Jacy jesteśmy

Jacy jesteśmy

Pijany jak Polak. Polak antysemita i rusofob. Polak złodziej, Polak średniowieczny katolik. Polak cierpiętnik i Polak malkontent. Czy to wszystko, co Polacy o sobie sądzą i co o nas sądzą cudzoziemcy, to prawdy, czy mity? W większości mity. Powstały one wiele dziesięcioleci temu.
Polacy wszak jako naród zmienili się na skutek przesunięcia granic, rzezi II wojny światowej i lat komunizmu. Genetycznie jesteśmy takimi samymi Europejczykami jak Niemcy czy Francuzi. Pijemy o wiele mniej alkoholu niż np. Brytyjczycy, Francuzi czy Hiszpanie. Mniej w nas antysemityzmu niż w innych europejskich nacjach. Jesteśmy tak kreatywni, jak inni zachodni Europejczycy. I na tle wielu z nich nie jesteśmy już biedakami Europy. A także wyzbyliśmy się naszego słynnego malkontenctwa.Mit pierwszy: Polska Chrystusem narodów

Gdy tylko chce się uderzyć w Polaków, natychmiast przypomina się o megalomańskim przekonaniu o naszej wielkiej roli w historii. Cecha ta ma być śmieszna i typowa wyłącznie dla Polaków. Tyle że to bzdura. We własną szczególną misję wierzą także Rosjanie, dla których Moskwa jest Trzecim Rzymem, centrum jedynego prawdziwego chrześcijaństwa, które trzeba głosić innym. Wiary tej nie zmienił nawet komunizm. On z Moskwy uczynił tylko stolicę jedynego prawdziwego komunizmu. Władimir Putin sklecił z tych dwóch elementów nową misję budowania wielkiej Rosji, która będzie biegunem dla USA.
Amerykanie też mają własną misję, którą jest bycie Nową Jerozolimą. Demokracja liberalna ma być modelem życia, który Bóg ofiarował Amerykanom, a przez nich całemu światu. Neokonserwatywna polityka promowania demokracji, nawet jeśli jest niereligijna, jest tylko zlaicyzowaną wersją przekonania pierwszych purytanów osiedlających się w brytyjskich wówczas koloniach. W swoją misję wierzą również Francuzi (propagujący własny model laickości) czy Niemcy – od pokoleń przekonani o potrzebie eksportu własnej cywilizacji na Wschód. Nasze przekonanie o misji nie jest więc niczym nadzwyczajnym, lecz raczej typowym komponentem myślenia o sobie każdego normalnego narodu.

Mit drugi: Polska katolicka

Wprawdzie ponad 90 proc. Polaków należy do Kościoła rzymskokatolickiego, ale tylko połowa chodzi na msze co niedziela. Jeszcze gorzej jest z praktycznym zastosowaniem nauki Kościoła w życiu. Co drugi Polak uważa, że Kościół nie dostarcza właściwych odpowiedzi na problemy społeczne kraju, a dwie trzecie negatywnie ocenia naukę o sprawowaniu władzy – wynika z raportu sporządzonego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Ponad połowa ankietowanych przez ARC Rynek i Opinia uważa, że poglądy Kościoła na rodzinę nie sprawdzają się w dzisiejszym świecie.
Wzajemne ścisłe powiązanie religii i państwowości nie jest typowe tylko dla Polaków. Stany Zjednoczone pozostają kulturowo protestanckie, Szwecja (choć całkowicie laicka) jest kulturowo wciąż luterańska, a stylu myślenia i działania Brytyjczyków nie da się zrozumieć bez zgłębienia anglikańskiej via media (drogi środka). W terminie „Polak katolik", wymyślonym przez (niewierzącego wówczas) Romana Dmowskiego, można dostrzec pewną swoistość narodowego bycia Polaków. Nasza tożsamość przejawia się w chrześcijańskiej symbolice i terminologii.


Mit trzeci: Zachód nas zbawi

Polska może zostać uzdrowiona tylko przez przejęcie zachodnich wzorców kulturowych – sugerują liczni Polacy i cudzoziemcy. Niemcy domagają się lojalności w zamian za wprowadzenie Polski do UE, Francja poucza nas ustami Chiraca, że powinniśmy siedzieć cicho. W obu wypadkach mamy do czynienia z przejawami głęboko zakorzenionego mitu o konieczności ucywilizowania Polaków. Mit ten jest zresztą również szeroko rozpowszechniony w Polsce. Wiara w to, że wystarczy założyć zachodnie ubrania i zastąpić nimi sarmackie stroje, by zbudować nowoczesne państwo, była obecna już w XVIII wieku. Margrabia Wielopolski także chciał kształtować Polaków na modłę bardziej zachodnią, ale mu się to zwyczajnie nie udało. I nic nie wskazuje na to, by miało się to udać obecnie.
Wiara w to, że proste skopiowanie zachodnich rozwiązań (trudno nie zadać pytania, czyich konkretnie – bo model niemiecki różni się od francuskiego, a brytyjski od hiszpańskiego) pozwoli błyskawicznie wybudować autostrady i unowocześnić państwo, jest fałszem. Narody nie modernizują się przez kserowanie obcych rozwiązań, ale przez nawiązywanie do własnej tożsamości, doświadczeń i tradycji. A dowodem na to są Hiszpania, Irlandia czy błyskawicznie rozwijająca się Turcja, które nie kopiowały rozwiązań innych, ale szukały ich w swojej narodowej tradycji.

Mit czwarty: polski antysemityzm

Najpoważniejszym zarzutem wobec Polaków jest przypisywanie im antysemityzmu (wysysanego z mlekiem matki) i nietolerancji. Tymczasem, jak pokazują badania ARC Rynek i Opinia, 63 proc. Polaków nie miałoby nic przeciwko temu, żeby ich przełożony był Żydem; a ponad połowa zaakceptowałaby sytuację, w której osoba pochodzenia żydowskiego byłaby mężem lub żoną ich dziecka.
Getto ławkowe w II RP, antysemicka retoryka pism katolickich (także tych wydawanych przez Maksymiliana Marię Kolbego) nie poprawiają wizerunku Polaków. Ale te fakty nie powinny przesłaniać tego, iż ludzie, którzy przed wojną atakowali Żydów lub prezentowali poglądy narodowo-katolickie, w czasie wojny oddawali za nich życie (jak Kolbe) albo (jak Zofia Kossak-Szczucka) organizowali dla nich pomoc. Nieporozumieniem, a wręcz zafałszowaniem jest oskarżanie Polaków o antysemickie nagonki za czasów komunizmu. Były one bowiem efektem wewnętrznych partyjnych rozgrywek, a nie antysemityzmu społeczeństwa.


