Układ paliwowy

Układ paliwowy

Śledztwo w sprawie mafii paliwowej podzielono za rządów PiS na ponad 150 wątków i rozesłano do różnych prokuratur. Część z tych śledztw jest już umorzona. I mogłoby to wyglądać na zaplanowane działanie. Największa afera III RP, jak twierdzili politycy PiS, została zamieciona pod dywan podczas ich rządów.
Jest czerwiec 2006 r. Zbigniew Siemiątkowski, szef tajnych służb za rządów SLD, ma zostać przesłuchany w krakowskiej Prokuraturze Apelacyjnej jako świadek w aferze paliwowej. Siemiątkowski chce ujawnić, jaką rolę odgrywali funkcjonariusze polskich tajnych służb w rozciągnięciu parasola ochronnego nad mafią paliwową. Sprawa zaczyna jednak zmierzać w dziwnym kierunku. Oto po telefonie z Ministerstwa Sprawiedliwości (kieruje nim Zbigniew Ziobro) prowadzący śledztwo prokurator Wojciech Miłoszewski zostaje odsunięty od przesłuchania. Sprawę przejmuje prokurator nie znający tematu, a Miłoszewskimu jako „rekompensatę" proponuje się awans do Prokuratury Krajowej, gdzie zajmowałby się ciekawszymi historiami niż przekręty paliwowe. Szefostwo resortu chciało dać prokuratorowi „kopa w górę", by przestał się zajmować sprawą paliwową – twierdzą nasi informatorzy. Zbigniew Ziobro, ówczesny minister sprawiedliwości, bagatelizuje tę historię i sugeruje prozaiczny powód takiej decyzji: prokurator Miłoszewski to świetny analityk, ale nie najlepszy przesłuchujący. Odsunięcie Miłoszewskiego od tego przesłuchania to tylko jeden z wielu zadziwiających przykładów ręcznego sterowania śledztwem w sprawie mafii paliwowej za rządów PiS.
Zeznania Zbigniewa Siemiątkowskiego pozwalały postawić zarzuty dwóm funkcjonariuszom tajnych służb zajmującym kluczowe pozycje za rządów PiS. Dziś Zbigniew Ziobro zapewnia „Wprost", że jego ówczesny zastępca Janusz Kaczmarek poinformował go, iż w zeznaniach nie było nic ciekawego. To zadziwiająca ocena. W raporcie komisji śledczej ds. PKN Orlen napisano m.in.: „Skala i proceder działań przestępczych związanych z branżą paliwową wskazują, że mamy do czynienia ze zorganizowaną przestępczością opartą na powiązaniach kapitałowo-osobowych, powiązanych również z kręgami administracji rządowej i szeroko rozumianych organów ścigania". Raport został praktycznie zapomniany. Prace komisji skompromitowały polityków rządzącej wtedy lewicy, ujawniając ich powiązania z firmami paliwowymi (m.in. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego czy marszałka Sejmu Józefa Oleksego) i przyczyniły się do porażki wyborczej lewicy w 2005 r. Zeznania świadków wskazują jednak na to, że afera dotyczy nie tylko polityków lewej strony sceny politycznej, ale i prawej. Charakterystyczne jest, że obecna prokuratura, ścigająca poprzedników pod byle pretekstem, zgadza się z decyzją o podziale śledztwa paliwowego.
Nie chodziło jedynie o pieniądze z oszustw na akcyzie, czyli zamienianie wody w wino (jak policjanci nazywają sprzedaż paliw bez płacenia akcyzy i przejmowanie tego, co należy się fiskusowi), ale również o zmonopolizowanie dostaw ropy do polskich rafinerii. Komisja śledcza poleciła prokuraturze wyjaśnić, czy pomiędzy dostawcami ropy a rafineriami nie istniało „porozumienie, a być może nawet zmowa połączona z korupcją". Minister sprawiedliwości z PiS miał sprawę mafii paliwowej doprowadzić do końca. Nie doprowadził.
Za rządów SLD liczba prokuratorów zajmujących się mafią paliwową wzrosła z dwóch do czternastu. Powstał osobny zespół, a do pomocy prokuratorom oddelegowano dwóch oficerów CBŚ, którzy mieli sporządzić analizę kryminalną śledztwa. Za rządów PiS zostali oni odesłani z siedziby krakowskiej prokuratury. Do nadzorowania paliwowego śledztwa skierowano Józefa Giemzę, który został szefem Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. To on zdecydował, że analitycy CBŚ muszą zwolnić pokój, bo jest potrzebny do przyjmowania gości. Giemza nie chciał rozmawiać z „Wprost" o sposobie prowadzenia śledztwa paliwowego.
W styczniu 2006 r. w Krakowie odbyła się narada, na której Marek Wełna, szef „zespołu paliwowego" w krakowskiej Prokuraturze Apelacyjnej, przedstawił plan dalszych działań przeciwko paliwowym grupom przestępczym. Krakowska prokuratura miała przygotować jeden akt oskarżenia pokazujący mechanizm działania firm sprzedających paliwo bez akcyzy i wskazać, jaką rolę odegrały kontrolowane przez państwo rafinerie produkujące komponenty potrzebne do wytwarzania paliw na potrzeby mafijnych spółek. Następnie zespół miał się zająć sprawą prania pieniędzy z paliwowych transakcji i nielegalnych prowizji. Planu nie wprowadzono w życie. Zamiast tego, w celu „usprawnienia śledztwa", zaczęto dzielić wątki i przekazywać do różnych prokuratur. Nikt nie panował nad całością.
