Ulga Kołodki

Ulga Kołodki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Minister finansów odchudzi nasze portfele
"Reforma kalendarza nie skróci ciąży" - zauważył Stanisław Jerzy Lec. Politycy koalicji są innego zdania. Zamiast naprawić finanse państwa, zmniejszając dotacje do KRUS, likwidując większość funduszy, agencji pozabudżetowych i ograniczając wydatki socjalne, szukają pieniędzy głównie w naszych portfelach. Ale nie tylko. Jak dowiedział się "Wprost", wykorzystanie rezerwy rewaluacyjnej NBP do celów budżetowych jest przesądzone. Z 27,4 mld zł rząd chce przejąć dwie trzecie, czyli 18 mld zł. W 2004 r. zostanie zlikwidowana większość ulg i zwolnień podatkowych. W zamian zostanie wprowadzona siedemnastoprocentowa stawka podatkowa dla najmniej zarabiających - to najbardziej prawdopodobny scenariusz reformy finansów publicznych Grzegorza Kołodki. Na tej operacji rząd zarobi w czterech pierwszych latach przynajmniej 10 mld zł! O tyle więcej zapłacimy fiskusowi.

Naprawa RP w tajemnicy
24 lutego na nieformalnym zebraniu rządu Grzegorz Kołodko przedstawił dokument zatytułowany "Naprawa finansów Rzeczypospolitej". Najważniejszym aktem tego spektaklu było - jak się dowiedzieliśmy - przedstawienie kilkudziesięciu (!) wariantów reformy podatku dochodowego. Minister nie proponował konkretnych rozwiązań. Informował tylko, jak wpłynie na stan budżetu wprowadzenie poszczególnych stawek, likwidacja zwolnień i ulg. Rozważano obniżkę podatku dla przedsiębiorstw, ale także podwyżkę podatku od dywidendy i wprowadzenie nowego progu - najbogatsi mieliby płacić pięćdziesięcioprocentowy podatek. Niewiele mówiono o cięciach wydatków. Najbardziej konkretną propozycją była likwidacja połowy powiatów. Ten pomysł nie zostanie jednak zrealizowany, bo - jak wyraził się jeden z polityków SLD - "nie możemy toczyć wojny na wszystkich frontach". Zastanawiano się również, jak informacje o cięciach wydatków przedstawić opinii publicznej, by notowania koalicji nie sięgnęły dna. Ministrowie dostali czas do namysłu nad projektami Grzegorza Kołodki i zostali zobowiązani do zachowania tajemnicy.
Rąbka tajemnicy uchylono dopiero w piątek 28 grudnia. Minister zapowiedział likwidację niektórych agencji i funduszy. Zaproponował do konsultacji trzy warianty stawek podatku od dochodów osobistych - wszystkie zakładają likwidację ulg i zwolnień podatkowych. Proponowane obniżki podatku o 1-2 punkty procentowe nie rekompensują strat wynikających z likwidacji ulg! Ani słowem wicepremier nie wspomniał o racjonalizacji wydatków na KRUS!

13 rozdziałów skóry od ciała
"'Naprawa finansów Rzeczypospolitej' jest kompleksowym wieloletnim programem składającym się z 13 rozdziałów, służącym uporządkowaniu finansów publicznych. Jego cztery strategiczne cele to szybki wzrost, sprawiedliwy podział, korzystna integracja i skuteczne państwo" - przeczytaliśmy w komunikacie rządu. "Sprawiedliwy podział" w nowomowie polityków oznacza podniesienie podatków. Potwierdził to Grzegorz Kołodko, mówiąc, że reforma "zwiększa zakres sprawiedliwego podziału dochodu narodowego". Odebranie prawa do ulg osobom, których dochody przekroczyły trzeci próg, da budżetowi 1,8 mld zł, a pozbawienie go tych, którzy płacą średnią stawkę - 870 mln zł. Jeśli zaś odbierze się je płacącym najniższą stawkę, do budżetu dodatkowo wpłyną prawie 3 mld zł. Dzięki likwidacji ulg i odliczeń łączne wpływy do budżetu wzrosłyby w ciągu czterech lat o 12,2 mld zł, a koszt wprowadzenia stawki dla najmniej zarabiających to kilkaset milionów złotych rocznie. Grzegorz Kołodko nie odpowiedział na pytanie, jaka będzie efektywna stawka podatkowa, czyli ile naprawdę oddamy fiskusowi. Trudno się dziwić, bo - według ostrożnych szacunków - średnia efektywna stopa podatkowa wzrośnie z 15,4 proc. do 20 proc.!

