Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Listy od czytelników
Klient obdzierany ze skóry
Z wielkim zaskoczeniem dowiedzieliśmy się z artykułu "Klient obdzierany ze skóry" (nr 9), że Volkswagen Bank Polska SA występuje wśród instytucji finansowych naruszających prawa konsumentów i przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.
W związku z powyższym pragniemy oświadczyć, że w umowach kredytowych denominowanych w euro, w których Volkswagen Bank Polska SA udzielał kredytu z umowną roczną stopą oprocentowania w wysokości 9,40 proc., rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosiła 9,80 proc. Bank od momentu wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim podaje rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, wyliczoną zgodnie z wzorem przewidzianym w ustawie, nie tylko w umowach kredytowych, ale także we wszystkich materiałach informacyjnych i reklamowych oraz na stronach internetowych banku. Również w każdej kampanii reklamowej po wejściu ustawy w życie zamieszczana była informacja o rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.
Volkswagen Bank Polska SA, udzielając kredytu, włącza po uzgodnieniu z klientem kwotę prowizji do kapitału kredytu. Dlatego rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest obliczana od tak uzgodnionej kwoty kredytu, a sama kalkulacja rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania nie uwzględnia prowizji (zawarta jest ona bowiem w kapitale kredytu).
Takie ukształtowanie oferty Volkswagen Bank Polska SA przez cały okres działalności banku, w tym od momentu wejścia w życie ustawy o kredycie konsumenckim, nie było kwestionowane zarówno przez organy nadzoru bankowego, jak i przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZARZĄD VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA

Klient obdzierany ze skóry
W związku z publikacją artykułu "Klient obdzierany ze skóry" (nr 9) chciałam odnieść się do opisanej w nim sprawy Ireny Potockiej i informacji dotyczących stacji firmy BP. Wynika z nich jednoznacznie, że zakupione tam paliwo jest wadliwe. Ponieważ nie mieliśmy możliwości ustosunkowania się do tych zarzutów, informuję, że firma BP dokładnie przeanalizowała skargę opisanej klientki. Pełne wyjaśnienie sprawy wraz z dowodami (ekspertyzami) na to, iż jest niemożliwe, aby do uszkodzenia silnika samochodu doszło z powodu paliwa zatankowanego na stacji BP, zostało przesłane zainteresowanej osobie.

DOROTA ADAMSKA
PR Manager, BP Polska


Kraków na minie
"Kraków na minie" (nr 5), interesujący artykuł na temat stanu finansów dużych miast Polski, wywołał poruszenie w środowisku samorządowym. Jako prezes Unii Metropolii i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego poczułem się zobowiązany zabrać głos w tej sprawie. Sławomir Sieradzki trafnie wskazuje na obciążenie budżetów samorządowych sztywnymi wydatkami bez zapewnienia im odpowiednich dochodów (np. kwoty, które duże miasta dopłacają do szkół ponad tzw. subwencję oświatową, idą w setki milionów). Problemem jest także zadłużanie się zakładów opieki zdrowotnej, na co jednostki samorządu terytorialnego będące teoretycznie ich właścicielem nie mają żadnego wpływu.
Wskaźnik dozwolonego zadłużenia - 60 proc. dochodów - ma jednak charakter jedynie prawny (jest zapisany w ustawie), a nie ekonomiczny. Rzeczywista zdolność kredytowa zależy nie tylko od wysokości dochodów, lecz także od struktury wydatków. Im więcej w budżecie wydatków sztywnych, tym mniejsza zdolność prowadzenia polityki inwestycyjnej, a także racjonalnego jej finansowania z kredytów czy obligacji. Mówiąc najprościej, ekonomicznie rozumiana zdolność zaciągania nowych kredytów opiera się na wyliczeniu w perspektywie co najmniej kilku lat tzw. nadwyżki operacyjnej (dochody minus wydatki sztywne minus obsługa zadłużenia). W rzeczywistości dla niektórych jednostek samorządu terytorialnego zadłużenie znacznie poniżej dozwolonego prawnie poziomu może być niebezpieczne, dla niektórych zaś poziom zadłużenia znacznie powyżej 60 proc. nie stanowi najmniejszego zagrożenia dla płynności finansowej.
Pouczające może być w tej sprawie spojrzenie z zewnątrz. Już osiem polskich dużych miast dostało oceny wiarygodności kredytowej wystawione przez międzynarodowe agencje ratingowe. Oceny te wypadają dobrze, co świadczy o tym, że eksperci nie widzą w przewidywalnej przyszłości zagrożenia dla płynności finansowej tych miast i to nie tylko przy obecnym poziomie zadłużenia, ale także po ewentualnym zaciągnięciu nowych kredytów lub wypuszczeniu nowych obligacji. I tak trzy najbardziej zadłużone miasta - Kraków, Wrocław i Gdańsk - otrzymały w zeszłym roku od agencji Standard & Poor's bardzo dobre oceny ratingowe. Dwa z nich uzyskały ocenę BBB, a najbardziej zadłużony Kraków - najwyższą możliwą ocenę BBB+ (równą ocenie ratingowej Polski; nie może być od niej wyższa ze względów formalnych).
Nie wynika z tego, aby obecna polityka finansowa naszych miast miała prowadzić do kryzysu.