Śledztwa zaczęły przybierać dziwny obrót. Na przykład Andrzejowi P., wieloletniemu pracownikowi działu zakupów PKN Orlen (jak się okazało, współpracownikowi Wojskowych Służb Informacyjnych), prokuratura w Szczecinie postawiła zarzuty działania na szkodę spółki, w której pracował. Sprawę szybko skierowano do sądu, chociaż był on podejrzanym także w innych wątkach śledztwa. Prokuratorzy uważali, że należy wyjaśnić jego rolę m.in. w sprawie korupcji przy zakupach ropy. Tak się nie stało. Krakowscy prokuratorzy są przekonani, że to dlatego, iż naruszyli czyjeś interesy.
Doszło do dziwnego sojuszu wysokich urzędników utożsamianych z lewicą i z PiS. W nigdy nieopublikowanym aneksie do raportu z likwidacji WSI wskazano – jak się dowiedzieliśmy – na celowe odsunięcie od śledztwa Marka Wełny. Był on prokuratorem, który miał najpełniejszą wiedzę na temat działania mafii paliwowej. Gen. Marek Dukaczewski, kierujący wtedy WSI, odmówił „Wprost" komentarza w tej sprawie i zawiadomił prokuraturę wojskową o wycieku tajnych informacji.
W kwietniu 2006 r. (u władzy od kilku miesięcy było PiS) dwaj funkcjonariusze ABW odwiedzili ważnego świadka w sprawie mafii paliwowej, przesłuchanego w prokuraturze. Domagali się wyjaśnień, dlaczego zeznawał o korupcji przy dostawach ropy do polskich rafinerii. Świadek złożył skargę, która trafiła do prokuratury, a później do Ministerstwa Sprawiedliwości. Na jawne zapytanie krakowskiej prokuratury skierowane do ABW, dlaczego jej funkcjonariusze nękają świadków, odpowiedziano w trybie tajnym i nie wyciągnięto konsekwencji.
Na przełomie roku 2006 i 2007 kontrolowane przez państwo PKN Orlen i Grupa Lotos podpisały warte 8,5 mld USD kontrakty ze spółką Petraco Oil. Funkcjonariusze ABW podejrzewali tę spółkę o pranie pieniędzy. Okazuje się, że już w latach 2000-2002 Petraco dostarczała płockiemu koncernowi rosyjską ropę. Według dokumentów delegatury ABW w Olsztynie, dochodziło wtedy do „prania pieniędzy metodą uwarstwiania", czyli przez operacje w ramach łańcuszka firm zarejestrowanych w różnych krajach, często w rajach podatkowych.
Zastanawiające jest, że politycy PiS byli przeciwni dokończeniu prac komisji śledczej ds. PKN Orlen. A był to jeden z warunków umowy koalicyjnej z Ligą Polskich Rodzin. – Rozmawiałem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim prawie 20 razy i za każdym razem zapewniał mnie, że komisja powstanie – mówi Roman Giertych, były szef LPR i wicepremier. Kaczyński publicznie godził się na powstanie komisji śledczej, ale tylko takiej, która zajmie się badaniem interesów Marka Dochnala. Nie chciano badać innych spraw. Jarosław Kaczyński o tych sprawach wiedział, bo to jemu w styczniu 2006 r. (gdy nie był jeszcze premierem) na polecenie ministra Ziobry prokurator Wojciech Miłoszewski pokazał materiały ze śledztwa w sprawie mafii paliwowej. Poinformowano go m.in o treści zeznań świadków, którzy opisywali rolę, jaką na polskim rynku paliwowym odegrały tajne służby. W lipcu 2008 r. Miłoszewski stwierdził publicznie, że wie o działaniach przeciwko niemu „jednego z ministrów PiS". Miał on interweniować w Kancelarii Prezydenta, aby odsunąć go od śledztwa, „bo naraża interesy wywiadu".
Albo sprawa mafii paliwowej jest tak skomplikowana, że prokuratura nie może sobie z nią poradzić, albo dotyczy ważnych ludzi ze wszystkich politycznych opcji, dlatego nie ma woli, żeby ją do końca wyjaśnić.


