Papież w kraju pogan

Papież w kraju pogan

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Benedykt XVI nawracał w Niemczech katolików na katolicyzm
Nie więcej niż pół miliona wiernych, w tym wielu z zagranicy, zgromadziła trwająca sześć dni wizyta Benedykta XVI w Bawarii. Ale nie liczba pielgrzymów, lecz jakość wyznawanej wiary jest największym problemem niemieckich katolików. Można było odnieść wrażenie, że papież przemawia do pogan, a w najlepszym wypadku do pierwszych chrześcijan.
"Wizyta papieża w kraju bezbożników" - napisała jedna z niemieckich gazet. Ci, którzy przybyli, by wysłuchać Benedykta XVI, to ludzie wierzący, katolicy. Wśród nich nie zabrakło głęboko wierzących, to prawda. Ale papież zwracał się w homiliach do wszystkich niemieckich katolików, a jest ich według oficjalnych danych ponad 26 mln, czyli 30 proc. obywateli. Benedykt XVI przyjechał do rodzinnej Bawarii i jak zauważył nie bez satysfakcji Wolfgang Huber, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, postąpił słusznie, ograniczając się do tego landu. Trudno sobie wyobrazić, by tak jak w Polsce podróżował po całym kraju, a zwłaszcza po protestanckich landach północnych. W Bawarii, poza incydentem z obrzuceniem jego rodzinnego domu w Marktl am Inn woreczkami z farbą, nie spotkał się z oznakami wrogości czy niechęci.

Nieczuła północ
Podróż Benedykta XVI do Bawarii miała charakter religijny, a właściwie misyjny, bo Niemcy są dziś krajem misyjnym, a posługę kapłańską coraz częściej pełnią tam księża z zagranicy, nawet z Ameryki Południowej, ale przede wszystkim z Polski. Czy to znaczy, że Kościół pragnie nawracać wyznawców innych konfesji na katolicyzm? W żadnym razie - tutaj Kościół musi nawracać katolików na katolicyzm.
Niemieckie media poświęciły wiele miejsca wizycie papieża, więcej, niż można się było spodziewać. Ale tak jak w zachowaniu wiernych, także w prasie przeważała chłodna relacja, reportaż nad komentarzem. Tak jakby ten papież nie był Niemcem, nie był rodakiem, kochanym i podziwianym, kimś, z kogo można i powinno się być dumnym. W przeddzień wizyty konserwatywny dziennik "Die Welt" napisał: "Druga wizyta Benedykta XVI będzie wydarzeniem dla południa, a północ pozostawi nieczułą". To, że niemiecki papież w homiliach przekonywał zgromadzonych pielgrzymów do Boga, jest nie tylko symptomem głębokiego kryzysu wiary. Niemieccy katolicy coraz częściej traktują Kościół jak użyteczny urząd, instytucję zarządzającą dobroczynnością. Poza tym w Kościele chrzci się dzieci, zawiera małżeństwa i odbywa pogrzeby. Kościół katolicki prowadzi najlepsze szkoły i gimnazja, więc posyła się tam dzieci. Równocześnie coraz częściej słyszy się żądanie zreformowania Kościoła katolickiego według wzorów zaczerpniętych z Kościoła ewangelickiego, a więc zniesienia celibatu i dopuszczenia środków antykoncepcyjnych. Podnoszona jest też kwestia prawa do aborcji i małżeństw homoseksualnych.
Paradoksalnie wszystkie te "ulgi duchowe" pozwalające wiernym odciążyć sumienie nie mają najmniejszego wpływu na wzrost liczby członków Kościoła ewangelickiego. Do protestantyzmu przyznaje się 25,8 mln obywateli, prawie milion mniej niż do katolicyzmu. Na północy Niemiec, która jest protestancka, gminy ewangelickie walczą o tożsamość i tracą wiernych. Nie pomaga upolitycznienie Kościoła, sprzyjanie lewicy, a nawet ruchom lewackim. Ludzie występują z kościoła albo pozostają wobec niego obojętni, jak w dawnej NRD. Dziennikarze szukali wśród uczestników spotkań z Benedyktem XVI przedstawicieli pokolenia JP II. I znaleźli, ale nie było ich wielu. To oni koczowali całą noc na polach pod Monachium w oczekiwaniu na mszę z udziałem papieża. Chcemy uczestniczyć w radosnym święcie wiary i przeżyć to wspólnie. Papież pragnie, byśmy wrócili do Boga - mówili.

