Pojednanie na cmentarzu

Pojednanie na cmentarzu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rosja Rosją. Ale tak naprawdę strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i USA. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dla "Wprost".
Rozmowa z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy Anatolijem Złenko

Jerzy Marek Nowakowski: Czy Ukraina pragnie stać się nowym pomostem miedzy Wschodem a Zachodem?
Anatolij Złenko: Może obraz pomostu wydaje się atrakcyjny, ale chcemy po prostu tak w sensie politycznym jak i geograficznym być częścią zjednoczonej Europy. Mosty buduje się na miejscach podziału. A Ukraina nie chce uchodzić za podzieloną na dwie części. Jesteśmy i chcemy być fragmentem europejskiej przestrzeni politycznej, gospodarczej a także informacyjnej. Możemy pełnić role pomostową w dziedzinie gospodarczej, ale na pewno nie politycznej.
JMN: Czyli wizja europejska. A może jednak Euroatlantycka?
AZ: I europejska i euroatlantycka. Nie rozdzielamy naszych dążeń do członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej. Ale mamy świadomość, że trudno mówić o jakichś datach czy terminach. Minął czas deklaracji. Potrzebna jest ciężka praca wewnątrz naszego kraju. Tylko sukces reform ekonomicznych i politycznych może zapewnić nam sukces w staraniach o członkostwo w NATO i UE. U podstaw tworzenia Unii Europejskiej leży przecież zasada jednoczenia państw zbliżonych poziomem rozwoju demokracji ale i gospodarki. Na razie nie można postawić przecież znaku równości przy poziomie rozwoju mojego kraju a np. Francji czy Niemiec.
Aby osiągnąć to zbliżenie potrzebna jest nie tylko usilna praca Ukraińców, ale i wsparcie członków Unii. Dlatego patrzymy z aprobata i nadzieją na obecne rozszerzenie unii o nowych członków, zwłaszcza o Polskę. Staniemy sie bezpośrednimi sąsiadami Unii Europejskiej i będziemy liczyli na kontynuację polskiego poparcia dla europejskich aspiracji Ukrainy.
Kiedy słuchałem debaty nad expose waszego ministra spraw zagranicznych było mi miło. Nazwa Ukraina wracała często. I trudno mi nie zgodzić sie ze zdaniem jednego z posłów, który powiedział: "Polska w sojuszu z Ukraina to siła z jaką w Europie będą musieli sie liczyć".
JMN: To integracja europejska, a co z partnerem zza Atlantyku?
AZ: Stosunki ukraińsko-amerykańskie są teraz w fazie najtrudniejszej i najbardziej złożonej od dwunastu lat. Sadze, że wraz z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi oddaliliśmy sie od tego rozumienia strategicznego partnerstwa, jakie przyświecało nam przez poprzednie lata. Dla nas partnerstwo strategiczne dotyczyć powinno przede wszystkim długofalowych perspektyw, których nie powinny zaciemniać drugorzędne spory i problemy. Partnerstwo taki to również gotowość do dialogu i wysłuchiwania argumentów drugiej strony. Przeszkody w jego rozwoju postrzegamy jako tymczasowe i drugorzędne. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem przywrócimy poprzedni poziom współpracy amerykańsko-ukraińskiej w najbliższym czasie. Przywrócimy zachwiane wzajemne zaufanie.
JMN: Był Pan niedawno z Prezydentem Kuczmą w krajach Zatoki Perskiej. Jakie jest stanowisko Ukrainy wobec Iraku?
AZ: Jesteśmy za rozwiązywaniem kryzysów środkami politycznymi, na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rezolucja 1441 zobowiązuje Irak do ścisłej współpracy z Inspekcja ONZ (UNMOVIC). Skierowaliśmy do ONZ naszych wysoko wykwalifikowanych ekspertów i czekamy na ostateczne rezultaty. Uważamy, że jakakolwiek akcja zbrojna bez sankcji Rady Bezpieczeństwa jest pozbawiona podstaw prawnych.
JMN: W stosunkach z Polska też pojawiają sie problemy.
