Koszt kasy w kasie

Koszt kasy w kasie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Faktoring to pakiet usług, m.in.: uzyskania zapłaty przed terminem płatności za towary dostarczone odbiorcom, inkasowanie i monitorowanie spłat, weryfikowanie wiarygodności płatniczej kontrahentów czy przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców.
Nie można podać uśrednionych kosztów faktoringu, bo każda transakcja jest inna i opłaty ustalane są indywidualnie – takie zdanie powtarzali przedstawiciele firm faktoringowych, odmawiając podania szczegółów dotyczących ceny tej usługi. Dodawali przy tym, że nieprzypadkowo w  tabelach opłat i prowizji podaje się kwoty „do" lub przedział „od – do”, choć i tak w praktyce te wartości są traktowane jako orientacyjne.

– Faktoring to wiele usług, których zakres jest uzależniony od  indywidualnych uzgodnień między faktorem a faktorantem. Tak więc i koszt faktoringu zależy od ustalonego w umowie zakresu czynności oraz  indywidualnych negocjacji – mówi Mirosław Jakowiecki, prezes zarządu Pekao Faktoring.

Trzy podstawowe elementy
Dlatego podane przez nas „widełki" są bardzo duże. Na przykład najniższe podawane przez faktorów prowizje przygotowawcze wynosiły od 0,2 do 0,4 proc. limitu kwoty przyznanej klientowi, ale już wartości maksymalne to  nawet 1-2 proc. dostępnych środków.

- Prowizja przygotowawcza jest pobierana co 12 miesięcy liczone od dnia zawarcia umowy faktoringowej, a  jej wysokość zależy od kwoty limitu klienta – mówi Wojciech Kaczorowski, rzecznik Banku Millenium.

Oczywiście, im wyższy limit pieniędzy przyznanych firmie przez faktora i jej obrót, tym większe szanse na  niską prowizję; choć zdarza się też, że instytucje finansowe określają minimalną wysokość prowizji przygotowawczej np. na 5 tys. zł.

Drugim podstawowym parametrem jest prowizja za zarządzanie wierzytelnościami, czyli inkaso należności bądź rozliczenie spłat. Tu koszty wahają się od  0,2 do 0,8proc. wartości faktury brutto przedstawionej do faktoringu.

– Wysokość prowizji operacyjnej jest uzależniona głównie od liczby i  wartości faktur podlegających faktoringowi, a także niekiedy od  określonej w umowie liczby kontrahentów klienta, których dotyczy usługa – mówi Mirosław Jakowiecki, prezes Pekao Faktoring.

Głównym kosztem faktoringu jest prowizja operacyjna, w której ramach zawiera się koszt większości czynności administracyjnych wykonywanych przez faktora.

Bezpieczeństwo w cenie
Bardzo duże rozpiętości kosztów dotyczą też faktoringu, w którym następuje przejęcie przez faktora ryzyka spłaty wierzytelności.

Większość pytanych przez nas faktorów podawała, że koszty przejęcia ryzyka w faktoringu krajowym kształtują się na poziomie 0,25-0,3 proc. wartości faktury. To jednak najniższa stawka, którą będą mogli uzyskać tylko przedsiębiorcy, których rzetelni kontrahenci nie będą mieli problemów z terminowym uregulowaniem płatności za dostarczone produkty czy usługi. W praktyce najwyższa maksymalna stawka to 3 proc. wartości faktury podlegającej faktoringowi, przy czym ostateczna cena zależy m.in. od branży, w której działa przedsiębiorca (szczególnie przy faktoringu odwróconym) oraz jego kontrahenci, w tym od ich kondycji finansowej, co przekłada się na jakość wierzytelności. Strata firmy za poprzedni rok ani procedura upadłości układowej nie  wykluczają wykorzystania faktoringu

W wypadku faktoringu zagranicznego koszty minimalne są na nieco wyższe (od mniej więcej 0,5 proc.) niż w faktoringu krajowym, ale maksymalne są już podobne.

