Nadzór po nowemu

Nadzór po nowemu

Premier Mateusz Morawiecki
Premier Mateusz Morawiecki / Źródło: Newspix.pl / TEDI
W rządzie jest plan, by rozdzielić Komisję Nadzoru Finansowego na dwa urzędy. Nadzór nad rynkami kapitałowymi podlegałby pod premiera.

W rządzie Mateusza Morawieckiego rozważany jest pomysł podzielenia KNF na dwa odrębne urzędy – ustalił tygodnik „Wprost”. Z naszych informacji wynika, że dotychczasowa część urzędu, zajmując się nadzorem nad bankami i firmami ubezpieczeniowymi, trafiłaby pod skrzydła Narodowego Banku Polskiego. Z pozostałych departamentów zostałby utworzony Urząd Rynków Kapitałowych (URK), któremu podlegałyby giełda i pozostałe instytucje rynku kapitałowego, np. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Prezes URK byłby mianowany przez premiera, a nie wybierany na wieloletnią kadencję. Nad projektem ustawy trwają prace w Ministerstwie Finansów, jednak pomysł konsultowany jest też w Ministerstwie Rozwoju. Skąd ta idea? Całkowite wchłonięcie KNF do NBP już od miesięcy postulowane było przez prezesa banku centralnego Adama Glapińskiego oraz samego szefa komisji Marka Chrzanowskiego. NBP nawet przygotował projekt ustawy w tej sprawie, która jednak utknęła w Sejmie. Nieoficjalnie mówiło się o konflikcie Mateusza Morawieckiego i Adama Glapińskiego. Przerwało go zawieszenie broni pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i NBP, a ówczesna premier Beata Szydło zdecydowała, by ustawę przygotowało Ministerstwo Finansów. Dziś prace powoli zbliżają się do końca, jednak formuła „nowej” KNF ma być nieco inna. Komisja nie zostanie wchłonięta całkowicie przez NBP, tylko podzielona. Nie jest jeszcze rozstrzygnięte, jakie wpływy w nowych instytucjach będą mieli inni przedstawiciele rynku finansowego.

Rachunek za zabawę

O tym, że pomysł jednego superurzędu nadzorującego cały rynek finansowy nie jest najlepszy, mówiło się od dawna. Przed 2006 r. działały trzy wyspecjalizowane instytucje, jedna zajmująca się bankami (Komisja Nadzoru Bankowego), kolejna funduszami inwestycyjnymi i giełdą (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd), a trzecia ubezpieczeniami (Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). W 2006 r. za rządów PiS i z pomysłu wiceministra finansów Cezarego Mecha połączono je w jeden urząd KNF. Pierwszym prezesem został Stanisław Kluza, główny ekonomista BGK, prezes BGŻ i krótko minister finansów. Scalenie urzędu nie było najlepszym pomysłem, bo akurat w tym czasie, czyli w latach 2007-2008 banki były na ogromnej fali sprzedaży kredytów frankowych, co KNF przegapiła. Wytknęła to zresztą Najwyższa Izba Kontroli, która wskazała, że „działania nadzoru nad bankami były wówczas niewystarczające”. Ale były też inne wpadki – o czym pisały media – jak chociażby zatwierdzenie niezgodnie z prawem prospektów emisyjnych domu maklerskiego IDMSA (który później upadł). Za kadencji kolejnego przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka (byłego wiceprezydenta Warszawy za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz) też było gorąco w polskich finansach. Do dziś przeciwnicy wytykają mu dopuszczenie do afery Amber Gold czy nierozwiązanie problemu kredytów frankowych. Największa i najnowsza pozostałość po Jakubiaku to rachunek za wywłaszczenie funduszu Abris Capital z FM Banku. Nieoficjalnie mówi się, że poszło o osobę prezesa FM Banku Sławomira Lachowskiego, którego nie chciała zatwierdzić KNF, a potem nakazała funduszowi sprzedaż udziałów w banku. Fundusz poszedł do sądu arbitrażowego i wygrał z Polską 760 mln zł odszkodowania. Resort finansów z wyrokiem się nie zgadza i zapowiada, że zaskarży go do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie. Ale niesmak – jak mówią nasi informatorzy – jest ogromny, bo „rachunek za zabawę w KNF cały czas leży na stole”. Ekonomiści, którzy sami są zaangażowani na rynku kapitałowym, wskazują jednak na czasami nadmierne ograniczenia nakładane na niektóre instytucje finansowe. Na liście ostrzeżeń publicznych KNF często znajdowały się duże banki. Przez dwa lata widniał na niej T-Mobile, którego przewinieniem było sprzedawanie usługi „bezpieczny telefon”, co KNF uznała za nielegalną sprzedaż ubezpieczeń. Operator z listy zniknął dopiero wtedy, gdy prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie. Są jednak firmy, które przez lata nie mogą się z listy wypisać. KNF miała się często angażować w gry kadrowe. – Słyszałem historię, że prezes dużego prywatnego banku najpierw jechał na plac Powstańców [siedziba KNF – red.], gdzie pytał się przewodniczącego, czy może mieć takich ludzi w zarządzie. I dopiero potem, jak uzyskał zgodę KNF, to ich powoływał – opowiada jeden z nich.

