Medycyna szantażu

Medycyna szantażu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Lekarze rodzinni dostają coraz więcej pieniędzy za coraz mniej pracy
Co roku dokłada się nam obowiązków, a ujmuje pieniędzy - skarży się Robert Sapa, jeden z liderów Porozumienia Zielonogórskiego (związku zawodowego zrzeszającego 14 tys. lekarzy, głównie rodzinnych). Jest jednak odwrotnie: lekarze rodzinni mają coraz mniej obciążeń, nieustannie żądają zwiększenia stawek, a przy tym ich wydatki ani efektywność pracy nie podlegają praktycznie żadnej kontroli. Przyparty do muru minister Religa, ulegając Porozumieniu Zielonogórskiemu, oferuje więcej pieniędzy nie tym, którzy najlepiej leczyli, ale tym, którzy najgłośniej krzyczeli. Na podstawową opiekę zdrowotną NFZ przeznacza 10 proc. swego budżetu - to podobny odsetek jak w Wielkiej Brytanii, tyle że tam lekarze rodzinni obsługują 75 proc. wszystkich wizyt pacjentów, a u nas ten wskaźnik wynosi najwyżej 50 proc. I choć część lekarzy rodzinnych pracuje wzorowo i naprawdę dba o pacjenta, wielu dopuszcza się nadużyć, których skali nie sposób oszacować.

Bramkarze w ataku
Lekarz rodzinny w krajach skandynawskich pełni nie tylko funkcję internisty i pediatry, ale też ginekologa, laryngologa, geriatry, psychiatry czy chirurga (w dobrze wyposażonym gabinecie może wykonywać drobne zabiegi, takie jak nacięcie ropnia, zaszycie rany). Lekarze rodzinni pracują także w szkołach i domach opieki (wizyty domowe i nocne oraz świąteczne dyżury pod telefonem są rzeczą oczywistą). - Używając terminologii futbolowej, odgrywają rolę bramkarzy, którzy ograniczają napływ pacjentów do specjalistów i szpitali. Tymczasem w Polsce lekarze rodzinni stali się napastnikami, bo najbardziej opłaca się im przerzucanie opieki nad chorymi na inne placówki. To strzelanie do własnej bramki, gdyż nadmierne obciążenie specjalistów i szpitali sprawia, że pieniędzy w systemie brakuje na wszystko, w tym na medycynę rodzinną - mówi dr Wojciech Misiński, ekspert Centrum im. Adama Smitha.
Główne źródło patologii to brak tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, który od siedmiu lat jest nieustająco w planach kolejnych ministrów zdrowia. Taki koszyk ma określać nie tylko to, jakimi chorobami powinien się zajmować lekarz rodzinny, ale też jakie terapie wolno mu zaordynować za publiczne pieniądze. Dziś lekarze teoretycznie mogą leczyć wszystko i w dowolny sposób, ale równie dobrze mogą nie leczyć nic i nie ponoszą za to konsekwencji. Do niedawna musieli przeznaczać 15 proc. pieniędzy z kontraktów na badania diagnostyczne pacjentów, co stanowiło słabą, ale realną motywację do wczesnego i rzetelnego wykrywania chorób. W 2004 r. Porozumienie Zielonogórskie wymusiło na NFZ usunięcie tego zapisu z kontraktów. Dziś lekarze rodzinni nie muszą nawet zwracać nie wykorzystanych pieniędzy na badania. Skutki ujawniają wyrywkowe analizy przeprowadzone na Śląsku: w I półroczu 2005 r. lekarze zlecali tam przeciętnemu pacjentowi 0,18 badania miesięcznie (z katalogu 62 podlegających refundacji), 20 przychodni nie wydało żadnego skierowania na EKG, a cztery nie mają na koncie ani jednego badania moczu, poziomu cholesterolu czy cukru (są wśród nich ośrodki leczące kilkanaście tysięcy pacjentów!). Na Podkarpaciu na diagnostykę lekarz rodzinny przeznacza 1 proc. otrzymywanych pieniędzy. W Białymstoku, gdy badania nie dało się już uniknąć, lekarze wymagali, by pacjent przyszedł z własną igłą do pobrania krwi.
Porozumienie Zielonogórskie straszyło pacjentów, że jeśli NFZ nie da więcej pieniędzy, zamiast do przychodni będą musieli udać się do szpitali. Tymczasem tak się dzieje już od dawna wskutek nadużyć związanych z wywalczonymi przez tę organizację ustępstwami. W Górnośląskim Centrum Medycznym liczba pacjentów zgłaszających się do izby przyjęć wzrosła w zeszłym roku o połowę, czyli o 30 tys. W większości są to osoby odesłane przez lekarzy rodzinnych, często zaopatrzone przez nich w listę potrzebnych badań. - To obciąża nasz budżet, a lekarze dyżurni, zamiast ratować życie, zajmują się błahostkami - skarżą się dyrektorzy szpitali powiatowych. Sprawdzoną metodą jest przerzucanie kosztów na pacjenta. Maria Orłowska z poznańskiego ośrodka diagnostyki laboratoryjnej ocenia, że za 70 proc. badań podstawowych pacjenci płacą z własnej kieszeni - ci, których na to stać, bo większość w takiej sytuacji rezygnuje.

Lekarze "martwych dusz"
W styczniu 2004 r. po jednodniowym strajku członków Porozumienia Zielonogórskiego minister Leszek Sikorski zgodził się, by usługi w nocy i w święta były kontraktowane oddzielnie, a ci, którzy zechcą zamknąć gabinety o godz. 18., nie musieli stawać do konkursu na dodatkowe świadczenia. W ten sposób lekarze rodzinni pozbyli się niewygodnych obowiązków, nie tracąc pieniędzy. Ich pacjenci często wieczorami muszą wzywać pogotowie lub zgłaszać się do szpitala albo korzystać z usług prywatnych gabinetów i sieci medycznych. Także wizyty domowe nierzadko traktowane są jak zło konieczne. Lekarze potrafią odmówić przyjazdu do dziecka z wysoką gorączką, nawet jeśli jego rodzice mieszkają na wsi i nie mają samochodu. W Podkarpackiem na lekarza przypada zaledwie 16,5 wizyty domowej miesięcznie, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wizyty domowe pochłaniają tyle samo czasu co praca w przychodni!
W latach 1999-2002 przychodnie medycyny rodzinnej ochoczo korzystały z "martwych dusz", czyli zapisywania jednego pacjenta do wielu placówek jednocześnie lub pobierania pieniędzy za osoby nie zarejestrowane i zmarłe. Do lekarzy było wówczas zapisanych nawet 60 mln Polaków. Na szczęście dzięki uszczelnieniu systemu ewidencji ubezpieczonych dziś problem jest marginalny. Nie zmieniła się za to zasada tzw. stawki kapitacyjnej, wedle której lekarz otrzymuje stałą kwotę za opiekę nad pacjentem niezależnie od tego, czy i jak go leczy (jedyne różnice są związane z wiekiem - NFZ płaci więcej w wypadku dzieci i emerytów). Daje to pole do sporych oszczędności choćby dlatego, że 60 proc. wizyt to wypisanie nowej recepty lub skierowania do specjalisty.
W rezultacie lekarz rodzinny obraca sporymi pieniędzmi, którymi może niemal dowolnie dysponować. Na Podkarpaciu NFZ wyliczył, że miesięcznie jest to 13 tys. zł. W Warszawie, gdzie przeciętny lekarz rodzinny ma pod opieką 3 tys. osób, kwota ta wynosi 25 tys. zł. W takiej sytuacji szczytem obłudy jest pytanie z ankiety rozsyłanej przez Porozumienie Zielonogórskie do pacjentów: "Średnie zarobki prezesa NFZ to kilkanaście tysięcy złotych. Czy podzielasz pogląd, że jest to kwota zbyt wysoka?". Dr Maciej Kocój, wiceszef Porozumienia Podkarpackiego, w Internecie zachęca kolegów do unikania podatków przez zwiększenie kosztów działalności. Proponuje im korzystny zakup najnowszego samochodu Suzuki za 113 tys. zł (jeśli zgłosi się więcej lekarzy, będzie można wynegocjować zniżkę).

Papierowa kuracja
W Polsce nie ma możliwości porównania budżetu lekarza z wydatkami na przepisane przez niego leki. W Holandii wzrost konsumpcji farmaceutyków oznacza automatyczne obniżenie stawki za pacjenta. Co więcej, lekarze dostają imienne listy najbardziej rozrzutnych kolegów, by we własnym gronie mogli się z nimi rozliczyć. U nas od lat torpedowane jest wprowadzenie Rejestru Usług Medycznych, który pozwalałby sprawnie wykrywać takie nadużycia. Lekarze rodzinni bronią się ze wszystkich sił przed innymi rozwiązaniami, takimi jak recepty z kodem kreskowym (pozwalają na szybkie ewidencjonowanie leków wypisywanych przez konkretnego lekarza) czy receptariusze (wykazy tańszych odpowiedników leków innowacyjnych). To oni wypisują 80 proc. recept na leki refundowane, co przyczynia się do lawinowego wzrostu kosztów refundacji. Na Podkarpaciu w 2004 r. 6 proc. lekarzy wypisało w sumie recepty na 76 mln zł - to równowartość rocznego budżetu dwóch szpitali. Badania wykonane w Klinice Geriatrii AM w Poznaniu wykazały, że pacjent po 65. roku życia zażywa średnio siedem różnych leków, często wchodzących z sobą w niebezpieczne interakcje.
W anonimowym badaniu przeprowadzonym przez miesięcznik "Medycyna Praktyczna" do fałszowania dokumentacji lekarskiej w celu wyłudzania pieniędzy z NFZ przyznało się 90 proc. lekarzy. Może to zmienić jedynie gruntowna reforma medycyny rodzinnej. Stawka kapitacyjna powinna być weryfikowana - tak jak w Niemczech - za pomocą wskaźników określających faktyczne obciążenie lekarza pracą: liczby wizyt, zleconych i wykonanych badań oraz odpowiednio skalkulowanej liczby leczonych jednostek chorobowych. Takie wskaźniki można uzyskać, uruchamiając elektroniczny system rejestrowania usług medycznych i wprowadzając obowiązkowe współpłacenie ze strony pacjentów. - Ludzi straszy się dopłatami, które jakoby mają ograniczać dostęp do służby zdrowia. Tymczasem mają one działanie odwrotne, bo eliminują "papierowe" leczenie nie istniejących chorób i pacjentów, a przy tym ograniczają liczbę świadczeń niepotrzebnych z medycznego punktu widzenia - przekonuje dr Misiński. Wprowadzenie choćby symbolicznej opłaty 1 zł za zarejestrowanie się na wizytę sprawiłoby, że lekarzom znacznie trudniej byłoby naciągać NFZ, a wtedy więcej pieniędzy można by przeznaczyć na faktycznie potrzebne badania czy leki.
Brytyjski system medycyny rodzinnej od 1998 r. jest reformowany, bo okazało się, że rozproszone, niewielkie praktyki lekarzy pierwszego kontaktu są niewydolne, a ich obsługa - zbyt kosztowna dla NHS (odpowiednik NFZ). W rezultacie zaczęły powstawać duże spółki lekarzy rodzinnych zwane primary care trusts, mające pod opieką 50-250 tys. pacjentów i zarządzane przez profesjonalnych menedżerów. - Taka formuła prawdopodobnie sprawdziłaby się i u nas, ale lekarze wolą się trzymać starego systemu, który może prowadzić do nadużyć - wyjaśnia Marcin Kautsch z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sterowanie Religą
W polskiej medycynie rodzinnej nadal nie działają mechanizmy wolnorynkowe, choć w dużym stopniu została ona sprywatyzowana. Na większe pieniądze mogą liczyć nie te przychodnie, które skutecznie leczą pacjentów, ale te, które mają kłopoty finansowe. Ministerstwo Zdrowia wciąż próbuje ułatwić dotowanie niewydolnych placówek publicznych. Wkrótce może być jeszcze gorzej, bo w resorcie zdrowia tak naprawdę rządzi wiceminister Bolesław Piecha z PiS. Razem z Porozumieniem Zielonogórskim dąży on do usunięcia Jerzego Millera ze stanowiska prezesa NFZ, by powierzyć je osobie mniej rygorystycznie pilnującej wydatków. Wówczas będzie można bez przeszkód pompować pieniądze w chory system, za co z własnej kieszeni i własnym zdrowiem zapłacą oczywiście pacjenci.

Dola medyka
Z dokumentu podpisanego przez Marka Twardowskiego, przewodniczącego Porozumienia Zielonogórskiego, wynika, że lekarze nie mają zamiaru oszczędzać na prowadzeniu praktyk. Oto niektóre miesięczne koszty, które uważają za przeciętne:
amortyzacja samochodu - 1200 zł,
koszt zatrudnienia sekretarki medycznej - 2 tys. zł,
umowa-zlecenie - 600 zł,
księgowa - 500 zł,
czynsz - 1 tys. zł,
sprzątaczka - 600 zł,
ochrona obiektu - 300 zł,
prowadzenie rachunku bankowego - 250 zł,
pensja lekarza - 6 tys. brutto.
Więcej możesz przeczytać w 2/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2006 (1205)

 • Na stronie-Współczynnik wazeliniarstwa 15 sty 2006 Polska polityka to przypadki, zbiegi okoliczności, błędy innych i nadinterpretacje po fakcie 3
 • Rok Jarosława - Człowiek Roku 2005 15 sty 2006 Człowiek Roku 2005 Jarosław Kaczyński: "Wprost" wziął pod uwagę fakty 6
 • Skaner 15 sty 2006 PLAN KACZYŃSKIEGO Premier Gilowska czy premier Marcinkiewicz? Zyta Gilowska, była liderka PO, na stanowisku wicepremiera i ministra finansów to posunięcie znakomicie wpisujące się w krótko- i długookresowy plan Jarosława... 10
 • Dossier 15 sty 2006 DONALD TUSK przewodniczący Platformy Obywatelskiej "Różne rzeczy mi się śnią, ale wstydzę się mówić o tym publicznie" TVN 24 PIOTR WOŹNIAK minister gospodarki "Wbrew pozorom świat jest pełen gazu" Radio... 11
 • Sawka czatuje 15 sty 2006 12
 • Playback 15 sty 2006 16
 • Poczta 15 sty 2006 PALIWOWY SYNDYKAT W artykule Ewy Ornackiej "Paliwowy syndykat" (nr 50) sformułowano tezę, iż "działania Jacka Piechoty doprowadziły do bankructwa Stoczni Szczecińskiej i sięgnięcia po jej majątek przez nomenklaturę".... 16
 • Ryba po polsku - Trędowata Stefcia i Waldi Obywatelski 15 sty 2006 Bieg naszej polityki najnowszej aż się prosi o jakiś artystyczny wyraz. A nawet o wiele wyrazów 17
 • Z życia koalicji 15 sty 2006 MINUS JEDEN. Andrzej Mikosz nie jest już ministrem skarbu, bo jego żona pożyczała kasę człowiekowi o nazwisku W. (resztę nazwiska amputowała mu prokuratura). Mikosz zupełnie niczym nie zaskarbił sobie naszej sympatii, antypatii zresztą... 18
 • Z życia opozycji 15 sty 2006 JAN MARIA WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK ROKITA Premier z Krakowa uznał, że rząd jest w głębokim kryzysie. Ogólnie jest kiepsko, ale najgorsze jest to, że decyzje podejmują politycy PiS. A co, panie Janie, popodejmowałoby się? Z... 19
 • Nałęcz - Moherowy flirt 15 sty 2006 Idąc ramię w ramię z Giertychem i Lepperem, PO może zdobyć większość w Sejmie, ale nie w sercach wyborców 20
 • Fotoplastykon 15 sty 2006 © Henryk Sawka www.przyssawka.pl 21
 • Miotacz gazu 15 sty 2006 Rosja przez lata inwestowała w lobby mające nie dopuścić do tego, by Polska uniezależniła się od rosyjskiego gazu i ropy 22
 • Cud mniemany 15 sty 2006 Konflikt rosyjsko-ukraiński to zaledwie początek gazowej wojny o niezależność Ukrainy Agnieszka Korniejenko z Kijowa Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy został uznany za polityczny szantaż i odwet za "pomarańczową rewolucję". Rosja... 28
 • Ślepa Temida 15 sty 2006 Jak szybko i bez dodatkowych pieniędzy usprawnić pracę sądów 30
 • Partyjny pośredniak 15 sty 2006 W Polsce funkcjonuje ponadpartyjny sojusz pomocy bezrobotnym politykom 32
 • Sojusz liberałów 15 sty 2006 Władysław Frasyniuk ogłosił konieczność utworzenia liberalnego frontu sprzeciwu wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości skoligaconego z Samoobroną i LPR 34
 • Giełda 15 sty 2006 Hossa Świat Milion na pikselach Zaledwie cztery miesiące potrzebował angielski student, by zarobić prawie milion dolarów. Alex Tew założył stronę internetową www.milliondollarhomepage.com, na której sprzedawał przestrzeń... 38
 • ZUSstan 15 sty 2006 Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z najbardziej rozrzutnych firm w Europie 40
 • Amerykanie Europy 15 sty 2006 Milion Polaków zmienia co roku miejsce zamieszkania Krzysztof Trębski Od czterech do czterech i pół miliona Polaków zmieniło miejsce zamieszkania od 2001 r. Choć według oficjalnych statystyk, większość Polaków nie zamierza "rzucać... 46
 • Gra w Gierki 15 sty 2006 O ponad 300 dolarów rośnie z każdą sekundą dług Polski 48
 • Klucz zamiast wytrycha 15 sty 2006 Odrzucenie liberalizmu to rezygnacja z dobrobytu, silnego państwa i praworządności 50
 • Załatwione odmownie - Kontrofensywa Świętego Mikołaja 15 sty 2006 Polityczna poprawność to oręż starej i nowej lewicy w walce z zachodnią cywilizacją 52
 • Supersam 15 sty 2006 54
 • Osiem i pół według Zegny 15 sty 2006 Osiem i pół centymetra to szerokość najmodniejszych obecnie krawatów. Oprócz takich firm jak Armani, Burberry czy polska Visstula krawaty węższe niż tradycyjne proponuje w tym sezonie mediolański krawiec Ermenegildo Zegna. Sukces salonu... 54
 • Techno po francusku 15 sty 2006 Francuscy projektanci pozostają pod urokiem techno. W nowym megane (w sześciu podstawowych wersjach nadwozia) zmiany dotyczą głównie wyrafinowanej stylistyki. Ostre linie z przodu, eliptyczne reflektory, mocniej wycięta - w kształcie litery... 54
 • Stabilne zdjęcia 15 sty 2006 Koniec z nieostrymi, poruszonymi zdjęciami. Producenci aparatów fotograficznych skupiają się obecnie na wyeliminowaniu efektu drżenia ręki. Nowy Cyber-shot DSC-T9 firmy Sony wyposażono w tak działający przetwornik obrazu o rozdzielczości... 54
 • Miniatura biura 15 sty 2006 Drukuje, kopiuje, skanuje, wysyła faksy i e-maile. Drukarka firmy Xerox - WorkCentre C226 - ze swoją wielofunkcyjnością wpisuje się w trend łączenia wielu funkcji w jednym urządzeniu elektronicznym,czego przykładem mogą być telefony... 54
 • Korrida z szampanem 15 sty 2006   Francja traci monopol na wyrób szampana. Choć nazwa trunku zarezerwowana jest dla tego typu wina z regionu Szampanii, do czołówki producentów win musujących dobija Hiszpania. Rekordy popularności bije właśnie Cava Segura Viudas... 54
 • Dieta dla mózgu 15 sty 2006 Amerykanie na potęgę dopieszczają swoje umysły Marta Fita-Czuchnowska z Waszyngtonu Mózg - ależ to mój drugi ulubiony organ!" - powtarzał Woody Allen w swoim filmie "Śpioch". Działo się to w latach 70. ubiegłego wieku. W pierwszych... 56
 • Nos Sofii Coppoli 15 sty 2006 Reżyserka Sofia Coppola, modelka Alek Wek i aktorka Anjelica Huston są obecnie uznawane za najpiękniejsze kobiety na świecie 60
 • Wentyl demokracji 15 sty 2006 Karnawał przestał być okresem przełamywania obyczajowych tabu, a zaczął pełnić funkcję hyde parku 64
 • Leon niezawodowiec 15 sty 2006 Podczas wojny prowadziliśmy jednak rozmowy z Niemcami i - być może sondażowo - braliśmy pod uwagę możliwość zmiany aliansów 68
 • Know-how 15 sty 2006 Bogowie niziołków Karłowaci ludzie w starożytnym Egipcie nie byli uważani za okaleczonych, ale cieszyli się szacunkiem - twierdzi dr Chahira Kozma z Georgetown University. Najczęstszą przyczyną karłowatości jest dziedziczna wada... 71
 • Szkoła bezsenności 15 sty 2006 Ludzie nękani brakiem snu rzadziej awansują i mają mniej przyjaciół 72
 • Gen Mozarta 15 sty 2006 Koniec sporów o czaszkę genialnego kompozytora? 75
 • Medycyna szantażu 15 sty 2006 Lekarze rodzinni dostają coraz więcej pieniędzy za coraz mniej pracy 76
 • Pocałunek śmierci 15 sty 2006 Seks oralny może wywołać raka! 79
 • Bez granic 15 sty 2006 Cena Kanady Kanadyjczycy, którzy niedługo będą wybierać parlament, zastanawiają się, jaka jest cena demokracji. Paul Wolfe, student z Ontario, założył w Internecie stronę, na której Kanadyjczycy mogą podać hipotetyczne (bo to... 80
 • Jastrząb pokoju 15 sty 2006 Izraelczycy chcą realizacji planu Szarona, nawet bez Szarona 82
 • Przyszłość bez charyzmy 15 sty 2006 Szaron budził w polityce przerażenie, szacunek i strach 84
 • Róbmy rewolucje! 15 sty 2006 Rozmowa z prof. Michaelem A. Ledeenem, jednym z najwybitniejszych na świecie ekspertów w dziedzinie wywiadu, stosunków międzynarodowych i walki z terroryzmem 86
 • Bella mafia 15 sty 2006 8 mld euro rocznie przynosi kalabryjskim mafiosom handel bronią i prostytucja oraz haracze i lichwa Waldemar Kedaj Kobieta w zaawansowanej ciąży, z trzyletnim chłopcem i trojgiem znajomych wyglądali na uczestników sielskiej wycieczki za... 90
 • Menu 15 sty 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Ubiór w operze Zmasowane siły ciemnogrodu, wsparte przez lobby homofobów, odniosły kolejny sukces. Tym razem w operze. W warszawskim Teatrze Wielkim zablokowano inscenizację "Wozzecka", w... 92
 • Recenzje 15 sty 2006 94
 • Strzelanie minami 15 sty 2006 *** Powieści Jane Austen to łakomy kąsek dla filmowców. Nic dziwnego, że jej bestsellerową "Dumę i uprzedzenie" eksploatowano już kilkakrotnie (pięć seriali i trzy filmy pełnometrażowe, w tym kiepska próba w wersji... 94
 • Carmen z motocyklami 15 sty 2006 *** W najnowszej superprodukcji Opery Wrocławskiej jest miejsce zarówno dla Carmen i jej świty, jak i żołnierzy, wojskowych ciężarówek, toreadora i zmechanizowanych byków. Przedstawieniu bliżej do multimedialnego show, w którym liczy... 94
 • Nowojorskie rozterki 15 sty 2006 *** The Strokes mają zapewnione miejsce w historii jako zespół, którego pierwszy album "Is This It" w 2001 r. stał się kamykiem, który wywołał lawinę debiutów i doprowadził w ciągu czterech lat do zmiany pokoleniowej na... 94
 • Przygaszony Pankiewicz 15 sty 2006 ***  Prosimy na wystawy przynosić własne reflektory! Takie komunikaty powinny atakować widzów zmierzających do Muzeum Narodowego w Warszawie. Brak odpowiedniego oświetlenia oraz wieszanie obrazów za wysoko lub za nisko to już kanon... 94
 • Bankructwo postmodernizmu 15 sty 2006 Awangarda zredukowała sztukę do dadaistycznej bzdury czy wręcz artystycznego gówna. Wyjściem są dzisiaj Nowi Dawni Mistrzowie Donald Kuspit Może hamletyzuję, ale wydaje mi się, że w sztuce nastąpił jakiś rozkład. A może to... 96
 • Długi film o zabijaniu 15 sty 2006 Film "Monachium" jest jedną z największych porażek w karierze Stevena Spielberga 102
 • Pazurem - Statyści 15 sty 2006 Kinematografia, która myśli o sobie poważnie, bardziej dba o 50 tysięcy statystów niż o 50 gwiazdorów 104
 • Ueorgan Ludu 15 sty 2006 Nr 1 (168) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 9 stycznia 2006 r. NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Decyzje w sprawie A. Małysza W minioną sobotę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie BBN poświęcone zagrożeniom... 105
 • Skibą w mur - Yes! Yes! Yes! 15 sty 2006 W Brukseli wystarczy skapować, gdy kobieta mówi: "My first name is Kristin, my second name is 100 euro" Krzysztof Skiba Ten okrzyk radości premiera Marcinkiewicza może się stać w karnawale większym hitem niż przeboje Madonny. Fakty są... 106