SKANER

SKANER

Dodano:   /  Zmieniono: 

SŁUŻBA ZDROWIA

13 lat w kolejce do lekarza

Kolejki w służbie zdrowia nie maleją. Według kolejnego raportu Fundacji WHC pacjenci oczekują na wizytę do lekarza średnio blisko trzy miesiące (dane za październik i listopad). Długość kolejek w służbie zdrowia monitorowana jest od 2012 r. Najgorzej jest zawsze pod koniec roku, bo w NFZ kończą się pieniądze na leczenie. Funduszy brakuje najbardziej w dużych miastach wojewódzkich. Do każdego specjalisty czas oczekiwania jest inny. W ostatnich miesiącach roku niechlubna pierwsza dziesiątka wygląda następująco (dane w miesiącach oczekiwania):

TO RANKING UŚREDNIONY. W wielu miejscach jest znacznie gorzej. Na przykład w jednej z podkarpackich placówek czas oczekiwania na endoprotezoplastykę stawu biodrowego wynosi 13 lat, czyli zabieg odbyłby się w 2029 r. CB

Śledztwo w sprawie inwigilacji

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE WSZCZĘŁA ŚLEDZTWO W SPRAWIE INWIGILACJI PO- LITYKÓW PIS I DZIENNIKARZA „DO RZECZY” PRZEZ SKW. W listopadzie 2015 r. ujawniliśmy, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego prowadziła działania obserwacyjne wobec czołowych polityków PiS: Mariusza Kamińskiego, dziś koordynatora ds. służb specjalnych, i Macieja Wąsika, zastępcy koordynatora. SKW podejrzewała ich o udział w aferze taśmowej. Obserwacją objęto też Cezarego Gmyza, dziennikarza „Do Rzeczy”. Po naszej publikacji SKW wydała emocjonalne oświadczenie, w którym zamiast odnieść się do faktów, zarzucano nam brak rzetelności, twierdząc m.in., że służba nie otrzymała od nas pytań – było to nieprawdą. Śledztwo w sprawie działań SKW wszczęła jednak Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy SKW poprzez prowadzenie bezprawnych działań obserwacyjno-rozpoznawczych. MK

PAŃSTWO

Minister czyta akta

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SPRAWDZA TECZKI OSOBOWE WOJSKOWYCH. – Taka weryfikacja 2.0, tylko w wersji light – mówi osoba ze Sztabu Generalnego. Kilka dni temu do MON przewieziono akta osobowe pracowników Sztabu Generalnego. Kilkaset teczek, które znajdowały się w archiwum przy ul. Niepodległości, trafiło do gabinetu ministra Antoniego Macierewicza. – Robią przegląd kadr. Najpierw teczki, później rozmowy. Dopiero po tym minister ma podjąć decyzje personalne. Nie będą one jednak miały miejsca wcześniej niż na początku 2016 r. – mówi osoba z MON. MK

PAŃSTWO

Kulczyk i Solorz-Żak na celowniku NIK

Ciekawy raport wypuściła w zeszłym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli. Skontrolowano 15 największych prywatyzacji o łącznej wartości 13,3 mld zł, przeprowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa w latach 2012-2014. Jedną z kontrolowanych spółek był Ciech, który kupił od państwa w połowie zeszłego roku Jan Kulczyk. W ocenie izby Ministerstwo Skarbu dopuściło się przy tej transakcji niegospodarności i braku należytej dbałości o interesy państwa. Chodzi o cenę sprzedaży akcji Kulczykowi ustalonej na poziomie 31 zł za papier. Zdaniem NIK była zbyt niska jak na ówczesną wartość spółki. Inspektorzy przyczepili się również do firmy, która doradzała ministerstwu przy całym procesie sprzedaży. Była to spółka ING Securities z holdingu OFE ING – posiadającego 8,65 proc. akcji Ciechu. Zdaniem NIK to jawny konflikt interesów. Kolejny zarzut to niegospodarność państwa przy sprzedaży 85 proc. akcji dwóch kopalń węgla brunatnego za łączną cenę 175,5 mln zł (KWB Konin za 108,18 mln zł i KWB Adamów za 67,32 mln zł). Obydwie kopalnie w połowie 2012 r. kupił od państwa kontrolowany przez Zygmunta Solorza- -Żaka Zespół Elektrowni PAK. NIK twierdzi, że Skarb Państwa odsprzedał swoje udziały po zaniżonej cenie. ,,Wartość księgowa kopalni Adamów na 31 grudnia 2011 r. wynosiła 144,6 mln zł. Spółka ta posiadała wolne środki obrotowe w wysokości 65,2 mln zł, nie była zadłużona, a prowadzona przez nią działalność była rentowna” – informuje w raporcie NIK. Izba pisze też o kontrowersyjnych działaniach Ministerstwa Skarbu, które miało zlecać doradcy prywatyzacyjnemu kolejne aktualizacje wycen, tak żeby rekomendować coraz niższą wartość KWB Adamów. W końcu ustaloną ją na tak atrakcyjnym poziomie, że nowy nabywca mógł ją zaakceptować i kopalnię kupić. Szymon Krawiec

