Polski ślad w sprawie JFK

Polski ślad w sprawie JFK

Czy peerelowskie tajne służby brały udział w zabójstwie Johna F. Kennedy’ego?
Przyjacielem Lee Harveya Oswalda, mordercy amerykańskiego prezydenta, był George de Mohrenschildt. Do 1952 r. posługiwał się polskim paszportem. Prawdopodobnie był sowieckim agentem.

Po tym jak 22 listopada 1963 r. w Dallas Lee Harvey Oswald zastrzelił prezydenta Johna F. Kennedy’ego  George (Jerzy) De Mohrenschildt i jego żona Jeanne LeGon byli wnikliwie śledzeni przez CIA. Tylko w 1964 r. amerykańskie służby odnotowały kilkadziesiąt spotkań George'a De Mohrenschildta z przedstawicielem polskiego Biura Radcy Handlowego na Haiti Włodzimierzem Galickim. Kontakty te trwały do lutego 1966 r., gdy Mohrenschildtowie opuścili Haiti na pokładzie zachodnioniemieckiego statku handlowego. Była to pierwsza z wielu ucieczek De Mohrenschildta, które poprzedziły jego śmierć. Co wiedział i przed kim uciekał?Jurij von Mohrenschildt urodził się 17 kwietnia 1911 r. w Mozyrzu na Białorusi. Jego ojciec Sergiusz von Mohrenschildt najpierw był nauczycielem w gimnazjum, a później został wiceprezesem firmy naftowej Nobel w Baku (należącej do jednego z braci słynnego Alfreda Nobla). W tym czasie pełnił funkcję marszałka szlachty guberni mińskiej, a po wybuchu rewolucji był przez chwilę wiceministrem rolnictwa sowieckiej republiki białoruskiej. W 1922 r. znalazł się w polskim Wilnie, gdzie z powrotem stał się nauczycielem, a nawet dyrektorem rosyjskiego gimnazjum. George (Jerzy) zdał polską maturę w 1929 r. w gimnazjum w Wilnie. Później odbył półtoraroczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, którą w 1931 r. ukończył jako sierżant kandydat na podporucznika. Po czym zapisał się z polskim paszportem, jako Jerzy von Mohrenschildt, na studia do Szkoły Handlowej w Antwerpii. Następnie na uniwersytecie w Liège napisał doktorat o bogactwach naturalnych Ameryki Łacińskiej. W 1938 r. z dużą wówczas sumą 10 tys. USD (rzekomo będącą odszkodowaniem za majątek matki na ziemiach polskich) przyjechał do USA.
Po wybuchu wojny w 1939 r. rzekomo nie zdążył na ostatni rejs „Batorym". Później, podobno dla konsula RP w Nowym Jorku Sylwina Strakacza, nakręcił film dokumentalny o ruchu oporu w Warszawie (zdjęcia miał otrzymać od neutralnych jeszcze wówczas Amerykanów lub – co bardziej prawdopodobne – od hitlerowskiego koncernu UFA Film). Wówczas wywiad brytyjski ostrzegł Amerykanów, że Jerzy (już George) może pracować dla Niemców. Zamieszanie wokół jego osoby sprawiło, że zmienił trochę swoje nazwisko - na George De Mohrenschildt. W 1942 r. ożenił się z córką milionera, ale był to krótki związek, podobnie jak kolejne, zawarte w 1949 r. i w 1951 r. (również z córkami milionerów). Małżeństwa miały jednak tę zaletę, że pozwalały na zapłacenie zaległych wysokich rachunków.
W 1942 r. George De Mohrenschildt został zatrzymany przez FBI. Jak sam twierdził, za „szkicowanie na plaży". Faktycznie był podejrzewany o fotografowanie instalacji wojskowych nad Zatoką Meksykańską. W 1945 r. do swego nieprzeciętnego wykształcenia wciąż jeszcze jako obywatel Polski (obywatelem amerykańskim został w 1952 r.) dorzucił tytuł magistra geologii ze specjalizacją w poszukiwaniach ropy naftowej.
Czwarte małżeństwo z projektantką mody Jeanne LeGon, czasem podającą się za Francuzkę, urodzoną jako Rosjanka Jewgienija Fomienko, okazało się najdłuższe (formalnie trwało w latach 1958-1975). LeGon, zanim związała się z De Mohrenschildtem, rozwiodła się z długoletnim partnerem w występach tanecznych Sergiuszem Bogojawleńskim, który oskarżył ją o szpiegostwo. W 1960 r. Mohrenschildtowie wyruszyli na pieszą wędrówkę – jak tłumaczyli, „archeologiczną" lub „geologiczną" – od granicy Meksyku z Teksasem do Panamy. Kręcili przy tym amatorskie filmy. W Meksyku spotkali się z sowieckim aparatczykiem Anastazym Mikojanem. W małym środowisku „białych" Rosjan w Dallas Mohrenschildtowie byli uważani za ekscentryczną parę ateistów. Konserwatywne środowisko uważało ich za lewicowców.