Zresztą, pytanie o ocenę pracy KNF ludzi, którzy pracują w instytucjach finansowych, zwykle kończy się tak samo: może porozmawiamy, ale na pewno bez nazwiska. – Jako prezes instytucji nadzorowanej nie mogę się wypowiadać o nadzorcy. Zresztą moja wypowiedź byłaby mocno kontrowersyjna, więc zakończmy tę rozmowę – mówi nam jeden z prezesów.

Policzek dla morawieckiego

Kolejnego szefa KNF wybrał już PiS. Został nim Marek Chrzanowski, postrzegany jako współpracownik prezesa NBP Adama Glapińskiego (obaj pracują w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH). I wówczas narodził się pomysł, by KNF została wchłonięta przez NBP, a szefem nadzoru został prezes banku centralnego.

Taki scenariusz pozbawiał jednak ministra rozwoju wpływu na instytucje rynku kapitałowego. Szybko okazało się, że jest on iluzoryczny. Kiedy Morawiecki chciał zmienić prezesa GPW (spółka była pod nadzorem ministra rozwoju i finansów), to KNF pokazała, że może tę decyzję blokować. Przez miesiące wstrzymywała się z zatwierdzeniem Rafała Antczaka na szefa giełdy, aż ten sam zrezygnował. Podobnie było z kolejnym prezesem GPW, który przez kilka miesięcy musiał czekać i co kilka tygodni chodzić na przesłuchania do KNF. Ale byli też i tacy prezesi, którzy zatwierdzani byli w ciągu kilku dni. – To było budowanie własnego ośrodka władzy i kadrowanie spółek. Są ludzie, których zatwierdziła KNF, a którzy nie powinni nigdy być prezesami banków czy firm ubezpieczeniowych, bo nie mają odpowiednich kwalifikacji. Z jakiegoś powodu jednak są – mówi jeden z ekonomistów. Była też oś merytoryczna sporu. Ministrowi Morawieckiemu zależało na rozpropagowaniu w Polsce REIT-ów czyli funduszy, które inwestują w nieruchomości komercyjne. – Sprawa była prosta, dlaczego to wyłącznie Niemcy mają się bogacić na budowanych w Polsce biurowcach. Stwórzmy taką możliwość również naszym inwestorom czy emerytom, dając im jeszcze dodatkowe ulgi podatkowe. Ale NBP ten projekt storpedował – mówi nam jeden z informatorów rządzie. Rzeczywiście, NBP choć na początku prac zgłaszał opinie techniczne, później cały pomysł ustawy zakwestionował. W opinii napisano, że „moment projektu jest najgorszy z możliwych”, że „przytoczone w uzasadnieniu projektowanej ustawy argumenty (…) wydają się bezzasadne”. Podobnie do projektu odniosła się KNF. – To był policzek dla Morawieckiego, który on sobie zapamiętał – mówi nasz informator.

Kto nie był na przesłuchaniu w KNF, ten nie wie, co to przesłuchanie. To jeden z wielu zarzutów, które pojawiają się wobec komisji Lista zarzutów wobec KNF jest dłuższa. Osoby, które miały styczność z urzędem, mówią, że postępowania przed KNF nie są transparentne, regulator często bywa opresyjny. – Kto nie był na przesłuchaniu w KNF ten nie wie, co to przesłuchanie – mówi nam jeden z zatwierdzanych kandydatów. Zresztą sami emitenci znikają z GPW, bo mają dosyć działań nadzorcy. Michał Sołowow, który wycofał swoje spółki z parkietu dyplomatycznie stwierdził, że korzyści z notowań są niewielkie, „a giełda oznacza tylko koszty i obowiązki”. Teraz z giełdy zamierza wycofać się Roman Karkosik na którego do prokuratury doniosła KNF.