Mit piąty: Polak cierpiętnik

My, Polacy, tylko się nad sobą użalamy i postrzegamy polskość tylko z perspektywy klęski. Znowu pudło. Wystarczy się przyjrzeć polskim świętom państwowym, by dostrzec, że to nieprawda. 3 maja to wielki triumf państwa polskiego, które już upadając, zdołało przeprowadzić głębokie reformy. 15 sierpnia – data zwycięstwa, które zatrzymało pochód bolszewików i uratowało Berlin i Paryż przed bezpośrednim spotkaniem z „przyjaciółmi Moskalami". 11 listopada to zaś data odzys-kania niepodległości, czyli rocznica raczej radosna niż smutna.
To, że Polacy pamiętają o ogromnych ofiarach, jakie ponieśli dla wolności, nie jest rozpamiętywaniem zadanych nam przez innych ran, ale zwyczajną pamięcią, bez której narody umierają. Trudno nie czcić pamięci powstańców warszawskich czy żołnierzy walczących o Monte Cassino. Ich wybory, decyzje i straceńcza odwaga stanowią przecież nasze dziedzictwo. A do tego nie jesteśmy w takiej pamięci osamotnieni. Węgrzy mają swoje muzeum komunizmu (w którym także czczą klęskę powstania '56), Żydzi swoją religię Holocaustu i Yad Vashem, która stanowi fundament państwowości (jeśli nie będzie Izraela, znowu mogą nas prześladować). Dlaczego Polacy mieliby nie pamiętać, że bez państwa, za które wielu oddało życie, także będą wydani na łaskę i niełaskę sąsiadów czy sojuszników, którym nieraz zdarzało się zapomnieć o podpisanych układach?

Mit szósty: polscy rusofobi

Obrona suwerenności Gruzji, sprzeciw wobec budowy gazociągu na dnie Bałtyku czy wezwania do budowy energetycznej solidarności – zdaniem Niemców, Francuzów i Włochów – nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem UE. Są jedynie przejawem zastarzałych antyrosyjskich fobii.
Choć w bieżącej polityce wiara w ów mit dowodzi raczej niezrozumienia Rosji przez Zachód, to w dłuższej perspektywie oddaje on jakoś specyfikę kulturową i geopolityczną Polski i Polaków. Nasza tożsamość kształtowała się bowiem w opozycji do prawosławnej Rosji, od czasów Iwana Groźnego (poważnego pretendenta do polskiej korony) pozbawionej wolności. Podobnie zresztą Rosja kształtowała się w opozycji do Polski. U podstaw tej niechęci leży świadomość różnic, już nie tylko językowych i kulturowych, ale też cywilizacyjnych. Polska bowiem jest miejscem, w którym przebiega granica między Wschodem a Zachodem.

Mit siódmy: pijacy Europy

„Jaka jest różnica między polskim ślubem a pogrzebem? Na pogrzebie jest o jednego pijanego mniej" – to jeden z popularniejszych w Ameryce polish jokes, czyli żartów o Polakach. Polacy najczęściej jawią się w nich jako pijacy i nieudacznicy. Tymczasem Polacy, owszem, byli w czołówce najwięcej pijących Europejczyków, ale na początku lat 90. Obecnie plasujemy się w końcówce listy. Rocznie przeciętny Polak wypija (w przeliczeniu) 6,7 litra czystego spirytusu, czyli mniej więcej trzy czwarte tego co statystyczny Europejczyk. Ponadto tylko 14 proc. dorosłych Polaków pije alkohol częściej niż raz w tygodniu, podczas gdy w Unii Europejskiej robi to 44 proc. Pijemy coraz mniej czystej wódki. Ponad 50 proc. całkowitego spożycia alkoholu przypada na piwo.

Mit ósmy: nieuleczalna brawura Polaków

Umiłowanie wolności pozostaje tą cechą Polaków, która jest naszym znakiem rozpoznawczym w oczach Zachodu. Ale choć zazwyczaj mówi się o niej z podziwem, to łączy się ona z nutą niechęci, wywołanej głębokim przekonaniem o brawurze Polaków. Somosierra czy Monte Cassino, gdzie Polacy zwyciężali bez względu na liczbę ofiar, choć nie było szans na zwycięstwo, są symbolami bohaterstwa, ale i braku rozwagi naszego narodu. Z tym mitem trudno się nie zgodzić. Rzeczywiście, Polacy często angażowali się w sprawy z góry skazane na porażkę. I wygrywali. Nie dotyczy to tylko wielkich bitew, ale również walki o granice II RP, którą stoczyli równocześnie dwaj śmiertelni polityczni wrogowie: Dmowski i Piłsudski. Gdyby nie zdecydowali się na brawurową i pozornie skazaną na niepowodzenie akcję dyplomatyczną, to poza granicami Polski pozostałby cały Górny Śląsk, a być może również Poznań. Gdyby nie brawurowa i ryzykowna wojna Piłsudskiego z bolszewikami, to mocarstwa zachodnie przyznałyby II RP na wschodzie granice zbliżone do tych, jakie mamy obecnie. II RP byłaby zatem kadłubowym państewkiem bez szans na samodzielny rozwój. Nie ma to jednak nic wspólnego z charakterem narodowym Polaków, a wynika z położenia geograficznego. Między Niemcami a Rosją przetrwać można tylko wtedy, jeśli odważnie stawia się swoje postulaty i rozsądnie je egzekwuje.

Mit dziewiąty: wieczni malkontenci

W bloku socjalistycznym Polska była najweselszym barakiem – mówi stare powiedzenie. To tylko jeden z licznych przykładów obalających mit, że jesteśmy malkontentami. Malkontenctwo zaczęło znikać już na początku lat 90., gdy stawaliśmy się prawdziwymi Europejczykami. Gdy się nimi staliśmy na sto procent po wstąpieniu do unii, pozostało w nas tyle malkontenctwa co w innych europejskich nacjach. Teraz niemal trzy czwarte ankietowanych jest zadowolonych ze swojego życia − wynika z badań „Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie" przeprowadzonych przez CBOS. 62 proc. Polaków cieszy się, bo im się powiodło, a tyle samo jest pewnych, że sytuacja w kraju jest dobra. Ponad połowa Polaków jest dumna ze swoich osiągnięć.

Mit dziesiąty: nieuczciwy jak Polak

„Jedź do Polski. Twój samochód już tam jest" lub „na piechotę na basen, z basenu rowerem" – to jedne z najpopularniejszych żartów o Polakach w Niemczech. Tymczasem Polacy kradną mniej niż Węgrzy, Czesi, Grecy czy Amerykanie − wynika z raportu na temat kradzieży w handlu detalicznym, opublikowanego przez brytyjski instytut Centre for Retail Research. W Polsce odsetek strat sieci handlowych z powodu kradzieży dokonywanych przez klientów jest najniższy w Europie. Po 1989 r. w mentalności Polaków dokonał się ogromny postęp w poszanowaniu własności, co przejawia się dynamicznym spadkiem liczby przestępstw przeciw mieniu. W ciągu czterech lat liczba drobnych kradzieży spadła niemal o jedną trzecią, a liczba kradzieży z włamaniem zmniejszyła się połowę. Liczba kradzieży samochodów w ciągu ostatnich sześciu lat spadła ponadtrzykrotnie.My Polacy, wolni ptacy

