Prezydent podpisał nowelizację - będzie można głosować korespondencyjnie

Prezydent podpisał nowelizację - będzie można głosować korespondencyjnie

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Bronisław Komorowski (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych i nakładek na karty do głosowania z opisem w alfabecie Braille'a - przewiduje nowelizacja Kodeksu wyborczego, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Nowelizacja zakłada, że osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogły w wyborach głosować korespondencyjnie - dla celów głosowania listownego przeznaczona będzie co najmniej jedna komisja na terenie gminy.
Nowela przewiduje również możliwość głosowania przez wyborcę niewidomego lub niedowidzącego przy pomocy nakładek do kart do głosowania w alfabecie Braille'a. Wzór nakładek ma określić Państwowa Komisja Wyborcza. Nowe przepisy wprowadzają też nieodpłatną informację dla osób niepełnosprawnych w formie infolinii oraz materiałów drukowanych - wyborca będzie mógł zażądać przysłania tych informacji na swój adres domowy. Ustawa wprowadza także obowiązek umieszczania obwieszczeń wyborczych oraz wyników głosowania w miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyznaczony członek obwodowej komisji wyborczej będzie zobowiązany do ustnego przekazywania osobie niewidomej lub niedowidzącej treści obwieszczeń wyborczych. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza będzie sporządzać i udostępniać w alfabecie Braille'a materiał informacyjny o uprawnieniach niepełnosprawnych wyborców.

Przyjęte przez Sejm rozwiązania umożliwiają ponadto (w trybie konsultacji obywatelskich) weryfikację siedzib komisji wyborczych. Lokalizację siedziby danej komisji wyborczej będą mogły zakwestionować m.in. organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne, a także każdy zainteresowany wyborca. Ustawa wprowadza obowiązek dostosowania do potrzeb wyborców niepełnosprawnych lokali obwodowych komisji wyborczych. Docelowo co najmniej jedna trzecia lokali powinna być dostosowana do takich potrzeb. Proces dostosowania następował będzie etapami, z tym, że do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej jedna piąta lokali obwodowych komisji wyborczych ma zostać dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Kodeks wyborczy ma wejść w życie 1 sierpnia. Niektóre jego przepisy - m.in. jednomandatowe okręgi w wyborach do Senatu, zakaz emitowania płatnych spotów wyborczych i naklejania plakatów większych niż 2 m. kw. w czasie kampanii wyborczej - PiS zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie PiS uważają ponadto, że moment wejścia w życie Kodeksu wprowadził niepewność co do tego, na podstawie jakiego prawa będą przeprowadzone jesienne wybory. TK zajął się sprawą 14 lipca. Orzeczenie ma zostać ogłoszone 20 lipca.

PAP, arb

 2

Czytaj także