Najdłuższa wojna nowoczesnego świata

Najdłuższa wojna nowoczesnego świata

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Jak zakończyć drugą wojnę światową? Druga wojna światowa wcale się nie skończyła - wbrew niedawnym entuzjastycznym deklaracjom kanclerza Schrödera o pełnym pojednaniu. Można się było o tym przekonać m.in. podczas ciekawego spotkania przed kamerami z dwoma dziennikarzami niemieckimi i szefem polskiego oddziału fundacji Adenauera. Druga wojna mogłaby się zakończyć definitywnie tylko wtedy, gdyby strony uznały i zrozumiały jej wyniki. Dopóki tych wyników nie zaakceptowano po którejkolwiek ze stron, dopóty wojna trwa - w umysłach, w formie wyciszonej, przetrwalnikowej, ale parując w pewnych momentach z nie domkniętych, nie dość szczelnych głów. Podczas spotkania usłyszeliśmy, że państwo niemieckie nie uznało i nie uznaje układu poczdamskiego, ponieważ zawarto go bez udziału Niemiec. Nie uznaje tym samym, co dopowiada prosta Arystotelesowa logika, konsekwencji tego układu. Czyli - nie uznaje wyników drugiej wojny światowej, co oznacza, że dla Niemiec ta wojna się nie skończyła. Chociaż marszałek Keitel podpisał bezwarunkową kapitulację. I ta bezwarunkowa kapitulacja umożliwiła aliantom decyzje o losie państwa-zbrodniarza.
W dotychczasowej historii nowożytnej, w historii jej wojen, były państwa pokonane - tym razem pokonanym było państwo-zbrodniarz. Układ poczdamski był wyrokiem. Można o nim dyskutować na różne sposoby, krytykować, zgłaszać do niego najróżniejsze pretensje - choćby Polacy, którzy walczyli po stronie aliantów czwartą co do liczebności armią, większą niż francuska, o swą nieobecność przy stole - ale był to wyrok, który zapadł, i który strona ukarana musiała uznać. Jeśli spadkobiercy tej strony, Bogu ducha winni, przyzwoici, dobrej woli, nie chcą go uznać, to znaczy, że wchodzą w role tamtej wojującej strony i podtrzymują stan wojny. Innej interpretacji poza Arystotelesową nie ma, przy najwymyślniejszych nawet wykrętach i najpiękniejszych deklaracjach. Arystotelesa poprawiać próbowano, ale jakoś się nie udało.

Czy zakończyła się pierwsza wojna światowa?
Usłyszeliśmy, że okolice nieopodal Gdyni, gdzie urodziła się podczas okupacji Eryka Steinbach, mogła ona traktować jako dawne ziemie niemieckie! Mogła, czyli że tak mogą myśleć normalni, współcześni Niemcy. Jak widać, w szkołach nie uczą ich, że Prusy zagarnęły wskutek rozbiorów Polski Pomorze i Wielkopolskę, że przez ponad wiek ucisku próbowały germanizować tamtejszą polską ludność. Czyli nie uznano wyników nawet pierwszej wojny światowej!
Z tej nader plastycznej geografii coraz jaśniej widać, że trzeba objąć dialogiem Prusy, Niemcy pruskie, które wywołały dwie wojny światowe, a przedtem jako Prusy uczestniczyły w łajdackich rozbiorach Polski i w roku 1866 podbiły Niemcy - Saksonię, Bawarię, Hanower, Wirtembergię, Badenię, Hesję oraz pomniejsze oporne państewka niemieckie. Jednoczyły Niemcy "krwią i żelazem", zgodnie z programem Bismarcka.
Dawni Niemcy byli przyjaciółmi Polaków, przez wieki polonizowali się w Królestwie Polskim, asymilowani polską otwartością i dobrobytem, który zresztą rozłożył polską demokrację szlachecką. Polscy Niemcy byli wręcz patriotami Rzeczypospolitej, walczyli o nią zbrojnie z Prusami, a w latach 1831-1832 Niemcy poza Prusami zamienili przejście wychodźców polskich po powstaniu listopadowym w istny marsz triumfalny, by potem oficerów, emigrantów z tego powstania, ściągać na dowódców do swoich powstań podczas Wiosny Ludów. Tę miłość wzajemną Prusy wymazały z historii i mapy Europy.