KATOLICY W NIEMCZECH
26 mln wiernych
W katolickiej Bawarii w niedzielnych mszach uczestniczy 18 proc. wiernych

16,3 tys. księży
W 2007 r. w bawarskiej diecezji Passau nie zostanie wyświęcony żaden nowy ksiądz. W 2003 r. w całych Niemczech wyświęcono 130 księży, 304 zmarło, 20 zrezygnowało z kapłaństwa, a 361 przeszło na emeryturę.
Źródło: KAI, własne

Głuchota na Boga
Papież tłumaczył zgromadzonym w Ratyzbonie 200 tys. wiernych, czym jest chrzest. Brzmiało to tak, jakby uczył dzieci katechizmu. "Chrześcijański chrzest oznacza - tłumaczył - że Jezus Chrystus nas, żeby tak powiedzieć, sam adoptował jako rodzeństwo i dlatego jako dzieci należymy do rodziny bożej. W ten sposób uczynił z nas wszystkich wielką rodzinę w ogólnoświatowej wspólnocie Kościoła". Mówił to do wiernych, a można było odnieść wrażenie, że mówi do plemienia pogan. I dlatego nie mogą dziwić inne słowa papieża: "Wierzycie w Boga. Ale w jakiego Boga? W stwórczy rozum, od którego wszystko pochodzi i z którego wywodzimy się my". Wybitny uczony, teolog, intelektualista przemawiał do Niemców prostymi słowami w nadziei, że go zrozumieją. Nie należy się temu dziwić, bycie katolikiem w Niemczech nie jest równoznaczne z wiarą w stwórczą moc Boga. Dlatego w innym miejscu Benedykt XVI równie przystępnie tłumaczył wiernym, że teoria ewolucji nie jest jedynym słusznym wyjaśnieniem istnienia człowieka.
Hasło pielgrzymki Benedykta XVI do Bawarii brzmiało: "Kto wierzy, nie jest samotny", a najcięższym zarzutem pod adresem wiernych była "głuchota na Boga". Pielgrzymka do sanktuarium w Altštting miała na celu ożywienie kultu maryjnego, przywrócenie Matki Boskiej niemieckim katolikom. W homiliach papież tłumaczył, że Maryja była matką Boga, że odgrywa rolę adwokata w naszych prośbach i modlitwach do niego. Choć do cudownej figury Czarnej Madonny w Altštting co roku pielgrzymują tysiące wiernych z całego świata, dla przeciętnego niemieckiego katolika Matka Boska jest tylko matką Chrystusa, kobietą, która go urodziła, tak jak dla protestantów nie uznających jej świętości.
Papież w swoich wystąpieniach skarżył się na upadek wartości w zachodnim świecie. Zwrócił uwagę, że narody Azji i Afryki są pod wrażeniem dobroczynnej działalności niemieckiego Kościoła katolickiego, ale jednocześnie przeraża ich ten rodzaj rozsądkowego myślenia, usuwający całkowicie Boga z pola widzenia człowieka i traktujący to jako najwyższy stopień rozumu, który chce się wprowadzić do ich kultur. Wierni wraz z papieżem modlili się za europejskich polityków, aby nie zapomnieli o chrześcijańskich korzeniach naszego kontynentu.

