Słownik rosyjski

Słownik rosyjski

"Premierzy Rosji i Ukrainy pełnym sukcesem zakończyli negocjacje w sprawie cen rosyjskiego gazu na kolejnych dziesięć lat. Wszelkie nieporozumienia, które pojawiały się ze strony Kijowa, zostały przyjęte z pełnym zrozumieniem". Taki eufemistyczny komunikat podany przez kancelarię rosyjskiego premiera zakończył, przynajmniej formalnie, kryzys gazowy w Europie. Postanowiliśmy się przebić przez eufemizmy i wyjaśnić prawdziwe znaczenie ważnych terminów pojawiających się w informacjach z Rosji.
Gaz
– „Każdy walczy tym, co ma" – miał powiedzieć na spotkaniu z  dziennikarzami szef Gazpromu Aleksiej Miller. Nawet jeśli ta anegdota nie jest prawdziwa, doskonale oddaje sposób myślenia rosyjskich elit. Rosja ma gaz i traktuje ten dar jako oręż w  uprawianiu polityki zagranicznej. To obecnie najważniejsza broń Rosji. Tak naprawdę potężniejsza niż arsenał jądrowy, bo ciągle używana. Niepokornym – Ukrainie, Gruzji, a w pewnym momencie także Białorusi –  zakręca się gaz, by wymusić polityczne ustępstwa. Białoruś musiała się zgodzić na przejęcie przez Rosję gazociągów przesyłowych, chociaż Aleksander Łukaszenka stawiał opór.
Ukraina
– kraj, który nie ma prawa samodzielnie istnieć. Podczas jednego ze szczytów NATO Władimir Putin, wówczas prezydent Rosji, powiedział, że Ukraina jako oddzielne państwo nie ma możliwości funkcjonowania. Władze Kremla chciały, aby Ukraina stała się krajem o  podobnym statusie jak Biało- ruś. Krajem, który nie ma innej możliwości rozwoju jak uzależnienie od Rosji. Niedawny spór z Ukrainą o gaz jest nazywany przez rosyjskie media „kłótnią w rodzinie". Określenie o tyle usprawiedliwione, że ukraińskie i rosyjskie elity wspólnie od lat biorą udział w kradzieży gazu, rzeczywiście dzieląc się zyskami jak w  rodzinie.
Problem rozpoczyna się wtedy, gdy Kijów ma ambicje samodzielnego uprawiania polityki albo chce się uwolnić spod rosyjskich wpływów. Tak było w wypadku pomarańczowej rewolucji. Tak też było w  czasie wojny z Gruzją. Moskwa oskarżyła prezydenta Wiktora Juszczenkę, że udziela Gruzji pomocy wojskowej. „Tego nigdy mu nie daruję" –  powiedział Putin. Słowa dotrzymał i gaz na Ukrainę przestał płynąć.

Europa
– są co najmniej dwie, a może i trzy Europy. Symbolem tej dobrej jest Gerhard Schröder, który z powodzeniem kontynuuje tradycje tzw. „poputczyków", „towarzyszy podróży" – zachodnich intelektualistów, którzy od lat 20. usprawiedliwiali wszystko, co się dzieje w ZSRR. Choć sami komunistami nie byli i mieszkali na Zachodzie, kochali Związek Radziecki. Lenin „poputczykami” gardził i nazywał ich pożytecznymi idiotami. Podobny stosunek do obecnych towarzyszy podróży ma Putin. Jest jeszcze „niby- Europa”, do której należą wszystkie kraje byłego bloku radzieckiego, które zgodnie z myśleniem rosyjskich elit „muszą się uwiarygodnić w nowym otoczeniu i robią to przez krytykę Rosji”. Te kraje mają łatki rusofobów, trzeba je izolować i ignorować, co do pewnego stopnia Rosji się udaje. I wreszcie jest „staruszka emerytka Europa”, którą uosabia Unia Europejska jako całość. Na emerytki w Rosji nie zwraca się uwagi. Emerytce można zakręcić gaz. Co najwyżej trochę pokrzyczy, ale szybko zapomni, o co chodziło.

Polska
– obszar między Niemcami a Rosją. W potocznym przekonaniu kraj Trzeciego Świata, który długo funkcjonował dzięki pomocy narodów Związku Radzieckiego. Generalnie znaczenie Polski jest istotne tylko jako kraju tranzytowego do Niemiec. Próby polskich polityków, byśmy byli przez Rosjan „traktowani po partnersku", doprowadzają lokatorów Kremla do zdrowego śmiechu. Z ich punktu widzenia to tak, jakbyśmy mówili o równym traktowaniu Warszawy i Tirany.

Zakręcenie zaworu
– to czynność, której rosyjskie władze nigdy nie  robią. Nawet wtedy, gdy telewizja pokazała, jak Putin nakazał zakręcić zawór Aleksiejowi Millerowi, to też się okazało, że gaz kradli Ukraińcy. Kiedy Putin pojechał do Niemiec, a  dziennikarze pytali, dlaczego Rosja nie puszcza gazu, odpowiadał po  niemiecku: „Macie złe dane, my już gaz dawno odkręciliśmy. To Ukraińcy nie przepuszczają". Jedyne, co zastanawia, to fakt, jak można odkręcić zawór, którego się nigdy nie zakręcało.

