SKANER

SKANER

Dodano:   /  Zmieniono: 

NAGRODY

Wydawca „Wprost” z odznaką Piłsudskiego

Katarzyna Gintrowska i Michał M. Lisiecki celebrują zasłużone odznaczenia

Prezes PMPG Polskie Media Michał M. Lisiecki otrzymał Złotą Odznakę Honorową Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie za realizację w działalności stworzonej przez niego spółki myśli Marszałka: „W każdym narodzie ceniona jest tylko jego niezależność”. W II RP 19 marca obywatele honorowali Józefa Piłsudskiego. Do tej tradycji powrócono z inicjatywy dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz członka zarządu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie dr. Jana Tarczyńskiego. Przypomniał on gościom zgromadzonym w CBW przesłanie Piłsudskiego: „Całe życie walczyłem o znaczenie tego, co zowię imponderabilia: jak honor, cnota, męstwo i w ogóle siły wewnętrzne człowieka”. Z kolei Jan Józef Kasprzyk – prezes Związku Piłsudczyków, rozważając sprawę duchowego testamentu Piłsudskiego, powiedział: – Mamy budować wielką, silną Rzeczypospolitą, mamy być wielcy – to jest testament Piłsudskiego. Wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski w swoim przemówieniu wskazał, że Józef Piłsudski był nie tylko „wyjątkowym politykiem oraz wyjątkowym dowódcą”, ale także „wyjątkowym i jednym z niewielu w historii Polski przywódcą narodu”. Zaapelował, by czcząc Józefa Piłsudskiego, „myśleć o Rzeczypospolitej i mówić o przywództwie narodowym”. W trakcie uroczystości w CBW przyznano m.in. medale Pro Patria oraz odznaczenia i wyróżnienia Związku Piłsudczyków RP. Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP trafił do Katarzyny Gintrowskiej, prezes Fundacji Tygodnika „Wprost”. Złotą Odznakę Honorową Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie otrzymał prezes PMPG Polskie Media Michał M. Lisiecki. Jak w laudacji wskazywał Jan Józef Kasprzyk, twórca spółki „wielokrotnie miał okazję, ceniąc rzetelność i służbę prawdzie, doświadczać tego, czego doświadczali piłsudczycy”. – Mam na myśli płynięcie pod prąd, a nie z prądem. Marszałek Józef Piłsudski powiedział, że trzeba uczyć Polaków myśleć własnym mózgiem i patrzeć własnymi oczyma. Rzetelne, uczciwe dziennikarstwo to również realizacja testamentu Józefa Piłsudskiego. To uczenie myślenia własnym mózgiem i patrzenia własnymi oczyma – mówił i dodał, że Michał M. Lisiecki doświadczał tego, czego doświadczali żołnierze Marszałka, a co znalazło swój wyraz w „Pieśni Legionów” we fragmencie: „Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc”. – Pan prezes Lisiecki jest współczesnym dowodem, że chcieć to móc – zakończył. Przyznanie nagrody prezesowi PMPG Polskie Media, jak wskazał dr Jan Tarczyński, stanowi odstępstwo od reguł Instytutu, który nagrodę przyznaje głównie osobom mieszkającym i działającym poza granicami Polski. Dziękując za przyznane wyróżnienie, Michał M. Lisiecki powiedział, że dziennikarze, wykonując „trudną dziennikarskąmisję”, muszą kierować się uczciwością i rzetelnością. Równocześnie wskazał, że ujawnienie przez tygodnik „Wprost” afery podsłuchowej „ukazało, jak silne mamy państwo i demokrację”. – Jak bardzo Polacy potrafią kierować się rozumem i realizować nawet niespodziewane zmiany, które można odnaleźć w słowach Piłsudskiego, aby Polska była silnym narodem – podkreślił i wskazał, że media muszą pokazywać „trudną, a czasem niezrozumiałą tematykę w taki sposób, byśmy na koniec dnia decydowali wspólnie, jaka droga jest właściwa”. ML