PRAWO

Co się zmieni w prawie karnym

W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI ZAPOWIADA SIĘ PRAWDZIWA REWOLUCJA. Największe zmiany będą dotyczyć zaostrzenia prawa karnego. OCHRONA DZIECI I RODZINY

Ministerstwo przygotowało projekt zmian w Kodeksie rodzinnym, w tym uniemożliwienie odbierania dzieci ich rodzicom jedynie z powodu ubóstwa. Projektem zajął się zespół do spraw ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego, którym kieruje sekretarz stanu Patryk Jaki.

PRZEDAWNIENIE

Według nowego projektu, jeżeli wszczęto postępowanie, karalność popełnionej zbrodni lub występków zagrożonych karą pozbawienia wolności przekraczającą trzy lata przedawnia się, gdy minęło dziesięć lat od zakończenia okresu wskazanego w art. 101 Kodeksu karnego.

REFORMA SYSTEMU DOZORU ELEKTRONICZNEGO

Resort chce przywrócić stosowanie dozoru stacjonarnego jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności.

PRACA DLA WIĘŹNIÓW

Przepisy mają sprzyjać przedsiębiorcom, tak by ci częściej zatrudniali więźniów, a osadzeni byli bardziej chętni do pracy.

CENTRALNY REJESTR PEDOFILÓW

Projekt zakłada stworzenie rejestru osób skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Ich nazwiska byłyby na takiej liście do końca życia.

REFORMA POSTĘPOWANIA KARNEGO, AKTYWNIEJSZA ROLA SĄDU

Według kierownictwa resortu wprowadzona ustawa z 1 lipca 2015 r. umniejsza rolę sądu. Nowy projekt ma na celu ograniczenie przedłużania postępowania karnego.

POŁĄCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO I MINISTRA SPRA- WIEDLIWOŚCI

Wkrótce ma dojść do połączenia prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. JM

KRAJE

Londyński skok „na lorda”

Co potrzebne jest w Anglii do beztroskiego życia nawet z pustym kontem bankowym? Niejaki Alexander Wood udowodnił, że wystarczy dobrze brzmiące nazwisko i tytuł szlachecki. Wood meldował się w najdroższych hotelach i apartamentach w centrum Londynu – takich jak Claridge’s, Grange Wellington, Radisson Blu – nigdzie nie płacąc ani funta. Patent był wyjątkowo prosty – współpracujący z nim „asystent” zwracał się do niego „milordzie”, a ciekawym kogo goszczą hotelarzom tłumaczył, że zawitał do nich lord Jamie Spencer-Churchill, dwunasty diuk Marlborough i daleki krewny Winstona Churchilla.

W jednym tylko hotelu Mayfair (niezapłacony) rachunek za trzy dni spędzone w apartamencie wyniósł 1788 funtów. Pozostawił kilka czeków bez pokrycia, albo „udawał się na spacer”, z którego nie wracał. W końcu namierzył go policyjny detektyw Keeley Pemberton. Okazało się, że 34-latek w rzeczywistości jest znanym naciągaczem z Southend w hrabstwie Essex. Tłumaczył, że musiał się kryć przed ścigającymi go mafiosami. Sąd nie wykazał zrozumienia i wycenił kolejna przygodę Wooda na 3,5 roku odsiadki. Jak wskazują brytyjscy komentatorzy, cała sprawa w dość charakterystyczny sposób pokazuje, jak głęboko tkwi wciąż w brytyjskim społeczeństwie snobizm. JG

PO PUBLIKACJI „WPROST”