Putin Władimir
– ciągle najważniejsza osoba w Rosji. On podejmuje najważniejsze decyzje, chociaż musiał częściowo podzielić się władzą z Dmitrijem Miedwiediewem. Przez wielu Rosjan ciągle jest traktowany jak car. Wzmocnił państwo, stworzył coś, co socjo- lodzy nazywają „rosyjską klasą średnią". Jako były oficer KGB oparł się na  kolegach z resortu. To oni stanowią teraz elitę władzy. Swoją popularność zawdzięcza także zaspokojeniu rozbudzonych aspiracji mocarstwowych. Najeżdżając Gruzję, mówił Rosjanom: „Jesteśmy mocarstwem". Kryzys finansowy, a szczególnie spadek cen surowców powoduje, że kończy się okres względnego dobrobytu i stabilizacji. Może się okazać, że ostatnim sukcesem Putina było odebranie orderu za zasługi w dziedzinie kultury w Saksonii, gdzie w czasach ZSRR był rezydentem KGB.

Suwerenna demokracja
– doktryna obowiązująca do dzisiaj w Rosji, ale tak naprawdę wymyślona przez Jewgienija Primakowa jeszcze w czasach Borysa Jelcyna. Zakłada, że Rosja jest państwem suwerennym, co oznacza, że może realizować swoje interesy polityczne w  miejscach, które uzna za ważne, nie oglądając się na żadne ograniczenia. Zdaniem wielu politologów, także rosyjskich, doktryna suwerennej demokracji przybliża Rosję do upadku. Rosja – kraj wielkością i  potencjałem porównywalny z Brazylią – aspiruje do roli mocarstwa mającego interesy na całym świecie, od Bliskiego Wschodu po Amerykę Łacińską. Inwestowanie ogromnych funduszy w realizację politycznych aspiracji może się zakończyć tym, czym dla ZSRR zakończył się wyścig zbrojeń: upadkiem. Oficjalnie zaprzyjaźnionym z Rosją mocarstwem są Chiny, a przeciwnikiem Stany Zjednoczone. „Nic bardziej zgubnego" –  twierdzą politolodzy. „To Chin powinniśmy się bać, a duże znaczenie Stanów Zjednoczonych jest tylko w naszym interesie". Strach przed chińską inwazją zwykłych Rosjan oddaje powtarzana anegdota: „Ile będzie kosztowała w Moskwie wódka w roku 2030? Dwieście juanów”.

Bliska zagranica
– pojęcie, którym obejmuje się byłe republiki ZSRR, a  obecnie suwerenne kraje. W oficjalnej rosyjskiej doktrynie jest to wyłączna strefa wpływów Moskwy. Stać się daleką zagranicą jest marzeniem wielu krajów z owej strefy. Marzeniem prawie niemożliwym do zrealizowania. Wyrwanie się z wpływów Rosji było prawdziwą przyczyną niedawnej wojny na Kaukazie. Taktyka Rosji nie  zmienia się od wieków. Podobnie jak w czasach carskich obowiązuje zasada: dziel i rządź. Kreml popiera separatyzmy małych narodów przeciwko większym – Abchazów i Osetyjczyków przeciwko Gruzinom, Ormian przeciwko Azerom.

Bratnia pomoc
– znana jeszcze z czasów radzieckich inicjatywa niesienia pomocy innym narodom, np. Czechom i Słowakom, które zagrażają samym sobie. Faktycznie chodzi o eufemizm określający inwazję mającą zapobiec utracie wpływów rosyjskiego imperium. Ostatni raz Rosja udzieliła bratniej pomocy Abchazji i Osetii Południowej w czasie wojny z Gruzją. Pretekstem miały być „czystki etniczne" dokonywane przez wojska gruzińskie w Cchinwali. Rosjanie twierdzili, że w czasie wojny zginęło po stronie osetyjskiej kilkanaście tysięcy osób, co szybko okazało się nieprawdą.

Podwójne standardy
– to jedno z najczęstszych pojęć używanych przez rosyjską telewizję. Podwójne standardy zawsze stosuje Zachód wobec Rosji, ale nigdy na odwrót. Jeśli ktoś krytykował wojnę w Czeczenii, to stosował podwójne standardy i  podważał integralność terytorialną Rosji. Wkroczenie wojsk rosyjskich do  Gruzji nie było podważaniem integralności terytorialnej tego kraju, tylko niesieniem „bratniej pomocy". To samo dotyczy uznania niepodległości Abchazji i Osetii Południowej, a nieuznawania niepodległości Kosowa.

Nikaragua
– oglądanie rosyjskiej telewizji prowadzi do wniosku, że  najbliższym sojusznikiem Rosji wcale nie jest Białoruś, lecz Nikaragua. Tylko to państwo, obok ugrupowania Hamas i Republiki Naddniestrza, uznało niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. A to dzisiaj jest podstawowym warunkiem dobrej współpracy z rosyjską dyplomacją. Moskwa długo pracowała na to, by taką deklarację złożył Łukaszenka, ale tym razem „Baćka" się nie dał przekonać.

Związek Radziecki
– „moja ojczyzna ZSRR" – śpiewa w znanym szlagierze Oleg Gazmanow i należy to rozumieć dosłownie. Jak powiedział Putin, każdy, kto miał serce, płakał po upadku Związku Radzieckiego. Stwierdzenie, które zapewne spodobało się większości mieszkańców obszaru od Bugu do Kamczatki, ma także wymiar praktyczny. Rosja we wszystkich dziedzinach życia, także w polityce zagranicznej, jest kontynuatorką ZSRR. Utrzymuje wszystkie dawne sojusze, wspiera Kubę i Koreę Północną. W konflikcie bliskowschodnim coraz bardziej popiera palestyński Hamas. Popiera też te kraje, które sprzeciwiają się Stanom Zjednoczonym, nawet jeśli są uznawane na świecie za państwa bandyckie. Rząd w Izraelu nie raz proponował Rosji bliższy sojusz. Jednak ideologia jest silniejsza od realnych interesów. Izrael jako sojusznik Stanów Zjednoczonych nie może być sojusznikiem Rosji.