Nie jesteśmy zdolni do zbudowania mocnego państwa.
Tak uważał Henryk Sienkiewicz, oskarżający Polaków o to, że potrafią tylko rozrywać ojczyznę jak kawał sukna. Ale tym razem polski noblista (i wielu jego uczniów) zdecydowanie się mylił. Skłonność do buntów nie była i nie jest cechą wyłącznie Polaków. W szesnasto- i siedemnastowiecznej Francji królowie Henryk III i Henryk IV zginęli z rąk zamachowców, a regentka Ludwika XIII musiała kupować sobie przychylność magnaterii i urzędników odpowiednio wysokimi nadaniami. A i później wcale nie było lepiej, by przypomnieć tylko barwnie opisywany przez kardynała Retza bunt hrabiego de Soissons. Na tym tle Polska prezentuje się zupełnie zwyczajnie, a jej głównym problemem pozostaje nie tyle jakaś specyficzna anarchia, ile brak silnych struktur państwowych, które byłyby w stanie powstrzymać postulaty rozmaitych koterii i „układów", które budowały się na przywilejach przyznanych rozmaitym grupom. „Człowiek jest bezbronny wobec własnego przywileju. Samo istnienie przywilejów jest złem. Lecz brak kontroli nad uprzywilejowanymi, kontroli niezależnej od nich, musi doprowadzić do anarchii i katastrofy" – diagnozował przyczyny upadku I Rzeczypospolitej Paweł Jasienica w znakomitym eseju „Polska anarchia". Kiedy owe koterie i układy (które istnieją także w III RP w postaci korporacyjnych przywilejów) zmniejszano, Polska stawała się silnym państwem, otoczonym szacunkiem własnych obywateli i błyskawicznie się rozwijającym. Przykładem może być II RP, która osiągnęła dwukrotnie szybszy rozwój gospodarczy niż powszechnie chwalona III RP i której obywatele niemieckiego pochodzenia ginęli we wrześniu 1939 r. po naszej, a nie niemieckiej stronie.


Polak, Żyd - dwa bratanki

63 proc. Polaków zaakceptowałoby, gdyby ich przełożony był Żydem
53 proc. Polaków zgodziłoby się, żeby osoba pochodzenia żydowskiego była mężem lub zona ich dziecka
56 proc. badanych uznaje opinie o antysemityzmie Polaków za krzywdzący stereotyp
50 proc. badanych uznało za szkodliwy stereotyp zdanie, ze komunizm jest produktem żydowskim
40 proc. respondentów jest zdania, ze akty antysemickie, do których dochodziło po wojnie, były odosobnionymi incydentami
38 proc. Polaków uważa, ze to nieprawda, iż Żydzi są niechętni Polsce

Źródło | ARC Rynek i Opinia


Skąd pochodzimy
W genetycznym rodowodzie Polaków ślady prowadza do rożnych populacji europejskich, ale sa rozłożone równomiernie w całej naszej nacji. Choć nasz populacyjny rodowód czerpał z wielu źródeł, tworzymy homogeniczna genetycznie społeczność. Według jednej z teorii, Słowianie to potomkowie grup łowców zbieraczy zamieszkujących od mezolitu tereny Europy w dorzeczu Wisły i Odry. Istnieje także pogląd, zgodnie z którym ludność niegdyś żyjąca na terenie obecnej Polski to rolnicy przybyli w okresie mezolitycznym z Bliskiego Wschodu. Nie wiadomo, kto ma racje. Dotychczasowe badania tego nie rozstrzygnęły. Dr Tomasz Grzybowski, szef Zakładu Genetyki Molekularnej i Sadowej Katedry Medycyny Sadowej Collegium Medicum UMK, uważa, ze współczesne populacje Słowian wschodnich sa efektem wymieszania sie plemion słowiańskich, których praojczyzna była najprawdopodobniej Europa Środkowa, z przedsłowiańskimi populacjami Europy Wschodniej, takimi jak plemiona ugrofińskie, szczepy bałtyckie i plemiona irańskie. Zaczątki ojczyzny Słowian lokalizuje się na terenach dorzeczy Prypeci, Dniepru i Prutu. Sa na to dowody historyczne, antropologiczne i lingwistyczne. Sporne jest tylko dokładne określenie, skąd przybyli Słowianie i kiedy to nastąpiło. – Niektórzy uczeni twierdza, ze data naszego wyjścia nad Bałtyk, określona na VII wiek, to falstart – mówi prof. Karol Piasecki, szef Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Słowianie stworzyli w pierwszej fazie ekspansji grupę ludności z określoną świadomością etniczną. Inaczej trudno wytłumaczyć tak wielka eksplozje demograficzna. Nasuwają się porównania do Hunów, tworzących federacje wojenna wielu grup językowych i etnicznych. Regiony peryferyjne, które zamieszkiwali Słowianie, były odizolowane od wpływów bardziej rozwiniętych cywilizacji. Świadczy o tym chociażby fakt, iż do wczesnego średniowiecza praktycznie o Słowianach na południu kontynentu nie słyszano. Podobna sytuacja dotyczyła Bałtów i Finów. Nie oznacza to jednak, ze w naszych szerokościach geograficznych nie zachodziły znaczące zmiany. – Potwierdza się koncepcja, zgodnie z która rozwój Słowian następował błyskawicznie, tak jak ekspansja Gotów, którzy dotarli do Zatoki Gdańskiej w dwóch-trzech łodziach, a po 300 latach założyli nad Morzem Czarnym państwo – mówi prof. Jerzy Piękalski, dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyświecała im idea: kto czyni tak, jak my, jest Gotem. Być może podobnie postępowali Słowianie: każdy, kto potrafi się nauczyć naszego języka i zaakceptuje nasze zwyczaje, należy do Słowian. Inna kwestia, czy aktywność Słowian była samoistna, czy raczej została wymuszona nadciągającymi z Azji Awarami – ludem sprawnie posługującym się orężem.
Mirosław Stańczyk


Jak inni nas widzą inni

Niemcy: Polak ma dwie lewe nogi
„Polak w ciągu dnia więcej wypije, niż Niemiec w życiu zwojuje" – głosi jedno z niemieckich powiedzeń. Tego typu „mądrości" („Polakowi nie należy ufać", „Jak polski but pasujący na obydwie nogi") pojawiły się w słownikach niemieckich dialektów i zbiorach przysłów już w XIX wieku. Natomiast pojęcie Polaka złodzieja pojawia się w zbiorach przysłów z początków XVI i XVII wieku. „Pole" lub „Polacke" trafiło do słowników jako określenie człowieka prostego, niewykształconego, głupiego, bez manier, brutalnego, dzikiego, nieuprzejmego i brudnego. Do tych stereotypów należy dopisać wizerunek „brudnego, leniwego i niezaradnego Polaka", do którego odwoływano się już w czasach Kulturkampfu oraz pejoratywne określenie naszej gospodarki: „polnische Wirtschaft". Jak pokazują badania Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, w tym
względzie niewiele się zmieniło. W Niemczech nadal funkcjonuje stereotyp Polaka złodzieja samochodów lub bezrobotnego szukającego pomocy społecznej. Niemcy postrzegają nas jako naród zacofany, który ma dwie lewe nogi (ich zdaniem, Polacy nie potrafią grać w piłkę nożną).

