Rząd podstawia nogę polskim firmom

Rząd podstawia nogę polskim firmom

Dodano:   /  Zmieniono: 15
Pracownicy sezonowi
Pracownicy sezonowi / Źródło: Newspix.pl / Marcin Kalinski
Blisko 800 tys. Ukraińców ratuje polskie firmy, zapewniając stałą siłę roboczą. Resort rodziny i pracy chce od stycznia 2017 r. ograniczyć te zezwolenia, wierząc, że miejsce Ukraińców zajmą Polacy. Ale pewniejsze jest, że pracę stracą jedni i drudzy. Na temat projektu w rządzie rozgorzał ostry konflikt.

Blisko 800 tys. Ukraińców ratuje polskie firmy, zapewniając stałą siłę roboczą. Resort rodziny i pracy chce od stycznia 2017 r. ograniczyć te zezwolenia, wierząc, że miejsce Ukraińców zajmą Polacy. Ale pewniejsze jest, że pracę stracą jedni i drudzy. Na temat projektu w rządzie rozgorzał ostry konflikt.

Trudno o większe szczęście w nieszczęściu. Wojna i bieda wygnały ponad 2 mln Ukraińców z domów. Gdyby nie wyemigrowali na Zachód, nie mieliby za co utrzymać rodzin. W tym samym czasie z Polski wyjechały już blisko 3 mln młodych ludzi, szukając szczęścia w Londynie, Paryżu, Amsterdamie. Gdyby ich miejsca nie zajmowali dziś Ukraińcy, wiele naszych sklepów zostałoby bez sprzedawców, nasze restauracje bez kelnerów, osoby starsze bez opieki, a pola truskawek i porzeczek gniłyby w słońcu. Statystyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że w 2015 r. zarejestrowano 782 222 oświadczenia o chęci zatrudnienia cudzoziemca. Większość, bo aż 762 700, dotyczyła obywateli Ukrainy. Dla porównania – w 2014 r. oświadczeń dla Ukraińców było 372 946, czyli ponad połowę mniej. Ten jeden dokument plus wiza pobytowa pozwalają obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi i Gruzji pracować przez sześć miesięcy w ciągu kolejnych 12. Jeśli ktoś chce być zatrudniony dłużej, musi już starać się o zezwolenie na pracę. Jak nam tłumaczyli zatrudnieni w Polsce Ukraińcy: – W praktyce wygląda to tak, że jak jedna osoba wyjeżdża, to na jej miejsce przyjeżdża kolejna, z którą znów wymienia się za kolejne pół roku.

Z tego rozwiązania zazwyczaj korzystają opiekunki osób starszych, sprzątaczki oraz budowlańcy. Dla zatrudnionych jest to dość uciążliwe, ale i tak lepsze niż wcześniej, kiedy obcokrajowcy mogli pracować przez trzy miesiące w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2015 r. wśród wszystkich zarejestrowanych oświadczeń aż 213 398 dotyczyło osób, które miały już wydaną wizę pobytową. A to pewnie oznacza, że większość z nich podejmowała pracę w Polsce już po raz kolejny. Ale rząd nie byłby rządem, gdyby nie chciał majstrować przy dotychczasowych przepisach. W przygotowanym przez resort rodziny i pracy projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znalazły się zapisy o ponownym usztywnieniu zasad zatrudniania osób zamieszkujących poza granicami UE. Jak wynika z informacji „Wprost”, projekt ostro krytykuje wicepremier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Szefowa resortu rodziny i pracy ma się zasłaniać regulacjami unijnymi, które nakazują Polsce przyjęcie takiego rozwiązania. W rzeczywistości jednak żadna dyrektywa tego nie reguluje.