Koniec z eksperymentem

– Uważam, że pomysł rozdzielenia KNF nie jest właściwy. KNF nie powinna być także w strukturach NBP. Nadzorca powinien podlegać pod premiera, a ten mieć pełne prawo do kształtowania polityki kadrowej. Nie wiem, po co nam taka dwuwładza, to zawsze będzie się kończyć konfliktem – mówi jeden z bankowców, który zgodził się porozmawiać. Z kolei Jacek Socha, przez lata prezes dawnego KPWiG oraz były minister skarbu, obecnie partner w firmie doradczej PWC, uważa, że najwyższy czas skończyć z eksperymentem jednego nadzorcy. – To się nie sprawdziło, ryzyka po stronie bankowej i kapitałowej są zupełnie inne. Mimo dużego kryzysu nasza giełda działa, bo ma w sobie wewnętrzny mechanizm korygujący w postaci spadków notowań. To znacznie lepsze od jakiegokolwiek regulatora – mówi. Wskazuje, że na świecie odchodzi się od zintegrowanych urzędów na rzecz wyspecjalizowanych nadzorców sektorowych. – W USA nie było połączonego nadzorcy, w Wielkiej Brytanii się z tego wycofano. Uważam, że skoro premier bierze odpowiedzialność za państwo, to musi mieć też możliwość wzięcia odpowiedzialności za rynek. Najwyższy czas, by po 10 latach skończyć ten eksperyment – mówi Socha. – Jestem zwolennikiem utrzymania zintegrowanego nadzoru nad całym rynkiem finansowym w rękach jednego organu – oponuje z kolei Paweł Pelc, radca prawny, wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFF. – Jeśli planowane są jakieś zmiany w organizacji nadzoru, to lepiej byłoby skoncentrować uprawnienia nadzorcze w rękach KNF i likwidując odrębny urząd rzecznika finansowego, przenosząc kompetencje organu nadzoru makroostrożnościowego z Komitetu Stabilności Finansowej oraz kompetencje organu przymusowej restrukturyzacji (tzw. organ „resolution”) z BFG w całości na KNF. Ryzyka w poszczególnych segmentach rynku finansowego są dziś takie, że się przenikają nie można więc rozdzielać nadzoru nad różnymi typami instytucji – zaznacza. Zdaniem Janusza Szewczaka, posła PiS, całkowite podporządkowanie KNF bankowi centralnemu pozbawia rząd instrumentów oddziaływania na rynek. – Efektem byłaby sytuacja, że np. prezesa banku, w którym państwo ma decydujący udział, zatwierdzałby prezes banku centralnego, jako faktyczny zwierzchnik KNF – mówi. Według niego KNF wymaga głębokich zmian personalnych i strukturalnych. Wszystko wskazuje na to, że one właśnie nadchodzą. g

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Okładka tygodnika WPROST: 2/2018
Więcej możesz przeczytać w 2/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2018 (1818)