Prawa człowieka
– władze na Kremlu bardzo dbają o przestrzeganie praw człowieka – pod warunkiem że nie dotyczą one mieszkańców Rosji. Apelowanie o przestrzeganie praw Abchazów i Osetyjczyków było jednym z elementów nacisków Moskwy na władze Gruzji. Specjalne komisje WNP przed wojną badały, jak są traktowani przez Tibilisi obywatele zbuntowanych prowincji. Mniej uwagi władze poświęcają natomiast problemom Czeczenów, którzy na przy- kład mieszkają w Moskwie. Nie mówiąc już o tym, że normą stały się wyroki śmierci wykonywane na ulicach rosyjskiej stolicy na  dziennikarzach i ludziach niewygodnych dla władzy.

Kryzys finansowy
– według rosyjskiej telewizji, występuje wyłącznie w  Stanach Zjednoczonych. W Rosji, jak twierdził Putin, został sztucznie wywołany przez zagranicznych spekulantów, aby osłabić pozycję kraju. Dopiero niedawno władze przyznały, że kryzys dotyka także Rosję. Przed jego skutkami mają bronić legendarne rezerwy walutowe, zgodnie z oficjalnymi danymi –  najwyższe po Stanach Zjednoczonych i Japonii. Dziś większość ekspertów szacuje, że długi Gazpromu i innych rosyjskich firm państwowych znacznie już przewyższają rezerwy. Kryzys finansowy jest potężnym zagrożeniem dla Rosji jako państwa aspirującego do roli mocarstwa. Wraz ze wzrostem bezrobocia spada popularność Putina. Członkowie rosyjskiej elity są jednak mistrzami imitacji, mającej zachować status quo. Swego czasu rozpatrywano na Kremlu wariant „sterowanej pomarańczowej rewolucji". Nie  byłoby więc zaskoczeniem, gdyby na czele antyrządowych protestów społecznych stanął sam Putin i krytykując poprzednie rządy, pozostał u  steru na kolejnych dziesięć lat.
Okładka tygodnika WPROST: 5/2009
Więcej możesz przeczytać w 5/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 5/2009 (1360)

