Balcerowicz wprost - O szczęściu

Balcerowicz wprost - O szczęściu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dyskomfort związany z istnieniem nierówności materialnych odczuwają przede wszystkim bogaci lewacy
Ekonomia nie kojarzy się zwykle z badaniem szczęścia, lecz raczej z ostrzeganiem przed zbiorowymi nieszczęściami, takimi jak kryzys walutowy, budżetowy czy bankowy. Dlatego zabrzmi może interesująco, że od niedawna ekonomiści zajmują się empirycznym poszukiwaniem przyczyn różnic w poziomie deklarowanej satysfakcji z życia. Dane pochodzą z ogólnokrajowych ankiet, w których respondenci odpowiadają na przykład na pytanie: "Biorąc wszystko pod uwagę, czy jesteś bardzo zadowolony, dosyć zadowolony, niezbyt zadowolony, czy też niezadowolony z życia, które prowadzisz?". Na podstawie wyników analizuje się, od czego zależy zróżnicowanie deklarowanego przez ludzi zadowolenia z życia. Psychologowie ustalili, że te różnice są silnie związane z fizycznymi reakcjami organizmu - osoby, które uznają się za bardzo szczęśliwe, częściej się uśmiechają niż inne; ocena samopoczucia jest tym gorsza, im bardziej zmienia się ciśnienie krwi w reakcji na stres itp. Niektórzy sądzą, że te fizyczne aspekty sprawy są na tyle istotne, że należałoby przywiązywać większą wagę do odpowiedzi dotyczących poziomu satysfakcji z życia.

Gdybym był bogaty...
Ekonomia wskazuje sposoby powiększania społecznego dochodu (PKB). Jaki to ma związek z deklarowanym przez ludzi zadowoleniem? Otóż badania ujawniły, że w każdym kraju osoby zamożne są bardziej usatysfakcjonowane niż biedne. Jednocześnie wzrost PKB w bogatych państwach powoduje coraz mniejsze przyrosty średniego deklarowanego zadowolenia. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Belgii i Japonii wskaźnik ten był w ostatnich kilkudziesięciu latach stabilny, mimo że dochód per capita wzrósł w tym czasie ogromnie.
Dlaczego awans materialny poprawia samopoczucie jednostki, a materialny awans kraju - w społeczeństwach zamożnych - powoduje niewielki wzrost ogólnokrajowego wskaźnika satysfakcji lub nie zwiększa go wcale? Na ten temat toczy się wśród ekonomistów żywa dyskusja, w której
- w ślad za psychologami - wskazuje się, że w dużej mierze samopoczucie ludzi zależy od tego, jak się postrzegają na tle innych (tzw. grup odniesienia). Ten, kto materialnie awansuje, odczuwa dodatkową satysfakcję, ci, którzy nie awansują, a obserwują osoby od siebie zamożniejsze, doznają z tego powodu przykrości (staromodnie nazywanej zawiścią). Samo istnienie bogatych miałoby więc pogarszać samopoczucie ludzi biedniejszych. Niektórzy traktują tę tezę jako naukowe uzasadnienie wysokiego progresywnego opodatkowania bogatych.
Pominę etyczne problemy związane z takim stanowiskiem. Naukowiec Janosik musi jednak dodatkowo stawić czoło wynikom interesujących badań empirycznych przeprowadzonych w 2001 r. przez Alberto Alesinę, Rafaela Di Tellę i Roberta MacCullocha. Wykazali oni, że w Stanach Zjednoczonych średni wskaźnik deklarowanej satysfakcji z życia nie zależy od postrzeganych nierówności materialnych, natomiast w krajach Europy Zachodniej jest przez nie obniżany! Co więcej, w USA
- w odróżnieniu od Europy Zachodniej - biedniejsi nie czują się mniej szczęśliwi na widok bogactwa. W Europie Zachodniej samopoczucie bogatszych nie zależy od nierówności - ich poziom zadowolenia z życia jest związany z ideologicznym samookreśleniem się i obniża się u ludzi o poglądach lewicowych. W USA jedyną grupą, w której zanotowano obniżony wskaźnik satysfakcji wskutek nierówności materialnych, są bogaci lewacy!

