Pojednanie na cmentarzu

Pojednanie na cmentarzu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rosja Rosją. Ale tak naprawdę strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i USA. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dla "Wprost".
Rozmowa z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy Anatolijem Złenko

Jerzy Marek Nowakowski: Czy Ukraina pragnie stać się nowym pomostem miedzy Wschodem a Zachodem?
Anatolij Złenko: Może obraz pomostu wydaje się atrakcyjny, ale chcemy po prostu tak w sensie politycznym jak i geograficznym być częścią zjednoczonej Europy. Mosty buduje się na miejscach podziału. A Ukraina nie chce uchodzić za podzieloną na dwie części. Jesteśmy i chcemy być fragmentem europejskiej przestrzeni politycznej, gospodarczej a także informacyjnej. Możemy pełnić role pomostową w dziedzinie gospodarczej, ale na pewno nie politycznej.
JMN: Czyli wizja europejska. A może jednak Euroatlantycka?
AZ: I europejska i euroatlantycka. Nie rozdzielamy naszych dążeń do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Ale mamy świadomość, że trudno mówić o jakichś datach czy terminach. Minął czas deklaracji. Potrzebna jest ciężka praca wewnątrz naszego kraju. Tylko sukces reform ekonomicznych i politycznych może zapewnić nam sukces w staraniach o członkostwo w NATO i UE. U podstaw tworzenia Unii Europejskiej leży przecież zasada jednoczenia państw zbliżonych poziomem rozwoju demokracji ale i gospodarki. Na razie nie można postawić przecież znaku równości przy poziomie rozwoju mojego kraju a np. Francji czy Niemiec.
Aby osiągnąć to zbliżenie potrzebna jest nie tylko usilna praca Ukraińców, ale i wsparcie członków Unii. Dlatego patrzymy z aprobata i nadzieją na obecne rozszerzenie unii o nowych członków, zwłaszcza o Polskę. Staniemy sie bezpośrednimi sąsiadami Unii Europejskiej i będziemy liczyli na kontynuację polskiego poparcia dla europejskich aspiracji Ukrainy.
Kiedy słuchałem debaty nad expose waszego ministra spraw zagranicznych było mi miło. Nazwa Ukraina wracała często. I trudno mi nie zgodzić sie ze zdaniem jednego z posłów, który powiedział: "Polska w sojuszu z Ukraina to siła z jaką w Europie będą musieli sie liczyć".
JMN: To integracja europejska, a co z partnerem zza Atlantyku?
AZ: Stosunki ukraińsko-amerykańskie są teraz w fazie najtrudniejszej i najbardziej złożonej od dwunastu lat. Sadze, że wraz z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi oddaliliśmy sie od tego rozumienia strategicznego partnerstwa, jakie przyświecało nam przez poprzednie lata. Dla nas partnerstwo strategiczne dotyczyć powinno przede wszystkim długofalowych perspektyw, których nie powinny zaciemniać drugorzędne spory i problemy. Partnerstwo taki to również gotowość do dialogu i wysłuchiwania argumentów drugiej strony. Przeszkody w jego rozwoju postrzegamy jako tymczasowe i drugorzędne. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem przywrócimy poprzedni poziom współpracy amerykańsko-ukraińskiej w najbliższym czasie. Przywrócimy zachwiane wzajemne zaufanie.
JMN: Był Pan niedawno z Prezydentem Kuczmą w krajach Zatoki Perskiej. Jakie jest stanowisko Ukrainy wobec Iraku?
AZ: Jesteśmy za rozwiązywaniem kryzysów środkami politycznymi, na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rezolucja 1441 zobowiązuje Irak do ścisłej współpracy z Inspekcja ONZ (UNMOVIC). Skierowaliśmy do ONZ naszych wysoko wykwalifikowanych ekspertów i czekamy na ostateczne rezultaty. Uważamy, że jakakolwiek akcja zbrojna bez sankcji Rady Bezpieczeństwa jest pozbawiona podstaw prawnych.