 • Poczta 25 sty 2009, 22:00 Pokolenie wolnej PolskiDlaczego Małgorzata Zdziechowska i Sergiusz Sachno, autorzy artykułu „Pokolenie wolnej Polski" (nr 1-2) tak krytycznie nas oceniają? Dlaczego przedstawiają obraz mojego pokolenia głównie na podstawie ludzi... 4
 • Na stronie - Pigułka szczęścia 25 sty 2009, 22:00 Żadna komisja śledcza nie ujawniła twardej prawdy o polskiej rzeczywistości. Nie zrobi tego także komisja, która ma zbadać, jak zachowywały się organy państwa w sprawie śmierci Krzysztofa Olewnika. A jednak jest ona potrzebna. Po to, by zrozumieć, co się stało. Zrozumieć,... 5
 • Kupuj polskie 25 sty 2009, 22:00 Mam gdzieś Wedla. To już nie jest polska marka, więc nie kupuję jej produktów – mówi znana warszawska restauratorka Magda Gessler. Z badań wynika, że około 1,5 mln Polaków robi zakupy, kierując się tym, w jakim stopniu dany towar jest polski. Podobnie doceniają narodowe... 6
 • Niezłomny jak Czuma 25 sty 2009, 22:00 O sile państwa powinny decydować sprawne organy ścigania i wymiar sprawiedliwości – mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z „Wprost" Andrzej Czuma, powołany w ubiegłym tygodniu na ministra sprawiedliwości.Niektórzy... 16
 • Skaner 25 sty 2009, 22:00 16
 • Tuba papieża 25 sty 2009, 22:00 Internet 17
 • Najgorszy jest ZUS 25 sty 2009, 22:00 Przeszkody dla biznesu 17
 • Angielski z Obamą 25 sty 2009, 22:00 Nauka języków 17
 • Niepoprawny reżyser 25 sty 2009, 22:00 Holandia 17
 • Dossier 25 sty 2009, 22:00 „Jesteśmy teraz w środku ekonomicznego Pearl Harbor. Nasze statki zostały zatopione"Warren Buffett w wywiadzie dla NBC„Prawdziwy charakter naszego kraju widać nie w czasach dobrobytu, ale wtedy, gdy działamy w trudnych... 18
 • Pytania niepolityczne - Uliczny wojownik 25 sty 2009, 22:00 Rozmowa z Damianem Raczkowskim, posłem PO, który ma czarny pas w taekwondo. 18
 • Czy szkoły powinny wprowadzić obowiazkową edukację seksualną 25 sty 2009, 22:00 Konfrontacje 19
 • Wykrywacz kłamstw 25 sty 2009, 22:00 Zbigniew Ćwiąkalski  (ur. 9 marca 1950 r. w Łańcucie), od 16 listopada 2007 r. do 21 stycznia 2009 r.minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Doktor habilitowany praw – specjalista prawa karnego, wykładowca akademicki i... 19
 • Barometr 25 sty 2009, 22:00 Premier na kryzys Polacy uważają, że Donald Tusk może sobie poradzić z kryzysem gospodarczym – wynika z sondażu TNS OBOP dla „Wprost". Prawie połowa Polaków zachowuje optymizm przed nadchodzącym kryzysem. Jednak niewiele... 20
 • Plus ujemny - Organ wymiaru 25 sty 2009, 22:00 Sprawiedliwość jest zbyt poważną rzeczą, by powierzać ją zawodowym prawnikom. Do takiego wniosku, parafrazując znane słowa Georges’a Clemenceau (premiera Francji m.in. podczas I wojny światowej), doszedł Donald Tusk, przeprowadzając zmianę szefa resortu sprawiedliwości. 21
 • Wydarzenia tygodnia - Polska 25 sty 2009, 22:00 Zbigniew Ćwiąkalski złożył rezygnację ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Jego odejście jest efektem samobójstwa skazanego na dożywocie Roberta Pazika, jednego z morderców Krzysztofa Olewnika. Razem z ministrem zdymisjonowani... 22
 • Wydarzenia tygodnia - Świat 25 sty 2009, 22:00 Barack Obama został zaprzysiężony na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na uroczystość zaprzysiężenia pierwszego Afroamerykanina na stanowisku przywódcy USA przybyło ponad 2,5 mln osób. Rosja wznowiła dostawy gazu ziemnego na... 24
 • Przegląd prasy zagranicznej 25 sty 2009, 22:00 TERAZ OBAMA The Washington PostKoniec zużytych dogmatów Barack Obama nie zaczął prezydentury od pochlebstw. Nie mówił o słońcu na niebie, tylko o „zbierających się chmurach i szalejącej burzy". Co więcej, mówił, że kryzys... 26
 • Puls gospodarki 25 sty 2009, 22:00 28
 • Miliardy do zwrotu 25 sty 2009, 22:00 Członkowie zarządów wielu spółek mogą być zmuszeni zwrócić pensje – w grę wchodzą kwoty rzędu miliarda złotych rocznie. To efekt sporu sądowego między należącym wcześniej do BRE Banku PTE Skarbiec-Emerytura (obecnie PTE... 28
 • SMS 25 sty 2009, 22:00 Niemcy wypijają rocznie cztery litry szampana na osobę, co czyni ich najbardziej szampańskim narodem świata. Najpopularniejsza obecnie marka – Rotkäppchen (Czerwony Kapturek) – pochodzi z piwnic we Fryburgu w Saksonii-Anhalt. W... 28
 • Kasyna bez kasy 25 sty 2009, 22:00 Kryzys zmusza do oszczędności nawet zwykle rozrzutnych klientów amerykańskich kasyn. Jak podaje agencja Nevada Gaming Control Board, w Las Vegas zyski już w listopadzie 2008 r. spadły o 16 proc. (do 437,7 mln USD). Właściciele kasyn tną... 28
