Czy Polska zbankrutuje

Czy Polska zbankrutuje

Wizję bankructwa Polski, a nawet wspomnienie o takiej możliwości, jeszcze rok temu uznano by za głupi żart. W obecnym stanie światowej i polskiej gospodarki stwierdzenie, że coś się na pewno nie wydarzy, byłoby przejawem pychy.
Możemy się tylko pocieszyć, że gdyby do tego przyszło, upadlibyśmy w  całkiem licznym i doborowym towarzystwie, a dla międzynarodowych rynków byłby to taki wstrząs, że musiałby powstać zupełnie nowy ład monetarny. Tabu pierwszy przełamał szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak, który 20 lutego 2009 r. w radiowym wywiadzie napomknął o  możliwości bankructwa naszego kraju. Co prawda zaraz się z tych słów wycofał, ale i tak powiało grozą. Większość Polaków zdążyła dawno zapomnieć o bankructwie Argentyny w 2001 r. (kraj ten przestał spłacać swoje długi wobec innych krajów). Dziś przekonujemy się, że upaść mogą całkiem bliskie nam kraje. W wyniku kryzysu finansowego de facto zbankrutowały Islandia, Łotwa, Ukraina, które bez pomocy międzynarodowej nie byłyby w  stanie regulować zobowiązań. Groźbą bankructwa Litwy straszył niedawno premier tego kraju. U nas minister finansów Jacek Rostowski długo zapewniał o dobrych perspektywach budżetu, aż nagle zaczął ostrzegać, że  155 mld zł, które państwo musi pożyczyć w 2009 r., może nie udać się zebrać. Na dodatek, jak szacują niektórzy ekonomiści, wpływy podatkowe do budżetu mogą być w 2009 r. nawet o 20 mld zł niższe od zaplanowanych.
W poprzednich latach pożyczenie z rynku przez sprzedaż obligacji i bonów skarbowych kwoty rzędu 155 mld zł nie stanowiło problemu. Ale dziś wszystkie państwa świata dosłownie biją się o pieniądze inwestorów. A  tych z odpowiednią gotówką w kieszeni jest coraz mniej. Premier Donald Tusk straszył w Sejmie planami największych państw unijnej strefy euro, które chciałyby stworzyć wspólny rynek tzw. euroobligacji. Zamiast pożyczać na własną rękę i na różnych warunkach, ich obligacje wyemitowałby jeden podmiot – Europejski Bank Centralny. Siłą rzeczy byłyby one dla inwestorów równie wiarygodne jak choćby obligacje rządu Stanów Zjednoczonych. Mając do wyboru kupno takich euroobligacji albo obligacji polskich, każdy wybrałby te pierwsze. Szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso zapewnia, że nikt w unii nad takim projektem nie pracuje, ale w tym wypadku dementi można uznać za  potwierdzenie (Barroso ma niewiele do gadania przy niemieckiej kanclerz Angeli Merkel czy francuskim prezydencie Nicolasie Sarkozym). Dlatego Tusk montował tuż przed unijnym szczytem antykryzysowym 1 marca w  Brukseli koalicję państw środkowoeuropejskich, które na wprowadzeniu euroobligacji mogłyby ucierpieć.

I bez euroobligacji będziemy mieć problemy. Tegoroczny budżet przewiduje, że rząd wyemituje nowe papiery skarbowe na kwotę 32,7 mld zł, przeznaczone na rynek krajowy. Rozdysponowanie przychodów z  prywatyzacji (głównie w postaci dotacji do otwartych funduszy emerytalnych) określone jest w budżecie na 27,9 mld zł. Ale, wedle zapowiedzi Aleksandra Grada, ministra skarbu, z tytułu prywatyzacji ma wpłynąć do kasy państwa tylko 12 mld zł. To oznacza konieczność dodatkowego pożyczenia przez emisję obligacji 5,6 mld zł – i  to od nabywców zagranicznych (resztę prywatyzacyjnego niedoboru uzupełnią tzw. środki przechodzące i fundusze unijne). Potrzeby pożyczkowe państwa netto są więc na razie określone na 39,3 mld zł, ale  mogą wzrosnąć, jeśli wydatki budżetu wzrosną lub spadną jego dochody. Skąd zatem wzięła się kwota potrzebnych nam 155 mld zł? Po części z  „zaokrąglenia" wspomnianych 39,3 mld zł do 55 mld zł, związanego z  brakiem wiary w wykonalność budżetu. Przede wszystkim jednak bierze się ona z tego, że dług skarbu państwa wynosi 570 mld zł i składają się na  niego kwoty o różnych terminach zwrotu. Papiery krótkookresowe o  terminie wykupu przypadającym w 2009 r. mają wartość 99 mld zł (bony skarbowe – 50,4 mld zł, obligacje jednoroczne – 48,6 mld zł). I środki na ich wykupienie także trzeba zdobyć, zaciągając kolejne długi. Tak otrzymujemy 155 mld zł.