Cień islamu
Sprawom międzynarodowym papież poświęcił niewiele miejsca, a i tak wywołał burzę. Media europejskie wyciągnęły z wykładu Benedykta XVI wygłoszonego na uniwersytecie w Ratyzbonie fragmenty dotyczące islamu. Zwłaszcza ten, który przypomina słowa cesarza bizantyjskiego Manuela II Paleologa o Mahomecie. Według niego, Mahomet przyniósł tylko rzeczy złe i nieludzkie. A także inny fragment wykładu, w którym papież stwierdził, że "Boga nie cieszy krew, wiara jest owocem ducha, nie ciała". Upowszechnione słowa papieża wywołały falę protestów wśród muzułmanów mieszkających w Europie. Mimo oświadczenia Watykanu, że papież nie miał zamiaru obrazić islamu, napięcie rośnie z dnia na dzień. Najprawdopodobniej dojdzie też do odwołania planowanej na listopad wizyty papieża w Turcji.
W czasie wizyty papieża w Bawarii - doniósł tygodnik "Der Spiegel" - po Niemczech krążył islamobil będący połączeniem meczetu z przyczepą kempingową. Jest to multimedialny punkt informacyjny mający "z pomocą Allaha przybliżyć islam zachodniemu społeczeństwu". Z pojazdu wysuwa się minaret i kopuła meczetu. Czy ktoś może sobie wyobrazić podobną akcję propagandową katolików lub protestantów na drogach i ulicach Iranu albo nawet Turcji? Podczas gdy kościoły chrześcijańskie są w odwrocie, na ich miejsce wkraczają minarety. Czy nie nadeszła pora, abyśmy wzięli na poważnie dramatyczne ostrzeżenia zmarłej niedawno słynnej dziennikarki Oriany Fallaci o grożącej nam ekspansji islamu?

MIECZ MAHOMETA
Niespodziewanie gwałtowne reakcje wywołał wykład papieża na uniwersytecie w Ratyzbonie, na temat relacji wiary i rozumu, szczególnie zdanie, iż nie można niczym uzasadnić szerzenia wiary przy użyciu przemocy. Cytując fragmenty pochodzącego z dialogu między bizantyjskim cesarzem Manuelem II Paleologiem a wykształconym Persem, m.in. na temat dżihadu, czyli świętej wojny w islamie, Benedykt XVI powiedział: "Boga nie cieszy krew. Ktokolwiek ma doprowadzić kogoś do wiary, potrzebuje zdolności dobrego przemawiania i odpowiedniego rozumowania, bez przemocy i gróźb. W religii nie ma przymusu". "Nie trzeba silnej ręki ani żadnej broni, ani innych sposobów grożenia komuś śmiercią" - podkreślił, cytując bizantyjskiego cesarza.
Ta krytyka religijnego fundamentalizmu wywołała protesty w świecie islamu. Muzułmanie w Azji, krajach arabskich, a także w Europie zażądali przeprosin od papieża. W słowach Benedykta XVI dopatrzono się wezwania do "średniowiecznych wojen krzyżowych", zarzucano mu przyłączenie się do "syjonistyczno-amerykańskiego sojuszu przeciwko islamowi". "Papież powinien skorygować swe wypowiedzi i przestać zadawać ciosy islamowi" - powiedział Ismail Hanija, palestyński premier z ramienia radykalnego Hamasu. Brytyjscy muzułmanie wyrazili żal, że Benedykt XVI w kwestii stosunku do islamu "nie poszedł w ślady swego poprzednika". Przypomnieli, że Jan Paweł II nigdy nie podpisywał się pod stereotypem, który każe widzieć w islamie religię gloryfikującą przemoc.