 • MONstrualna dziura 25 sty 2009, 22:00 Ministerstwo Obrony Narodowej nie płaci na czas dostawcom sprzętu dla wojska. Dług sięga 1,8 mld zł (około 7,5 proc. budżetu MON). Szef resortu Bohdan Klich przypisuje to opóźnieniom w transferze pieniędzy z Ministerstwa za 775 mln USD,... 28
 • Cytat 25 sty 2009, 22:00 „Stali sie wyznawcami nowego wudu: wiary, ze dprawiajac zawiłe rytuały finansowe, można sprawić, iż martwe banki stana na nogi" Paul Krugman, ekonomista i noblista, o Rezerwie Federalnej  28
 • Mieszkaniowa przecena 25 sty 2009, 22:00 Olsztyn – w ciągu roku cena używanych mieszkań spadła o 15,5 proc. – do 4625 zł za m2 Sopot – mieszkania z drugiej reki staniały w ciągu roku o 8 proc. – do 10 190 zł za m2 Kraków – w grudniu 2008 r. ceny na... 28
 • Szczyt cenowy 25 sty 2009, 22:00 Inflacja w 2008 r. wyniosła w Polsce 4,2 proc. – najwięcej od sześciu lat. Ministerstwo Finansów prognozuje, ze w 2009 r. inflacja spadnie i wyniesie około 2,9 proc.   28
 • Jak nie dostać mata 25 sty 2009, 22:00  Garri Kasparow w niebanalny sposób radzi, jak opanować sztukę wybierania, czyli sztukę życia. Szachowy arcymistrz w duchu Arystotelesa dowodzi, jak ważne są precyzyjna ocena własnej kondycji, oznaczenie celów i znalezienie sposobów... 28
 • Zapytaj wprost - Nie myślę o przeprowadzce 25 sty 2009, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Piotr Farfał 30
 • Scotland Yard na Olewnika 25 sty 2009, 22:00 Co robić, kiedy polski wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z wyjaśnieniem sprawy zabójstwa Krzysztofa Olewnika? Zamiast powoływać kolejne grupy specjalne złożone policjantów i prokuratorów, trzeba spojrzeć na sprawę z całkiem innego punktu widzenia. Już to, że trzej ze... 32
 • Pan na ogródkach 25 sty 2009, 22:00 Eugeniusz Kondracki jest postacią praktycznie anonimową. A jednocześnie jedną z  najpotężniejszych w Polsce. Od 28 lat szefuje liczącemu prawie milion członków Polskiemu Związkowi Działkowców. Organizacja ma 26 oddziałów, 110 etatowych pracowników, tysiące aktywistów, własne... 34
 • Szpieg w sypialni 25 sty 2009, 22:00 Zdalnie sterowany minihelikopter z kamerą krążący przy oknie pokojowego hotelu, w którym spotykają się kochankowie. Albo najczulsze na świecie mikrofony kierunkowe. To tylko drobna część arsenału agencji detektywistycznych specjalizujących się w wykrywaniu zdrad małżeńskich.... 36
 • Język posła 25 sty 2009, 22:00 Sejmowa restauracja Hawełka. Nieformalne spotkanie posłów z Komisji Spraw Zagranicznych z delegacją parlamentarzystów brytyjskiej Izby Gmin. Luźna atmosfera, na stole białe wino. Jeden z Anglików opowiada dowcip. Gdy pada puenta, nikt się nie śmieje. Polscy posłowie czekają,... 40
 • Ryba po polsku - Ozór 25 sty 2009, 22:00 Obowiązuje u nas absolutny prymat polityki nad wszystkim. Łącznie ze zdrowym rozsądkiem. Może się wydawać, że bez polityki i polityków nie byłoby wschodów i zachodów słońca. Politycy na dodatek nie wyłażą z telewizji i są stale obecni w każdym polskim domu. Ale też kiedy... 42
 • Kres ewolucji człowieka? 25 sty 2009, 22:00 Nasz gatunek stanął w miejscu. Jeśli nic się nie zmieni, dołączymy do skamieniałości, takich jak latimeria, łodzik czy jeżowiec, wyglądających tak samo od milionów lat. Tak uważa prof. Steve Jones z University College London, ewolucjonista. Nadchodzi kres ewolucji człowieka... 47
 • Angielski księgowy 25 sty 2009, 22:00 Śmierć jednego z zabójców Krzysztofa Olewnika sprawiła, że minister finansów Jan Rostowski przestał być w centrum uwagi. Niesłusznie. Sięgające miliardów złotych długi ministerstw i grożący nam ogromny deficyt w tegorocznym budżecie przypominają sytuację z 2001 r. Wówczas... 58
 • Polak wędrowny 25 sty 2009, 22:00 Choć stracą pracę w Wielkiej Brytanii czy Irlandii, w większości wcale nie zamierzają wracać do Polski. Tylko jedna czwarta Polaków pracujących na Wyspach chce szukać szans w kraju. Pozostali znajdą pracę za granicą, m.in. w Norwegii, Finlandii, Hiszpanii czy Kanadzie. 62
 • Pieniądze w strumyku 25 sty 2009, 22:00 Budowa elektrowni wodnej może się okazać najlepszym sposobem na zdywersyfikowanie własnego biznesu i ochronienie go przed kryzysem. Dobrze zlokalizowana siłownia o mocy 50 kilowatów, której koszt wynosi 500-700 tys. zł, może przynieść rocznie milion złotych przychodów i nawet... 65
 • Szok cenowy 25 sty 2009, 22:00 Jedną z nielicznych jasnych stron kryzysu gospodarczego wydawał się spadek inflacji. Niektórzy wieszczą, że wzrost cen pod koniec 2009 r. wyhamuje wręcz do zera. Niestety, widać już, że wzrost cen nie osłabnie, co w połączeniu z zatrzymaniem wzrostu płac sprawi, że inflacja... 66
 • Najemnicy Busha 25 sty 2009, 22:00 Działają od 12 lat ze stuprocentową skutecznością. Żaden z chronionych przez nich polityków, dyplomatów lub agentów nie został zabity, mimo że przebywał w tak niebezpiecznych miejscach jak Bagdad czy Kabul. To 40-letni Amerykanin Erik D. Prince, jego firma Blackwater i 23 tys.... 68
