia przestępstwa ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką Trzecią Rzeszą. Nowelizacja określa także zasady udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi” – informują ustawodawcy.

Czytaj też:
Premier Morawiecki w „Bloombergu” o ustawie o IPN. „Jeżeli takie rzeczy mówi prezydent USA, to...”

Kontrowersje

Tuż po przyjęciu ustawy przez Sejm, Izrael zaczął zgłaszać zastrzeżenia do niektórych jej zapisów. Podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz ambasador Anna Azari wyraziła protest w imieniu swojego rządu przeciwko planom polskiej legislatury. Mimo zastrzeżeń zarówno rządu Izraela oraz organizacji żydowskich, czy Departamentu Stanu USA, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Poinformował jednak, że zostanie ona skierowana w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał m.in. czy nie narusza ona wolności głoszenia poglądów.

Czytaj też:
Światowy Kongres Żydów o konflikcie Polska-Izrael: Sporu wokół IPN można było uniknąć

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także