Walka o 2 mld zł

DO SEJMU TRAFIŁ PROJEKT USTAWY, KTÓRY MUSI ZOSTAĆ PRZYJĘTY JESZCZE W TYM ROKU, ABY POLSKA MOGŁA WYKORZYSTAĆ 420 MLN EURO Z PULI UNIJNYCH PIENIĘDZY. Dlaczego tak późno? To efekt zaniechania byłej szefowej MEN Joanny Kluzik-Rostkowskiej, o którym pisaliśmy przed miesiącem. Te blisko 2 mld zł mają trafić na dokształcanie się Polaków. Komisja Europejska postawiła warunek – przekaże nam te pieniądze, jeżeli wprowadzimy spójne standardy nadawania kwalifikacji. Teraz nowe prawo szybko będzie musiał uchwalić parlament. – Ustawa na pewno zostanie przyjęta w tym roku – twierdzi wysoki rangą urzędnik MEN.

RYNEK

Gwiezdne zyski

FIRMA DORADCZA GRANT THORNTON OSZACO- WAŁA OBROTY FIRM WYKORZYSTUJĄCYCH TECH- NOLOGIE KOSMICZNE W POLSCE W 2015 R. NA 8,4 MLD ZŁ (rok wcześniej 7,3) lub 13,7 mld zł (12,5 w 2014 r.), w zależności od przyjętej metodyki. W pierwszym ujęciu chodzi o firmy, które nie obyłyby się bez technologii kosmicznych, jak producenci aplikacji wykorzystujących GPS, w drugim – o korzystające z takich technologii, lecz od nich nieuzależnione, np. producenci elektronarzędzi bezprzewodowych. Polska miała swój udział w słynnej misji łazika „Curiosity” na Marsie i badaniach składu chemicznego planety. Było to możliwe dzięki detektorom podczerwieni, które dla NASA wyprodukowała firma VIGO System z Ożarowa Mazowieckiego. JP

13,7 mld zł - tyle może być wart rynek produktów i usług opierających się na technologiach kosmicznych w Polsce

RYNEK

Podatek od gigantów

1 proc. podatku od przychodów dla firm, których obrót na polskim rynku przekracza rocznie miliard euro – taki podatek proponuje Ryszard Florek, prezes grupy Fakro.

Po co ten nowy podatek?

Daje on szansę na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw, bo nową daninę będą płacić tylko ci najwięksi. Dzisiaj mały polski przedsiębiorca nie ma szansy wybić się na krajowym, a tym bardziej zagranicznym rynku, bo od razu musi konkurować z gigantycznymi, globalnymi graczami mającymi olbrzymią przewagę konkurencyjną. Wielkie koncerny, które miałyby płacić nowy podatek, od razu przerzucą te koszty na klientów i dostawców. Jeśli nawet tak się stanie, to będą mniej konkurencyjni od małych i średnich firm, które dziś korzyści skali mają dużo mniejsze albo w ogóle ich nie mają. To zwiększy konkurencyjność całego biznesu i przyspieszy rozwój gospodarczy.

To opłata wymierzona tylko w zagranicznekoncerny?

Ten podatek nie ma narodowości. Będą go płacić zarówno polskie, jak i zagraniczne firmy. Jedyny warunek to osiągnięcie przychodu na globalnym rynku w kwocie co najmniej 1 mld euro. Według naszych wyliczeń opłatą może być objętych ok. 3 tys. największych przedsiębiorstw, które działają na polskim rynku.

Nazywa pan tę nową daninę opłatą od korzyści skali lub opłatą równych szans.

Korzyści z tytułu efektu skali to oszczędności, jakie firma osiąga dzięki globalnej skali działalności. Wytwarza lub sprzedaje więcej, to znaczy, że kupuje więcej. A jeśli kupuje więcej, to też taniej. Małe firmy nie są w stanie aż tak obniżać kosztów, więc nie mogą konkurować cenowo z wielkimi graczami. Korzyści skali to także niższe koszty badań i rozwoju, koszty produkcji, a przede wszystkim niższe koszty dystrybucji. Musimy jakoś te szanse wyrównywać, a podatek od efektu skali jest jednym z najlepszych sposobów. Szymon Krawiec

Ryszard Florek, prezes grupy Fakro, drugiego największego producenta okien dachowych na świecie

KULTURA

Happy Birthday dla każdego

ZAWARTO POROZUMIENIE W GŁOŚNEJ SPRAWIE O PRAWA AUTORSKIE DO „HAPPY BIRTHDAY”.