JMN: W stosunkach z Polska też pojawiają sie problemy.
AZ: Przekonaliśmy się, że przy istnieniu woli politycznej obu stron potrafimy je rozwiązywać. W taki sposób rozwiązano problem wizowy, który dotyczy milionów obywateli naszych państw. Wspólnie z naszymi polskimi partnerami znaleźliśmy właściwą formę rozwiązania tej sprawy. Zdecydowaliśmy sie na jednostronną rezygnacje z wiz dla obywateli polskich. Z uznaniem przyjmujemy też decyzję naszych przyjaciół z Warszawy, że polskie wizy będą bezpłatne.
JMN: Wizy to potencjalne utrudnienie współpracy gospodarczej. A ona zdecyduje o jakości naszego partnerstwa.
AZ: To prawda poziom dialogu politycznego pomiędzy nami jest wciąż wyraźnie wyższy od poziomu współpracy gospodarczej. Potencjał naszych państwa pozwala na znacznie wyższą wymianę gospodarczą i inwestycje. W ciągu pierwszych 10 miesięcy ubiegłego roku wymiana towarowa pomiędzy Polska i Ukrainą to zaledwie 1,3 mld dolarów USA. To bardzo mało jak na 90 milionów ludzi mieszkających w krajach dysponujących nowoczesnymi technologiami i chłonnym rynkiem.
Przyszłość współpracy to współpraca inwestycyjna oraz wspólne wchodzenie na rynki trzecie. To również wielkie inwestycje infrastrukturalne przede wszystkim projekt rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk. Rząd Ukrainy uważa, że budowa tego rurociągu realizuje strategiczne interesy obu państw zwiększając nasze bezpieczeństwo energetyczne. Podniesie też nasze znaczenie jako państw kluczowych w ogólnoeuropejskim tranzycie surowców energetycznych. Udało nam sie w ubiegłym roku zainteresować tym projektem Komisje Europejską . Liczę, że w bieżącym roku nareszcie przejdziemy do praktycznych działań w realizacji tego projektu.
JMN: Nad wizerunkiem Ukrainy w Polsce kładą się cieniem nie rozwiązane problemy historyczne...
AZ: Mogę oczywiście odpowiedzieć, że współczesność jest ważniejsza od przeszłości i jaka by nie była historia, nie może przeszkadzać ona naszemu partnerstwu dzisiaj. Ale nie oznacza to, że do rozwiązania problemów historycznych nie przywiązujemy wagi. Obchody 60 rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu będą na pewno jednym z najważniejszych punktów naszych kontaktów w bieżącym roku. Zapewniam, że na Ukrainie nikt nie zamierza przemilczeć ani lekceważyć tej rocznicy.
Planujemy przeprowadzenie dwóch wielkich konferencji naukowych polsko-ukraińskich. Historycy ocenia podczas tych spotkań istotę, przebieg i następstwa konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu w latach 1943-1944. Planujemy też budowę pomnika martyrologii polsko-ukraińskiej wzorowanego na hiszpańskiej "Dolinie poległych". Jestem pewien, że polityczne oceny i konsekwencje tej rocznicy będą kształtowane z myślą o przyszłości naszych kontaktów.
JMN: Losy Cmentarza Orląt we Lwowie wskazują, że to nie będzie takie łatwe.
AZ: Rozumiemy delikatność tej sprawy. Stanowisko prezydenta Kuczmy jest jasne. Pragnie jak najszybszego rozwiązania tej kwestii i oficjalnego otwarcia Cmentarza, który będzie łączył a nie dzielił nasze narody. Doceniamy to, że w ostatnich latach Polacy uporządkowali ukraińskie cmentarze wojskowe w Krakowie i Przemyślu. Wielkim wydarzeniem stało sie odsłonięcie w centrum Warszawy pomnika ukraińskiego Wieszcza Tarasa Szewczenki. Jesteśmy też wdzięczni za jasne potępienie Akcji Wisła przez prezydenta RP. Niestety jest jeszcze niemało przeszkód na drodze naszego pojednania. Obawiam sie tego, żeby na miejsce usuniętych problemów nie pojawiały sie nowe. Są ludzie, którzy takie przeszkody chcą wznosić, ale stanowią oni mniejszość. Mamy we współczesnej Europie mnóstwo przykładów, że wczorajsi wrogowie staja sie przyjaciółmi. Taki przykład dało pojednanie Francusko-Niemieckie, Niemiecko-Polskie a obecnie Chorwacko-Serbskie.
Cieszę się, że mimo problemów i ostrej dyskusji przywódcy Polski, szczególnie Pan Prezydent Kwaśniewski podtrzymują niezmienny priorytet naszego strategicznego partnerstwa.
JMN: Niemniej przez pewien czas Ukraina stawiała na partnerstwo z Rosją a nie z Polską.
AZ: Niezmiennie strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i Stany Zjednoczone. A Rosja jest przecież naszym największym partnerem gospodarczym i ma z nami najdłuższą granice. Współpraca z Rosją jest naszym interesem i warunkiem stabilizacji. Co nie zmienia faktu, że wybór Ukrainy jest jasny - Europa i świat euroatlantycki.
Więcej możesz przeczytać w 10/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2003 (1058)

 • Wprost od czytelników9 mar 2003Listy od czytelników3
 • 2-2=29 mar 2003"Władcy PRL uważają swoich podwładnych za głupców, którzy uwierzą, że 2-2=2".3
 • Peryskop9 mar 2003Klasa Malysza Podwójni mistrzowie świata (2 tytuły na jednej imprezie) 2003 - Adam Małysz (Polska) 1974 - Hans-Georg Aschenbach (NRD) 1970 - Gari Napalkow (ZSRR) 1966 - Björn Wirkola (Norwegia) Zdobywcy Pucharu Świata w...8
 • Dossier9 mar 2003JERZY JASKIERNIA, poseł SLD "My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie" Program III Polskiego Radia JAN MARIA...9
 • Z życia koalicji9 mar 2003Była nasiadówa u prezydenta, ale nas nie zaproszono. Pewnie dlatego, że zaproszono pięćdziesięciu najważniejszych SLD-owców i prezydent nie chciał nas narażać na nudy. Dzięki. Ale do rzeczy. Ustalono tam, że jak ktoś z...10
 • Z życia opozycji9 mar 2003Oj, kwaśną miał minę największy polski polityk Roman Giertych po tym, jak Sejm zostawił posła Kopczyńskiego w składzie komisji śledczej. Dlaczego posłowie go nie odwołali, jest dla nas jasne: na złość Giertychowi. Natomiast za...11
 • M&M9 mar 2003DOCHODZENIE PRZEZ ZANUDZENIE - felieton Marka Majewskiego12
 • Playback9 mar 200312
 • Słowo prezydenta9 mar 2003Idźcie do sądów" - doradził Aleksander Kwaśniewski bezprawnie wywłaszczonym, wetując ustawę reprywatyzacyjną. Oznacza to, że skarb państwa zapłaci 15 mld zł z odsetkami za 50 lat. Część tych pieniędzy dostaną spadkobiercy właściciela Zakładów...12
 • Fotoplastykon9 mar 200314
 • Poczta9 mar 2003Listy od czytelników16
 • Kadry9 mar 200317
 • Węzeł kolejowy9 mar 2003Kilkaset tysięcy Polaków będzie się spóźniać do pracy, szkół, nie dotrze na czas do lekarza czy urzędów. Wszystko to wskutek likwidacji 1059 pociągów kursujących obecnie na trasach regionalnych i lokalnych. Ci, którzy nie znajdą dogodnych połączeń...18
 • Millerium9 mar 2003Mniejszościowy rząd większościowy SLD24
 • Solidna pajęczyna9 mar 2003Grupa trzymająca władzę, na którą powoływał się Rywin, może się wywodzić ze stowarzyszenia Ordynacka. Jak działa stowarzyszenie?26
 • Mokotowska ośmiornica9 mar 2003Korek i "Mokotów" przejęli rządy nad polskim podziemiem po Wańce i "Pruszkowie"30
 • Prawo do złudzeń9 mar 2003V Konfrontacje Naukowe "Wprost" - "Czy prawo jest nauką?"34