Gdy w Dallas pojawiło się małżeństwo Oswaldów, tylko Mohrenschildtów nie raził ich radykalizm. Większość emigrantów zraził do Oswalda jego skrajny marksizm manifestowany chęcią natychmiastowej walki zbrojnej z kapitalizmem. Znajomość ta była na tyle bliska, że Oswald w podaniu o pracę w 1963 r. wskazał De Mohrenschildta jako najbliższą osobę. Znany i potwierdzony źródłowo okres bliskiego kontaktu Mohrenschildtów i Oswaldów trwał około 8 miesięcy: od końca sierpnia (lub września) 1962 r. do 19 kwietnia 1963 r.
Trudno sobie wyobrazić większe przeciwieństwa niż Oswald i De Mohrenschildt. George był po pięćdziesiątce, a Oswald miał nieco ponad 20 lat. Pierwszy był gruntownie wykształconym poliglotą, drugi – samoukiem z maturą. Największym jednak kontrastem wydaje się pochodzenie społeczne. De Mohrenschildt był arystokratą (pochodził z rodziny tzw. baronów inflanckich) i dobrze znał amerykańską elitę (m.in. rodzinę żony JFK czy klan Bushów). Oswald był zaś robotnikiem. Według niektórych źródeł, mówił po rosyjsku „zastanawiająco płynnie (choć z błędami)" .
Lee Harvey Oswald spędził w sowieckiej Rosji 2 lata i 10 miesięcy (1959-1962). Trafił tam zaraz po odbyciu służby wojskowej w piechocie morskiej. Służył w latach 1956-1959 głównie w Japonii, w bazie lotniczej Atsugi. Był operatorem radaru w jednostce ściśle związanej z lotami samolotów szpiegowskich nad ZSRR. Zwolnił się z wojska, by „pomagać w utrzymaniu chorej matki". We wrześniu 1959 r. loty samolotów szpiegowskich U-2 zostały zawieszone. Gdy wznowiono je 1 maja 1960 r., U-2 został zestrzelony. Przypadek? Nie, ktoś przekazał Rosjanom dane umożliwiające namierzenie samolotu. Do USA Oswald wrócił wraz z rosyjską żoną Mariną, siostrzenicą pułkownika KGB.
Na niewyjaśnioną rolę De Mohrenschildta w zabójstwie Kennedy’ego zwrócił uwagę generał Ion Mihai Pacepa, były szef wywiadu rumuńskiego (uciekł do USA w 1978 r.). W swojej najnowszej książce „Programmed to Kill: Lee Harvey Oswald" („Zaprogramowany do zabijania", Chicago 2007 r.) Pacepa dowodzi, że De Mohrenschildt był oficerem wsparcia Oswalda. Oficerem prowadzącym był Walery Kostikow, alias Kostin, z ambasady ZSRR w Mexico City, z którym Oswald także kontaktował się osobiście.
KGB miało zwerbować Oswalda już w latach 1956-1957 w Atsugi w Japonii. Najbardziej przekonującym dowodem na potwierdzenie tej hipotezy jest „Historyczny dziennik" Oswalda. Rzekomo miał go prowadzić po przekroczeniu fińskiej granicy we wrześniu 1959 r. Ów dowód fascynacji Oswalda sowiecką kulturą został niewątpliwie napisany później przez kogoś innego, i to z KGB. Oswald go tylko przepisał, niezbyt uważanie. W „Dzienniku" znajdujemy wiele dziwacznych dla przeciętnego Amerykanina śladów języka używanego przez Brytyjczyków, wreszcie – wyraźny ślad fuszerki w robocie KGB – takie błędy, jak podawanie sowieckich cen w „nowych" rublach w 1960 r., podczas gdy weszły one do obiegu dopiero w 1961 r. Trudno o wyraźniejszy moskiewski ślad w tej zbrodni. „Dziennik", tak jak inne podobne dokumenty używane przez nielegałów (sowieckich agentów udających normalnych obywateli), miał na celu chronologiczne ułożenie nieprawdziwego życiorysu na wypadek konieczności tłumaczenia się władzom (miał pełnić funkcję ściągawki).