PIOTR USZOK

Świnia na łańcuchu
Do mojego tekstu "Świnia na łańcuchu" (nr 8) wkradły się dwa błędy. Pierwszy to jedno zero za dużo w koszcie uprawy jednego hektara (oczywiście powinno być nie 16 000 zł, ale - jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa - 1600 zł). I drugi, identyczny błąd to pomnożenie przez 10 ceny zboża. Szczęśliwie obydwa błędy wzajemnie się znoszą i rentowność produkcji, która jest ilorazem obydwu wielkości, wyliczona jest poprawnie. Nieszczęściem było natomiast to, że prawidłowy wynik dzielenia utrudnił wyłapanie owych, w istocie, literówek. Tym niemniej wszystkich rolników, którym dziesięciokrotnie zawyżyłem koszty oraz dochody (tego akurat im życzę), serdecznie przepraszam.

Michał Zieliński

Ja, Polański
Wielu miłośników filmu zastanawia się z pewnością, czy Roman Polański zjawi się na gali oscarowej ("Ja, Polański" nr 8)? Otóż z tekstu opublikowanego niedawno w amerykańskim "Newsweeku" wynika, że raczej nie. Sandi Gibbson z urzędu prokuratorskiego w dystrykcie Los Angeles potwierdził, że Roman Polański jest podejrzany o przestępstwo. Z kolei agent Romana Polańskiego Jeff Berg powiedział, że jego klient "mieszka we Francji, pracuje w Europie i nie planuje powrotu do Stanów Zjednoczonych". Czy to wystarczy, żeby zamknąć ostatecznie tę dyskusję? Nie wiem, ale obecnie w Ameryce nie ma klimatu do odpuszczania takich przestępstw, zwłaszcza po ostatniej aferze z nadużyciami seksualnymi, których dopuszczali się księża.
Jeśli natomiast chodzi o film "The Quiet American" ("Oscary dla banitów?", nr 8), to - wbrew temu, co pisze redaktor Tomasz Raczek - "antyterrorystyczna cenzura" w Stanach Zjednoczonych nie przetrzymuje go na półkach. Ja mogłem obejrzeć ten obraz bez trudu na otwartym pokazie w Nowym Jorku już w grudniu ubiegłego roku, natomiast ostatnio można go zobaczyć w Bostonie w kinach przy Copley Place, przy Kendall Street czy w Brooklynie. Zapraszam!

MAREK PALCZEWSKI

Na złe i na najgorsze
W związku z opinią, która znalazła się w artykule "Na złe i na najgorsze" (nr 7), iż niereformowanie służby zdrowia będzie pogłębiało chaos i degradację wielu placówek medycznych w Polsce i większość z nich sprowadzi w rezultacie do roli hospicjów, chciałbym zapewnić, że hospicjum to nie umieralnia ani przytułek dla ubogich. Nie jest to również miejsce wypełnione krzykiem cierpiących z bólu ani azyl dla sfrustrowanych i niedouczonych osób, które nie znalazły zatrudnienia w szpitalach.
Hospicjum nie oznacza rezygnacji z wysoko kwalifikowanego leczenia. Leczenie to różni się od "normalnego" jedynie tym, że większą wagę przywiązuje się do komfortu pacjenta, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwe procedury diagnostyczne.
Jeśli szpitale mają wyglądać tak, jak opisuje to autor artykułu, to warunki i leczenie w hospicjum są znacznie lepsze.