ZMIANA

Koniec z turystyką habilitacyjną

ZDOBYTE NA SŁOWACJI HABILITACJE ORAZ PROFESURY NIE BĘDĄ JUŻ Z URZĘDU UZNAWA- NE W POLSCE. W minioną środę minister nauki Jarosław Gowin podpisał nową umowę ze Słowacją. Zgodnie z nią równoważne będą świadectwa maturalne, dyplomy ukończenia studiów wyższych i stopnie naukowe do poziomu doktora. Habilitacje i profesury będą wymagały nostryfikacji. Kilka miesięcy temu opisywaliśmy patologię, z którą od lat boryka się polska nauka. Źle skonstruowana umowa, podpisana w 2005 r., zrównała słowacki zawodowy stopień docenta z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego. W efekcie ok. 200 Polaków postanowiło rozwinąć swoją karierę naukową na Słowacji. Nie wybierali jednak ścieżki, która pozwoliłaby im uzyskać prawdziwą, słowacką habilitację, ale wybierali tryb zawodowy dający im tytuł docenta, który potem polskie ministerstwo uznawało za habilitację. To dlatego, że o ile wymagania do uzyskania słowackiej habilitacji są porównywalne z polskimi, to tytuł docenta można uzyskać, mając o wiele mniejszy dorobek naukowy. AG

BIEDA PRZEGRYWA

Ciemna strona olimpiady

NIE WSZYSCY BRAZYLIJCZYCY MAJĄ POWODY DO RADOŚCI Z POWODU ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ OLIMPIADY.

Bohaterką brazylijskich mediów stała się Maria da Penha, mieszkanka jednej z faweli (dzielnic biedoty) w Rio de Janeiro. Pechem jej i ok. 600 sąsiadów z osiedla Vila Autódromo stało się to, że rząd przeznaczył to miejsce na park przed siedzibą biur mających obsługiwać olimpiadę. Problem jedynie w tym, że nakłanianym do opuszczenia domów ludziom oferowano groszowe rekompensaty albo proponowano mieszkania w gorszych warunkach. Większość zgodziła się jednak, nie wierząc w sens oporu przeciw machinie urzędniczej,która już nieraz dawała dowody, iż dzielnice biedoty traktuje jedynie jako wylęgarnię patologii i przestępczości. Da Penha, która mieszkała na Vila Autódromo od 23 lat, odrzuciła propozycję magistratu i rozpoczęła akcję nieposłuszeństwa, domagając się, by uboższych mieszkańców traktować na równi z tymi, którzy dzięki wpływom i koneksjom uzyskali godziwe odszkodowania. Popierający ją sąsiedzi zażądali, by władze wybudowały w innym miejscu osiedle, do którego mogłaby się przenieść cała wspólnota. Niestety, opór nie na wiele się zdał: w zeszły wtorek na oczach mieszkańców i dziennikarzy buldożery zrównały z ziemią dom Marii. JG

Gdzie stanie monument?

Pomnik smoleński może jednak stanąć na Krakowskim Przedmieściu. Przeciwna temu jest prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz, a to do niej należy decyzja o umiejscowieniu pomnika – swój opór tłumaczy negatywną opinią konserwatora zabytków na temat miejsca. Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i była dyrektor biura prezydenta Warszawy, uważa, że pomnik smoleński stanie na Krakowskim Przedmieściu. – Dziś pozycja polityczna Hanny Gronkiewicz-Waltz jest coraz słabsza. Pani prezydent zmieni swoje stanowisko dotyczące umiejscowienia pomnika. Jeśli nie ulegnie, to jej decyzja zostanie zaskarżona – mówi Jakubiak. Jej zdaniem albo miasto, albo rząd powinien być inicjatorem powstania pomnika. I przypisuje tu kluczową rolę Magdalenie Gawin, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Kultury. Jakubiak dodaje: – Ministerstwo Kultury będzie miało dużą rolę w budowie pomnika. Jest jeszcze jeden argument, który zyskuje obecnie PiS w tej sprawie. Pod koniec roku zmienił się wojewoda mazowiecki, który w lutym mianował nowego mazowieckiego konserwatora zabytków Barbarę Jezierską. Chociaż to nie wojewódzki konserwator zabytków, a stołeczny wydaje opinie na temat zabytków Warszawy, to jego kompetencje są uzależnione od wojewody. Sprawę komentuje Andrzej Halicki z PO: – Wydaje mi się, że rozwiązanie, do jakiego zmierza PiS, będzie mniej zgodne z porządkiem prawnym – mówi „Wprost”. I dodaje: – Konserwator zabytków wydaje tylko opinię, decyzję i tak muszą podjąć władze Warszawy. Tylko że opinia konserwatora odbiera prezydentowi miasta uzasadnienie, dlaczego pomnik miałby nie powstać na Krakowskim Przedmieściu. Elżbieta Jakubiak komentuje: – Mimo argumentów przeciwnej strony Krakowskie Przemieście podlega renowacji. Przebudowany był na przykład skwer Hoovera. Nie znajduję argumentu, dla którego pomnik smoleński nie miałby się znaleźć na Krakowskim Przedmieściu. Ludzie sami wybrali to miejsce dla upamiętnienia śmierci ofiar. Przecież ciągle na rocznicę przychodzą pod Pałac Prezydencki i zostawiają kwiaty. Joanna Miziołek