 • Głos z Ameryki - Obama jak Reagan 25 sty 2009, 22:00 To zdanie spodobałoby się Johnowi Maynardowi Keynesowi. Barack Obama wygłosił je 8 stycznia na Uniwersytecie George’a Masona w Waszyngtonie. Ogłosił wówczas amerykański plan odnowy i reinwestycji, zwany też pakietem bodźców gospodarczych. 71
 • Podgrzewanie raka 25 sty 2009, 22:00 Niedawno trafiła do mnie pacjentka z rakiem gruczołowym jelita grubego oraz przerzutami do wątroby i nadnercza. Zgodnie ze statystyką nie powinna żyć co najmniej od roku. Tymczasem żyje – mówi „Wprost” prof. Maruszyński, szef kliniki chirurgii ogólnej i... 72
 • Kolano z probówki 25 sty 2009, 22:00 Znakomity siatkarz Marcin Prus latami zmagał się z kontuzją kolana. W końcu musiał się poddać przeszczepowi wyhodowanych w laboratorium komórek chrząstek stawu. Dotychczas osoby ze zniszczonym stawem kolanowym były zdane na środki uśmierzające ból lub protezę stawu kolanowego,... 76
 • Krągły przedmiot pożądania 25 sty 2009, 22:00 Jeden z dowcipów opowiada o mężczyźnie, który wybierał żonę spośród trzech kandydatek. Jedna świetnie gotowała, druga uwielbiała seks, a trzecia miała smykałkę do interesów. Którą wybrał? Tę, która miała największe piersi. Jakich kobiet pragną mężczyźni? 78
 • Maska męskości 25 sty 2009, 22:00 Mężczyźni zwykle mają większe potrzeby seksualne niż kobiety. Jednak zdarza się, że to panie mają ochotę na seks, a ich partnerzy go unikają. Taki problem ma prawie co piąta kobieta w stałym związku. 81
 • Angielski Galileusz 25 sty 2009, 22:00 Galileusz nie był pierwszym człowiekiem, który obserwował Księżyc przez teleskop. Wcześniej dokonał tego Anglik Thomas Harriot – dowodzą dokumenty brytyjskiego West Sussex Record Office. Harriot pierwszy użył też teleskopu do badania ciał niebieskich i pierwszy wykonał... 82
 • Duże jest niebezpieczne 25 sty 2009, 22:00 Gatunki wykorzystywane przez człowieka – ryby, kopytne, bezkręgowce i rośliny – zmieniają się trzykrotnie szybciej, niż gdyby nie były poddane nienaturalnej selekcji. Donoszą o tym uczeni z University of Sherbrooke w Kanadzie. Karol Darwin nie wpadłby na to, że... 84
 • KNOW-HOW 25 sty 2009, 22:00   86
 • Książka - Logo polskości 25 sty 2009, 22:00  Jak wyglądają dzieje Polski z perspektywy jej kultury? Próbuje to nakreślić prof. Maria Bogucka w pracy „Kultura – Naród – Trwanie". Autorka podkreśla, że w dziejach polskiej kultury szczególną rolę... 86
 • Orgazm pieniężny 25 sty 2009, 22:00 Kobiecy orgazm zależy od salda konta bankowego mężczyzny – dowodzą brytyjscy naukowcy. Dotychczas uczeni potwierdzali raczej związek między fi zyczną atrakcyjnością mężczyzny a doznaniami kobiety podczas zbliżenia. Wyniki... 86
 • Lusterka w oczach 25 sty 2009, 22:00 W południowym Pacyfiku odkryto rybę z czworgiem oczu. Dolichopteryx longipes ma zwykłe oczy patrzące do góry, a obok nich skierowane w dół oczy wykorzystujące zamiast soczewek lustra z kryształków guaniny. Pomagają one rybie w porę... 86
 • CZŁOWIEK I GADŻET 25 sty 2009, 22:00 Apple w pakiecie Oprogramowanie okrzyknięte hitem 2009 r. branży software od 5 lutego będzie można kupić. Tak o swoich produktach mówili w San Francisco szefowie Apple podczas dorocznej gali MacWorld. W tym wypadku apetyt na supernowości... 87
 • Słownik rosyjski 25 sty 2009, 22:00 "Premierzy Rosji i Ukrainy pełnym sukcesem zakończyli negocjacje w sprawie cen rosyjskiego gazu na kolejnych dziesięć lat. Wszelkie nieporozumienia, które pojawiały się ze strony Kijowa, zostały przyjęte z pełnym zrozumieniem". Taki eufemistyczny komunikat podany przez... 88
 • Europa i reszta - Europejczyk Obama 25 sty 2009, 22:00 Barack Obama jest podwójnym prezydentem USA, bo dwa razy składał przysięgę. I jest podwójnie uwielbianym prezydentem przez poprawną politycznie Europę. Na początek spełnił wyborczą obietnicę – zapowiedział likwidację więzienia dla terrorystów w Guantanamo na Kubie.... 91
 • Hipokryci z Brukseli 25 sty 2009, 22:00 Jeśli lider Hamasu Ismail Hanija i jego ludzie wyszli już ze swoich jaskiń, ujrzeli wokół siebie nagie szkielety domów, miny i powszechne zniszczenie. Po ogłoszonym przez Izrael zawieszeniu broni widać, jak z miejsc, które przekształcono w barykady „palestyńskiego... 92
 • Autozawał w Wyszehradzie 25 sty 2009, 22:00 Przed Bożym Narodzeniem w Czechach znaleziono zwłoki 25-letniego samobójcy z Wietnamu. Chłopak w poszukiwaniu pracy przyjechał niedawno do miasteczka Mladá Boleslav. Należał do pierwszych 1500 osób, które na skutek kryzysu straciły zatrudnienie w tutejszej fabryce VW Škoda.... 94