15 kwietnia 1963 r. Oswald strzelał (niecelnie) do emerytowanego generała Edwina A. Walkera, który miał prawicowe poglądy. Cztery dni później Mohrenschildtowie wyjechali na Wschodnie Wybrzeże, po drodze wpadając jeszcze na dwie doby do Dallas (Oswald był już w Nowym Orleanie). Na początku czerwca 1963 r. wyjechali na Haiti. Tam George oficjalnie poszukiwał ropy i tam zastała go tragedia w Dallas. Tam też spotykał się kilkadziesiąt razy z Włodzimierzem Galickim, szefem Biura Radcy Handlowego w Port-au-Prince (podległego dość luźno ambasadzie PRL w Meksyku). Czy Mohrenschildt (oficer wsparcia Oswalda) wyjaśniał przy pomocy Galickiego swoją rolę w sprawie zabójstwa JFK? Spośród państw bloku wschodniego jedynie Polska miała placówkę dyplomatyczną na Haiti. W lutym 1965 r. PRL kupiła za pośrednictwem Galickiego włókno sizalowe z plantacji, w której 20 proc. udziałów miał De Mohrenschildt. Było to wymarzone alibi dla spotkań Galickiego z De Mohrenschildtem odnotowanych przez CIA (Amerykanie doliczyli się ich 34 w 1964 r.). Spotkań było zapewne więcej, inwigilację CIA zaczęła organizować dopiero w marcu 1964 r. dzięki meldunkowi od amerykańskiego obywatela. Według agenta, w spotkaniach De Mohrenschildta z Galickim brał udział jeszcze jeden Polak, Wojciech Stawiński (z Uniwersalu), który deklarował spędzenie na Haiti od 7 do 10 dni. Stawiński był zapewne zaufanym kurierem i tydzień czy 10 dni zaczekał w słońcu Haiti na wysmarowanie odpowiedzi – najpewniej dla KGB.
O bliskości kontaktów świadczy jedno z doniesień źródła CIA mówiące, że De Mohrenschildt i Galicki wyszli pewnej letniej niedzieli o dziewiątej rano na plażę tylko we dwóch i wrócili, także sami, o godzinie 21. Agenci CIA informowali, że De Mohrenschildt widywał się z Galickim nawet pięć razy w tygodniu. Skąd potrzeba tak częstych spotkań? Korpus dyplomatyczny na Haiti był niewielki i Galicki zapewne się zdrowo nudził. Ale przecież De Mohrenschildt miał pełne ręce roboty, poszukując ropy i starając się spieniężyć sizal.
Po zamordowaniu JFK zaczęli ginąć ludzie, którzy byli jakoś związani ze sprawą. Jedenaście miesięcy po zamachu w Dallas, 12 października 1964 r., zamordowano Mary Pinchot Meyer, kochankę JFK, z którą był związany przed zamachem. Prawdopodobnie wiedziała coś, co mogłoby naprowadzić komisję Warrena (badającą zabójstwo JFK) na rosyjski ślad. Upozorowano napad na tle seksualnym zakończony strzałem z pistoletu, którego nigdy jednak nie znaleziono. Pętla zaczęła się zaciskać wokół tych, którzy coś wiedzieli. Wiele lat później George De Mohrenschildt zniknął z Europy, gdy chciał z nim porozmawiać holenderski dziennikarz Willem Oltmans, aby następnie odnaleźć się w Dallas. Potem na wiele miesięcy dobrowolnie udał się do szpitala psychiatrycznego. Czy szukał azylu przed ścigającymi go mordercami? 29 marca 1977 r., w przeddzień złożenia swoich kolejnych zeznań, tym razem przed Komisją Parlamentarną Izby Reprezentantów ds. Zabójstw (Select House Committee on Assassinations), George – według oficjalnej wersji – strzelił sobie w gardło, zostawiając list w obronie niewinności Oswalda, a także kilka ciepłych słów dla Nikity Chruszczowa.
Okładka tygodnika WPROST: 49/2008
Więcej możesz przeczytać w 49/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 3
 • hihitnick   IP
  szajsu dla użytecznych idiotów faktycznie sporo
  • antoni.wrega@wp.pl   IP
   Jest 1 milion stron dokumentów CIA i FBI odtajnionych na mary+ferrell. PRZESADZASZ!
   • dariush417@interia.pl   IP
    Troche niezwykle ale w wielkiej Polityce jest wszystko mozliwe,dlaczego Ameryk utajnili wszystko na t.t podobno az 2064 czyli uplynie 100l.?

    Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2008 (1354)

    • Poczta 30 lis 2008, 22:00 Bierz obraz i w nogiJestem zachwycony artykułem „Bierz obraz i w nogi" (nr 48). Od 15 lat zajmuję się rynkiem sztuki zawodowo i wreszcie ktoś odważył się napisać to, co widzi kolekcjoner, a nie krytyk lub niedouczony... 6
    • Na stronie - Niewidzialna ręka premiera 30 lis 2008, 22:00 Donaldowi Tuskowi coraz częściej zdarza się spać cztery godziny na dobę 7
    • Jacy jesteśmy 30 lis 2008, 22:00 Pijany jak Polak. Polak antysemita i rusofob. Polak złodziej, Polak średniowieczny katolik. Polak cierpiętnik i Polak malkontent. Czy to wszystko, co Polacy o sobie sądzą i co o nas sądzą cudzoziemcy, to prawdy, czy mity? W większości mity. Powstały one wiele dziesięcioleci temu. 8
    • Skaner 30 lis 2008, 22:00 20
    • Co odkrył Baliszewski 30 lis 2008, 22:00 Dziesiątki historyków i publicystów przypisuje sobie to, co w związku ze śmiercią gen. Władysława Sikorskiego odkrył współpracownik „Wprost" Dariusz Baliszewski. Wiele z tych odkryć opublikował na łamach... 20
    • Taj Mahal Palace 30 lis 2008, 22:00 Bombaj 21
    • Dobroczynność podatników 30 lis 2008, 22:00 Kryzys 21
    • Wieczny przedmiot pożądania 30 lis 2008, 22:00 Wystawa 21
    • Dossier 30 lis 2008, 22:00 „Miliony matek i ojców nie śpią po nocach, zastanawiając się, czy ich wypłata wystarczy na pokrycie rachunków, które muszą płacić"Barack Obama w radiowym przemówieniu „Obniżenie stawek podatku VAT jest być może... 22
    • Pytania niepolityczne - Lubię zielone 30 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Elżbietą Jakubiak, posłanką PiS, byłą minister sportu, dekoratorką wnętrz.Sejm potrzebuje dekoratora wnętrz?Zdecydowanie tak. Chociażby po to, żeby w końcu wymienić paskudne sztuczne kwiaty na prawdziwe. Wielu posłów... 22
    • Konfrontacje 30 lis 2008, 22:00 Czy prezydent Lech Kaczyński słusznie zawetował ustawę o odrolnieniu gruntów rolnych w granicach miast?TAK – Andrzej SADOWSKI, wiceprezydent Centrum im. Adama SmithaUstawa utrzymuje nieostre definicje gruntu rolnego i leśnego,... 23
    • Wykrywacz kłamstw 30 lis 2008, 22:00 „PO wspiera po prostu pewien typ trzecioświatowego kapitalizmu, gdzie nie mamy Gatesów, tylko różnych panów, których nazwisk nie wymienię " – powiedział Jarosław Kaczyński na sejmowej konferencji... 23
    • Koalicja do końca 30 lis 2008, 22:00 Barometr 24
    • Wprost z księgarni 30 lis 2008, 22:00 Poleca Robert Gwiazdowski, szef Centrum im. Adama Smitha.„Doktrynę szoku" Naomi Klein polecam, choć nie bez złośliwości. Nie zgadzam się dosłownie z niczym, co jest tam napisane, ale wszystko mnie w tej publikacji zaciekawiło.... 24
    • Wydarzenia - Kraj 30 lis 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw zdrowotnych: o ZOZ-ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę służby zdrowia. Jak powiedział, „nie dopuści do prywatyzacji służby zdrowia".Dłuższe... 26
    • Wydarzenia - Świat 30 lis 2008, 22:00 Co najmniej 155 osób zginęło, a 327 odniosło obrażenia w zamachach w Bombaju. Ofiar może być znacznie więcej. Do aktów terroru przyznali się Mudżahedini Dekanu. Według indyjskich mediów, to fikcyjna nazwa organizacji powiązanej z... 28
    • Przegląd prasy zagranicznej 30 lis 2008, 22:00 Seria nad prezydentamiEurasia Daily MonitorUnijna niemoc 23 listopada o zmroku ogień maszynowy od strony rosyjskiego posterunku zmusił prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego i Polski Lecha Kaczyńskiego do skrócenia wizyty wśród... 30
    • Puls gospodarki 30 lis 2008, 22:00 Rolnicy specjalnej troskiSkargę na wybrane przepisy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników skieruje do Trybunału Konstytucyjnego Business Centre Club.Obecnie KRUS jest głęboko niesprawiedliwy – mówi „Wprost" prof.... 32
    • Zapytaj wprost - Stoję na bramce 30 lis 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Zbigniew Chlebowski. 34
    • Nauczyciel z ulicy 30 lis 2008, 22:00 Nie rzucają świec dymnych, nie palą opon ani nie okupują rządowych budynków. Ale ich związkowi przywódcy są zadymiarzami pełną gębą. 36
