Nowe rozdanie w Watykanie

Nowe rozdanie w Watykanie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jan Paweł II szuka swego następcy w Europie
Nie wiadomo, kto rozpuścił pogłoskę, jakoby papież miał mianować kardynałem swego osobistego sekretarza. W Polsce wielu w nią uwierzyło, chociaż jej wiarygodność dla każdego znającego choć trochę historię i stosunki w Watykanie musiała być znikoma. Nie oznacza to, że abp Stanisław Dziwisz nie ma szans na purpurowe szaty. Jeśli prawdą jest, że szykuje się dlań metropolię krakowską lub warszawską, to przyszły papież nałoży mu kardynalski biret, chociaż na ogół papieże niechętnie odnoszą się do sekretarzy swoich poprzedników.
W sumie większych sensacji nie ma - wśród 30 nowych kardynałów (trzydziesty pierwszy jest in pectore, czyli jego nazwiska nie ujawniono) zwracają uwagę jedynie czterej "kapłani szczególnie zasłużeni dla Kościoła": ks. prof. Stanisław Nagy, czeski jezuita Tomá�s S�pidlík, kolega papieża z Kolegium Belgijskiego w Rzymie Gustaaf Joos i Szwajcar Georges Cottier, słynący z postępowych przekonań teolog Domu Papieskiego.

Nominacje obowiązkowe
Większość nominacji była niejako "obowiązkowa", obejmowała biskupów, którzy już zajmowali tzw. stanowiska kardynalskie. Zgodnie z tradycją kierowanie watykańskimi resortami, czyli kongregacjami, powierza się kardynałom. Jeżeli nominację na takie stanowisko dostaje arcybiskup, niemal na pewno na najbliższym konsystorzu otrzyma on purpurę kardynalską. Tym razem dotyczyło to arcybiskupów Renato Martina, przewodniczącego Papieskiej Rady Justitia et Pax, Jean-Louisa Taurana, szefa watykańskiej dyplomacji, Francesco Marchisany, odpowiedzialnego za watykańskie skarby kultury, Attilio Nicory, strażnika watykańskiego majątku, a także Japończyka Stephena Funio Hamao, przewodniczącego papieskiej komisji ds. migrantów, Meksykanina Javiera Lozano Barragana, odpowiedzialnego za duszpasterstwo służby zdrowia, i Hiszpana Juliana Herranza, szefa Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych.
Podobnie rzecz ma się z arcybiskupami najważniejszych światowych metropolii, dlatego kardynałami zostali arcybiskupi Florencji Ennio Antonelli, Genui Tarcisio Bertone i Wenecji Angelo Scola, a także Lionu Philippe Barbarin, Rio de Janeiro Oscar Eusebio Scheid, Sydney
George Pell i Zagrzebia Josip Bozanić.
Można mówić o pewnych niespodziankach w wypadku arcybiskupów takich miast jak sudański Chartum (Gabriel Zubeir Wako), gdzie nie ustają prześladowania zamieszkującej południe kraju mniejszości katolickiej przez islamski reżim, Sajgon, czyli - według nowej nomenklatury - Miasto Ho Szi Mina (Jean-Baptiste Pham Min Man), gdzie rządzą komuniści, i... Budapeszt - tamtejszy arcybiskup Peter Erdo ma zaledwie 51 lat.
Zaskoczenie wywołało też pominięcie wśród nowo mianowanych kardynałów Seana Patricka O'Malleya, arcybiskupa Bostonu, ratującego dobre imię Kościoła w Stanach Zjednoczonych, czy Jean-Pierre'a Ricarda, arcybiskupa Bordeaux, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji. W przeszłości przez 14 lat i cztery konsystorze papież - zapewne pod naciskiem Kurii Rzymskiej - odmawiał kapelusza kardynalskiego postępowemu przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Niemiec Karlowi Lehmannowi. Czyżby szykował się podobny kazus?
W kolegium kardynalskim reprezentowanych jest 68 narodów. Panuje dość powszechna opinia, że ostatnimi nominacjami papież chciał umocnić rolę Europy w tym gremium. Po konsystorzu z 2001 r. mówiło się, że nowe nominacje są jasnym sygnałem, że Jan Paweł II chciałby, aby jego następcą został kapłan z Ameryki Południowej (na tym kontynencie mieszka najwięcej katolików). Po tegorocznych nominacjach sądzi się, że papież pragnie, by punkt ciężkości Kościoła pozostał w Europie, choć uważa, że wpływ innych kontynentów na sprawy kościelne powinien wzrosnąć.

