Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy / Źródło: Fotolia / fot. piotr_krajew
W trakcie czwartkowych głosowań Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Największe zmiany, które wprowadza nowela, dotyczące przepisów o skardze nadzwyczajnej i mianowania asesorów.

Ustawa została uchwalona większością 234 głosów. Przeciwko opowiedziało się 200 posłów, a 2 wstrzymało się do głosu. Wcześniej krytyczna opinię o nowelizacji wydał sam Sąd Najwyższy. „Kolejne nowelizacje prowadzą do obniżenia jakości legislacyjnej przepisów ustawy o SN, niekiedy wbrew twierdzeniom projektodawcy. Widać to chociażby na przykładzie proponowanej modyfikacji skargi nadzwyczajnej. Zgodnie z opiniowanym projektem nie dojdzie wcale do zawężenia przesłanek jej wnoszenia, ale wręcz do zwiększenia zakresu uznania sądu badającego tę skargę w zakresie oceny, czy przesłanki jej dopuszczalności zostały spełnione” – podkreślono w stanowisku SN.

Co zakłada nowelizacja?

Zgodnie z nowelizacją, prawo do złożenia skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki polskich sądów, które uprawomocniły się przed wejściem ustawy w życie, przysługuje wyłącznie Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Nowelizacja zmienia także Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie dotyczącym mianowania asesorów sądowych. Kompetencje w tym zakresie przechodzą z rąk ministra sprawiedliwości do prezydenta. Sprzeciw na etapie procedury poprzedzającej mianowanie będzie mogła wyrazić Krajowa Rada Sądownictwa.

Czytaj także:
Sad Najwyższy wydał opinię o ostatnim projekcie ustawy o SN. „To taktyka salami”

Czytaj także

 2
  • No i Platforma Obrzezanych znowu włosy drzeć będzie i protestować na ulicy..... Kolesie z diaspory już szykują wam wytyczne.... Będziecie mieli międzynarodowe wsparcie.....
    • wreszcie beda normalne sady,hania i inne niedorozwoje zlodzieje z totalnej niedysPOzycji znajda nowe miejsca pobytu,super turnusy za kratami ,cha cha cha.....