Brytyjczycy: Polak hydraulik
Polski naród składa się z hydraulików, budowlańców i opiekunek do dzieci – uważają przeciętni Brytyjczycy. Polly Courtney, autorka książki „Poles Apart", opisującej stosunek Anglików do Polaków, zauważa, że – zdaniem jej rodaków – Polacy nadają się co najwyżej do parzenia kawy. Za taki obraz obarcza media, które donoszą o Polakach tylko w kontekście jazdy po pijanemu pod prąd, gwałtów czy rozbojów. Brytyjczycy uważają też, że Polacy zabierają im pracę (szczególnie niewymagającą kwalifikacji) i obciążają system socjalny. Przy bliższym poznaniu Polacy okazują się jednak otwarci, mili, tolerancyjni. Łatwiej potrafią wybaczyć niż Brytyjczycy i są od nich mniej skomplikowani.

Amerykanie: rozgarnięty jak Polak
„W supermarkecie wizytowanym przez prezydentów USA i Polski wysiadł prąd. Prezydent USA spędził trzy godziny w unieruchomionej windzie, prezydent Polski utknął na ruchomych schodach" – to jeden z serii tzw. polish jokes. Przypominają one nieco nasze dowcipy o policjantach. Stereotyp mało rozgarniętego Polaka pojawił się w Ameryce już po pierwszej wojnie światowej wraz z falą imigracji (w większości składającej się z niewykształconych chłopów). Został utrwalony przez takie programy jak „All in the Family", „The Tonight Show" lub „Howard Stern Show" (do czasu, kiedy prowadzący znalazł sobie narzeczoną polskiego pochodzenia).

Węgrzy: Polak katolik
Węgrzy mają raczej pozytywny stosunek do Polaków: uważają nas za dobrych przyjaciół. Solidaryzowaliśmy się z nimi w 1956 r., gdy Rosjanie ich napadli. Oni wcześniej przysłali nam pomoc zbrojną, gdy walczyliśmy z bolszewikami w latach 1919-1920. Węgrom Polacy kojarzą się przede wszystkim z katolicyzmem. Ich zdaniem, Polacy nawet plany wykorzystania wolnego czasu dostosowują do godzin mszy. Według Węgrów, Polacy chodzą do Kościoła tak często jak żadna inna nacja, a naszym największym idolem jest papież Jan Paweł II.

Czesi: dumny jak Polak
Polacy są dumni i nie dadzą się wykorzystywać – w ten sposób jeden z czeskich dziennikarzy opisuje wizerunek Polaka panujący w jego kraju. Polacy są także postrzegani jako osoby odważne i szukające przygód. Tylko na przygranicznych terenach dominuje stereotyp Polaka przemytnika i nielegalnego handlarza.
Polak wynalazca
Polska nie jest dobrze przygotowana do konkurowania w świecie pod względem wykorzystywania wiedzy. To było kiedys po trosze prawda, a teraz staje się mitem. Polacy to liderzy międzynarodowych wystaw myśli innowacyjnej. Ostatnie listopadowe spotkanie Brussels Innova w Brukseli przyniosło 51 polskim wystawcom 51 medali. Podobnie było podczas wystawy wynalazków Arca w Zagrzebiu: 17 prezentacji i 17 medali. Jedyny kłopot polega na tym, ze polska myśl innowacyjna umiera wraz z zamknięciem sal wystawowych. Nie brakuje nam kreatywnych twórców rozwiązań innowacyjnych. Oni nie tylko istnieją, ale i intensywne pracują – niestety, nie na polskich uczelniach. Wynalazki tworzone przez Polaków na zamówienie międzynarodowych firm patentowane są za granica w najbardziej rozwiniętych krajach świata. – Rozwiązania te zgłasza się do ochrony także w Polsce, ale ich właścicielami są już podmioty zagraniczne – mówi Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jej zdaniem, dopiero po latach można stwierdzić, iż opracowane przez Polaków nowatorskie technologie rewolucjonizowały całe dziedziny przemysłu. W przeszłości także nie należeliśmy do grona europejskich outsiderów innowacyjności. Lista najwybitniejszych polskich naukowców, przy których nazwiskach widnieją adnotacje „po raz pierwszy na świecie", jest długa. Kto słyszał jednak o dokonaniach Rudolfa Gundlacha (czołgowy peryskop odwracalny), Józefa Hofmana (wycieraczki do szyb i pneumatyczne amortyzatory samochodowe), Pawła Kosieradzkiego (metoda ochrony stali przed korozja z wykorzystaniem kąpieli cyjanowych), Władysława Bryły (pierwszy w Europie most spawany); Jana Czochralskiego (metoda hodowli kryształów używana do produkcji procesorów), Jana Łukasiewicza (sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych nadal stosowany w informatyce) czy Władysława Trylińskiego (twarda nawierzchnia z sześciokątnych płyt – tzw. trylinka). Co łączy te nazwiska? Wszyscy osiągali sukcesy tuz przed II wojna światowa, ale wtedy Polska zajmowała 5.-6. miejsce w Europie pod względem liczby zarejestrowanych patentów.

Mirosław Stańczyk

Z CZEGO JESTEŚMY ZADOWOLENI

94,1 proc. Polaków jest najbardziej zadowolonych z dzieci
88,1 proc. Polaków deklaruje zadowolenie z małżeństwa
86,2 proc. badanych jest zadowolonych z przyjaciół i znajomych
79 proc. badanych wyraża zadowolenie z miejsca zamieszkania
56,4 proc. Polaków jest dumnych ze swoich osiągnięć
42,2 proc. Polaków jest zadowolonych z widoków na przyszłość
27,7 proc. badanych deklaruje zadowolenie ze swych dochodów