Przeszłość jako przedmiot gry
Uznaliśmy przeszłość za sprawę historyków. Nie my uczyniliśmy ją teraz liczmanem gry interesów politycznych. Nasze towarzystwa przyjaciół Lwowa czy Wilna łączą wzruszenia, a nie rewindykacyjne pretensje. Są one przyjaciółmi Ukraińców i Litwinów. Powtórzę: nie wypominaliśmy współczesnym Niemcom zbrodni poprzednich pokoleń Niemców. Sam na tych łamach podkreślałem, że ludzie pokolenia Eryki Steinbach nie brali udziału w zbrodniach. Tym bardziej - Niemcy młodsi od niej. Nie żądaliśmy, by bili się w piersi za pokolenie zbrodniarzy. Uwierzyliśmy w pojednanie. Nasz premier szczerze i pełen wzruszenia ściskał się z niemieckim kanclerzem. Uczyliśmy się zapominać. Stąd ci młodzi Polacy przyjaźniący się z młodymi Niemcami.
Przypominaliśmy niemiecki wkład w historię naszych ziem zachodnich. Pisaliśmy o niemieckich przesiedleńcach, a nie tylko o polskich, wypędzanych z Poznańskiego i Pomorza, czy o bezbronnych rozstrzeliwanych lub wieszanych zaraz po wejściu armii niemieckiej. Nie dopuszczaliśmy się paskudnych manipulacji, jak owo zdjęcie kobiety uciekającej przed bolszewikami, prezentowane jako zdjęcie wypędzonej przez Polaków. Dzisiejsze niepokoje są owocem nie naszej inicjatywy.
Odżywa, jak obserwujemy, ta sama ciągle niechęć do Polski. W Polsce żaden pajac telewizyjny nie ma programu z dowcipami na temat Ukraińców, Białorusinów, Rosjan czy Niemców, choć dowcip jest raczej polską specjalnością. W Niemczech dowcipy na temat Polski i Polaków bardzo się podobały. Moi koledzy, korespondenci polscy w Niemczech, słyszeli, jak pogardliwym tonem rozmawia się o Polsce i Polakach w komisjach Bundestagu. Tak rozmawia się o Polakach, którzy dziś cenią pracę wyżej niż Niemcy, o kraju z dwoma laureatami Nobla za poezję, z czterema największymi współczesnymi kompozytorami, kilkunastoma wielkimi pisarzami i kilkoma wielkimi poetami, których przyswoił kulturalnym Niemcom wielki Dedecius. To nie ci Niemcy odnoszą się do Polski z poczuciem wyższości i iście pruską pychą.
Obejrzałem (na telewizyjnym zapisie) ironiczne miny mojego niemieckiego przyjaciela, kiedy padło pytanie, dlaczego nie ma związku wypędzonych z Alzacji i Lotaryngii. Dodam - dlaczego żadne powiernictwo nie zabiega o zwrot tamtejszych majętności? Związek Wypędzonych dostaje rocznie od rządu RFN 18 mln euro, czyli jest częścią polityki rządu. Nie dostaje nic organizacja Polaków, wywiezionych przez III Rzeszę robotników przymusowych, żyjących dziś w Niemczech.
Dla jasności: alianci chcieli raz na zawsze unicestwić Prusy. Stąd jako rekompensatę za utracone kresy wschodnie otrzymali Polacy ziemie zachodnie, ze zniszczonym kompletnie Wrocławiem, spalonym Gdańskiem i zburzonym Szczecinem. Zgódźmy się, że to skromny ekwiwalent za ponad milion Polaków zamęczonych w kacetach, za dalsze setki tysięcy zamęczonych w katowniach gestapo, rozstrzelanych i powieszonych w egzekucjach ulicznych i innych masowych zbrodniach, za 440 wsi wymordowanych i spalonych jak Oradour. Za te 1100 dzieci z Zamojszczyzny wywiezionych do Flossenburga, z których przeżyło sto. Za zniszczoną kompletnie Warszawę i kolejne 180 tys. Polaków, których zabito podczas powstania warszawskiego. Za obrabowane muzea i biblioteki, zagarnięte lub zniszczone prywatne zbiory, za spalone mienie. Że zagazowano 3 mln polskich Żydów, że zniszczono ich mienie - to Niemcy przynajmniej wiedzą dzięki aktywności samych Żydów. Z około 100 tys. uratowanych przez Polaków większość stanęła do odbudowy kraju, w tym do zagospodarowania opustoszałych, martwych ziem zachodnich. Polakom nikt w tym nie pomagał. Sowieci nadal te ziemie rabowali, wywozili nawet szyny kolejowe. Jednak o tym wszystkim, przykro mi, nie mówi się w Niemczech. Nawet od święta.