Zamach na Balcerowicza
Rząd sięgnie do kieszeni podatników także w inny sposób. Częścią reformy jest plan wyciągnięcia 18 mld zł z "rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych NBP", która wynosi 27,4 mld zł - dowiedział się "Wprost". Rezerwa będzie podzielona na trzy równe części. Jedna z nich ma wpłynąć bezpośrednio do budżetu, druga posłuży do utworzenia funduszu specjalnego, a trzecia zostanie w NBP. Istnieje jednak drobny problem. Rezerwy powstały w wyniku skupu walut na rynku. Ich wydanie oznacza, że zwiększy się ilość pieniędzy na rynku. Podstawowe prawo ekonomii mówi, że większa podaż oznacza niższą cenę. Jeśli rząd zacznie drukować pieniądze (a do tego sprowadza się wydanie rezerwy z NBP), kurs złotego spadnie i wróci inflacja, czyli nasze pieniądze będą warte mniej niż dziś. O ile? Trudno powiedzieć, ale powrót dwucyfrowej inflacji jest realny. Na wypadek gdyby Leszek Balcerowicz był mało chętny do współpracy, w sejmowej Komisji Finansów Publicznych jest już gotowy projekt zmian w ustawie o NBP. Koalicja nie musi nawet forsować zmian w prawie, by się dobrać do pieniędzy banku centralnego. - Od stycznia 2004 r. strategia Rady Polityki Pieniężnej zmieni się wraz z jej składem - zapowiada Zbigniew Kuźmiuk z PSL.

Toto-Kołodko
W wypadku większości podatników "reforma" zadziała na zasadzie totolotka - jedni, dość przypadkowo dobrani, zapłacą fiskusowi więcej, inni mniej. Na pewno stracą ci, którzy płacą podatki w II i III progu podatkowym (1,1 mln osób), ale nie tylko. Grzegorz W. Kołodko mówi o likwidacji "wszelkich zwolnień podatkowych", co oznacza, że z zeznań podatkowych zniknie pozycja "koszty uzyskania przychodu" oraz zostanie zniesione prawo małżonków do wspólnego opodatkowania (w 2001 r. skorzystało z niego 10,8 mln osób, czyli ponad 60 proc. podatników) i - co bardzo kontrowersyjne - prawo ulgowego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Z ulg korzystał w 2001 r. co drugi podatnik. Nie trzeba wielkiej znajomości psychologii społecznej, by przewidzieć, jakie będą nastroje społeczne. Ci, którzy zarobią, będą siedzieć cicho, ci, którzy stracą, będą protestować. Likwidacja ulg jest sensownym rozwiązaniem, ale tylko wtedy, gdy towarzyszy jej wprowadzenie podatku liniowego. Minister Kołodko zarzeka się, że póki on będzie rządził finansami państwa, takiego podatku w Polsce nie będzie. Jego reforma zakłada, że druki PIT pozostaną, ich wypełnianie stanie się tylko nieznacznie łatwiejsze, a rozliczanie podatku i kontrola fiskalna będą równie kosztowne jak dziś.

Program naprawy finansów Rzeczypospolitej
PLUSY
 • likwidacja 11 spośród 21 funduszy celowych
 • likwidacja dwóch agencji skarbu państwa i wzmocnienie nadzoru nad pięcioma pozostałymi
 • obniŻenie stawki CIT do 24 proc. i uprawnienie samorządu do dodatkowego jej zmniejszania
 • wzmocnienie pozycji samorządów w pozyskiwaniu finansów i dysponowaniu nimi
 • likwidacja części funduszy specjalnych i zmiana zasad ich funkcjonowania
MINUSY
 • dodruk pieniędzy (wykorzystanie części pieniędzy z rezerwy rewaluacyjnej NBP)
 • wprowadzenie czwartej stawki podatkowej - 17 proc. - w I wariancie reformy PIT
 • wprowadzenie dwóch dodatkowych stawek podatkowych - 0 proc. i 17 proc. - w II wariancie reformy PIT
 • pozostawienie bez zmian najwyższych stawek podatkowych (jeśli zostanie zrealizowany I lub II wariant reformy PIT)
 • likwidacja ulg i zwolnień bez obniżki stawek podatkowych
 • opodatkowanie zysków z giełdy
 • brak reformy KRUS

Co to jest rezerwa rewaluacyjna?
Rezerwa rewaluacyjna to "pieniądze w walutach obcych i należności w walutach obcych od instytucji zagranicznych". Zarządzanie nimi znajduje się w gestii NBP. Ich wartość wynosi teraz 27,4 mld dolarów. Celem utrzymywania rezerwy jest zapewnienie wymienialności złotego (w tym płynnej obsługi handlu zagranicznego) oraz bezpieczeństwa systemu pieniężnego Polski. Mówiąc językiem przedwojennych adeptów skarbowości, dzięki rezerwie "złoty ma pokrycie w dolarach". Stan rezerw jest dziś równowartością polskiego importu z 250 dni. Ten wskaźnik (wskutek wzrostu obrotów handlu zagranicznego i stabilizacji kwoty rezerw) systematycznie maleje.