Zródło | CBOS
Okładka tygodnika WPROST: 49/2008
Więcej możesz przeczytać w 49/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 4
 • Baśka S IP
  Polska ma dobre :
  wierność religii i przekonaniom nieuleganie modzie tylko polska reaguje kiedy obraża się kościół katolicki nie szczędzi ogromnych datków na kościół i księży bardzo dba o kościoły i katedry
  dużo dobrych dj ów techno światowym poziomie
  niskie ceny to kochają cudzoziemcy
  miejsca rozrywek puby kluby bardzo bardzo bardzo dużo
  używki papierosy wódka piwo
  giełda mocna pewna zwyżkująca pieniądze rzadko tam giną uwielbiana prze z zagranicznych inwestorów
  duża filantropia pomaganie innym nie szczędzimy pieniędzy
  lotnicy piloci bardzo cenieni za granicą także współcześnie
  Zamki i bogactwa w nich rozkradzione przez nazistów sowietów i nie tylko
  waluta złoty jest bardzo silny dolar euro frank i zł to najsilniejsze waluty
  wytrzymałość odwaga brawura
  zaradność w tak ciężkich warunkach jak Polacy nie wielu by przerwało i jeszcze się rozwijało tak szybko
  Przemysł chemiczny leki zamienniki itd...
  poszanowanie dla tradycji ja jestem dumna z naszego tak szkalowanego konsewatyzmu
  oszczędne życie w porównaniu z innymi narodami
  dyscyplina aty -wolna amerykanka
  stop dewiacjom
  dobrzy prawnicy w różnych dziedzina wnikliwi i dokładni a nie powierzchowni jak zachodni
  duża znajomość języków obcych 10 miejsce na świecie szczególnie młodzi dobrze się uczący ludzi
  dużo zdolnych uczniów nadrabiamy nimi naszą średnią w edukacji
  dzieci których imigrantów najlepiej radzą sobie w zagranicznych szkołach jak już opanują język
  modeling modelki kulturyści z sukcesami między narodowymi
  organizacja imprez sportowych nie tylko Euro 2012
  Powinniśmy się przejmować opinią tylko tych cudzoziemców którzy w Polsce byli lub mieszkają bo reszta tak naprawdę nic o Polsce i Polakach nie wie a opinie tych cudzoziemców są z regóły bardzo przychylne naszemu krajowi
  piloci lekarze pracownicy medyczni
  cenione bardzo opiekunki dzieci osób starszych
  wspieranie niepełnosprawnych i poszkodowanych przez naród współczucie
  • Lola Nowotna IP
   Świetny artykuł.Dziękuje. Wszelkie sposoby jakimi możemy budować poczucie wartości w sobie i swoich dzieciach zasługuje na uznanie. Mamy wiele powodów do dumy i nie musimy nikogo kopiować. Wystarczy spojrzeć na polskie tradycje. Po co na Halloween skoro mamy swoje kolędowanie (w tych samych zresztą strojach!). Pielęgnujmy Noc Siwętojańską, malowanie pisanek czy Wszystkich Świętych (Dziady). I żeby było jasne-to wcale nie są święta stricte katolickie! Zostały zaabsorbowane przez katolicką wiarę a pochodza od pogańskich jeszcze Słowian. Polecam wspaniałą wystawę jeżdzącą po Polsce \"Słowiański MIt\" - to tez propagowanie polskości!
   • obcokrajowiec IP
    Ja tez sie nie zgadzam z tym artykulem. Polak pije zeby sie upic a nie \"smakowac\" alkoho a potem jak sie zachowuja...w oczach obcokrajowca to obciach. Wielu jest z siebie dumnych nie z powodu rzeczywistych osiagniec, dumni z nieswiadomoscia swojej glupoty i zacofania. Wyniosli z brakiem zrozumienia . A ta statystyka jest smieszna nie pelna nie obrazuje calosci powinno sie zestawic ze statystyka z innych narodow , to ze deklaruja to nie znaczy rzeczywisty stan ich myslenia bo ankietowany tez moze byc hipokryta. U was prawo to bezprawie, urzedy zgroza. W artykule brakuje tematu dotyczacego mentalnosci polskiego spoleczenstwa a ta jest najbardziej niekorzystna z punktu widzenia obcokrajowca. Zgadzam sie natomiast z wasza historyczna obrona panstwa i pozycji na arenie miedzynarodowej, dorobkiem naukowym, bardzo dobrym szkolnictwem wyzszym z tego polska powinna byc DUMNA(wylaczajac niektore szkoly wyzsze czegos tam gdzie bez trudu mozna miec magistra). Z prywatnego zycia: poznalem wielu dobrych inteligentnych skromnych goscinnych polakow
    • szatma@comcast.net IP
     Nie do konca sie zgadzam. Brawura- dla obcokrajowca wystarczy przejeczanie kilkudziesieciu km po Polskich drogach. Zlodziejstwo - to ze np. w USA wiecej kradnie sie w sklepach niz w Polsce - nie swiadczy o tym, ze nie robia tego Polacy (i Meksykanie).

     Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2008 (1354)