    • Układ paliwowy 30 lis 2008, 22:00 Śledztwo w sprawie mafii paliwowej podzielono za rządów PiS na ponad 150 wątków i rozesłano do różnych prokuratur. Część z tych śledztw jest już umorzona. I mogłoby to wyglądać na zaplanowane działanie. Największa afera III RP, jak twierdzili politycy PiS, została zamieciona... 38
    • Zabójcze komando 30 lis 2008, 22:00 Byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i działających w opozycji księży mogli zamordować ci sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Kto stworzył oddział egzekutorów?To były trzy osoby: kobieta o krótkich jasnych włosach... 42
    • Ryba po polsku - Nowe szaty chama 30 lis 2008, 22:00 Jako wyrafinowany smakosz chamstwa z podziwem i przyjemnością obserwuję, jak ludzie, których miałem za ogładzonych, a nawet subtelnych, po zatopieniu się w polityce chamieją. Gwałtownie i ochoczo. Wybijają się na chamstwo, jakby... 45
    • Kod mózgu 30 lis 2008, 22:00 Proste impulsy elektromagnetyczne wyzwalają w mózgu metafizyczne doznania. U wielu stymulowanych w ten sposób ludzi można wywołać poczucie obcowania z Chrystusem, Mahometem lub Buddą. Ludzki mózg fascynuje ogromem swoich możliwości i budzi strach, bo nie wiemy, do czego jest... 48
    • Człowiek tygodnia - Instrukcja obsługi premiera 30 lis 2008, 22:00 Donald Tusk odciął się od gęby polityka leniwego i niefrasobliwego. Teraz widać jego pracowitość 60
    • Wojna tytoniowa 30 lis 2008, 22:00 20 mld zł to roczne wpływy z podatków od tytoniu - niewiele mniej niż deficyt budżetu w 2008 r. 64
    • Kłusownicy w Lotosie 30 lis 2008, 22:00 Granatem wrzuconym do stawu był raport analityka banku inwestycyjnego UniCredit CA IB (należy do włoskiej grupy finansowej UniCredit). Cenę docelową akcji Grupy Lotos oszacował on na zero złotych. 70
    • Tragarze fabryk 30 lis 2008, 22:00 Jeśli nie zdążymy wybudować stadionów na Euro 2012, możemy kupić używane. Niemiecki Klagenfurt rozważa sprzedaż Hypo-Areny. Z przeprowadzką 32-tysięcznego obiektu nie byłoby problemu. Rodzinna firma Pol-Inowex z Lublina może go w kilka miesięcy rozmontować, przewieźć i złożyć... 74
    • Amerykański dom 30 lis 2008, 22:00 Tylko 3 tysiące złotych kosztuje metr kwadratowy mieszkania albo domu w dobrej dzielnicy Chicago. To mniej, niż trzeba zapłacić, kupując mieszkanie w bloku w średniej wielkości mieście powiatowym w Polsce. 76
    • Głos z Ameryki - Proces Greenspana 30 lis 2008, 22:00 „Oglądam w telewizji transmisję przesłuchania. Jakiś śledczy przesłuchuje Alana Greenspana i jeszcze jednego faceta. Wygląda na to, że wrócił »wielki terror«, ale dla odmiany nie u nas. Co się dzieje? Czy tych wszystkich... 80
    • Późny geniusz 30 lis 2008, 22:00 Żeby stworzyć coś rzeczywiście wielkiego, nowatorskiego i rewolucyjnego, trzeba być młodym. Tylko wtedy ma się świeży i czysty umysł. Geniusz w powszechnym przekonaniu wiąże się z młodością. To mit. Geniuszem można być także w późnym wieku. 82
    • Drukowanie pamięci 30 lis 2008, 22:00 Molestowanie seksualne dzieci jest rzeczywistym problemem. Skala tego zjawiska prezentowana w mediach to jednak wymysł terapeutów. Dla nich odkrywanie w pamięci pacjentów śladów wykorzystywania okazało się po prostu dobrym biznesem. 88
    • Paranoja świata 30 lis 2008, 22:00 Rozmowa z profesorem Danielem Freemanem, psychiatrą w King’s College London, autorem książki „Paranoia: The 21st-century Fear" 92
    • Afrodyzjak podglądactwa 30 lis 2008, 22:00 Większość kobiet nie lubi pornografii i ocenia ją negatywnie – twierdzono do niedawna. Bodźce wzrokowe nie mają dla pań większego znaczenia. Podniecają je zaloty, uwodzenie, pieszczoty, uczuciowe relacje. To jednak mit. 96
    • Know-how 30 lis 2008, 22:00   98
    • Psycholog na czterech łapach 30 lis 2008, 22:00 Psy potrafią odczytać emocje właścicieli nie gorzej niż ludzie – dowodzą naukowcy z University of Lincoln. Spotykając nową osobę, patrzymy uważniej na prawą stronę jej twarzy. Najprawdopodobniej właśnie ta część naszego... 98