ZŁOWIENI W SIEĆ

Polak w social media

3,419 MLD – TYLE OSÓB NA ŚWIECIE KORZYSTA JUŻ Z INTERNETU. Z tego 2,3 mld ma przynajmniej jedno konto w jakimś serwisie społecznościowym. Jeśli chodzi o Polskę, to już 26 mln naszych rodaków korzysta z sieci. 14 mln z nas ma konto na Facebooku. Takie wyniki prezentują się po badaniach, jakie agencja interaktywna We Are Social przeprowadziła na początku tego roku. Trzy czwarte spośród wszystkich użytkowników internetu w Polsce łączy się z siecią przynajmniej raz dziennie. Co piąty Polak raz w tygodniu. Pięć procent polskich internautów robi to raz w miesiącu, a zaledwie jeden procent rzadziej niż co miesiąc. Spośród portali społecznościowych liderem pozostaje Facebook. Swoje konto ma tam już 36 proc. z nas. SK

SŁODKIE ŻYCIE

Mnisi obrastają w tłuszcz

OBFITE JAŁMUŻNY I WYMUSZONY MEDYTACJAMI BRAK RUCHU STAŁY SIĘ PRZEKLEŃSTWEM BUDDYJSKICH MNICHÓW W TAJLANDII. Z badań wynika, że prawie połowa buddyjskich duchownych w tym kraju cierpi na otyłość i związane z nią choroby, takie jak nadciśnienie czy cukrzyca. Wbrew powszechnemu mniemaniu buddyjscy mnisi nie poświęcają się aż tak ascezie. Powszechną praktyką jest obchodzenie przez nich okolicznych sklepów i straganów w poszukiwaniu jałmużny. A że Tajowie są pobożnymi ludźmi, chętnie i bez ograniczeń dzielą się z duchownymi pożywieniem. Dla większości mnichów obchód ulicznych straganów jest jedyną fizyczną aktywnością, gdyż resztę dnia spędzają na medytacjach i konsumowaniu tego, co zebrali. By walczyć z plagą otyłości, rozpoczęto kampanię zachęcającą duchowieństwo buddyjskie do stosowania zrównoważonej diety i aktywnego trybu życia. Nie chodzi w niej wyłącznie o zdrowie mnichów, ale też o budżet państwa, które w Tajlandii pokrywa koszty leczenia buddyjskich duchownych. JM

DVD Z „WPROST”

Silne kobiety i amerykański złoczyńca

W TYM TYGODNIU „WPROST” MOŻNA KUPIĆ Z DWOMA FILMAMI, WYBRANYMI Z TRZECH PROPOZYCJI, NA DVD. Warto zdecydować się na historie o silnych kobietach. Bohaterka „Białej Afryki” Claire Denis nie chce poddać się przemocy. To Francuzka żyjąca w jednym z krajów Afryki (reżyserka specjalnie nie określa miejsca akcji). Kiedy wybucha wojna domowa, odmawia opuszczenia plantacji, którą prowadzi. Zupełnie inna jest siła tytułowej bohaterki „Coco Chanel”. Anne Fontaine z pomocą Audrey Tautou pokazuje narodziny legendy jednej z ikon XX w. Jeśli ktoś jednak szuka „męskiego kina”, powinien sięgnąć po „Drive Hard”. To hołd dla kina akcji: dużo akcji, trochę humoru i szybkie tempo pościgów. A w roli głównej John Cusack.