     • Poczta 30 lis 2008, 22:00 Bierz obraz i w nogiJestem zachwycony artykułem „Bierz obraz i w nogi" (nr 48). Od 15 lat zajmuję się rynkiem sztuki zawodowo i wreszcie ktoś odważył się napisać to, co widzi kolekcjoner, a nie krytyk lub niedouczony... 6
     • Na stronie - Niewidzialna ręka premiera 30 lis 2008, 22:00 Donaldowi Tuskowi coraz częściej zdarza się spać cztery godziny na dobę 7
     • Jacy jesteśmy 30 lis 2008, 22:00 Pijany jak Polak. Polak antysemita i rusofob. Polak złodziej, Polak średniowieczny katolik. Polak cierpiętnik i Polak malkontent. Czy to wszystko, co Polacy o sobie sądzą i co o nas sądzą cudzoziemcy, to prawdy, czy mity? W większości mity. Powstały one wiele dziesięcioleci temu. 8
     • Skaner 30 lis 2008, 22:00 20
     • Co odkrył Baliszewski 30 lis 2008, 22:00 Dziesiątki historyków i publicystów przypisuje sobie to, co w związku ze śmiercią gen. Władysława Sikorskiego odkrył współpracownik „Wprost" Dariusz Baliszewski. Wiele z tych odkryć opublikował na łamach... 20
     • Taj Mahal Palace 30 lis 2008, 22:00 Bombaj 21
     • Dobroczynność podatników 30 lis 2008, 22:00 Kryzys 21
     • Wieczny przedmiot pożądania 30 lis 2008, 22:00 Wystawa 21
     • Dossier 30 lis 2008, 22:00 „Miliony matek i ojców nie śpią po nocach, zastanawiając się, czy ich wypłata wystarczy na pokrycie rachunków, które muszą płacić"Barack Obama w radiowym przemówieniu „Obniżenie stawek podatku VAT jest być może... 22
     • Pytania niepolityczne - Lubię zielone 30 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Elżbietą Jakubiak, posłanką PiS, byłą minister sportu, dekoratorką wnętrz.Sejm potrzebuje dekoratora wnętrz?Zdecydowanie tak. Chociażby po to, żeby w końcu wymienić paskudne sztuczne kwiaty na prawdziwe. Wielu posłów... 22
     • Konfrontacje 30 lis 2008, 22:00 Czy prezydent Lech Kaczyński słusznie zawetował ustawę o odrolnieniu gruntów rolnych w granicach miast?TAK – Andrzej SADOWSKI, wiceprezydent Centrum im. Adama SmithaUstawa utrzymuje nieostre definicje gruntu rolnego i leśnego,... 23
     • Wykrywacz kłamstw 30 lis 2008, 22:00 „PO wspiera po prostu pewien typ trzecioświatowego kapitalizmu, gdzie nie mamy Gatesów, tylko różnych panów, których nazwisk nie wymienię " – powiedział Jarosław Kaczyński na sejmowej konferencji... 23
     • Koalicja do końca 30 lis 2008, 22:00 Barometr 24
     • Wprost z księgarni 30 lis 2008, 22:00 Poleca Robert Gwiazdowski, szef Centrum im. Adama Smitha.„Doktrynę szoku" Naomi Klein polecam, choć nie bez złośliwości. Nie zgadzam się dosłownie z niczym, co jest tam napisane, ale wszystko mnie w tej publikacji zaciekawiło.... 24
     • Wydarzenia - Kraj 30 lis 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw zdrowotnych: o ZOZ-ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę służby zdrowia. Jak powiedział, „nie dopuści do prywatyzacji służby zdrowia".Dłuższe... 26
     • Wydarzenia - Świat 30 lis 2008, 22:00 Co najmniej 155 osób zginęło, a 327 odniosło obrażenia w zamachach w Bombaju. Ofiar może być znacznie więcej. Do aktów terroru przyznali się Mudżahedini Dekanu. Według indyjskich mediów, to fikcyjna nazwa organizacji powiązanej z... 28
     • Przegląd prasy zagranicznej 30 lis 2008, 22:00 Seria nad prezydentamiEurasia Daily MonitorUnijna niemoc 23 listopada o zmroku ogień maszynowy od strony rosyjskiego posterunku zmusił prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego i Polski Lecha Kaczyńskiego do skrócenia wizyty wśród... 30
     • Puls gospodarki 30 lis 2008, 22:00 Rolnicy specjalnej troskiSkargę na wybrane przepisy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników skieruje do Trybunału Konstytucyjnego Business Centre Club.Obecnie KRUS jest głęboko niesprawiedliwy – mówi „Wprost" prof.... 32
     • Zapytaj wprost - Stoję na bramce 30 lis 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Zbigniew Chlebowski. 34
     • Nauczyciel z ulicy 30 lis 2008, 22:00 Nie rzucają świec dymnych, nie palą opon ani nie okupują rządowych budynków. Ale ich związkowi przywódcy są zadymiarzami pełną gębą. 36
     • Układ paliwowy 30 lis 2008, 22:00 Śledztwo w sprawie mafii paliwowej podzielono za rządów PiS na ponad 150 wątków i rozesłano do różnych prokuratur. Część z tych śledztw jest już umorzona. I mogłoby to wyglądać na zaplanowane działanie. Największa afera III RP, jak twierdzili politycy PiS, została zamieciona... 38
     • Zabójcze komando 30 lis 2008, 22:00 Byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i działających w opozycji księży mogli zamordować ci sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Kto stworzył oddział egzekutorów?To były trzy osoby: kobieta o krótkich jasnych włosach... 42
     • Ryba po polsku - Nowe szaty chama 30 lis 2008, 22:00 Jako wyrafinowany smakosz chamstwa z podziwem i przyjemnością obserwuję, jak ludzie, których miałem za ogładzonych, a nawet subtelnych, po zatopieniu się w polityce chamieją. Gwałtownie i ochoczo. Wybijają się na chamstwo, jakby... 45
     • Kod mózgu 30 lis 2008, 22:00 Proste impulsy elektromagnetyczne wyzwalają w mózgu metafizyczne doznania. U wielu stymulowanych w ten sposób ludzi można wywołać poczucie obcowania z Chrystusem, Mahometem lub Buddą. Ludzki mózg fascynuje ogromem swoich możliwości i budzi strach, bo nie wiemy, do czego jest... 48
     • Człowiek tygodnia - Instrukcja obsługi premiera 30 lis 2008, 22:00 Donald Tusk odciął się od gęby polityka leniwego i niefrasobliwego. Teraz widać jego pracowitość 60
     • Wojna tytoniowa 30 lis 2008, 22:00 20 mld zł to roczne wpływy z podatków od tytoniu - niewiele mniej niż deficyt budżetu w 2008 r. 64
     • Kłusownicy w Lotosie 30 lis 2008, 22:00 Granatem wrzuconym do stawu był raport analityka banku inwestycyjnego UniCredit CA IB (należy do włoskiej grupy finansowej UniCredit). Cenę docelową akcji Grupy Lotos oszacował on na zero złotych. 70
     • Tragarze fabryk 30 lis 2008, 22:00 Jeśli nie zdążymy wybudować stadionów na Euro 2012, możemy kupić używane. Niemiecki Klagenfurt rozważa sprzedaż Hypo-Areny. Z przeprowadzką 32-tysięcznego obiektu nie byłoby problemu. Rodzinna firma Pol-Inowex z Lublina może go w kilka miesięcy rozmontować, przewieźć i złożyć... 74
     • Amerykański dom 30 lis 2008, 22:00 Tylko 3 tysiące złotych kosztuje metr kwadratowy mieszkania albo domu w dobrej dzielnicy Chicago. To mniej, niż trzeba zapłacić, kupując mieszkanie w bloku w średniej wielkości mieście powiatowym w Polsce. 76
     • Głos z Ameryki - Proces Greenspana 30 lis 2008, 22:00 „Oglądam w telewizji transmisję przesłuchania. Jakiś śledczy przesłuchuje Alana Greenspana i jeszcze jednego faceta. Wygląda na to, że wrócił »wielki terror«, ale dla odmiany nie u nas. Co się dzieje? Czy tych wszystkich... 80