    • Seks nastolatków 30 lis 2008, 22:00 Nastolatki rozpoczynające współżycie przed 15. rokiem życia dużo czasu spędzały, oglądając telewizję. Poza tym miały obniżoną samoocenę, złe relacje z rodzicami i słabe wyniki w nauce. Według psycholog dr Janet Hyde, telewizja... 98
    • Książka - Legenda i historia 30 lis 2008, 22:00 Czy opowieść o królu Arturze to legenda, czy historia? Brian Haughton w książce „Ukryta historia" twierdzi, że i jedno, i drugie. Wedle jednej z teorii, król Artur był rzymsko-brytyjskim wodzem o imieniu Ambrosius Aurelianus,... 98
    • Trawka na alzheimera 30 lis 2008, 22:00 Marihuana hamuje starzenie się mózgu, a nawet stymuluje tworzenie się nowych komórek nerwowych – twierdzi psycholog prof. Gary Wenk z Ohio State University. Takie działanie wykazuje tetrahydrokannabinol (THC), główny psychoaktywny... 98
    • Człowiek i gadżet 30 lis 2008, 22:00   99
    • Gigabajty w światłowodach 30 lis 2008, 22:00 Znamy już parametry nowej wersji złącza USB. USB 3.0 SuperSpeed będzie aż 10-krotnie szybsze od poprzednika, USB 2.0. Transfer 1 GB danych ma trwać zaledwie 3,3 sekundy w porównaniu z 33 sekundami przy wykorzystaniu obecnej wersji.... 99
    • Zatrzymane w kadrze 30 lis 2008, 22:00 Idziesz ulicą. Zainteresował cię film reklamowany na billboardzie. Wyciągasz telefon Nokia, robisz pstryk i… znasz już szczegóły dotyczące obrazu. Ba, możesz na ekranie komórki natychmiast obejrzeć zwiastun filmu, dowiedzieć... 99
    • Zapłata zegarkiem 30 lis 2008, 22:00 Eleganckiego zegarka na rękę austriackiej firmy Laks można używać jako mp3 lub urządzenia do określania dni płodnych kobiety. Wtajemniczeni twierdzą, że zegarek wskazuje nawet dokładny czas. Główne zadanie chronometru jest jednak inne... 99
    • Bezpieczne słuchawki 30 lis 2008, 22:00 Wielbicielom gier komputerowych, przesiadującym godzinami przed monitorami ze słuchawkami na uszach, groziła głuchota. Z pomocą przyszła im firma Able Planet, wprowadzając na rynek słuchawki PS500MM, w których zastosowano wielokrotnie... 99
    • Jazda kontrolowana 30 lis 2008, 22:00 Chcesz wiedzieć, jak i gdzie twoje dziecko jeździ twoim samochodem? Wręczaj kluczyki z brelokiem Lemur Autovision. Po powrocie dziecka odczytasz z breloka, jaką trasę pokonał kierowca, z jakimi prędkościami, czy nie używał zbyt pochopnie... 99
    • Gady wszech czasów 30 lis 2008, 22:00 Zauropod po wykluciu się z jaja ważył zaledwie 10 kg. Przybierał na wadze 3 kg dziennie, aż osiągnął masę 100 ton. Teoretycznie, według praw rządzących światem zwierząt, tak olbrzymie stworzenia nie mogły istnieć. Tymczasem... 100
    • Koniec płaskiego ekranu 30 lis 2008, 22:00 Trójwymiarową telewizję już za rok chce uruchomić sieć komórkowa Orange. Programy byłyby nadawane przez Internet i dostępne także w Polsce. 104
    • Akrobaci kryzysu 30 lis 2008, 22:00 Każdy Niemiec ma dostać od kanclerz Merkel pod choinkę bon o wartości 500 euro. Brytyjski premier Brown z pomocą fiskusa zabiera bogatym, by rozdać biednym. Premier Zapatero rozważa nacjonalizację prywatnych majątków na wybrzeżu Hiszpanii. W dobie kryzysu europejscy politycy... 106
    • Polskie orły 30 lis 2008, 22:00 Aż 20 milionów Polaków żyje dziś poza krajem. Wśród najbardziej zasłużonych dla świata Polonusów jest też wielu mało znanych, którzy swymi talentami, inwencją i wyobraźnią przekraczali granice geograficzne, intelektualne, a nawet pozaziemskie. 110
    • Dynastia Sarkozych 30 lis 2008, 22:00 Francuzi mogą sobie darować oglądanie seriali. Mają prezydenta. Codzienna porcja informacji o Nicolasie Sarkozym przypomina mydlaną operę. Nakręcaniu jego popularności służy już nie tylko Carla Bruni, ale też jego synowie Jean i Pierre. 114
    • Dookoła świata 30 lis 2008, 22:00 116
    • Europa i reszta 30 lis 2008, 22:00 Amerykanin w Europie „Obama nie będzie dzień i noc zajmować się ożywianiem stosunków z Europą" – skonstatował liberalny niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zajmie się natomiast ożywieniem... 116