dr RYSZARD K. SZANIAWSKI
prezes Zarządu Fundacji Hospicjum Onkologicznego


Zmowa milczenia
Autorzy artykułu "Zmowa milczenia" (nr 6) w sposób wyrazisty wykazują niekompetencje i brak dobrych chęci ze strony polskich organów ścigania. Szkoda tylko, jak zaznaczyli autorzy, że brak jest prawa zakazującego posiadania i oglądania publikacji pedofilskich. Sam zakaz rozpowszechniania takich treści jest niewystarczający, ponieważ nie eliminuje skutecznie powszechnego pośrednika pornografii pedofilskiej, jakim jest Internet. Uważam, że osoby wykorzystujące seksualnie dzieci powinny być pozbawiane "narzędzia zbrodni".

RADOSŁAW GĄSIOR

Dywidenda żebraka
Bandyci i mafijni poborcy haraczy przynajmniej ryzykują. Choć rzadko, to trafiają do więzienia. Inaczej dzieje się z grupami nacisku, które za pomocą petard, pałek, żelaznych śrub i zapalających butelek wymuszają pieniądze z budżetu w imię tzw. sprawiedliwości społecznej ("Dywidenda żebraka", nr 50). Żebranina to jedynie wstęp do tego procederu, następny etap to karalne groźby i łomy w "zdesperowanych" rękach. Rządy, wszystkie zresztą, płacą za "spokój społeczny", lekko tylko szemrząc i utyskując, z kieszeni podatników. Jedynym wyjściem z tego wieloletniego impasu będą rządy partii, która zagwarantuje kupowanie "spokoju społecznego" wyłącznie za prywatne pieniądze swoich członków.

JANUSZ OSĘKA
Więcej możesz przeczytać w 10/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2003 (1058)

