Przyszłość w cieniu przeszłości

Przyszłość w cieniu przeszłości

Dodano:   /  Zmieniono: 
W historii Polski na zawsze pozostanie ślad tysiącletniej obecności Żydów O Żydach Polski przyjęło się mówić, pisać i śpiewać w języku przeszłości. Historia życia i śmierci narodu żydowskiego podczas Zagłady rzuciła czarny cień na żydostwo całej Europy i nieustannie, bez przerwy, niczym czarna chmura, towarzyszy współczesności narodu żydowskiego. W myśleniu o przeszłości i teraźniejszości Polska dominuje, zajmując miejsce wyjątkowe. Żydzi przybyli do Polski już w wieku XI. Migracja Żydów do Polski trwała do połowy XVII stulecia, kiedy to na ziemiach polskich mieszkała największa społeczność żydowska. Początki obecności Żydów w Polsce sięgają wieku XI; Żydzi byli w Gnieźnie, wówczas stolicy księstwa Polskiego. O obecności tej generalnie nie można już mówić po 1968 r., kiedy I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka zmusił Żydów do wyjazdu z kraju.
Żydzi w polskiej ojczyźnie
Żydzi mieszkali w Polsce po podpisaniu unii polsko-litewskiej, kiedy Polską i Litwą rządził jeden władca, i później, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami - austriackim, niemieckim, rosyjskim. Co pewien czas rozlewała się w Polsce fala antysemityzmu (do pierwszego pogromu doszło w 1367 r. w Poznaniu, w 1407 r. był kolejny w Krakowie; w 1493 r. wysiedlono Żydów z Krakowa do przyległego Kazimierza). Na ogół jednak Żydzi w Polsce czuli się lepiej niż w innych krajach Europy, o czym świadczy emigracja Żydów do Polski. "Złoty wiek" Żydów przypada na panowanie Kazimierza Wielkiego. Potężne ciosy spadły na Żydów pod rządami rosyjsko-ukraińskimi w 1648 r. (pogromy i mordy band i wojsk Bohdana Chmielnickiego). Żydzi uczestniczyli w walce o niepodległość Polski, na przykład w 1794 r. podczas powstania kościuszkowskiego, kiedy to Żyd Berek Joselewicz zorganizował konny oddział żydowski.

Centralne miejsce
W przededniu wybuchu II wojny światowej w Polsce żyło prawie 3,5 mln Żydów, a 1,5 mln Żydów, którzy mieli swoje korzenie w Polsce, po kolejnych falach emigracji mieszkało na całym świecie. W roku 1939 ogólną liczbę Żydów na świecie szacowano na 18 mln, co pokazuje, że Żydzi polscy zajmowali na mapie światowego żydostwa centralne miejsce, biorąc pod uwagę historię, demografię, socjologię, religię i kulturę. Największe prądy religii żydowskiej - chasydyzm i misnagdim - powstały na ziemiach Polski, tam też rozwijał się jidysz i rozkwitała literatura żydowska - w językach hebrajskim, polskim i jidysz.
Na ziemiach polskich na dużą skalę prowadzono działalność syjonistyczną, przywódcy ruchu syjonistycznego wywodzili się właśnie z Polski (na przykład David Ben Gurion - z Płońska). Tu rozwijały się dziennikarstwo, językoznawstwo, sztuka i demokracja. Działający w latach 1580-1764 Komitet Czterech Krajów, coś w rodzaju parlamentu żydowskiego, zajmował się tworzeniem autonomii gmin żydowskich.

Zagłada
Te wszystkie struktury pękły pod młotem II wojny światowej. Na ziemiach polskich w jej granicach historycznych Niemcy pomordowali ponad 4 mln Żydów, 3 mln z nich to byli Żydzi polscy. Pewna liczba Żydów powróciła do Polski po wojnie ze Związku Radzieckiego, a o wiele mniejsza liczba wróciła do domów po wyzwoleniu z obozów koncentracyjnych. W 1968 r. ci Żydzi, którzy pozostali jeszcze w Polsce, zostali wysiedleni. Kraj opuściło wówczas 30-40 tys. osób, pozostało kilka tysięcy Żydów. Wielu z nich zmarło w sposób naturalny, wielu również wyjechało. Według różnych ocen, w Polsce nadal mieszka od 5 tys. do 10 tys. Żydów, około 4 tys. z nich jest skupionych w gminach wyznaniowych.
Przed II wojną światową na ziemiach Polski działało prawie tysiąc zorganizowanych gmin żydowskich; obecnie jest ich trzynaście. Żydzi zrzeszają się w towarzystwach kultury, stowarzyszeniach dzieci Holocaustu, byłych żołnierzy i ofiar nazistów. Gminy żydowskie wspierane są przez Joint, Fundację Laudera, Europejski Kongres Żydowski itd.

Cmentarzysko
W Polsce zostały ślady tysiąca cmentarzy żydowskich. Tylko część z nich jest strzeżona i uporządkowana. Zagładę przetrwało 800 synagog, większość zrujnowana, a jedynie niektóre zostały odrestaurowane i służą do modlitwy społeczności żydowskiej. By uświadomić różnicę między tym, co było, a tym, co jest, wystarczy się posłużyć danymi statystycznymi. W latach 1989-1993 do Izraela przyjechało 700 tys. Żydów z byłego ZSRR, z Polski - jedynie dwustu. Również te dane pozwalają określić liczbę Żydów w Polsce na początku trzeciego tysiąclecia.
Syjoniści, zarówno przed wojną, jak i po II wojnie światowej, propagowali emigrację do Izraela. Trzynaście lat przed I Kongresem Syjonistycznym w Bazylei, na konferencji katowickiej w 1884 r., dr Leon Pinskier sformułował tezę, że lekarstwem na antysemityzm jest emigracja Żydów do ich historycznej ojczyzny. Potem, podczas II wojny światowej, nazistowskie Niemcy i kolaboranci zamienili Europę w jezioro zakrzepłej krwi żydowskiej.

Ziemia Izraela
Ruch syjonistyczny ewoluował i zmiękczył swoje stanowisko w sprawie wymogu emigracji do Izraela, ojczyzny historycznej Żydów, wobec tych członków narodu, którzy nie spełniali "obowiązku wyjazdu". Taka zmiana nastawienia jest ważna dla Żydów polskich. Dziś nikt nie wywiera nacisku na Żydów, żeby emigrowali, przeciwnie - zwolennicy syjonizmu ze zrozumieniem odnoszą się do odrodzenia życia żydowskiego w diasporze w Polsce. Dziś wśród Żydów w Polsce nadal jest prowadzona działalność syjonistyczna.
Społeczność żydowska w Polsce nigdy nie przestanie być bardzo ważna dla całej społeczności żydowskiej. Choć w Polsce została niemalże całkowicie zniszczona, przez wiele pokoleń będzie ogniskować zainteresowanie przyszłych generacji - z uwagi na życiorysy ojców założycieli, ze względu na wybitnych uczonych w Izraelu i na całym świecie, laureatów Nagrody Nobla polskiego pochodzenia, wreszcie - kulturę Polski i imiona naszych ojców, wyryte na pomniku na Umschlagplatzu. Pamiętać trzeba też, że wśród elity nowo powstałego Państwa Izrael znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli polskiego żydostwa.

Na zawsze z Polską
Zagłada dokonywała się w całej Europie, jednak to w Polsce przybrała ona rozmiary największej katastrofy. To powoduje, że świadomość Zagłady tak bardzo jest związana z Polską. Pamięć o obozach śmierci będzie towarzyszyć nowej polskiej świadomości. Chociaż w Polsce mieszka niewielu Żydów, wielu Żydów będzie zawsze odwiedzać ten kraj "szlakiem korzeni", pamięci żydowskiej oraz wspólnej pamięci żydowsko-polskiej.
W historii Polski na zawsze pozostanie ślad obecności narodu żydowskiego w Polsce. Ta wspólna historia to historia nie tylko antysemityzmu, ale też wspaniała historia, której bohaterami są Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Żydzi ginęli w Oświęcimiu i Brzezince, Treblince, na Majdanku, w Sobiborze, Bełżcu, Chełmnie. Narodu żydowskiego w Polsce już nie ma, jednak jego duch będzie w niej zawsze obecny.