 • Co mnie cieszy, a co martwi 7 sty 2018, 20:00 Najbardziej podoba mi się zapał dzieciaków i młodzieży. Wiedzą, że biorą udział w czymś wielkim, wyjątkowym. Robią to z reguły z wielkim zapałem i entuzjazmem, właściwym młodym ludziom. Co najważniejsze, biegając z puszkami czy... 3
 • Obraz tygodnia 7 sty 2018, 20:00 2 razy Kamil Stoch zdobył złoty medal olimpijski (2014) i tyle samo razy był mistrzem świata (2013, 2017) Wygrany Kamil Stoch – kiedy zamykamy ten numer, wiemy, że wygrał trzy konkursy Turnieju Czterech Skoczni i że rywale mają już... 9
 • Info radar 7 sty 2018, 20:00 Co robią Rosjanie na dnie Atlantyku? Światłowodowe kable zapewniające łączność USA z Europą stały się obiektem zainteresowania rosyjskiej floty. Położone na dnie Atlantyku światłowody stanowią rdzeń globalnej sieci internetowej i... 10
 • W życiu nic się nie „udaje” 7 sty 2018, 20:00 RAFAŁ GÓRSKI W NOWYM ROKU 2018 ŻYCZĘ PAŃSTWU SKOKOWEGO WZROSTU UŻYWANIA ZWROTÓW: „zrobiłem”, „osiągnąłem”, „nie zrealizowałem”. O co chodzi? Pamiętają państwo grudniową okładkę „Wprost”? Tę ze zdjęciem premiera... 11
 • Od MaBeNy do PanCeCholu 7 sty 2018, 20:00 NIC TAK W OSTATNICH CZASACH NIE PORU- SZYŁO MOJEJ WYOBRAŹNI JAK MABENY, czyli Maszyna Bezpieczeństwa Narracyjnego. Wymyślił ją ten sam geniusz, który przed laty zapowiadał opracowanie cybernetyczno-wirtualnego „układu”, który... 12
 • Los dał… made in Polska 7 sty 2018, 20:00 POLSKA JEST CHORYM CZŁOWIEKIEM EUROPY? Unia Europejska na pewno nie jest dr. Housem, lecz co najwyżej ministrem Radziwiłłem. Dla nienawidzących Polski tzw. postępowych środowisk musi być ta oczywista oczywistość przykra szczególnie.... 12
 • Nowe tysiąclecie 7 sty 2018, 20:00 W 2000 r. świat nie przestał istnieć, a milenijna pluskwa, która miała zablokować wszystkie komputery, okazała się plotką. W Polsce wybory prezydenckie ponownie wygrał Aleksander Kwaśniewski, a w Hollywood Oscara odebrał Andrzej Wajda. 14
 • Politycy w internecie 7 sty 2018, 20:00 „Wkraczamy w wieki informacji” – pisał w pierwszym numerze dodatku „Wprost – Intermedia” jego szef Krzysztof Król. „Dzisiaj wizja przemian technologicznych szokuje. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że nie da się ich uniknąć.... 15
 • Po pierwsze: nie przeszkadzaj! 7 sty 2018, 20:00 Kiedyś dzieciom w szkołach tłumaczono, co robi Wielka Orkiestra, i to było fajne, pokojowe. Teraz tego nie ma – mówi Jerzy Owsiak, który w najbliższą niedzielę poprowadzi 26. Finał WOŚP. 16
 • Pomagać bez poczucia władzy 7 sty 2018, 20:00 Dajesz pieniądze ubogiemu? Świetnie, ale nie dyktuj mu, na co ma je wydać. 21
 • Wszystkie rafy Platformy 7 sty 2018, 20:00 Gdy CBA weszło do mieszkania Stanisława Gawłowskiego, sekretarza generalnego PO, partia uznała, że to początek serii, która może poważnie nadszarpnąć jej wizerunek przed nadchodzącymi wyborami. 25
 • Nowoczesna na zakręcie 7 sty 2018, 20:00 Rozumiem, że Grzegorz Schetyna chciałby nas połknąć – mówi Piotr Misiło, wiceszef klubu parlamentarnego Nowoczesnej, i dodaje, że lewicowość nie jest naturalnym środowiskiem tej partii. 28
 • Polska od A do Z na progu setnej rocznicy 7 sty 2018, 20:00 Świętujemy 100 lat od chwili odzyskania niepodległości. Ale dlaczego ją utraciliśmy? I czy czegoś nas to nauczyło? Patrz literka N. 32
 • Co przyniesie rok 2018? 7 sty 2018, 20:00 WALDEMAR SKRZYPCZAK, generał broni Europa oczekuje rozstrzygnięcia sytuacji na Bliskim Wschodzie. O ile wojna z ISIS dobiega końca, o tyle w sprawie milionów uchodźców wegetujących w obozach nie widać szczęśliwego dla nich finału.... 35