Gnijące truskawki

Nowelizacja przepisów zakłada, że zamiast oświadczeń od przyszłego roku będą zezwolenia na pracę krótkoterminową (wydawane na sześć miesięcy) i sezonową (ośmiomiesięczne). Zezwolenie na pracę sezonową będzie dotyczyło tylko rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki. O takie zezwolenie będą się mogli ubiegać nie tylko Ukraińcy czy Rosjanie, ale wszyscy obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej. Występujący o zezwolenie pracodawca będzie musiał przeprowadzić tzw. test rynku pracy, a więc dowieść, że na dane miejsce pracy nie było chętnych Polaków. W praktyce oznacza to, że będzie musiał dać najpierw ogłoszenie do urzędu pracy. Jeśli pośredniak nie znajdzie dla niego odpowiedniego kandydata na to stanowisko, dopiero wówczas będzie mógł zacząć myśleć o powierzeniu pracy chętnemu cudzoziemcowi. Cudzoziemiec będzie pracował na identycznych zasadach jak Polacy, tj. na podstawie umowy o pracę i nie można mu będzie zaproponować wynagrodzenia poniżej pensji minimalnej. Co więcej, nie wolno go będzie zatrudnić także za mniejsze pieniądze, niż dostają pracujący na podobnych stanowiskach Polacy. Sprawdzane będą także ich warunki zakwaterowania. Z kolei obywatele sześciu państw, które do tej pory korzystały z procedury oświadczeń, będą mogli ubiegać się o uproszczone zezwolenie na pracę krótkoterminową, które obejmie również inne branże niż przy pracy sezonowej i w dodatku będzie wyłączone spod testu rynku pracy. – Teoretycznie nic się nie powinno zmienić, ale jestem przekonany, że procedura się wydłuży. Obecnie zezwolenie na pracę powinno być wydane w ciągu 30 dni. W praktyce jednak trwa to zawsze kilka miesięcy. Chętnych jest za dużo, a obsługujących ich urzędników za mało. A potem trzeba jeszcze odstać swoje w kolejce po wizę – mówi Tomasz Dudek z agencji pracy ­OTTO. Jego zdaniem wydłużenie tej procedury może być szczególnie uciążliwe w branżach, w których „z dnia na dzień” potrzeba rąk do pracy, np. w ogrodnictwie. – Zanim uda się przebrnąć przez całą tę procedurę, truskawki zgniją na krzakach – mówi Dudek.

Brakuje rąk do pracy

Skąd w rządzie Beaty Szydło taki pomysł? Prawdopodobnie chodzi o krążący od dawna mit, że pracownicy zza wschodniej granicy zabierają pracę Polakom. – Zdecydowanie tak nie jest. Pracowników z zagranicy zatrudnia się wtedy, gdy nie ma na to stanowisko Polaków – tłumaczy Marek Jurkiewicz z serwisu InfoPraca.pl. – Ukraińcy zatrudniani są na stanowiskach, które dla naszych pracowników są mało atrakcyjne z uwagi na zarobki. Ponadto prawie połowa pracowników zza wschodniej granicy pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę, a taka forma zatrudnienia też jest dla Polaków mniej pożądana – dodaje. Rachunek dla Polaków jest prosty – jeśli mają pracować tam, gdzie jest ciężko, brudno i nieprzyjemnie, wolą robić to za funty lub euro, na normalnym kontrakcie. Tymczasem luka na rynku pracy jest coraz większa. Z ostatniego badania „Bilans Kapitału Ludzkiego”, przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, że już ponad 80 proc. przedsiębiorców w naszym kraju ma kłopoty ze znalezieniem właściwych pracowników. Najgorzej było w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, lubuskim i podkarpackim. Brakuje przede wszystkim operatorów i monterów, robotników budowlanych (murarz, dekarz i inni), kierowców samochodów ciężarowych, operatorów sprzętu ciężkiego i spawaczy, ale także lekarzy, nauczycieli czy informatyków.

