Rewolucyjna destrukcja

Rewolucyjna destrukcja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Antyglobaliści przekonują świat, że jedyną drogą rozwoju jest globalizacja
Jak świat długi i szeroki działacze różnej maści domagają się pod hasłem antyglobalizmu ujednolicenia systemu ochrony pracy i prawa podatkowego. Przyświeca im głębokie przekonanie, że wszędzie powinno być sympatycznie i błogo. Ba, tylko pod tym warunkiem poszczególne grupy społeczne i połacie naszego ziemskiego globu nie będą przedmiotem wyzysku międzynarodowego kapitału. Brzmi to bardzo naiwnie, ale konsekwencje takiego myślenia są jak najbardziej realne. Może dlatego, że antyglobaliści manifestują rzeczywiste nastroje społeczne. Podobnie gdy w latach 1870-1914 zorganizowane ruchy robotnicze formułowały swoje postulaty, wydawały się one początkowo wręcz niedorzeczne z ekonomicznego punktu widzenia. Nieprzypadkowo postulaty te zostały zgłoszone w czasie tzw. pierwszej globalizacji, kiedy ludzie mogli się przemieszczać w zasadzie bez przeszkód, kapitał nie znał granic, a masowe media - wówczas popularna prasa - pozwalały adaptować zarówno wynalazki techniczne, jak i nowe trendy w modzie na całym świecie w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. Niektórzy radykałowie twierdzą nawet, że na skutek przegranej ówczesnych antyglobalistów wybuchła I wojna światowa. Zbyt szybko masy społeczne uzmysłowiły sobie prawo do wpływu na kształt państwa, zbyt wolno uruchamiano mechanizmy i budowano instytucje, które ów wpływ mogły uczynić czymś innym niż rewolucyjną destrukcją.

Skarbiec głupoty
Dzisiaj możliwości ingerowania rządów w przebieg procesów cywilizacyjnych są jeszcze bardziej ograniczone niż wówczas. Nowoczesne środki łączności i komunikacji, elektroniczne media, wzrost mobilności pracodawców i pracowników powodują, że główna zasługa rządzących będzie coraz częściej interpretowana w kategoriach: zdążyć zrozumieć na czas, antycypować i sensownie ukierunkować zmianę, a nie rozpaczliwie blokować ją za cenę degradacji własnego kraju.
Siłą rzeczy ta sytuacja w sposób zasadniczy ogranicza możliwości rządów i parlamentów narodowych. Uchwalić można wszystko, sęk w tym, że głupim prawem nie napełni się skarbca. Inwestycje nie są już ograniczone geograficznie, przemysł staje się globalny, informacje wraz z możliwością ich taniego pozyskiwania i dystrybucji stają się dobrem publicznym, ludzie nie tylko z konieczności, ale dla przyjemności zmieniają miejsca zamieszkania.
Polska będzie podlegała w najbliższym czasie procesowi przyspieszonej globalizacji w związku z wejściem do Unii Europejskiej. Najjaskrawiej konsekwencje tego procesu dadzą o sobie znać w gospodarce. Rząd, planując swoje dochody, stanie wobec następujących wyzwań:
1. Wzrost ruchliwości społecznej, spowodowanej również zniesieniem granic celnych, skłania miliony obywateli państw UE do dokonywania "hurtowych" zakupów w tych krajach, w których opodatkowanie jest niższe.
2. Zwiększenie znaczenia kapitału wiedzy i umiejętności powoduje, że coraz więcej osób pracuje i zarabia poza krajem zamieszkania, a służby skarbowe mają coraz mniejsze możliwości opodatkowania całości dochodów.
3. Podwyższenie obrotów handlu elektronicznego i liczby elektronicznych transakcji czyni pobór podatków coraz trudniejszym, a momentami wręcz niemożliwym.
4. Większa mobilność kapitału powoduje znaczne zwiększenie znaczenia rajów podatkowych, które wysysają oszczędności i zmniejszają możliwość opodatkowania kapitału. W 2000 r. szacowano kapitały skoncentrowane w rajach podatkowych na 5 bln USD. Dziś jest to z pewnością suma znacznie wyższa.