Spekulacje przed konklawe
Podobnie jak po konsystorzu sprzed niespełna trzech lat, również dziś liczba elektorów o 15 przekracza dozwoloną liczbę 120. Gdy w styczniu 2001 r. papież ogłaszał nazwiska 44 nowych kardynałów, mówiło się, że chce żyć jeszcze co najmniej dwa lata, bo tyle czasu upłynie, aż liczba kardynałów elektorów zmniejszy się do 120 (prawa elektorskie traci się po ukończeniu 80. roku życia). Teraz w tym kontekście mówi się, że planuje żyć co najmniej półtora roku.
Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak zakończy się konklawe. Analiza układu sił według kryterium geograficznego jest zawodna, gdyż purpuraci z jednego kraju, kontynentu czy obszaru językowego są na ogół skłóceni. Na przykład Włosi nigdy nie stanowili jednolitej siły i tworzyli kilka obozów.
Nie sposób też odpowiedzieć, czy kardynałowie zdecydują się wybrać kogoś podobnego do Jana Pawła II, czy kogoś, kto stanowiłby jego przeciwieństwo. Czy wybiorą papieża na lata, czy tylko kogoś, kogo zadaniem byłoby przetrwanie okresu niezbędnego do zapomnienia o niezwykłym pontyfikacie Jana Pawła II.
Gdyby chcieli, by papieżem został ktoś podobny do Jana Pawła II, ich wybór mógłby paść na arcybiskupa Lionu,
53-letniego Philippe'a Barbarina, urodzonego w Rabacie, człowieka o niezwykłych talentach komunikacyjnych, cieszącego się powszechną sympatią i uznającego ewangelizację młodzieży za priorytet swej misji. Gdyby uważali, że na tronie Piotrowym ma zasiąść rygorystyczny konserwatysta, który byłby przeciwieństwem polskiego papieża, a jego pontyfikat miałby potrwać zaledwie kilka lat, powinni wybrać 79-letniego Josepha Ratzingera, któremu zdrowie szwankuje ostatnio coraz bardziej. Gdyby chcieli (choć jest to mało prawdopodobne, zważywszy na przewagę w kolegium konserwatywnego centrum) obrać papieżem przedstawiciela skrzydła liberalnego, mogliby głosować na Karla Lehmanna, Waltera Kaspera czy arcybiskupa Edynburga Keitha Michaela O'Briena. Gdyby szukali stosunkowo młodego i niekontrowersyjnego poligloty, to mogliby się zdecydować na arcybiskupa Wiednia Christopha Schönborna lub Oscara Andresa Rodrigueza Maradiagę, arcybiskupa Tegucigalpy w Hondurasie.