Przez dwa pokolenia nie było dialogu żydowsko-polskiego i polsko-żydowskiego, co dziś utrudnia przyjęcie prawdy historycznej i wyrzeczenie się stereotypów. Z tego i tylko z tego punktu widzenia istnienie małej gminy żydowskiej w Polsce jest pewną szansą na zgodę i współpracę między dwoma narodami, między wnukami ofiar i wnukami polskich sąsiadów. Zmiany, które w tym obszarze zachodzą, zawdzięczamy nie tylko poglądom elity polskiej, takich osobistości jak prof. Władysław Bartoszewski, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, honorowy obywatel Izraela, były minister spraw zagranicznych Polski, ale również polityce Aleksandra Kwaśniewskiego i części polskiej elit. Stosunki międzypaństwowe zostały podniesione na wysoki szczebel, zaczęło się zbliżenie, widać większe zrozumienie skomplikowanych problemów bezpieczeństwa Izraela. Rozwija się współpraca między Wojskiem Polskim a armią Izraela. Rząd polski potępia wszelkie przejawy antysemityzmu.
W demokratycznej Polsce już nie umniejsza się Szoah, eksponując martyrologię Polaków, a młode pokolenie historyków, socjologów, pisarzy i artystów bada patologie antysemityzmu przed Zagładą i podczas niej. Z taką Polską będziemy mogli w przyszłości utrzymywać przyjazne stosunki. Ich centrum będzie i wspólna, i osobna pamięć narodów.
Więcej możesz przeczytać w 13/2005 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2005 (1165)

 • Na stronie 3 kwi 2005 Od monomafii, przez oligopol polimafijny i polimafię, do postmafii? Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że kluczowa różnica między PRL a III Rzecząpospolitą polega na zastąpieniu monomafii polimafią. A to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko to, że o ile w PRL... 3
 • Skaner 3 kwi 2005 Syn Leszka Millera pogrąża Belkę Pan premier Belka w niewybrednych słowach określił to, że (...) zostanę zniszczony" - zeznał 17 marca przed sejmową komisją śledczą ds. PZU były prezes PZU Życie Grzegorz Wieczerzak.... 6
 • Dossier 3 kwi 2005 Zadaję sobie pytanie: czy jestem niezastąpiony, i przypuszczam, że nie "Rzeczpospolita" WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ marszałek Sejmu RP Do klubu Krakowskiego Przedmieścia należy cała elita. Ja nie należę. Jestem członkiem ludowego... 7
 • Sawka 3 kwi 2005 8
 • Kadry 3 kwi 2005 9
 • Playback 3 kwi 2005 10
 • M&M 3 kwi 2005 Po czym poznać prawdziwego mężczyznę 10
 • Poczta 3 kwi 2005 Wielki desant architektów W artykule "Wielki desant architektów" (nr 10) pojawiła się nieścisła informacja o tym, iż "w Krakowie powstanie budynek Sądu Apelacyjnego autorstwa architektów z polskiej filii... 10
 • Nałęcz 3 kwi 2005 Zwycięskich radykałów często zalewa fala oskarżeń formułowanych przez jeszcze skrajniejszych radykałów Stało się to, co nietrudno było przewidzieć. Kampania pomówień podjęta przez polityków prawicy przeciwko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu wymknęła się spod kontroli i przygniotła... 12
 • Ryba po polsku 3 kwi 2005 Ksiądz Kordecki nie bronił tak Częstochowy, jak lewica broniła BIG Banku Gdańskiego Dwie są obecnie najgroźniejsze epidemie, które szerzą się wśród naszych polityków jak pożar buszu - epidemia niewiedzy i epidemia niepamięci. Jak ktoś coś wie, to nie pamięta, a jak pamięta,... 13
 • Z życia koalicji 3 kwi 2005 Dobra wiadomość. Marek Belka nie obrazi się i nie poleci na Marsa. A mógłby, skoro autograf Adama Michnika wylądował na Tytanie. Co to, premier gorszy od redaktora naczelnego? Tak w ogóle premier Belka to ostatnio często się... 14
 • Z życia opozycji 3 kwi 2005 Na całego ruszyła kampania PiS. Kaczyńscy mają rozjechać się po Polsce i prowadzić jednocześnie kampanię parlamentarną i prezydencką - ludzie i tak się nie zorientują, który z bliźniaków do nich przyjechał. Gdyby do... 15
 • Fotoplastykon 3 kwi 2005 16
 • Mafia! 3 kwi 2005 Wyjaśnienie tajemnicy zabójstwa gen. Marka Papały zmiecie ze sceny dużą część polskich elit Najpierw były dziwne powiązania znanych osobistości z półświatkiem i tajnymi służbami. Potem zdarzały się przerzuty broni do krajów objętych embargiem oraz wielkie transporty (po kilka... 18
 • Złomowisko 3 kwi 2005 Postkomunistyczna lewica straciła twarz na dobre Widząc drzewa, nie dostrzegamy lasu. Patrząc, jak postkomunistyczne partie spadają w sondażach, jak na każdym kroku się kompromitują, przekraczając granice absurdu i groteski, nie widzimy,... 28
 • Józef ofiarny 3 kwi 2005 Największą zbrodnią Józefa Oleksego jest to, że pokrzyżował plany Kwaśniewskiego na nową lewicę Józef Oleksy, przewodniczący SLD, musi być chory na jakąś zaraźliwą i grzeszną chorobę. Trzymają się od niego z dala nawet najbliżsi towarzysze. Szczególnie boi się o swoje zdrowie... 30
 • Rak prawa 3 kwi 2005 Prawo nie jest w Polsce drogowskazem, lecz groźnym labiryntem prowadzącym do bezprawia Polska cierpi na legislacyjną biegunkę. W 1993 r. parlament uchwalił tylko 21 ustaw, a w 2003 r. było ich już 235! Jeszcze bardziej przerażająca jest liczba wszystkich aktów prawnych - w... 32
 • Edi 2 3 kwi 2005 Krótki film o zabijaniu skoków narciarskich To mógłby być scenariusz do filmu "Edi 2". Nie byłaby to jednak łzawa opowieść o życiu zbieraczy złomu, lecz film sensacyjny. Tytułowy bohater naprawdę ma na imię Edi. Nazywa się Federer i jest menedżerem Adama Małysza. Poznajemy go... 34
 • Giełda 3 kwi 2005 Hossa Świat Swisshansa Niemiecka Lufthansa kupi za prawie 0,5 mld franków szwajcarskich linie lotnicze Swiss. Lufthansa za 66 mln franków przejmie 14 proc. akcji Swissa od drobnych inwestorów oraz utworzy holding z dużymi... 36
 • RUMowisko Balickiego 3 kwi 2005 Rząd i lekarze skazują nas na najgorszą w Europie służbę zdrowia Rejestr usług medycznych [RUM] nie jest priorytetem rządu" - opowiadał swoim kolegom z klubu SDPL Marek Balicki, minister zdrowia w rządzie Marka Belki, podczas partyjnego spotkania w ośrodku Smolarnia koło... 38
 • Terminator kontra bezterminator 3 kwi 2005 Schwarzenegger w ciągu pół roku zreformuje to, czego polscy politycy nie potrafią zrobić od piętnastu lat W pewnym szczęśliwym kraju dzięki omamieniu wyborców nierealistycznymi obietnicami władzę przejęli lewicowcy. Partia obsadziła wszystkie stanowiska swoimi ludźmi i... 44
 • Odlot cenowy 3 kwi 2005 Linie lotnicze dzielą się teraz na tradycyjne i drogie Wyobraźmy sobie, że do miast na całym świecie latamy za grosze, nawet za darmo, linie lotnicze zarabiają natomiast tylko na dodatkowych usługach: serwowaniu posiłków, restauracjach lotniskowych, parkingach, transporcie... 46
 • 2 x 2 = 4 3 kwi 2005 Na naszej scenie politycznej pełno jest manipulatorów pozbawionych elementarnej wiedzy ekonomicznej Wybory to czas, kiedy budzą się upiory. Zarówno rodzime, jak i importowane, sterowane z zewnątrz. Już się obudziły i sieją zamęt w głowach maluczkich bzdurnymi frazesami,... 48
 • Supersam 3 kwi 2005 50
 • Wiosna lubi brąz 3 kwi 2005 Chociaż Joanna Brodzik intensywnie namawia do zmiany koloru włosów na blond, nadchodząca wiosna będzie należeć do brązów. Garnier proponuje brąz o złotym odcieniu i mahoń opalizujący. Majirel lansuje głębokie odcienie czekolady i... 50
 • Zafira x 49 3 kwi 2005 Siedzenia samochodowe można schować w podłogę, można z nich zrobić stoliki, można też przystosować wnętrze auta dla 7, 6, 5, 4, 3 lub tylko dwóch osób. Taka operacja zajmuje kilkanaście sekund. W sumie można się pobawić w ramach 49... 50
 • Morela z mlekiem 3 kwi 2005 Od 2000 r. statystyczny Polak wypija co rok o litr soku więcej. Staje się jednak coraz bardziej wymagający. W ankietach przeprowadzanych na zlecenie producentów napojów konsumenci skarżyli się na zbytnią kwaskowość soków i nieprzyjemne... 50
 • Chłód elektroniki 3 kwi 2005 Oszczędna forma i chłodny, nowoczesny wygląd najnowszych sprzętów hi-fi to efekt zmęczenia modną od kilku lat w świecie elektroniki estetyką lat 60. Tak jest w wypadku nowości firmy TEAC - modelu MC-DV250. Zestaw zawiera odtwarzacz DVD z... 50
 • Twarz bez maski 3 kwi 2005 Nawet słynące z idealnej cery Milla Jovovich czy Kate Moss nie pokazują się publicznie bez podkładu na twarzy. Tym bardziej jeśli - tak jak True Match L'Oreal - jest to podkład inteligentny. True Match zawiera trzy lekkie olejki o... 50
 • Cierpliwa kochanka 3 kwi 2005 Camilla była przygotowywana do roli królowej przez całe życie Camillashire - nieformalne hrabstwo Camilli Parker-Bowles - to współczesny Camelot (miasto legendarnego króla Artura). Przyszła żona przyszłego brytyjskiego króla Karola rządzi tu niepodzielnie. Na północy... 54
 • Pogrzeb na weselu 3 kwi 2005 Niemożliwe jest już kontynuowanie stylu panowania Elżbiety II  Mamy ważniejsze rzeczy do omawiania - tak Margaret Thatcher skomentowała debatę wokół ślubu brytyjskiego następcy tronu. Wbrew temu, co mówi "żelazna dama", Brytyjczycy mają problem ze ślubem księcia Karola z... 56
 • Kolumb z Pekinu 3 kwi 2005 Cook, Magellan i Vasco da Gama ukradli mapy chińskiego admirała, który dotarł do Australii, Indii i opłynął Afrykę! Chiński żaglowiec z XV wieku mógł zabrać na pokład około tysiąca osób załogi, miał ponad 120 m... 58
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza 3 kwi 2005 Piotrusiu! Od dwóch tygodni jestem w Australii i powiem Ci, że już dawno nic mnie tak nie zachwyciło. I nie chodzi mi wcale o słońce, morze czy inne równie przyjemne rzeczy, których spodziewałem się, jadąc tutaj. Chodzi mi o kuchnię. Jak się okazało, wyobrażenie o... 62
 • Druga płeć 3 kwi 2005 Aseksualność jest dziś zjawiskiem tak powszechnym jak homoseksualizm Jest taka anegdota, która w wyjątkowo obrazowy sposób ilustruje, jak łatwo klasyfikujemy seksualność innych ludzi. Zapominając przy tym, że i nas w ten sam sposób mogą oceniać inni. Oto idzie Kowalski w... 64
 • Przyszłość w cieniu przeszłości 3 kwi 2005 W historii Polski na zawsze pozostanie ślad tysiącletniej obecności Żydów O Żydach Polski przyjęło się mówić, pisać i śpiewać w języku przeszłości. Historia życia i śmierci narodu żydowskiego podczas Zagłady rzuciła czarny cień na żydostwo całej Europy i nieustannie, bez... 66
 • Know-how 3 kwi 2005 Komórki jurajskie Być może już niedługo uda się zrealizować wizję z książki i filmu "Park Jurajski". Wewnątrz odnalezionej niedawno kości udowej tyranozaura żyjącego przed 70 mln lat naukowcy odkryli dobrze zachowane... 69
 • Eutanacja 3 kwi 2005 W Polsce udaje się pomagać pacjentom w stanie o wiele cięższym niż Terri Schiavo Gdyby to Michael Schiavo decydował o tym, czy Janowi Pawłowi II robić tracheotomię, z pewnością powiedziałby, że nie warto. Bo po co męczyć człowieka ciężko schorowanego, w dodatku pozbawionego... 70
 • Bagietka na raka 3 kwi 2005 Kwas foliowy to witamina życia Doktor Lucy Wills z Anglii w 1931 r. wyleczyła małpy z niedokrwistości, podając im drożdże, a trzy lata później w ten sam sposób uratowała niedożywionych mieszkańców Bombaju. Na początku XXI stulecia lekarze podobnie chcą zmniejszyć liczbę wad... 76
 • Bez granic 3 kwi 2005 Plac Rzezi Pragi (d. Czerwony) Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Michaiła Murawjowa Wieszatiela 3. Tak wkrótce ma brzmieć adres polskiej ambasady w Moskwie. Radni rosyjskiej stolicy wpadli na pomysł, by w ten sposób... 78
 • Groch z kapustą po brukselsku 3 kwi 2005 Drżyjcie, Europejczycy! Polski sąd może skazać Holendra zażywającego w Holandii legalne narkotyki Sytuacja wcale nie abstrakcyjna. Gdybyśmy znali nazwisko i adres holenderskiego ginekologa przeprowadzającego zgodnie z holenderskim prawem zabiegi aborcji, moglibyśmy złożyć na... 80
 • Miny Juszczenki 3 kwi 2005 Stara elita władzy na Ukrainie nie zniknęła, lecz przegrupowała się w nowym przebraniu Ukraina - dotychczas jedno z najgorzej rządzonych i najmocniej rozbitych wewnętrznie państw w Europie - zaczyna odgrywać modelową rolę w przemianach regionu. Pokojowa "pomarańczowa... 84
 • Tulipany od Putina 3 kwi 2005 W Kirgistanie doszło do pierwszej rewolucji klanowej Jeszcze przed południem po placu Niepodległości w centrum Biszkeku przechadzali się spacerowicze, a od rana w kierunku stolicy jechały z południa autobusy pełne zwolenników... 88
 • Tysiące kamiennych kobiet 3 kwi 2005 Trudno wśród Czeczenek znaleźć matkę, która nie pochowałaby któregoś ze swych dzieci Człowiek kamienowany cierpieniem sam kamienieje. Kobiety czeczeńskiej wojny to kamienie w człowieczej powłoce. Swych pierwszych zabitych i rannych wyciągały spod zbombardowanych domów ponad... 90
 • Menu 3 kwi 2005 WYDARZENIA Krótko po Wolsku Wszystko w rodzinie Czytając tu i ówdzie wypowiedzi ludzi poważnych, rozsądnych i zatroskanych, można dojść do wniosku, że grozi nam co najmniej wojna domowa. Wiadome radio judzi, prasa knuje,... 92
 • Urodzony z Szekspirem 3 kwi 2005 Teatr Warlikowskiego nie przymila się publice, nie popada w kabotyńską megalomanię a la Hanuszkiewicz To nie Andrzej Wajda jest najbardziej znanym i cenionym na świecie polskim reżyserem teatralnym. Nie jest to też Jerzy Jarocki, Krystian Lupa czy uznany mistrz Erwin Axer.... 96
 • Związek Awanturników Scen Polskich 3 kwi 2005 Albercik z "Seksmisji" kontra Janek Serce Jedni mówią, że to wojna Alojza z "Soli ziemi czarnej" z Kurasiem z "Polskich dróg". Rację mają chyba jednak ci, którzy twierdzą, że to potyczka... 100
 • Miles wszechmogący 3 kwi 2005 Davis był dla jazzu tym, kim przewodnik w dżungli - szedł przodem i przecierał szlaki Choć muzyka jazzowa ma kilku równorzędnych bogów - Louisa Armstronga, Duke'a Ellingtona, Charlie Parkera czy Johna Coltrane'a - to Miles Davis jest w tym panteonie Zeusem. Bo tylko on miał... 102
 • Ueorgan Ludu 3 kwi 2005 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 13 (130) Rok wyd. 4 WARSZAWA, poniedziałek 28 marca 2005 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza W celu ochrony największego dobra narodowego Komisja śledcza ds. A. Małysza W związku z aferami związanymi... 105
 • Skibą w mur 3 kwi 2005 W PRL fartuch był strojem narodowym Nieuważnemu obserwatorowi życia osobników człekokształtnych, które mimo wiosennych roztopów uparcie zamieszkują bogate w głębokie kałuże i płytkie myśli tereny w dorzeczu Wisły, wydawać by się mogło, że czasy, w których ważnym tematem... 106