W tym szaleństwie jest metoda
Marek Belka
były minister finansów
Grzegorz Kołodko, likwidując ulgi i odliczenia, znacznie uprościł system podatkowy. Musimy się pogodzić z tym, że być może spowoduje to wzrost obciążeń, jeśli chcemy spełnić kryteria traktatu z Maastricht już w 2006 r. Nie należy się martwić tym, że minister nie wspomniał o reformie KRUS. Obiecywał ją od dawna, jest więc nieuchronna.

Chcą nas złupić!
Kazimierz Marcinkiewicz
poseł PiS
Musimy się mocno łapać za kieszenie. Propozycje podatkowe Kołodki to łupienie podatników. Brakuje zrównania stawek podatkowych dla prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się jako osoby fizyczne - płacą oni trzydziesto- lub czterdziestoprocentowe podatki. Martwi też brak zmian w KRUS. Może to przekreślić powodzenie reformy.

Krok w nieznane
Krzysztof Rybiński
główny ekonomista BPH PBK
Reforma finansów publicznych powinna racjonalizować wydatki. Minister Kołodko mówił o dochodach, a dokładniej o podwyżce podatków. Nie wspomniał o obcięciu wydatków na KRUS czy renty. Żeby ocenić reformę finansów, musimy poczekać na przedstawienie planów ograniczenia wydatków budżetowych.

Porządek w kasie
Mieczysław Czerniawski
poseł SLD, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych
Najwięcej zaoszczędzimy dzięki uporządkowaniu finansów funduszy i agencji pozabudżetowych. Do budżetu zostaną włączone wszystkie tzw. fundusze specjalne. Nie będzie centralizacji finansów publicznych, co błędnie sugerowała prasa. Pieniądze pozostaną w samorządach.

Więcej możesz przeczytać w 10/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2003 (1058)