Zbigniew Ziobro
Minister sprawiedliwości w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego

Jeżeli porówna się dane statystyczne dotyczące śledztw w sprawie tzw. mafii paliwowej i zestawi dwa lata rządów PiS z wcześniejszymi czterema, pięcioma latami, to wyraźnie widać, że w czasie naszych rządów było więcej realnych efektów. Skuteczność nie wynikała z przypadku, tylko z innej strategii prowadzenia śledztwa. W ciągu dwóch lat prokuratura postawiła więcej zarzutów, wysłała do sądów więcej aktów oskarżenia i zabezpieczyła większy majątek przestępców niż w ciągu poprzednich pięciu lat śledztwa. Strategia podzielenia śledztwa na wiele spraw, które przekazano prokuraturom w kraju, wynikała m.in. z obawy o możliwość ich przedawnienia. Ponadto prokuratura krakowska sama nie miała środków, by zająć się każdym wątkiem. Moja polityka kadrowa była jasna. Powierzałem kierownicze stanowiska osobom wyróżniającym się skutecznością w wykrywaniu przestępstw. Z mojej inicjatywy w 2006 r. powołano w Ministerstwie Finansów zespół mający wspierać śledztwo w sprawach paliwowych. Wypracował on projekty rozwiązań, które nie weszły w życie m.in. z powodu zastrzeżeń zgłaszanych przez inne resorty, a dotyczących skutków społecznych takich zmian. W sprawie związanej z Markiem Dochnalem zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by uzyskać informacje o szwajcarskich i rosyjskich kontach, na które przelewano pieniądze. Ta sprawa nadal się toczy. Należy jednak pamiętać o bardzo restrykcyjnych szwajcarskich przepisach bankowych, a także ograniczeniach politycznych – jak w wypadku Rosji. Uważam za sukces rządów PiS zwiększenie wykrytych przestępstw korupcyjnych prawie o 100 proc., z jednoczesnym spadkiem przestępczości kryminalnej o 16 proc. Kiedy PiS oddawało władzę, w Polsce popełniano dziennie o 900 przestępstw mniej niż w 2005 r.
Mafia paliwowa

Od początku lat 90. setki, a później tysiące firm wytwarzały paliwa, mieszając składniki nieobciążone podatkiem akcyzowym. Wprowadzały również do sprzedaży jako olej napędowy sprowadzane zza wschodniej granicy oleje opałowy i maszynowy. Produkcję komponentów do produkcji bezakcyzowego paliwa ustawiali menedżerowie kontrolowanych przez państwo rafinerii. W trakcie śledztwa okazało się, że mafia paliwowa zarabiała też na dostawie tzw. surowców strategicznych (ropy i gazu) do państwowych przedsiębiorstw. Zyski grup przestępczych dzięki niepłaceniu podatków sięgały setek milionów złotych rocznie. Spółki te mogły działać, gdyż opłacały policję (zarzuty korupcji postawiono m.in. komendantowi śląskiej policji) i polityków. Proceder mogli ochraniać także oficerowie i współpracownicy polskich tajnych służb – zarówno wojskowych, jak i cywilnych.
ŚLEDZTWA W MARTWYM PUNKCIE

SPRAWA PRYWATYZACJI PZU
We wrześnio 2006 r. zatrzymano Emila Wąsacza, ministra skarbu, który w 1999 r. prywatyzował PZU. Postawiono mu zarzut niedopełnienia obowiązków. Sad uznał zatrzymanie Wąsacza za bezzasadne (można go było wezwać w celu przedstawienia zarzutów) i zasadził mu odszkodowanie. Poza tym incydentem nie odnotowano postępów w śledztwie w sprawie prywatyzacji największej polskiej firmy ubezpieczeniowej.

SPRAWA TAJNYCH KONT POLITYKÓW
Polska prokuratura liczyła na pomoc prokuratury szwajcarskiej, która poproszono o sprawdzenie, czy polscy obywatele nie maja w Szwajcarii kont, na które mogłyby wpływać pieniądze z prowizji i łapówek. Okazało sie, ze sprawa potrwa wiele lat i nie wiadomo, czym sie zakończy. Nagłośnienie tego w Polsce miało być jedna z przyczyn chłodnej reakcji Szwajcarów.

SPRAWA MARKA DOCHNALA
Lobbysta został aresztowany we wrześniu 2004 r., jeszcze za rządów SLD. Przebywał w areszcie do stycznia 2008 r. Zarzucono mu korumpowanie polityka SLD Andrzeja Pęczaka (również został aresztowany i oskarżony). Mimo informacji o koneksjach Dochnala, które miały sięgać Pałacu Prezydenckiego, śledztwo nie ujawniło innych wypadków korupcji.

SPRAWA DOSTAW GAZU
Od 2006 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy kontraktach gazowych w 2003 r. Świadek, którego zeznania umożliwiły wszczęcie śledztwa, został uprzedzony o tym, ze moga mu zostać przedstawione zarzuty.
 

Okładka tygodnika WPROST: 49/2008
Więcej możesz przeczytać w 49/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • szatma@comcast.net   IP
  Po prostu: rzadzi ponadpartyjny \"uklad\". A swoja droga: czy US nie powinny sie zajac pochodzeniem majatkow wielu politykow i biznesmenow? Nie tylko ciaglym kontrolowaniem smallbiznesu.