Czy pracownicy z Ukrainy są w stanie zapełnić tę lukę? Często tak, bo do Polski przyjeżdżają osoby najlepiej wykwalifikowane. – To tak jak z emigracją Polaków do Wielkiej Brytanii. W pierwszej kolejności wyjeżdżą ci najlepiej wykształceni, aktywni i przedsiębiorczy. Tak samo jest z Ukraińcami – tłumaczy Tomasz Dudek. Z badań przeprowadzonych jesienią ubiegłego roku przez agencję pracy OTTO wynika, że aż 79 proc. zatrudnionych przez nich Ukraińców (obecnie jest to 1700 osób) ma średnie wykształcenie, a 4 proc. – wyższe. – Szukaliśmy ostatnio do pracy kierowcy. Bardzo zdziwiliśmy się, gdy dostaliśmy CV od ukraińskiego lekarza. Na rozmowie kwalifikacyjnej powiedział, że razem z żoną lekarką chcą zostać w Polsce na stałe, ale najpierw pracują, gdzie się da, by zarobić na nostryfikację dyplomu – opowiada rekruterka pracująca w jednej z instytucji naukowych. – Nie zatrudniliśmy go, bo zbyt słabo mówił po polsku – opowiada kobieta. – Bardzo często przyjeżdżają osoby nie tylko po studiach, ale wręcz po doktoratach. Zaczynają od prostych prac fizycznych, ale z czasem, kiedy nauczą się języka, awansują i zmieniają pracę na lepszą – mówi Natalia Panchenko z Fundacji Otwarty Dialog. Badania agencji OTTO pokazują także, że ponad połowa przyjeżdżających do nas Ukraińców ma mniej niż 30 lat, a przeciętnie co trzeci chciałby u nas zostać na stałe. – Większość osób przyjeżdża do Polski w celach zarobkowych. Ale są też i tacy, zwłaszcza osoby mieszkające na terenach okupowanych, którzy sprzedają cały swój majątek i emigrują do Polski na stałe – mówi Natalia Panchenko. A to byłoby wsparcie dla polskiego sypiącego się systemu emerytalnego. Dane ZUS pokazują, że na koniec 2014 r. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadzało 124 tys. cudzoziemców. – Na ograniczeniach w zatrudnianiu cudzoziemców straci także gospodarka. Już dziś wiele międzynarodowych koncernów rezygnuje ze zlecania prac fabrykom w Polsce, bo wiedzą, że z uwagi na braki w kadrze może dojść do opóźnień. Również firmy coraz ostrożniej podchodzą do przyjmowania zleceń, nie mając pewności, że będzie komu je wykonać – mówi Dudek. Z kolei zdaniem Jeremiego Mordasewicza, eksperta Konfederacji Lewiatan, usztywniając przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców, tracimy elastyczność, która jest obecnie sposobem na zwiększenie konkurencyjności polskich firm na europejskich rynkach. – Do tej pory zyskiwaliśmy na tym, że w sytuacji, gdy firma miała dużo zleceń, można było szybko zatrudnić pracowników i je wykonać. Gdy nie ma się ani silnych marek, ani innowacyjnej gospodarki, trzeba konkurować tym, czym się da. Inaczej wypadniemy z gry – tłumaczy Mordasewicz. Zwraca także uwagę na to, że każde zaostrzenie przepisów powoduje wzrost szarej strefy. – Będziemy mieć jeszcze większy kłopot z nielegalnymi pracownikami, niż mamy obecnie – prognozuje ekspert Lewiatana. Eksperci przypominają także, że według szacunków University College London obywatele z krajów, które weszły na brytyjski rynek pracy po 2004 r., dokładają do brytyjskiego budżetu o 5 mld funtów więcej, niż z niego wyjmują. – Polska gospodarka może tak samo skorzystać – podkreśla Mordasewicz.