Spłata starego zadłużenia dotychczas polegała na rolowaniu długu, czyli zastępowaniu papierów skarbowych, których termin wykupu właśnie nadszedł, nowymi o terminie wykupu w przyszłości. Wcześniej nie było z tym problemów, bo chętnych do pożyczania polskiemu państwu nigdy nie brakowało (w 2008 r. rolowano w ten sposób papiery o  wartości 101 mld zł). Ale w 2009 r. ze sprzedażą papierów skarbowych są trudności. Gorzej sprzedają się przede wszystkim papiery o odległym terminie wykupu, zwłaszcza jeżeli chce się je sprzedać tanio, oferując ich nabywcom niskie oprocentowanie. Mniejszy popyt jest widoczny szczególnie ze strony kapitału zagranicznego, co niweczy pomysł rządu odciążenia krajowego rynku finansowego przez zwiększenie sprzedaży papierów „na eksport". Z powodu małego zainteresowania nabywców Ministerstwo Finansów zrezygnowało 18 lutego z jednego przetargu obligacji. Na szczęście, po przejściowym skurczeniu się rynku na  początku lutego nie ma już problemów ze sprzedażą na poniedziałkowych przetargach bonów skarbowych. Ulokowano ich w lutym na rynku krajowym za  6,5 mld zł, czyli zgodnie z planem. Pogłoski o niemożności sprzedaży papierów wartościowych i możliwym w wyniku tego bankructwie budżetu i  państwa wydają się zatem nieco przedwczesne. Chociaż prawdopodobne jest, że sytuacja wymusi na rządzie większą sprzedaż bonów, a mniejszą obligacji, konieczność oferowania – aby skusić nabywców – coraz wyższego oprocentowania, a także lokowanie papierów przede wszystkim w kraju. To  ostatnie oznacza jednak, że rząd będzie liczył głównie na pieniądze banków, a te zamiast udzielać firmom kredytów, będą wolały kupić papiery skarbu państwa i na nich zarabiać. Złe wiadomości nie wróżą jeszcze katastrofy, o ile nie załamie się cały światowy rynek rządowych papierów dłużnych. Skumulowane zadłużenie brutto wszystkich państw świata wynosi ponad 52 bln USD (dług netto jest mniejszy, bo  część tej kwoty to wzajemne długi, które poszczególne państwa mogłyby skompensować). To oznacza, że globalne potrzeby pożyczkowe związane z  rolowaniem długów wynoszą w 2009 r. 10-12 bln USD. Jak zebrać tak ogromną kwotę? W ciągu ostatniego roku kapitalizacja giełd w Ameryce, Azji i Europie spadła z 60 bln USD do 30 bln USD i takie właśnie straty ponieśli inwestorzy. Dodatkowo straty banków amerykańskich w wyniku inwestycji w nic niewarte dziś instrumenty finansowe szacowane są na 3,6 bln USD, a nierozpowszechniony raport Unii Europejskiej ocenia, że banki europejskie takich „toksycznych aktywów" mogą mieć aż 25 bln USD (44 proc. wszystkich ich aktywów). Prywatnego kapitału na obsłużenie wszystkich państwowych dłużników może po prostu zabraknąć. A ci są naprawdę „głodni". Zadłużone po uszy Włochy potrzebują do rolowania długu 198 mld euro, Niemcy – 173 mld euro, Francja – 134 mld euro, Hiszpania – 75 mld euro. Tylko te cztery państwa „wykoszą” z rynku w  sumie 563 mld euro. Dlatego też wprowadzenie euroobligacji byłoby świadomym mordem na tych mniejszych członkach unii, którzy na euro nie  przeszli, a ze wspomnianymi gigantami muszą rywalizować o pieniądze inwestorów. Nie można całkowicie wykluczyć sytuacji, w której nawet któryś z krajów rozwiniętych ujawni, że nie jest w stanie dłużej regulować swoich długów. To byłby początek lawiny, bo potencjalni inwestorzy mogą wtedy uznać za zbyt ryzykowne kupowanie papierów także innych podobnych krajów. Które państwo może się stać kamyczkiem zapoczątkowującym lawinę? Decydować będzie o tym wiele czynników, takich jak relacja długu do PKB, potrzeby pożyczkowe, ocena makroekonomicznych fundamentów gospodarki i stabilności politycznej oraz bardzo subiektywna (granicząca często ze spekulacją) wycena potencjalnego ryzyka kredytowego.

Niestety, w rankingu kandydatów do bankructwa Polska nie uplasowałaby się zbyt nisko. Wyprzedzają nas jednak, patrząc tylko na relację zadłużenia do PKB, m.in. Włosi, Grecy, Węgrzy, Portugalczycy, Austriacy czy Chorwaci. Jeśli okażemy się krajem upadłym, to stoczymy się na dno w całkiem niezłym towarzystwie. To  najczarniejszy i mało prawdopodobny scenariusz, ale nie niemożliwy, jak wydawało się jeszcze całkiem niedawno. Pocieszyć się możemy tym, że  takich krajów jak nasz lub inne wskazane wyżej nie da się po prostu zignorować i wyłączyć z globalnej gospodarki. Gdyby zbankrutowały, trzeba by właściwie od nowa zbudować cały system rozliczeń międzynarodowych, mocniej zabezpieczający przed powiększaniem zadłużenia państw. Choćby podobny do historycznych systemów walut opartych na  kruszcu. A najlepiej oparty na muszelkach z jakichś egzotycznych wysp, które byłyby niepodrabialne i występowały w limitowanej liczbie.


Okładka tygodnika WPROST: 10/2009
Więcej możesz przeczytać w 10/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • swojpolak@interia.eu   IP
  Bankructwo Polski jest już przesądzone i bliskie !Proces ten odwlekany jest przez elity finansjery światowej.Konieczność wymiany systemu finasowego staje się paląca.Nie mamy szans na jakiekolwiek wzrosty bo pętla zadłużenia zaciska się.ŻYCIE NA KREDYT nie jest panaceum na rozwój.Po prostu będziemy kolejną Polską Argentyną.
  • an economist   IP
   Of course, Poland will loose liquidity because Poland has no consistent economical policy. Giving his due to Mr Rostowski ( formerly of City of London ) there are still MrTusk`s personal ambitions and former Polish Communists as businessmen left and it is enough to destroy an economy much bigger and stronger than the Polish one.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2009 (1365)

   • Poczta 1 mar 2009, 20:00 Miłość z Naszej Klasy Bardzo dziękuję za artykuł „Miłość z Naszej Klasy" (nr 7). Cieszę się, że autorki zauważyły to zjawisko i tak szeroko je przedstawiły. Mnie też przydarzyła się taka historia. Los rozdzielił mnie... 4
   • Na stronie - Spryciarz Marcinkiewicz 1 mar 2009, 20:00 Ależ daliśmy się zrobić w konia. Nabraliśmy się na inwokacje zakochanego Kazimierza, częstochowskie rymy rozmiłowanej w nim Isabel, atmosferę jak z „Trędowatej” i „Między ustami a brzegiem pucharu”. Tymczasem Kazimierz Kichot i jego Isabel Dulcynea to... 5
   • Władza kobiet 1 mar 2009, 20:00 Ranking WPROST - 20 najbardziej wpływowych kobiet polityki 6
   • Kto rano wstaje, ten… rządzi 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Anną Streżyńską, szefową Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwyciężczynią rankingu najbardziej wpływowych kobiet w polskiej polityce tygodnika „Wprost”. 12
   • Prezydentowa Alijewa wygląda jak z „Vogue’a” 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Marią Kaczyńską, pierwszą damą RP 14
   • Skaner 1 mar 2009, 20:00 16
   • Witold Kulesza prokuratorem krajowym? 1 mar 2009, 20:00 Donald Tusk nie zgodził się na powołanie na prokuratora krajowego osoby zgłoszonej przez ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumę. W tej sytuacji jednym z kandydatów na to stanowisko jest były wiceprezes IPN prof. Witold Kulesza. Nominację... 16
   • Exodus z armii 1 mar 2009, 20:00 Wojsko 17
   • Po pierwsze – rynek 1 mar 2009, 20:00 Finanse 17
   • LICZNIK ANTYKRYZYSOWY (3) 1 mar 2009, 20:00 Kryzys wywołał u polityków biegunkę pomysłów na to, jak wspierać gospodarkę i hamować recesję. Monitorujemy działania władzy i zapisujemy jej lepsze i gorsze propozycje. 17
   • Pytania niepolityczne 1 mar 2009, 20:00 Hasselho? Hasselho? utonąłby pierwszy pierwszy. Rozmowa z Jackiem Pilchem, posłem PiS, wykwalifi kowanym ratownikiem. 18
   • Konfrontacje 1 mar 2009, 20:00 Czy policjanci powinni przechodzić na emeryturę po 25 latach pracy? 19
   • Wykrywacz kłamstw 1 mar 2009, 20:00 "Tam nawet było wielu patriotów" - tak Lech Wałęsa w telewizyjnym wywiadzie ocenił pracowników komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. 19
   • Barometr 1 mar 2009, 20:00 PO w trzech osobach Aż dwie trzecie Polaków nie wie, że Donald Tusk jest szefem Platformy Obywatelskiej – wynika z sondażu TNS OBOP dla „Wprost". Ponad połowa badanych nie ma pojęcia, kto kieruje największą partią w... 20
   • Plus ujemny - Cyngiel 1 mar 2009, 20:00 Kto jest czyim cynglem, na ogół wiadomo. Są cyngle uczciwi, oficjalnie zwani elegancko rzecznikami. Nikt do nich nie ma pretensji, że mówią to, co każe im zleceniodawca, i biorą za to pieniądze. Mają oni jednak niewielki wpływ na... 22
   • Przegląd prasy zagranicznej 1 mar 2009, 20:00 Polsko-niemiecki spór o wojnę Tylko dyplomacja Polityczny spór między Polską a Niemcami wokół centrum poświęconego wysiedleniom był bezsensowny. Chyba w żadnym innym państwie dawnego bloku wschodniego nie było tak otwartej debaty o... 28
   • Puls gospodarki 1 mar 2009, 20:00   30
   • Przepisowy wróżbita 1 mar 2009, 20:00 Wróżbita, „świadomie wykorzystując wrodzone uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nadprzyrodzonych, dokonuje wglądu w przeszłe i przyszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształtowanych przez tradycję różnych form... 30
   • SMS 1 mar 2009, 20:00 Założyciel Microsoftu Bill Gates chce ufundować najuboższym konta bankowe z saldem 12,5 mln USD. Zaangażował się w projekt The Mobile Money for the Unbanked, umożliwiający biednym mieszkańcom Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, którzy... 30
   • Złoty interes 1 mar 2009, 20:00 Jeśli ktoś trzy miesiące temu zainwestował w złoto, zarobił do dziś aż 30 proc. Cena uncji złota sięgnęła niemal 1000 USD. – Wartość kruszcu rośnie, ponieważ spadają ceny papierów wartościowych, a kursy walut są niepewne.... 30
   • Zastrzyk od szejków 1 mar 2009, 20:00 NNiemal 1,3 mld USD chcą wpompować w gospodarki tzw. krajów wschodzących inwestorzy z sześciu krajów arabskich zrzeszeni w Gulf Cooperation Council i Sovereign Wealth Fund. Ich przedstawiciele przyjechali do Polski na zaproszenie... 30
   • Z rodziną tylko w firmie 1 mar 2009, 20:00 Kapitalizm łączony jest dziś często z potężnymi grupami fi nansowymi, które obarcza się winą za obecny kryzys. Lektura „Firm rodzinnych" przywraca właściwe proporcje, ukazując fundament wolnego rynku – małe i średnie... 30
   • Zapytaj WPROST - Nie chcę być premierem 1 mar 2009, 20:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Grażyna Gęsicka. 32
   • Nie znoszę ekshibicjonizmu 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Jarosławem Gowinem, posłem PO, rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 34
   • Sławoj Leszek Dziwisz 1 mar 2009, 20:00 To „wybór ostateczny" Kościoła. Wybór między Łagiewnikami a Toruniem. A posługując się polityczną nowomową, między liberalizmem a tradycją narodowo-katolicką. 36
   • Ryba po polsku - Z życia trupów 1 mar 2009, 20:00 Wielkie wzburzenie wśród żywych wywołała pokazana w stołecznym centrum handlowym Blue City wystawa zwłok ludzkich i ich fragmentów autorstwa amerykańskiego anatoma Roya Glovera. 38
   • Na co choruje służba zdrowia 1 mar 2009, 20:00 W Polsce krócej niż w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii czeka się na przyjęcie do szpitala – przynajmniej tak wynika ze statystyk medycznych. 43
   • Eurokomunista 1 mar 2009, 20:00 Premier Słowacji Robert Fico (rocznik 1964) to typowy przedstawiciel ostatniej generacji młodych, ambitnych komunistów. Rok 1989 zastał ich w najlepszym momencie życia. Fico przeczy mylnemu przekonaniu rozpowszechnionemu na Zachodzie, że dwadzieścia lat po upadku komunizmu... 52
   • Frank polski 1 mar 2009, 20:00 Ostatnio najgorętszym tematem codziennych rozmów nie są ceny w sklepach, kolejki do lekarzy czy mecze piłkarskie. Dla Polaków, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe, najważniejszy jest kurs franka szwajcarskiego i polityka helweckiego banku centralnego. 56
   • Pożar za polską ścianą 1 mar 2009, 20:00 Bartosz Kamejsza, menedżer warszawskiej spółki Timex, parkował auto przed biurem swojej firmy w Rydze. Chciał zapłacić za postój, gdy przechodzący obok Łotysz rzucił: „Zostaw pan ten parkometr. Bankrutujemy, nikt już nie upomni się o opłatę". Wisielczy humor to ostatnia... 58
   • Czy Polska zbankrutuje 1 mar 2009, 20:00 Wizję bankructwa Polski, a nawet wspomnienie o takiej możliwości, jeszcze rok temu uznano by za głupi żart. W obecnym stanie światowej i polskiej gospodarki stwierdzenie, że coś się na pewno nie wydarzy, byłoby przejawem pychy. 60
   • Cyfrowa pułapka 1 mar 2009, 20:00 Wkrótce publiczną, powszechnie dziś dostępną TVP będziemy mogli oglądać wyłącznie za pomocą dekoderów Cyfrowego Polsatu albo platformy „n" należącej do TVN. Stanie się tak, jeśli rząd nie zmieni założeń planu cyfryzacji telewizji, który zaczął realizować. 62
   • Głos z Ameryki - Pomoc swoim ludziom 1 mar 2009, 20:00 „Powrót ekonomicznego nacjonalizmu" – tak artykuł okładkowy zatytułował brytyjski „The Economist”. 63
   • Bomba w nodze 1 mar 2009, 20:00 Czy Kamilę Skolimowską można było uratować? Niestety, wszystko wskazuje, że to kolejna tragedia, której można była zapobiec.I nie chodzi o podejrzenie, czy nasza złota medalistka olimpijska jest ofiarą stosowania dopingu. 64
   • Poszukiwacze zaginionych ojców 1 mar 2009, 20:00 Powszechne przekonanie głosi, że jedno na dziesięcioro dzieci jest owocem zdrady małżeńskiej – mężczyzna wychowuje cudze dziecko i nic o tym nie wie. – Ta liczba jest wyssana z palca – mówi „Wprost" prof. Mark Jobling, genetyk z University of Leicester.... 68
   • Opętanie Marcinkiewicza 1 mar 2009, 20:00 Co dzieje się z Kazimierzem Marcinkiewiczem? – martwią się miliony Polaków, gdy były premier mizdrzy się na oczach telewidzów do swojej młodszej o ponad 20 lat kochanki. Spokojnie. Ekspolityk padł po prostu ofiarą chemii miłości. I dlatego jeszcze jakiś czas będzie się... 70
   • Polowanie na bliźniaczkę Ziemi 1 mar 2009, 20:00 Wokół niemal każdej gwiazdy przypominającej Słońce krąży obiekt, na którym może istnieć życie.Tak uważa dr Alan Boss z Carnegie Institution for Science w Waszyngtonie, jeden z najbardziej znanych astrofizyków świata. Czy tak jest naprawdę, ma zbadać amerykańska misja Kepler,... 72
   • Winni nabieracze 1 mar 2009, 20:00 „Cudowne" – tak kiperzy opisywali białe wino zabarwione na czerwono bezsmakowym dodatkiem. Wszyscy dali się nabrać, że jest to wino czerwone. Magazyn „Psychology Today” podał 54 kiperom tanie białe wino, ale w butelkach typowych dla drogich trunków. Gdy... 74
   • Know-How 1 mar 2009, 20:00   76
   • Najstarsza stopa 1 mar 2009, 20:00 Już 1,5 mln lat temu hominidy spacerowały tak jak człowiek współczesny i miały tak jak on zbudowane stopy, czyli nie były przystosowane do życia na drzewie – ogłosił prof. John Harris, odkrywca pradawnych tropów utrwalonych w... 76
   • Haczyk na samicę 1 mar 2009, 20:00 Działanie na szkodę samicy nigdy nie jest w interesie samca. Mimo to niektóre samce (szczególnie w świecie owadów) mają organy kopulacyjne takie jak strąkowiec czteroplamy – zakończone haczykami, kolcami i grotami. Samica strąkowca... 76
   • Książka- Lęki powszednie 1 mar 2009, 20:00  Czego się najbardziej obawiamy? Terrorystów i kryzysu? Nie. Powodem większości leków są codzienne sytuacje. Boimy się przebywania w windzie, insektów, psów i kotów, a także choroby, zranienia oraz samotności i śmierci. Tylko... 76
   • CZŁOWIEK I GADŻET 1 mar 2009, 20:00 Kompfon w Polsce Na polskim rynku telefonów komputerowych pojawiła się Era G1 z Google. Aparat jest dostępny tylko w ofercie Polskiej Telefonii Cyfrowej. To pierwszy na świecie model pracujący z systemem operacyjnym Android dostosowanym do... 77
   • Rozbiór Rosji 1 mar 2009, 20:00 „Dojdzie do zamieszek i zamachów terrorystycznych. Kraj się rozpadnie, tendencje odśrodkowe są zbyt silne". To tylko drobny fragment bardzo poważnej analizy zamieszczonej przez rosyjski tygodnik „Ekspert”. Dotyczy on… Ukrainy. Jest jednak możliwe, że... 78
   • Domy władzy 1 mar 2009, 20:00 Pałace, wille, penthouse’y, apartamenty. To, jak mieszkają przywódcy kraju, jest świadectwem jego politycznej kultury. Zachód i wschód Europy wciąż się pod tym względem różnią. 80
   • DOOKOŁA ŚWIATA 1 mar 2009, 20:00   84
   • Führer bez manier 1 mar 2009, 20:00 Adolf Hitler nie umiał się zachować przy stole. Wskazują na to ujawnione właśnie raporty, które brytyjski wywiad sporządził na podstawie informacji niemieckiego oficera towarzyszącego Hitlerowi w Wilczym Szańcu, jego kwaterze w Prusach... 84
   • Cytat tygodnia 1 mar 2009, 20:00 „To my wyjęliśmy laski dynamitu, ale wielu ludzi na świecie miało w ręku krzesiwo" Simon Johnson, profesor Massachusetts Institute of Technology, tłumacząc, w jaki sposób USA przyczyniły się do wybuchu światowego kryzysu   84
   • Książka- Chindie 1 mar 2009, 20:00  Robyn Meredith, wieloletnia korespondentka „Forbesa" i „New York Timesa", w książce „Chiny i Indie. Supermocarstwa XXI wieku" przygląda się przemianom dwóch azjatyckich gigantów. Chiny powoli stają... 84
   • Europa i reszta - Niemiecka amnezja 1 mar 2009, 20:00 „Mało kto dziś w Niemczech wie, jak wyglądała II wojna światowa w Polsce. O pacyfikacjach, zagładzie polskich intelektualistów, sześciu milionach zabitych słyszało u nas najwyżej paru specjalistów" – napisał w „Fakcie” Konrad Schuller, korespondent... 85
   • Zakarpackie rachunki 1 mar 2009, 20:00 W Użhorodzie czeski turysta czuje się jak w stolicy Czech, kilkaset metrów od praskiego Hradu. A jest w metropolii Ukrainy Zakarpackiej. 86
   • Dresiarz Wołodyjowski 1 mar 2009, 20:00 Trzy części, sześć tomów, 2603 strony – Jan Klata zmieścił całą „Trylogię" Henryka Sienkiewicza w czteroipółgodzinnym spektaklu. Klatę można lubić lub nie, ale mało kto wywołuje w środowisku teatralnym taki ferment jak on. 88
   • Jestem skazany na polskość 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Janem Klatą, reżyserem teatralnym i dramaturgiem 89
   • Sekrety Starowieyskiego 1 mar 2009, 20:00 Nie byłam fanką jego sztuki. Franciszek Starowieyski kojarzył mi się z oryginalną osobowością i kontrowersyjnymi wypowiedziami. Na Europejskiej Akademii Sztuk, gdzie miał zajęcia ze studentami, powiedziano mi, że to egocentryk, który uwielbia się popisywać. I rządzić. Więc... 90
   • RECENZJE 1 mar 2009, 20:00 Jeden z największych oscarowych przegranych. Choć produkcja dostała trzy nominacje, w tym dla Angeliny Jolie jako najlepszej aktorki pierwszoplanowej, nie udało się jej zdobyć ani jednej statuetki. Nieco krzywdzący werdykt, bo choć... 92
   • WPROST NA WEEKEND 1 mar 2009, 20:00 KONCERTY, imprezy The Prodigy Twórcy brytyjskiej muzyki elektronicznej objeżdżają Europę, promując najnowszy lutowy album „Invaders Must Die". | 8 MARCA, GASOMETER, WIEDEŃ, AUSTRIA, GODZ. 20.00 BILETY: WWW.WORLDTICKETSHOP.COM... 94
   • Ambasadorowie Królestwa Marki 1 mar 2009, 20:00 Dbaj o wygląd, unikaj skandali i uważaj na to, co mówisz. Do tego trochę popularności i masz duże szanse na nowe zajęcie – bycie ambasadorem marki. A to jeden z najprzyjemniejszych zawodów na świecie. 98
   • Ciuchowe speckomando 1 mar 2009, 20:00 „Vintage" oznacza dobre wino – im starsze, tym lepsze. Dziś jednak ten termin zawłaszczyła moda. Zasada pozostała ta sama: ceni się starsze roczniki, ale nie wszystkie. Są także łowcy wyspecjalizowani w poszukiwaniu cennych egzemplarzy. 101
   • Galeria Wprost 1 mar 2009, 20:00 Dziś już nie wystarczy zapach szarlotki czy woskowanych podłóg.Teraz, aby dom pachniał domem, potrzebuje własnych perfum! 102
   • Modny jak Mediolan 1 mar 2009, 20:00 Już w latach 70., kiedy do gry wkroczył Giorgio Armani, Mediolan zaczął detronizować Rzym i Florencję, dotychczasowe stolice włoskiej mody. Dziś już bezsprzecznie uchodzi za centrum mody, i to nie tylko włoskiej. Dwa razy do roku... 104
   • Hałaśliwy Meksykanin 1 mar 2009, 20:00 Europejczycy narzekają na jakość aut produkowanych w USA, więc Dodge postanowił otworzyć fabrykę swojego vana w Meksyku. Żeby było jeszcze bardziej globalnie, pod jego maskę wrzucił niemieckiego diesla. Co z tej światowości Journeya mają kierowcy? 108
   • VAT zza krat 1 mar 2009, 20:00 Ciężarowe porsche, biznesmeni w pikapach z amerykańskich farm oraz rodzinne kombi stojące razem z tirami w kolejce do odprawy na granicy. Tak mniej więcej wyglądają skutki ciągłego grzebania przez polityków w podatkach samochodowych. 110
   • Żywy towar luksusowy 1 mar 2009, 20:00 Zasady rządzące futbolowym rynkiem transferowym przypominają handel narkotykami. Kluby afrykańskie, azjatyckie oraz te ze wschodniej i środkowej Europy, jeśli znajdą piłkarski talent, dostaną za niego niewiele – jak producenci „surowych" narkotyków. 112
   • WPROST Z SIECI 1 mar 2009, 20:00 114
   • Blogbox - itamy Facebook w megapanelu 1 mar 2009, 20:00 Megapanel to tabelka, której publikacja co miesiąc budzi duże emocje w całej branży internetowej. Charakteryzuje się tym, że jego wyniki można dość luźno interpretować – kiedy serwis traci popularność, zawsze mówi się o tym,... 114
   • Blogi „Wprost" - Jak nie kijem go, to radarem 1 mar 2009, 20:00  W każdym cywilizowanym kraju drogówka odgrywa rolę prewencyjną – dba o bezpieczeństwo na autostradach i płynność ruchu w miastach. Tymczasem w Polsce zachowuje się dokładnie tak, jak 20 lat temu – plotąc bzdury o... 114
   • Warto Wiedzieć Więcej - Polska wikipedia the best 1 mar 2009, 20:00  Mamy powód do dumy. Polska wersja językowa Wikipedii jest w ścisłej światowej czołówce. Pod względem liczby haseł znaleźliśmy się na czwartym miejscu, dystansując wikipedie rosyjską i hiszpańską. Przed nami znaleźli się... 114
   • Intercafé Michał Żebrowski 1 mar 2009, 20:00 Aktor, do Internetu ma stosunek dwuznaczny. Do czego najczęściej pan wykorzystuje Internet? Do tego, co najbardziej niezbędne. Sprawdzam maile. Na jakie strony wchodzi pan w pierwszej kolejności? Na Google, jeśli chcę coś znaleźć w sieci.... 114
   • Słowniczek 1 mar 2009, 20:00 SŁOWNICZEKZŁACZE S-VIDEO – złacze, którym jest przesyłany sygnał wideo. Zapewnia dobra jakos obrazu.ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (ang. real-time lock) – zegar komputera, który pracuje nawet po wyłaczeniu zasilania. Dzieki niemu po... 114
   • Antysalon 1 mar 2009, 20:00 Dresiarze na salonach „Szpilki zamieniam na tenisówki lub kapcie. Jestem dresiarą generalnie. Tak więc dresik, kocyk i barchanki" – wyznała z rozbrajającą szczerością Edyta Górniak. Mniej więcej w tym samym czasie Szymon... 116
   • Playback 1 mar 2009, 20:00  Rzecznik rządu Paweł Graś i premier Donald Tusk. 118
   • Skibą w mur - Hał ar ju 1 mar 2009, 20:00 Rozniosła się po mediach informacja, że nasz superhiperdyplomata Radek Sikorski zabiega, aby zdobyć prywatny numer komórki prezydenta USA Baracka Obamy. 119
   • Z ŻYCIA KOALICJI 1 mar 2009, 20:00 Główny Weterynarz Kraju i specjalista od niebydła Władysław Bartoszewski wkroczył do Niemiec. Po czym z nich wykroczył, obwieszczając wiktorię. Chodzi o to, że Niemcy, nie mogąc się od naszego upiornego dziadunia opędzić, powiedzieli... 120
   • Z ŻYCIA OPOZYCJI 1 mar 2009, 20:00 Fascynująca koalicja „Gazety Wyborczej" i LPR pogoniła Krzysztofa Skowrońskiego z Trójki. Z tej okazji postanowiliśmy się w końcu nauczyć nazwiska niejakiego Wijasa Roberta pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Radia. Co... 121
   • Nie tylko dla kobiet - Też byłam dziennikarką 1 mar 2009, 20:00 „Groza w Chełmie!", „krowa lepsza od chłopa”, „przejechało po nim auto i żyje”, „oświadczyła się już wielu”… 122

   ZKDP - Nakład kontrolowany