Mafia ministerialna

Mafia ministerialna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Mafie paliwowa i hazardowa nie miałyby szans, gdyby nie pomoc urzędników Ministerstwa Finansów
Mafia w najważniejszym dla interesów państwa ministerstwie? Każdy dzień śledztwa w sprawie korupcji w resorcie finansów zdaje się to potwierdzać. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego w ramach różnych śledztw sprawdzają też decyzje urzędników Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych korzystne dla spółek mafii paliwowej i firm działających na rynku hazardu. Sprawdzają też zaskakujące umorzenia podatków. I okazuje się, że za łapówki sięgające jednorazowo 2,5 mln zł urzędnicy skarbówki umarzali wielomilionowe należności podatkowe. Tak jakby nie było żadnego nadzoru ze strony Ministerstwa Finansów. - Teraz chcemy szybko sfinalizować to, na co już zebraliśmy dowody. I już widać, że rozmiary korupcji są zatrważające - mówi "Wprost" prokurator krajowy Janusz Kaczmarek.

Pomocny jak urzędnik
Niektóre śledztwa, które się toczą, mogły się rozpocząć wiele lat temu. Kolejne rządy ignorowały jednak napływające sygnały, a nawet konkretne doniesienia o przestępstwach. Przykładem może być sprawa Zdzisława Kukawskiego, byłego inspektora kontroli resortowej. W 2001 r. koordynował on kontrolę Urzędu Skarbowego w Płocku. Ustalono wówczas, że agencja celna Trans-Sad, należąca do barona mafii paliwowej Arkadiusza Grochulskiego, od pięciu lat zalegała wobec fiskusa i urzędu celnego z zapłatą ponad 30 mln zł. Wraz z odsetkami kwota urosła do ponad 70 mln zł. Pokontrolne wnioski zmusiły Trans--Sad do zapłaty kwoty głównej - 30 mln zł, ale odsetki zostały umorzone. Podarowano tej firmie ponad 40 mln zł. Według kontrolerów, Urząd Celny w Szczecinie do momentu kontroli "był z niezrozumiałych względów nie zainteresowany odzyskaniem należności". Kukawski wielokrotnie przypominał swoim szefom, że kontrolę należy rozszerzyć, by zbadać, dlaczego szczeciński urząd nie kwapił się z odzyskaniem pieniędzy, a potem zrezygnował z egzekucji odsetek. Słał więc pisma do kolejnych ministrów finansów: Grzegorza Kołodki, Andrzeja Raczki, Mirosława Gronickiego, Jerzego Hausnera. Alarmował też o korupcji w urzędzie skarbowym na warszawskim Targówku (wśród zatrzymanych w ostatnich dniach jest były pracownik tego urzędu) oraz w Departamencie Gier Losowych Ministerstwa Finansów.
Kukawski złożył nawet zawiadomienie o przestępstwie, które trafiło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ta odmówiła wszczęcia śledztwa. - Umarzanie i odmowy wszczynania śledztw były typowym zjawiskiem dla tej prokuratury - mówi Janusz Kaczmarek.
Zamiast zająć się firmami, które unikały płacenia podatków, oraz pozwalającymi na to urzędami, zajęto się kontrolerem Kukawskim - wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Tymczasem gdyby prokuratorzy rozpoczęli postępowanie, uwzględniając ustalenia Kukawskiego z 2001 r., śledztwa w sprawie mafii paliwowej ruszyłyby co najmniej rok wcześniej. W ten sposób straty skarbu państwa byłyby mniejsze, a winni nie mieliby czasu na ukrycie wielu dowodów.

