Jak ufamy politykom?

Jak ufamy politykom?

Dodano:   /  Zmieniono: 
W sierpniu największym zaufaniem społecznym cieszył się prezydent Aleksander Kwaśniewski (78 proc.)
Zaraz po prezydencie Kwaśniewskim kolejne miejsce przypada liderowi PiS Lechowi Kaczyńskiemu (55 proc.) i ministrowi rolnictwa Jarosławowi Kalinowskiemu (46 proc.) - wynika z sondażu CBOS.
Z tej trójki najwięcej w stosunku do lipca stracił wicepremier Kalinowski (5 pkt proc.), 1 pkt proc. stracił prezydent, a 1 pkt proc. zyskał L. Kaczyński.
Na dalszych miejscach znaleźli się: premier Leszek Miller, do  którego zaufanie deklaruje 45 proc. ankietowanych (tyle samo co w  lipcu), wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko - 39 proc. (w lipcu brak pomiaru), lider Samoobrony Andrzej Lepper - 39 proc. (stracił 1 pkt proc.) i Andrzej Olechowski - 38 proc. (stracił 4 pkt proc.).
W sierpniu, w porównaniu z lipcem, największy wzrost zaufania społecznego zanotował minister spraw wewnętrznych Krzysztof Janik (+6 pkt proc.) i zaufanie do niego zadeklarowało 32 proc. ankietowanych. Po 5 pkt proc. zyskali: lider UW Władysław Frasyniuk (19 proc.) i jeden z liderów LPR Roman Giertych (13 proc.), a po 4 pkt proc. zyskali: wicepremier i minister infrastruktury Marek Pol (30 proc.) oraz marszałek Senatu Longin Pastusiak (22 proc.).
Największy spadek zaufania - oprócz Kalinowskiego (-5 pkt proc.) i Olechowskiego (-4 pkt proc.), zanotował marszałek Sejmu Marek Borowski - stracił 5 pkt proc. i obecnie ufa mu 35 proc. ankietowanych.
Respondenci CBOS nie mają dużego zaufania do Mariana Krzaklewskiego 66 %, prezesa NBP Leszka Balceroicza (w stosunku do  lipca spadek o 1 pkt proc.), prezesa NBP Leszka Balcerowicza - 58 proc. (wzrost o 4 pkt proc.). Według ankietowanych najmniejszym zaufaniem cieszy się lider Samoobrony Andrzej Lepper -  42 proc. (spadek o 2 pkt proc.).
Politykami, wobec którego zanotowano w sierpniu największy wzrost nieufności są: minister pracy Jerzy Hausner (+8 pkt proc.) -  nieufność do niego zadeklarowało 17 proc. pytanych, oraz Leszek Balcerowicz.
Z kolei politykami, wobec których nieufność w największym stopniu zmalała są: premier Leszek Miller (-5 pkt proc.) - 32 proc., minister infrastruktury Marek Pol (-5 pkt proc.) - 15 proc., oraz  Longin Pastusiak (- 4 pkt proc.) - 12 proc.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-5 sierpnia 2002 na  reprezentatywnej, 967-osobowej próbie losowo-adresowej dorosłych Polaków.
 0

Czytaj także