 • Zwariowałbym,gdyby nie jazz 7 sty 2018, 20:00 Na studia do Warszawy przyjechałem głównie z myślą, żeby chodzić po klubach i słuchać jazzu. Nie byłem na inauguracji mojego pierwszego roku akademickiego, bo poszedłem na koncert – opowiada Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. 36
 • Miasteczka widma, czyli podwójna strata 7 sty 2018, 20:00 Depopulacja oznacza odpływ jednostek, które mogłyby przyczynić się do rozwoju miejsca urodzenia i wychowania. Aby tych ludzi zatrzymać, nie wystarczy zapewnić im dobrze płatnej pracy – mówi prof. Piotr Szukalski. 40
 • Nożownicy są wśród nas 7 sty 2018, 20:00 Jeden rzucił się z nożem na nieznajomą 24-latkę, drugi zadał kilkadziesiąt ciosów idącej ulicą kobiecie. 44
 • Zabawa w wojsko 7 sty 2018, 20:00 Harcerstwo to w Polsce tabu. Krytyka to szarganie świętości porównywalne z umieszczeniem męskich genitaliów na krzyżu przez artystkę Dorotę Nieznalską. Nie lubię harcerstwa. Nie lubię jego ideologii i symboliki. Wpaja dzieciom, że... 47
 • Nadzór po nowemu 7 sty 2018, 20:00 W rządzie jest plan, by rozdzielić Komisję Nadzoru Finansowego na dwa urzędy. Nadzór nad rynkami kapitałowymi podlegałby pod premiera. 49
 • Mapa europejskiego bogactwa 7 sty 2018, 20:00 Polak ma średnio 10 razy mniej w portfelu niż statystyczny mieszkaniec Liechtensteinu. Nawet warszawiacy są mniej zamożni niż mieszkańcy biednych regionów Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii. 52
 • Podatkowy zawrót głowy 7 sty 2018, 20:00 Czarna lista, JPK, STIR, split payment – oto pojęcia, z którymi przedsiębiorcy będą się musieli zaprzyjaźnić w 2018 r. 56
 • Trzy rady dla polskiego premiera 7 sty 2018, 20:00 Najlepszą polityką gospodarczą każdego rządu jest zniesienie ceł i umożliwienie wolnego handlu – mówi Yaron Brook oraz radzi Mateuszowi Morawieckiemu: mniej dotacji i podatków. 58
 • Karkosik schodzi z parkietu 7 sty 2018, 20:00 Wygląda na to, że kolejny najbogatszy Polak zamierza ściągać swoje spółki z warszawskiej giełdy. Kilka miesięcy temu taką decyzję podjął Michał Sołowow. Trzeci najbogatszy człowiek w kraju zdejmuje z parkietu swój chemiczny... 60
 • Know How 7 sty 2018, 20:00 Całkiem nowe roboty od LG Do 2025 r. jedna trzecia tradycyjnej siły roboczej ma być zastąpiona zautomatyzowanymi robotami. Szybko rośnie rynek robotów humanoidalnych, przypominających człowieka, reagujących na dotyk i wchodzących w... 61
 • Wrzód, który pękł 7 sty 2018, 20:00 Ludzie w Iranie są zmęczeni reżimem, który wydaje krocie na wojny w Syrii, Iraku i Jemenie. Ajatollahowie zręcznie wykorzystują to niezadowolenie do wewnętrznych rozgrywek o władzę i pieniądze. 62
 • Piekło w raju 7 sty 2018, 20:00 Ameryka Łacińska, region niebiańskich plaż i porywającej muzyki, ma też drugą twarz: korupcji i przestępczości, która tak skutecznie jak w żadnym innym miejscu na świecie splata się z polityką. 66
 • Taniec trzyma mnie przy życiu 7 sty 2018, 20:00 Nowoczesne leczenie pozwala zatrzymać wrzodziejące zapalenie jelita grubego, co umożliwia normalne życie. 70
 • Pieniądze i zdrowie 7 sty 2018, 20:00 Życzylibyśmy sobie dostępności dla naszych pacjentów terapii zarejestrowanych w Europie – mówi prof. Grażyna Rydzewska. 71
 • Tam musi być życie 7 sty 2018, 20:00 Próbujemy wyjrzeć poza nasz Wszechświat i szukamy towarzystwa, bo wierzymy, że są tam inne wszechświaty, w nich planety, na których istnieje życie. Ale nie możemy się spodziewać, że będzie ono podobne do naszego. 72