AZ: Przekonaliśmy się, że przy istnieniu woli politycznej obu stron potrafimy je rozwiązywać. W taki sposób rozwiązano problem wizowy, który dotyczy milionów obywateli naszych państw. Wspólnie z naszymi polskimi partnerami znaleźliśmy właściwą formę rozwiązania tej sprawy. Zdecydowaliśmy sie na jednostronną rezygnacje z wiz dla obywateli polskich. Z uznaniem przyjmujemy też decyzję naszych przyjaciół z Warszawy, że polskie wizy będą bezpłatne.
JMN: Wizy to potencjalne utrudnienie współpracy gospodarczej. A ona zdecyduje o jakości naszego partnerstwa.
AZ: To prawda poziom dialogu politycznego pomiędzy nami jest wciąż wyraźnie wyższy od poziomu współpracy gospodarczej. Potencjał naszych państwa pozwala na znacznie wyższą wymianę gospodarczą i inwestycje. W ciągu pierwszych 10 miesięcy ubiegłego roku wymiana towarowa pomiędzy Polska i Ukrainą to zaledwie 1,3 mld dolarów USA. To bardzo mało jak na 90 milionów ludzi mieszkających w krajach dysponujących nowoczesnymi technologiami i chłonnym rynkiem.
Przyszłość współpracy to współpraca inwestycyjna oraz wspólne wchodzenie na rynki trzecie. To również wielkie inwestycje infrastrukturalne przede wszystkim projekt rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk. Rząd Ukrainy uważa, że budowa tego rurociągu realizuje strategiczne interesy obu państw zwiększając nasze bezpieczeństwo energetyczne. Podniesie też nasze znaczenie jako państw kluczowych w ogólnoeuropejskim tranzycie surowców energetycznych. Udało nam sie w ubiegłym roku zainteresować tym projektem Komisje Europejską . Liczę, że w bieżącym roku nareszcie przejdziemy do praktycznych działań w realizacji tego projektu.
JMN: Nad wizerunkiem Ukrainy w Polsce kładą się cieniem nie rozwiązane problemy historyczne...
AZ: Mogę oczywiście odpowiedzieć, że współczesność jest ważniejsza od przeszłości i jaka by nie była historia, nie może przeszkadzać ona naszemu partnerstwu dzisiaj. Ale nie oznacza to, że do rozwiązania problemów historycznych nie przywiązujemy wagi. Obchody 60 rocznicy tragicznych wydarzeń na Wołyniu będą na pewno jednym z najważniejszych punktów naszych kontaktów w bieżącym roku. Zapewniam, że na Ukrainie nikt nie zamierza przemilczeć ani lekceważyć tej rocznicy.
Planujemy przeprowadzenie dwóch wielkich konferencji naukowych polsko-ukraińskich. Historycy ocenia podczas tych spotkań istotę, przebieg i następstwa konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu w latach 1943-1944. Planujemy też budowę pomnika martyrologii polsko-ukraińskiej wzorowanego na hiszpańskiej "Dolinie poległych". Jestem pewien, że polityczne oceny i konsekwencje tej rocznicy będą kształtowane z myślą o przyszłości naszych kontaktów.
JMN: Losy Cmentarza Orląt we Lwowie wskazują, że to nie będzie takie łatwe.
AZ: Rozumiemy delikatność tej sprawy. Stanowisko prezydenta Kuczmy jest jasne. Pragnie jak najszybszego rozwiązania tej kwestii i oficjalnego otwarcia Cmentarza, który będzie łączył a nie dzielił nasze narody. Doceniamy to, że w ostatnich latach Polacy uporządkowali ukraińskie cmentarze wojskowe w Krakowie i Przemyślu. Wielkim wydarzeniem stało sie odsłonięcie w centrum Warszawy pomnika ukraińskiego Wieszcza Tarasa Szewczenki. Jesteśmy też wdzięczni za jasne potępienie Akcji Wisła przez prezydenta RP. Niestety jest jeszcze niemało przeszkód na drodze naszego pojednania. Obawiam sie tego, żeby na miejsce usuniętych problemów nie pojawiały sie nowe. Są ludzie, którzy takie przeszkody chcą wznosić, ale stanowią oni mniejszość. Mamy we współczesnej Europie mnóstwo przykładów, że wczorajsi wrogowie staja sie przyjaciółmi. Taki przykład dało pojednanie Francusko-Niemieckie, Niemiecko-Polskie a obecnie Chorwacko-Serbskie.