 • Wprost od czytelników 9 mar 2003 Listy od czytelników 3
 • 2-2=2 9 mar 2003 "Władcy PRL uważają swoich podwładnych za głupców, którzy uwierzą, że 2-2=2". 3
 • Peryskop 9 mar 2003 Klasa Malysza Podwójni mistrzowie świata (2 tytuły na jednej imprezie) 2003 - Adam Małysz (Polska) 1974 - Hans-Georg Aschenbach (NRD) 1970 - Gari Napalkow (ZSRR) 1966 - Björn Wirkola (Norwegia) Zdobywcy Pucharu Świata w... 8
 • Dossier 9 mar 2003 JERZY JASKIERNIA, poseł SLD "My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie" Program III Polskiego Radia JAN MARIA... 9
 • Z życia koalicji 9 mar 2003 Była nasiadówa u prezydenta, ale nas nie zaproszono. Pewnie dlatego, że zaproszono pięćdziesięciu najważniejszych SLD-owców i prezydent nie chciał nas narażać na nudy. Dzięki. Ale do rzeczy. Ustalono tam, że jak ktoś z... 10
 • Z życia opozycji 9 mar 2003 Oj, kwaśną miał minę największy polski polityk Roman Giertych po tym, jak Sejm zostawił posła Kopczyńskiego w składzie komisji śledczej. Dlaczego posłowie go nie odwołali, jest dla nas jasne: na złość Giertychowi. Natomiast za... 11
 • M&M 9 mar 2003 DOCHODZENIE PRZEZ ZANUDZENIE - felieton Marka Majewskiego 12
 • Playback 9 mar 2003 12
 • Słowo prezydenta 9 mar 2003 Idźcie do sądów" - doradził Aleksander Kwaśniewski bezprawnie wywłaszczonym, wetując ustawę reprywatyzacyjną. Oznacza to, że skarb państwa zapłaci 15 mld zł z odsetkami za 50 lat. Część tych pieniędzy dostaną spadkobiercy właściciela Zakładów Wapiennych Ogórek i S-ka w... 12
 • Fotoplastykon 9 mar 2003 14
 • Poczta 9 mar 2003 Listy od czytelników 16
 • Kadry 9 mar 2003 17
 • Węzeł kolejowy 9 mar 2003 Kilkaset tysięcy Polaków będzie się spóźniać do pracy, szkół, nie dotrze na czas do lekarza czy urzędów. Wszystko to wskutek likwidacji 1059 pociągów kursujących obecnie na trasach regionalnych i lokalnych. Ci, którzy nie znajdą dogodnych połączeń zastępczych, mogą być... 18
 • Millerium 9 mar 2003 Mniejszościowy rząd większościowy SLD 24
 • Solidna pajęczyna 9 mar 2003 Grupa trzymająca władzę, na którą powoływał się Rywin, może się wywodzić ze stowarzyszenia Ordynacka. Jak działa stowarzyszenie? 26
 • Mokotowska ośmiornica 9 mar 2003 Korek i "Mokotów" przejęli rządy nad polskim podziemiem po Wańce i "Pruszkowie" 30
 • Prawo do złudzeń 9 mar 2003 V Konfrontacje Naukowe "Wprost" - "Czy prawo jest nauką?" 34
 • Paryż niewart mszy? 9 mar 2003 Albo unia jest dla Polski dobra, albo jest nieszczęściem. Tertium non datur 37
 • Giełda i wektory 9 mar 2003 Hossa Świat Wirtualny dach świata Szerpa Tsering Gyalzen otworzy kawiarenkę internetową u podnóża Himalajów, na wysokości 5300 metrów nad poziomem morza. Co roku w rejon Mount Everestu przyjeżdża nawet 50 tys.... 38
 • Ulga Kołodki 9 mar 2003 Minister finansów odchudzi nasze portfele 40
 • Mydlenie oczu 9 mar 2003 Ponad połowę inwestycji przedsiębiorcy w nowe miejsce pracy zabiera państwo 42
 • Żółw w todze 9 mar 2003 Dwa miliardy złotych może zapłacić skarb państwa za opieszałość wymiaru sprawiedliwości 46
 • Wyścig do dna 9 mar 2003 Offset degeneruje wolny rynek 50
 • Trzecia droga 9 mar 2003 Socjalizm totalitarny był próbą przeniesienia modelu rodziny, grupy czy sekty na całe społeczeństwo 52
 • Rady dla rady 9 mar 2003 Wybierzmy kurs na Maastricht 54
 • Supersam 9 mar 2003 Trzy miliony zdjęć wysłali przez dwa miesiące Europejczycy z telefonów komórkowych Fotokomórka Telefon komórkowy z radiem, dyktafonem, notesem, termometrem albo latarką - na kongresie GSM w Cannes producenci... 58
 • Rzeczpospolita babska 9 mar 2003 W naszym kraju nie ma zawodowej dyskryminacji kobiet - poza małymi miejscowościami, gdzie wynika ona z bezrobocia. 59 proc. Polek badanych przez CBOS uważa, że nie są traktowane gorzej od mężczyzn. Feministki, które szczególnie 8 marca walczą o równe prawa, nie przyjmują do... 60
 • Wąglik komputerowy 9 mar 2003 Rozmowa z KEVINEM MITNICKIEM, najgłośniejszym hakerem na świecie 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - W pętach kiełbasy 9 mar 2003 Piotrusiu! Od bardzo dawna, a z pewnością od czasu pierwszej lektury "Postrzyżyn" Hrabala, chciałem samodzielnie robić wędliny. Wydaje mi się to czynnością magiczną, aktem tworzenia wzniosłym niezwykle - nie tylko dlatego, że wiejscy masarze znani są ze skłonności do... 66