 • Dookoła świata 25 sty 2009, 22:00   96
 • Tempelhof bez Okęcia 25 sty 2009, 22:00 Teren słynnego berlińskiego lotniska Tempelhof, które zostało zamknięte w październiku 2008 r., już wkrótce czeka gruntowny lifting. Władze niemieckiej stolicy rozpisały konkurs na zagospodarowanie obszaru byłego aerodromu. Wśród... 96
 • Savoir-vivre na Titanicu 25 sty 2009, 22:00 Dobre maniery, a raczej ich brak, sprawiły, że z tonącego „Titanica" uratowało się więcej Amerykanów niż Brytyjczyków. Do takiego wniosku doszli uczeni z australijskiego Queensland University of Technology, którzy próbowali... 96
 • Cytat tygodnia 25 sty 2009, 22:00 "Moja mama nadal żałuje, że nie zostałem tancerzem" Rahm Emanuel, szef personelu Białego Domu, wyjaśniając, dlaczego jego matka nie jest zadowolona z politycznej kariery syna 96
 • Okiem Brytyjczyka - O dobrych agentach 25 sty 2009, 22:00 Daniel Craig, najbardziej znany z roli Jamesa Bonda, przyciąga zachodnich kinomanów, wcielając się w postać żydowskiego bojownika walczącego z nazistami. Mam nadzieję, że „Opór” („Defiance”), nowa produkcja o partyzantach Tewje Bielskiego, będzie się... 97
 • Sprawa Anody 25 sty 2009, 22:00 Na pozór wszystko jest w porządku. Porucznik Jan Rodowicz ps. Anoda, jeden z najpiękniejszych „kamieni przez Boga rzuconych na szaniec”, ma w Warszawie ulicę, jego imię przyjmują kolejne drużyny harcerskie. W rocznicę jego tragicznej śmierci w warszawskich kościołach... 98
 • Archiwum Zagłady 25 sty 2009, 22:00 Matki duszące płaczące dzieci, by uratować się przed wykryciem przez SS. Polscy chłopcy napadający Żydów albo wydający ich Niemcom. Polski lud obnoszący się z rzeczami wyniesionymi z żydowskich domów. Ale także żydowscy policjanci uczestniczący w mordowaniu swoich żon i... 100
 • Rock umarł 25 sty 2009, 22:00 "Mam nadzieję, że umrę, nim się zestarzeję” – śpiewał w 1965 r. zespół The Who w utworze „My Generation”. Patrząc na obecną formę tej i następnych generacji gwiazd rocka, można powiedzieć, że szkoda, iż tak się nie stało. Rozdział w muzyce, istniejący... 104
 • RECENZJE 25 sty 2009, 22:00   106
 • Film 25 sty 2009, 22:00 Ten obraz miał powstać 50 lat temu. Hollywood nosiło się z zamiarem ekranizacji „Drogi do szczęścia" („Revolutionary Road") od momentu wydania książki w 1961 r. Prawa do niej kupił Albert S. Ruddy, producent... 106
 • Teatr 25 sty 2009, 22:00 Okazuje się, że Krzysztof Zanussi na scenie radzi sobie o wiele lepiej niż w fi lmie. O ile „Serce na dłoni" z Dodą w obsadzie należy zaliczyć do spektakularnych katastrof, o tyle spektakl „Romulus Wielki" w teatrze... 106
 • Telewizja 25 sty 2009, 22:00 „Tajny współpracownik" to najnowsza premiera Sceny Faktu – cyklu Teatru Telewizji, który potrafi zgromadzić nawet 2 mln telewidzów. Napisana przez Cezarego Harasimowicza autentyczna historia 16-latka szantażowanego przez... 106
 • Książka 25 sty 2009, 22:00 W 2006 r. wstrząsnęło krajem samobójstwo 14-letniej Ani z Gdańska. Dziewczynka zabiła się, bo została upokorzona przez kolegów, którzy próbowali ją rozebrać na oczach innych uczniów, a całe zajście sfilmowali komórką. Antonina... 106
 • WPROST NA WEEKEND 25 sty 2009, 22:00 Tina Turner Fani 70-letniej nastolatki mogą ją usłyszeć na żywo w Hamburgu, gdzie wokalistka będzie promowała swoją najnowszą składankę „Tina! The Platinum Collection". | 30, 31 STYCZNIA, COLOR LINE ARENA, HAMBURG, GODZ.... 108
 • Kryzysowa kolekcja 25 sty 2009, 22:00 Jak projektanci mody radzą sobie z kryzysem? Po prostu ogłosili go najnowszym trendem, lansując kolejne recesyjne kolekcje. Nadchodzą czasy, w których będziemy nosić raczej dżinsy niż eleganckie suknie szyte na miarę. A naszą odpowiedzią na recesję będzie przesunięcie paska o... 112
 • Gorączka rozwodowej nocy 25 sty 2009, 22:00 Jeśli małżeństwo rozpoczyna się wystawnym weselem, to może się kończyć równie huczną fetą. Do Polski dotarła moda na rozwodowe imprezy. Gdy Heather Mills na początku 2008 r. dostała rozwód z Paulem McCartneyem, już następnego dnia wyprawiła za 250 tys. dolarów przyjęcie na... 114
 • Wspaniałe życie w modzie 25 sty 2009, 22:00 Valentino, wielki kreator i założyciel marki, pożegnał się ze swoim atelier po 45 latach. Jego sukcesorka, projektantka Alessandra Facchinetti, musi się zmierzyć teraz z legendą Mistrza Sukni Okolicznościowej i przekonać do siebie nową publiczność, m.in. polską. 26 stycznia w... 116
 • Galeria Wprost - Dmuchamy na zimne! 25 sty 2009, 22:00 Zimowych spacerów i sportów nie warto unikać tylko ze względu na chłód.Trzeba się jednak zabezpieczyć, by nie odmrozić sobie policzków. I tu można połączyć przyjemne z pożytecznym. Na rumieńce Wzmacniający krem nawilżający do... 118
