"Winni Polacy"

"Winni Polacy"

Dodano:   /  Zmieniono: 
To "niekonstruktywne działania strony polskiej prowadzą do skomplikowania stosunków polsko-białoruskich" - twierdzi białoruski MSZ po piątkowej informacji o wydaleniu polskiego dyplomaty.
- 15 lipca polskie MSZ powiadomiło o konieczności opuszczenia terytorium Polski przez radcę ambasady Białorusi w Warszawie. "Odnotowujemy niekonstruktywne działania strony polskiej, które naruszają dwustronne uzgodnienia i prowadzą do skomplikowania białorusko-polskich stosunków - głosi przekazany prasie oficjalny komentarz białoruskiego MSZ w związku z decyzją o wydaleniu radcy polskiej ambasady. Jak twierdzi MSZ w Mińsku, w trakcie konsultacji trwających przez dwa ostatnie miesiące ustalono, iż "dalsze wydalanie dyplomatów wywrze negatywny wpływ na rozwój dwustronnych stosunków".

Zdaniem Mińska, "działania strony polskiej zmusiły białoruskie władze do podjęcia decyzji o konieczności wyjazdu z terytorium Białorusi, do 21 lipca, radcy Ambasady Polski Andrzeja Buczaka. Według białoruskiego MSZ "decyzje o wyjeździe z Białorusi radców ambasady Polski Marka Bućki i Andrzeja Buczaka są zastosowaniem zasady wzajemności". Białoruskie MSZ dodaje, że również w przyszłości "pozostawia sobie prawo do adekwatnych odpowiedzi na działania polskich władz".

Oświadczenie stwierdza, że "resort spraw zagranicznych Białorusi opowiada się za tym by stosunki dwustronne były konstruktywne, obopólnie korzystne i dobrosąsiedzkie". Jednocześnie wyraża nadzieję, że "strona polska uzmysłowi sobie swoją odpowiedzialność za dalszy rozwój dwustronnych kontaktów'.

em, pap

Czytaj też: Białoruś: wydalono polskiego konsula

 0

Czytaj także