Mobilne bogactwo
To, że reakcje Amerykanów i Europejczyków na nierówności materialne są odmienne, obala tezę, iż istniejąca w Europie Zachodniej niechęć osób mniej zamożnych do zróżnicowania dochodów może mieć głębsze, genetyczne uwarunkowania. Cytowani autorzy dowodzą, że źródeł tej różnicy postaw należy upatrywać w tym, że mobilność społeczna jest w Nowym Świecie większa niż na Starym Kontynencie, a zatem i szanse ekonomicznego awansu są za oceanem większe. Usuwanie nierówności szans - sztandarowy postulat klasycznego liberalizmu - może więc sprawiać, że różnice stanu posiadania mają mniejszy wpływ na samopoczucie ludzi mniej zamożnych.
Trzeba zarazem podkreślić, że dochód nie jest jedynym czynnikiem decydującym o zadowoleniu z życia. Silny negatywny wpływ na ten wskaźnik ma doświadczenie bezrobocia. Chodzi przy tym nie tylko o związany z tym spadek dochodu, lecz nade wszystko o szeroko udokumentowane koszty psychiczne bycia bezrobotnym. Mamy tu jednak do czynienia z pewną zagadką. Jeśli - jak wynikałoby ze wspomnianych badań - to owe koszty, a nie mniejsze dochody, miałyby być główną dolegliwością bezrobotnych, poszukiwanie pracy w powinno jedynie w niewielkim stopniu zależeć od relacji zasiłku do dochodu z pracy (czyli pośrednio od obniżenia się dochodów wskutek bezrobocia). Tymczasem inne badania pokazują, że im wyższy jest zasiłek w porównaniu z płacą, tym mniej intensywnie bezrobotni szukają pracy i - przy założeniu, że inne czynniki pozostają nie zmienione - tym wyższe jest bezrobocie. Dlatego zaleca się, by relatywna wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie demobilizowała ich do poszukiwania pracy. Nie czekając na rozstrzygnięcie wspomnianej zagadki, można śmiało powiedzieć, że utrudnienia w poszukiwaniu i tworzeniu miejsc pracy zdecydowanie obniżają deklarowane zadowolenie z życia. Najwięcej takich barier utrzymują rządy, które najczęściej mówią o swojej "wrażliwości społecznej".
Badania nad determinantami społecznego samopoczucia wykazały ponadto, że na ten wskaźnik silnie i negatywnie wpływa inflacja. Rosnące ceny wywołują poczucie niepewności i zagrożenia. Ludzie sądzą, że inflacja tworzy okazje do osiągania nieuczciwych zysków i podważa moralne podstawy społeczeństwa. Ludzie nie lubią inflacji bardziej niż niektórzy ekonomiści.