 • Wprost od czytelników 9 mar 2003 Listy od czytelników 3
 • 2-2=2 9 mar 2003 "Władcy PRL uważają swoich podwładnych za głupców, którzy uwierzą, że 2-2=2". 3
 • Peryskop 9 mar 2003 Klasa Malysza Podwójni mistrzowie świata (2 tytuły na jednej imprezie) 2003 - Adam Małysz (Polska) 1974 - Hans-Georg Aschenbach (NRD) 1970 - Gari Napalkow (ZSRR) 1966 - Björn Wirkola (Norwegia) Zdobywcy Pucharu Świata w... 8
 • Dossier 9 mar 2003 JERZY JASKIERNIA, poseł SLD "My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie" Program III Polskiego Radia JAN MARIA... 9
 • Z życia koalicji 9 mar 2003 Była nasiadówa u prezydenta, ale nas nie zaproszono. Pewnie dlatego, że zaproszono pięćdziesięciu najważniejszych SLD-owców i prezydent nie chciał nas narażać na nudy. Dzięki. Ale do rzeczy. Ustalono tam, że jak ktoś z... 10
 • Z życia opozycji 9 mar 2003 Oj, kwaśną miał minę największy polski polityk Roman Giertych po tym, jak Sejm zostawił posła Kopczyńskiego w składzie komisji śledczej. Dlaczego posłowie go nie odwołali, jest dla nas jasne: na złość Giertychowi. Natomiast za... 11
 • M&M 9 mar 2003 DOCHODZENIE PRZEZ ZANUDZENIE - felieton Marka Majewskiego 12
 • Playback 9 mar 2003 12
 • Słowo prezydenta 9 mar 2003 Idźcie do sądów" - doradził Aleksander Kwaśniewski bezprawnie wywłaszczonym, wetując ustawę reprywatyzacyjną. Oznacza to, że skarb państwa zapłaci 15 mld zł z odsetkami za 50 lat. Część tych pieniędzy dostaną spadkobiercy właściciela Zakładów Wapiennych Ogórek i S-ka w... 12
 • Fotoplastykon 9 mar 2003 14
 • Poczta 9 mar 2003 Listy od czytelników 16
 • Kadry 9 mar 2003 17
 • Węzeł kolejowy 9 mar 2003 Kilkaset tysięcy Polaków będzie się spóźniać do pracy, szkół, nie dotrze na czas do lekarza czy urzędów. Wszystko to wskutek likwidacji 1059 pociągów kursujących obecnie na trasach regionalnych i lokalnych. Ci, którzy nie znajdą dogodnych połączeń zastępczych, mogą być... 18
 • Millerium 9 mar 2003 Mniejszościowy rząd większościowy SLD 24
 • Solidna pajęczyna 9 mar 2003 Grupa trzymająca władzę, na którą powoływał się Rywin, może się wywodzić ze stowarzyszenia Ordynacka. Jak działa stowarzyszenie? 26
 • Mokotowska ośmiornica 9 mar 2003 Korek i "Mokotów" przejęli rządy nad polskim podziemiem po Wańce i "Pruszkowie" 30
 • Prawo do złudzeń 9 mar 2003 V Konfrontacje Naukowe "Wprost" - "Czy prawo jest nauką?" 34
 • Paryż niewart mszy? 9 mar 2003 Albo unia jest dla Polski dobra, albo jest nieszczęściem. Tertium non datur 37
 • Giełda i wektory 9 mar 2003 Hossa Świat Wirtualny dach świata Szerpa Tsering Gyalzen otworzy kawiarenkę internetową u podnóża Himalajów, na wysokości 5300 metrów nad poziomem morza. Co roku w rejon Mount Everestu przyjeżdża nawet 50 tys.... 38
 • Ulga Kołodki 9 mar 2003 Minister finansów odchudzi nasze portfele 40
 • Mydlenie oczu 9 mar 2003 Ponad połowę inwestycji przedsiębiorcy w nowe miejsce pracy zabiera państwo 42
 • Żółw w todze 9 mar 2003 Dwa miliardy złotych może zapłacić skarb państwa za opieszałość wymiaru sprawiedliwości 46
 • Wyścig do dna 9 mar 2003 Offset degeneruje wolny rynek 50
 • Trzecia droga 9 mar 2003 Socjalizm totalitarny był próbą przeniesienia modelu rodziny, grupy czy sekty na całe społeczeństwo 52
 • Rady dla rady 9 mar 2003 Wybierzmy kurs na Maastricht 54
 • Supersam 9 mar 2003 Trzy miliony zdjęć wysłali przez dwa miesiące Europejczycy z telefonów komórkowych Fotokomórka Telefon komórkowy z radiem, dyktafonem, notesem, termometrem albo latarką - na kongresie GSM w Cannes producenci... 58
 • Rzeczpospolita babska 9 mar 2003 W naszym kraju nie ma zawodowej dyskryminacji kobiet - poza małymi miejscowościami, gdzie wynika ona z bezrobocia. 59 proc. Polek badanych przez CBOS uważa, że nie są traktowane gorzej od mężczyzn. Feministki, które szczególnie 8 marca walczą o równe prawa, nie przyjmują do... 60
 • Wąglik komputerowy 9 mar 2003 Rozmowa z KEVINEM MITNICKIEM, najgłośniejszym hakerem na świecie 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - W pętach kiełbasy 9 mar 2003 Piotrusiu! Od bardzo dawna, a z pewnością od czasu pierwszej lektury "Postrzyżyn" Hrabala, chciałem samodzielnie robić wędliny. Wydaje mi się to czynnością magiczną, aktem tworzenia wzniosłym niezwykle - nie tylko dlatego, że wiejscy masarze znani są ze skłonności do... 66