Więcej możesz przeczytać w 12/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 12/2016 (1729)

 • Lewarowanie demokracji20 mar 2016, 20:00Samą troską o Trybunał nie da się wytłumaczyć napięć na linii Waszyngton – Warszawa. Brak zapowiadanego wcześniej spotkania Dudy z Obamą jest oczywiście zimnym prysznicem dla Polski, ale ostrożnie czytałbym gesty i dyplomatyczne...4
 • SKANER20 mar 2016, 20:00NAGRODY Wydawca „Wprost” z odznaką Piłsudskiego Katarzyna Gintrowska i Michał M. Lisiecki celebrują zasłużone odznaczenia Prezes PMPG Polskie Media Michał M. Lisiecki otrzymał Złotą Odznakę Honorową Instytutu Józefa...8
 • ZDARZYŁO SIĘ JUTRO20 mar 2016, 20:00Telewizyjny hit tygodnia? „Czyż nie dobija się koni”.14
 • Ośrodek gwałtu i rozboju20 mar 2016, 20:00W prowadzonym przez rodzinę senatora PSL Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu dochodzi do poważnych przestępstw. Placówkę, która co roku dysponuje kilkumilionowym budżetem, oplotła lokalna sieć powiązań...18
 • Jak wyjść z tego klinczu20 mar 2016, 20:00Polityczne porozumienie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego może być możliwe jedynie wówczas, gdy PiS i opozycja siądą do stołu bez żadnych warunków wstępnych. „Wprost” zapytał ekspertów prawa, czy możliwy jest kompromis na gruncie prawa?22
 • Tylko koni żal20 mar 2016, 20:00Kiedy padła cenna klacz Pianissima, pracę stracili szefowie stadnin. Ostatnio padła klacz Preria należąca do najsłynniejszej klientki polskich aukcji arabów. Co teraz się stanie? Akcja przyspiesza24
 • Przewodnik po mowie nienawiści20 mar 2016, 20:00Kiedyś wszystkiemu winni byli dziennikarze i cykliści. Dziś weganie, miłośnicy futer i też cykliści. Z tego wniosek, że cykliści to najgorszy sort Polaków.26
 • Tajemnica prezydenckiej córki20 mar 2016, 20:00Kinga Duda jest skazana na uczestniczenie w życiu swojego ojca. Media robią wszystko, by została celebrytką.28
 • Czas porzucania świątyń20 mar 2016, 20:00Przed chrześcijanami na Zachodzie otwiera się kolejna epoka tzw. ciemnych wieków – mówi „Wprost” prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN, autor publikacji na temat laicyzacji w Europie w XIX i XX w.34
 • Ruchy LGBTQ zawłaszczyły Partię Demokratyczną20 mar 2016, 20:00Najlepiej byłoby uchwalić wzmocnioną ustawę o przywróceniu swobód religijnych, która chroniłaby wierzących przedsiębiorców i Kościoły przed szykanami – mówi „Wprost” George Weigel, amerykański teolog katolicki.36
 • Święty Mieszko20 mar 2016, 20:00Robiono już z niego wikinga i Morawianina, był tępym rębajłą albo zręcznym oportunistą, który ochrzcił się dla politycznych korzyści. Wedle najnowszej hipotezy historycznej powodem chrztu Mieszka mogło być autentyczne nawrócenie.38
 • Bez chrześcijaństwa zniknęlibyśmy z historii20 mar 2016, 20:00I Niemcy, i Sowieci potraktowali Kościół jako podstawę polskiej tożsamości, która powinna być złamana. Setki tysięcy ludzi przekonało to, że oderwanie Kościoła od polskości spowoduje jej śmierć – mówi „Wprost” prof. Andrzej Nowak, historyk.40