Cieszę się, że mimo problemów i ostrej dyskusji przywódcy Polski, szczególnie Pan Prezydent Kwaśniewski podtrzymują niezmienny priorytet naszego strategicznego partnerstwa.
JMN: Niemniej przez pewien czas Ukraina stawiała na partnerstwo z Rosją a nie z Polską.
AZ: Niezmiennie strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i Stany Zjednoczone. A Rosja jest przecież naszym największym partnerem gospodarczym i ma z nami najdłuższą granice. Współpraca z Rosją jest naszym interesem i warunkiem stabilizacji. Co nie zmienia faktu, że wybór Ukrainy jest jasny - Europa i świat euroatlantycki.
Więcej możesz przeczytać w 10/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 10/2003 (1058)

 • Wprost od czytelników 9 mar 2003 Listy od czytelników 3
 • 2-2=2 9 mar 2003 "Władcy PRL uważają swoich podwładnych za głupców, którzy uwierzą, że 2-2=2". 3
 • Peryskop 9 mar 2003 Klasa Malysza Podwójni mistrzowie świata (2 tytuły na jednej imprezie) 2003 - Adam Małysz (Polska) 1974 - Hans-Georg Aschenbach (NRD) 1970 - Gari Napalkow (ZSRR) 1966 - Björn Wirkola (Norwegia) Zdobywcy Pucharu Świata w... 8
 • Dossier 9 mar 2003 JERZY JASKIERNIA, poseł SLD "My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie" Program III Polskiego Radia JAN MARIA... 9
 • Z życia koalicji 9 mar 2003 Była nasiadówa u prezydenta, ale nas nie zaproszono. Pewnie dlatego, że zaproszono pięćdziesięciu najważniejszych SLD-owców i prezydent nie chciał nas narażać na nudy. Dzięki. Ale do rzeczy. Ustalono tam, że jak ktoś z... 10
 • Z życia opozycji 9 mar 2003 Oj, kwaśną miał minę największy polski polityk Roman Giertych po tym, jak Sejm zostawił posła Kopczyńskiego w składzie komisji śledczej. Dlaczego posłowie go nie odwołali, jest dla nas jasne: na złość Giertychowi. Natomiast za... 11
 • M&M 9 mar 2003 DOCHODZENIE PRZEZ ZANUDZENIE - felieton Marka Majewskiego 12
 • Playback 9 mar 2003 12
 • Słowo prezydenta 9 mar 2003 Idźcie do sądów" - doradził Aleksander Kwaśniewski bezprawnie wywłaszczonym, wetując ustawę reprywatyzacyjną. Oznacza to, że skarb państwa zapłaci 15 mld zł z odsetkami za 50 lat. Część tych pieniędzy dostaną spadkobiercy właściciela Zakładów Wapiennych Ogórek i S-ka w... 12
 • Fotoplastykon 9 mar 2003 14
 • Poczta 9 mar 2003 Listy od czytelników 16
 • Kadry 9 mar 2003 17
 • Węzeł kolejowy 9 mar 2003 Kilkaset tysięcy Polaków będzie się spóźniać do pracy, szkół, nie dotrze na czas do lekarza czy urzędów. Wszystko to wskutek likwidacji 1059 pociągów kursujących obecnie na trasach regionalnych i lokalnych. Ci, którzy nie znajdą dogodnych połączeń zastępczych, mogą być... 18
 • Millerium 9 mar 2003 Mniejszościowy rząd większościowy SLD 24
 • Solidna pajęczyna 9 mar 2003 Grupa trzymająca władzę, na którą powoływał się Rywin, może się wywodzić ze stowarzyszenia Ordynacka. Jak działa stowarzyszenie? 26
 • Mokotowska ośmiornica 9 mar 2003 Korek i "Mokotów" przejęli rządy nad polskim podziemiem po Wańce i "Pruszkowie" 30
 • Prawo do złudzeń 9 mar 2003 V Konfrontacje Naukowe "Wprost" - "Czy prawo jest nauką?" 34