5. Wzrost handlu, zwłaszcza handlu półproduktami pomiędzy oddziałami korporacji międzynarodowych, powoduje znaczącą redukcję bazy podatku CIT. Korporacje skłonne są bowiem płacić podatki tam, gdzie mają ku temu najkorzystniejsze warunki. Zwiększa się więc znaczenie cen transferowych i konkurencji podatkowej między krajami.

Przyjdzie unia i wyrówna
W rezultacie tych globalistycznych procesów rządy wszystkich państw mają do czynienia z kurczeniem się wpływów do budżetu. Muszą w związku z tym wybrać którąś możliwość dramatycznej alternatywy: dążyć do utrzymania dochodów na względnie stabilnym poziomie kosztem dławienia własnych gospodarek albo obniżać obciążenia podatkowe i parapodatkowe, włączając się w międzynarodową rywalizację na tym polu. W wyniku presji antyglobalistów w krajach Unii Europejskiej obserwujemy tendencję do wyrównania obciążeń podatkowych w poszczególnych krajach, czego najbardziej spektakularnym przykładem były ostrzeżenia Komisji Europejskiej pod adresem Irlandii utrzymującej "zbyt niskie" podatki od osób prawnych. Efekty polityki ujednolicenia podatków w państwach unii są szokujące. Okazuje się bowiem, że efektywna stopa opodatkowania pracy wzrosła we wszystkich krajach UE, ale w największym stopniu w państwach przystępujących do unii w późniejszym okresie, na przykład w Hiszpanii zwiększyła się ponaddwukrotnie. W państwach europejskich, gdzie znaczny jest odsetek pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, wyższe koszty pracy przerzucane są w większej części na pracodawców. W rezultacie wzrasta nie tylko bezrobocie, ale przy rozbudowanej regulacji rynku pracy ograniczona jest również zdolność przyswajania nowoczesnych technologii. To, co antyglobaliści uważają za swój sukces - ustawowo określony poziom płacy minimalnej, mniejsze swobody w zakresie kształtowania relacji pracodawca - pracownik, sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych, wpływ i postawa związków zawodowych - odbija się negatywnie na możliwościach wzrostu gospodarczego wszystkich krajów unii, w tym nowo przyjętych, gdzie ochoczo rezygnuje się z jednego z nielicznych niekwestionowanych atutów - niskich kosztów pracy.

Dystrybucja bezrobocia
Poziom redystrybucji dochodu narodowego w państwach unii wynosi średnio 45 proc., podczas gdy w USA - zaledwie 32 proc. Kraje UE wydają na pomoc publiczną prawie 1,5 proc. PKB, a USA - tylko 0,25 proc. PKB. Ale to Unia Europejska nie może sobie poradzić z plagą bezrobocia, a nie dynamicznie rozwijająca się gospodarka amerykańska. Nieprzypadkowo to właśnie lokomotywy unii - Francja i Niemcy - zaryły w piach, ogłaszając odwrót od realizacji paktu stabilizacji i rozwoju z 1997 r. Szansy próbuje się szukać w tzw. czystej polityce, antyamerykanizmie, wizji federalnej Europy, nowym traktacie konstytucyjnym UE. Powiedzmy sobie szczerze, jest to raczej manifestacja bezradności niż pewności dokonania sensownego wyboru.
Ciekawym eksperymentem, którego rezultaty warto polecić do przemyślenia rodzinnym antyglobalistom, jest polityka wobec wschodnich Niemiec . W imię wyrównywania szans wpompowano we wschodnie landy 1,5 bln marek w pierwszych dziesięciu latach po upadku muru berlińskiego. Mimo to w latach 1997-2001 wzrost PKB Niemiec wschodnich wynosił zaledwie 1,1 proc., a bezrobocie przekraczało 20 proc. Pomimo olbrzymich transferów finansowych wyniki makroekonomiczne wschodnich landów RFN są gorsze od osiąganych przez Polskę, Czechy czy Węgry!
Brutalna prawda jest taka, że europejskie państwo opiekuńcze w obecnym kształcie skazane jest na zagładę. Im częściej rządy będą ulegały presji antyglobalistów, tym radykalniej w pewnym momencie trzeba będzie zaaplikować globalistyczne recepty! Bo im bardziej słuchamy antyglobalistów, im bardziej "wyrównujemy szanse", tym większe mamy kłopoty z zaspokojeniem głównej potrzeby wchodzącego w dorosłe życie pokolenia - pracy.