Więcej możesz przeczytać w 41/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2003 (1089)

 • Wprost od czytelników 12 paź 2003, 1:00 Najt rower Gratuluję Krzysztofowi Skibie znakomitego felietonu dotykającego w dowcipny sposób poważnej sprawy, jaką jest nocna jazda na rowerze bez świateł ("Najt rower", nr 36). Rozrywka ta jest także popularna w okolicach... 3
 • Na stronie - Ciemność widzę 12 paź 2003, 1:00 U nas się ściemnia. I nie zaradzi temu nawet Marek Pol. 3
 • Peryskop 12 paź 2003, 1:00 Ile stracimy na rezygnacji z Nicei Sprawiedliwość sprawiedliwością, ale na nas nie może być mocnych - to istota propozycji projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, opracowanego przez konwent zdominowany przez dotychczasowych... 8
 • Dossier 12 paź 2003, 1:00 Zyta GILOWSKA posłanka Platformy Obywatelskiej "Niektórzy [posłowie] odreagowują wieczorami - robią balangi, wydzierają się. (...) Dopóki śpiewali rosyjskie pieśni, machnęłam ręką. Ale kiedy zaczęli śpiewać... 9
 • Poczta 12 paź 2003, 1:00 Gwiazda nie z tej ziemi Pragnę podziękować Tomaszowi Raczkowi za felieton "Gwiazda nie z tej ziemi" (nr 36) i ciepłe słowa o wspaniałej pieśniarce - Annie German. Jeśli chodzi o nagrania, to szkoda, że nie ukazała się płyta z... 11
 • Kadry 12 paź 2003, 1:00 11
 • M&M 12 paź 2003, 1:00   ANTY-NOBEL Przyznano anty-Noble. A pokojowego dostał ktoś za to, że uznany za zmarłego, mimo to żyje i jest w działaniu aktywny. W Polsce taki przypadek nie jest niczym dziwnym, Gdyby za coś takiego u nas nagradzali, laureat byłby... 12
 • Playback 12 paź 2003, 1:00 Marek Wagner, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i Krzysztof Janik, minister spraw wewnętrznych i administracji 12
 • Ręce precz od Internetu! 12 paź 2003, 1:00 Protest internautów przeciwko podniesieniu z 7 proc. do 22 proc. stawki VAT na usługi internetowe przerósł oczekiwania organizatorów, czyli posłów Platformy Obywatelskiej. 12
 • Z życia koalicji 12 paź 2003, 1:00  Nim Zbigniew Sobotka podał się do dymisji, trwało wielkie przeciąganie wiceministra. Prokuratura widziała go na ławie oskarżonych, a SLD - w ławach rządowych. Naszym zdaniem, spór był pozorny. W końcu co to za... 14
 • Z życia opozycji 12 paź 2003, 1:00  Nie ma ostatnio dobrej passy warszawski macher Piotr Fogler. Po tym jak wypięła się na niego mateczka partia Platforma Obywatelska, dowalił mu jeszcze sąd. Uznał on, że Fogler w niezbyt uczciwy sposób stał się właścicielem... 15
 • Fotoplastykon 12 paź 2003, 1:00 16
 • Polska choroba sieroca 12 paź 2003, 1:00 Władza jest w Polsceporażona bezsilnością społeczeństwa, społeczeństwo - bezsilnością władzy 18
 • Odkurzanie na wulkanie 12 paź 2003, 1:00 Wydatki można ciąć teraz - ze znieczuleniem, albo za rok - na wycieńczonym organizmie i "na żywca" 20
 • Odważny konformista 12 paź 2003, 1:00 Tomasz Nałęcz urwał się z SLD-owskiej smyczy, bo dostał od sojuszu cios w szczękę 23
 • Pralka filmowa 12 paź 2003, 1:00 Podpisując umowy z Heritage Films Lwa Rywina, TVP z góry zakładała, że na tym straci. 24
 • Ranking komend policji 12 paź 2003, 1:00 Najlepiej pracuje policja we Wrocławiu, Gdańsku i Opolu. 26
 • Praga pod "Pruszkowem" 12 paź 2003, 1:00 Największy polski gang terroryzuje stolicę Czech 30
 • Nałęcz - Rozbiór mediów 12 paź 2003, 1:00 Z wyobrażeń o apolityczności publicznych mediów pozostały smętne resztki 34