  • zeb   IP
   Od ponad roku mamy nowy rząd, nie słyszałem o jego inicjatywie scalenia watków afery paliwowej. Sprawa z afera paliwowa wygląda jak sprawa Al capone. Mamy ewidentnych przestępców lecz nie mamy wystarczających dowodów w sprawie podstawowej lecz są udokumentowane miliardowe dochody , którymi warto sie zająć.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 49/2008 (1354)

   • Poczta 30 lis 2008, 22:00 Bierz obraz i w nogiJestem zachwycony artykułem „Bierz obraz i w nogi" (nr 48). Od 15 lat zajmuję się rynkiem sztuki zawodowo i wreszcie ktoś odważył się napisać to, co widzi kolekcjoner, a nie krytyk lub niedouczony... 6
   • Na stronie - Niewidzialna ręka premiera 30 lis 2008, 22:00 Donaldowi Tuskowi coraz częściej zdarza się spać cztery godziny na dobę 7
   • Jacy jesteśmy 30 lis 2008, 22:00 Pijany jak Polak. Polak antysemita i rusofob. Polak złodziej, Polak średniowieczny katolik. Polak cierpiętnik i Polak malkontent. Czy to wszystko, co Polacy o sobie sądzą i co o nas sądzą cudzoziemcy, to prawdy, czy mity? W większości mity. Powstały one wiele dziesięcioleci temu. 8
   • Skaner 30 lis 2008, 22:00 20
   • Co odkrył Baliszewski 30 lis 2008, 22:00 Dziesiątki historyków i publicystów przypisuje sobie to, co w związku ze śmiercią gen. Władysława Sikorskiego odkrył współpracownik „Wprost" Dariusz Baliszewski. Wiele z tych odkryć opublikował na łamach... 20
   • Taj Mahal Palace 30 lis 2008, 22:00 Bombaj 21
   • Dobroczynność podatników 30 lis 2008, 22:00 Kryzys 21
   • Wieczny przedmiot pożądania 30 lis 2008, 22:00 Wystawa 21
   • Dossier 30 lis 2008, 22:00 „Miliony matek i ojców nie śpią po nocach, zastanawiając się, czy ich wypłata wystarczy na pokrycie rachunków, które muszą płacić"Barack Obama w radiowym przemówieniu „Obniżenie stawek podatku VAT jest być może... 22
   • Pytania niepolityczne - Lubię zielone 30 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Elżbietą Jakubiak, posłanką PiS, byłą minister sportu, dekoratorką wnętrz.Sejm potrzebuje dekoratora wnętrz?Zdecydowanie tak. Chociażby po to, żeby w końcu wymienić paskudne sztuczne kwiaty na prawdziwe. Wielu posłów... 22
   • Konfrontacje 30 lis 2008, 22:00 Czy prezydent Lech Kaczyński słusznie zawetował ustawę o odrolnieniu gruntów rolnych w granicach miast?TAK – Andrzej SADOWSKI, wiceprezydent Centrum im. Adama SmithaUstawa utrzymuje nieostre definicje gruntu rolnego i leśnego,... 23
   • Wykrywacz kłamstw 30 lis 2008, 22:00 „PO wspiera po prostu pewien typ trzecioświatowego kapitalizmu, gdzie nie mamy Gatesów, tylko różnych panów, których nazwisk nie wymienię " – powiedział Jarosław Kaczyński na sejmowej konferencji... 23
   • Koalicja do końca 30 lis 2008, 22:00 Barometr 24
   • Wprost z księgarni 30 lis 2008, 22:00 Poleca Robert Gwiazdowski, szef Centrum im. Adama Smitha.„Doktrynę szoku" Naomi Klein polecam, choć nie bez złośliwości. Nie zgadzam się dosłownie z niczym, co jest tam napisane, ale wszystko mnie w tej publikacji zaciekawiło.... 24
   • Wydarzenia - Kraj 30 lis 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński zawetował trzy z sześciu ustaw zdrowotnych: o ZOZ-ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz ustawę wprowadzającą reformę służby zdrowia. Jak powiedział, „nie dopuści do prywatyzacji służby zdrowia".Dłuższe... 26
   • Wydarzenia - Świat 30 lis 2008, 22:00 Co najmniej 155 osób zginęło, a 327 odniosło obrażenia w zamachach w Bombaju. Ofiar może być znacznie więcej. Do aktów terroru przyznali się Mudżahedini Dekanu. Według indyjskich mediów, to fikcyjna nazwa organizacji powiązanej z... 28
   • Przegląd prasy zagranicznej 30 lis 2008, 22:00 Seria nad prezydentamiEurasia Daily MonitorUnijna niemoc 23 listopada o zmroku ogień maszynowy od strony rosyjskiego posterunku zmusił prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego i Polski Lecha Kaczyńskiego do skrócenia wizyty wśród... 30
   • Puls gospodarki 30 lis 2008, 22:00 Rolnicy specjalnej troskiSkargę na wybrane przepisy systemu ubezpieczeń społecznych dla rolników skieruje do Trybunału Konstytucyjnego Business Centre Club.Obecnie KRUS jest głęboko niesprawiedliwy – mówi „Wprost" prof.... 32