Górą Włosi, Polacy bez szans
Rosną szanse Włochów, których liczba w kolegium kardynałów elektorów wzrosła z 17 do 23, co oznacza, że stanowią 17 proc. tego gremium. Wśród papabili obok faworyzowanego arcybiskupa Mediolanu Dionigiego Tettamanziego wymienia się Ennio Antonellego, szefa metropolii florenckiej.
Czy jakikolwiek Polak ma szansę zostać papieżem? Kategorycznie nie. Zresztą, polscy kardynałowie zbliżają się do wieku emerytalnego. Nie ma też w naszym Kościele indywidualności na skalę międzynarodową. Nieprzypadkowo papież nadał ostatnio godność kardynalską tylko zasłużonym kapłanom bez prawa elekcji - Adamowi Kozłowieckiemu i Stanisławowi Nagyemu, a wśród kandydatów do kardynalskiej purpury nie są wymieniane nawet największe gwiazdy naszego episkopatu.
Emocje w Watykanie wywołują jednak nie tylko nowe nominacje kardynalskie. Wkrótce Jan Paweł II będzie zmuszony podjąć wiele decyzji dotyczących najwyższych stanowisk w Kurii Rzymskiej i Kościele. Sekretarz ds. stosunków z państwami Jean-Louis Tauran może zastąpić znajdującego się w wieku emerytalnym sekretarza stanu Angelo Sodano, choć wymienia się go także jako możliwego następcę arcybiskupa Paryża Jean-Marię Lustigera. Na miejsce Taurana czeka co najmniej czterech kandydatów - administrator majątku watykańskiego Claudio Maria Celi, Nicola Eterovic, nuncjusz papieski na Ukrainie, nuncjusz Piero Sambi i zastępca sekretarza stanu Argentyńczyk Leonardo Sandri. Ten ostatni ma duże szanse w wyścigu o miejsce Sodano, jeśli nie ubiegnie go Giovanni Battista Re, długoletni współpracownik papieża, były zastępca sekretarza stanu, a dziś prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Najtrudniej będzie znaleźć sukcesora kardynała Josepha Ratzingera, "odwiecznego" prefekta Kongregacji Doktryny Wiary. Wśród jego potencjalnych następców wymienia się Juliana Herranza, najbardziej bodaj doświadczonego watykańskiego specjalistę w dziedzinie tekstów legislacyjnych i sędziego Roty Rzymskiej, tolerancyjnego arcybiskupa Genui Tarcisio Bertonego, byłego wieloletniego zastępcę Ratzingera oraz arcybiskupa Florencji Ennio Antonellego, znawcę i miłośnika sztuki, autora "Katechizmu dla dorosłych".Ranga purpury
Kardynał to członek świętego kolegium, do którego zadań należy m.in. wybór papieża, doradzanie mu i pomaganie w zarządzaniu Kościołem. Nazwa najprawdopodobniej pochodzi od słowa cardo, oznaczającego oś, zawias. Biskupowi przebywającemu w Rzymie przyznawano kościół tytularny i wówczas mówiło się, że jest on presbyter cardinalis. Z czasem słowo to nabrało znaczenia: "przełożony", "najwyższy". Dekretem synodu z roku 769 biskupi mogli wybierać papieża tylko spośród kardynałów. W 1059 r. podczas pontyfikatu Mikołaja II prawo wyboru papieża przyznano kardynałom.
Symbolem stanu kardynalskiego są purpurowe strój i biret mające symbolizować gotowość do największych poświęceń dla dobra Kościoła, usque ad effusionem sanguinis, czyli aż do przelania krwi. Istnieją trzy grupy kardynałów: biskupi, kapłani i świeccy. Ostatni świecki kardynał został mianowany w 1858 r. Był nim Teodolfo Mertel, wybitny prawnik, autor statutu (konstytucji) państwa kościelnego. Obecnie wszyscy kardynałowie są kapłanami, a przeważająca część z nich to biskupi. W sumie od reformy Mikołaja II Kościół katolicki miał około 3 tys. kardynałów. W ubiegłym stuleciu najmłodszym z nich był abp Pragi Leon de Skrebensky, mianowany w wieku 38 lat, a najstarszym Albańczyk Mikel Koliqi, który otrzymał nominację w 93. roku życia. Trzech nowo mianowanych kardynałów nie zdążyło odebrać biretów, gdyż zmarli przed rozpoczęciem konsystorza. W 1998 r. teolog Hans Urs von Balthasar zmarł w dniu, w którym Jan Paweł II ogłosił jego nominację.
Spośród XX-wiecznych kardynałów trzech zostało beatyfikowanych, a 12 czeka na decyzję Kongregacji ds. Świętych. Są wśród nich August Hlond i Stefan Wyszyński oraz Jozsef Mindszenty z Węgier, prześladowany w okresie stalinizmu. Papież ma prawo nominacji kardynałów in pectore, czyli bez ogłaszania ich nazwiska. Tak postąpił na przykład Paweł VI w 1976 r. wobec zagrożonego represjami komunistów arcybiskupa Pragi Franti�ka Toma�ka. Kardynałowie zbierają się średnio co trzy lata na konsystorzu, który może mieć charakter tajny, jawny lub półjawny. (JP)


Zasłużeni dla Kościoła
Papież wyróżnił kardynalskim biretem czterech teologów

ks. prof. Stanisław Nagy, sercanin, teolog, 82-letni emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, towarzysz papieskich wypraw w góry

Georges Cottier, dominikanin ze Szwajcarii, 81-letni teolog Domu Papieskiego, słynący z postępowych przekonań, sekretarz Międzynarodowej Komisji Teologicznej

Gustaaf Joos, Belg, teolog z Gandawy, kolega papieża z Kolegium Belgijskiego w Rzymie

Tomas Spidlik, czeski jezuita (84 lata), specjalista w dziedzinie duchowości wschodniej, w 1998 r. prezydent Havel odznaczył go Orderem Masaryka, jednym z najwyższych czeskich odznaczeń


Wyniesieni i pominięci
Nieoczekiwanie kardynałami zostali:

Gabriel Zubeir Wako arcybiskup Chartumu

Jean-Baptiste Pham Min Man arcybiskup Sajgonu (obecnie Miasta Ho Szi Mina)

Peter Erdo, arcybiskup Budapesztu

Spodziewano się, że do grona purpuratów dołączą:

Sean Patrick O'Malley - arcybiskup Bostonu

Jean-Pierre Ricard - arcybiskup Bordeaux
Więcej możesz przeczytać w 41/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2003 (1089)

 • Wprost od czytelników12 paź 2003, 1:00Najt rower Gratuluję Krzysztofowi Skibie znakomitego felietonu dotykającego w dowcipny sposób poważnej sprawy, jaką jest nocna jazda na rowerze bez świateł ("Najt rower", nr 36). Rozrywka ta jest także popularna w okolicach...3
 • Na stronie - Ciemność widzę12 paź 2003, 1:00U nas się ściemnia. I nie zaradzi temu nawet Marek Pol.3
 • Peryskop12 paź 2003, 1:00Ile stracimy na rezygnacji z Nicei Sprawiedliwość sprawiedliwością, ale na nas nie może być mocnych - to istota propozycji projektu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, opracowanego przez konwent zdominowany przez dotychczasowych...8
 • Dossier12 paź 2003, 1:00Zyta GILOWSKA posłanka Platformy Obywatelskiej "Niektórzy [posłowie] odreagowują wieczorami - robią balangi, wydzierają się. (...) Dopóki śpiewali rosyjskie pieśni, machnęłam ręką. Ale kiedy zaczęli śpiewać 'Pierwszą Brygadę',...9
 • Poczta12 paź 2003, 1:00Gwiazda nie z tej ziemi Pragnę podziękować Tomaszowi Raczkowi za felieton "Gwiazda nie z tej ziemi" (nr 36) i ciepłe słowa o wspaniałej pieśniarce - Annie German. Jeśli chodzi o nagrania, to szkoda, że nie ukazała się płyta z zapisem jej...11
 • Kadry12 paź 2003, 1:0011
 • M&M12 paź 2003, 1:00  ANTY-NOBEL Przyznano anty-Noble. A pokojowego dostał ktoś za to, że uznany za zmarłego, mimo to żyje i jest w działaniu aktywny. W Polsce taki przypadek nie jest niczym dziwnym, Gdyby za coś takiego u nas nagradzali, laureat byłby jasny:...12
 • Playback12 paź 2003, 1:00Marek Wagner, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i Krzysztof Janik, minister spraw wewnętrznych i administracji12
 • Ręce precz od Internetu!12 paź 2003, 1:00Protest internautów przeciwko podniesieniu z 7 proc. do 22 proc. stawki VAT na usługi internetowe przerósł oczekiwania organizatorów, czyli posłów Platformy Obywatelskiej.12
 • Z życia koalicji12 paź 2003, 1:00 Nim Zbigniew Sobotka podał się do dymisji, trwało wielkie przeciąganie wiceministra. Prokuratura widziała go na ławie oskarżonych, a SLD - w ławach rządowych. Naszym zdaniem, spór był pozorny. W końcu co to za różnica. Głos w...14
 • Z życia opozycji12 paź 2003, 1:00 Nie ma ostatnio dobrej passy warszawski macher Piotr Fogler. Po tym jak wypięła się na niego mateczka partia Platforma Obywatelska, dowalił mu jeszcze sąd. Uznał on, że Fogler w niezbyt uczciwy sposób stał się właścicielem mieszkania...15
 • Fotoplastykon12 paź 2003, 1:0016
 • Polska choroba sieroca12 paź 2003, 1:00Władza jest w Polsceporażona bezsilnością społeczeństwa, społeczeństwo - bezsilnością władzy18
 • Odkurzanie na wulkanie12 paź 2003, 1:00Wydatki można ciąć teraz - ze znieczuleniem, albo za rok - na wycieńczonym organizmie i "na żywca"20
 • Odważny konformista12 paź 2003, 1:00Tomasz Nałęcz urwał się z SLD-owskiej smyczy, bo dostał od sojuszu cios w szczękę23
 • Pralka filmowa12 paź 2003, 1:00Podpisując umowy z Heritage Films Lwa Rywina, TVP z góry zakładała, że na tym straci.24
 • Ranking komend policji12 paź 2003, 1:00Najlepiej pracuje policja we Wrocławiu, Gdańsku i Opolu.26
