BBC pisze o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Autor teksu zwraca uwagę na jedną ustawę

BBC pisze o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Autor teksu zwraca uwagę na jedną ustawę

Migranci na polsko-białoruskiej granicy na początku kryzysu, zdjęcie ilustracyjny
Migranci na polsko-białoruskiej granicy na początku kryzysu, zdjęcie ilustracyjny / Źródło: Newspix.pl / Jan Malec
BBC pochyla się nad ustawą, która przeszła właśnie przez Sejm. Wprowadza ona zasadnicze zmiany na granicy, co BBC odnotowuje jako legalizowanie mechanizmu wypychania migrantów, czyli tzw. „pushback”.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o cudzoziemcach, osoba zatrzymana podczas nielegalnego przekraczania granicy zewnętrznej UE, postanowieniem komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązana do opuszczenia terytorium Polski. Migrant taki dostanie również czasowy zakaz wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen.

Nowelizacja wprowadza również zapis, na mocy którego szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie mógł pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej osobie, która przybyła z terytorium poza zewnętrzną granicą Unii. Wyjątek stanowić będą jedynie przypadki, kiedy osoba taka m.in. przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi jej prześladowanie. Na mocy nowego prawa, wprowadzone mają być również kary grzywny, a nawet więzienia, za niszczenie infrastruktury granicznej. Ustawa czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

BBC pisze o legalizacji mechanizmu „pushback”

Zmiany, które przeforsował Sejm, zostały opisane przez BBC. Autor tekstu odnotowuje, co dzieje się w Polsce, wskazując, że kryzys migracyjny u naszych granic wywołuje białoruski reżim. BBC dodaje jednak, powołując się na stanowisko organizacji broniących praw człowieka, że proponowane przez Polskę prawo to niejako legalizowanie mechanizmu wypychania migrantów, czyli tzw. „pushback”.

BBC powołuje się również na organizacje pomocowe, które od tygodni alarmują o procedurze „pushback” stosowanej już przez pograniczników. W tekście przypomniano także, że w efekcie kryzysu, życie straciło już co najmniej sześć osób. BBC dodaje przy tym, że procedura wypychania migrantów jest z założenia bezprawna, gdyż międzynarodowe przepisy zapewniają każdej osobie, nawet tej, która przekroczyła granicę nielegalnie, możliwość złożenia wniosku o ochronę w danym państwie. Na tę kwestię zwracał uwagę również RPO Marcin Wiącek, który ocenił, że „proponowane w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach zmiany nie mają oparcia w obowiązujących Polskę dyrektywach i mogą naruszać Konwencję Genewską”.

Czytaj też:
„Polacy nas bili i odsyłali”. BBC pokazało reportaż o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Źródło: BBC
 8

Czytaj także