Sprzedawcy przywilejów
- Nie ma mafii, gdy z przestępcami nie współpracują przedstawiciele organów państwa. A współpracowali przynajmniej w wypadku mafii paliwowej. Świadczyć o tym mogą zmieniające się, nawet co trzy miesiące, przepisy opracowywane w Ministerstwie Finansów - mówi Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha. Równie często jak przepisy paliwowe Ministerstwo Finansów opracowywało nowelizacje prawa regulującego rynek hazardu w Polsce. Nie jest tajemnicą, że zakłady bukmacherskie, kasyna i rynek jednorękich bandytów to od lat domena gangsterów. Mafia paliwowa korumpowała urzędników skarbowych i miała wpływy w ministerstwie finansów. Świadczy o tym przykład III Urzędu Skarbowego w Szczecinie, na którego obszarze działały firmy należące do mafii. We wrześniu 2005 r. oficerowie CBŚ zatrzymali - pod zarzutem przyjęcia 2,5 mln zł łapówki od paliwowych baronów - naczelnika tego urzędu Jarosława J. Aresztowano także znanego doradcę podatkowego Stanisława B., związanego z firmami Trans-Sad i BGM Petrotrade Poland, należącymi do Arkadiusza Grochulskiego.
Za każde sprowadzenie na polski obszar celny statku z paliwem skarbowi państwa należało się 10 mln zł podatku (akcyza i VAT). Każda firma mogła uzyskać zgodę naczelnika na odroczenie płatności z siedmiu dni do półtora miesiąca, nie częściej jednak niż dwa razy w roku. W ciągu niespełna dwóch lat firma BGM, znajdująca się na szczycie paliwowych ciemnych interesów, skorzystała z tego przywileju... 191 razy. Odroczono jej płatności w wysokości prawie miliarda złotych.
Naczelnik uzasadniał korzystne dla BGM Petrotrade Poland decyzje tym, że firma Grochulskiego prawidłowo rozliczała się z urzędem skarbowym i priorytetowo traktowała należności podatkowe wobec budżetu państwa. - Tymczasem już wtedy było wiadomo, że BGM oszukuje urząd skarbowy. Naczelnik musiał o tym wiedzieć - mówi "Wprost" prokurator Marcin Kowalski ze Szczecina, oddelegowany do paliwowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Krakowie.
Korzystne decyzje wydawano także w stosunku do innych podejrzanych o przestępstwa skarbowe firm paliwowych: Ship Service Jerzego K. (aresztowanego w czerwcu 2005 r.) oraz Petrocargo. Konkurenci baronów obracający paliwem żeglugowym zawiadamiali Ministerstwo Finansów o popełnieniu przestępstwa, ale ministerstwo nie reagowało. Nie reagowało także wtedy, gdy o nadużyciach alarmowała w 2003 r. Najwyższa Izba Kontroli, zalecając kontrolę resortową oraz zwolnienie winnych.

Prawo dla mafii
Jeden z zatrzymanych przez CBŚ urzędników Ministerstwa Finansów został przez prasę okrzyknięty głównym legislatorem tego resortu. To on miał brać udział w opracowywaniu projektów ustaw i rozporządzeń, sporządzaniu ekspertyz. Policjanci badają, czy przygotowując nowe prawo, nie robił tego na konkretne zlecenie. Prokuratorzy sprawdzą, czy w resortach nie pisano prawa na zamówienie konkretnych firm, lobbystów bądź przestępców. Że tak bywało, dowodzą przepisy o akcyzie na paliwa czy regulujące rynek paliwa żeglugowego. 28 marca 2000 r. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie o nałożeniu akcyzy na paliwa żeglugowe. Płatnikiem akcyzy był od tej pory nie tylko importer i producent paliwa, ale także jego sprzedawca. Poprawka wprowadzona do tego rozporządzenia 15 grudnia 2000 r. (szefem resortu był wtedy Jarosław Bauc) zwolniła z tego obowiązku firmy Arkadiusza Grochulskiego i Jerzego K. Rozporządzenie obowiązywało przez rok, bo tyle akurat trzeba było czasu, aby mafia paliwowa poradziła sobie z konkurencją.
Zadziwiające były częste zmiany wydawanych przez Ministerstwo Finansów rozporządzeń dotyczących akcyzy. Zanim 15 grudnia 1999 r. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie dotyczące ulg w akcyzie, producentom oleju napędowego przysługiwały ulgi akcyzowe, jeśli w procesie technologicznym wykorzystywali tzw. oleje przepracowane. Rozporządzenie z grudnia 1999 r. rozszerzyło ulgę o tzw. wody zaolejone (można było korzystać z ulg, gdy w procesie produkcyjnym oleju napędowego stosowano wodę pochodzącą na przykład z mycia maszynowni na statkach). Prokuratorzy rozpracowujący mafię paliwową podejrzewają, że rozporządzenie wydano na zamówienie Jerzego K. z Ship Service. W ciągu roku obowiązywania tego przepisu firma Jerzego K. miala zarobić dodatkowo około 20 mln zł.
Z ustaleń Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie wynika, że pierwsze akty prawne korzystne dla baronów paliwowych Ministerstwo Finansów wydało już w 1996 r. Za to rozporządzenia podatkowe promujące konkretne firmy wydawano od początku lat 90. Przypomnijmy choćby rozporządzenie z 25 lutego 1991 r. w sprawie nałożenia podatku obrotowego na niektóre towary sprowadzone przez osoby fizyczne lub nadesłane tym osobom z zagranicy. Miało ono vacatio legis wyznaczone do 2 marca 1991 r. W ciągu trzech dni na przełomie lutego i marca 1991 r. na przejściach granicznych do odprawy celnej ustawiły się długie kolejki samochodów sprowadzanych przez wtajemniczone firmy. Rozporządzenie znowelizowano już po 15 dniach. Tym razem wyznaczono czternastodniowe vacatio legis. Po co wprowadzano specjalne rozporządzenie tylko na dwa tygodnie?
To w resorcie finansów zbiega się wiele tropów łączących liczne afery. Nawet skandale korupcyjne w polskiej armii. "Wprost" w numerze 17/2006 ujawnił, jak firma PHZ Pertron, korumpując oficerów logistyki marynarki i admiralicję floty rosyjskiej, zdobywała wielomilionowe kontrakty na dostawę części i uzbrojenia dla polskiego wojska. W maju 2005 r. Ministerstwo Finansów umorzyło właścicielowi Pertronu 1,138 mln zł zaległości podatkowych "ze względu na interes publiczny i ważny interes strony". Wiele wskazuje na to, że wiele podobnych umorzeń podatkowych było podyktowanych tym, że urzędnicy wzięli łapówki. Dotychczasowe śledztwo pokazuje, że skorumpowani urzędnicy mogli działać nawet przez 10 lat, bo korzystali z osłony polityków i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Prokuratorzy zajmujący się mafią paliwową polecili na przykład sprawdzić pochodzenie majątku trzech ministrów z rządów Jerzego Buzka i Leszka Millera, podejrzewanych o osłanianie mafii paliwowej.ŁASKAWY FISKUS
Podmioty, którym z uwagi na "interes publiczny lub/i interes strony" umorzono zaległości podatkowe (od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r.)
  MLN ZŁOTYCH
 • 71,088 - Rafineria Glimar SA
 • 53,985 - Polskie Koleje Państwowe
 • 25,628 - Towarzystwo Finansowo-Leasingowe SA, Wrocław
 • 11,456 - Zakłady Mechaniczne PZL Wola
 • 9,946 - Praxis sp. z o.o., Kamienna Góra
 • 8,042 - Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos
 • 5,624 - Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos Sieradz
 • 1,399 - Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław
 • 1,138 - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Pertron w Gdyni
 • 67,999 - Rafineria Trzebinia SA
 • 34,571 - Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy
 • 17,068 - Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
 • 10,106 - Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego, Warszawa
 • 9,413 - Invest SA, Warszawa
 • 6,213 - Orte sp. z o.o. w upadłości w Łodzi
 • 3,243 - Wielkopolski Klub Piłkarski Lech Poznań
 • 1,308- Wojskowa Akademia Techniczna
 • 0,773 - ZSMP Krajowa Rada Koordynacyjna, Warszawa
Źródło: załącznik do obwieszczenia ministra finansów z 27 maja 2005 r.


Ilustracja: D. Krupa
Więcej możesz przeczytać w 21/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 21/2006 (1224)

 • Na stronie - Ta Polska Rzym się nazywa28 maj 2006Polska się romanizuje nie tylko z powodu pielgrzymki papieża. Chwilami możemy się czuć wręcz jak na Sycylii3
 • Skaner28 maj 2006SKANER POLSKA POLITYKA Pułapka Obywatelska Platforma Obywatelska znalazła się w przeddzień konwencji krajowej w dramatycznej sytuacji. Jeszcze niedawno wydawało się, że wybory będą najpóźniej wiosną 2007 r. Awanturujące się wciąż PiS miało...8
 • Dossier28 maj 2006LECH KACZYŃSKI prezydent RP "Skłamałbym, mówiąc, że nigdy nie żałuję, że zostałem prezydentem. Czasem każdy człowiek żałuje" TVN ANDRZEJ LEPPER wicepremier, minister rolnictwa "Niestety, co bym nie zrobił, proszę państwa, to...9
 • Playback28 maj 2006Premier Kazimierz Marcinkiewicz i minister zdrowia Zbigniew Religa © A. KOZAK/AGENCJA GAZETA14
 • Cyrk bardzo etyczny28 maj 2006Panuje straszliwe bezhołowie. Dla jednych autorytetem jest ksiądz Rydzyk, a dla innych Jerzy Urban15
 • Z życia koalicji28 maj 2006Trwają spontaniczne protesty młodzieży - głównie zdrowszej jej części, socjalistycznej w treści i polskiej w formie - przeciwko Romanowi Giertychowi. Daty i trasy tych spontanicznych manifestacji podaje z dwutygodniowym wyprzedzeniem...16
 • Z życia opozycji28 maj 2006W komisji bankowej zasiada Małgorzata Ostrowska. Nie jest to wokalistka Lombardu, lecz posłanka SLD i tak zwana twarda baba. Sama siebie zgłosiła na wiceprzewodniczącego, ale w głosowaniu poległa. Ostrowska ma jedną cechę wyjątkową - otóż...17
 • Nałęcz - Dziwny sojusz28 maj 2006Odżyły czasy II Rzeczypospolitej, kiedy endecy i komuniści razem atakowali Piłsudskiego18
 • Fotoplastykon28 maj 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)19
 • Papież protestant28 maj 2006W Polsce Benedykt XVI zainicjuje główny plan swego pontyfikatu - odzyskanie Zachodu dla katolicyzmu20
 • Zagadkowy papież28 maj 2006Niełatwo było się przyzwyczaić do papieża Benedykta XVI. Kochaliśmy Jana Pawła II.23
 • Zbieracze kamieni28 maj 2006Nadchodzi odwilż w stosunkach Moskwy z Watykanem28
 • Polski klan Watykanu28 maj 2006Ojciec Wojciech Giertych, wuj Romana Giertycha, ma czuwać nad tekstami wygłaszanymi przez Benedykta XVI30
 • Mafia ministerialna28 maj 2006Mafie paliwowa i hazardowa nie miałyby szans, gdyby nie pomoc urzędników Ministerstwa Finansów34
 • Ziobrominator28 maj 2006Przyszły szef PiS, premier albo prezydent - w takiej roli widzą Zbigniewa Ziobrę jego zwolennicy38
 • Demokracja lewoskrętna28 maj 2006Lewica walczy o monopol władzy interpretacji, bo ta najlepiej gwarantuje władzę polityczną42
 • Kwadratowy stół28 maj 2006Historyczne pojednanie dokonuje się za sprawą postsolidarnościowych i postpezetpeerowskich radykałów46
 • Giełda28 maj 2006Hossa Świat Amerykańskie cięcie O 70 mld USD mniej podatków zapłacą w tym roku Amerykanie. Senat zatwierdził bowiem plan prezydenta George'a W. Busha, zakładający m.in. przedłużenie do 2010 r. obowiązywania obniżek stawek podatków od...48
 • Wielka przeprowadzka28 maj 2006Kupujmy mieszkania, bo taniej już nie będzie!50
 • Koalicja lobbystów28 maj 2006Czy protesty lekarzy zaplanowały firmy farmaceutyczne?58
 • Gazowa matnia28 maj 2006Czy ukraiński miliarder, dostarczający Polsce jedną czwartą zużywanego gazu, ma związki z rosyjską mafią?62
 • Efekt motyla28 maj 2006Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli dlaczego ruch skrzydeł motyla w USA wywołuje huragan w Indonezji66
 • 2 x 2 = 4 - Upadłość Samoobrony28 maj 2006Samoobrona nie jest partnerem myślącym kategoriami państwowymi67
 • Supersam28 maj 200670
 • Kuźnia mody28 maj 2006Maciej Zień, duet Paprocki & Brzozowski, stażystka u Christiana Diora Łucja Wojtala czy projektantka domu mody Roberto Cavalli Katarzyna Sobczyńska - ich kariery zaczęły się od udziału w konkursie Złota Nitka Międzynarodowych Targów Łódzkich....70
 • Dziecięca eskorta28 maj 2006Wielkie koncerny prześcigają się w pomysłach marketingowych związanych z mistrzostwami świata w piłce nożnej. Reklamy i produkty nawiązujące do imprezy to już za mało. Firmy robią wszystko, by konsument stał się współuczestnikiem tego wydarzenia....70
 • Kinowy klimat28 maj 2006Nowe dziecko Sony jest małe, ale nieprawdopodobnie sprawne. W kamerze DC-SR90E zastosowano najlepsze rozwiązania techniczne gwarantujące znakomity obraz i dźwięk. Okiem modelu jest obiektyw Carl Zeiss Vario-Sonnar T o średnicy filtra 30 mm...70
 • Bezpiecznik turysty28 maj 2006Jak cało wrócić z wakacji. Przewodnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych72
 • Dinozaur przestworzy28 maj 2006Airbus A380 to pierwszy samolot do spacerowania82
 • Kompleks dominującego samca28 maj 2006Janas, van Basten czy Klinsmann jako trenerzy nie wygrali nic, więc budują autorytet, odsuwając znanych piłkarzy84
 • Marks XXI wieku28 maj 2006Jeremy Rifkin redukuje człowieka do wykonawcy projektów wszechwiedzących planistów86
 • Bereza pod fałszywym pretekstem28 maj 2006To nie Ukraińcy, ale zazdrosny mąż zamordował ministra Pierackiego90
 • Know-how28 maj 2006Narodziny małpoluda Ewolucyjne ścieżki szympansów i ludzi rozchodziły się bardzo długo - uważają naukowcy z Massachusetts Institute of Technology i Harvard University. Antropolodzy do niedawna twierdzili, że nastąpiło to 7,5 mln lat temu,...93
 • Prawo niedźwiedzia28 maj 2006Samo posiadanie akcji daje iluzoryczne poczucie kontroli nad ich notowaniami94
 • Mała czaszka Alzheimera28 maj 2006Budowa anatomiczna może świadczyć o skłonnościach do tak groźnych chorób jak rak i cukrzyca98
 • Rodzić po rzymsku28 maj 2006Starożytni Grecy i Rzymianie dysponowali nowoczesną wiedzą położniczą100
 • Bez granic28 maj 2006Latająca duma Francji Wielka chluba i chwała Francji wróciła do macierzy. Lotniskowiec "Clemenceau" dotarł do Brestu, gdzie zostanie zdemontowany. Okręt od kilku miesięcy tułał się po morzach i oceanach, szukając miejsca, by...102
 • Wojna z darmozjadami28 maj 2006Europa zwija parasol ochronny nad imigrantami104
 • Wizy na wizji28 maj 2006Nadzieje na rychłe bezwizowe wjazdy Polaków do USA są zdecydowanie przedwczesne108
 • Bombardowanie strachem28 maj 2006Kiedy irański reżim otwarcie nawołuje do zniszczenia Izraela i jawnie łamie zasady traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, Zachód ma dwie możliwości. Obie niewygodne. Po pierwsze, Zachód może się pogodzić z postawą Teheranu...110
 • Mała Serbia28 maj 2006Rozkład trupa byłej Jugosławii nieraz przyprawi jeszcze Europę o ból głowy112
 • Menu28 maj 2006WYDARZENIE - POLSKA Polak, Niemiec - dwa bratanki "Naród polski nie może się mienić narodem kulturalnym, należącym do wspólnoty europejskiej" - twierdził Joseph Goebbels. Dzisiaj w UE to właśnie zachodni sąsiedzi są...116
 • Recenzje28 maj 2006118
 • Żyd tragiczny28 maj 2006W szekspirowskim kanonie sztuka "Kupiec wenecki" zajmuje miejsce szczególne. Bard ze Stratfordu nie musiał być sam antysemitą, jednak pisał swe sztuki dla gawiedzi, która bynajmniej sympatią do narodu wybranego nie pałała. To nie lada...118
 • Psikus plemienny28 maj 2006Tool nagrywa nową płytę średnio co 5 lat. I za każdym razem jest to wydarzenie medialne. Tak było i tym razem. Od kilku miesięcy na internetowych forach dyskutowano o plotce głoszącej, że zespół zrobi fanom psikusa i wypuści na rynek bubel,...118
 • Ucieczka z raju28 maj 2006  Tradycyjnie taki gatunek nazywał się antyutopia i pokazywał makabryczne wizje totalitarnych społeczeństw przyszłości. Po rozpadzie "imperium zła" ma znacznie mniejsze wzięcie - bawią się nim głównie fantaści od podróży...118
 • Anty-Oscar28 maj 2006Europejskie festiwale filmowe przypominają szlachetne paraolimpiady dla niepełnosprawnych filmowców120
 • Teatr wrzasku28 maj 2006Weźcie, przestańcie!!!124
 • Górna półka - "Przeklęte problemy" Rosji28 maj 2006MOSKIEWSKIE OKOPY Rosjanie zeszli do okopów. Musimy ich stamtąd wyciągnąć - mówił prof. Richard Pipes, wybitny znawca historii Rosji, podczas spotkania w redakcji "Wprost". W dyskusji "Czy Rosja musi być...126
 • Kodem w pirata28 maj 2006Kopiści z bazarów już liczyli forsę, a teraz muszą się przerzucić na kolportowanie historyjki o Lassie128
 • Pazurem - Kodem w pirata28 maj 2006Kopiści z bazarów już liczyli forsę, a teraz muszą się przerzucić na kolportowanie historyjki o Lassie128
 • Ueorgan ludu28 maj 2006Nr 21 (187) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 22 maja 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza POLSKA RAJEM PODATKOWYM Przez wiele lat Polska, dzięki staraniom urzędników Ministerstwa Finansów, a nawet polityków, na razie niestety...129
 • Warto całować kobiety!28 maj 2006Politycy unikają całowania, chyba że dają do zrozumienia, iż konkurenci mogą ich pocałować w dupę130
 • Poczta28 maj 2006Okno dachowe na świat Pragnę zdementować informację podaną w artykule "Okno dachowe na świat" (nr 14), jakoby "prezes duńskiego Veluksa, największego na świecie producenta okien dachowych, przerwał urlop i zwołał sztab...136