 • Grozi ci proces? Skorzystaj z mediacji!20 mar 2016, 20:00Możemy się różnić i mieć odmienne poglądy, ale nawet w przypadku poważnych sporów warto rozmawiać. Przekonał się o tym pewien bloger i jego oponent.42
 • Naziści z Podlasia20 mar 2016, 20:00Przez lata białostoccy skinheadzi byli bezkarni. Podpalali mieszkania cudzoziemców, bili – nikt nie reagował. Aż trafili na policjanta, któremu się chciało, i upartego prokuratora. I oni rozbili groźną organizację neonazistowską. Na razie...44
 • Po raku weszłam na Gerlach20 mar 2016, 20:00Po chemii odpoczywałam chwilę i szłam do pracy, trzy tygodnie po mastektomii zaczęłam znowu biegać. Tak, zachorowałam na nowotwór, ale chcę normalnie żyć – mówi Agnieszka Gościniewicz, autorka bloga Biegnę z rakiem przez życie.46
 • Sprawiedliwi bezimienni20 mar 2016, 20:00Norman Davies zauważył kiedyś, że pojęcie „sprawiedliwi” odnoszące się do Polaków, którzy w czasie drugiej wojny światowej ratowali życie Żydom, należy poszerzyć. Oprócz bowiem „sprawiedliwych” znanych...49
 • Co zrobić, by nie stracić świąt?20 mar 2016, 20:00Zamiast kłótni rodzinnych - refleksja, zamiast zmęczenia przedświąteczną krzątaniną - odpoczynek. Podpowiadamy, co zrobić, by odzyskać Wielkanoc.50
 • Zgłoś pomysł, zrealizuj projekt20 mar 2016, 20:00Trwa konkurs „Wprost”, w którym młodzi naukowcy oraz pasjonaci nauki mogą zgłaszać swoje pomysły na badania. A rząd ogłosił właśnie kolejną rundę boju o innowacyjną Polskę. Różne inicjatywy, cel ten sam.52
 • Oszustwo nie ujdzie na sucho20 mar 2016, 20:00Jeżeli prezydent przestraszy się banków, to założymy partię. Dogadamy się z PO, Nowoczesną albo KOD i to może być ten języczek u wagi, który pognębi i PiS, i prezydenta – mówi Tomasz Sadlik, szef stowarzyszenia Pro Futuris, które zrzesza...54
 • Skończmy z tą błazenadą20 mar 2016, 20:00Banki to nie tylko franki. Są kredytobiorcy złotówkowi, są deponenci, są zwykli klienci, są akcjonariusze, a wśród nich obecni i przyszli emeryci. Im wszystkim zależy na dobrej kondycji ich banku. A dobra to taka, kiedy bank zarabia, a nie traci....55
 • Przedsiębiorcy w sidłach cybergangów20 mar 2016, 20:00Prawie 300 tys. komputerów codziennie jest infekowanych wirusami. Cybergangi szczególnie upodobały sobie firmy. Straty idą w miliardy dolarów, a Polska jest bardziej zagrożona niż USA.56
 • Klucz do bezpieczeństwa20 mar 2016, 20:00Jeśli rozważacie skorzystanie z „chmury”, czyli cloud computingu, ale martwicie się o bezpieczeństwo usług i danych, to nie zapomnijcie zadbać o nie przede wszystkim u siebie.59
 • A miało być tak pięknie…20 mar 2016, 20:00Trwa konflikt między Kredytem Inkaso i Bestem, konkurentami na rynku windykacyjnym w Polsce, którzy jeszcze do niedawna planowali połączenie. Rynek z niepokojem obserwuje rozwój wypadków znajdujących odbicie w kursie spółki, który od listopada...60
 • Firmy rodzinne, czyli polska specjalność20 mar 2016, 20:00Przedsiębiorstwa budowane w latach transformacji urosły w siłę. Zyskały dziś, tak jak nowe firmy rodzinne, ogromny atut: to, co polskie, stało się modne.62