Jennifer Nelson to dokumentalistka, autorka filmu „Happy Birthday” o losach tytułowej piosenki. Warner/Campbell – wydawnictwo, które twierdzi, że posiada do niej prawa. Więc zażądało tantiem. Nelson podała sprawę do sądu. Spór nabrał szerszego wymiaru. Bo jeśli firma nie może żądać pieniędzy od Nelson, również pozostałe roszczenia okazują się bezprawne. Przez ponad ćwierć wieku wydawca ściągał ok. 2 mln dolarów rocznie za publiczne wykonania i wykorzystanie piosenki w filmach i tv. Najczęściej śpiewana anglojęzyczna piosenka była chroniona prawem autorskim. W 1934 r. Summy Co. miało kupić ją od sióstr Hill, które po raz pierwszy zapisały melodię pod koniec XIX w., następnie zaś połączyły ją ze słowami „Happy Birthday to You”. Warner/Campbell rzekomo wszedł w jej posiadanie, kupując Birch Tree Group, następcę Summy’ego, w 1988 r. KK

Więcej możesz przeczytać w 51/2015 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/2015 (1716)

 • Bezbronni pychą własnych elit13 gru 2015, 20:00Gdyby jedyną miarą dobrobytu i bezpieczeństwa było tempo, w jakim zbliżamy się do najbogatszych państw Europy, to perspektywy wyglądałyby nieźle. Już dziś w połowie tak bogaci, rośniemy szybciej niż średnia strefy euro. Z prężnym...3
 • SKANER13 gru 2015, 20:00SŁUŻBA ZDROWIA 13 lat w kolejce do lekarza Kolejki w służbie zdrowia nie maleją. Według kolejnego raportu Fundacji WHC pacjenci oczekują na wizytę do lekarza średnio blisko trzy miesiące (dane za październik i listopad). Długość...9
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO13 gru 2015, 20:00Historia histerii, Toruńska Kempa i fejkowe trollowanie Ryszarda Swetru, czyli cotygodniowa parada atrakcji.16
 • Szok po przejęciu władzy13 gru 2015, 20:00Rząd Beaty Szydło wysłał do obywateli tyle sprzecznych sygnałów, że prawdopodobnie wyczerpał limit do końca kadencji. Na dodatek prezydent Andrzej Duda zaskoczył nowy gabinet dwiema kosztownymi ustawami, które przygotował bez konsultacji z nim.20
 • Jaka promocja jest… nie każdy widzi13 gru 2015, 20:00Turystyka Prawie 90 proc. działań mających zachęcić turystów zagranicznych do przyjazdu do Polski jest, co zrozumiałe, realizowanych za granicą. To powoduje, że tak naprawdę niewiele osób wie, w jaki sposób promowany jest nasz kraj. A przecież...23
 • Kupowaliśmy broń bez strategii13 gru 2015, 20:00Nie mamy takiego sprzętu, który byłby w stanie przeciwdziałać głównym zagrożeniom. Co z tego, że mamy myśliwce, jeśli nie mają systemów, aby uchronić się przed zestrzeleniem – mówi „Wprost” Bartosz Kownacki, wiceminister obrony...24
 • Państwo w kryzysie13 gru 2015, 20:00Demokracja konstytucyjna wiąże rządy większości z regułami gry, których organy państwa i obywatele powinni przestrzegać. Jeśli reguły te faworyzują interes grup aktualnie dominujących, będą obowiązywać tylko tak długo, jak trwa...27
 • Zmiany rozpisane na godziny13 gru 2015, 20:00W spółkach z udziałem Skarbu Państwa trwa przeliczanie kontraktów menedżerskich. Prezesi kalkulują, czy bardziej im się opłaca podać do dymisji, czy czekać na zwolnienie. Czasu zostaje mało, bo zmiany w spółkach mają się zakończyć w styczniu.28
 • Przykrótki pakiet demokratyczny13 gru 2015, 20:00Rządząca partia zamierza zwiększyć uprawnienia opozycji. Jednak nie tak bardzo, jak proponowała, gdy sama nią była.30
 • Sędziom chodzi o kasę13 gru 2015, 20:00W tej nowelizacji zapisano podwyżki dla sędziów TK, sześciomiesięczne odprawy, czy zwroty ryczałtów mieszkaniowych. Czy sędzia Rzepliński milczał, bo miał interes, czy milczał, bo nie wiedział, co się dzieje? W obu przypadkach jest to dla niego...32