Odpowiedzią rządów na pierwszą globalizację z przełomu XIX i XX wieku był rozwój systemów demokratycznych przez odważne poszerzenie kręgu osób mających pełnię praw politycznych. Reakcja na wyzwania obecnej fali globalizacji musi być równie odważna, choć ufam, że dzięki roztropności rządzących odpowiedź ta nie będzie oznaczała rewolucyjnej destrukcji.

Wiesław Walendziak
Więcej możesz przeczytać w 1/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 1/2004 (1101)

 • Na stronie - Dwa i pół zaufania 4 sty 2004 Prawdziwą walutą współczesnego świata jest zaufanie. 3
 • Peryskop 4 sty 2004 Zagłada Bam Trzęsienie ziemi zniszczyło miasto Bam w Iranie. Dziesiątki tysięcy ludzi walczą o życie na gruzowisku - bez wody, żywności, bez elektryczności, w mrozie, pozbawieni namiotów i koców. wstrząsy o sile 6,7... 6
 • Dossier 4 sty 2004 Adam MICHNIK redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" "W skład grupy trzymającej władzę, która ma moc sprawczą, wchodzili Aleksandra Jakubowska, Robert Kwiatkowski i sekretarz KRRiTV Włodzimierz Czarzasty. Rywin... 7
 • Kadry 4 sty 2004 Torbacz 8
 • Jestem, więc piszę - Wiara bez nadziei 4 sty 2004 Antropologowie twierdzą, że w społeczeństwach prymitywnych, przedpiśmiennych przesądne wierzenia stanowią integralną czźść światopoglądu. Prawie każdy wierzy prawie we wszystko. Na pierwszy rzut oka wydaje siź, że nie jesteśmy już społeczeństwem prymitywnym, bo u nas prawie... 9
 • Polski sport 4 sty 2004 Marek majewski 10
 • Playback 4 sty 2004 Liderzy Platformy Obywatelskiej: Donald Tusk i Jan Maria Rokita. 10
 • Amerykańska wściekła krowa 4 sty 2004 Pierwsza wściekła krowa w USA została zabita 9 grudnia w zakładach mięsnych Vern's Moses Lake, ale wyniki testów na BSE były znane dopiero dwa tygodnie później. W tym czasie mięso zwierzęcia trafiło już na rynek,... 10
 • Poczta 4 sty 2004 List od czytelnika 11
 • Z życia koalicji 4 sty 2004  Nie dało się spędzić tych Świąt bez Jolanty Kwaśniewskiej. Pierwsza kandydatka do prezydentury sezon bożonarodzeniowych występów zainaugurowała szlochem w rękaw Piotra Zawsze-Do-Usług Najsztuba w "Przekroju", a... 12
 • Z życia opozycji 4 sty 2004 Karząca ręka sprawiedliwości dopadła osobników zamieszanych w tak zwaną aferę mostową. Sąd koleżeński Platformy Obywatelskiej wyrzucił z partii Małgorzatę Ławniczak-Hertel. Poza tym jedna osoba dostała naganę, jedna... 13
 • Fotoplastykon 4 sty 2004 14
 • Człowiek epoki terrorystycznej 4 sty 2004 Najbliższe 15 lat będzie epoką superterroryzmu" - napisali autorzy opracowania "Terror 2000", przygotowanego w 1995 r. dla Departamentu Obrony USA. Przewidzieli to nie tylko na podstawie raportów organizacji wywiadowczych, lecz przede wszystkim na podstawie psychologicznych... 16
 • Prasowanie Europy 4 sty 2004 Dawno w Europie nie było tak zmasowanej kampanii przeciw jednemu państwu, jak teraz przeciw Polsce. 22
 • Nasi oni 4 sty 2004 Najważniejszym konfliktem w Polsce - wbrew powszechnemu przeświadczeniu - nie jest konflikt ekonomiczny między biednymi a bogatymi (choć 60 proc. badanych uznaje go za istotny). Na pierwsze miejsce na polskiej mapie konfliktów wysuwa... 26
 • Teczki Leppera 4 sty 2004 Haki na polityków PO, PiS i PSL zbierają pracujący dla Samoobrony byli pracownicy służb specjalnych. 30