     • Późny geniusz 30 lis 2008, 22:00 Żeby stworzyć coś rzeczywiście wielkiego, nowatorskiego i rewolucyjnego, trzeba być młodym. Tylko wtedy ma się świeży i czysty umysł. Geniusz w powszechnym przekonaniu wiąże się z młodością. To mit. Geniuszem można być także w późnym wieku. 82
     • Drukowanie pamięci 30 lis 2008, 22:00 Molestowanie seksualne dzieci jest rzeczywistym problemem. Skala tego zjawiska prezentowana w mediach to jednak wymysł terapeutów. Dla nich odkrywanie w pamięci pacjentów śladów wykorzystywania okazało się po prostu dobrym biznesem. 88
     • Paranoja świata 30 lis 2008, 22:00 Rozmowa z profesorem Danielem Freemanem, psychiatrą w King’s College London, autorem książki „Paranoia: The 21st-century Fear" 92
     • Afrodyzjak podglądactwa 30 lis 2008, 22:00 Większość kobiet nie lubi pornografii i ocenia ją negatywnie – twierdzono do niedawna. Bodźce wzrokowe nie mają dla pań większego znaczenia. Podniecają je zaloty, uwodzenie, pieszczoty, uczuciowe relacje. To jednak mit. 96
     • Know-how 30 lis 2008, 22:00   98
     • Psycholog na czterech łapach 30 lis 2008, 22:00 Psy potrafią odczytać emocje właścicieli nie gorzej niż ludzie – dowodzą naukowcy z University of Lincoln. Spotykając nową osobę, patrzymy uważniej na prawą stronę jej twarzy. Najprawdopodobniej właśnie ta część naszego... 98
     • Seks nastolatków 30 lis 2008, 22:00 Nastolatki rozpoczynające współżycie przed 15. rokiem życia dużo czasu spędzały, oglądając telewizję. Poza tym miały obniżoną samoocenę, złe relacje z rodzicami i słabe wyniki w nauce. Według psycholog dr Janet Hyde, telewizja... 98
     • Książka - Legenda i historia 30 lis 2008, 22:00 Czy opowieść o królu Arturze to legenda, czy historia? Brian Haughton w książce „Ukryta historia" twierdzi, że i jedno, i drugie. Wedle jednej z teorii, król Artur był rzymsko-brytyjskim wodzem o imieniu Ambrosius Aurelianus,... 98
     • Trawka na alzheimera 30 lis 2008, 22:00 Marihuana hamuje starzenie się mózgu, a nawet stymuluje tworzenie się nowych komórek nerwowych – twierdzi psycholog prof. Gary Wenk z Ohio State University. Takie działanie wykazuje tetrahydrokannabinol (THC), główny psychoaktywny... 98
     • Człowiek i gadżet 30 lis 2008, 22:00   99
     • Gigabajty w światłowodach 30 lis 2008, 22:00 Znamy już parametry nowej wersji złącza USB. USB 3.0 SuperSpeed będzie aż 10-krotnie szybsze od poprzednika, USB 2.0. Transfer 1 GB danych ma trwać zaledwie 3,3 sekundy w porównaniu z 33 sekundami przy wykorzystaniu obecnej wersji.... 99
     • Zatrzymane w kadrze 30 lis 2008, 22:00 Idziesz ulicą. Zainteresował cię film reklamowany na billboardzie. Wyciągasz telefon Nokia, robisz pstryk i… znasz już szczegóły dotyczące obrazu. Ba, możesz na ekranie komórki natychmiast obejrzeć zwiastun filmu, dowiedzieć... 99
     • Zapłata zegarkiem 30 lis 2008, 22:00 Eleganckiego zegarka na rękę austriackiej firmy Laks można używać jako mp3 lub urządzenia do określania dni płodnych kobiety. Wtajemniczeni twierdzą, że zegarek wskazuje nawet dokładny czas. Główne zadanie chronometru jest jednak inne... 99
     • Bezpieczne słuchawki 30 lis 2008, 22:00 Wielbicielom gier komputerowych, przesiadującym godzinami przed monitorami ze słuchawkami na uszach, groziła głuchota. Z pomocą przyszła im firma Able Planet, wprowadzając na rynek słuchawki PS500MM, w których zastosowano wielokrotnie... 99
     • Jazda kontrolowana 30 lis 2008, 22:00 Chcesz wiedzieć, jak i gdzie twoje dziecko jeździ twoim samochodem? Wręczaj kluczyki z brelokiem Lemur Autovision. Po powrocie dziecka odczytasz z breloka, jaką trasę pokonał kierowca, z jakimi prędkościami, czy nie używał zbyt pochopnie... 99
     • Gady wszech czasów 30 lis 2008, 22:00 Zauropod po wykluciu się z jaja ważył zaledwie 10 kg. Przybierał na wadze 3 kg dziennie, aż osiągnął masę 100 ton. Teoretycznie, według praw rządzących światem zwierząt, tak olbrzymie stworzenia nie mogły istnieć. Tymczasem... 100
     • Koniec płaskiego ekranu 30 lis 2008, 22:00 Trójwymiarową telewizję już za rok chce uruchomić sieć komórkowa Orange. Programy byłyby nadawane przez Internet i dostępne także w Polsce. 104
     • Akrobaci kryzysu 30 lis 2008, 22:00 Każdy Niemiec ma dostać od kanclerz Merkel pod choinkę bon o wartości 500 euro. Brytyjski premier Brown z pomocą fiskusa zabiera bogatym, by rozdać biednym. Premier Zapatero rozważa nacjonalizację prywatnych majątków na wybrzeżu Hiszpanii. W dobie kryzysu europejscy politycy... 106
     • Polskie orły 30 lis 2008, 22:00 Aż 20 milionów Polaków żyje dziś poza krajem. Wśród najbardziej zasłużonych dla świata Polonusów jest też wielu mało znanych, którzy swymi talentami, inwencją i wyobraźnią przekraczali granice geograficzne, intelektualne, a nawet pozaziemskie. 110
     • Dynastia Sarkozych 30 lis 2008, 22:00 Francuzi mogą sobie darować oglądanie seriali. Mają prezydenta. Codzienna porcja informacji o Nicolasie Sarkozym przypomina mydlaną operę. Nakręcaniu jego popularności służy już nie tylko Carla Bruni, ale też jego synowie Jean i Pierre. 114
     • Dookoła świata 30 lis 2008, 22:00 116
     • Europa i reszta 30 lis 2008, 22:00 Amerykanin w Europie „Obama nie będzie dzień i noc zajmować się ożywianiem stosunków z Europą" – skonstatował liberalny niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zajmie się natomiast ożywieniem... 116
     • Kryzys w kieliszku 30 lis 2008, 22:00 Sześć razy więcej wódki niż w tym samym okresie przed rokiem zalega w rosyjskich magazynach. – Ludzie muszą oszczędzać na wszystkim, nawet na alkoholu – tłumaczy fatalne wyniki sprzedaży w branży monopolowej Paweł Szapkin,... 116
     • Okiem Brytyjczyka - Szokująca wizja 30 lis 2008, 22:00 Edward LucasAngielski dziennikarz i publicysta, korespondent „The Economist" w Europie Środkowej i WschodniejCzy Brytyjczycy zorganizowali zamach na Sikorskiego? A może spiskowali z sowieckimi władzami, by go zabić? Wątpię.... 117
     • Polski ślad w sprawie JFK 30 lis 2008, 22:00 Czy peerelowskie tajne służby brały udział w zabójstwie Johna F. Kennedy’ego? 118
     • Potwór superstar 30 lis 2008, 22:00 Chcesz zostać gwiazdą? Zostań zbrodniarzem albo ofiarą. 124
     • Krótki film o Zagładzie 30 lis 2008, 22:00 Przez wiele lat Izrael nie chciał pamiętać. Bolesny temat Zagłady był wstydliwy. 128
     • Recenzje 30 lis 2008, 22:00   130
     • Płyta 30 lis 2008, 22:00 Osiecka, od swojej śmierci 11 lat temu, stała się kultową autorką poezji kobiecej. Nosowska podbiła nasze serca płytą „UniSexBlues" i „Hey Unplugged".Połączenie nazwisk Nosowska i Osiecka jest więc połączeniem... 130
     • Teatr 30 lis 2008, 22:00 Teatr Krystyny Jandy wyrobił sobie taką markę, że każdy spektakl pełną widownię ma zapewnioną. Nie inaczej jest w wypadku „Boga" według Woody’ego Allena. Sztukę reżyseruje sama Janda, a przez telefon słyszymy głos... 130
