Świadectwo wilczycy

Świadectwo wilczycy

Mityczne początki Wiecznego Miasta nie są tylko legendą
Przez ponad 2 tys. lat historycy próbowali udowodnić, że mityczne początki Rzymu są tylko legendą. Najnowsze odkrycia sugerują, że w mitach może się kryć więcej niż tylko ziarno prawdy. Clementina Panella, archeolog z rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, twierdzi, że odkryła świątynię z czasów drugiego po Romulusie króla Rzymu, Numy Pompiliusza. Włoski minister kultury pokazał zdjęcia groty, w której legendarna rzymska wilczyca miała wykarmić Romulusa i Remusa.
Według legendy, jaskinia umieszczona była u stóp Palatynu, między wybudowanymi później świątynią Apolla Palatinusa i bazyliką św. Anastazji. Grotę odkryto przy okazji renowacji pałacu cesarza Augusta na wzgórzu pociętym jak mrowisko przez starożytne jaskinie i fundamenty licznych budowli, od najstarszych chat z VIII wieku p.n.e. po renesansowe wille. Ojciec Rzymu
Rzymianie twierdzili, że pochodzą w linii prostej od Trojan i bogów. Eneasz, jeden z książąt trojańskich, syn bogini Afrodyty, uszedł z pokonanego miasta aż do Italii, gdzie na południowy zachód od Rzymu założył miasto Lawinium. Jego syn Askaniusz wybudował miasto nazwane Alba Longa w miejscu, gdzie dziś wznosi się papieska rezydencja Castel Gandolfo. Stamtąd wywodzili się Romulus i Remus, których dziadek Numitor był potomkiem Askaniusza. Ojcem bliźniąt miał być sam bóg Mars, który zapłodnił zmuszoną do zachowania ślubów czystości córkę Numitora Reę Silvię. Dzieci urodzone przez Reę Silvię zostały puszczone w wiklinowym koszyku z biegiem Tybru, tam znalezione i wykarmione przez wilczycę, a później przygarnięte przez pasterza Faustulusa.
Według legendy, Romulus nie umarł, lecz zniknął podczas burzy z błyskawicami. Drugi król Rzymu, Numa Pompiliusz, był jego przeciwieństwem. Romulus zaludnił Rzym przestępcami, Numa prowadził pobożny tryb życia. Według legendy, był członkiem plemienia Sabinów: jego panowanie rozpoczęło czterdziestoletni okres pokoju i stabilizacji. Urodził się 21 kwietnia, tego samego dnia, w którym założono miasto. To właśnie Numa Pompiliusz miał stworzyć podstawy rzymskiej państwowości i religii. Ustanowił kodeks praktyk religijnych, instytucje kapłanów i kult westalek przeniesiony z Alba Longa. Wzniósł świątynię boga Janusa i uczynił Januarius (styczeń) pierwszym miesiącem roku, czym zapoczątkował reformę kalendarza. Miał także podzielić miasto na dzielnice administracyjne i – według greckiego historyka Plutarcha – zorganizować rzemieślników miejskich w cechy muzyków, złotników, cieśli, farbiarzy, szewców, kaletników, brązowników i garncarzy. Rzymianie uważali Numę za ojca swojej kultury, który z na wpół barbarzyńskich wieśniaków, przestępców i złodziei kobiet uczynił ludzi cywilizowanych, przestrzegających świeckich i religijnych praw.
Po Numie Pompiliuszu Rzymem miało rządzić jeszcze pięciu królów. Ostatni z nich, Lucius Tarquinius Superbus (Tarkwiniusz Pyszny), został obalony i Rzymianie przyjęli jako ustrój republikę.

Królowie z legendy
Legendy o założeniu Rzymu prawdopodobnie różniły się od wersji przekazanej przez rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza na początku naszej ery. Bliźniak Romulusa, Remus, prawdopodobnie został dodany później, dopiero około 269 r. p.n.e., gdy po raz pierwszy przedstawiono go na monecie. Porwanie Sabinek, a później panowanie Numy Pompiliusza mogły w symboliczny sposób przedstawiać konflikty i sojusze między Latynami a Sabinami. Od imion synów Numy Pompiliusza miały się wywodzić rzymskie rody patrycjuszowskie Pomponiuszów, Pinariuszów, Kalpurniuszów, Emiliuszów i Pompiliuszów.
Wpływ Etrusków na rzymską kulturę pokazują podania o panowaniu etruskich królów, Tarkwiniuszy Starego i Pysznego, których imiona nawiązują do etruskiego miasta Tarkwiniów. Po 650 p.n.e. Etruskowie stali się dominującym ludem w Italii i przypuszczalnie kontrolowali także Rzym i całe Lacjum. Rzymianie przejęli wiele elementów ich kultury, m.in. sposób budowy świątyń, a nawet główną triadę bóstw, które u Etrusków nazywały się Uni, Menrva i Tinia, a w Rzymie uzyskały imiona: Jupiter, Junona i Minerwa.
Rzymianie mieli krótką pamięć i chętnie tłumaczyli pochodzenie zwyczajów i obrzędów mitycznymi wydarzeniami z przeszłości. W rzeczywistości reformy religijne i państwowe, przypisywane Romulusowi i Numie Pompiliuszowi, mogły być przeprowadzone dopiero po najeździe Galów w 390 r. p.n.e., gdy zreformowano religijne instytucje miasta. Wtedy też ustna tradycja kapłanów została spisana po raz pierwszy. Święte prawo Lex Postumna, stworzone rzekomo przez Numę Pompiliusza, mogło powstać dopiero w IV wieku p.n.e. Z tego powodu wartość historyczna listy rzymskich królów jest wątpliwa. O ile ostatni trzej władcy mogli istnieć naprawdę, większość historyków przypuszcza, że czterej pierwsi należą wyłącznie do świata mitów. Za legendę była uważana szczególnie historia Numy Pompiliusza. Przyjacielem króla miał być m.in. matematyk Pitagoras, który zmarł około 500 r. p.n.e., a tradycyjna data śmierci Numy Pompiliusza to 673 r. p.n.e.

Tajemnice groty
Najnowsze odkrycia dokonane w Wiecznym Mieście prowokują do rewizji utartych poglądów. W 2005 r. prof. Andrea Carandini, archeolog z uniwersytetu La Sapienza, ogłosił, że odkrył mur obronny i pałac królewski z najwcześniejszego okresu istnienia Rzymu. Mur, uznany przez Carandiniego za świętą granicę pomerium, wzniesioną przez Romulusa, został wybudowany między 775 a 750 r. p.n.e. na południowych stokach Palatynu (poniżej przedrzymskich chat). Pałac o powierzchni 350 m² wznosił się w tym samym miejscu, gdzie później Rzymianie wybudowali świątynię poświęconą Romulusowi. Do środka prowadziło monumentalne wejście flankowane drewnianymi kolumnami, a wewnętrzny dziedziniec był wykładany ozdobnymi płytkami. Budowla, dziesięć razy większa niż przeciętny dom z tego samego okresu, zdaniem Carandiniego, musiała być oficjalną siedzibą władcy.
Ostro krytykowany przez swoich kolegów Carandini jest przekonany, że Romulus był postacią historyczną, nawet jeśli detale jego życiorysu, takie jak spławienie Tybrem w koszyku czy wniebowstąpienie podczas burzy, są mityczne. Prawdziwość tej teorii mogą potwierdzać najnowsze odkrycia. Jest bardzo prawdopodobne, że ozdobna grota pod pałacem Augusta to rzeczywiście Luperkal. Pierwszy cesarz utożsamiał się z pierwszym rzymskim królem i dlatego przypuszczalnie rozkazał wybudować swój pałac w pobliżu słynnej już wówczas groty. Według starożytnych autorów, August kazał odrestaurować Luperkal i udekorować sklepienie białym orłem. Archeolodzy, którzy obawiając się zawalenia fundamentów pobliskich budowli, nie odkopali jeszcze wejścia do groty, przez sondę wpuszczoną w dziurę w sklepieniu sfotografowali dekoracje ścian: w centrum kolorowych mozaik częściowo wykładanych muszlami znajduje się biały orzeł, symbol imperium z początków cesarstwa.

Bracia wilków
Luperkal został połknięty przez błyskawicznie rozrastające się miasto. W tym samym miejscu powstawały kolejne pałace późniejszych władców Rzymu. Już Dionizjusz z Halikarnasu w I wieku n.e. pisał, że trudno w mieście dopatrzyć się miejsca, gdzie ukryta jest święta grota. Mit jednak był nadal żywy. Nawet jeśli żadna wilczyca nie wykarmiła bliźniąt w jaskini pod Palatynem, Rzymianie przypisywali temu miejscu wielką rangę. Każdego roku 15 lutego odbywały się tam obchody Luperkaliów, święta ku czci boga Luperkusa. Podczas uroczystości kapłani zwani luperkami, czyli braćmi wilków, odziani jedynie w koźle skóry, składali w ofierze dwa kozły i psa, po czym symbolicznie poświęcali na ołtarzu dwóch młodzieńców z patrycjuszowskich rodzin, znacząc ich czoła krwią zwierząt, a następnie zmywając ją wełną nasączoną w mleku. Kapłani biegali też wokół starych murów miejskich, rozdzielając uderzenia bicza, które miały przynosić kobietom płodność. Obchodom luperkaliów położył dopiero kres papież Gelazjusz I w 494 r.
Jeśli Luperkal może być archeologicznym dowodem na istnienie króla Romulusa, świątynia założona tuż koło Palatynu, niedaleko miejsca, gdzie później wzniesiono Koloseum, Łuk Tytusa i Via Sacra, świadczy prawdopodobnie o prawdziwości podań o Numie Pompiliuszu. Mury sanktuarium poświeconego bogini Fortunie znajdują się 7 m pod poziomem dzisiejszej powierzchni miasta. Archeolodzy odkryli też należące do tego samego okresu brukowane ulice oraz dwie studnie, do których wrzucano dary wotywne dla bóstwa i obiekty kultowe, takie jak kości ptaków i zwierząt oraz naczynia ceramiczne. Wsanktuarium nie odkryto żadnych posągów bóstw: jak pisze Plutarch, Numa Pompiliusz zakazał czcić w świątyniach wizerunków bóstw, uznając to za bałwochwalstwo. 
Królowie Rzymu
Tron Rzymu nie był dziedziczony – królowie byli wybierani. Jedynie Romulus i Tuliusz Hostiliusz byli królami o czysto rzymskich korzeniach. Numa Pompiliusz i Ankus Marcjusz pochodzili z plemienia Sabinów, a Lucjusz Tarkwiniusz Stary i Lucjusz Tarkwiniusz Pyszny pochodzili z rodzin etruskich. Według starożytnych, po Romulusie i Numie Pompiliuszu Rzymem rządziło jeszcze pięciu monarchów. Tuliusz Hostiliusz, który miał panować w latach 673-641 p.n.e., zawrócił z pokojowej drogi obranej przez Numę Pompiliusza i podbił Alba Longa. Jego następca Ankus Marcjusz, wnuk Numy Pompiliusza, panował 25 lat. Miał wybudować port w Ostii i most przez Tyber oraz powiększyć obszar Rzymu. Lucius Tarquinius Priscus, czyli Tarkwiniusz Stary, panujący między 616 a 578 r. p.n.e., był pierwszym królem pochodzenia etruskiego. Kontynuował wojny przeciw Sabinom i podbił kolejne miasta w Lacjum. Rozpoczął konstrukcję systemu ścieków miejskich. Serwiusz Tuliusz (578-534 p.n.e.) był zięciem Tarkwiniusza Starego. Nie jest jasne, czy wywodził się z Latynów, czy był Etruskiem. Na jego rozkaz wzniesiono mury obronne Rzymu. Zreorganizował armię według systemu, który był kontynuowany w kolejnych wiekach, m.in. stworzył centurie po 100 żołnierzy i wprowadził jednostki taktyczne w zależności od klas majątkowych. Ustanowił też kult Diany. Lucius Tarquinius Superbus, czyli Tarkwiniusz Pyszny, wstąpił na tron po tym, jak podpuszczony przez swoją żonę, córkę Serwiusza Tuliusza, zamordował teścia. Wybudował świątynię Jupitera na wzgórzu kapitolińskim, a także Cloaca Maxima, kanał, który odprowadzał nieczystości do Tybru. Liwiusz sportretował go jako próżnego tyrana, który skazał na śmierć wielu członków senatu. Obalił go jeden z jego synów, Sekstus. Tarkwiniusz został wygnany do Etrurii, a Rzymianie zrezygnowali z monarchii i ustanowili republikę.

 

Okładka tygodnika WPROST: 50/2007
Więcej możesz przeczytać w 50/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 50/2007 (1303)

 • Na stronie - Białe jest czarne 9 gru 2007, 22:00 Mamy nową definicję korupcji 3
 • Skaner 9 gru 2007, 22:00 6
 • Drogocenna wanna Wassermanna 9 gru 2007, 22:00 Prokuratura 6
 • Reporter Czarnecki 9 gru 2007, 22:00 Dziennikarstwo 6
 • Awans prokurator od sprawy Rywina 9 gru 2007, 22:00 Kadry 6
 • PiS łowi wyborców w sieci 9 gru 2007, 22:00 Internet 6
 • Dossier 9 gru 2007, 22:00 „Bliźniaki potraktowałbym chloroformem, żeby nie szkodziły w przyszłości"Jan Rokita w programie Szymona Majewskiego, który szukając mu pracy, przeczytał ogłoszenie w gazecie „Szukam niani dla bliźniaków" Waldemar... 8
 • Pytania niepolityczne - Nie jestem paparazzi 9 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Wojciechem Ziemniakiem, posłem, kronikarzem Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 9
 • Ludzie 9 gru 2007, 22:00 Latos brydżysta Tomasz Latos, poseł PiS, kompletuje czteroosobową reprezentację Sejmu w brydżu sportowym. Ma ona grać z parlamentarzystami z innych państw. – Drużyna będzie apolityczna – deklaruje. Zaprosił już do niej... 9
 • Powrót Studia 2 9 gru 2007, 22:00 Telewizja 10
 • Mówiliśmy, że to nie papież 9 gru 2007, 22:00 Książka 10
 • Sawka czatuje 9 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Życie za życie 9 gru 2007, 22:00 Film 12
 • W ich sercach był Bóg 9 gru 2007, 22:00  Władysław Bartoszewski szacuje, że Żydów uratowanych przez Polaków było kilka tysięcy. Te szacunki są oparte głównie na powojennych zeznaniach osób, które opowiedziały o swoim bohaterstwie. Co jednak z ludźmi, którzy... 12
 • Zapytaj Wprost - Monika Jaruzelska i Jarosław Wałęsa 9 gru 2007, 22:00 Internauci pytają Monikę Jaruzelską jak wspomina stan wojenny, czy to prawda, że w PRL miała inne poglądy niż tata i czy zgodziłaby się na start w wyborach. Jarosław Wałęsa odpowiada na pytania o codzienne życie syna przywódcy opozycji PRL, co sądzi o kłopotach z prawem swoich... 16
 • Poczta 9 gru 2007, 22:00 Parszywa trzynastka Dobrom osobistym TVP 1 zagraża stwierdzenie zawarte w artykule „Parszywa trzynastka. Największe katastrofy kulturalne sezonu" (nr 47), sugerujące, że telewizja publiczna wydała gigantyczne pieniądze na... 18
 • Playback 9 gru 2007, 22:00 Lech Wałęsa, Andrzej Olechowski i Aleksander Kwaśniewski 18
 • Z życia koalicji 9 gru 2007, 22:00 Jak pamiętamy, PiS chciało prywatyzować „Rzeczpospolitą" i to był skandal nadający się do prokuratury. Teraz państwowych udziałów w gazecie chcą się pozbyć platfusy z PO i to jest bardzo dobre. Podobno nowym naczelnym... 20
 • Z życia opozycji 9 gru 2007, 22:00 Chcą państwo wiedzieć, jak się skończył spór o władzę w PiS? A jak się mógł skończyć? Dorna mieli wybrać? To już większe szanse miał Schetyna.Odbył się kongres PiS. Naszym zdaniem, murowany faworyt odbywającego się w Krakowie... 21
 • Wprost przeciwnie - Certyfikat europejskości 9 gru 2007, 22:00 Nowy rząd wykonuje śmieszne, a zarazem straszne gesty, które mogą się zmienić w rzeczywistość 22
 • Fotoplastykon 9 gru 2007, 22:00  Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 24
 • Waldemar wspaniały 9 gru 2007, 22:00 Polacy deklarują niechęć do działaczy partyjnych, ale ich kochają 26
 • Oblałem brata Ziobry 9 gru 2007, 22:00 Rozmowa ze Zbigniewem Ćwiąkalskim, ministrem sprawiedliwości 30
 • Platforma z miodem 9 gru 2007, 22:00 PO ma zamiar stosować wobec Prawa i Sprawiedliwości taktykę zabijania z uśmiechem na twarzy 32
 • Rząd restauracji 9 gru 2007, 22:00 Koalicja PO-PSL dziwnie przypomina rządy sprzed czternastu i sześciu lat 34
 • Na jałowym biegu 9 gru 2007, 22:00 W polityce zagranicznej rząd nie zrobi niczego bez prezydenta. I na odwrót 36
 • Przyjaciółka Kaczyńskiego 9 gru 2007, 22:00 Julia Pitera staje się odtrutką na mdły ton powszechnej miłości rządu Donalda Tuska 38
 • Mafia eksportowa 9 gru 2007, 22:00 Szefowie polskich gangów przenieśli się do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Chorwacji 40
 • Jak dokopać Niemcom 9 gru 2007, 22:00 W Ważnym turnieju nie przegraliśmy z zachodnimi sąsiadami tylko raz – dzięki komputerowi Odra 42
 • Ryba po polsku - Z życia baranów 9 gru 2007, 22:00 W Polsce górę wzięło stado euforyczne, które beczeniem zagłusza wszystko, łącznie ze zdrowym rozsądkiem 46
 • Giełda 9 gru 2007, 22:00 48
 • Ulga z VAT-em 9 gru 2007, 22:00 O 7 proc. mogły podrożeć książki, o 13 proc. – nieprzetworzone artykuły rolne, a o 15 proc. – posiłki w restauracjach. Byłoby tak, gdyby ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, nie zgodzili... 48
 • Futbol złotodajny 9 gru 2007, 22:00 Ponad 1,4 mld euro zysku ma przynieść Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii europejskiej gospodarce. Tak wyliczył Simon Chadwick, szef Birkbeck Sport Business Center. Każdy mecz mistrzostw Europy z udziałem Polaków dla gospodarki ma być wart 42... 48
 • Jak Roman został górnikiem 9 gru 2007, 22:00 Rekordowy wzrost cen złota skusił rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza do zainwestowania w kopalnie tego kruszcu. Za 400 mln USD nabył on 40 proc. udziałów w rosyjskim holdingu Highland Gold Mining. Ostatnio Abramowicz pozbywał się... 48
 • Religa jak Belka? 9 gru 2007, 22:00 „Podatek Religi" może być najkrócej obowiązującą daniną publiczną w Polsce. Stanie się tak, jeśli PO – zgodnie z zapowiedzią – zniesie go jeszcze w 2007 r. Obowiązek finansowania kosztów leczenia ofiar wypadków... 48
 • Praca w pracy 9 gru 2007, 22:00 Unijni ministrowie pracy nie porozumieli się w sprawie nowelizacji dyrektywy dotyczącej czasu pracy. Projekt przewidywał m.in. wydłużenie czasu tygodniowej pracy do 60 godz., uregulowanie zaliczania do czasu pracy dyżurów przez... 48
 • Tuskalizm 9 gru 2007, 22:00 Nowy premier chce nam zafundować kapitalizm z socjalistyczną twarzą 50
 • Frankenstein w szpitalu 9 gru 2007, 22:00 Czy rząd na życzenie lekarzy zakończy prywatyzację służby zdrowia? 54
 • Podwórkizacja świata 9 gru 2007, 22:00 Proces globalizacji gwałtownie wyhamował 58
 • Hak Dukaczewskiego 9 gru 2007, 22:00 WSI spreparowały zarzuty wobec znanego prokuratora, by zatuszować aferę paliwową 62
 • 2x2=4 - Przyciskacze klawiszy 9 gru 2007, 22:00 Powiedzenie „nie matura, lecz chęć szczera” musi zostać ostatecznie usunięte ze słownika 66
 • Know - How 9 gru 2007, 22:00   68
 • Krem dla cukrzyka 9 gru 2007, 22:00 Chorzy na cukrzycę powinni szczególnie starannie dbać o skórę. W wyniku nadmiaru cukru we krwi, który prowadzi do zmian w naczyniach krwionośnych, skóra staje się nadmiernie delikatna i sucha. Łuszczy się i łatwo powstają na niej... 68
 • Dobrodziejstwa smrodu 9 gru 2007, 22:00 Pora przestać kręcić nosem na nieświeże jaja. Naukowcy poszukujący substancji, która mogłaby przedłużać ludzkie życie, zainteresowali się siarkowodorem, który nadaje przeterminowanym jajom specyficzny zapach. Nicienie Caenorhabditis... 68
 • Białe mięso jak czerwone 9 gru 2007, 22:00 Białe mięso pod względem wartości odżywczych niewiele się różni od czerwonego. Jest mniej kaloryczne, ale różnica jest nieznaczna. 30 g białego mięsa ma 46 kalorii i 1 gram tłuszczu. Tyle samo czerwonego mięsa zawiera 50 kalorii i 2... 68
 • Projekt inteligentny inaczej 9 gru 2007, 22:00 Czy ułomności ludzkiego ciała, takie jak grożąca zadławieniem tchawica, są karą za grzechy Adama i Ewy? Do tak absurdalnego wniosku skłaniają rozważania podważające teorię ewolucji – twierdzą autorzy książki „Nauka a... 68
 • Co skrywają kobiety 9 gru 2007, 22:00 Rozmowa z prof. Beverly Whipple, amerykańską seksuolog i emerytowaną profesor Uniwersytetu Rutgersa 70
 • Zew dekalogu 9 gru 2007, 22:00 Ludzie mieli poczucie moralności, zanim ukształtował się język i zaczęto nazywać, co jest dobre, a co złe 74
 • Polska piramida 9 gru 2007, 22:00 Zapora we Włocławku jest barierą nie do pokonania dla ryb wędrownych, obecnych w Wiśle już tylko dzięki programom zarybiania 78
 • Świadectwo wilczycy 9 gru 2007, 22:00 Mityczne początki Wiecznego Miasta nie są tylko legendą 80
 • Wunderwaffe Jaruzelskiego 9 gru 2007, 22:00 Psychoza strachu obezwładniła społeczeństwo bardziej niż czołgi na ulicach 84
 • Górna półka - Dyktatorzy i demokraci 9 gru 2007, 22:00 Wróciły czasy wyłącznych rządów partii. Potępiam te rządy. Ale poza wprowadzeniem przemocą dyktatury, której nie chcę i która niewątpliwie skończyłaby się źle, nie mam możności im przeszkodzić. Muszę więc ustąpić". Te... 88
 • Bez granic 9 gru 2007, 22:00 90
 • Ajatollah Putin 9 gru 2007, 22:00 KOMENTARZ 90
 • Europa na haju 9 gru 2007, 22:00 4,5 mln Europejczyków brało kokainę w ciągu minionego roku – o milion więcej niż rok temu. To dziś najpopularniejszy narkotyk na Starym Kontynencie. 90
 • Osama nakręcony 9 gru 2007, 22:00 Norman Spurlock, amerykański reżyser znany z filmu „Super Size Me", mógł odnaleźć kryjówkę Osamy bin Ladena. Takie rewelacje o przywódcy Al-Kaidy ujrzały światło dzienne, gdy Spurlock ogłosił zakończenie pracy nad... 90
 • Niemiec Berlusconi 9 gru 2007, 22:00 We Włoszech wybuchła wojna samochodowa. Prezes Fiata Luca Cordero di Montezemolo, zarzucił byłemu premierowi, najbogatszemu Włochowi Silvio Berlusconiemu, że nie jeździ włoskimi samochodami. „To upokarzające dla Fiata i dla naszego... 90
 • Cytat tygodnia 9 gru 2007, 22:00 „Ten raport to zwycięstwo narodu irańskiego wobec wszystkich potęg. Iran ani na krok nie cofnie się przed realizacją pokojowego programu atomowego"Mahmud Ahmadineżad, Prezydent Iranu o raporcie amerykańskiego wywiadu,... 90
 • Dyplomacja przebiegłości 9 gru 2007, 22:00 W polityce zagranicznej liczą się interesy, a nie uśmie chy i gesty 92
 • Karta bzdur podstawowych 9 gru 2007, 22:00 Szczytne intencje mogą pogrążyć Europę w prawnym chaosie 96
 • Wrodzy przyjaciele 9 gru 2007, 22:00 Hasła antyizraelskie w USA padają dziś na podatniejszy grunt 98
 • Państwo na sprzedaż 9 gru 2007, 22:00 Państwa odnoszą międzynarodowe sukcesy, gdy są dobrze rozpoznawalną marką 100
 • Pasaż 9 gru 2007, 22:00 104
 • Tytanowe cuda 9 gru 2007, 22:00 Jednym z najbardziej znanych i najdroższych obrazów świata jest „Trwałość pamięci" Salvadora Dalego z zegarkami kieszonkowymi rozpływającymi się jak plastry sera brie na słońcu. Wbrew intuicjom surrealisty dzisiejsze... 104
 • Biżuteria gwiazd 9 gru 2007, 22:00 Michael Kors to amerykański projektant, którego stroje noszą takie sławy, jak Jennifer Lopez, Sharon Stone czy Gwyneth Paltrow. Kors projektuje też damskie zegarki. Panie mają do wyboru m.in. model MK2121 z kopertą w kształcie zapięcia... 104
 • Zegar pancerny 9 gru 2007, 22:00 Takich czasomierzy jest tylko 500 na świecie. Pontos Decentrique marki Maurice Lacroix dostał prestiżową nagrodę Red Dot za najlepszy design zegarka. Jego tarcza i koperta zostały wykonane z wysokiej jakości tytanu; jest wodoszczelny do... 104
 • Diva wśród czasomierzy 9 gru 2007, 22:00 Zegarek dla Arethy Franklin, Celine Dion i Mariah Carey? To Diva, nowość włoskiej marki Cerruti 1881. Jego tarcza udekorowana jest kamieniami Swarovskiego, bo w końcu diwa musi błyszczeć (do wyboru): złoto-różowo, różowo, szaro lub... 104
 • Precyzyjny jak Omega 9 gru 2007, 22:00 Hour Vision marki Omega został wyposażony w mechanizm Co-Axial redukujący tarcie wewnętrzne do minimum. Dzięki temu zegarek jest superprecyzyjny. Kolejne atrakcje to szafirowa koperta z czterema okienkami po bokach, przez które można... 104
 • Zegarek dla wniebowziętych 9 gru 2007, 22:00 Skyracer firmy Breitling spodoba się amatorom lotnictwa. Nie tylko ze względu na nazwę. Zastosowano w nim mechanizm, dzięki któremu z łatwością można odczytać i aktualną godzinę, i czas, który upłynął od wybranego momentu. Na... 104
 • Nos narodowy 9 gru 2007, 22:00 Francuzkom Chanel N° 5 kojarzy się z perfumeryjnym wyrafi nowaniem, Polkom – z mydełkiem Fa 108
 • Laser 9 gru 2007, 22:00   112
 • Krótko po wolsku - I ty zostaniesz Polakiem 9 gru 2007, 22:00 Poznałem całkiem sporo ludzi, którzy postawili wszystko na zieloną kartę. Niektórzy nawet wygrali. Są szczęśliwymi mieszkańcami Greenpointu czy innego Jackowa. Do niedawna jedną z prostszych metod zostania Amerykaninem był udział w... 112
 • Łysiak, syn Łysiaka 9 gru 2007, 22:00 KSIĄŻKA 112
 • Pocztówki z rezerwatu 9 gru 2007, 22:00 FOTOGRAFIA 112
 • Drugie życie teatru 9 gru 2007, 22:00 Oczekiwanie od twórców wyłącznie artystowskich działań jest fałszywe 114
 • Nie jestem kundlem 9 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Rafałem Olbińskim, malarzem, grafikiem, autorem kalendarza na 25-lecie "Wprost" 116
 • Wencel gordyjski - Grinch wymiata 9 gru 2007, 22:00 W czasie adwentu żaden Europejczyk nie śledzi promocji tak czujnie jak przeciętny Polak 118
 • Ueorgan Ludu 9 gru 2007, 22:00 Tusk samolotem oraz na kolanach * Co przewidział Ludwik Dorn? * Euro 2012 - rusza budowa Stadionu Śmierdzące Jajo. 120
 • Skibą w mur - Urok starych fotografii 9 gru 2007, 22:00 Okazuje się, że są tacy, którzy wolą oglądać stare budynki w albumie niż gołe panienki w świerszczyku 122

ZKDP - Nakład kontrolowany