 • Pechowy Kazimierz 7 sty 2018, 20:00 Tego w serialu TVP „Korona królów” raczej nie zobaczycie. Kazimierz Wielki był władcą wielkiego formatu, ale z życiem osobistym zupełnie sobie nie radził. 76
 • Szczęście wśród książek 7 sty 2018, 20:00 Wkoło świszczą kule, dyktatorzy przerabiają świat zgodnie ze swoimi chorymi wizjami, a księgarnie niezmiennie promieniują spokojem i dobrem – tak to widzi najsłynniejszy hiszpański pisarz Carlos Ruiz Zafón. 78
 • Nie lekceważcie domów kultury! 7 sty 2018, 20:00 KAROLINA ADELT-PAPROCKA Debata o planowanych zmianach i kierunkach rozwoju instytucji kultury w Polsce. Teatry, galerie, muzea, filharmonie mówią: my, artyści, chcemy tego i tamtego. I trwa dyskusja. O aktorach, wybitnych muzykach, wielkich... 82
 • Wakacje first minute 7 sty 2018, 20:00 Last minute już nie takie popularne? Polacy rezerwują wakacje pół roku wcześniej. 83
 • Miewam swoje małe exodusy 7 sty 2018, 20:00 Gdy pisał „Exodus”, powieść zahaczającą o problem uchodźców, rzeczywistość przegoniła literaturę. Po ucieczce od świata Łukasz Orbitowski musiał za nim podążyć. 84
 • Nie dajmy się porwać tsunami nowości 7 sty 2018, 20:00 O swoim najnowszym obrazie „Powrót do Montauk” mówi laureat Oscara, niemiecki reżyser Volker Schlöndorff. 86
 • Ten obcy 7 sty 2018, 20:00 W kinach można obejrzeć dokument o pogromie kieleckim „Przy Planty 7/9”, a w Kielcach przedstawienie na ten sam temat. Tamte wydarzenia wciąż są trudne do pojęcia, choć miały miejsce zaledwie 72 lata temu. Przekonanie o istnieniu mordu... 89
 • Film 7 sty 2018, 20:00 DRAMAT Zły dotyk KINO PRZERYWA MILCZENIE. PO KOLEJNYCH SKANDALACH PEDOFILSKICH W KOŚCIELE CORAZ CZĘŚCIEJ TYM TEMATEM ZAJMUJĄ SIĘ REŻYSERZY. Do Oscarów dobiło się oparte na faktach „Spotlight” Toma McCarthy’ego, na Netflixie sukces... 90
 • Muzyka 7 sty 2018, 20:00 PŁYTA Stąd do wieczności Żyjemy w czasach, w których muzyce ciężko przebić się na salony, a to powoduje, że nisze stają się jeszcze bardziej niszowe. Coraz mniej jest twórców, którzy mają odwagę nagrywać płyty ponadgatunkowe,... 91
 • Książka 7 sty 2018, 20:00 ESEJE Pisanie to ciężka praca Noblista Mario Vargas Llosa deklarował niedawno, że lubi pisać raz powieść, raz esej. No i rzeczywiście co jakiś czas wydaje tom esejów na tematy rozmaite. Ten dotyczy pisania i czytania, a najważniejszy z... 92
 • Kalejdoskop 7 sty 2018, 20:00 KOMIKS Giro d’Italia Cezar postanawia zorganizować dookoła Italii wielki wyścig rydwanów. Uczestnicy przyjeżdżają z całej Europy. Oczywiście wygrać musi podopieczny Cezara. Dopóki na starcie nie pojawiają się nasi bohaterowie... 37.... 94
 • Kulturalna trzynastka 7 sty 2018, 20:00 Katarzyna Warnke AKTORKA TEATRALNA I FILMOWA 1. Najbardziej znienawidzona lektura? Kocham lektury! 2. Którym bohaterem z literatury chciałabyś być i dlaczego? Wolandem z „Mistrza i Małgorzaty” – ma dystans niezbędny do pewnej lekkości... 96
 • Turystyczny matrix 7 sty 2018, 20:00 MICHAŁ WITKOWSKI W okresie świąteczno-noworocznym na Facebooku i Instagramie pojawia się coraz więcej zdjęć z wakacji. Znajomi nagle opaleni, w krótkich spodenkach, w kostiumach kąpielowych, wyluzowani, weseli, odstresowani, uśmiechają... 97
 • Agenda 2018 – gdzie kogo wysłać (lub zesłać) 7 sty 2018, 20:00 Światowy kalendarz polityczno-eventowy na rok 2018 jest wypełniony po uszy osiołka Kłapouchego. Tak, tego od Krzysia i przyjaciół Królika. Pan Alan Alexander Milne stary, ale literacko jary – i co z tego, że zmarł 62 lata temu. Zaczyna... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany