Wybory Pałkina

Dodano:   /  Zmieniono: 
Specgrupa czekistów z Moskwy sfałszowała w Polsce wyniki referendum z 1946 r.
Przed referendum, które odbyło się 30 czerwca 1946 r., Bolesław Bierut [sowiecki agent, pierwszy przywódca komunistycznej Polski Ludowej - red.] zwrócił się o pomoc do Moskwy, gdzie obawiano się utraty wpływów w Polsce. Radzieccy towarzysze znaleźli skuteczne wyjście z sytuacji. W wypadku niekorzystnego dla polskich komunistów wyniku głosowania (co wydawało się nieuniknione), należało po prostu skonfiskować protokoły z podliczonymi głosami, a zamiast nich przygotować nowe - z "prawidłowymi" liczbami.

Protokoły czekistów
W Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego (MGB) ZSRR istniała komórka zajmująca się ekspertyzą dokumentów, ich przygotowywaniem i fałszowaniem. Od maja 1946 r. był to samodzielnie funkcjonujący w ramach ministerstwa wydział D, którym kierował pułkownik Aron Pałkin. On właśnie miał się zająć całą techniczną stroną zamiany protokołów i podrobieniem na nich podpisów członków obwodowych komisji wyborczych, tak by mogły zastąpić oryginały.
Naczelnik wydziału D Aron Pałkin został wysłany do Warszawy 20 czerwca 1946 r. Wraz z doradcą MGB w Polsce płk Siemionem Dawydowem spotkał się z Bierutem w celu omówienia planu operacji fałszowania protokołów referendum. Ostateczny wariant tej operacji przedyskutowano i przyjęto 22 czerwca 1946 r., na spotkaniu Pałkina i Dawydowa z Bierutem i Gomułką. Już 25 czerwca główna grupa czekistów wyruszyła do Warszawy i tam rozpoczęła pracę. Po referendum od nowa napisano 5994 protokoły z obliczonymi głosami i podrobiono 40 tys. podpisów członków komisji obwodowych. Siemion Dawydow dostawał paczki z protokołami z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego za pośrednictwem Stanisława Radkiewicza [organizator stalinowskiego terroru w Polsce, minister bezpieczeństwa publicznego - red.] i przekazywał je grupie Pałkina. Nowe protokoły wracały tą samą drogą - przez Dawydowa do Radkiewicza.

Oszustwo na medal
Jak stwierdzono w raporcie dla Stalina, w wyniku pracy specjalistów z Moskwy odsetek Polaków, którzy udzielili twierdzącej odpowiedzi na pierwsze pytanie, wzrósł do 50-80 proc. (zależnie od województwa), podczas gdy w rzeczywistości w oryginalnych protokołach wynosił on 1-15 proc. W nowych protokołach zwiększono także liczbę twierdzących odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie. Pracę zakończono 27 sierpnia 1946 r., a nazajutrz cała grupa wyjechała do Moskwy.
Zręczność i operatywność, jaką wykazali się czekiści Pałkina, zasługiwała na pochwałę, wszak zamienili klęskę polskich towarzyszy w sukces. Minister bezpieczeństwa państwowego ZSRR Wiktor Abakumow już 6 września wystosował do Stalina list z prośbą o odznaczenie pracowników MGB, którzy "wykonywali zadanie specjalne"; Stalin natychmiast wyraził zgodę (co nie zdarzało się często), a przedstawiony przez Abakumowa projekt dekretu prezydium Rady Najwyższej ZSRR został przyjęty i opublikowany tego dnia.

Konspiracja Bieruta
Zwycięstwo osiągnięte dzięki oszustwu nie było jednak ostateczne. Należało je umocnić podczas zbliżających się wyborów do Sejmu. Opozycja nadal była wystarczająco silna i wciąż miała poparcie społeczeństwa. Komunistyczne władze Polski wyraźnie się niepokoiły. 12 grudnia 1946 r. Abakumow posłał Stalinowi raport, w którym Dawydow pisał, że 4 grudnia 1946 r. zaprosił go Bierut i w rozmowie w cztery oczy zwrócił się o przekazanie sowieckiemu kierownictwu prośby o "podjęcie kroków w związku z wyborami do Sejmu". Stalin przychylił się do prośby Bieruta i do Warszawy pojechała sprawdzona już grupa specjalistów Pałkina.
W raporcie przygotowanym po powrocie (Abakumow od razu przesłał ten raport Stalinowi w piśmie numer 1894/A z 30 stycznia 1947 r.) Pałkin stwierdza, że grupa specjalistów wydziału D MGB udała się do Warszawy 10 stycznia 1947 r. Bierut, nie będąc pewnym wyniku wyborów, wyraził zadowolenie z powodu ich obecności. "W celu zachowania pełnej konspiracji Bierut wraz z kierownictwem PPR zarządził jednocześnie podjęcie dodatkowych kroków, a mianowicie zamianę urn wyborczych w niektórych obwodach, podrzucanie do urn kart do głosowania, a w niektórych komisjach, gdzie nie było mężów zaufania z partii Mikołajczyka, przygotowanie dwóch egzemplarzy protokołów; w jednym z nich miało nie być danych liczbowych. Protokół bez liczb miała następnie otrzymać trójka z PPR w celu wpisania odpowiednich danych".

Sztuka zwyciężania
Pałkin raportował, że posunięcia te okazały się skuteczne i jego grupa nie musiała się włączać do pracy. Jedynie za pośrednictwem doradcy MGB Dawydowa udzielała Polakom porad technicznych. Nikt oprócz Bieruta i ministra bezpieczeństwa publicznego nie wiedział o pobycie grupy Pałkina w Warszawie.
Stalinowska sztuka zwyciężania w wyborach nie polegała tylko na fałszerstwach, lecz także na powszechnych represjach i terrorze moralnym. Również tutaj pomocne były wskazówki Moskwy. Dawydow sporządził raport podsumowujący wyniki pracy czekistów w zakresie "zabezpieczania wyborów do polskiego Sejmu ustawodawczego". Raport ten Abakumow przesłał do Stalina 14 lutego 1947 r. z numerem 2001/A. Czekiści nie zaniedbali niczego, by pomóc polskim towarzyszom w "wygraniu wyborów" - tak jak wymyślono to na Łubiance.
Źródło: Ośrodek Karta


RAPORT DAWYDOWA
"Organizacyjne i specjalne przedsięwzięcia organów bezpieczeństwa"
 1. Zapewnienie odpowiedniego partyjnego składu komisji wyborczych. W obwodowych i okręgowych komisjach wyborczych zagwarantowano znaczny odsetek członków PPR (w obwodowych - 63,3 proc., w okręgowych - 39 proc.). Pozostałych członków dobierano spośród agentów organów bezpieczeństwa, zaufanych członków Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz bezpartyjnych. Utworzono 3515 komisji obwodowych, składających się wyłącznie z członków PPR, co stanowi 52,3 proc. ogólnej liczby komisji. Organa bezpieczeństwa zwerbowały jako agentów w komisjach obwodowych 21 777 osób, czyli 47,2 proc. składu; w okręgowych 153 osoby, czyli 43,3 proc.
 2. Odebranie praw wyborczych elementom reakcyjnym i wrogim. Jak wynika z materiałów organów bezpieczeństwa, ogółem w kraju pozbawiono praw wyborczych 409 326 osób, czyli 3,03 proc.
 3. Masowe werbowanie agentów i przekupywanie osób mających największe wpływy wśród ludności. Organa bezpieczeństwa publicznego przeprowadziły w celu zapewnienia zwycięstwa bloku w wyborach masowy werbunek agentów wśród ludności, stosując także przekupywanie najbardziej wpływowych osób. Według niepełnych danych, w okresie przygotowań do wyborów i w ich trakcie zwerbowano 8698 osób, w tym: wójtów - 1113; pisarzy gminnych - 1148; sołtysów - 6090; księży i innych duchownych katolickich - 347. Posunięcia te były wydatną pomocą dla PPR, która agitowała za demonstracyjnym jawnym głosowaniem na blok [tzw. blok partii demokratycznych, związanych z komunistami: PPR, PPS, SD, SL - red.]. Zwerbowani kierownicy samorządów lokalnych czy wpływowi przedstawiciele duchowieństwa katolickiego w sposób zorganizowany przyprowadzali do lokali wyborczych mieszkańców swojej wsi, gminy, parafii, pracowników przedsiębiorstwa i jawnie głosowali na listę nr 3 (blok). Szczególnie powszechne było to na wsi, gdzie zwerbowani wójtowie i sołtysi organizowali demonstracyjne jawne głosowania.
  Oprócz 347 zwerbowanych księży organa bezpieczeństwa poddawały specjalnej obróbce też innych. Wśród nich 74 księży w swoich kazaniach wzywało wiernych do głosowania na blok, 79 księży było członkami społecznych komitetów i podpisywało się pod odezwami do jawnego głosowania na listę nr 3, 25 księży występowało na ogólnych zebraniach przedwyborczych i wzywało wyborców do oddania głosów na blok.
  Jawne demonstracyjne głosowanie znacznie zwiększyło odsetek głosów oddanych na blok i zapewniło sukces partiom demokratycznym.
 4. Obserwowanie korespondentów zagranicznych. Podczas wyborów w kraju przebywało 71 korespondentów zagranicznych. Organa bezpieczeństwa zorganizowały ich obserwację, podstawiały swoich agentów jako tłumaczy, osoby towarzyszące i rozmówców spośród tłumu wyborców. Wskutek tego korespondentom zagranicznym nie udało się zebrać poważniejszych informacji kompromitujących blok. Jedynym źródłem tego typu informacji był wywiad z Mikołajczykiem.
 5. Werbowanie kandydatów na posłów do Sejmu. Ogółem spośród zarejestrowanych kandydatów na posłów zwerbowano 81 osób, z których do Sejmu wybrano 49 osób, w tym: 5 członków PPS, 23 członków Stronnictwa Ludowego, 7 członków Stronnictwa Pracy, 8 członków Stronnictwa Demokratycznego, 6 członków PSL Nowe Wyzwolenie. Wszyscy ci posłowie złożyli własnoręczne niedatowane oświadczenia o rezygnacji z mandatu poselskiego, które są przechowywane w ministerstwie. 14 lutego 1947".
  (raport przełożyła z rosyjskiego Ewa Rybarska)
Więcej możesz przeczytać w 13/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2006 (1216)

 • Na stronie - Pułapka na pułapki2 kwi 2006Chiracowi i Schroederowi łatwo udawać szczerych i twardych obrońców idei prymatu interesu europejskiego nad narodowym3
 • Skaner2 kwi 2006SKANER - POLSKA KOŚCIÓŁ Dziwisz papabile Do grona najpoważniejszych kandydatów na Tron Piotrowy dołączył metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, który otrzymał z rąk Benedykta XVI kardynalski biret. Nie ma wątpliwości, że nie...8
 • Dossier2 kwi 2006ROMAN GIERTYCH przewodniczący LPR "Mam wrażenie, że doszliśmy do kabaretu" Polsat MICHAŁ KAMIŃSKI eurodeputowany PiS "Problem zrozumienia naszych intencji przez naszych politycznych przeciwników polega na tym, że tutaj nie ma...9
 • Sawka czatuje2 kwi 200610
 • Poczta2 kwi 2006Kto dba o klientów Pekao W artykule "Kto dba o klientów Pekao" (nr 12) pojawiła się sugestia, iż interesy klientów Banku Pekao SA mogły być zagrożone powstrzymaniem się spółek UniCredit od dokonywania...14
 • Playback2 kwi 2006Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości © M. Stelmach14
 • Ryba po polsku - Straszny dwór2 kwi 2006Najważniejsze, że przedstawienie trwa. I trwa mać15
 • Okiem barbarzyńcy - Z dziejów układu, którego nie ma2 kwi 2006Grzegorz Gauden zrobił wszystko, aby "Rzeczpospolita" zaczęła funkcjonować jako cień "Gazety Wyborczej"16
 • Z życia koalicji2 kwi 2006KACZYŃSKIEMU NIC SIĘ OSTATNIO NIE UDAJE. Najpierw przestraszył się wyborów i zabronił bratu rozwiązywać parlament. Potem rozpadł mu się pakt stabilizacyjny. Następnie uznał, że wybory są jednak potrzebne w maju i właśnie dlatego ich pewnie...18
 • Z życia opozycji2 kwi 2006NAJWIĘKSZY POLSKI POLITYK zaproponował PiS, żeby się samorozwiązało - zamiast Sejmu. Takie teksty zwiastują ostateczne rozwiązanie kwestii LPR-owskiej. Zrobi się konferencję nad jakimś jeziorem i po krzyku. PREZES PSL WALDEMAR Pawlak chciał się...19
 • Nałęcz - Bić Balcerowicza!2 kwi 2006Prześladowcy prezesa NBP może i wygrają w komisji śledczej, ale nie przed trybunałem historii20
 • Fotoplastykon2 kwi 2006© Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)21
 • Czy jesteśmy nacjonalistami?2 kwi 2006Przy niemieckim, francuskim, austriackim, holenderskim czy szwedzkim polski nacjonalizm to zaledwie nacjonalizmek22
 • Wielcy bracia2 kwi 2006Bracia Kaczyńscy zdają się żywić i wzmacniać to, co w nas słabe, pokrętne, co jest tylko łatwizną30
 • Esteci cudzego upodlenia2 kwi 2006W 1999 r. brałem udział w operacji ratunkowej związanej z "golenią" prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego34
 • Giełda2 kwi 2006Hossa Świat Miss Concorde Concorde, ponaddźwiękowy samolot pasażerski, został uznany za najpiękniejszy projekt brytyjskiego wzornictwa przemysłowego XX wieku w konkursie zorganizowanym przez BBC i Muzeum Wzornictwa Przemysłowego w Londynie. Na...40
 • Wojna dziesięcioletnia2 kwi 2006Czy Prokom zresetuje ComputerLand?42
 • Prymus "złoczyńca"2 kwi 2006Kto w Brukseli przyprawił nam gębę?48
 • Na swoje!2 kwi 2006Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli jak założyć własną firmę54
 • 2 x 2 = 4 - Małość i wielkość2 kwi 2006Polska staje się krajem hałaśliwej małości56
 • Supersam2 kwi 200660
 • Bursztynowa gala2 kwi 2006Bursztyn stał się inspiracją do stworzenia najciekawszych kolekcji sezonu. Na finałowej gali gdańskich targów biżuterii Amberif kolekcje ośmiu projektantów ozdobiono biżuterią z bursztynu oprawionego w metale szlachetne - od kolczyków po ciężkie...60
 • Pamięć na pasku2 kwi 2006Nośniki pamięci USB coraz śmielej zastępują tradycyjne dyskietki czy płyty CD, stając się standardem w przenoszeniu i wymianie danych. Na polskim rynku debiutuje właśnie flashowa pamięć podręczna firmy Prestigio, która proponuje USB w ochronnym...60
 • Porcelanowe koronki2 kwi 2006Kreatorzy mody coraz częściej projektują meble i zastawy stołowe. Do takich sław jak Giorgio Armani i Versace dołączyła właśnie Vera Wang, nagrodzona w 2005 r. amerykańskim Oscarem Mody. Lace - kolekcję porcelany, którą Wang zaprojektowała dla...60
 • Pralka dla oszczędnych2 kwi 2006Pralka, która w zależności od rodzaju załadowanych do niej tkanin sama wybiera optymalny program prania i "stara się" wyprać je jak najszybciej, zużywając minimum wody i prądu - to najnowsza propozycja firmy Whirpool. W modelu AWM 8000...60
 • Agonia mamuta2 kwi 2006Polska jest ostatnim w Europie bastionem dominacji państwowej telewizji62
 • Chuck Bond2 kwi 2006James Bond po raz pierwszy przegrywa. Z internautami66
 • Wielcy mali ludzie2 kwi 2006Toulouse-Lautrec miał 150 cm wzrostu, Kant - 152 cm, Balzak - 157 cm, Wolter- 160 cm, a Mahler - 163 cm69
 • Schizma futbolowa2 kwi 2006Najlepsze kluby wypowiadają posłuszeństwo światowej federacji piłki nożnej70
 • Wybory Pałkina2 kwi 2006Specgrupa czekistów z Moskwy sfałszowała w Polsce wyniki referendum z 1946 r.72
 • Know-how2 kwi 2006Szpinak na raka Szpinak chroni przed rakiem. Badania opublikowane w "Journal of Nutrition" dowodzą, że to warzywo zawiera aż 13 rodzajów flawonoidów - substancji o właściwościach przeciwutleniających, które pomagają...75
 • Przeczyszczanie zdrowia2 kwi 2006Głodówki są tuczące!76
 • Prusak ze skalpelem2 kwi 2006Insekty atakują w szpitalach nie tylko kuchnie, łazienki i sale chorych, ale też sterylizatornie i sale operacyjne80
 • Samoewolucja człowieka2 kwi 2006Ludzie udomowili nie tylko zwierzęta i rośliny - także samych siebie82
 • Plaga Rzymu2 kwi 2006Hałas, zanieczyszczenie wody i powietrza, nadmiar śmieci i przeludnienie nękały wszystkie starożytne metropolie84
 • Bez granic2 kwi 2006Wybory poszukiwanych Ukraińcy wybierali parlament. Wybór był trudny, bo na listach wyborczych partii roiło się od niepolityków. Z list bloku Pora-RPP startował na przykład Witalij Kliczko, mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBB....86
 • Superprodukcja Putina2 kwi 2006Rosja jest pierwszym wirtualnym mocarstwem ery medialnej88
 • Sojusznik przeciwnik2 kwi 2006Waszyngton toczy z Moskwą podwójną grę92
 • Milion euro od ciotki2 kwi 2006Antykorupcyjny smok pożera polityków w Rumunii i Bułgarii94
 • Liberman? Da2 kwi 2006Izraelczycy tęsknią do mocnego człowieka, który będzie wiedział, co zrobić z Arabami96
 • Menu2 kwi 2006KRÓTKO PO WOLSKU Pała z kultury! Po raz kolejny wraca sprawa warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Tym razem nie mówi się jednak o jego zburzeniu, tylko o sprzedaniu. I w odróżnieniu od kolumny Zygmunta, której sprzedaż...98
 • Recenzje2 kwi 2006100
 • Romantyk bez duszy2 kwi 2006**** Dramaty romantyczne to materiał, na którym poległo wielu reżyserów. Przerobienie trącącego już myszką "Kordiana" na aktualny i ciekawy przekaz to nie lada wyzwanie nawet dla scenicznych wyjadaczy. Tym razem podjął siź go Paweł...100
 • Pomnik ślizgacza2 kwi 2006*****Tego Andermana należałoby oprawić w ramki. Za kawał rzetelnej pracy u podstaw. Anderman sportretował bowiem Polaka średniaka, którym nasza literatura gardzi. Bo to ani bohater, ani okazowa szuja. Kombinował w literaturze. Za Gierka...100
 • Karzeł Mozart2 kwi 2006***** Mozart Miloša Formana to kabotyn i imprezowicz. Niemiecki socjolog Norbert Elias zobaczył w nim zakompleksionego, mało atrakcyjnego geniusza. Eliasa zawiodła intuicja i zamiast panoramy zjawisk historycznych i barwnych anegdot, czytelnik...100
 • Żydowska "Aria"2 kwi 2006***** To zjawiskowy głos Dawn Upshaw wybrzmiewa w słynnym nagraniu III symfonii Góreckiego. Talent śpiewaczki sprawia, że świetne dzieła powstają specjalnie dla niej. Tak jest też z "Arią", niezwykłą suitą napisaną przez argentyńskiego...100
 • Człowiek z papierosem2 kwi 2006***** Uważał, że butelka whisky i gitany są najlepszymi przyjaciółmi mźżczyzny. Gdy w latach 60. udzielił wywiadu francuskiej telewizji, wywołał taki skandal, że chciano go aresztować. Podpalał wtedy papierosa za papierosem zwitkami franków i lżył...100
 • Hollywood kontra Watykan2 kwi 2006Największa wojna chrześcijaństwa od czasu wypraw krzyżowych102
 • Skandalista Edward Munch2 kwi 2006Pierwsza wystawa Muncha spotkała się z tak silnymi protestami publiczności i krytyki, że zamknięto ją po tygodniu106
 • Pazurem - Artyści do rad!2 kwi 2006Artyści nie świnie. Jak ojczyzna wzywa, to wkroczą i opieprzą całe to dziennikarskie tałatajstwo108
 • Ueorgan Ludu2 kwi 2006Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy. TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 13 (179) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 27 marca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Jak pacyfista z pacyfista Redakcja "GW" ujęła...112
 • Skibą w mur - Hit pomyłka!2 kwi 2006Ludzi bardziej interesuje ten, co upadł tuż przed metą, niż ten, który bez problemu do niej dobiegł114