Zakarpackie rachunki

Zakarpackie rachunki

W Użhorodzie czeski turysta czuje się jak w stolicy Czech, kilkaset metrów od praskiego Hradu. A jest w metropolii Ukrainy Zakarpackiej.
W regionie zwanym też Rusią Podkarpacką nadal widać ślady czasów przynależności do Czechosłowacji – od 1919 r. do marca 1939 r. Dwadzieścia międzywojennych lat wystarczyło, by Czesi związali się z tym górzystym obszarem więzią przywodzącą na myśl polski sentyment do Lwowa czy Wilna. Z dawnymi wschodnimi rubieżami Polski Zakarpacie łączy również powojenny los – Stalin przyłączył te tereny do ZSRR. Czesi i Słowacy, którzy w tej najbardziej na wschód wysuniętej części swego państwa w międzywojniu budowali przemysł i miasta, po 1945 r. stracili cały wypracowany tu majątek. Aby uniknąć syberyjskich gułagów, musieli się pożegnać z Zakarpaciem (które wielu Czechów i Słowaków traktowało jak nową ojczyznę) i przenieść na zachód kraju. Czechosłowacja za utratę Ukrainy Zakarpackiej nie otrzymała od ZSRR żadnego odszkodowania. Chyba że za takie uznamy zgodę Stalina na wysiedlenie trzech milionów Niemców zamieszkujących do 1948 r. czeskie Sudety. Ponad 60 lat po wojnie Czesi i Słowacy, którzy na Zakarpaciu musieli w wielu wypadkach zostawić cały dobytek, prawdopodobnie doczekają się zadośćuczynienia ze strony czeskiego państwa. Stosowny projekt poselski uzyskał poparcie wszystkich ugrupowań zasiadających w komisjach parlamentu w Pradze. Ustawa zakłada, że obywatele, którzy utracili majątek wypracowany przed 1939 r. na  Ukrainie Zakarpackiej, będą mogli teraz uzyskać rekompensatę w wysokości do 2 mln koron (70 tys. euro). Prawo do odszkodowania mają uzyskać dawni właściciele majątków lub ich spadkobiercy. Ustawa obejmie zaledwie kilkuset ludzi, wydatki z nią związane szacuje się na 2 mld koron. Przyczyną ograniczonego zasięgu projektu jest to, iż wielu ubiegających się o rekompensatę repatriantów nie ma dokumentacji „wschodniego" majątku, w związku z czym uzyska prawo jedynie do symbolicznego finansowego zadośćuczynienia w kwocie 100 tys. koron.

„Zakarpackie odszkodowania" to pierwszy w historii Czech wypadek restytucji dóbr zagrabionych przed II wojną światową. Jeśli państwo czeskie wypłaci swym obywatelom odszkodowania, będzie to  oznaczało, że zrealizuje zobowiązania złożone przez Czechosłowację w  momencie oddawania Ukrainy Zakarpackiej Stalinowi. Ówczesny czechosłowacki rząd zadeklarował, że sam zrekompensuje zakarpackim wysiedleńcom utratę majątku. Historia „przekazania” Moskwie Rusi Podkarpackiej ma ciemne czy wręcz haniebne strony. Aby je zrozumieć, musimy wrócić do czasów sprzed II wojny światowej. Pierwsi Ukrainę Zakarpacką okupowali nie Sowieci, ale  Węgrzy. W wyniku arbitrażu wiedeńskiego, przeprowadzonego po układzie monachijskim (wrzesień 1938 r.), Budapesztowi przyznano południową część Zakarpacia (żyła tu liczna mniejszość węgierska – przed I wojną światową obszar ten należał do Królestwa Węgierskiego). „Okupacja” węgierska zakończyła się w marcu 1939 r., gdy Hitler zajął Czechy i Morawy. Führer zgodził się na utworzenie marionetkowej Republiki Słowacji, a pozostałą część Rusi Zakarpackiej „podarował” Węgrom. Polski rząd przyklasnął tej decyzji, bo umożliwiała realizację jednego z dążeń międzywojennej Polski – przywrócenie wspólnej granicy z przyjaźnie nastawionymi do Polaków „bratankami”. Władze autonomicznej już wówczas Ukrainy Karpackiej pod  rządami premiera Augustyna Wołoszyna proklamowały powstanie niepodległego państwa, które w odróżnieniu od antyczeskiej Słowacji niemal z żalem żegnało się z Pragą.

Węgierska „okupacja" nie przebiegała gładko. Kilka dni trwały walki Węgrów zarówno z jednostkami siczy ukraińskiej, jak i z wojskami 45. Pułku Piechoty nieistniejącej już Czechosłowacji. Ostatni czescy żołnierze wycofali się do Rumunii 21 marca 1939 r., Wołoszyn zbiegł do  Pragi, a za nim podążyły 4 tys. czeskich urzędników, nauczycieli, rzemieślników, którzy prócz osobistych rzeczy stracili wszystko. Na Ruś Zakarpacką mieli nigdy nie wrócić. W roku 1943 czechosłowacki prezydent na uchodźstwie Edvard Beneš zrezygnował z pomysłu utworzenia po wojnie polsko- -czeskiej federacji – odstąpił od współpracy z rządem Sikorskiego na rzecz sojuszu z ZSRR. Nagrodą za ten krok była czesko-sowiecka umowa podpisana w grudniu 1943 r. Stalin gwarantował w  niej przywrócenie Czechosłowacji przedwojennych granic. – Ukraina Podkarpacka zostanie wam zwrócona. Uznaliśmy czechosłowackie granice sprzed układu w Monachium i w ten sposób sprawa jest dla nas raz na  zawsze załatwiona – powiedział Josif Wissarionowicz Benešowi. Po tej decyzji Ukraińcy zakarpaccy zaczęli z entuzjazmem wstępować do  wschodniej armii Czechosłowacji, po pewnym czasie stanowili połowę jej członków, a wielu z nich zginęło w bitwie o Przełęcz Dukielską. Na  początku wydawało się, że Moskwa dotrzyma obietnicy. 8 maja 1944 r. rząd Beneša podpisał z ZSRR „porozumienie o współpracy na terenach wyzwolonych". Do części Zakarpacia zajętej przez Armię Czerwoną w  październiku 1944 r. wybrała się czechosłowacka delegacja pod  przywództwem ministra emigracyjnego rządu londyńskiego Františka Němeca oraz misja wojskowa, której przewodniczył gen. Antonín Hasal-Nižborský. 8 grudnia przedstawiciele Czechosłowacji zostali stamtąd pod groźbą użycia siły wyproszeni. Minister Němec wrócił tu w styczniu 1945 r., ale  na początku lutego musiał ostatecznie opuścić Ukrainę Zakarpacką. W tym czasie cała była już pod kontrolą Sowietów.

W listopadzie 1944 r., tuż po zajęciu przez Rosjan Ukrainy Zakarpackiej, zorganizowano tu „pierwsze wolne wybory", które odbyły się zgodnie ze  znanym sowieckim wzorcem – ludzie głosowali obowiązkowo na jedną, komunistyczną partię. Pod koniec listopada w Mukaczewie odbył się zjazd „wybranych” rad narodowych, które wydały oświadczenie o zjednoczeniu Ukrainy Zakarpackiej z Ukrainą Radziecką (czyli z obszarem, do którego Zakarpacie należało około roku 1000). Rada kierowana przez sowieckich agentów wysłała do czechosłowackiego prezydenta Beneša list, w którym oznajmiała decyzję o przyłączeniu Rusi Zakarpackiej do ZSRR. Na całym obszarze odbywały się w tym czasie brutalne czystki kierowane przez NKWD. Trzyosobowe sądy nadzwyczajne skazywały na śmierć przywódców Rusinów zakarpackich – stracony został przewodniczący przedwojennego autonomicznego rządu Andrij Brodij, a premier Augustyn Wołoszyn najpierw trafił do praskiego więzienia, potem zginął torturowany na moskiewskiej Łubiance. W gułagach życie zakończyło 20 tys. mieszkańców, w tym księży, nauczycieli, inteligentów, przedwojennych polityków. Władze sowieckie zdelegalizowały Kościół rzymskokatolicki – zastąpiła go Cerkiew prawosławna kontrolowana przez agentów NKWD.

Czechosłowacka emigracja, zarówno londyńska, jak i moskiewska, była zszokowana. Nawet tutejsi komuniści jeszcze w listopadzie 1944 r. liczyli na to, że Ruś Podkarpacka pozostanie w Czechosłowacji. –  Fundamentem powojennego państwa będzie braterski związek Czechów, Słowaków i Ukraińców zakarpackich – twierdził początkowo szef czeskiej partii komunistycznej i późniejszy przywódca puczu w lutym 1948 r. Klement Gottwald. W styczniu 1945 r. Gottwalda wezwał do siebie Stalin. Gottwald dostał w  Moskwie polecenie przekonania Beneša do rezygnacji z Ukrainy Zakarpackiej. Już pod koniec stycznia ówczesny prezydent Czechosłowacji zapewnił, że jest gotów do zawarcia porozu- mienia w kwestii spornego regionu, co może oznaczać tylko jedno – zgodę na przekazanie Zakarpacia pod kontrolę Sowietów. W zamian za oddanie terytorium zamieszkanego przez pół miliona osób Beneš otrzymał od Stalina wiosną 1945 r. obietnicę, że „ZSRR nie będzie ingerować w wewnętrzne sprawy Czechosłowacji", a więc że Czesi i Słowacy będą mogli samodzielnie decydować o rozwoju swego państwa. Sowiecki przywódca dotrzymywał słowa przez niecałe trzy lata. W 1945 r. wszystko zostało przesądzone. W  niespełna dwa miesiące po wojnie premier pierwszego powojennego rządu Czechosłowacji Zdeněk Fierlinger i minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow podpisali porozumienie, na mocy którego Praga przekazała Moskwie Ukrainę Zakarpacką. Wydano rozporządzenie czechosłowackiego rządu, które umożliwiało Czechom i Słowakom wyprowadzkę z Zakarpacia. Karpaccy Ukraińcy jako byli obywatele Czechosłowacji nie otrzymali tego prawa i byli skazani na sowieckie represje. Ci, którzy próbowali uciec na Słowację lub do Czech, trafiali w ręce sowieckich urzędników, w najlepszym wypadku czekał ich gułag na  Syberii. W 1947 r. na Zakarpaciu wybuchła sterowana przez Moskwę klęska głodu – w tym samym czasie Rosjanie wywozili stamtąd całe wagony zboża, również do Czechosłowacji. Czterystu Czechów po 60 latach doczeka się częściowej satysfakcji. Pozostawionym po wojnie na pastwę Sowietów współobywatelom – zakarpackim Ukraińcom (było ich około pół miliona) Czesi są winni przynajmniej przeprosiny.
Okładka tygodnika WPROST: 10/2009
Więcej możesz przeczytać w 10/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2009 (1365)

 • Poczta 1 mar 2009, 20:00 Miłość z Naszej Klasy Bardzo dziękuję za artykuł „Miłość z Naszej Klasy" (nr 7). Cieszę się, że autorki zauważyły to zjawisko i tak szeroko je przedstawiły. Mnie też przydarzyła się taka historia. Los rozdzielił mnie... 4
 • Na stronie - Spryciarz Marcinkiewicz 1 mar 2009, 20:00 Ależ daliśmy się zrobić w konia. Nabraliśmy się na inwokacje zakochanego Kazimierza, częstochowskie rymy rozmiłowanej w nim Isabel, atmosferę jak z „Trędowatej” i „Między ustami a brzegiem pucharu”. Tymczasem Kazimierz Kichot i jego Isabel Dulcynea to... 5
 • Władza kobiet 1 mar 2009, 20:00 Ranking WPROST - 20 najbardziej wpływowych kobiet polityki 6
 • Kto rano wstaje, ten… rządzi 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Anną Streżyńską, szefową Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwyciężczynią rankingu najbardziej wpływowych kobiet w polskiej polityce tygodnika „Wprost”. 12
 • Prezydentowa Alijewa wygląda jak z „Vogue’a” 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Marią Kaczyńską, pierwszą damą RP 14
 • Skaner 1 mar 2009, 20:00 16
 • Witold Kulesza prokuratorem krajowym? 1 mar 2009, 20:00 Donald Tusk nie zgodził się na powołanie na prokuratora krajowego osoby zgłoszonej przez ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumę. W tej sytuacji jednym z kandydatów na to stanowisko jest były wiceprezes IPN prof. Witold Kulesza. Nominację... 16
 • Exodus z armii 1 mar 2009, 20:00 Wojsko 17
 • Po pierwsze – rynek 1 mar 2009, 20:00 Finanse 17
 • LICZNIK ANTYKRYZYSOWY (3) 1 mar 2009, 20:00 Kryzys wywołał u polityków biegunkę pomysłów na to, jak wspierać gospodarkę i hamować recesję. Monitorujemy działania władzy i zapisujemy jej lepsze i gorsze propozycje. 17
 • Pytania niepolityczne 1 mar 2009, 20:00 Hasselho? Hasselho? utonąłby pierwszy pierwszy. Rozmowa z Jackiem Pilchem, posłem PiS, wykwalifi kowanym ratownikiem. 18
 • Konfrontacje 1 mar 2009, 20:00 Czy policjanci powinni przechodzić na emeryturę po 25 latach pracy? 19
 • Wykrywacz kłamstw 1 mar 2009, 20:00 "Tam nawet było wielu patriotów" - tak Lech Wałęsa w telewizyjnym wywiadzie ocenił pracowników komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. 19
 • Barometr 1 mar 2009, 20:00 PO w trzech osobach Aż dwie trzecie Polaków nie wie, że Donald Tusk jest szefem Platformy Obywatelskiej – wynika z sondażu TNS OBOP dla „Wprost". Ponad połowa badanych nie ma pojęcia, kto kieruje największą partią w... 20
 • Plus ujemny - Cyngiel 1 mar 2009, 20:00 Kto jest czyim cynglem, na ogół wiadomo. Są cyngle uczciwi, oficjalnie zwani elegancko rzecznikami. Nikt do nich nie ma pretensji, że mówią to, co każe im zleceniodawca, i biorą za to pieniądze. Mają oni jednak niewielki wpływ na... 22
 • Przegląd prasy zagranicznej 1 mar 2009, 20:00 Polsko-niemiecki spór o wojnę Tylko dyplomacja Polityczny spór między Polską a Niemcami wokół centrum poświęconego wysiedleniom był bezsensowny. Chyba w żadnym innym państwie dawnego bloku wschodniego nie było tak otwartej debaty o... 28
 • Puls gospodarki 1 mar 2009, 20:00   30
 • Przepisowy wróżbita 1 mar 2009, 20:00 Wróżbita, „świadomie wykorzystując wrodzone uzdolnienia do działania w obszarze zjawisk nadprzyrodzonych, dokonuje wglądu w przeszłe i przyszłe wydarzenia przy zastosowaniu ukształtowanych przez tradycję różnych form... 30
 • SMS 1 mar 2009, 20:00 Założyciel Microsoftu Bill Gates chce ufundować najuboższym konta bankowe z saldem 12,5 mln USD. Zaangażował się w projekt The Mobile Money for the Unbanked, umożliwiający biednym mieszkańcom Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, którzy... 30
 • Złoty interes 1 mar 2009, 20:00 Jeśli ktoś trzy miesiące temu zainwestował w złoto, zarobił do dziś aż 30 proc. Cena uncji złota sięgnęła niemal 1000 USD. – Wartość kruszcu rośnie, ponieważ spadają ceny papierów wartościowych, a kursy walut są niepewne.... 30
 • Zastrzyk od szejków 1 mar 2009, 20:00 NNiemal 1,3 mld USD chcą wpompować w gospodarki tzw. krajów wschodzących inwestorzy z sześciu krajów arabskich zrzeszeni w Gulf Cooperation Council i Sovereign Wealth Fund. Ich przedstawiciele przyjechali do Polski na zaproszenie... 30
 • Z rodziną tylko w firmie 1 mar 2009, 20:00 Kapitalizm łączony jest dziś często z potężnymi grupami fi nansowymi, które obarcza się winą za obecny kryzys. Lektura „Firm rodzinnych" przywraca właściwe proporcje, ukazując fundament wolnego rynku – małe i średnie... 30
 • Zapytaj WPROST - Nie chcę być premierem 1 mar 2009, 20:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada Grażyna Gęsicka. 32
 • Nie znoszę ekshibicjonizmu 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Jarosławem Gowinem, posłem PO, rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 34
 • Sławoj Leszek Dziwisz 1 mar 2009, 20:00 To „wybór ostateczny" Kościoła. Wybór między Łagiewnikami a Toruniem. A posługując się polityczną nowomową, między liberalizmem a tradycją narodowo-katolicką. 36
 • Ryba po polsku - Z życia trupów 1 mar 2009, 20:00 Wielkie wzburzenie wśród żywych wywołała pokazana w stołecznym centrum handlowym Blue City wystawa zwłok ludzkich i ich fragmentów autorstwa amerykańskiego anatoma Roya Glovera. 38
 • Na co choruje służba zdrowia 1 mar 2009, 20:00 W Polsce krócej niż w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii czeka się na przyjęcie do szpitala – przynajmniej tak wynika ze statystyk medycznych. 43
 • Eurokomunista 1 mar 2009, 20:00 Premier Słowacji Robert Fico (rocznik 1964) to typowy przedstawiciel ostatniej generacji młodych, ambitnych komunistów. Rok 1989 zastał ich w najlepszym momencie życia. Fico przeczy mylnemu przekonaniu rozpowszechnionemu na Zachodzie, że dwadzieścia lat po upadku komunizmu... 52
 • Frank polski 1 mar 2009, 20:00 Ostatnio najgorętszym tematem codziennych rozmów nie są ceny w sklepach, kolejki do lekarzy czy mecze piłkarskie. Dla Polaków, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe, najważniejszy jest kurs franka szwajcarskiego i polityka helweckiego banku centralnego. 56
 • Pożar za polską ścianą 1 mar 2009, 20:00 Bartosz Kamejsza, menedżer warszawskiej spółki Timex, parkował auto przed biurem swojej firmy w Rydze. Chciał zapłacić za postój, gdy przechodzący obok Łotysz rzucił: „Zostaw pan ten parkometr. Bankrutujemy, nikt już nie upomni się o opłatę". Wisielczy humor to ostatnia... 58
 • Czy Polska zbankrutuje 1 mar 2009, 20:00 Wizję bankructwa Polski, a nawet wspomnienie o takiej możliwości, jeszcze rok temu uznano by za głupi żart. W obecnym stanie światowej i polskiej gospodarki stwierdzenie, że coś się na pewno nie wydarzy, byłoby przejawem pychy. 60
 • Cyfrowa pułapka 1 mar 2009, 20:00 Wkrótce publiczną, powszechnie dziś dostępną TVP będziemy mogli oglądać wyłącznie za pomocą dekoderów Cyfrowego Polsatu albo platformy „n" należącej do TVN. Stanie się tak, jeśli rząd nie zmieni założeń planu cyfryzacji telewizji, który zaczął realizować. 62
 • Głos z Ameryki - Pomoc swoim ludziom 1 mar 2009, 20:00 „Powrót ekonomicznego nacjonalizmu" – tak artykuł okładkowy zatytułował brytyjski „The Economist”. 63
 • Bomba w nodze 1 mar 2009, 20:00 Czy Kamilę Skolimowską można było uratować? Niestety, wszystko wskazuje, że to kolejna tragedia, której można była zapobiec.I nie chodzi o podejrzenie, czy nasza złota medalistka olimpijska jest ofiarą stosowania dopingu. 64
 • Poszukiwacze zaginionych ojców 1 mar 2009, 20:00 Powszechne przekonanie głosi, że jedno na dziesięcioro dzieci jest owocem zdrady małżeńskiej – mężczyzna wychowuje cudze dziecko i nic o tym nie wie. – Ta liczba jest wyssana z palca – mówi „Wprost" prof. Mark Jobling, genetyk z University of Leicester.... 68
 • Opętanie Marcinkiewicza 1 mar 2009, 20:00 Co dzieje się z Kazimierzem Marcinkiewiczem? – martwią się miliony Polaków, gdy były premier mizdrzy się na oczach telewidzów do swojej młodszej o ponad 20 lat kochanki. Spokojnie. Ekspolityk padł po prostu ofiarą chemii miłości. I dlatego jeszcze jakiś czas będzie się... 70
 • Polowanie na bliźniaczkę Ziemi 1 mar 2009, 20:00 Wokół niemal każdej gwiazdy przypominającej Słońce krąży obiekt, na którym może istnieć życie.Tak uważa dr Alan Boss z Carnegie Institution for Science w Waszyngtonie, jeden z najbardziej znanych astrofizyków świata. Czy tak jest naprawdę, ma zbadać amerykańska misja Kepler,... 72
 • Winni nabieracze 1 mar 2009, 20:00 „Cudowne" – tak kiperzy opisywali białe wino zabarwione na czerwono bezsmakowym dodatkiem. Wszyscy dali się nabrać, że jest to wino czerwone. Magazyn „Psychology Today” podał 54 kiperom tanie białe wino, ale w butelkach typowych dla drogich trunków. Gdy... 74
 • Know-How 1 mar 2009, 20:00   76
 • Najstarsza stopa 1 mar 2009, 20:00 Już 1,5 mln lat temu hominidy spacerowały tak jak człowiek współczesny i miały tak jak on zbudowane stopy, czyli nie były przystosowane do życia na drzewie – ogłosił prof. John Harris, odkrywca pradawnych tropów utrwalonych w... 76
 • Haczyk na samicę 1 mar 2009, 20:00 Działanie na szkodę samicy nigdy nie jest w interesie samca. Mimo to niektóre samce (szczególnie w świecie owadów) mają organy kopulacyjne takie jak strąkowiec czteroplamy – zakończone haczykami, kolcami i grotami. Samica strąkowca... 76
 • Książka- Lęki powszednie 1 mar 2009, 20:00  Czego się najbardziej obawiamy? Terrorystów i kryzysu? Nie. Powodem większości leków są codzienne sytuacje. Boimy się przebywania w windzie, insektów, psów i kotów, a także choroby, zranienia oraz samotności i śmierci. Tylko... 76
 • CZŁOWIEK I GADŻET 1 mar 2009, 20:00 Kompfon w Polsce Na polskim rynku telefonów komputerowych pojawiła się Era G1 z Google. Aparat jest dostępny tylko w ofercie Polskiej Telefonii Cyfrowej. To pierwszy na świecie model pracujący z systemem operacyjnym Android dostosowanym do... 77
 • Rozbiór Rosji 1 mar 2009, 20:00 „Dojdzie do zamieszek i zamachów terrorystycznych. Kraj się rozpadnie, tendencje odśrodkowe są zbyt silne". To tylko drobny fragment bardzo poważnej analizy zamieszczonej przez rosyjski tygodnik „Ekspert”. Dotyczy on… Ukrainy. Jest jednak możliwe, że... 78
 • Domy władzy 1 mar 2009, 20:00 Pałace, wille, penthouse’y, apartamenty. To, jak mieszkają przywódcy kraju, jest świadectwem jego politycznej kultury. Zachód i wschód Europy wciąż się pod tym względem różnią. 80
 • DOOKOŁA ŚWIATA 1 mar 2009, 20:00   84
 • Führer bez manier 1 mar 2009, 20:00 Adolf Hitler nie umiał się zachować przy stole. Wskazują na to ujawnione właśnie raporty, które brytyjski wywiad sporządził na podstawie informacji niemieckiego oficera towarzyszącego Hitlerowi w Wilczym Szańcu, jego kwaterze w Prusach... 84
 • Cytat tygodnia 1 mar 2009, 20:00 „To my wyjęliśmy laski dynamitu, ale wielu ludzi na świecie miało w ręku krzesiwo" Simon Johnson, profesor Massachusetts Institute of Technology, tłumacząc, w jaki sposób USA przyczyniły się do wybuchu światowego kryzysu   84
 • Książka- Chindie 1 mar 2009, 20:00  Robyn Meredith, wieloletnia korespondentka „Forbesa" i „New York Timesa", w książce „Chiny i Indie. Supermocarstwa XXI wieku" przygląda się przemianom dwóch azjatyckich gigantów. Chiny powoli stają... 84
 • Europa i reszta - Niemiecka amnezja 1 mar 2009, 20:00 „Mało kto dziś w Niemczech wie, jak wyglądała II wojna światowa w Polsce. O pacyfikacjach, zagładzie polskich intelektualistów, sześciu milionach zabitych słyszało u nas najwyżej paru specjalistów" – napisał w „Fakcie” Konrad Schuller, korespondent... 85
 • Zakarpackie rachunki 1 mar 2009, 20:00 W Użhorodzie czeski turysta czuje się jak w stolicy Czech, kilkaset metrów od praskiego Hradu. A jest w metropolii Ukrainy Zakarpackiej. 86
 • Dresiarz Wołodyjowski 1 mar 2009, 20:00 Trzy części, sześć tomów, 2603 strony – Jan Klata zmieścił całą „Trylogię" Henryka Sienkiewicza w czteroipółgodzinnym spektaklu. Klatę można lubić lub nie, ale mało kto wywołuje w środowisku teatralnym taki ferment jak on. 88
 • Jestem skazany na polskość 1 mar 2009, 20:00 Rozmowa z Janem Klatą, reżyserem teatralnym i dramaturgiem 89
 • Sekrety Starowieyskiego 1 mar 2009, 20:00 Nie byłam fanką jego sztuki. Franciszek Starowieyski kojarzył mi się z oryginalną osobowością i kontrowersyjnymi wypowiedziami. Na Europejskiej Akademii Sztuk, gdzie miał zajęcia ze studentami, powiedziano mi, że to egocentryk, który uwielbia się popisywać. I rządzić. Więc... 90
 • RECENZJE 1 mar 2009, 20:00 Jeden z największych oscarowych przegranych. Choć produkcja dostała trzy nominacje, w tym dla Angeliny Jolie jako najlepszej aktorki pierwszoplanowej, nie udało się jej zdobyć ani jednej statuetki. Nieco krzywdzący werdykt, bo choć... 92
 • WPROST NA WEEKEND 1 mar 2009, 20:00 KONCERTY, imprezy The Prodigy Twórcy brytyjskiej muzyki elektronicznej objeżdżają Europę, promując najnowszy lutowy album „Invaders Must Die". | 8 MARCA, GASOMETER, WIEDEŃ, AUSTRIA, GODZ. 20.00 BILETY: WWW.WORLDTICKETSHOP.COM... 94
 • Ambasadorowie Królestwa Marki 1 mar 2009, 20:00 Dbaj o wygląd, unikaj skandali i uważaj na to, co mówisz. Do tego trochę popularności i masz duże szanse na nowe zajęcie – bycie ambasadorem marki. A to jeden z najprzyjemniejszych zawodów na świecie. 98
 • Ciuchowe speckomando 1 mar 2009, 20:00 „Vintage" oznacza dobre wino – im starsze, tym lepsze. Dziś jednak ten termin zawłaszczyła moda. Zasada pozostała ta sama: ceni się starsze roczniki, ale nie wszystkie. Są także łowcy wyspecjalizowani w poszukiwaniu cennych egzemplarzy. 101
 • Galeria Wprost 1 mar 2009, 20:00 Dziś już nie wystarczy zapach szarlotki czy woskowanych podłóg.Teraz, aby dom pachniał domem, potrzebuje własnych perfum! 102
 • Modny jak Mediolan 1 mar 2009, 20:00 Już w latach 70., kiedy do gry wkroczył Giorgio Armani, Mediolan zaczął detronizować Rzym i Florencję, dotychczasowe stolice włoskiej mody. Dziś już bezsprzecznie uchodzi za centrum mody, i to nie tylko włoskiej. Dwa razy do roku... 104
 • Hałaśliwy Meksykanin 1 mar 2009, 20:00 Europejczycy narzekają na jakość aut produkowanych w USA, więc Dodge postanowił otworzyć fabrykę swojego vana w Meksyku. Żeby było jeszcze bardziej globalnie, pod jego maskę wrzucił niemieckiego diesla. Co z tej światowości Journeya mają kierowcy? 108
 • VAT zza krat 1 mar 2009, 20:00 Ciężarowe porsche, biznesmeni w pikapach z amerykańskich farm oraz rodzinne kombi stojące razem z tirami w kolejce do odprawy na granicy. Tak mniej więcej wyglądają skutki ciągłego grzebania przez polityków w podatkach samochodowych. 110
 • Żywy towar luksusowy 1 mar 2009, 20:00 Zasady rządzące futbolowym rynkiem transferowym przypominają handel narkotykami. Kluby afrykańskie, azjatyckie oraz te ze wschodniej i środkowej Europy, jeśli znajdą piłkarski talent, dostaną za niego niewiele – jak producenci „surowych" narkotyków. 112
 • WPROST Z SIECI 1 mar 2009, 20:00 114
 • Blogbox - itamy Facebook w megapanelu 1 mar 2009, 20:00 Megapanel to tabelka, której publikacja co miesiąc budzi duże emocje w całej branży internetowej. Charakteryzuje się tym, że jego wyniki można dość luźno interpretować – kiedy serwis traci popularność, zawsze mówi się o tym,... 114
 • Blogi „Wprost" - Jak nie kijem go, to radarem 1 mar 2009, 20:00  W każdym cywilizowanym kraju drogówka odgrywa rolę prewencyjną – dba o bezpieczeństwo na autostradach i płynność ruchu w miastach. Tymczasem w Polsce zachowuje się dokładnie tak, jak 20 lat temu – plotąc bzdury o... 114
 • Warto Wiedzieć Więcej - Polska wikipedia the best 1 mar 2009, 20:00  Mamy powód do dumy. Polska wersja językowa Wikipedii jest w ścisłej światowej czołówce. Pod względem liczby haseł znaleźliśmy się na czwartym miejscu, dystansując wikipedie rosyjską i hiszpańską. Przed nami znaleźli się... 114
 • Intercafé Michał Żebrowski 1 mar 2009, 20:00 Aktor, do Internetu ma stosunek dwuznaczny. Do czego najczęściej pan wykorzystuje Internet? Do tego, co najbardziej niezbędne. Sprawdzam maile. Na jakie strony wchodzi pan w pierwszej kolejności? Na Google, jeśli chcę coś znaleźć w sieci.... 114
 • Słowniczek 1 mar 2009, 20:00 SŁOWNICZEKZŁACZE S-VIDEO – złacze, którym jest przesyłany sygnał wideo. Zapewnia dobra jakos obrazu.ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO (ang. real-time lock) – zegar komputera, który pracuje nawet po wyłaczeniu zasilania. Dzieki niemu po... 114
 • Antysalon 1 mar 2009, 20:00 Dresiarze na salonach „Szpilki zamieniam na tenisówki lub kapcie. Jestem dresiarą generalnie. Tak więc dresik, kocyk i barchanki" – wyznała z rozbrajającą szczerością Edyta Górniak. Mniej więcej w tym samym czasie Szymon... 116
 • Playback 1 mar 2009, 20:00  Rzecznik rządu Paweł Graś i premier Donald Tusk. 118
 • Skibą w mur - Hał ar ju 1 mar 2009, 20:00 Rozniosła się po mediach informacja, że nasz superhiperdyplomata Radek Sikorski zabiega, aby zdobyć prywatny numer komórki prezydenta USA Baracka Obamy. 119
 • Z ŻYCIA KOALICJI 1 mar 2009, 20:00 Główny Weterynarz Kraju i specjalista od niebydła Władysław Bartoszewski wkroczył do Niemiec. Po czym z nich wykroczył, obwieszczając wiktorię. Chodzi o to, że Niemcy, nie mogąc się od naszego upiornego dziadunia opędzić, powiedzieli... 120
 • Z ŻYCIA OPOZYCJI 1 mar 2009, 20:00 Fascynująca koalicja „Gazety Wyborczej" i LPR pogoniła Krzysztofa Skowrońskiego z Trójki. Z tej okazji postanowiliśmy się w końcu nauczyć nazwiska niejakiego Wijasa Roberta pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Radia. Co... 121
 • Nie tylko dla kobiet - Też byłam dziennikarką 1 mar 2009, 20:00 „Groza w Chełmie!", „krowa lepsza od chłopa”, „przejechało po nim auto i żyje”, „oświadczyła się już wielu”… 122

ZKDP - Nakład kontrolowany