     • Film 30 lis 2008, 22:00 Wielkie nazwiska – i takież rozczarowanie. Al Pacino i Robert De Niro lata świetności mają już za sobą. Filmu nie ratuje też fabuła. Dwaj podstarzali policjanci dostają ostatnie poważne zadanie – mają wyśledzić seryjnego... 130
     • Książka 30 lis 2008, 22:00 W roku 2000 Archer był kandydatem torysów w wyborach burmistrza Londynu. Były poseł i autor książkowych bestsellerów wydawał się kandydatem zdolnym pokonać ludowego trybuna Kena Livingstone’a. Zamiast efektownego sukcesu Archer... 130
     • Film 30 lis 2008, 22:00 Opancerzone hummery prują przez pustynię, a w nich żołnierze elitarnego Pierwszego Batalionu Zwiadowczego US Army. Prymitywni, przerażeni i zindoktrynowani. Strach zabijają agresją i świntuszeniem. Fedainów, których się boją,... 130
     • Książka 30 lis 2008, 22:00 Nietrafione decyzje jurorów The Man Booker Prize zdarzają się niezwykle rzadko. Tu, niestety, mamy do czynienia z wyjątkiem. Reklamowana jako „powieść słodko-gorzka" książka Irlandki (rocznik 1962) smakuje jak leniwe w barze... 130
     • Wprost na weekend 30 lis 2008, 22:00 „The Rocker", reż. Peter Cattaneo, USA 2008. Perkusista troglodyta pamiętający najgorsze czasy pudel metalu lat 80. wraca na scenę! Dla fanów ciężkich brzmień i jeszcze cięższego dowcipu. | polska premiera 5.12.08Fisz Emade... 132
     • Niecodzienne przedmioty codzienne 30 lis 2008, 22:00 Mieć szezlong projektu Marca Newsona, na którym prężyła się Madonna? To może być trudne, bo taki mebel kosztuje nawet 3 mln zł. Ale można mieć inne designerskie meble. 136
     • Odświętna pomoc 30 lis 2008, 22:00 Gdy zaczyna się sezon dobroczynności, chcemy się upewnić, że stać nas na bezinteresowne pomaganie innym. I choć utwierdzamy się w przekonaniu, że mamy wielkie serca, daleko nam do Amerykanów czy Skandynawów. Pomagamy od święta, a... 140
     • Z Celtami na stoku 30 lis 2008, 22:00 Nie każdy rejon może się pochwalić tradycjami narciarskimi sięgającymi 2500 lat! I nartami używanymi jako oręż w walce. Bawarczycy utrzymują, że w ich rejonie na nartach jeździli już starożytni Celtowie. Już pierwszego dnia tę... 142
     • Superb z bagien 30 lis 2008, 22:00 W relacji ceny do wielkości flagowa limuzyna Škody nie ma sobie równych. 148
     • Dzieło sztuki w garażu 30 lis 2008, 22:00 Istnieją samochody, które drożeją szybciej, niż przyspieszają do 100 km/h 150
     • Gwiezdny cyrk 30 lis 2008, 22:00 W światowej czołówce skoczków narciarskich są obecnie osoby, których biografie przypominają głośnych pisarzy, filmowców czy muzyków rockowych. 152
     • Wprost z sieci 30 lis 2008, 22:00 154
     • Pogadajmy... 30 lis 2008, 22:00 Chcesz porozmawiać przez komunikator internetowy, ale właśnie zawiesiło ci się Gadu-Gadu? Nie wpadaj w panikę. Możesz wybrać inny program. Sieciowych aplikacji do darmowych rozmów jest wiele. Oferują coraz więcej – można na nich... 154
     • Z blogu 30 lis 2008, 22:00 Kryzys w Google Polacy obawiają się kryzysu, starają się być na bieżąco z notowaniami na giełdzie i boją się o swoje pieniądze – widać to w Internecie. Analiza pytań wpisywanych w wyszukiwarkę Google przez mieszkańców Polski... 154
     • Człowiek w sieci 30 lis 2008, 22:00 Kubica poszukiwany Robert Kubica to nie tylko król Formuły 1, ale też król Internetu. Jako jedyny Polak znalazł się na liście 100 najczęściej poszukiwanych w sieci ludzi sportu. Ranking opublikował portal lalistawip.com. Nasz rodak... 154
     • Słownik 30 lis 2008, 22:00 DNS (ang. Domain Name System) – system serwerów i protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla sieci komputerowej. Np. nazwa domeny www.wprost.pl może zostać zamieniona... 154
     • Interankieta 30 lis 2008, 22:00 Julia Pitera polityk, minister w rządzie Donalda Tuska Gdzie szukasz informacji? Wchodzę na stronę mojej poczty służbowej, dlatego że jest mi ona niezbędna. Poza tym nie serfuję specjalnie po Internecie, chyba że jest to konieczne. Jakich... 154
     • Szukaj z "Wprost"... 30 lis 2008, 22:00 Szukaj z „Wprost"... świątecznych podróży: 1. rezerwacje.wprost.pl 2. allewakacje.pl 3. wycieczki.onet.pl 4. www.wakacje.pl 5. www.telewczasy.pl 6. www.eholiday.pl 7. traveligo.pl 8. www.itaka.pl 9. www.dobrewczasy.pl 10.... 154
     • Antysalon 30 lis 2008, 22:00   156
     • Gwiazdy jeżdżą po sobie 30 lis 2008, 22:00 Polskie celebrities kłócą się na potęgę. Tabloidy ekscytują się pojedynkiem Doda – Steczkowska, chyba jedyną okrasą show „Gwiazdy tańczą na lodzie". Podobno awantury są wyreżyserowane! Fotoreporterzy sfotografowali... 156
     • Wzloty 30 lis 2008, 22:00 1. Tomasz Raczek Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski zostali uhonorowani Różą „Gali" jako piękna para i wystąpili u Tomasza Lisa. Wprawdzie w TVP wybuchła z tego powodu afera, ale Raczek znowu jest na topie. 2. Anna Przybylska... 156
     • Upadki 30 lis 2008, 22:00 1. Artur Boruc Najpierw wyleciał z reprezentacji. Kiedy wrócił, zawalił bramkę i Polska przegrała ze Słowacją. Porzucił żonę z dwumiesięcznym dzieckiem i związał się z eksnarzeczoną gangstera. Komentarz zbędny. 2. Madonna Kilka... 156
     • Zbigniew Salonowy 30 lis 2008, 22:00 Zbigniew Ćwiąkalski najwyraźniej ma dość przydomka „minister laptop". Teraz pasuje do niego określenie „minister casanowa". Jak donoszą tabloidy, balował na imprezie pewnego miesięcznika w towarzystwie uroczej... 156
     • Playback 30 lis 2008, 22:00 Minister zdrowia Ewa Kopacz i szef klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski 158
     • Skibą w mur - Obszarpani nadziani 30 lis 2008, 22:00 Szef mafii paliwowej Henryk Musialski jest fanem zespołu Dżem i nosi się jak hipis. Cała Polska widziała długowłosego kudłacza odzianego niczym prorok z Woodstock, jak pijany pojawił się na rozprawie sądowej i tłumaczył, że do... 159
     • Alfabet koalicji 30 lis 2008, 22:00 Dzień po tym, jak Lech Kaczyński zorganizował w Gruzji zamach na siebie, Donald Tusk przelał krew za wolność naszą i waszą! Serio. Podobno bardzo boleśnie skaleczył się w palec podczas wizyty w Londynie.Wizyta na Wyspach była bardzo... 160
     • Alfabet opozycji 30 lis 2008, 22:00 Seksistowska, ale smaczna historyjka z okolic Elżbiety Kruk. Kiedy feralnego dnia była szefowa Rady Tego i Owego pojawiła się rano w Sejmie, jej partyjni koledzy nie mieli najmniejszych wątpliwości, że jest zalana w trupa. Szybko sformowano... 161
     • Nie tylko dla kobiet - Gorzkie lekarstwo 30 lis 2008, 22:00 Moda na teorie ekonomiczne przypomina stolik barmana na statku podczas sztormu. Kiedy już wszystkie szklanki stłukły się o jedną ścianę, mimo to próbujemy je napełnić przed zderzeniem z drugą ścianą.O Alanie Greenspanie mówi się,... 162

     ZKDP - Nakład kontrolowany