   • Zapytaj wprost - Stoję na bramce 30 lis 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Zbigniew Chlebowski. 34
   • Nauczyciel z ulicy 30 lis 2008, 22:00 Nie rzucają świec dymnych, nie palą opon ani nie okupują rządowych budynków. Ale ich związkowi przywódcy są zadymiarzami pełną gębą. 36
   • Układ paliwowy 30 lis 2008, 22:00 Śledztwo w sprawie mafii paliwowej podzielono za rządów PiS na ponad 150 wątków i rozesłano do różnych prokuratur. Część z tych śledztw jest już umorzona. I mogłoby to wyglądać na zaplanowane działanie. Największa afera III RP, jak twierdzili politycy PiS, została zamieciona... 38
   • Zabójcze komando 30 lis 2008, 22:00 Byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i działających w opozycji księży mogli zamordować ci sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Kto stworzył oddział egzekutorów?To były trzy osoby: kobieta o krótkich jasnych włosach... 42
   • Ryba po polsku - Nowe szaty chama 30 lis 2008, 22:00 Jako wyrafinowany smakosz chamstwa z podziwem i przyjemnością obserwuję, jak ludzie, których miałem za ogładzonych, a nawet subtelnych, po zatopieniu się w polityce chamieją. Gwałtownie i ochoczo. Wybijają się na chamstwo, jakby... 45
   • Kod mózgu 30 lis 2008, 22:00 Proste impulsy elektromagnetyczne wyzwalają w mózgu metafizyczne doznania. U wielu stymulowanych w ten sposób ludzi można wywołać poczucie obcowania z Chrystusem, Mahometem lub Buddą. Ludzki mózg fascynuje ogromem swoich możliwości i budzi strach, bo nie wiemy, do czego jest... 48
   • Człowiek tygodnia - Instrukcja obsługi premiera 30 lis 2008, 22:00 Donald Tusk odciął się od gęby polityka leniwego i niefrasobliwego. Teraz widać jego pracowitość 60
   • Wojna tytoniowa 30 lis 2008, 22:00 20 mld zł to roczne wpływy z podatków od tytoniu - niewiele mniej niż deficyt budżetu w 2008 r. 64
   • Kłusownicy w Lotosie 30 lis 2008, 22:00 Granatem wrzuconym do stawu był raport analityka banku inwestycyjnego UniCredit CA IB (należy do włoskiej grupy finansowej UniCredit). Cenę docelową akcji Grupy Lotos oszacował on na zero złotych. 70
   • Tragarze fabryk 30 lis 2008, 22:00 Jeśli nie zdążymy wybudować stadionów na Euro 2012, możemy kupić używane. Niemiecki Klagenfurt rozważa sprzedaż Hypo-Areny. Z przeprowadzką 32-tysięcznego obiektu nie byłoby problemu. Rodzinna firma Pol-Inowex z Lublina może go w kilka miesięcy rozmontować, przewieźć i złożyć... 74
   • Amerykański dom 30 lis 2008, 22:00 Tylko 3 tysiące złotych kosztuje metr kwadratowy mieszkania albo domu w dobrej dzielnicy Chicago. To mniej, niż trzeba zapłacić, kupując mieszkanie w bloku w średniej wielkości mieście powiatowym w Polsce. 76
   • Głos z Ameryki - Proces Greenspana 30 lis 2008, 22:00 „Oglądam w telewizji transmisję przesłuchania. Jakiś śledczy przesłuchuje Alana Greenspana i jeszcze jednego faceta. Wygląda na to, że wrócił »wielki terror«, ale dla odmiany nie u nas. Co się dzieje? Czy tych wszystkich... 80
   • Późny geniusz 30 lis 2008, 22:00 Żeby stworzyć coś rzeczywiście wielkiego, nowatorskiego i rewolucyjnego, trzeba być młodym. Tylko wtedy ma się świeży i czysty umysł. Geniusz w powszechnym przekonaniu wiąże się z młodością. To mit. Geniuszem można być także w późnym wieku. 82
   • Drukowanie pamięci 30 lis 2008, 22:00 Molestowanie seksualne dzieci jest rzeczywistym problemem. Skala tego zjawiska prezentowana w mediach to jednak wymysł terapeutów. Dla nich odkrywanie w pamięci pacjentów śladów wykorzystywania okazało się po prostu dobrym biznesem. 88
   • Paranoja świata 30 lis 2008, 22:00 Rozmowa z profesorem Danielem Freemanem, psychiatrą w King’s College London, autorem książki „Paranoia: The 21st-century Fear" 92
   • Afrodyzjak podglądactwa 30 lis 2008, 22:00 Większość kobiet nie lubi pornografii i ocenia ją negatywnie – twierdzono do niedawna. Bodźce wzrokowe nie mają dla pań większego znaczenia. Podniecają je zaloty, uwodzenie, pieszczoty, uczuciowe relacje. To jednak mit. 96
   • Know-how 30 lis 2008, 22:00   98