Benedykt XVI mówił też w Ratyzbonie o potrzebie "prawdziwego dialogu kultur i religii". Nowe tysiąclecie zaczęło się jednak raczej pod znakiem "walki kultur", i to nierównej. W lutym muzułmanie na całym świecie gwałtownie protestowali przeciwko opublikowaniu przez pewną duńską gazetę satyrycznych rysunków Mahometa. Podpalano europejskie ambasady, rozbijano witryny zachodnich sklepów i wydawnictw, wzywano do bojkotu towarów z Danii. Demonstracje, po części organizowane przez władze, wywołały ogólnoświatową debatę na temat granic satyry. W odpowiedzi na karykatury Mahometa irańska gazeta "Hamsharis" rozpisała konkurs na satyryczne rysunki o Holocauście. We wrześniu niektóre z nich przedrukowała inna duńska gazeta. Reakcje na Zachodzie sprowadziły się do wzruszenia ramion i uwag o "braku smaku". W Hiszpanii, Francji, Niemczech otwierane są nowe islamskie szkoły. W państwach muzułmańskich prawo zakazuje propagowania innych religii i karze takie próby śmiercią. Dwa i pół miesiąca przed wizytą w Turcji papież, przynajmniej jak napisał watykanista włoskiej gazety "La Repubblica" Marco Politi, "ekskomunikował miecz Mahometa".
Więcej możesz przeczytać w 38/2006 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1
 • kasa   IP
  nawracanie katolikow na  katolicyzm nic nie  da,trzeba
  nawracac ludzi na chrzescijanstwo, a to znaczy w 100%
  zgodzie z Biblia.Katolickie brednie nie  zbawia ani je-
  dnego grzesznika.Jest to wielka szkoda ze  kler kato-licki prowadzi wiernych na manowce,a co najwiecej
  kocha to wladza i szmal.Gdy widze tych pajcow zwanych
  klerem katolickim obwieszonych zlotem i swiecidelkami to
  ogarnia mnie pusty smiech ale i tez zlosc jak mozna ludzi
  zwodzic na manowce.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2006 (1240)

  • Na stronie - Sezon łowiecki 15 gru 2006, 15:00 Niczym u Mrożka dubeltówki nabite są ślepakami, myśliwi rozleźli się po bagnach, a od nielicznych wystrzałów spadają co najwyżej liście z drzew 3
  • Wprost od czytelników 15 gru 2006, 15:00 BIERNA WOJNA Dariusz Baliszewski w swoim artykule "Bierna wojna" (nr 37) poddał totalnej krytyce rozkaz marszałka Rydza-Śmigłego z końca 17 września 1939 r., wydany po wejściu Sowietów na ziemie wschodnie II RP. Główny zarzut... 3
  • Skaner 15 gru 2006, 15:00 15 GNIEWNYCH LUDZI Jerzy Stępień - kadencja: 1999-2008, rekomendowany przez AWS Adam Jamróz - kadencja: 2003-2012, rekomendowany przez SLD Bohdan Zdziennicki - kadencja: 2001-2010, rekomendowany przez SLD Mirosław Wyrzykowski - kadencja:... 8
  • Sawka czatuje 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
  • Playback 15 gru 2006, 15:00 Premier Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Radosław Sikorski © D. Golik, S. Sołtys/Fotorzepa 14
  • Poczta 15 gru 2006, 15:00 MURDOCH U BRAM WILDSTEINA Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł "Murdoch u bram Wildsteina" (nr 37). Nie sposób nie zgodzić się z tezą, iż TVP SA jest skazana na klęskę. Zastrzeżenia wzbudza jednak diagnoza tego stanu... 14
  • Ryba po polsku - Prawo jest ostoją 15 gru 2006, 15:00 Na sądach ciąży obowiązek sporządzenia imiennej listy autorytetów. Byśmy wiedzieli, czego i kogo się trzymać 15