 • MBA, czyli Menedżerowie Bardzo Ambitni20 mar 2016, 20:00Czym zawsze będą studia Master of Business Administration? Okazją do budowania relacji. A czym już nie są? Gwarancją awansu. Zbadaliśmy bogactwo ofert edukacyjnych programów MBA.64
 • Tutsi realizują projekty Hutu20 mar 2016, 20:00Nowa władza już na dobre umościła się w gabinetach i limuzynach. Po okresie moszczenia się – teraz zażywa władzy, a realną władzę – tradycyjnie po 100-dniowym przyczajeniu się – ponownie przejmują dyrektorzy...70
 • HOSSA BESSA20 mar 2016, 20:00U kogo pracuje się najlepiej Holendrzy z Randstad, drugiej największej agencji zatrudnienia na świecie, po raz szósty wzięli pod lupę pracodawców działających u nas w kraju. Sprawdzili, która firma oferuje najkorzystniejsze warunki...71
 • Ład łączy Grupę Enea20 mar 2016, 20:00Nowoczesne przedsiębiorstwo potrzebuje nie tylko nowych technologii. Duże organizmy gospodarcze, tak samo jak innowacji, potrzebują skutecznych metod zarządzania. Przykładem takiego rozwiązania jest ład korporacyjny. Mechanizm ten z powodzeniem...72
 • E-commerce w Polsce: szanse i wyzwania w 2016 r.20 mar 2016, 20:00Podczas debaty eksperckiej czołowi gracze rynku e-commerce w Polsce dyskutowali na tematy, które w tym roku rozpalać będą branżę.74
 • Europa na łasce Erdogˇana20 mar 2016, 20:00Podzielona jak nigdy dotąd Unia Europejska uzależnia się od autorytarnej Turcji. Układ z Ankarą doprowadzi do powstania sieci finansowanych przez UE obozów dla imigrantów, których poza Angelą Merkel nikt w Europie nie chce.76
 • Odliczanie do Brexitu20 mar 2016, 20:00Perspektywa Brexitu stała się bardziej prawdopodobna po ujawnieniu głębokich podziałów w rządzącej Partii Konserwatywnej i bardziej propagandowym niż faktycznym sukcesie negocjacji premiera Davida Camerona z biurokracją UE. Choć...79
 • Imperium dopingu20 mar 2016, 20:00Sportowa potęga Rosji rozsypuje się niczym domek z kart. Kolejni mistrzowie przyłapani na dopingu psują resztki reputacji Kremla.80
 • Trendsetter Janusz20 mar 2016, 20:00Stało się: noszenie skarpetek do sandałów jest modne. Ba, wręcz obowiązkowe, jeśli ubierać się zgodnie z zaleceniami arbitrów stylu – polski Janusz, symboliczna figura odzieżowego obciachu, może dziś triumfować.82
 • Dlaczego jarmuż zrobił karierę?20 mar 2016, 20:00Z wyglądu mało atrakcyjny, jednak wnętrze ma bardzo bogate. Twardziel - aby zmiękł, trzeba nad nim popracować, jednak niezbyt długo. Już po kilku minutach odda wszystko, co ma w sobie.85
 • Polka w komiksowym Hollywood20 mar 2016, 20:00Dla Marvela, amerykańskiego potentata komiksu, pracują najlepsi. Pierwszy raz w historii jest wśród nich Polka. Kasia Niemczyk ma szansę osiągnąć sukces na miarę twórcy „Thorgala” Grzegorza Rosińskiego.86
 • Kamienie z lawiny20 mar 2016, 20:00Za kilka dni The Rolling Stones wystąpią w Hawanie. To historyczne wydarzenie, bo są pierwszą wielką gwiazdą rocka, która zagra na Kubie. Ale też polityczne, ponieważ trzy dni wcześniej wyspę odwiedzi prezydent Obama.88
 • Polski dług wdzięczności20 mar 2016, 20:00Udzielając schronienia polskim uciekinierom w czasie II wojny światowej, Węgrzy zademonstrowali, co w chwili historycznej próby znaczy dla nich hasło „Polak, Węgier – dwa bratanki”.90