 • Praga pod "Pruszkowem"12 paź 2003, 1:00Największy polski gang terroryzuje stolicę Czech30
 • Nałęcz - Rozbiór mediów12 paź 2003, 1:00Z wyobrażeń o apolityczności publicznych mediów pozostały smętne resztki34
 • Zawracanie gitary - Lewi prawi obywatele12 paź 2003, 1:00Każdy z działaczy SLD przeprowadza autolustrację, mówiąc: jestem niewinny!34
 • Giełda i wektory12 paź 2003, 1:00Hossa Świat Wakacje na plantacji 40-letni Turek Mustafa Ozturk organizuje wczasy połączone ze zbieraniem bawełny. Zagraniczni turyści za godzinę pracy na plantacji Ozturka muszą zapłacić 30 euro. W ten sposób w ciągu dwóch miesięcy...36
 • Kiedy elektryczne domino dotrze do Polski?12 paź 2003, 1:00Każdego dnia, choćby jutro, kilkudziesięciu milionom Polaków grozi odcięcie prądu, a w konsekwencji dostaw gazu, wody i ciepła, słowem - wielki elektro-wstrząs! - Wielka awaria systemu energetycznego w Polsce to tylko kwestia czasu.38
 • Poduszkowiec Polska12 paź 2003, 1:00Staliśmy się jednym z największych w Europie producentów części i podzespołów samochodowych44
 • Wolność w klatce socjalistów12 paź 2003, 1:00Powołanie Światowej Organizacji Wolnego Handlu upowszechni dobrobyt48
 • Małe jasne zielone12 paź 2003, 1:00Umarł Heineken, niech żyje Heineken50
 • Bomba w rurze12 paź 2003, 1:00Rosyjskie lobby na Ukrainie usiłuje uniemożliwić dokończenie budowy rurociągu Odessa - Brody - Płock52
 • Balcerowicz wprost - O szczęściu12 paź 2003, 1:00Dyskomfort związany z istnieniem nierówności materialnych odczuwają przede wszystkim bogaci lewacy56
 • 2x2=4 - Prywatyzacja górnictwa? Natychmiast!12 paź 2003, 1:00Nie wolno tolerować 70-procentowego udziału wydatków sztywnych w budżecie!57
 • Supersam12 paź 2003, 1:00Zapach energetyzujący Higher Energy Diora to świeży i mocny zapach dla wysportowanych i aktywnych trzydziestolatków. Leśną i korzenną harmonię osiągnięto dzięki mieszaninie jałowca, grejpfrutu, gałki muszkatołowej, pieprzu i kadzidła. W...58
 • Mistrzynie seksapilu12 paź 2003, 1:00Polskie dziewczyny odnoszą sukcesy w sporcie, bo są bardziej egoistyczne niż mężczyźni60
 • Uniwersytet reklamowy12 paź 2003, 1:00Rodzice szkodzą dzieciom, zakazując im oglądania reklam64
 • Pokaż majtki!12 paź 2003, 1:00Jeszcze w XIX wieku majtki nosiły tylko prostytutki i tancerki66
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Pyszna kuracja12 paź 2003, 1:00Drogi Bobku! Właśnie dotarły do mnie złe wieści, żeś legł powalony przez ciężką grypę. Dość niecodzienna to pora roku na takie dolegliwości, nie przysyłam Ci więc buteleczki rumu do przyprawienia herbaty, co uczyniłbym niechybnie za dwa lub trzy...69
 • Druga płeć - Dmuchana lala12 paź 2003, 1:00Dziś już nie wystarczy odpaść z wyborów miss. Trzeba usłyszeć, że jest się w te klocki do niczego. Jakim prawem?!70
 • Parodia Rzeczypospolitej12 paź 2003, 1:00Najsłynniejszy w naszych dziejach polityczny kabaret utworzyła polska szlachta w XVI wieku72
 • Know-how12 paź 2003, 1:00Chemia oceanu Jeśli nadal będzie wzrastać emisja dwutlenku węgla, wody powierzchniowe oceanów osiągną najniższy od 300 mln lat poziom zasadowości - alarmują oceanolodzy i klimatolodzy. Od 1980 r. liczba żywych organizmów w oceanach...76
 • Wyścig mózgów - najtęższe głowy XXI wieku12 paź 2003, 1:00Ludzie zdolni do niezwykle oryginalnych osiągnięć stanowią pod pewnymi względami osobną rasę" - stwierdził brytyjski ekonomista John Jewkes.78