  • Z życia koalicji 15 gru 2006, 15:00 ZYTA WRACA. STOLEC wicepremiera i ministra finansów już na nią czeka i ponoć obejmie go (jakkolwiek sformułowanie "obejmować stolec" wydaje nam się cokolwiek kontrowersyjne z powodów higienicznych), jak tylko do kraju wrócą... 16
  • Z życia opozycji 15 gru 2006, 15:00 Z MAŁYM OPÓŹNIENIEM, za które przepraszamy, przeczytaliśmy list od Janusza Palikota. Przypominamy, że czepiamy się go za zaleg-łe pensje dziennikarzy "Ozonu". Biznesmen informuje nas, że właściwie to on niczego nie musi, ale... 17
  • Wprost przeciwnie - Lepper + Giertych = Kaczyński 15 gru 2006, 15:00 Satelici PiS podcinają gałąź, na której siedzą 18
  • Fotoplastykon 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
  • Balcerowiczobójstwo 15 gru 2006, 15:00 Leszek Balcerowicz był skazany na konflikt ze zdominowaną przez PiS sejmową komisją śledczą 20
  • Zabawy z komisją 15 gru 2006, 15:00 PiS powinno się modlić, by Trybunał Konstytucyjny uznał bankową komisję śledczą za nielegalną 25
  • Ofensywa Kaczyńskich 15 gru 2006, 15:00 I premier, i prezydent Polski muszą zrozumieć, że zarówno w Europie, jak i w Ameryce bez Niemiec niewiele zwojujemy 28
  • Biała plama na Polsce 15 gru 2006, 15:00 W europejskich podręcznikach historii Polska prawie nie istnieje 32
  • Manipulacja lustracyjna 15 gru 2006, 15:00 W artykule "Lustracja lustratora" (nr 27) ujawniliśmy, że sędzia Zbigniew Puszkarski, przewodniczący sądu lustracyjnego, który rozpatrywał sprawę Zyty Gilowskiej, przed laty wydał wyrok w procesie zmanipulowanym przez komunistyczne służby. Choć w tekście, zgodnie z regułami... 38
  • Samotność ofiar 15 gru 2006, 15:00 Książka "Polacy - Żydzi 1939-1945" może sprawić, że my, Polacy, przestaniemy pleść androny o naszej wrodzonej miłości do Żydów 40
  • Giełda 15 gru 2006, 15:00 Hossa Świat Apple wchodzi w wideo Amerykański Apple Computer rozpoczął sprzedaż filmów wideo w internetowym sklepie iTunes. Potentat z Kalifornii zaprezentował też nowe urządzenie iTV, za którego pomocą ściągnięte filmy będzie... 42
  • Taniofonia 15 gru 2006, 15:00 Rozmowy telefoniczne będą tanieć do czasu, aż będą darmowe 44
  • Wielki mały reformator 15 gru 2006, 15:00 Rynek wycenił odejście Zyty Gilowskiej na jeden grosz 50
  • Małe giganty 15 gru 2006, 15:00 Mniejsze kraje prędzej się pozbywają iluzji, że jakoś to będzie 52
  • Marchionne za kierownicą 15 gru 2006, 15:00 Na cztery koła spadł znakomicie zarządzany od niedawna Fiat 56
  • 2 x 2 = 4 - Władza i prawda 15 gru 2006, 15:00 W Polsce dla uzyskania poparcia plebsu gwałtownie atakuje się inteligencję 60
  • Supersam 15 gru 2006, 15:00 64
  • Jesień w kolorze blue 15 gru 2006, 15:00 Proste dzianiny, moherowe swetry i szale - to wszystko znalazło się w najnowszej kolekcji Solar na jesień-zimę 2006/2007. W kolorystyce proponowanych przez odzieżową firmę ubrań dominują fiolety i brązy. Czerń dozwolona jest jedynie w... 64
  • Odkurzacz dla ogrodnika 15 gru 2006, 15:00 Aby właściciele ogrodów łatwiej mogli się uporać z jesienną zmorą, jaką są opadające liście, firma Gardena wypuściła na rynek specjalny odkurzacz. To urządzenie nie tylko je zbiera, ale także rozdrabnia. Poza tym pomaga je... 64