Parametry cenowe obsługi w faktoringu zagranicznym będą zbieżne z faktoringiem krajowym, ale tylko wówczas, gdy kraje, do  których przedsiębiorca eksportuje swoje towary, będą miały odpowiedni rating, a wiarygodność jego kontrahentów łatwo będzie sprawdzić – mówi Piotr Piesko, dyrektor operacyjny w Broker Commercial Finance. Dodaje, że choć możliwe jest uzyskanie fi-nansowania faktoringowego w wypadku transakcji na rynkach wschodnich, to jednak jest on o wiele trudniej dostępny; mniejsza liczba faktorów zdecyduje się na skup tych wierzytelności, a i cena za usługę będzie wyższa niż np. w wypadku krajów UE.

Koszt faktoringu wzrośnie tu też o koszty ubezpieczenia takiej transakcji, gdyż żaden faktor nie zdecyduje się na finansowanie rynków wschodnich bez dodatkowego zabezpieczenia – mówi Piotr Piesko.

Ważna ocena ryzyka
Żeby jednak nie dopuścić do czarnego scenariusza braku zapłaty przed podpisaniem umowy faktoringowej, faktor analizuje kondycję finansową kontrahentów ewentualnego klienta. Koszty to przeciętnie 50-100 zł za  każdego kontrahenta. Przy porównywaniu ofert warto zwrócić uwagę, czy  faktor w tej cenie oferuje też monitorowanie kondycji odbiorców faktoranta. To ważna usługa, bo pozwala wcześnie uzyskać sygnały o  problemach z płatnościami u kontrahentów.

Coraz rzadziej faktorzy żądają dodatkowej zapłaty za bieżące raporty czy sporządzanie wyciągów z kont. Sporadycznie pobierają miesięczną opłatę w wysokości 100-200 zł za  dostęp do systemu informatycznego, z którego te dane można wygenerować, bez względu na liczbę uzyskanych raportów.

Faktoring a inne rodzaje finansowania
Faktoring jest specyficzną formą finansowania – od leasingu czy kredytu różni go prawie wszystko:

Czas finansowania – faktoring jest formą finansowania krótkoterminowego – finansowanie poszczególnych wierzytelności w faktoringu trwa 3-4 miesiące (rzadziej do 6 miesięcy).

Cel wykorzystania środków – w przypadku faktoringu inaczej niż w  przypadku kredytu cel jest nieokreślony i firmy mogą przeznaczyć środki zgodnie z potrzebami firmy, Kryteria oceny ryzyka – decyzje kredytowe faktora przede wszystkim opierają się na specyfice produktu czy usługi, ocenie przebiegu i udokumentowania transakcji sprzedaży, ocenie portfela należności oraz rozproszeniu odbiorców. W kredycie i leasingu większe znaczenie ma tzw. zdolność kredytowa firmy.

Kwota finansowania – w  wypadku faktoringu jest proporcjonalna do obrotów firmy. Faktor wypłaca 70-90 proc. wartości nominalnej nabywanych wierzytelności. W kredycie jest ograniczona do określonej w umowie kwoty. Bank finansuje od 50 do  80 proc. wartości zabezpieczenia (80 proc. w wypadku kredytów hipotecznych). Firma leasingowa finansuje wartość przedmiotu leasingu w  całości, jednak w zależności od rodzaju leasingu oraz innych warunków transakcji mogą się zdarzać opłaty wstępne, przygotowawcze itp., które w  praktyce obniżają wartość inwestycji efektywnie finansowanej.

Zabezpieczenia – przy faktoringu są łatwe do ustanowienia, a procedura ich ustanawiania szybka. Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami w  wypadku faktoringu są weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności. Kredyt wymaga twardych zabezpieczeń, np. hipoteki, które są kosztowne i  trudne do ustanowienia.