 • Zawracanie gitary - Lewi prawi obywatele 12 paź 2003, 1:00 Każdy z działaczy SLD przeprowadza autolustrację, mówiąc: jestem niewinny! 34
 • Giełda i wektory 12 paź 2003, 1:00 Hossa Świat Wakacje na plantacji 40-letni Turek Mustafa Ozturk organizuje wczasy połączone ze zbieraniem bawełny. Zagraniczni turyści za godzinę pracy na plantacji Ozturka muszą zapłacić 30 euro. W ten sposób w ciągu dwóch... 36
 • Kiedy elektryczne domino dotrze do Polski? 12 paź 2003, 1:00 Każdego dnia, choćby jutro, kilkudziesięciu milionom Polaków grozi odcięcie prądu, a w konsekwencji dostaw gazu, wody i ciepła, słowem - wielki elektro-wstrząs! - Wielka awaria systemu energetycznego w Polsce to tylko kwestia czasu. 38
 • Poduszkowiec Polska 12 paź 2003, 1:00 Staliśmy się jednym z największych w Europie producentów części i podzespołów samochodowych 44
 • Wolność w klatce socjalistów 12 paź 2003, 1:00 Powołanie Światowej Organizacji Wolnego Handlu upowszechni dobrobyt 48
 • Małe jasne zielone 12 paź 2003, 1:00 Umarł Heineken, niech żyje Heineken 50
 • Bomba w rurze 12 paź 2003, 1:00 Rosyjskie lobby na Ukrainie usiłuje uniemożliwić dokończenie budowy rurociągu Odessa - Brody - Płock 52
 • Balcerowicz wprost - O szczęściu 12 paź 2003, 1:00 Dyskomfort związany z istnieniem nierówności materialnych odczuwają przede wszystkim bogaci lewacy 56
 • 2x2=4 - Prywatyzacja górnictwa? Natychmiast! 12 paź 2003, 1:00 Nie wolno tolerować 70-procentowego udziału wydatków sztywnych w budżecie! 57
 • Supersam 12 paź 2003, 1:00 Zapach energetyzujący Higher Energy Diora to świeży i mocny zapach dla wysportowanych i aktywnych trzydziestolatków. Leśną i korzenną harmonię osiągnięto dzięki mieszaninie jałowca, grejpfrutu, gałki muszkatołowej, pieprzu i... 58
 • Mistrzynie seksapilu 12 paź 2003, 1:00 Polskie dziewczyny odnoszą sukcesy w sporcie, bo są bardziej egoistyczne niż mężczyźni 60
 • Uniwersytet reklamowy 12 paź 2003, 1:00 Rodzice szkodzą dzieciom, zakazując im oglądania reklam 64
 • Pokaż majtki! 12 paź 2003, 1:00 Jeszcze w XIX wieku majtki nosiły tylko prostytutki i tancerki 66
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Pyszna kuracja 12 paź 2003, 1:00 Drogi Bobku! Właśnie dotarły do mnie złe wieści, żeś legł powalony przez ciężką grypę. Dość niecodzienna to pora roku na takie dolegliwości, nie przysyłam Ci więc buteleczki rumu do przyprawienia herbaty, co uczyniłbym niechybnie za dwa lub trzy miesiące, ale radzę, byś raczył... 69
 • Druga płeć - Dmuchana lala 12 paź 2003, 1:00 Dziś już nie wystarczy odpaść z wyborów miss. Trzeba usłyszeć, że jest się w te klocki do niczego. Jakim prawem?! 70
 • Parodia Rzeczypospolitej 12 paź 2003, 1:00 Najsłynniejszy w naszych dziejach polityczny kabaret utworzyła polska szlachta w XVI wieku 72
 • Know-how 12 paź 2003, 1:00 Chemia oceanu Jeśli nadal będzie wzrastać emisja dwutlenku węgla, wody powierzchniowe oceanów osiągną najniższy od 300 mln lat poziom zasadowości - alarmują oceanolodzy i klimatolodzy. Od 1980 r. liczba żywych organizmów w... 76
 • Wyścig mózgów - najtęższe głowy XXI wieku 12 paź 2003, 1:00 Ludzie zdolni do niezwykle oryginalnych osiągnięć stanowią pod pewnymi względami osobną rasę" - stwierdził brytyjski ekonomista John Jewkes. 78
 • Seksbomba 12 paź 2003, 1:00 Skazani na pandemię AIDS? 82