Niemiecka wdzięczność
Wszystko staje się zrozumiałe, jeśli przyjąć, że dla sporej części Niemców druga wojna światowa nie zakończyła się i dążą oni do odwrócenia jej wyników pokojowymi sposobami. Wrogowi można okazywać niechęć. Można więc zapominać o prostym fakcie, że to polskie przemiany, a nie Gorbaczow, umożliwiły załamanie NRD i obalenie muru berlińskiego. Można przeoczyć, że - inaczej niż Amerykę - Niemców nic nie kosztowało obalenie systemu sowieckiego. Zachodnie Niemcy robiły z Sowietami interesy i denerwowały się, że niesforni Polacy swoimi buntami destabilizują porządek i spokój europejski. Cóż, gdyby ci niesforni Polacy poddali się porządkowi jałtańskiemu na zawsze, system sowiecki trwałby nadal - jak w Chinach czy Korei Północnej, wolno się rozkładając, nawet przegrawszy wyścig zbrojeń z Ameryką.
W modzie jest nie tylko niechęć do Polski, demonstrowana - między deklaracjami o pojednaniu - aroganckimi, chwilami wręcz bezczelnymi zachowaniami kanclerza Schrödera, polityka "parzystych" i "nieparzystych" wypowiedzi. Modą jest i niechęć do Ameryki. Rosnąca. Niemcy pruskie jakby wymazywały ze swej pamięci i amerykańską pomoc po drugiej wojnie światowej, i zastrzyki finansowe rzędu 11 mld dolarów (wartych wiele razy więcej niż dzisiejsze, bo wymienialnych na złoto), i amerykańską ochronę wojskową przez dalsze czterdzieści kilka lat. Beneficjanci planu Marshalla nigdy nie podjęli własnego planu Marshalla w imię moralnej spłaty.
Eksport niemiecki do Polski kilkakrotnie przewyższa import z Polski, obwarowany nawet dzisiaj, wewnątrz Unii Europejskiej, tyloma wymogami, że znakomicie zastępują one dawne bariery celne. Niemcy nie tylko zamknęły swój rynek przed polską pracą, ale starają się wyeliminować konkurencję, jeśli chodzi o inwestycje przemysłowe, żądając - prawem kaduka - wyższych podatków w Polsce. Same domagają się państwowej pomocy dla odrodzenia gospodarki na terenie byłej NRD, ale odmawiają takich praw dziesięciu krajom, które dopiero teraz mogły wejść do unii, krajom wyniszczonym i przez Niemcy hitlerowskie, i przez system sowiecki.

Czas na prawdziwe pojednanie
Pisałem wielokrotnie, że nie ma żadnej popularnej książki w obcych językach o tym, jak z moralnej katastrofy doszli Niemcy do dzisiejszej demokracji, która - przy typowej dla kontynentu skłonności do biurokracji i nadprodukcji przepisów - jest solidną demokracją. Przeszłość dawnych niemieckich demokracji też nie bardzo obchodzi Niemców. W Hamburgu, powtarzam do znudzenia, nie mogłem kupić historii wolnego miasta Hamburga, najdłużej działającej demokracji europejskiej. Przeszłość Niemiec zbacza niepostrzeżenie ku Prusom, nawet w publikacjach historyków klasy Thomasa Nipperdeya (spróbuję opisać, jak z dobrodusznych otwartogłowych Niemców spoza Prus zrobiono Prusaków po 1866 r.). Dziś - co wydaje się nie tylko mnie - Niemcy, nie te badeńskie, saskie, wirtemberskie, hanowerskie, hamburskie, bawarskie, lecz pruskie, chcą wespół z Francją zrobić ze zjednoczonej Europy supermocarstwo. Dlatego próbują rozsadzić NATO. Na własną rękę flirtują z Moskwą, grając na nosie Ameryce i jej sojusznikom, w tym i nam. Jakby znowu Prusy flirtowały z carem. I nikt nie tłumaczy, dlaczego właściwie i po co. Nieładnie to pachnie.
Wojna, jak widać, nie zakończyła się. Ciągnie się dalej, szyto kryto, innymi tylko środkami. To rodzi inny niepokój - o przyszłość Europy. Konieczne są więc, moim skromnym zdaniem, nie tyle optymistyczne fety z okazji rocznic, ile uczciwe rozmowy o Niemczech - z Niemcami. O ich poczuciu tożsamości. Żeby tych przemiłych ludzi, którzy milionami paczek pomagali nam w latach 1981-1989, nie przerobiono en passant znowu na Prusaków, jak tamtych po roku 1866. Żeby definitywnie zakończyć drugą wojnę światową. I dać szansę prawdziwemu pojednaniu - wolnemu od podejrzeń i powracających urazów.


Niemcy o Polsce
 • Kościół katolicki ma zbyt duże wpływy - 65%
 • Panuje korupcja - 51%
 • Nie funkcjonuje gospodarka rynkowa - 48%
 • Nie ma dobrej organizacji pracy - 46%
 • To kraj zacofany - 45%
 • Polacy są życzliwi - 39%
 • Polacy są nieuczciwi - 37%
Więcej możesz przeczytać w 26/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 26/2004 (1126)

 • 100 najbogatszych Polaków 27 cze 2004 Im więcej w kraju kapitalistów i tych, którzy chcą zostać kapitalistami, tym lepsza jakość kapitalizmu. A Polska od lat jest fabryką przedsiębiorców, czyli kapitalistów. Wilczków Wilczka - młodych wilków przedsiębiorczości, uwolnionych z PRL-owskiego gorsetu dzięki ustawie o... 1
 • Biznespospolita 27 cze 2004 Najbogatsi Polacy mnożyli swe majątki w 2003 r. cztery razy szybciej niż w 2002 r. Im więcej w kraju kapitalistów i tych, którzy chcą zostać kapitalistami, tym lepsza jakość kapitalizmu. A Polska od lat jest fabryką przedsiębiorców, czyli kapitalistów. Wilczków Wilczka -... 1
 • Jak wycenialiśmy 27 cze 2004 Steve Forbes, redaktor naczelny i wydawca "Forbesa", amerykańskiego magazynu specjalizującego się w rankingach najzamożniejszych mieszkańców globu, przyznaje, że nie zawsze jest pewny, kto ile na świecie jest wart. Gdy ma "zbyt poważne" wątpliwości, po prostu rezygnuje z... 1
 • Królowie biznesu 27 cze 2004 PRZEMYSŁ Stanisław Ciupiński, Grzegorz Grzelak, Andrzej Walczak - założyciele, właściciele i prezesi grupy Atlas, największego producenta chemii budowlanej w Polsce. Bogusław Cupiał - właściciel grupy firm skupionych pod logo... 1
 • Na stronie - Mleko - tak, krowy - nie 27 cze 2004 Chroń nas, Panie Boże, przed rządami równości, bo to czysty zamordyzm Wolność, równość, braterstwo - to hasło rewolucji francuskiej przyjmujemy jak dogmat demokracji. Jak każdy dogmat wydaje się ono na tyle podejrzane, że warto się zastanowić, czy w ogóle ma sens. Nie ma, bo... 3
 • Wprost od czytelników 27 cze 2004 Niepełnosprawni w wyborach Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była w Polsce żenująco niska. Dziwi mnie, że Polacy nie chcą decydować o swoich przedstawicielach w unii. Jest pewien rzadko wspominany aspekt tej sprawy. Od kilku... 3
 • Skaner 27 cze 2004 Premier na platformie Jan Krzysztof Bielecki wraca do polityki. Choć formalnie nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej, ma w niej coraz więcej do powiedzenia. Były premier zajął miejsce zarezerwowane dotychczas dla Andrzeja Olechowskiego... 8
 • Dossier 27 cze 2004 MAREK BELKA premier RP Jeśli mój rząd uzyska wotum zaufania, to fakt, czy wynegocjujemy kompromis w sprawie konstytucji europejskiej, nie będzie miał znaczenia. Jeśli nie uzyska, to także nie będzie miał znaczenia na szczycie UE w... 9
 • Sawka 27 cze 2004 10
 • Licznik 27 cze 2004 0 plakatów wydrukował Jerzy Buzek podczas kampanii 3 minuty ma zwykle w debacie poseł PE na przedstawienie swoich racji 5 języków obcych zna Filip Adwent, reprezentant LPR 25 głosów najmniej w Polsce, otrzymali w wyborach... 10
 • Kadry 27 cze 2004 Beckham polityki 11
 • Playback 27 cze 2004 13
 • M&M 27 cze 2004  DO CZEGO SŁUŻY EUROKONSTYTUCJA Wpierw wyrwało się serce: - Ona jest jak płeć. Można jej nie używać, ale trzeba mieć. Potem rozum się włączył: - Owszem. Trafiasz blisko. Jest potrzebna, by służyć jak płeć... Feministkom. 13
 • Poczta 27 cze 2004 Wykrywacz raka Przepraszamy rodzinę pana Edwarda Dziewońskiego, którego zdjęcie umieściliśmy na okładce tygodnika "Wprost" (nr 25), sugerując, że zmarł na raka. Śmierć Edwarda Dziewońskiego spowodowała inna choroba. Z... 13
 • Nałęcz - Pistolet przy skroni 27 cze 2004 Jeśli politycy zapragną porachować sobie kości w środku wakacji, zrobią to przy niewielkim udziale wyborców Większość komentatorów zgadza się, że wybory 8 sierpnia zaciążyłyby fatalnie na kilku ważnych sprawach; w pierwszej kolejności na losach ustawy zdrowotnej. Musi być ona... 14
 • Z życia koalicji 27 cze 2004 Nerwówa potworna: przejdzie - nie przejdzie (rząd Belki), wyjdzie - nie wyjdzie (opozycja podczas głosowania), sierpień, jesień czy wiosna (wybory). Nie chciało nam się dedukować, więc spytaliśmy marszałka Sejmu, czy SLD ma... 16
 • Z życia opozycji 27 cze 2004 W wyborach uczestniczyliśmy razem z grupą babć, które przyszły zagłosować zaraz po porannej mszy. Naradzały się donośnym szeptem kogo poprzeć, aż w końcu ustaliły, że liczy się tylko jeden kandydat - profesor Geremek! Widać... 17
 • Fotoplastykon 27 cze 2004 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 18
 • Torys z Kórnika 27 cze 2004 Sprawa przywództwa w ruchu narodowym za 30 lat nadal jest otwarta. Nie wiadomo, czy liderem endeków będzie Maria Faustyna czy Karolina Maria. Pierwsza ma dziś cztery lata, druga - cztery miesiące, ale kiedy nosi się nazwisko Giertych, to przewodzenie skrajnej prawicy ma się w... 20
 • Rzeczpospolita skopana 27 cze 2004 Wybory do europarlamentu są dramatyczną oznaką niewiary w system demokratyczny Wszystko w wyborach do europarlamentu było zaskoczeniem. Najpierw wysokie notowania Ligi Polskich Rodzin, a niskie - Samoobrony. Potem sukces Unii Wolności i umiarkowane zwycięstwo Platformy... 26
 • Zemsta kanclerza 27 cze 2004 Leszek Miller chce znowu być liderem SLD CO łączy Leszka Millera z Ferdynandem Habsburgiem? Poprzednik Franciszka Józefa na tronie w Wiedniu został zmuszony do abdykacji, gdy wybuchła Wiosna Ludów. Potem żył sobie spokojnie na prowincji i dopiero pod koniec życia miał okazję... 28
 • Najdłuższa wojna nowoczesnego świata 27 cze 2004 Jak zakończyć drugą wojnę światową? Druga wojna światowa wcale się nie skończyła - wbrew niedawnym entuzjastycznym deklaracjom kanclerza Schrödera o pełnym pojednaniu. Można się było o tym przekonać m.in. podczas ciekawego spotkania przed kamerami z dwoma dziennikarzami... 30
 • Śmierć idealisty 27 cze 2004 Jacek Kuroń stworzył fundamenty "Solidarności" Kiedy poznałem Jacka Kuronia w latach 70., on miał inne koncepcje niż ja. Był krytyczny wobec idei tworzenia związków zawodowych. Uważał, że zwycięstwo przyniosą inne działania prowadzone przez jego środowisko. Ja byłem... 34
 • Giełda 27 cze 2004 Hossa Świat Deprywatyzacja mafii Przez lata najżyźniejsze ziemie Sycylii należały do mafii. Nawet gdy właściciele nieruchomości siedzieli w więzieniu, mogli czerpać z nich zyski. Dziś włoskie władze rozpoczęły akcję konfiskaty... 36
 • Telefon zadufania 27 cze 2004 Jak łatwiej i taniej łączyć się ze światem Spróbujmy szybko uruchomić szare komórki. Polska ma niemal dwukrotnie niższą liczbę telefonów stacjonarnych na mieszkańca niż średnia unijna. Dwukrotnie mniejszą niż Hiszpania i trzykrotnie mniejszą niż Niemcy liczbę telefonów... 38
 • Koza nostra 27 cze 2004 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej gwarantuje swobodę urzędnikom Mosze, bohater starego dowcipu o Żydzie, rabinie i kozie, miał pewnie taki sam powód do radości jak nasi przedsiębiorcy, gdy Sejm uchwalił ostatnio ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Mosze... 42
 • Kształt sukcesu 27 cze 2004 Design rynkowym hitom nadają dziś projektanci amerykańscy i brytyjscy Precz z szarlatanem!", "Wynocha z Monachium!" - tak w lutym 2004 r. na internetowych forach wielu miłośników samochodów BMW zareagowało na wiadomość o awansowaniu Chrisa Bangle'a na dyrektora zespołu... 46
 • Papierowy komputer 27 cze 2004 Za pięć lat części do komputera będzie można drukować tak jak gazety! Nowy komputer osobisty za 100 USD? Już niedługo będzie to możliwe! Największe światowe firmy elektroniczne (m.in. Kodak, Motorola, Sony i Philips) pracują nad technologią produkcji układów scalonych z... 52
 • Załatwione odmownie - Symbole nowej socjaldemokracji 27 cze 2004 "Postępowcy" są skłonni wypisać na sztandarach każdy nonsens Nie ma żadnych wątpliwości. Nareszcie mamy nową, prawdziwie politycznie poprawną socjaldemokrację. To znaczy SDPL. Po czym możemy to poznać? Pismo Święte twierdzi wprawdzie, że "po owocach ich poznacie", ale jeśli... 54
 • Supersam 27 cze 2004 Antykac po polsku Grupa polskich technologów, pracująca od 2002 r. nad rodzimym produktem, który umożliwi złagodzenie skutków picia alkoholu, wzorowała się na podobnych lekach z rynku amerykańskiego. Opracowując KC-24... 56
 • Być jak Jennifer Lopez 27 cze 2004 Bardziej opłaca się być kopią idola niż oryginałem samego siebie Charlie Chaplin wziął kiedyś udział w konkursie na włas-nego sobowtóra. I zajął dopiero trzecie miejsce. "Nie warto być sobą!" - skomentował decyzję jury. Słowa Chaplina można odwrócić: warto być kimś innym,... 60
 • Religia futbolu 27 cze 2004 Dlaczego Zidane i Beckham są popularniejsi od Jezusa? Harry Potter ma w Holandii konkurenta. Za większego magika i prestidigi-tatora uchodzi tam Ruud van Nistelrooy. Mało tego, piłkarz Manchesteru United jest w Holandii obiektem niemal religijnej czci. Uwielbienie dla Ruuda... 64
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Chochlą nakładane 27 cze 2004 Drogi Przyjacielu! Ty sobie jeździsz po świecie, a my tu w Krakowie na Kazimierzu zupę zajadamy, bo to już trzeci Festiwal Zupy! Tłumy ludzi, koncerty, teatralne happeningi, tasiemcowe kolejki do większych i mniejszych garów z rozmaitymi zupami, które brały udział w dorocznym... 67