 • Brygady pracy duchowej 4 sty 2004 Polscy księża i misjonarze stali się jednym z naszych ważniejszych towarów eksportowych. 32
 • Mur z ognia 4 sty 2004 Cudzoziemiec odnoszący sukces na wsi wywołuje agresję, bo burzy rytuał nieróbstwa 36
 • Nałęcz - Popis janczarów 4 sty 2004 Wirusowi PRL ulegają ci, którzy zapowiadali jego zniszczenie 38
 • Poczta 4 sty 2004 List od czytelnika 38
 • Giełda i wektory 4 sty 2004 Hossa Świat Boeinga wniebowstąpienie Boeing znów wyprzedza Airbusa! 7E7 Dreamliner to pierwszy od trzynastu lat nowy model samolotu pasażerskiego Boeinga. Amerykański koncern chce dzięki niemu odzyskać pozycję lidera na rynku,... 42
 • Egzekucja podatników 4 sty 2004 Dusząc w zarodku klasę średnią, klasa polityczna popełnia samobójstwo 44
 • Nagroda Złamanego Grosza 4 sty 2004 Nominacje, regulamin 49
 • Rewolucyjna destrukcja 4 sty 2004 Antyglobaliści przekonują świat, że jedyną drogą rozwoju jest globalizacja 50
 • Cegła Einsteina 4 sty 2004 Sześć miliardów milionerów. Czy to możliwe? 54
 • Niebiańska reklama 4 sty 2004 Mimo deszczu tysiące gapiów przybyło 25 października 2003 r. na podlondyńskie lotnisko Heathrow, by ostatni raz zobaczyć podchodzący do lądowania odrzutowiec ponaddźwiękowy Concorde. Linie British Airways i Air France, jedyne eksploatujące te samoloty, postanowiły wycofać je... 56
 • Balcerowicz wprost 4 sty 2004 Bez konstytucyjno-liberalnych ograniczeń demokracji grozi degeneracja i zanik. The Future of Freedom" ("Przyszłość wolności"), praca Fareeda Zakarii, znanego amerykańskiego komentatora politycznego, to jedna z najciekawszych książek, jakie przeczytałem w mijającym roku. 58
 • Czego rok 2004 oczekuje od Polaków? 4 sty 2004 Zbliżają się lata wielkich szans i równie wielkiego wysiłku 59
 • Supersam 4 sty 2004 Podkład jak puder Na podkład Cashmere Perfect firmy L'Oréal nie trzeba nakładać pudru, a cera pozostaje matowa przez dwanaście godzin. Podkład zawiera składnik żelujący będący pochodną cukru. Jego cząsteczki tworzą... 60
 • Stosunek przerywany 4 sty 2004 Niemców najbardziej kochają Japończycy i Mongołowie, a najmniej Anglicy i Holendrzy 62
 • Król David I 4 sty 2004 David Beckham jest jednocześnie sportowcem, przywódcą religijnym, gwiazdą telewizji i chłopakiem z sąsiedztwa 66
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Smak portfela 4 sty 2004 Drogi Przyjacielu! Mój pobyt w Lublinie był bardzo krótki, ale wystarczyło czasu, by dać się oczarować bogactwem kultury kulinarnej tamtego regionu. 69
 • Diamentowy gułag 4 sty 2004 Namibijska pustynia wygląda jak wielki śmietnik: obok hałd odpadów uwagę zwracają wraki ciężarówek, wywrotek, spychaczy czy zużyte taśmociągi. Żadna z maszyn, która wjechała na ten teren, nie może go opuścić. To Consolidated Diamond Mines w Oranjemund w Namibii - największa... 70
 • Kto to jest Hitler? 4 sty 2004 Dopiero trzeciemu pokoleniu powojennych Niemców dane było się zbliżyć do prawdy o III Rzeszy 72
 • Know-how 4 sty 2004 Biała śmierć, Rachunek za Vivaldiego, Bezbolesne zastrzyki, Bliźniaki na marsie 76
 • Nowa genoracja 4 sty 2004 Nadchodzi epoka dzieworództwa. Sklonowany przez naukowców z firmy biotechnologicznej Advanced Cell Technology w Massachusetts ludzki zarodek po raz pierwszy osiągnął stadium szesnastokomórkowego embriona. Zespół uczonych z USA i Europy rozszyfrował 90 proc. genomu szympansa... 78