 • PO będzie łowiła na lewicy13 gru 2015, 20:00Platforma próbuje budować szeroki front centrolewicowy. Były lider lewicy Grzegorz Napieralski, który do Senatu dostał się z listy PO, rozpoczął wewnętrzną kampanię w sprawie transferów z SLD.34
 • Tarcza czy atomowy miecz13 gru 2015, 20:00Rząd zrobił mocne wejście w temat sądownictwa i obronności. O kwestiach prawnych niech piszą prawnicy. Dodam tylko, że statystycznie dużo częstsze jest rozstrzyganie przez sądy różnych instancji – od powszechnych po TK – na...35
 • Dać siebie pod choinkę13 gru 2015, 20:00Zamiast obdarowywać bliskich kolejną parą skarpet czy zestawem kosmetyków wolą wysłać paczkę do domu dziecka. W Polsce kiełkuje właśnie nowa świąteczna moda – na rezygnację z prezentów na rzecz potrzebujących.36
 • Ciśnienie na gimnazja13 gru 2015, 20:00Reforma programowa jest niezbędna, a czteroletnie liceum wydaje się lepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy dać uczelniom lepiej wykształconych maturzystów – mówi „Wprost” Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.40
 • Lex iniusta non est lex13 gru 2015, 20:00W kontekście nasilających się awantur o Trybunał Konstytucyjny warto zwrócić uwagę na głośną wypowiedź Kornela Morawieckiego, gdyż pokazuje ona, jak ważna dla dobrego sprawowania władzy jest znajomość historii i filozofii prawa....43
 • Nie jedź głodny na zakupy13 gru 2015, 20:00Jeśli tylko możesz, przemyśl, czy warto zabierać do sklepu dzieci. Bez nich łatwiej ograniczysz ilość śmieciowego jedzenia w koszyku, a co za tym idzie, sporo oszczędzisz – mówi „Wprost” kucharz Pascal Brodnicki.44
 • Z energią do niższych cen13 gru 2015, 20:00Dzięki liberalizacji rynku energii pojawiło się mnóstwo firm oferujących tańszy prąd i gaz. Za ten biznes biorą się nawet operatorzy komórek czy telewizji kablowych. Dla klientów to dobra wiadomość, ale czają się też pułapki.48
 • O pułapkach w polityce monetarnej13 gru 2015, 20:00Amerykańscy ekonomiści Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff w 2010 r. opublikowali tekst, w którym dowodzili, iż przekroczenie przez dług publiczny pułapu 90 proc. PKB powinno prowadzić do spadku tempa rozwoju gospodarczego, a nawet...51
 • Niebezpieczny czynnik ludzki13 gru 2015, 20:00Stara prawda, że człowiek jest najsłabszym ogniwem zabezpieczeń, pozostaje aktualna. Przekonują się o tym również przedsiębiorcy.52
 • IT – zawód z przyszłością13 gru 2015, 20:00Sektor IT to bardzo specyficzna część trudnego w dzisiejszych czasach rynku pracy. To najmłodszy, a przy tym najprężniej rozwijający się obszar branżowy w kraju. O sytuacji w branży IT mówi Mariusz Mendygrał, kierownik zespołu rekrutacji w firmie...53
 • Rozwijają skrzydła za granicą13 gru 2015, 20:00Rodzimy rynek stał się zbyt ciasny nie tylko dla państwowych gigantów, ale również dla prywatnych firm, które mają ambicje liczyć się w Europie i na świecie. Potwierdza to ranking „Wprost” największych inwestycji zagranicznych polskich...54
 • NAJWIĘKSZE POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA ODNOSZĄCE SUKCESY POZA KRAJEM13 gru 2015, 20:00MIEJSCE NAZWA FIRMY KRAJ DZIAŁALNOŚCI BRANŻAUDZIAŁ W PRZYCHODACH SPÓŁEK MATEK (PROC.) PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 2014 R. (MLD ZŁ) WŁAŚCICIEL POSIADANY PAKIET AKCJI (PROC.) 1 Grupa Orlen Lietuva Litwa paliwowa 19 589 18,3 PKN Orlen 100 2...56