   • Psycholog na czterech łapach 30 lis 2008, 22:00 Psy potrafią odczytać emocje właścicieli nie gorzej niż ludzie – dowodzą naukowcy z University of Lincoln. Spotykając nową osobę, patrzymy uważniej na prawą stronę jej twarzy. Najprawdopodobniej właśnie ta część naszego... 98
   • Seks nastolatków 30 lis 2008, 22:00 Nastolatki rozpoczynające współżycie przed 15. rokiem życia dużo czasu spędzały, oglądając telewizję. Poza tym miały obniżoną samoocenę, złe relacje z rodzicami i słabe wyniki w nauce. Według psycholog dr Janet Hyde, telewizja... 98
   • Książka - Legenda i historia 30 lis 2008, 22:00 Czy opowieść o królu Arturze to legenda, czy historia? Brian Haughton w książce „Ukryta historia" twierdzi, że i jedno, i drugie. Wedle jednej z teorii, król Artur był rzymsko-brytyjskim wodzem o imieniu Ambrosius Aurelianus,... 98
   • Trawka na alzheimera 30 lis 2008, 22:00 Marihuana hamuje starzenie się mózgu, a nawet stymuluje tworzenie się nowych komórek nerwowych – twierdzi psycholog prof. Gary Wenk z Ohio State University. Takie działanie wykazuje tetrahydrokannabinol (THC), główny psychoaktywny... 98
   • Człowiek i gadżet 30 lis 2008, 22:00   99
   • Gigabajty w światłowodach 30 lis 2008, 22:00 Znamy już parametry nowej wersji złącza USB. USB 3.0 SuperSpeed będzie aż 10-krotnie szybsze od poprzednika, USB 2.0. Transfer 1 GB danych ma trwać zaledwie 3,3 sekundy w porównaniu z 33 sekundami przy wykorzystaniu obecnej wersji.... 99
   • Zatrzymane w kadrze 30 lis 2008, 22:00 Idziesz ulicą. Zainteresował cię film reklamowany na billboardzie. Wyciągasz telefon Nokia, robisz pstryk i… znasz już szczegóły dotyczące obrazu. Ba, możesz na ekranie komórki natychmiast obejrzeć zwiastun filmu, dowiedzieć... 99
   • Zapłata zegarkiem 30 lis 2008, 22:00 Eleganckiego zegarka na rękę austriackiej firmy Laks można używać jako mp3 lub urządzenia do określania dni płodnych kobiety. Wtajemniczeni twierdzą, że zegarek wskazuje nawet dokładny czas. Główne zadanie chronometru jest jednak inne... 99
   • Bezpieczne słuchawki 30 lis 2008, 22:00 Wielbicielom gier komputerowych, przesiadującym godzinami przed monitorami ze słuchawkami na uszach, groziła głuchota. Z pomocą przyszła im firma Able Planet, wprowadzając na rynek słuchawki PS500MM, w których zastosowano wielokrotnie... 99
   • Jazda kontrolowana 30 lis 2008, 22:00 Chcesz wiedzieć, jak i gdzie twoje dziecko jeździ twoim samochodem? Wręczaj kluczyki z brelokiem Lemur Autovision. Po powrocie dziecka odczytasz z breloka, jaką trasę pokonał kierowca, z jakimi prędkościami, czy nie używał zbyt pochopnie... 99
   • Gady wszech czasów 30 lis 2008, 22:00 Zauropod po wykluciu się z jaja ważył zaledwie 10 kg. Przybierał na wadze 3 kg dziennie, aż osiągnął masę 100 ton. Teoretycznie, według praw rządzących światem zwierząt, tak olbrzymie stworzenia nie mogły istnieć. Tymczasem... 100
   • Koniec płaskiego ekranu 30 lis 2008, 22:00 Trójwymiarową telewizję już za rok chce uruchomić sieć komórkowa Orange. Programy byłyby nadawane przez Internet i dostępne także w Polsce. 104
   • Akrobaci kryzysu 30 lis 2008, 22:00 Każdy Niemiec ma dostać od kanclerz Merkel pod choinkę bon o wartości 500 euro. Brytyjski premier Brown z pomocą fiskusa zabiera bogatym, by rozdać biednym. Premier Zapatero rozważa nacjonalizację prywatnych majątków na wybrzeżu Hiszpanii. W dobie kryzysu europejscy politycy... 106
   • Polskie orły 30 lis 2008, 22:00 Aż 20 milionów Polaków żyje dziś poza krajem. Wśród najbardziej zasłużonych dla świata Polonusów jest też wielu mało znanych, którzy swymi talentami, inwencją i wyobraźnią przekraczali granice geograficzne, intelektualne, a nawet pozaziemskie. 110
   • Dynastia Sarkozych 30 lis 2008, 22:00 Francuzi mogą sobie darować oglądanie seriali. Mają prezydenta. Codzienna porcja informacji o Nicolasie Sarkozym przypomina mydlaną operę. Nakręcaniu jego popularności służy już nie tylko Carla Bruni, ale też jego synowie Jean i Pierre. 114
   • Dookoła świata 30 lis 2008, 22:00 116
   • Europa i reszta 30 lis 2008, 22:00 Amerykanin w Europie „Obama nie będzie dzień i noc zajmować się ożywianiem stosunków z Europą" – skonstatował liberalny niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung". Zajmie się natomiast ożywieniem... 116