 • Paryż niewart mszy?9 mar 2003Albo unia jest dla Polski dobra, albo jest nieszczęściem. Tertium non datur37
 • Giełda i wektory9 mar 2003Hossa Świat Wirtualny dach świata Szerpa Tsering Gyalzen otworzy kawiarenkę internetową u podnóża Himalajów, na wysokości 5300 metrów nad poziomem morza. Co roku w rejon Mount Everestu przyjeżdża nawet 50 tys....38
 • Ulga Kołodki9 mar 2003Minister finansów odchudzi nasze portfele40
 • Mydlenie oczu9 mar 2003Ponad połowę inwestycji przedsiębiorcy w nowe miejsce pracy zabiera państwo42
 • Żółw w todze9 mar 2003Dwa miliardy złotych może zapłacić skarb państwa za opieszałość wymiaru sprawiedliwości46
 • Wyścig do dna9 mar 2003Offset degeneruje wolny rynek50
 • Trzecia droga9 mar 2003Socjalizm totalitarny był próbą przeniesienia modelu rodziny, grupy czy sekty na całe społeczeństwo52
 • Rady dla rady9 mar 2003Wybierzmy kurs na Maastricht54
 • Supersam9 mar 2003Trzy miliony zdjęć wysłali przez dwa miesiące Europejczycy z telefonów komórkowych Fotokomórka Telefon komórkowy z radiem, dyktafonem, notesem, termometrem albo latarką - na kongresie GSM w Cannes producenci...58
 • Rzeczpospolita babska9 mar 2003W naszym kraju nie ma zawodowej dyskryminacji kobiet - poza małymi miejscowościami, gdzie wynika ona z bezrobocia. 59 proc. Polek badanych przez CBOS uważa, że nie są traktowane gorzej od mężczyzn. Feministki, które szczególnie 8 marca walczą o...60
 • Wąglik komputerowy9 mar 2003Rozmowa z KEVINEM MITNICKIEM, najgłośniejszym hakerem na świecie64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - W pętach kiełbasy9 mar 2003Piotrusiu! Od bardzo dawna, a z pewnością od czasu pierwszej lektury "Postrzyżyn" Hrabala, chciałem samodzielnie robić wędliny. Wydaje mi się to czynnością magiczną, aktem tworzenia wzniosłym niezwykle - nie tylko dlatego, że wiejscy masarze...66
 • Laboratorium Bonda9 mar 2003Najnowsze wynalazki powstają z inspiracji książkami i filmami science fiction68
 • Ekran osobisty - Wszyscy mówią: nie!9 mar 2003Kończy się złota epoka talk show, w której czerpano radość z eleganckiej rozmowy prowadzonej w duchu liberalnym69
 • Zachód Słońca Wschodu9 mar 2003Józefa Stalina życie po życiu70
 • Człowiek z rdzy9 mar 2003Przed pierestrojką Gorbaczowa w 1985 r. do muzeum Stalina w gruzińskim Gori waliły tłumy miłośników "wodza narodów" i wycieczki szkolne. Dziś przy kasie muzealnej nie ma kolejek. Mieszkańcy Gori byli tu...72
 • Know-how9 mar 2003Śnieżne trzęsienie ziemi Topnienie śniegu może być przyczyną trzęsień ziemi - do takiego wniosku doszedł Kosuke Heki z japońskiego Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Mitake. Naukowiec prześledził relacje na temat trzęsień,...74
 • Ospa Saddam9 mar 2003Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jej objawy znane były wszystkim lekarzom. Dziś nawet szef stołecznego zakładu epidemiologii przyznaje, że nigdy nie widział chorego na ospę.76
 • Poligloci w pieluchach9 mar 2003Obywatelami świata przestajemy być po ukończeniu dziesiątego miesiąca życia80