 • Lider z Polski13 gru 2015, 20:00Zagraniczne akwizycje, inwestycje, udział w międzynarodowych stowarzyszeniach – Grupa Azoty buduje globalną markę. A wszystko w wyścigu o tytuł najsilniejszego gracza w branży chemicznej w Europie.58
 • HOSSA BESSA13 gru 2015, 20:00Strzyżenie prezesów Kolejna odsłona walki Komisji Nadzoru Finansowego z działającymi w kraju bankami. Były już kary finansowe albo zakaz wypłaty dywidendy. Teraz przyszedł czas na obcinanie pensji prezesów. KNF chce, żeby banki...60
 • Francuski front Putina13 gru 2015, 20:00Kreml zainwestował miliony euro we Front Narodowy. Wyniki wyborów regionalnych we Francji wskazują, że to była opłacalna inwestycja.62
 • Krymski blackout polityczny13 gru 2015, 20:00Odłączając Krym od dostaw prądu, Tatarzy rozpętali kolejny wątek wojny hybrydowej między Kijowem a Moskwą. Tym razem jednak karty rozdaje Ukraina.66
 • Największykoszmar Zachodu13 gru 2015, 20:00Przeraża was okrucieństwo i fanatyzm Daeszu? To przygotujcie się na długi marsz wojowników Proroka, których nikt nie chce albo nie potrafi zatrzymać.68
 • Oblubienice dżihadu13 gru 2015, 20:00Porzucają wygodne życie, by rodzić dzieci bojownikom Państwa Islamskiego. W rzeczywistości czekają na nie poniżenie i śmierć.72
 • Gwiezdne wojny z marką13 gru 2015, 20:00„Gwiezdne wojny” – jedna z najmocniejszych marek na świecie – atakują nas dziś zewsząd. A przecież to tylko cykl filmów, którego siódma część „Przebudzenie mocy” wchodzi właśnie do kin. No właśnie, czy na pewno...74
 • Piwo. Za każdym gatunkiem stoi historia.13 gru 2015, 20:00Tradycja warzenia piwa jest tak stara jak nasza cywilizacja. Wraz z jej rozwojem, rozwijały się kolejne piwne style i powstawały nowe gatunki.77
 • Rosja zawsze ma trudny czas13 gru 2015, 20:00Przeciętny Rosjanin nie rozumie historycznych pretensji Polaków. Mało kto wie, że w 1939 r. ZSRR razem z Hitlerem zaatakował II RP. Gdybym użył określenia „rosyjski okupant”, dostałoby mi się od rodaków – mówi Iwan Wyrypajew,...78
 • Myśl w koncentracie13 gru 2015, 20:00„Kiedy znalazłem się na dnie, usłyszałem pukanie od spodu” – dzięki dziesiątkom paradoksalnych „myśli nieuczesanych” Stanisław Jerzy Lec zdobył światową sławę.80
 • Szata czyni bohatera13 gru 2015, 20:00Wymyślamy nie odzienie wierzchnie, tylko bohaterów – mówi „Wprost” Sandy Powell, autorka kostiumów m.in. do „Zakochanego Szekspira” i „Gangów Nowego Jorku”.82
 • Falangiści Hitlera13 gru 2015, 20:00Prawie 50 tys. Hiszpanów walczyło w szeregach Wehrmachtu na froncie wschodnim. Niemcy do dziś wypłacają weteranom renty za wierną służbę III Rzeszy.86
 • Szpiedzy nastrojów13 gru 2015, 20:00„Ziarnko do ziarnka i dla wywiadu zbierze się miarka” – tak komentowano w prasie nikłość prokuratorskich zarzutów wobec sądzonych zdrajców ojczyzny.90
 • Wnioski z ratowania General Motors w polskim prawie upadłościowym13 gru 2015, 20:00Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie handlowym. Radca prawny i wspólnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.93
 • Cieplarniane szaleństwo13 gru 2015, 20:00Nie ma naukowej debaty na temat teorii ocieplenia klimatu. Jej zwolennicy nie chcą słyszeć o żadnych wątpliwościach, a sceptycy wolą milczeć, żeby nie stracić pracy.94
 • Świecki dogmat13 gru 2015, 20:00Lobbing zwolenników teorii globalnego ocieplenia jest tak silny, że media boją się przedstawiać sceptyczne opinie na ten temat. To bardzo wpływowa, w większości antyrynkowa inteligencja, opłacana z podatków, która wierzy, że państwo może wpływać...95