Sikorski powołał radę ds. historycznych. W jej składzie Norman Davies

Sikorski powołał radę ds. historycznych. W jej składzie Norman Davies

Dodano:   /  Zmieniono: 7
Radosław Sikorski (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
30 sierpnia Radosław Sikorski powołał Radę Naukową do spraw Historycznych. Ma przyczynić się ona do wzmocnienia prestiżu Polski, promowania wiedzy historycznej i przełamywania stereotypów związanych z historią Polski. W jej skład weszli wybitni profesorowie m.in. Norman Davies.
Nowo powołana Rada jest organem doradczym ministra spraw zagranicznych. Będzie wspierać działania MSZ w tematyce historycznej, zarówno w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Jej zadaniem będzie opiniowanie zagadnień dotyczących historii Polski i promowanie wiedzy historycznej. 

Rada będzie też inspirować badania nad historią polskiej dyplomacji i polskiej polityki zagranicznej oraz poszerzać współpracę między MSZ a krajowym i zagranicznym środowiskiem naukowo-badawczym. Stałym zadaniem Rady będzie również coroczne przeprowadzanie i rozstrzyganie konkursu ministra spraw zagranicznych na najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji.

W skład Rady weszli profesorowie: Norman Davies, Paweł Machcewicz, Andrzej Paczkowski, Jacek Tebinka, Mariusz Wołos oraz Adam Zamoyski. Rada będzie też zapraszać do współpracy innych naukowców, którzy dzięki swojemu autorytetowi i wiedzy będą mogli wspomóc prowadzone działania.

ja, msz.gov.pl
+
 7

Czytaj także