 • Łucznik z Amesbury9 mar 2003Czy Stonehenge było jednym z pierwszych obserwatoriów astronomicznych?81
 • Bez granic9 mar 2003Ogrody Świata Na miejscu wież WTC stanie kompleks wieżowców nazwany Ogrody Świata - zadecydowały władze Nowego Jorku. Jeden z budynków, mierzący ponad 500 m, będzie najwyższy na świecie. "Dlaczego ogrody? Bo są...82
 • Liga Narodów Zjednoczonych9 mar 2003Wkrótce Iran, przewodzący dotychczas Konferencji Rozbrojeniowej ONZ, zastąpią w tej roli przedstawiciele Saddama Husajna.84
 • Wybór Francji9 mar 2003Paryż chce zmusić kandydatów do UE, aby ugięli kolana na stopniach Pałacu Elizejskiego88
 • Słownik polsko-francuski9 mar 2003Powstrzymam się od odpowiedzi w tonie, jaki został użyty w stosunku do naszego kraju i jego najwyższych władz w artykule "Drogi przyjaciel Saddam" ("Wprost", nr 9) Jerzego Marka Nowakowskiego. Po przeczytaniu tego tekstu...90
 • Wygrać pokój9 mar 2003Wojna może być mniejszym złem92
 • Pojednanie na cmentarzu9 mar 2003Rosja Rosją. Ale tak naprawdę strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i USA. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dla "Wprost".94
 • Kiosk9 mar 2003The Economist Niekompletne klocki 1.03.2003 r. "Nie tylko surowa zima wpędza Polaków w ponury nastrój. Słabnie lewicowy (ekskomunistyczny) rząd Leszka Millera. Maleje zaufanie do systemu politycznego oraz polityków....95
 • Rasmussen9 mar 2003Anders Fogh Rasmussen reprezentuje pokolenie polityków otwartych na bezpośredni dialog95
 • Menu9 mar 2003Polska Żaglowiec pamięci narodowej Archiwum Antoniego Słonimskiego z wieloma rękopisami pisarza trafi wkrótce do Biblioteki Narodowej. Cenne zbiory przekazuje tej instytucji prof. Piotr Słonimski, bratanek Antoniego, znany biolog. To...96
 • Retrofensywa9 mar 2003Polaków i Amerykanów łączy nie tylko polityczne partnerstwo, ale też miłość do złotych lat 20. i 30.100
 • Kino Tomasza Raczka9 mar 2003Recenzje filmów: Welcome to Colinwood, Nadzy103
 • Kosmita z Queens9 mar 2003"W aktorstwie jest coś z pracy rolnika: trzeba zasuwać, dopóki jest pogoda" - mówi Christopher Walken104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego9 mar 2003Recenzje płyt105
 • Licencja na rozśmieszanie9 mar 2003"Kasia i Tomek" to pierwsza zdekomunizowana produkcja telewizyjna III RP106
 • Polska Partia Miastowych9 mar 2003Od dłuższego czasu czułem intuicyjnie, że czegoś mi na naszej scenie politycznej brakuje. Nie mam naturalnie na myśli tak deficytowych pojęć, jak uczciwość, obiektywizm, kompetencja. Brak mi ugrupowania politycznego, potężnego ruchu, który roboczo...108
 • Ruchy kadrowe9 mar 2003Prezydent z premierem spotkali się i podjęli uchwałę, że nic do siebie nie mają. Zdementowali wszelkie pogłoski i odwołali wszystkie plotki.108
 • Organ Ludu9 mar 2003TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI109
 • Skibą w mur - Wielkie beczenie9 mar 2003Czasy są takie, że beczą też dorośli faceci. Nawet najtwardszym - takim jak Sylvester Stallone czy Danuta Hojarska - zdarza się uronić łzę110