Usuniemy patologię

Obrońcy ministerialnego projektu, jak np. prof. Krystyna Iglicka, demograf i rektor Uczelni Łazarskiego, zwracają uwagę na to, że dzięki większemu sformalizowaniu można będzie ucywilizować zatrudnianie obywateli ukraińskich w Polsce. – My dziś tak naprawdę nic o nich nie wiemy, ani jakie mają wykształcenie, ani ilu ich rzeczywiście jest. Jakkolwiek można zrozumieć troskę badacza i naukowca o zbieranie danych, to trudno pojąć, dlaczego ciekawość urzędników miałaby być ważniejsza od rozwoju polskich firm. Iglicka ma też nadzieję, że nowe regulacje wyeliminują firmy krzaki, które oferują zatrudnienie Ukraińcom tylko po to, by pobrać od nich opłatę za znalezienie pracy. Równie dobrze można sobie wyobrazić wzrost korupcji, łapówkarstwa przy załatwianiu pozwoleń i większą migrację już zatrudnionych tu Ukraińców dalej na Zachód. Ale najsilniejszym argumentem za zmianą wydają się kwestie płacowo-związkowe. Na politykę Ministerstwa Rodziny duży wpływ mają dziś dawni działacze związkowi, którzy wierzą, że Ukraińcy hamują w Polsce wzrost płac. Przekonują, że jeżeli wprowadzimy bariery płacowe, to firmy będą musiały zatrudniać w to miejsce Polaków i płacić im więcej. Argument o tyle bałamutny, że gdyby faktycznie była taka możliwość i tak wielka elastyczność pracodawców, to ponad 2 mln Polaków budujących dziś dobrobyt zachodnich państw nigdy by z Polski nie wyjechały. Pozbawiając polskie firmy taniej, pewnej siły roboczej, rząd co najwyżej zwiększy ich szanse na bankructwo i odbierze pracę nie tylko Ukraińcom, ale i Polakom, którzy doskonale nauczyli się pracować z nimi ramię w ramię.

Okładka tygodnika WPROST: 23/2016
Więcej możesz przeczytać w 23/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 15
 • aaaaaaaa   IP
  Bądźcie rzetelni, to nie polski rząd, a UE wprowadziła nowe przepisy w sprawie zatrudniania sezonowych pracowników, które kraje członkowskie muszą implementować. Jesteście za UE, to jej podziękujcie za to, a nie zwalacie winę na rząd.
  • Andrzej   IP
   Witam. W mojej pracy zawodowej codziennie spotykam się z Rolnikami. Wszyscy narzekają, że nie mają rąk do pracy. W skrajnych przypadkach uprawy pozostają na polu bo nie ma kto ich zebrać. Polacy nie chcą pracować bo wolą jechać do Niemiec i UK. Bez Ukrainców dużą część rolników będzie musiała zbankrutować. Moim zdaniem Rząd powinien ułatwić możliwości pracy dla ludzi ze wschodu. Bez tego nasza gospodarka nie ma szans na szybki rozwój. Mam nadzieję, że politycy to zrozumieją. Pozdrawiam. Andrzej Lipiński www.rynek-rolny.pl
   • Piotr   IP
    Super pomysł aby dać rzeszom rusków pracę w Polsce. Putin będzie miał kolejny pretekst, że "jego obywatele są dyskryminowani"
    • kriss   IP
     Przypominam, że bezrobocie jest GIGANTYCZNE i  ciągle wynosi 10%. Import taniej siły roboczej (ukraińskiej, czy islamskiej) jest niczym innym jak próbą zamrożenia goownianych płac i sprowadzeniu pracowników najemnych do roli śmiecia, który będzie orał za pół darmo bo go zastąpi jeszcze tańszy ---obcy śmieć. Bulanda ma być enklawą taniej siły roboczej, tak? Atrakcyjną dla różnych odpadów ludzkich, ale nie dla obywateli, których resztki wyparują z tego kraju w poszukiwaniu normalności.
     LOL
     • jozef47   IP
      Ukraincom zablokuja a polacy na pewno za grosze nie beda pracowac. Niech sie rynek pracy sam reguluje.

      Spis treści tygodnika Wprost nr 23/2016 (1739)

      • Dwie Europy 5 cze 2016, 20:00 Na pozór nic bardziej absurdalnego niż spór o być albo nie być w Unii Europejskiej. Rząd powtarza, że miejsce Polski jest w Europie a opozycja, że nie pozwoli na wyjście z Europy. Niby mówią to samo, a dzieli ich wszystko. Dwie diametralnie różne postawy, różne rozumienie... 3
      • Wykształcony jak Polak 5 cze 2016, 20:00 Polska wykonała edukacyjny skok. W ciągu kilkunastu lat odsetek osób w wieku 25-34 lata z wyższym wykształceniem się potroił. W 2000 r. dyplomem wyższej uczelni mogło pochwalić się 14 proc. osób w tej grupie wiekowej, w 2014 r. już 42... 8
      • PiS chce zmieniać ordynację, politycy Kukiz’15 się sprzeciwiają 5 cze 2016, 20:00 Będziemy zmieniali system wyborczy w dwóch turach. Najpierw zajmiemy się przejrzystością głosowania w lokalach wyborczych. A w drugiej turze wprowadzimy do Sejmu projekt o ordynacji mieszanej – mówi osoba z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego 10
      • Trzecia ręka pierwszej damy i inne mroczne zagadki 5 cze 2016, 20:00 Zdarzyło się jutro 14
      • Chybotliwa platforma 5 cze 2016, 20:00 Klub Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna zaczyna przemawiać: – Chcecie koalicji z KOD? To połowy z was nie będzie. Bo połowę jedynek na listach oddamy Kijowskiemu i jego ludziom. Ten argument przekonał większość zgromadzonych na... 17
      • Nie ma pęknięcia między KOD a PO 5 cze 2016, 20:00 Różnica między KOD a działaczami partyjnymi jest taka, że zabiegają o poparcie, a my nie musimy tego robić - mówi "Wprost" Mateusz Kijowski, lider KOD. 19
      • Radziwiłł na białym froncie 6 cze 2016, 15:22 Po sześciu miesiącach kierowania Ministerstwem Zdrowia Konstanty Radziwiłł nie może się pochwalić szczególnymi osiągnięciami. Mało tego, coraz więcej problemów wali mu się na głowę. Ten najbardziej palący to strajkujące pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka. A nic tak nie... 20
      • Ile zarabia pielęgniarka 5 cze 2016, 20:00 Niebotyczne zarobki pielęgniarek, o których mówi minister zdrowia, nie są w Polsce możliwe, nawet w szpitalach prywatnych. Ale i tak pracodawców prywatnych i publicznych dzieli ogromna przepaść. 23
      • Gawronik może się wywinąć 5 cze 2016, 20:00 Najważniejszy świadek prokuratury, któremu Aleksander Gawronik miał opisywać szczegóły torturowania i zamordowania dziennikarza Jarosława Ziętary, zniknął z Polski. Z ustaleń „Wprost” wynika, że uciekł za granicę, ponieważ obawiał się zemsty gangsterów. O jego bezpieczeństwo... 26
      • Polacy chcą Matki 5 cze 2016, 20:00 W poprzednim „Wprost” przeczytałem znakomity felieton p. Tomasza Pułróla, świetny wywiad z p. Robertem Gwiazdowskim, całkiem niezły ze mną (redagował go komputer; zwrot „Ateny, I Rzeczpospolita” został dwakroć przerobiony na „Ateny i Rzeczpospolita”...) – i dwa wywiady p.... 29
      • Doniesienia po audycie 5 cze 2016, 20:00 Niegospodarność i marnotrawstwo – tak ministrowie PiS określili rządy poprzedników, prezentując w Sejmie audyt. Zapowiedzieli też lawinę doniesień do prokuratury. Tymczasem, jak ustalił tygodnik „Wprost”, większość ministrów zrezygnowała z wysyłania takich wniosków. Te zaś,... 30
      • Być jak Robert Lewandowski 5 cze 2016, 20:00 Polscy spece od piłki nożnej wypościli go z rak, bo talent obecnego króla strzelców Bundesligi przerósł ich wyobraźnię. 34
      • "Robert to wyspa, wokół której inni piłkarze tylko krążą" 11 cze 2016, 19:22 Polscy spece od piłki nożnej wypuścili go z rak, bo talent obecnego króla strzelców Bundesligi przeródł ich wyobrażenia 34
      • Mamy gen zwycięzców 5 cze 2016, 20:00 Wiele osób upatruje w nas czarnego konia turnieju. I ja też wierzę, że możemy zaskoczyć wielu kibiców – mówi Kamil Grosicki, piłkarz reprezentacji Polski. 38
      • Kamil Grosicki: Wielu upatruje w Polakach czarnego konia turnieju 12 cze 2016, 9:16 - Wiele osob upatruje nas czarnego konia turnieju. i ja też wierzę, że możemy zaskoczyć wielu kibiców - powiedział Kamil Grosicki, reprezentant Polski. 38
      • Gorąca piłka – młode drużyny 5 cze 2016, 20:00 Polscy kibicie wierzą, że w finale zagrają biało-czerwoni. Do grupy faworytów zalicza się jednak raczej Francuzów, Niemców czy Hiszpanów. Nas interesują jeszcze grupowi rywale – Ukraina i Irlandia Północna. 40
      • Song o piłce 5 cze 2016, 20:00 Euro 2016 lada dzień, a żadna piosenka nie podrywa polskich piłkarzy do boju. Czy możliwe są jeszcze melodie podrywające całe stadiony? 42
      • Miliarder z wizją światowych targów w Warszawie 5 cze 2016, 20:00 Targi zawsze były instrumentem dla rozwoju gospodarki i stawały się impulsem do osiedlania się wokół nich rzemieślników, kupców, usługodawców. A to budowało miasta. Pierwsze polskie targi odbyły się w Warszawie w 1821 r. 44
      • Pomoc dla młodych 5 cze 2016, 20:00 Bezrobocie wśród młodych osób to problem nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny. W jego rozwiązaniu mogą pomóc specjalne programy finansowane z Funduszy Europejskich. 45
      • Prostytucja po męsku 5 cze 2016, 20:00 Układ wydawał mu się idealny – seks z zadbanymi kobietami, z którymi nawet bez zapłaty chętnie poszedłby do łóżka, a w nagrodę niemałe pieniądze i pobyty w drogich hotelach. Ale za ten pozornie piękny świat zapłacił wysoką cenę. Zaczął ćpać – mówi „Wprost” Michał Pozdał,... 46
      • Siedem kroków do wyjścia z długów 5 cze 2016, 20:00 Jak wyjść z psychologicznej pułapki zadłużenia? Eksperci nie kryją: to długa i trudna droga, ale nikt za nas jej nie pokona. 50
      • Rząd podstawia nogę polskim firmom 5 cze 2016, 20:00 Blisko 800 tys. Ukraińców ratuje polskie firmy, zapewniając stałą siłę roboczą. Resort rodziny i pracy chce od stycznia 2017 r. ograniczyć te zezwolenia, wierząc, że miejsce Ukraińców zajmą Polacy. Ale pewniejsze jest, że pracę stracą jedni i drudzy. Na temat projektu w... 52
      • Mniej pielgrzymów 5 cze 2016, 20:00 Dwukrotnie, gdy pracowałam w „Rzeczpospolitej”, relacjonowałam Światowe Dni Młodzieży. Po raz pierwszy, kiedy odbywały się w 1991 r. w Częstochowie, i drugi raz – w Kolonii w 2005 r. Te dwa spotkania różniło wiele Nie tylko osoba papieża: w Częstochowie był pełen energi Jan... 55
      • Jak się ogrywa Gazprom? 5 cze 2016, 20:00 Za kilka lat po raz pierwszy w historii będziemy mogli powiedzieć Rosjanom: ,,Do swidania!”. W 2022 r. Polska może urwać się z gazowej smyczy Gazpromu. 58
      • Plany teoretyczne nie zawsze stają się praktyczne 5 cze 2016, 20:00 Najwiekszym ryzykiem dla planu Morawieckiego jest efektywnosc administracji publicznej 62
      • Skok na kasę czy krok w dobrym kierunku 5 cze 2016, 20:00 Rząd chce stworzyć jeden duży fundusz emerytalny, do którego przeniesione zostałyby aktywa wszystkich 12 OFE. Fundusz – jak wynika z nieoficjalnych informacji – byłby pod zarządem instytucji kontrolowanej przez Skarb Państwa. Zapytaliśmy dwójki ekonomistów, co sądzą o tym... 64
      • Churchill z plastiku 5 cze 2016, 20:00 Hossa Bessa 66
      • Francuska choroba 5 cze 2016, 20:00 Na kilka dni przed rozpoczęciem Euro 2016 postkomunistyczne związki zawodowe wywołały we Francji chaos, który sparaliżował kraj 68
      • Trump – ostatnia nadzieja Putina 5 cze 2016, 20:00 Nie da się już zaklinać rzeczywistości twierdzeniem, że Trump nie ma szans na elekcję. W USA kandydat republikanów jest faworytem, i to właśnie na niego stawiają Rosjanie. 71
      • Lewoskrętni 5 cze 2016, 20:00 Europa zmaga się z prawicowym populizmem, a tymczasem na Półwyspie Iberyjskim wyborcy ukochali sobie lewicę w jej najbardziej radykalnych odmianach. 74
      • Co dają nam grzyby? 5 cze 2016, 20:00 Grzyby w polskiej kuchni goszczą od wieków – dodają niepowtarzalnego smaku każdej potrawie. Ale czy smak to jedyna ich wartość? 77
      • Magia i miecze na wielkim ekranie 5 cze 2016, 20:00 Od premiery „Władcy pierścieni” mijają kolejne lata i jak dotąd żadna produkcja fantasy nie potrafiła swym rozmachem i treścią dorównać wizji Petera Jacksona. Czy „Warcraft: Początek” wreszcie to zmieni? 78
      • Diabelskie akordy ludzkiego mózgu 5 cze 2016, 20:00 Choroba czy uraz może nas zmienić w sposób diametralny. Ludzie, którzy mieli wypadki samochodowe albo doznali poważnych kontuzji, mają tak poważne uszkodzenia mózgu, że stają się innymi ludźmi – mówi „Wprost” Tess Gerritsen, najpopularniejsza na świecie autorka thrillerów... 81
      • Bitwa bitew i jej ciąg dalszy 5 cze 2016, 20:00 Verdun to symbol bezsensownej rzezi, w której setki tysięcy ludzi cierpiały z powodu fatalnego dowodzenia i przeświadczenia o własnej potędze. Czy dziś przywódcy UE nie powielają tamtych błędów? 84
      • Bułgarska fatamorgana 5 cze 2016, 20:00 Chłopak z łódzkich Bałut niespodziewanie nawet dla siebie wszedł w międzynarodową mafię. 87
      • Umrzeć na Marsie 5 cze 2016, 20:00 Już za dwa lata na Czerwoną Planetę poleci pierwszy prywatny statek kosmiczny. 90
      • Wariat i butelka z kwasem 5 cze 2016, 20:00 Krivoklat” to opowieść o człowieku, którego cała Europa, a szczególnie rodzinna Austria, zna jako „kwasowego wandala” 92
      • McCartney wybiera z McCartneya 5 cze 2016, 20:00 Wydanie antologii własnej twórczości łatwe nie jest. Zwłaszcza w przypadku artysty, którego solowa kariera (niewątpliwie imponująca – kilkadziesiąt płyt, nieskończenie wiele przebojów i wręcz ikoniczny status) i tak nigdy nie dogoni... 93
      • SUV też może wcisnąć w fotel 5 cze 2016, 20:00 Jezdzacy komputer, czyli jeden z najnowoczesniejszych samochodów na rynku 96
      • Na początku było zdjęcie 5 cze 2016, 20:00 Na tak nasyconym rynku, jakim jest rynek smartfonów, naprawde trudno cos wymyslic, by zaskoczyc konsumenta 97
      • Gra w wyższej lidze 5 cze 2016, 20:00 Deklaracja Naimskiego oznacza zerwanie jednego z ostatnich wiezów kolonialnych miedzy Moskwą i Warszawą 98

      ZKDP - Nakład kontrolowany