 • Księżna z awansu 27 cze 2004 Rozwódki poślubiane przez książąt ożywiają europejskie monarchie Oglądałem wieczorne wiadomości, gdy nagle poczułem, jakby ktoś uderzył mnie obuchem. To była ta kobieta: delikatna i zniewalająca, a jednocześnie silna i zdecydowana" - tak książę Filip Burboński opowiadał o... 68
 • Ukryte noże władzy 27 cze 2004 Hitler, eliminując 70 lat temu SA Röhma, skorzystał z doświadczeń Stalina Tylko celujcie dobrze, kamraci - rzucił z uśmiechem szef berlińskiej SA Karl Ernst w stronę plutonu egzekucyjnego esesmanów w koszarach Lichterfelde w Berlinie. Chwilę potem upadł z przestrzeloną głową.... 70
 • Know-how 27 cze 2004 Muzyka leczy szumy Szumy uszne, jakie doskwierają kilku milionom dorosłych Polaków, można skutecznie wyleczyć muzyką - twierdzi prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Piski,... 73
 • Stek lęków 27 cze 2004 Tajemnicza epidemia dziesiątkuje bydło w Wielkiej Brytanii Jałówka w jednym z gospodarstw w hrabstwie Cumbria na północy Anglii nagle zaczęła tracić siły z powodu, jak się okazało, postępującego paraliżu. Po sześciu dniach zwierzę już nie żyło. Brytyjscy weterynarze pierwsze... 74
 • Titanic bogów 27 cze 2004 Atlantyda odnaleziona u wybrzeży Hiszpanii? Rainer Kühne z uniwersytetu w Wuppertalu przeanalizował zdjęcia satelitarne rejonu słonych bagien Marisma de Hinojos u południowych wybrzeży Hiszpanii, niedaleko Kadyksu. Jego zdaniem, widoczne są na nich struktury odpowiadające... 78
 • Bez granic 27 cze 2004 Terroryzm do muzeum "Ta urocza pani jest bardzo niebezpieczna" - ostrzega Reuven Erlich, dyrektor właśnie otwartego Muzeum Terroryzmu, wskazując na manekin ubrany w damską marynarkę. Spod bluzki wystaje gruby pas materiałów... 80
 • Bomba światowego rażenia 27 cze 2004 Codziennie imperia zła dokonują kradzieży materiałów radioaktywnych Dziwię się, że jeszcze nie doszło do ataku z użyciem brudnej bomby - uważa dr Frank Barnaby z Oxford Research Group. Eliza Manningham-Buller, dyrektor generalna MI5, oświadczyła, że zamach z użyciem takiej... 82
 • Gorący pokój 27 cze 2004 Dlaczego NATO jest militarnym karłem? Żadnych działań, tylko gadanie" - czy to złośliwe rozwinięcie skrótu NATO (No action, talks only) stanie się samospełniającą się przepowiednią? Zdaniem Tomasa Valaska, dyrektora brukselskiego Center for Defense Information, "kampania... 88
 • Allah żywiciel 27 cze 2004 W bałkańskim kotle trwa wojna o rząd dusz między światem Zachodu i islamem W Mostarze podzielonym na zachodnią część chorwacką i wschodnią - boszniacką (Boszniakami nazywają samych siebie bośniaccy Muzułmanie) rozgorzał religijny bój. Mimo że Chorwaci stanowią najwyżej 25... 90
 • Traktat kapitulacyjny 27 cze 2004 Pod fundament europejskiego domu założono właśnie ładunki wybuchowe Kompromis wymęczony podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli został okrzyknięty sukcesem. "Rozszerzona Europa uzyskała solidniejszą podstawę" - ucieszył się prezydent Aleksander Kwaśniewski. A premier... 92
 • Kompromisowa kompromitacja 27 cze 2004 Markowi Belce nie udało się zagrać va banque Toasty szampanem przypieczętowały zgodę przywódców 25 państw Unii Europejskiej na przyjęcie wspólnej konstytucji po dwudniowym maratonie sporów i przetargów. Nic co prawda nie podpisano, bo nie można było zrobić takiego psikusa... 94
