Parlament Europejski wybierze dziś nowego przewodniczącego

Parlament Europejski wybierze dziś nowego przewodniczącego

Flagi UE przed Parlamentem Europejskim
Flagi UE przed Parlamentem Europejskim / Źródło: Fotolia / artjazz
17 stycznia we wtorek Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego, który zastąpi odchodzącego ze stanowiska Martina Schulza.

Przed pierwszym głosowaniem, które odbędzie się we wtorek rano, zgłoszono 7 kandydatów. Jeśli przewodniczący nie zostanie wyłoniony w pierwszej turze głosowań, przed drugą i trzecią będzie można zgłosić nowych kandydatów lub wycofać się z wyścigu. Posłowie zdecydują, kto będzie kierował pracami Izby przez najbliższe dwa i pół roku. Wraz z przewodniczącym wybranych zostanie 14 wiceprzewodniczących oraz pięciu kwestorów.

Do tej pory start w wyborach zadeklarowało 7 posłów:

  • Eleonora Forenza, Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica (Włochy),
  • Jean Lambert, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie (Wielka Brytania),
  • Gianni Pittella, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (Włochy),
  • Laurenţiu Rebega, Grupa Europa Narodów i Wolności (Rumunia),
  • Helga Stevens, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (Belgia),
  • Antonio Tajani, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Włochy),
  • Guy Verhofstadt, Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (Belgia)

Jeśli przewodniczący nie zostanie wybrany w pierwszym głosowaniu, to przed drugą (i ewentualnie) trzecią turą będzie można zgłosić nowe kandydatury lub wycofać dotychczasowe. Jeśli konieczna będzie czwarta tura, to wezmą w niej udział dwaj kandydaci, którzy w trzeciej turze zdobyli największą liczbę głosów.

Chociaż posłowie wybierani są na 5 lat, to kadencja samego przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów trwa dwa i pół roku. Pierwsze wybory odbywają się podczas inauguracyjnej sesji plenarnej nowo wybranego Parlamentu Europejskiego, drugie - w połowie jego kadencji.

Głosowanie jest tajne. Posłowie wskazują swojego kandydata na papierowej karcie do głosowania i wrzucają ją do skrzynki. Procedurę obserwuje ośmiu posłów. Jeśli kandydat zdobędzie bezwzględną większość głosów (50%+1), to wygrywa wybory. Puste lub źle wypełnione karty do głosowania nie są brane pod uwagę.

Jeśli nie ma zwycięzcy, odbywa się druga runda głosowania. Mogą do niej przystąpić dotychczasowi kandydaci oraz nowo zaproponowani. Jeśli druga runda również nie zakończy się uzyskaniem bezwzględnej większości głosów przez żadnego z nich, głosowanie można powtórzyć jeszcze raz.

Jeśli i tym razem zabraknie większości, dwaj kandydaci z największą liczbą głosów w trzeciej rundzie przechodzą do rundy czwartej. Tu zwycięzca jest wybierany na podstawie zwykłej większości. Jeśli obydwaj otrzymają identyczne poparcie, przewodniczącym zostaje starszy kandydat.

Uprawnienia przewodniczącego

Przewodniczący reprezentuje Parlament Europejski wobec świata zewnętrznego oraz w stosunkach Parlamentu z pozostałymi instytucjami UE. Nadzoruje funkcjonowanie Parlamentu i jego organów, przewodniczy posiedzeniom plenarnym oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu PE.

Podczas otwarcia każdego posiedzenia Rady Europejskiej przewodniczący Parlamentu przedstawia stanowisko i kwestie zajmujące uwagę Parlamentu związane z punktami porządku obrad i innymi tematami. Po przyjęciu budżetu Unii przez Parlament przewodniczący podpisuje budżet, umożliwiając jego wykonanie. Przewodniczący PE i przewodniczący Rady podpisują wszystkie akty legislacyjne przyjęte w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Źródło: europarl.europa.eu
 13

Czytaj także