 • Paryż niewart mszy? 9 mar 2003 Albo unia jest dla Polski dobra, albo jest nieszczęściem. Tertium non datur 37
 • Giełda i wektory 9 mar 2003 Hossa Świat Wirtualny dach świata Szerpa Tsering Gyalzen otworzy kawiarenkę internetową u podnóża Himalajów, na wysokości 5300 metrów nad poziomem morza. Co roku w rejon Mount Everestu przyjeżdża nawet 50 tys.... 38
 • Ulga Kołodki 9 mar 2003 Minister finansów odchudzi nasze portfele 40
 • Mydlenie oczu 9 mar 2003 Ponad połowę inwestycji przedsiębiorcy w nowe miejsce pracy zabiera państwo 42
 • Żółw w todze 9 mar 2003 Dwa miliardy złotych może zapłacić skarb państwa za opieszałość wymiaru sprawiedliwości 46
 • Wyścig do dna 9 mar 2003 Offset degeneruje wolny rynek 50
 • Trzecia droga 9 mar 2003 Socjalizm totalitarny był próbą przeniesienia modelu rodziny, grupy czy sekty na całe społeczeństwo 52
 • Rady dla rady 9 mar 2003 Wybierzmy kurs na Maastricht 54
 • Supersam 9 mar 2003 Trzy miliony zdjęć wysłali przez dwa miesiące Europejczycy z telefonów komórkowych Fotokomórka Telefon komórkowy z radiem, dyktafonem, notesem, termometrem albo latarką - na kongresie GSM w Cannes producenci... 58
 • Rzeczpospolita babska 9 mar 2003 W naszym kraju nie ma zawodowej dyskryminacji kobiet - poza małymi miejscowościami, gdzie wynika ona z bezrobocia. 59 proc. Polek badanych przez CBOS uważa, że nie są traktowane gorzej od mężczyzn. Feministki, które szczególnie 8 marca walczą o równe prawa, nie przyjmują do... 60
 • Wąglik komputerowy 9 mar 2003 Rozmowa z KEVINEM MITNICKIEM, najgłośniejszym hakerem na świecie 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - W pętach kiełbasy 9 mar 2003 Piotrusiu! Od bardzo dawna, a z pewnością od czasu pierwszej lektury "Postrzyżyn" Hrabala, chciałem samodzielnie robić wędliny. Wydaje mi się to czynnością magiczną, aktem tworzenia wzniosłym niezwykle - nie tylko dlatego, że wiejscy masarze znani są ze skłonności do... 66
 • Laboratorium Bonda 9 mar 2003 Najnowsze wynalazki powstają z inspiracji książkami i filmami science fiction 68
 • Ekran osobisty - Wszyscy mówią: nie! 9 mar 2003 Kończy się złota epoka talk show, w której czerpano radość z eleganckiej rozmowy prowadzonej w duchu liberalnym 69
 • Zachód Słońca Wschodu 9 mar 2003 Józefa Stalina życie po życiu 70
 • Człowiek z rdzy 9 mar 2003 Przed pierestrojką Gorbaczowa w 1985 r. do muzeum Stalina w gruzińskim Gori waliły tłumy miłośników "wodza narodów" i wycieczki szkolne. Dziś przy kasie muzealnej nie ma kolejek. Mieszkańcy Gori byli tu... 72
 • Know-how 9 mar 2003 Śnieżne trzęsienie ziemi Topnienie śniegu może być przyczyną trzęsień ziemi - do takiego wniosku doszedł Kosuke Heki z japońskiego Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Mitake. Naukowiec prześledził relacje na temat trzęsień,... 74
 • Ospa Saddam 9 mar 2003 Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jej objawy znane były wszystkim lekarzom. Dziś nawet szef stołecznego zakładu epidemiologii przyznaje, że nigdy nie widział chorego na ospę. 76
 • Poligloci w pieluchach 9 mar 2003 Obywatelami świata przestajemy być po ukończeniu dziesiątego miesiąca życia 80