    • Kryzys w kieliszku 30 lis 2008, 22:00 Sześć razy więcej wódki niż w tym samym okresie przed rokiem zalega w rosyjskich magazynach. – Ludzie muszą oszczędzać na wszystkim, nawet na alkoholu – tłumaczy fatalne wyniki sprzedaży w branży monopolowej Paweł Szapkin,... 116
    • Okiem Brytyjczyka - Szokująca wizja 30 lis 2008, 22:00 Edward LucasAngielski dziennikarz i publicysta, korespondent „The Economist" w Europie Środkowej i WschodniejCzy Brytyjczycy zorganizowali zamach na Sikorskiego? A może spiskowali z sowieckimi władzami, by go zabić? Wątpię.... 117
    • Polski ślad w sprawie JFK 30 lis 2008, 22:00 Czy peerelowskie tajne służby brały udział w zabójstwie Johna F. Kennedy’ego? 118
    • Potwór superstar 30 lis 2008, 22:00 Chcesz zostać gwiazdą? Zostań zbrodniarzem albo ofiarą. 124
    • Krótki film o Zagładzie 30 lis 2008, 22:00 Przez wiele lat Izrael nie chciał pamiętać. Bolesny temat Zagłady był wstydliwy. 128
    • Recenzje 30 lis 2008, 22:00   130
    • Płyta 30 lis 2008, 22:00 Osiecka, od swojej śmierci 11 lat temu, stała się kultową autorką poezji kobiecej. Nosowska podbiła nasze serca płytą „UniSexBlues" i „Hey Unplugged".Połączenie nazwisk Nosowska i Osiecka jest więc połączeniem... 130
    • Teatr 30 lis 2008, 22:00 Teatr Krystyny Jandy wyrobił sobie taką markę, że każdy spektakl pełną widownię ma zapewnioną. Nie inaczej jest w wypadku „Boga" według Woody’ego Allena. Sztukę reżyseruje sama Janda, a przez telefon słyszymy głos... 130
    • Film 30 lis 2008, 22:00 Wielkie nazwiska – i takież rozczarowanie. Al Pacino i Robert De Niro lata świetności mają już za sobą. Filmu nie ratuje też fabuła. Dwaj podstarzali policjanci dostają ostatnie poważne zadanie – mają wyśledzić seryjnego... 130
    • Książka 30 lis 2008, 22:00 W roku 2000 Archer był kandydatem torysów w wyborach burmistrza Londynu. Były poseł i autor książkowych bestsellerów wydawał się kandydatem zdolnym pokonać ludowego trybuna Kena Livingstone’a. Zamiast efektownego sukcesu Archer... 130
    • Film 30 lis 2008, 22:00 Opancerzone hummery prują przez pustynię, a w nich żołnierze elitarnego Pierwszego Batalionu Zwiadowczego US Army. Prymitywni, przerażeni i zindoktrynowani. Strach zabijają agresją i świntuszeniem. Fedainów, których się boją,... 130
    • Książka 30 lis 2008, 22:00 Nietrafione decyzje jurorów The Man Booker Prize zdarzają się niezwykle rzadko. Tu, niestety, mamy do czynienia z wyjątkiem. Reklamowana jako „powieść słodko-gorzka" książka Irlandki (rocznik 1962) smakuje jak leniwe w barze... 130
    • Wprost na weekend 30 lis 2008, 22:00 „The Rocker", reż. Peter Cattaneo, USA 2008. Perkusista troglodyta pamiętający najgorsze czasy pudel metalu lat 80. wraca na scenę! Dla fanów ciężkich brzmień i jeszcze cięższego dowcipu. | polska premiera 5.12.08Fisz Emade... 132
    • Niecodzienne przedmioty codzienne 30 lis 2008, 22:00 Mieć szezlong projektu Marca Newsona, na którym prężyła się Madonna? To może być trudne, bo taki mebel kosztuje nawet 3 mln zł. Ale można mieć inne designerskie meble. 136
    • Odświętna pomoc 30 lis 2008, 22:00 Gdy zaczyna się sezon dobroczynności, chcemy się upewnić, że stać nas na bezinteresowne pomaganie innym. I choć utwierdzamy się w przekonaniu, że mamy wielkie serca, daleko nam do Amerykanów czy Skandynawów. Pomagamy od święta, a... 140
    • Z Celtami na stoku 30 lis 2008, 22:00 Nie każdy rejon może się pochwalić tradycjami narciarskimi sięgającymi 2500 lat! I nartami używanymi jako oręż w walce. Bawarczycy utrzymują, że w ich rejonie na nartach jeździli już starożytni Celtowie. Już pierwszego dnia tę... 142
    • Superb z bagien 30 lis 2008, 22:00 W relacji ceny do wielkości flagowa limuzyna Škody nie ma sobie równych. 148
    • Dzieło sztuki w garażu 30 lis 2008, 22:00 Istnieją samochody, które drożeją szybciej, niż przyspieszają do 100 km/h 150
    • Gwiezdny cyrk 30 lis 2008, 22:00 W światowej czołówce skoczków narciarskich są obecnie osoby, których biografie przypominają głośnych pisarzy, filmowców czy muzyków rockowych. 152
    • Wprost z sieci 30 lis 2008, 22:00 154