  • Zjazd pod kontrolą 15 gru 2006, 15:00 Żaden zjazd ze wzgórza nie zakończy się tragicznie, jeśli będziemy zjeżdżać nowym oplem antara - zapewniają jego producenci. Samochód, który zostanie zaprezentowany podczas Paryskiego Salonu Samochodowego (rozpoczyna się 30... 64
  • Ultrapłaski zegarek 15 gru 2006, 15:00 Tylko 3,9 mm grubości ma najcieńszy plastikowy zegarek na świecie. Model Swatch Glamshine z najnowszej jesienno-zimowej kolekcji Swatch Skin to bransoletka składająca się z małych, stalowych kwadratów wysadzanych fioletowymi kryształami i... 64
  • Karta na hakerów 15 gru 2006, 15:00 64
  • Latający Polak 15 gru 2006, 15:00 Robert Kubica jest pierwszym Polakiem, który ma szansę stać się globalną gwiazdą 66
  • Cabernet z Mazowsza 15 gru 2006, 15:00 To nie żart: prawdziwe wino produkowane jest już także w Polsce 70
  • Fabryki ślicznotek 15 gru 2006, 15:00 Gdyby nie polityczna poprawność, Latynoski co roku zdobywałyby tytuł Miss Świata 72
  • Pazurem - Światowa blondynka 15 gru 2006, 15:00 Paris Hilton sprawia, że wszystkie przeczołgane przez życie brunetki świata oddychają z ulgą 78
  • Czernomyrdin w Warszawie 15 gru 2006, 15:00 Jak wyglądałby świat, gdyby w Rosji w 1917 r. nie było rewolucji 80
  • Know-how 15 gru 2006, 15:00 Ewolucja zagłady Dinozaury nie wyginęły przed 65 mln lat na skutek zderzenia Ziemi z asteroidą. "To jedno z największych nieporozumień w nauce" - uważa Tony Hallam, brytyjski geolog i paleontolog. Równie błędne jest dość... 86
  • Lek na syndrom X 15 gru 2006, 15:00 Przełom w leczeniu otyłości i nałogów? 88
  • Wojna marmurowa 15 gru 2006, 15:00 Arcydzieła sztuki starożytnej znikną z największych muzeów Europy i USA? 91
  • Horoskop ciąży 15 gru 2006, 15:00 Życie w łonie matki decyduje o naszym zdrowiu, inteligencji i sukcesach zawodowych! 94
  • Bez granic 15 gru 2006, 15:00 Romantyczna Condi? Ostatnia podróż do Kanady Condoleezzy Rice, szefowej amerykańskiej dyplomacji, wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko z powodu omawianych w jej trakcie problemów politycznych. Wizyta wywołała spekulacje na temat... 96
  • Chindie 15 gru 2006, 15:00 Dwa azjatyckie giganty wywracają świat do góry nogami 98
  • Papież w kraju pogan 15 gru 2006, 15:00 Benedykt XVI nawracał w Niemczech katolików na katolicyzm 104
  • Ukraina na kolanach 15 gru 2006, 15:00 Premier Janukowycz na antynatowskich hasłach wdrapał się na szczyt politycznej kariery 106
  • Recenzor 15 gru 2006, 15:00 108
  • Płonąca pietruszka 15 gru 2006, 15:00 Dobrymi chęciami wybrukowane jest piekło. To porzekadło idealnie pasuje do reżyserskiego debiutu Andrzeja Seweryna. Od historii księdza, nosiciela wirusa HIV (jak zwykle teatralny Michał Żebrowski), zionie fałszem na kilometr, gdyż... 108
  • Powrót z gwiazd 15 gru 2006, 15:00 Niełatwo być kosmicznym odmieńcem. Sąsiedzi się ciebie boją, chuligani cię biją, a rząd chce izolować i poddać kwarantannie. Zbiorowym bohaterem jednego z lepszych seriali science fiction ostatnich lat jest cztery tysiące czterysta... 108
  • Morza szum, ptaków śpiew 15 gru 2006, 15:00 "Jesteśmy parą ostatnich ludzi na ziemi" - przekonuje zgorzkniałą Irenę Laskowską Jan Machulski, jeszcze z bujną czupryną. Jedynymi świadkami nieudolnego podrywu są stada mew i piloci wojskowych odrzutowców. Tak polskie kino,... 108