   • Kryzys w kieliszku 30 lis 2008, 22:00 Sześć razy więcej wódki niż w tym samym okresie przed rokiem zalega w rosyjskich magazynach. – Ludzie muszą oszczędzać na wszystkim, nawet na alkoholu – tłumaczy fatalne wyniki sprzedaży w branży monopolowej Paweł Szapkin,... 116
   • Okiem Brytyjczyka - Szokująca wizja 30 lis 2008, 22:00 Edward LucasAngielski dziennikarz i publicysta, korespondent „The Economist" w Europie Środkowej i WschodniejCzy Brytyjczycy zorganizowali zamach na Sikorskiego? A może spiskowali z sowieckimi władzami, by go zabić? Wątpię.... 117
   • Polski ślad w sprawie JFK 30 lis 2008, 22:00 Czy peerelowskie tajne służby brały udział w zabójstwie Johna F. Kennedy’ego? 118
   • Potwór superstar 30 lis 2008, 22:00 Chcesz zostać gwiazdą? Zostań zbrodniarzem albo ofiarą. 124
   • Krótki film o Zagładzie 30 lis 2008, 22:00 Przez wiele lat Izrael nie chciał pamiętać. Bolesny temat Zagłady był wstydliwy. 128
   • Recenzje 30 lis 2008, 22:00   130
   • Płyta 30 lis 2008, 22:00 Osiecka, od swojej śmierci 11 lat temu, stała się kultową autorką poezji kobiecej. Nosowska podbiła nasze serca płytą „UniSexBlues" i „Hey Unplugged".Połączenie nazwisk Nosowska i Osiecka jest więc połączeniem... 130
   • Teatr 30 lis 2008, 22:00 Teatr Krystyny Jandy wyrobił sobie taką markę, że każdy spektakl pełną widownię ma zapewnioną. Nie inaczej jest w wypadku „Boga" według Woody’ego Allena. Sztukę reżyseruje sama Janda, a przez telefon słyszymy głos... 130
   • Film 30 lis 2008, 22:00 Wielkie nazwiska – i takież rozczarowanie. Al Pacino i Robert De Niro lata świetności mają już za sobą. Filmu nie ratuje też fabuła. Dwaj podstarzali policjanci dostają ostatnie poważne zadanie – mają wyśledzić seryjnego... 130
   • Książka 30 lis 2008, 22:00 W roku 2000 Archer był kandydatem torysów w wyborach burmistrza Londynu. Były poseł i autor książkowych bestsellerów wydawał się kandydatem zdolnym pokonać ludowego trybuna Kena Livingstone’a. Zamiast efektownego sukcesu Archer... 130
   • Film 30 lis 2008, 22:00 Opancerzone hummery prują przez pustynię, a w nich żołnierze elitarnego Pierwszego Batalionu Zwiadowczego US Army. Prymitywni, przerażeni i zindoktrynowani. Strach zabijają agresją i świntuszeniem. Fedainów, których się boją,... 130
   • Książka 30 lis 2008, 22:00 Nietrafione decyzje jurorów The Man Booker Prize zdarzają się niezwykle rzadko. Tu, niestety, mamy do czynienia z wyjątkiem. Reklamowana jako „powieść słodko-gorzka" książka Irlandki (rocznik 1962) smakuje jak leniwe w barze... 130
   • Wprost na weekend 30 lis 2008, 22:00 „The Rocker", reż. Peter Cattaneo, USA 2008. Perkusista troglodyta pamiętający najgorsze czasy pudel metalu lat 80. wraca na scenę! Dla fanów ciężkich brzmień i jeszcze cięższego dowcipu. | polska premiera 5.12.08Fisz Emade... 132
   • Niecodzienne przedmioty codzienne 30 lis 2008, 22:00 Mieć szezlong projektu Marca Newsona, na którym prężyła się Madonna? To może być trudne, bo taki mebel kosztuje nawet 3 mln zł. Ale można mieć inne designerskie meble. 136
   • Odświętna pomoc 30 lis 2008, 22:00 Gdy zaczyna się sezon dobroczynności, chcemy się upewnić, że stać nas na bezinteresowne pomaganie innym. I choć utwierdzamy się w przekonaniu, że mamy wielkie serca, daleko nam do Amerykanów czy Skandynawów. Pomagamy od święta, a... 140
   • Z Celtami na stoku 30 lis 2008, 22:00 Nie każdy rejon może się pochwalić tradycjami narciarskimi sięgającymi 2500 lat! I nartami używanymi jako oręż w walce. Bawarczycy utrzymują, że w ich rejonie na nartach jeździli już starożytni Celtowie. Już pierwszego dnia tę... 142
   • Superb z bagien 30 lis 2008, 22:00 W relacji ceny do wielkości flagowa limuzyna Škody nie ma sobie równych. 148
   • Dzieło sztuki w garażu 30 lis 2008, 22:00 Istnieją samochody, które drożeją szybciej, niż przyspieszają do 100 km/h 150
   • Gwiezdny cyrk 30 lis 2008, 22:00 W światowej czołówce skoczków narciarskich są obecnie osoby, których biografie przypominają głośnych pisarzy, filmowców czy muzyków rockowych. 152