 • Laboratorium Bonda 9 mar 2003 Najnowsze wynalazki powstają z inspiracji książkami i filmami science fiction 68
 • Ekran osobisty - Wszyscy mówią: nie! 9 mar 2003 Kończy się złota epoka talk show, w której czerpano radość z eleganckiej rozmowy prowadzonej w duchu liberalnym 69
 • Zachód Słońca Wschodu 9 mar 2003 Józefa Stalina życie po życiu 70
 • Człowiek z rdzy 9 mar 2003 Przed pierestrojką Gorbaczowa w 1985 r. do muzeum Stalina w gruzińskim Gori waliły tłumy miłośników "wodza narodów" i wycieczki szkolne. Dziś przy kasie muzealnej nie ma kolejek. Mieszkańcy Gori byli tu... 72
 • Know-how 9 mar 2003 Śnieżne trzęsienie ziemi Topnienie śniegu może być przyczyną trzęsień ziemi - do takiego wniosku doszedł Kosuke Heki z japońskiego Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Mitake. Naukowiec prześledził relacje na temat trzęsień,... 74
 • Ospa Saddam 9 mar 2003 Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jej objawy znane były wszystkim lekarzom. Dziś nawet szef stołecznego zakładu epidemiologii przyznaje, że nigdy nie widział chorego na ospę. 76
 • Poligloci w pieluchach 9 mar 2003 Obywatelami świata przestajemy być po ukończeniu dziesiątego miesiąca życia 80
 • Łucznik z Amesbury 9 mar 2003 Czy Stonehenge było jednym z pierwszych obserwatoriów astronomicznych? 81
 • Bez granic 9 mar 2003 Ogrody Świata Na miejscu wież WTC stanie kompleks wieżowców nazwany Ogrody Świata - zadecydowały władze Nowego Jorku. Jeden z budynków, mierzący ponad 500 m, będzie najwyższy na świecie. "Dlaczego ogrody? Bo są... 82
 • Liga Narodów Zjednoczonych 9 mar 2003 Wkrótce Iran, przewodzący dotychczas Konferencji Rozbrojeniowej ONZ, zastąpią w tej roli przedstawiciele Saddama Husajna. 84
 • Wybór Francji 9 mar 2003 Paryż chce zmusić kandydatów do UE, aby ugięli kolana na stopniach Pałacu Elizejskiego 88
 • Słownik polsko-francuski 9 mar 2003 Powstrzymam się od odpowiedzi w tonie, jaki został użyty w stosunku do naszego kraju i jego najwyższych władz w artykule "Drogi przyjaciel Saddam" ("Wprost", nr 9) Jerzego Marka Nowakowskiego. Po przeczytaniu tego tekstu... 90
 • Wygrać pokój 9 mar 2003 Wojna może być mniejszym złem 92
 • Pojednanie na cmentarzu 9 mar 2003 Rosja Rosją. Ale tak naprawdę strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i USA. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dla "Wprost". 94
 • Kiosk 9 mar 2003 The Economist Niekompletne klocki 1.03.2003 r. "Nie tylko surowa zima wpędza Polaków w ponury nastrój. Słabnie lewicowy (ekskomunistyczny) rząd Leszka Millera. Maleje zaufanie do systemu politycznego oraz polityków.... 95
 • Rasmussen 9 mar 2003 Anders Fogh Rasmussen reprezentuje pokolenie polityków otwartych na bezpośredni dialog 95
 • Menu 9 mar 2003 Polska Żaglowiec pamięci narodowej Archiwum Antoniego Słonimskiego z wieloma rękopisami pisarza trafi wkrótce do Biblioteki Narodowej. Cenne zbiory przekazuje tej instytucji prof. Piotr Słonimski, bratanek Antoniego, znany biolog. To... 96
 • Retrofensywa 9 mar 2003 Polaków i Amerykanów łączy nie tylko polityczne partnerstwo, ale też miłość do złotych lat 20. i 30. 100
 • Kino Tomasza Raczka 9 mar 2003 Recenzje filmów: Welcome to Colinwood, Nadzy 103
 • Kosmita z Queens 9 mar 2003 "W aktorstwie jest coś z pracy rolnika: trzeba zasuwać, dopóki jest pogoda" - mówi Christopher Walken 104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 9 mar 2003 Recenzje płyt 105
 • Licencja na rozśmieszanie 9 mar 2003 "Kasia i Tomek" to pierwsza zdekomunizowana produkcja telewizyjna III RP 106
 • Polska Partia Miastowych 9 mar 2003 Od dłuższego czasu czułem intuicyjnie, że czegoś mi na naszej scenie politycznej brakuje. Nie mam naturalnie na myśli tak deficytowych pojęć, jak uczciwość, obiektywizm, kompetencja. Brak mi ugrupowania politycznego, potężnego ruchu, który roboczo można by nazwać Polską Partią... 108
 • Ruchy kadrowe 9 mar 2003 Prezydent z premierem spotkali się i podjęli uchwałę, że nic do siebie nie mają. Zdementowali wszelkie pogłoski i odwołali wszystkie plotki. 108
 • Organ Ludu 9 mar 2003 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI 109
 • Skibą w mur - Wielkie beczenie 9 mar 2003 Czasy są takie, że beczą też dorośli faceci. Nawet najtwardszym - takim jak Sylvester Stallone czy Danuta Hojarska - zdarza się uronić łzę 110