  • Powtórka z rozrywki 15 gru 2006, 15:00 Poznajcie Rysia (Przemysław Bluszcz), złodzieja, który po latach odsiadki wraca do domu, by odkryć, że wszystko, za czym tęsknił, już nie istnieje. Dawna ukochana obściskuje się z jego bratem, a sam brat właśnie sprzedaje ojcowiznę.... 108
  • Męczenie Czechowa 15 gru 2006, 15:00 Czechow w wersji skróconej i wydłużonej zarazem. Skróconej, bo trochę dialogów wycięto, a wydłużonej, bo dołożono pomysł Pera Olova Enquista na lifting mistrza. Miał to być dalszy ciąg "Trzech sióstr", ale reżyser Piotr... 108
  • Rosyjskie, czyli polskie 15 gru 2006, 15:00 Polityka wciąż dzieli Polskę i Rosję, za to sztuka łączy. Ze zbiorów trzech najważniejszych rosyjskich muzeów (m.in. Ermitażu) do Warszawy zjechały wykonane ze srebra okazałe przedmioty codziennego użytku - w większości z carskich... 108
  • Miłość wygra i tak 15 gru 2006, 15:00 Fantastyczna, przepiękna, nieprzeciętna... Epitety opisujące trzecią płytę Nowozelandki o azjatyckich korzeniach można mnożyć bez końca. Trzydziestoletnia Bic Runga dopiero teraz podbija Europę, choć w swoim kraju jest fenomenem od... 108
  • Drugie życie Vivaldiego 15 gru 2006, 15:00 Czy odpowiedzią na fantastyczną popularność muzyki Vivaldiego jest żart, że najbardziej lubimy to, co już znamy? Słuchając nagrania "Griseldy", trudno się oprzeć wrażeniu déj? vu. Kolejne arie przypominają te, którymi... 108
  • Złote chłopaki 15 gru 2006, 15:00 Audioslave to mariaż niedobitków dwóch znamienitych formacji rockowych. Składa się z wokalisty Soundgarden, Chrisa Cornella i trójki sierot po Zacku de la Rochu z Rage Against The Machine. Ten sojusz nie oznaczał jednak narodzin supergrupy.... 108
  • Najsmutniejsze kino świata 15 gru 2006, 15:00 Dla naszych filmowców Polska to kraj zamieszkiwany głównie przez zgwałcone kobiety, alkoholików, bezrobotnych, bandytów, szemranych biznesmenów i bezdusznych urzędników 112
  • Bezpieczny jazz 15 gru 2006, 15:00 Diwy jazzowe zastąpiły niedawne popgwiazdy list przebojów 116
  • Od Marsa do Stalina 15 gru 2006, 15:00 Herbert George Wells to geniusz fantastyki, ale pierwszy naiwny polityki 118
  • Górna półka - Dobroduszna hegemonia 15 gru 2006, 15:00 Błędem neokonserwatystów jest przekonanie, że wszyscy ludzie pragną wolności 119
  • Wencel gordyjski - Rosja nie przebacza 15 gru 2006, 15:00 Madonna pojechała do kraju, którego los przypomina sytuację misia siedzącego w karcerze wrocławskiego zoo 120
  • Krótko po Wolsku - Dziewictwo w Internecie 15 gru 2006, 15:00 Człowiek niczemu już się nie dziwi. Toteż, gdy jakieś dziewczę z Dolnego Śląska imieniem Joanna wystawiło w Internecie na aukcje swe dziewictwo, zacząłem się zastanawiać, czy można wystawić na sprzedaż coś jeszcze? Własne... 121
  • Ueorgan Ludu 15 gru 2006, 15:00 Nr 38 (204) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 18 września 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Po deklaracji min. Sikorskiego AFGAŃSKA RULETKA Min. Sikorski 20 lat temu wspierał talibów, dziś chce ich zwalczać. A przecież świetnie wie, że... 121
  • Skibą w mur - Blogersi 15 gru 2006, 15:00 Ryszard Czarnecki w swoim blogu pisze o biegunce, a Wojciech Wierzejski o przyszłości białej rasy 122