 • Kreml w Wilnie 27 cze 2004 Litwą chce rządzić Putin Głosowałam na Kazimierę Prunskiene. To jedyny normalny kandydat - mówi Maria Zaswakaite, czterdziestoletnia mieszkanka Wilna. - Nie przeszkadza pani, że ona była w KGB? - pytam. - A czy to ma znaczenie? - macha ręką Zaswakaite. Litwa odzyskała... 96
 • Klucz francuski - Pełnia pustki 27 cze 2004 Nie chodzi o to, czy wolno udzielać ślubów homoseksualistom, lecz o to, po co to robić Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego upłynęła we Francji na szczęście pod znakiem postępu społecznego. Nikt się nie bawił w reakcyjne debaty o gospodarce lub finansach, w... 97
 • Menu 27 cze 2004 Muzyka Bardzo głęboka purpura Ze stuprocentową pewnością można przewidzieć przynajmniej dwa utwory, które będzie można usłyszeć 29 czerwca na stadionie Legii w Warszawie. Na scenie Deep Purple zagra jak zawsze "Smoke on The... 98
 • Trendy na topie 27 cze 2004 Sopockie Top Trendy to pierwszy nie ustawiany festiwal muzyczny w Polsce Żaden polski ranking muzyczny nie ma choćby cienia rangi ani prestiżu amerykańskich Grammy Awards. Dzieje się tak, mimo że co roku dziesiątki polskich pism oraz stacji radiowych i telewizyjnych ogłaszają... 100
 • Galicjada 27 cze 2004 W kulturze żydowskiej przechowała się pamięć o kulturze i języku polskim Polskość jest największym atutem tego festiwalu. To paradoks, bo chodzi o Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie. W istocie to impreza poświęcona przyjaźni żydowsko-polskiej. W Polsce, w jej dawnych... 104
 • Polski desant na Brukselę 27 cze 2004 W wielką estradę dla polskiej muzyki pop i nie tylko przemienił się w sobotę jeden z najpiękniejszych placów świata - Grand Place w Brukseli (po flaman-dzku: Groote Markt). 106
 • Igrzyska banału 27 cze 2004 Forum Barcelona 2004 to najdroższa i największa impreza kulturalna na świecie, ale też najbardziej banalna i pusta Budżet w wysokości 3 mld euro. Wielkie firmy, m.in. IBM, Telefonica i Henkel - jako strategiczni sponsorzy. Aż 7 mln uczestników, dodatkowo ponad pół miliarda za... 108
 • Pięć nie przespanych nocy 27 cze 2004 Krall powykreślała wszystko, co niekonieczne, wszystkie ozdobniki tekstu - jest oszczędna jak skąpiec Moliera Pierwsza noc mija na czytaniu. Na czytaniu "Wyjątkowo długiej linii" - nowo wydanej książki Hanny Krall. "Kamienica jest trzypiętrowa, otynkowana, z dachem... 110
 • Sława i chała 27 cze 2004 Kino Detektyw, który śpiewa Robert Downey Jr. to zły chłopiec Hollywood. Po świetnych początkach (nominacja do Oscara '93 za "Chaplina"), co rusz trafiał za kratki za posiadanie i używanie narkotyków. Mało kto... 112
 • Ueorgan Ludu 27 cze 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 26 (91) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 21 czerwca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Szampan nie musiał zbyt długo czekać Premier Belka uratował nasz honor Gdy kończyły się brukselskie... 113
 • Skibą w mur - Samo się rób! 27 cze 2004 Z rzeczy, które same się robią, Polakom najlepiej wychodzą samobóje i samozadowolenie Ludzkość od stuleci marzy, by pewne rzeczy robiły się same. Niestety, podły ten świat jest tak urządzony, że samo nic nie chce się zrobić i zwykle trzeba trochę pomóc szczęściu. Rolnikom nie... 114