 • Gorączka czarownic 4 sty 2004 Grypa może przemienić człowieka w roślinę Grypa powoduje niekiedy przypominające chorobę Alzheimera otępienie! - alarmują brytyjscy wirusolodzy z National Institute for Medical Research (NIMR). Bezpośrednią przyczyną schorzenia jest śpiączkowe zapalenie mózgu (encephalitis... 82
 • Bez granic 4 sty 2004 Kupiecka uczciwość Nigeryjski szaman Ashi Terfa zginął podczas testowania amuletu, który sprzedawał. Czarownik padł ofiarą wiary we własne siły - reklamował talizman kuloodporny, a gdy zażądano, by go przetestował, założył... 84
 • Norymberga w Bagdadzie? 4 sty 2004 Wprost" przedstawia najbardziej prawdopodobne warianty przebiegu procesu dyktatora Iraku - jego tryb i możliwe miejsca osądu zbrodniarza, zawartość aktu oskarżenia, listę potencjalnych świadków oraz ich wypowiedzi 86
 • Klan satrapy 4 sty 2004 Dzięki rodzinie, którą zatrudnił na najwyższych stanowiskach w państwie, Saddam Husajn utrzymywał władzę przez trzy dekady. W tym samym czasie skazał na śmierć 46 krewnych, których podejrzewał o nielojalność. Poznajmy najbardziej prominentne postaci z klanu rządzącego do... 92
 • A mury runą 4 sty 2004 Nastąpi Bliski Wschód światowej demokracji 95
 • Jądra Europy 4 sty 2004 Spoiwem Franken-Reichu jest antyamerykanizm 96
 • Grobowiec Szewardnadzego 4 sty 2004 Gruzińska rewolucja róż obnażyła słabość eurazjatyckich autokratów 98
 • Menu 4 sty 2004 Kraj Nowy Władca na nowy rok Nowozelandzki reżyser Peter Jackson chyba po cichu wykradł hobbitowi Frodo pierścień władzy. Każda kolejna część "Władcy pierścieni" oczekiwana jest z coraz większym zainteresowaniem, a potem... 100
 • Zawał mięśnia 4 sty 2004 W dzisiejszym kinie herosa może zagrać tylko cherlak lub kobieta 102
 • Piekło Gibsona 4 sty 2004 Zawsze gdy sztuka wkracza na obszar religii i wiary, wkracza na pole minowe 106
 • Roman(s) z wampirami 4 sty 2004 Roman Polański przegrał na Broadwayu, ale triumfuje w Hamburgu 108
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 4 sty 2004 MICHAEL BUBLÉ BRITNEY SPEARS 109
 • Sława i chała 4 sty 2004 Dvd Miłość francuska Na początku była powieść. Zachęcony entuzjastycznym przyjęciem "Balzaka i małej krawcówny" Sijie Dai zasiadł na krześle reżysera. Miał do tego pełne prawo - książka jest przecież jego... 110
 • Perły do lamusa? 4 sty 2004 "Niewidoczni" Frearsa przekonują, że handel ludzkimi narządami przynosi większe zyski niż handel narkotykami 111
 • Nowowizja - Prognozy 4 sty 2004 Na przełomie roku wróżki mają potwornie dużo roboty. Szklane kule pękają z przepracowania, a pewien czarny kot z nadmiaru stresów rzucił się pod helikopter premiera. I zapeszył. Nic dziwnego, że w Europie zaraz zaczęto... 112
 • Z grzędy zrzędy - Niech żyje Stary Rok! 4 sty 2004 Trzeba mieć nieprawdopodobne szczęście, żeby spadając w sondażach, dodatkowo spaść jeszcze w helikopterze! Zachodzi więc podejrzenie, że sondaże tyle warte, co i helikopter. Od lat wiadomo, że na potłuczonych dziadków najlepiej działają 112
 • Organ Ludu 4 sty 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 1 (66) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 29 grudnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza 113
 • Skibą w mur - Pozwólcie utyć Małyszowi! 4 sty 2004 Czy objadając się makowcem w czasie świąt i popijając wódeczkę, pomyślałeś choć raz o tym, że Małysz też chętnie by się najadł? 114