    • Pogadajmy... 30 lis 2008, 22:00 Chcesz porozmawiać przez komunikator internetowy, ale właśnie zawiesiło ci się Gadu-Gadu? Nie wpadaj w panikę. Możesz wybrać inny program. Sieciowych aplikacji do darmowych rozmów jest wiele. Oferują coraz więcej – można na nich... 154
    • Z blogu 30 lis 2008, 22:00 Kryzys w Google Polacy obawiają się kryzysu, starają się być na bieżąco z notowaniami na giełdzie i boją się o swoje pieniądze – widać to w Internecie. Analiza pytań wpisywanych w wyszukiwarkę Google przez mieszkańców Polski... 154
    • Człowiek w sieci 30 lis 2008, 22:00 Kubica poszukiwany Robert Kubica to nie tylko król Formuły 1, ale też król Internetu. Jako jedyny Polak znalazł się na liście 100 najczęściej poszukiwanych w sieci ludzi sportu. Ranking opublikował portal lalistawip.com. Nasz rodak... 154
    • Słownik 30 lis 2008, 22:00 DNS (ang. Domain Name System) – system serwerów i protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla sieci komputerowej. Np. nazwa domeny www.wprost.pl może zostać zamieniona... 154
    • Interankieta 30 lis 2008, 22:00 Julia Pitera polityk, minister w rządzie Donalda Tuska Gdzie szukasz informacji? Wchodzę na stronę mojej poczty służbowej, dlatego że jest mi ona niezbędna. Poza tym nie serfuję specjalnie po Internecie, chyba że jest to konieczne. Jakich... 154
    • Szukaj z "Wprost"... 30 lis 2008, 22:00 Szukaj z „Wprost"... świątecznych podróży: 1. rezerwacje.wprost.pl 2. allewakacje.pl 3. wycieczki.onet.pl 4. www.wakacje.pl 5. www.telewczasy.pl 6. www.eholiday.pl 7. traveligo.pl 8. www.itaka.pl 9. www.dobrewczasy.pl 10.... 154
    • Antysalon 30 lis 2008, 22:00   156
    • Gwiazdy jeżdżą po sobie 30 lis 2008, 22:00 Polskie celebrities kłócą się na potęgę. Tabloidy ekscytują się pojedynkiem Doda – Steczkowska, chyba jedyną okrasą show „Gwiazdy tańczą na lodzie". Podobno awantury są wyreżyserowane! Fotoreporterzy sfotografowali... 156
    • Wzloty 30 lis 2008, 22:00 1. Tomasz Raczek Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski zostali uhonorowani Różą „Gali" jako piękna para i wystąpili u Tomasza Lisa. Wprawdzie w TVP wybuchła z tego powodu afera, ale Raczek znowu jest na topie. 2. Anna Przybylska... 156
    • Upadki 30 lis 2008, 22:00 1. Artur Boruc Najpierw wyleciał z reprezentacji. Kiedy wrócił, zawalił bramkę i Polska przegrała ze Słowacją. Porzucił żonę z dwumiesięcznym dzieckiem i związał się z eksnarzeczoną gangstera. Komentarz zbędny. 2. Madonna Kilka... 156
    • Zbigniew Salonowy 30 lis 2008, 22:00 Zbigniew Ćwiąkalski najwyraźniej ma dość przydomka „minister laptop". Teraz pasuje do niego określenie „minister casanowa". Jak donoszą tabloidy, balował na imprezie pewnego miesięcznika w towarzystwie uroczej... 156
    • Playback 30 lis 2008, 22:00 Minister zdrowia Ewa Kopacz i szef klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski 158
    • Skibą w mur - Obszarpani nadziani 30 lis 2008, 22:00 Szef mafii paliwowej Henryk Musialski jest fanem zespołu Dżem i nosi się jak hipis. Cała Polska widziała długowłosego kudłacza odzianego niczym prorok z Woodstock, jak pijany pojawił się na rozprawie sądowej i tłumaczył, że do... 159
    • Alfabet koalicji 30 lis 2008, 22:00 Dzień po tym, jak Lech Kaczyński zorganizował w Gruzji zamach na siebie, Donald Tusk przelał krew za wolność naszą i waszą! Serio. Podobno bardzo boleśnie skaleczył się w palec podczas wizyty w Londynie.Wizyta na Wyspach była bardzo... 160
    • Alfabet opozycji 30 lis 2008, 22:00 Seksistowska, ale smaczna historyjka z okolic Elżbiety Kruk. Kiedy feralnego dnia była szefowa Rady Tego i Owego pojawiła się rano w Sejmie, jej partyjni koledzy nie mieli najmniejszych wątpliwości, że jest zalana w trupa. Szybko sformowano... 161
    • Nie tylko dla kobiet - Gorzkie lekarstwo 30 lis 2008, 22:00 Moda na teorie ekonomiczne przypomina stolik barmana na statku podczas sztormu. Kiedy już wszystkie szklanki stłukły się o jedną ścianę, mimo to próbujemy je napełnić przed zderzeniem z drugą ścianą.O Alanie Greenspanie mówi się,... 162

    ZKDP - Nakład kontrolowany