 • Łucznik z Amesbury 9 mar 2003 Czy Stonehenge było jednym z pierwszych obserwatoriów astronomicznych? 81
 • Bez granic 9 mar 2003 Ogrody Świata Na miejscu wież WTC stanie kompleks wieżowców nazwany Ogrody Świata - zadecydowały władze Nowego Jorku. Jeden z budynków, mierzący ponad 500 m, będzie najwyższy na świecie. "Dlaczego ogrody? Bo są... 82
 • Liga Narodów Zjednoczonych 9 mar 2003 Wkrótce Iran, przewodzący dotychczas Konferencji Rozbrojeniowej ONZ, zastąpią w tej roli przedstawiciele Saddama Husajna. 84
 • Wybór Francji 9 mar 2003 Paryż chce zmusić kandydatów do UE, aby ugięli kolana na stopniach Pałacu Elizejskiego 88
 • Słownik polsko-francuski 9 mar 2003 Powstrzymam się od odpowiedzi w tonie, jaki został użyty w stosunku do naszego kraju i jego najwyższych władz w artykule "Drogi przyjaciel Saddam" ("Wprost", nr 9) Jerzego Marka Nowakowskiego. Po przeczytaniu tego tekstu... 90
 • Wygrać pokój 9 mar 2003 Wojna może być mniejszym złem 92
 • Pojednanie na cmentarzu 9 mar 2003 Rosja Rosją. Ale tak naprawdę strategicznymi partnerami Ukrainy pozostają Polska i USA. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dla "Wprost". 94
 • Kiosk 9 mar 2003 The Economist Niekompletne klocki 1.03.2003 r. "Nie tylko surowa zima wpędza Polaków w ponury nastrój. Słabnie lewicowy (ekskomunistyczny) rząd Leszka Millera. Maleje zaufanie do systemu politycznego oraz polityków.... 95
 • Rasmussen 9 mar 2003 Anders Fogh Rasmussen reprezentuje pokolenie polityków otwartych na bezpośredni dialog 95
 • Menu 9 mar 2003 Polska Żaglowiec pamięci narodowej Archiwum Antoniego Słonimskiego z wieloma rękopisami pisarza trafi wkrótce do Biblioteki Narodowej. Cenne zbiory przekazuje tej instytucji prof. Piotr Słonimski, bratanek Antoniego, znany biolog. To... 96
 • Retrofensywa 9 mar 2003 Polaków i Amerykanów łączy nie tylko polityczne partnerstwo, ale też miłość do złotych lat 20. i 30. 100
 • Kino Tomasza Raczka 9 mar 2003 Recenzje filmów: Welcome to Colinwood, Nadzy 103
 • Kosmita z Queens 9 mar 2003 "W aktorstwie jest coś z pracy rolnika: trzeba zasuwać, dopóki jest pogoda" - mówi Christopher Walken 104
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 9 mar 2003 Recenzje płyt 105
 • Licencja na rozśmieszanie 9 mar 2003 "Kasia i Tomek" to pierwsza zdekomunizowana produkcja telewizyjna III RP 106
 • Polska Partia Miastowych 9 mar 2003 Od dłuższego czasu czułem intuicyjnie, że czegoś mi na naszej scenie politycznej brakuje. Nie mam naturalnie na myśli tak deficytowych pojęć, jak uczciwość, obiektywizm, kompetencja. Brak mi ugrupowania politycznego, potężnego ruchu, który roboczo można by nazwać Polską Partią... 108
 • Ruchy kadrowe 9 mar 2003 Prezydent z premierem spotkali się i podjęli uchwałę, że nic do siebie nie mają. Zdementowali wszelkie pogłoski i odwołali wszystkie plotki. 108
 • Organ Ludu 9 mar 2003 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI 109
 • Skibą w mur - Wielkie beczenie 9 mar 2003 Czasy są takie, że beczą też dorośli faceci. Nawet najtwardszym - takim jak Sylvester Stallone czy Danuta Hojarska - zdarza się uronić łzę 110