 • Berlin – najpiękniejszy bankrut świata 25 sty 2009, 22:00 Siedem milionów turystów odwiedziło stolicę Niemiec w 2008 r. W Berlinie wszystko jest „naj”: najlepsze położenie, najlepsze towarzystwo i najlepsze widoki na przyszłość. „Berlin jest najpiękniejszy na świecie” – reklamuje stolicę Niemiec jedna z... 120
 • Blisko i swojsko 25 sty 2009, 22:00 Z południowej Polski jedzie się tu godzinę. Słowackie stoki to wymarzone miejsce na narciarski wypad. Dla początkujących i zaawansowanych. A po szaleństwach na śniegu można się zrelaksować w spa. 123
 • Nieoszlifowany diament 25 sty 2009, 22:00 Na dźwięk słowa „Lancer” miłośnicy sportów motorowych wpadają w niezdrowe podniecenie. Niestety, legendarną wersję Evolution dzieli od normalnej wersji Mitsubishi taki dystans, jakby oba auta powstały w innych galaktykach. 124
 • Król śniegu i błota 25 sty 2009, 22:00 W 1986 r. Audi nagrało film reklamowy, w którym model 100 Quattro wjżdża o własnych siłach na szczyt skoczni narciarskiej w fińskim Pitkävuori. Spot ten rozpoczął błyskotliwą karierę napędu na cztery koła. Obecnie mają go już nie tylko samochody terenowe, lecz także luksusowe... 126
 • Miliony w siatce 25 sty 2009, 22:00 Dziewięć tysięcy kibiców zgromadził w hali w Łodzi mecz Ligi Mistrzów siatkarzy Skry Bełchatów z Panathinaikosem Ateny. W kodowanej stacji Polsat Sport obejrzało go 300 tys. widzów. Tak się sprzedaje produkt pod nazwą Polska Liga Siatkówki (PLS). 128
 • Wprost z sieci 25 sty 2009, 22:00   130
 • Dziennikarstwo obywatelskie 25 sty 2009, 22:00 Kiedyś była to wąska grupa ludzi, dziś każdy może zostać dziennikarzem. W sieci. A wszystko dzięki rozwojowi serwisów Web 2.0, których główną treścią jest ta wnoszona przez internautów. BLISKO LUDZI. Dziennikarze obywatelscy nie... 130
 • Blogbox - Beckham jak viagra 25 sty 2009, 22:00 Niedawno David Beckham powrócił na europejskie boiska. Kiedy oglądałem skrót z jego debiutanckiego spotkania z Romą, zastanawiałem się (który to już raz?) nad fenomenem Becksa. Nie przypominam sobie angielskiego zawodnika, który... 130
 • Człowiek w sieci 25 sty 2009, 22:00 Prezydent.com Barack Obama to pierwszy gospodarz Białego Domu pasujący do czasów rewolucji informatycznej. 44. prezydent USA zbudował swój wizerunek dzięki oficjalnym profi lom na MySpace czy YouTube, korzystaniu z MacBooka i komunikowaniu... 130
 • Intercafé - Robert Leszczyński 25 sty 2009, 22:00 Robert Leszczyński Publicysta działu Kultura „Wprost" Jaki portal odwiedzasz najczęściej? Codziennie wchodzę na www.gazeta.pl. Oprócz tego na www.imdb.com, bo to dla mnie absolutnie najważniejszy portal filmowy. Odpalam też... 130
 • SŁOWNICZEK 25 sty 2009, 22:00 SŁOWNICZEKHDD (HARD DISK DRIVE, DYSK TWARDY) – jeden z typów urzadzen pamieci masowej wykorzystujacych nosnik magnetyczny do przechowywania danych. Nazwa „dysk twardy" (hard disk drive) powstała w celu odróznienia tego typu... 130
 • Szukaj z Wprost 25 sty 2009, 22:00 pomocy prawnej... www.eporady24.pl www.maszprawo.com www.e-prawnik.pl www.lex.com.pl www.prawo-cywilne.net www.serwisprawa.pl www.prawnik.pl www.forumprawne.org www.prawnik.net.pl www.forum.prawnikow.p 130
 • Celebryci 25 sty 2009, 22:00 Pycha Durczoka Kasia Cichopek straciła pracę w „Jak oni śpiewają" i główną rolę w serialu „Tancerze". „Tancerze". Jakby tego było mało, Kamil Durczok nie chce rywalizować z nią o Wiktora. Gwiazdka i... 132
 • Playback 25 sty 2009, 22:00 Minister rolnictwa Marek Sawicki i minister finansów Jan Rostowski fot. A. Jagielak 134
 • Skibą w mur - Buble i coś tam, coś tam… 25 sty 2009, 22:00 Rok 2008 byłby nieważny, gdyby nie podsumowano go na Biesiadzie Felietonistów. Już po raz 16. zebraliśmy się w swym gronie szyderców, by przyznać tytuły tyleż zabawne, ile okrutne. Tym razem gościł nas gdański klub Riviera Literacka przy pięknej ulicy Mariackiej, na której... 135
 • Z ŻYCIA KOALICJI 25 sty 2009, 22:00 Stanowczo zbyt późno się o tym dowiedzieliśmy, ale w niektórych kręgach (i to, jakby to powiedzieć, najściślej zbliżonych do posłów PO) Zbigniew Ćwiąkalski miał ksywkę Paździoch. To na cześć Kiepskich, w związku z uderzającym... 136
 • Z ŻYCIA OPOZYCJI 25 sty 2009, 22:00 Oba Kaczory zgodnie twierdzą, że Tusk ma dziurę. Dziura jest tematem poważnym, skoro zajęła się nią nawet jednostka tak czerstwa jak Człowiek o Żółtych Włosach. Chlebowski poradził, coby ktoś wytłumaczył prezydentowi, że to nie... 137
 • Nie tylko dla kobiet - Moja płytoteka 25 sty 2009, 22:00 Niedawno udało mi się zdobyć adapter. Nie jest to Mister Hit, którego używałam kiedyś, tylko inny, dość dobry sprzęt. Dzięki temu mogę słuchać moich ulubionych czarnych płyt. 138

ZKDP - Nakład kontrolowany