 • Pogrzeb żuru i śledzia, czyli przygotowania do Wielkiejnocy20 mar 2016, 20:00Pieczone odyńce, udźce z szynką, całe jelenie. Wielkanoc na pańskich stołach była w dawnej Polsce naprawdę wystawna. Nie obżeramy się już tak jak nasi przodkowie, nadal jednak w święta zjadamy nawet dwa razy więcej kalorii, niż powinniśmy.93
 • Cud Wielkanocy20 mar 2016, 20:00To cudowne święto wiosny w sposób szczególnie lekki i pachnący kojarzy mi się z domem rodzinnym. W Niedzielę Wielkanocną moja mama otwierała okna, a ja słyszałam kościelne dzwony i czułam zapach zupełnie innego powietrza. Nie było już zimy w tym...98
 • Kalejdoskop kulturalny20 mar 2016, 20:00KSIĄŻKI Mariusz Cieślik Miłość i tajemnica Czy Barack Obama ma dobry gust literacki? Wychodzi na to, że tak. Jakiś czas temu zachwycał się „Wolnością” Jonathana Franzena, teraz wydawca chwali się na okładce, że prezydent...100
 • Komu wolno pytać20 mar 2016, 20:00W internecie pojawił się już zwiastun filmu „Smoleńsk” Antoniego Krauzego. Produkcja, która jeszcze nie jest gotowa, opowiada o dziennikarskim śledztwie prowadzonym po 10 kwietnia 2010 r. Możemy być pewni, że gdy tylko obraz...106
 • Inwestujmy w oczy20 mar 2016, 20:00Każda złotówka zainwestowana w opiekę nad wzrokiem zwraca się pięciokrotnie – mówi Juliusz Zielonka, członek zarządu Towarzystwa Ochrony Wzroku.111
 • Możesz widzieć lepiej20 mar 2016, 20:00O wzroku i nowej specjalistycznej placówce leczącej choroby oczu mówią Katarzyna Czaplińska, dyrektor medyczny Instytutu Jaskry Sp. z o.o. z ECZO, oraz Norbert Pyffel z Brain Medical Group, głównego inwestora ECZO.112
 • Wyostrzyć wzrok20 mar 2016, 20:00Nowoczesna okulistyka daje szansę na dobre widzenie i wyleczenie schorzeń czy wad wzroku. Zabiegi przeprowadzane są przy użyciu sprzętu mikrochirurgicznego. To oznacza bezpieczeństwo, krótki okres rekonwalescencji, a w połączeniu z doświadczeniem...114
 • Zakochałam się w laserach20 mar 2016, 20:00Każdy, kto ukończył 40. rok życia, powinien zgłosić się do okulisty. Badanie u lekarza umożliwi bowiem wczesne wykrycie i leczenie chorób powodujących utratę widzenia, takich jak jaskra czy AMD – mówi prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna...116
 • Nużeniec a zespół suchego oka20 mar 2016, 20:00Na zespół suchego oka cierpi nawet połowa ludzi, a jedną z jego najczęstszych przyczyn jest nużeniec – mówi dr Piotr Kleina-Schmidt.118
 • Odmłodzić wzrok20 mar 2016, 20:00Dzięki operacji nie tylko można usunąć zaćmę, ale też poprawić jakość i sposób widzenia, zredukować wady wzroku – mówi Marek Czubak, chirurg okulista operujący w Ośrodku Mikrochirurgii Oka MEGA-LENS.120
 • Dbamy o twoje oczy20 mar 2016, 20:00Pieczenie, swędzenie, uczucie piasku pod powiekami, pękające przekrwione naczynia to objawy, które drastycznie zmniejszają komfort naszego życia.121
 • Okiem chirurga20 mar 2016, 20:00Liczy się przede wszystkim efekt i zadowolony pacjent, który odzyskuje widzenie – mówi prof. Zbigniew Zagórski, założyciel Ośrodków Chirurgii Oka.122