Warto pamiętać, że dzięki opisanym różnicom faktoring doskonale się łączy i uzupełnia z innymi formami finansowania, takimi jak kredyt czy leasing. Z punktu widzenia przedsiębiorcy najkorzystniej jest rozważyć różne formy finansowania w zależności od  potrzeb i sytuacji firmy.
Więcej możesz przeczytać w 37/2010 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 37/2010 (1440)

 • Okrągła rocznica obłędu 5 wrz 2010, 12:00 Do finału trzeciego kwartału dzielnie zmierza polski rok. Polski rok nie składa się z dni i dat. Składa się z rocznic. 4
 • Na skróty 5 wrz 2010, 12:00 Kto inspirował Migalskiego? Głównym powodem wykluczenia Marka Migalskiego z delegacji PiS w Parlamencie Europejskim była pogłoska, że list do Jarosława Kaczyńskiego powstał z inspiracji doradcy medialnego współpracującego z Platformą... 9
 • Premier ściągał 5 wrz 2010, 12:00 Komitet Polityczny PiS wykluczył Marka Migalskiego z grupy posłów partii w Parlamencie Europejskim za krytykowanie prezesa Jarosław Kaczyńskiego. To dowód tolerancji prezesa, bo przecież za taką zbrodnię mogli go połamać kołem,... 11
 • Przechrzcić się na Stefana 5 wrz 2010, 12:00 Iza Miko panikuje, że ma psychofana, a przecież powinna się cieszyć, że dorobiła się takowego po zagraniu półtora filmu. „Agresywny psychofan" pojechał za nią na Wyspy Dziewicze, gdzie próbował się jej oświadczyć. Iza,... 12
 • Henia Solidarność 5 wrz 2010, 12:00 Henryka Krzywonos albo milczy, albo wali prosto w oczy. A jak wali, to mocno. Na jubileuszowym zjeździe „Solidarności” w 30. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych powaliła wszystkich. 14
 • Nie dać się Kaczyńskiemu 5 wrz 2010, 12:00 Nie dać się Kaczyńskiemu Jarosław Kaczyński przypomina tych wielmoży, którzy własny interes stawiali ponad dobro Rzeczypospolitej. To działanie przeciw demokracji – mówi Tadeusz Mazowiecki. 18
 • Spokój wodza 5 wrz 2010, 12:00 Lech Wałęsa łagodnieje. Już nie chce z wszystkimi i o wszystko walczyć. Ożywia się tylko czasami, gdy – tak jak w ostatnim tygodniu – ktoś podważa jego historyczne zasługi. 22
 • Solidarność wbrew obchodom 5 wrz 2010, 12:00 Solidarność wbrew obchodom Kolejne rocznice sierpnia powinny być lekcjami społecznego nonkonformizmu, samoorganizacji. Najlepiej przygotowywanymi z dala od partyjnych, związkowych czy państwowych interesów. Bo „Solidarność” naprawdę nie była i nie jest partyjną,... 26
 • Biskup polityczny 5 wrz 2010, 12:00 Nie ma wątpliwości, po której stronie stoi w sporze o historię „solidarności”. Kiedyś arcybiskup Głódź przyjaźnił się z prezydentem Kwaśniewskim i całą lewicą, dziś idzie krok w krok za Jarosławem Kaczyńskim. 30
 • Najsztub pyta: Twarz kampanii zbladła 5 wrz 2010, 12:00 Uwiódł ją, dając wolność. wybacza mu, bo on cierpi. Czeka, bo jest kobietą. Joanna Kluzik-Rostkowska o Jarosławie Kaczyńskim w pierwszym wywiadzie od wyborów prezydenckich. 35
 • Religia jak seks 5 wrz 2010, 12:00 Rzesza niedouczonych mężczyzn pełni funkcje autorytetów: moralnych, politycznych, edukacyjnych. 39
 • Piekło politycznego kłamstwa 5 wrz 2010, 12:00 Z kłamstwem politycznym strasznie trudno dać sobie radę, a kłamca niemal zawsze wychodzi bez szwanku. 40
 • Dziecko kupię, dziecko sprzedam 5 wrz 2010, 12:00 W Polsce bez większego trudu można kupić noworodka. Wystarczy dać ogłoszenie w internecie, by niemal natychmiast zgłosił się pośrednik gotowy zorganizować taką transakcję. Koszt? Kilkadziesiąt tysięcy złotych. 42
 • Krzyżowy interes 5 wrz 2010, 12:00 Do niedawna młodzi warszawiacy bawili się hasłem „jest krzyż, jest impreza”. Teraz mogą dołożyć kolejne: „Jest krzyż, jest biznes”. Bo na Krakowskim Przedmieściu można się wyżywić i nieźle zarobić. 46
 • Fenomenalna przeciętność 5 wrz 2010, 12:00 Dla wielu jest uosobieniem przeciętności. Ale nie jest to chyba zupełnie zwykła przeciętność, skoro tak przypadła ona do gustu milionom Polaków 49
 • Koniec świata, koniec „Złotopolskich” 5 wrz 2010, 12:00 Koniec świata, koniec „Złotopolskich” Rosół, schabowy i „złotopolscy” w telewizyjnej dwójce – tak przez ostatnie 13 lat wyglądały niedzielne obiady w kilku milionach domów. Ale cotygodniowy rytuał wkrótce się zmieni: do końca roku druga po... 52
 • Jedz, śmiej się i płacz 5 wrz 2010, 12:00 Programy kulinarne, występy kabaretowe oraz emocjonalne talk show – w takich kategoriach będą rywalizować główne stacje w nadchodzącym sezonie. 54
 • Śmierć telewizji masowej 5 wrz 2010, 12:00 Mamy 150 stacji telewizyjnych nadających po polsku. Widz sam wybiera, co chce: publicystykę czy rozrywkę. Publicystyka przeżyje, ale w niszy – tłumaczy Jakub Bierzyński, ekspert rynku mediów. 56
 • Putin wiecznie żywy 5 wrz 2010, 12:00 Przejechał ostatnio ponad 2 tys. kilometrów za kierownicą maleńkiego samochodu: kanarkowej łady kaliny. Przy okazji opowiedział dziennikarzom, że nie zamierza oddawać władzy, a może nawet kolejny raz wystartuje w wyborach prezydenckich. 58
 • Pułkownik, czyli król królów 5 wrz 2010, 12:00 Cała Europa powinna nawrócić się na islam – oświadczył ostatnio. Pułkownik Kaddafi wciąż gra główną rolę w swoim nieco kiczowatym widowisku. 60
 • Aresztować papieża 5 wrz 2010, 12:00 Groźba aresztowania, manifestacje wściekłych katoliczek, które marzą o sutannie, i aktywistów walczących o legalizację małżeństw gejów. To tylko część atrakcji, jakie Brytyjczycy szykują Benedyktowi XVI podczas jego wrześniowej pielgrzymki na Wyspy. 62
 • Geniusz ze slumsów 5 wrz 2010, 12:00 George Weah, najlepszy piłkarz w historii Afryki, w wieku 40 lat zdał maturę i poszedł na studia. Wszystko po to, żeby zostać prezydentem. 64
 • Ali Baba i 40 fabrykantów 5 wrz 2010, 12:00 Czy można zostać producentem laptopów lub sprzętu muzycznego bez fabryki, inżynierów i technologii? Owszem. To początek nowej rewolucji przemysłowej, którą zapowiada chiński serwis Aliexpress.com. 66
 • Miliarder szuka niedopałków 5 wrz 2010, 12:00 Miliarder Warren Buffett, guru inwestorów na całym Świecie, kończy 80 lat. Tajemnica jego fortuny jest stara jak świat: kupić tanio, sprzedać drożej. A co potem? Potem należy podzielić się z innymi, niekoniecznie z rodziną. 70
 • Przepis na porażkę 5 wrz 2010, 12:00 Pierwszą pomyłką amerykańskiego „Newsweeka” była informacja sprzed pół wieku, że The Beatles to muzyczna katastrofa. Dziś bliski katastrofy jest sam amerykański „Newsweek”. 72
 • Rakiety nad stepem 5 wrz 2010, 12:00 Rosja porzuca Bajkonur i zamierza zbudować zupełnie nowy kosmodrom Wostocznyj na Dalekim Wschodzie. 74
 • Robienie komedii to nie wstyd 5 wrz 2010, 12:00 Kiedyś krytyk, dzisiaj filmowiec, który skutecznie zapełnia sale kinowe. Po „rozwodzie” z Tomaszem Koneckim Andrzej Saramonowicz kręci nową komedię pod niepokojąco bezpretensjonalnym tytułem: „Jak się pozbyć cellulitu”. A w planach ma kolejne produkcje... 76
 • Życie zaczyna się po czterdziestce 5 wrz 2010, 12:00 Kiedyś zażywał narkotyki w ilościach hurtowych, dziś pracuje kilkadziesiąt godzin w tygodniu i odnosi sukces za sukcesem – jako muzyk, pisarz, autor scenariuszy. 53-letni Nick Cave właśnie wydaje nowy album ze swoim zespołem Grinderman. 80
 • Dla freaków i fraków 5 wrz 2010, 12:00 Czy można przekonać przeciętnego słuchacza do muzyki współczesnej? Festiwale Sacrum Profanum i Warszawska Jesień znalazły na to własny sposób. 82
 • Człowiek, który wyssał truciznę 5 wrz 2010, 12:00 Podobno pisarz to nie tylko dzieło, lecz także biografia. Jeśli tak postawić sprawę, Hubert Selby Jr. nie powinien mieć kompleksów. 84
 • Sztuka rozgniewanej dziewczynki 5 wrz 2010, 12:00 Anette Messager, jedna z największych gwiazd francuskiej sztuki, 11 września pokaże w warszawskiej Zachęcie swoje najciekawsze prace. To tak jakby Catherine Deneuve otwierała w Polsce pokaz swoich filmów. 86
 • Polacy rozmnażają się przez podział 5 wrz 2010, 12:00 Politycy mają wielki problem. Natura została zachwiana. Rodzi się za mało dzieci 88
 • Faktoring w Polsce to przyszłość 5 wrz 2010, 12:00 Rozmowa z Davidem Robertsonem, Global Chief Executive Bibby Financial Services Ltd. 90
 • Coraz wyższe obroty 5 wrz 2010, 12:00 Wyniki firm faktoringowych po i kwartale tego roku są zdecydowanie lepsze niż przed rokiem – mówią z entuzjazmem faktorzy. Dwanaście firm tej branży zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów wypracowało obroty w wysokości ponad 19 mld zł – o 3 mld zł wyższe niż w I... 91
 • Koszt kasy w kasie 5 wrz 2010, 12:00 Faktoring to pakiet usług, m.in.: uzyskania zapłaty przed terminem płatności za towary dostarczone odbiorcom, inkasowanie i monitorowanie spłat, weryfikowanie wiarygodności płatniczej kontrahentów czy przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców. 94
 • Wybitne śliwki węgierki 5 wrz 2010, 12:00 Już za kilka dni rozpocznie się ogromne śliwobranie. 96
 • Jak Krzepka Henryka smoka przygarnęła 5 wrz 2010, 12:00 Bajka prawie polityczna 97
 • Polakom należy pomagać 5 wrz 2010, 12:00 Na przykład pomocnym psychohistotestem „Poznaj swoją historię” 97
 • Fatalne urodziny 5 wrz 2010, 12:00 Lucyna Mazgaj, legendarna pierwsza przewodnicząca koła, przeskoczyła przez bańkę z mlekiem, dając początek pierwszej potańcówce. 98