   • Wprost z sieci 30 lis 2008, 22:00 154
   • Pogadajmy... 30 lis 2008, 22:00 Chcesz porozmawiać przez komunikator internetowy, ale właśnie zawiesiło ci się Gadu-Gadu? Nie wpadaj w panikę. Możesz wybrać inny program. Sieciowych aplikacji do darmowych rozmów jest wiele. Oferują coraz więcej – można na nich... 154
   • Z blogu 30 lis 2008, 22:00 Kryzys w Google Polacy obawiają się kryzysu, starają się być na bieżąco z notowaniami na giełdzie i boją się o swoje pieniądze – widać to w Internecie. Analiza pytań wpisywanych w wyszukiwarkę Google przez mieszkańców Polski... 154
   • Człowiek w sieci 30 lis 2008, 22:00 Kubica poszukiwany Robert Kubica to nie tylko król Formuły 1, ale też król Internetu. Jako jedyny Polak znalazł się na liście 100 najczęściej poszukiwanych w sieci ludzi sportu. Ranking opublikował portal lalistawip.com. Nasz rodak... 154
   • Słownik 30 lis 2008, 22:00 DNS (ang. Domain Name System) – system serwerów i protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla sieci komputerowej. Np. nazwa domeny www.wprost.pl może zostać zamieniona... 154
   • Interankieta 30 lis 2008, 22:00 Julia Pitera polityk, minister w rządzie Donalda Tuska Gdzie szukasz informacji? Wchodzę na stronę mojej poczty służbowej, dlatego że jest mi ona niezbędna. Poza tym nie serfuję specjalnie po Internecie, chyba że jest to konieczne. Jakich... 154
   • Szukaj z "Wprost"... 30 lis 2008, 22:00 Szukaj z „Wprost"... świątecznych podróży: 1. rezerwacje.wprost.pl 2. allewakacje.pl 3. wycieczki.onet.pl 4. www.wakacje.pl 5. www.telewczasy.pl 6. www.eholiday.pl 7. traveligo.pl 8. www.itaka.pl 9. www.dobrewczasy.pl 10.... 154
   • Antysalon 30 lis 2008, 22:00   156
   • Gwiazdy jeżdżą po sobie 30 lis 2008, 22:00 Polskie celebrities kłócą się na potęgę. Tabloidy ekscytują się pojedynkiem Doda – Steczkowska, chyba jedyną okrasą show „Gwiazdy tańczą na lodzie". Podobno awantury są wyreżyserowane! Fotoreporterzy sfotografowali... 156
   • Wzloty 30 lis 2008, 22:00 1. Tomasz Raczek Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski zostali uhonorowani Różą „Gali" jako piękna para i wystąpili u Tomasza Lisa. Wprawdzie w TVP wybuchła z tego powodu afera, ale Raczek znowu jest na topie. 2. Anna Przybylska... 156
   • Upadki 30 lis 2008, 22:00 1. Artur Boruc Najpierw wyleciał z reprezentacji. Kiedy wrócił, zawalił bramkę i Polska przegrała ze Słowacją. Porzucił żonę z dwumiesięcznym dzieckiem i związał się z eksnarzeczoną gangstera. Komentarz zbędny. 2. Madonna Kilka... 156
   • Zbigniew Salonowy 30 lis 2008, 22:00 Zbigniew Ćwiąkalski najwyraźniej ma dość przydomka „minister laptop". Teraz pasuje do niego określenie „minister casanowa". Jak donoszą tabloidy, balował na imprezie pewnego miesięcznika w towarzystwie uroczej... 156
   • Playback 30 lis 2008, 22:00 Minister zdrowia Ewa Kopacz i szef klubu Platformy Obywatelskiej Zbigniew Chlebowski 158
   • Skibą w mur - Obszarpani nadziani 30 lis 2008, 22:00 Szef mafii paliwowej Henryk Musialski jest fanem zespołu Dżem i nosi się jak hipis. Cała Polska widziała długowłosego kudłacza odzianego niczym prorok z Woodstock, jak pijany pojawił się na rozprawie sądowej i tłumaczył, że do... 159
   • Alfabet koalicji 30 lis 2008, 22:00 Dzień po tym, jak Lech Kaczyński zorganizował w Gruzji zamach na siebie, Donald Tusk przelał krew za wolność naszą i waszą! Serio. Podobno bardzo boleśnie skaleczył się w palec podczas wizyty w Londynie.Wizyta na Wyspach była bardzo... 160
   • Alfabet opozycji 30 lis 2008, 22:00 Seksistowska, ale smaczna historyjka z okolic Elżbiety Kruk. Kiedy feralnego dnia była szefowa Rady Tego i Owego pojawiła się rano w Sejmie, jej partyjni koledzy nie mieli najmniejszych wątpliwości, że jest zalana w trupa. Szybko sformowano... 161
   • Nie tylko dla kobiet - Gorzkie lekarstwo 30 lis 2008, 22:00 Moda na teorie ekonomiczne przypomina stolik barmana na statku podczas sztormu. Kiedy już wszystkie szklanki stłukły się o jedną ścianę, mimo to próbujemy je napełnić przed zderzeniem z drugą ścianą.O Alanie Greenspanie mówi się,... 162

   ZKDP - Nakład kontrolowany