 • Kwartałka zamiast miesiączki 12 paź 2003, 1:00 Nowa pigułka antykoncepcyjna zmniejszy liczbę menstruacji z trzynastu do czterech w ciągu roku 84
 • Do DNA Kolumba 12 paź 2003, 1:00 Genetycy weryfikują biografię odkrywcy Ameryki 86
 • Bez granic 12 paź 2003, 1:00 Korea kontra Korea Kilkanaście dni po tym, jak komunistyczny reżim w Phenianie w 55-lecie swojego istnienia urządził ogromną paradę wojskową, Korea Południowa zorganizowała podobny pokaz siły. W obchodach Dnia Sił Zbrojnych... 88
 • Mortadela w Brukselce 12 paź 2003, 1:00 Czy Eurostat to gwóźdź do politycznej trumny Romano Prodiego? 90
 • Nowe rozdanie w Watykanie 12 paź 2003, 1:00 Jan Paweł II szuka swego następcy w Europie 94
 • Mur desperacji 12 paź 2003, 1:00 Izrael chce się fizycznie odgrodzić od "autonomii terroru" 98
 • Frakcja Brunatnej Armii 12 paź 2003, 1:00 Niemieccy neofaszyści przygotowują polityczne mordy 100
 • Menu 12 paź 2003, 1:00 Kraj Ubu w Polsce Chciwość, nadużywanie władzy, głupota i kabotyństwo - o tym pisał Alfred Jarry w swoim "Królu Ubu". Fakt, że rzecz się dzieje "w Polsce, czyli nigdzie" ma dwuznaczną wymowę. Sto lat temu, gdy... 104
 • Małpa z jasełek 12 paź 2003, 1:00 Polskie aktorstwo to dyletanctwo i brak szacunku dla widza - mówi Krzysztof Majchrzak 106
 • Dostojewski z Afryki 12 paź 2003, 1:00 Zbigniew Herbert był jednym z mistrzów Johna Maxwella Coetzeego, tegorocznego laureata literackiego Nobla 110
 • Kino Tomasza Raczka 12 paź 2003, 1:00 Dogville - **** Reżyseria: Lars von Trier W rolach głównych: Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall Dania/Niemcy/Szwecja/ Norwegia/Finlandia/Włochy/Francja/Holandia 2003 Ciekawy eksperyment, choć nie całkiem udany. Długi, trochę... 111
 • Wróbelek z dzielnicy alfonsów - Edith Piaf 12 paź 2003, 1:00 Edith Piaf pozostaje największą gwiazdą francuskiej piosenki, mimo że od czterdziestu lat nie żyje 112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 12 paź 2003, 1:00  KASIA KLICH Kobieta-szpieg - *** Panna niedużego formatu cielesnego, znacznie bardziej zauważalna na rynku. Niezły model współczesnego kombinowania, z nie zawsze nowoczesną muzyką. Jej debiut zatytułowany "Lepszy... 113
 • Perły do lamusa? - Różne kształty nieba 12 paź 2003, 1:00 "Daleko od nieba" pokazuje świat roku 1957 bez podkreślania, że dziś wiemy więcej, a w związku z tym jesteśmy lepsi 114
 • Co-media - Kto nie wykorzystał Adriana? 12 paź 2003, 1:00 Młodociany Adrian M. z Tomaszowa chciał wystąpić w telewizji. Przystawił pistolet do piersi ochroniarza i uprzedził, że jeśli jego nie puszczą na żywo, to zabije wartownika. 116
 • System idiotele - Warszawa walczy 12 paź 2003, 1:00 Był październik, ale noc była listopadowa. W taką noc zwidują się rzeczy przedziwne. Na przykład ten oddział. Od razu widać że powstańcy, choć nie wiadomo, czy od Kilińskiego, spod Arsenału, czy spod Parasola, a może... 116
 • Organ Ludu 12 paź 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 41 (54) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 6 października 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Juliusz Słowacki wieszczem Polsko, Twa zguba w Rzymie! Tam są legiony zjadliwe robactwa:* Czy... 117
 • Skibą w mur - Dowalanie po całości 12 paź 2003, 1:00 W Grudziądzu kupcy wywiesili zdjęcia radnych, których nie chcą obsługiwać. Dowcip Barei zmaterializował się w epoce wolnego rynku 118