 • Laboratorium Bonda 9 mar 2003 Najnowsze wynalazki powstają z inspiracji książkami i filmami science fiction 68
 • Ekran osobisty - Wszyscy mówią: nie! 9 mar 2003 Kończy się złota epoka talk show, w której czerpano radość z eleganckiej rozmowy prowadzonej w duchu liberalnym 69
 • Zachód Słońca Wschodu 9 mar 2003 Józefa Stalina życie po życiu 70
 • Człowiek z rdzy 9 mar 2003 Przed pierestrojką Gorbaczowa w 1985 r. do muzeum Stalina w gruzińskim Gori waliły tłumy miłośników "wodza narodów" i wycieczki szkolne. Dziś przy kasie muzealnej nie ma kolejek. Mieszkańcy Gori byli tu... 72
 • Know-how 9 mar 2003 Śnieżne trzęsienie ziemi Topnienie śniegu może być przyczyną trzęsień ziemi - do takiego wniosku doszedł Kosuke Heki z japońskiego Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Mitake. Naukowiec prześledził relacje na temat trzęsień,... 74
 • Ospa Saddam 9 mar 2003 Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jej objawy znane były wszystkim lekarzom. Dziś nawet szef stołecznego zakładu epidemiologii przyznaje, że nigdy nie widział chorego na ospę. 76
 • Poligloci w pieluchach 9 mar 2003 Obywatelami świata przestajemy być po ukończeniu dziesiątego miesiąca życia 80
 • Łucznik z Amesbury 9 mar 2003 Czy Stonehenge było jednym z pierwszych obserwatoriów astronomicznych? 81
 • Bez granic 9 mar 2003 Ogrody Świata Na miejscu wież WTC stanie kompleks wieżowców nazwany Ogrody Świata - zadecydowały władze Nowego Jorku. Jeden z budynków, mierzący ponad 500 m, będzie najwyższy na świecie. "Dlaczego ogrody? Bo są... 82
 • Liga Narodów Zjednoczonych 9 mar 2003 Wkrótce Iran, przewodzący dotychczas Konferencji Rozbrojeniowej ONZ, zastąpią w tej roli przedstawiciele Saddama Husajna. 84
 • Wybór Francji 9 mar 2003 Paryż chce zmusić kandydatów do UE, aby ugięli kolana na stopniach Pałacu Elizejskiego 88
 • Słownik polsko-francuski 9 mar 2003 Powstrzymam się od odpowiedzi w tonie, jaki został użyty w stosunku do naszego kraju i jego najwyższych władz w artykule "Drogi przyjaciel Saddam" ("Wprost", nr 9) Jerzego Marka Nowakowskiego. Po przeczytaniu tego tekstu... 90
 • Wygrać pokój 9 mar 2003 Wojna może być mniejszym złem 92
 • Pojednanie na cmentarzu 9 mar 2003 Rosja Rosją. Ale tak naprawdę strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i USA. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dla "Wprost". 94
 • Kiosk 9 mar 2003 The Economist Niekompletne klocki 1.03.2003 r. "Nie tylko surowa zima wpędza Polaków w ponury nastrój. Słabnie lewicowy (ekskomunistyczny) rząd Leszka Millera. Maleje zaufanie do systemu politycznego oraz polityków.... 95
 • Rasmussen 9 mar 2003 Anders Fogh Rasmussen reprezentuje pokolenie polityków otwartych na bezpośredni dialog 95
 • Menu 9 mar 2003 Polska Żaglowiec pamięci narodowej Archiwum Antoniego Słonimskiego z wieloma rękopisami pisarza trafi wkrótce do Biblioteki Narodowej. Cenne zbiory przekazuje tej instytucji prof. Piotr Słonimski, bratanek Antoniego, znany biolog. To... 96
 • Retrofensywa 9 mar 2003 Polaków i Amerykanów łączy nie tylko polityczne partnerstwo, ale też miłość do złotych lat 20. i 30. 100
 • Kino Tomasza Raczka 9 mar 2003 Recenzje filmów: Welcome to Colinwood, Nadzy 103
 • Kosmita z Queens 9 mar 2003 "W aktorstwie jest coś z pracy rolnika: trzeba zasuwać, dopóki jest pogoda" - mówi Christopher Walken 104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 9 mar 2003 Recenzje płyt 105
 • Licencja na rozśmieszanie 9 mar 2003 "Kasia i Tomek" to pierwsza zdekomunizowana produkcja telewizyjna III RP 106
 • Polska Partia Miastowych 9 mar 2003 Od dłuższego czasu czułem intuicyjnie, że czegoś mi na naszej scenie politycznej brakuje. Nie mam naturalnie na myśli tak deficytowych pojęć, jak uczciwość, obiektywizm, kompetencja. Brak mi ugrupowania politycznego, potężnego ruchu, który roboczo można by nazwać Polską Partią... 108
 • Ruchy kadrowe 9 mar 2003 Prezydent z premierem spotkali się i podjęli uchwałę, że nic do siebie nie mają. Zdementowali wszelkie pogłoski i odwołali wszystkie plotki. 108
 • Organ Ludu 9 mar 2003 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI 109
 • Skibą w mur - Wielkie beczenie 9 mar 2003 Czasy są takie, że beczą też dorośli faceci. Nawet najtwardszym - takim jak Sylvester Stallone czy Danuta Hojarska - zdarza się uronić łzę 110