 • Seksbomba12 paź 2003, 1:00Skazani na pandemię AIDS?82
 • Kwartałka zamiast miesiączki12 paź 2003, 1:00Nowa pigułka antykoncepcyjna zmniejszy liczbę menstruacji z trzynastu do czterech w ciągu roku84
 • Do DNA Kolumba12 paź 2003, 1:00Genetycy weryfikują biografię odkrywcy Ameryki86
 • Bez granic12 paź 2003, 1:00Korea kontra Korea Kilkanaście dni po tym, jak komunistyczny reżim w Phenianie w 55-lecie swojego istnienia urządził ogromną paradę wojskową, Korea Południowa zorganizowała podobny pokaz siły. W obchodach Dnia Sił Zbrojnych uczestniczyło kilka...88
 • Mortadela w Brukselce12 paź 2003, 1:00Czy Eurostat to gwóźdź do politycznej trumny Romano Prodiego?90
 • Nowe rozdanie w Watykanie12 paź 2003, 1:00Jan Paweł II szuka swego następcy w Europie94
 • Mur desperacji12 paź 2003, 1:00Izrael chce się fizycznie odgrodzić od "autonomii terroru"98
 • Frakcja Brunatnej Armii12 paź 2003, 1:00Niemieccy neofaszyści przygotowują polityczne mordy100
 • Menu12 paź 2003, 1:00Kraj Ubu w Polsce Chciwość, nadużywanie władzy, głupota i kabotyństwo - o tym pisał Alfred Jarry w swoim "Królu Ubu". Fakt, że rzecz się dzieje "w Polsce, czyli nigdzie" ma dwuznaczną wymowę. Sto lat temu, gdy Jarry...104
 • Małpa z jasełek12 paź 2003, 1:00Polskie aktorstwo to dyletanctwo i brak szacunku dla widza - mówi Krzysztof Majchrzak106
 • Dostojewski z Afryki12 paź 2003, 1:00Zbigniew Herbert był jednym z mistrzów Johna Maxwella Coetzeego, tegorocznego laureata literackiego Nobla110
 • Kino Tomasza Raczka12 paź 2003, 1:00Dogville - **** Reżyseria: Lars von Trier W rolach głównych: Nicole Kidman, Paul Bettany, Lauren Bacall Dania/Niemcy/Szwecja/ Norwegia/Finlandia/Włochy/Francja/Holandia 2003 Ciekawy eksperyment, choć nie całkiem udany. Długi, trochę nużący,...111
 • Wróbelek z dzielnicy alfonsów - Edith Piaf12 paź 2003, 1:00Edith Piaf pozostaje największą gwiazdą francuskiej piosenki, mimo że od czterdziestu lat nie żyje112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego12 paź 2003, 1:00 KASIA KLICH Kobieta-szpieg - *** Panna niedużego formatu cielesnego, znacznie bardziej zauważalna na rynku. Niezły model współczesnego kombinowania, z nie zawsze nowoczesną muzyką. Jej debiut zatytułowany "Lepszy model"...113
 • Perły do lamusa? - Różne kształty nieba12 paź 2003, 1:00"Daleko od nieba" pokazuje świat roku 1957 bez podkreślania, że dziś wiemy więcej, a w związku z tym jesteśmy lepsi114
 • Co-media - Kto nie wykorzystał Adriana?12 paź 2003, 1:00Młodociany Adrian M. z Tomaszowa chciał wystąpić w telewizji. Przystawił pistolet do piersi ochroniarza i uprzedził, że jeśli jego nie puszczą na żywo, to zabije wartownika.116
 • System idiotele - Warszawa walczy12 paź 2003, 1:00Był październik, ale noc była listopadowa. W taką noc zwidują się rzeczy przedziwne. Na przykład ten oddział. Od razu widać że powstańcy, choć nie wiadomo, czy od Kilińskiego, spod Arsenału, czy spod Parasola, a może współcześni, bo tak...116
 • Organ Ludu12 paź 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 41 (54) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 6 października 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Juliusz Słowacki wieszczem Polsko, Twa zguba w Rzymie! Tam są legiony zjadliwe robactwa:* Czy będziesz...117
 • Skibą w mur - Dowalanie po całości12 paź 2003, 1:00W Grudziądzu kupcy wywiesili zdjęcia radnych, których nie chcą obsługiwać. Dowcip Barei zmaterializował się w epoce wolnego rynku118