Republika esbeków

Dodano:   /  Zmieniono: 
W latach 80. komuniści chcieli przejąć PPS, by na wypadek likwidacji PZPR stworzyćz niej podległą sobie siłę polityczną
Maciej Korkuć
Doktor historii, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, autor i współautor m.in. książek "Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem 1944-1947" i "Komunizm w Polsce"

Umieszczanie w latach 80. agentów w kierowniczych strukturach polskiego podziemia i operacje "dezintegracyjne" miały zagwarantować komunistom kontrolę nad opozycją. Po 1988 r. takie działania stały się dla nich swoistą "polisą na przyszłość". Dlatego też w III RP za parawanem demokracji wciąż kryło się państwo skutecznie manipulowane przez ludzi z komunistycznych służb specjalnych.

Skazani na samodzielność
Od połowy lat 80. komuniści otrzymywali z Moskwy komunikaty, że PZPR będzie musiała sobie radzić sama ze społeczeństwem. Coraz pilniejsza stawała się konieczność przygotowania warunków "podzielenia się władzą" z częścią opozycji tak, by wyeliminować niepodległościowych radykałów i zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością karną za zbrodnie komunizmu.
W latach 1988-1989 okazało się, że zabezpieczenie agentury w środowiskach opozycyjnych może w nieodleg-łej przyszłości stanowić dla komunistów podstawowe narzędzie wpływu na politykę. W tym okresie przedmiotem działań operacyjnych SB była między innymi świeżo odnowiona w podziemiu (w 1987 r.) Polska Partia Socjalistyczna. Nie można wykluczyć, iż w szybko zmieniającej się sytuacji politycznej zaczęto brać pod uwagę to, że na wypadek niepożądanego dla PZPR rozwoju wydarzeń PPS może być swoistym wentylem bezpieczeństwa dla komunistów. SB przy pomocy ulokowanej w partii agentury realizowała scenariusz prowokowania podziałów mających wyeliminować działaczy, nad którymi nie miała kontroli, oraz wprowadzania agentów do kierownictwa PPS. "W efekcie zrealizowania kilkunastu kombinacji operacyjnych wprowadzono na obrady kongresu [PPS] dużą grupę tajnych współpracowników - pisano w jednym z raportów. - W efekcie tych działań wprowadzono do Rady Naczelnej osobowe źródła informacji". W innym dokumencie SB raportowała: "Prowadzona jest kombinacja operacyjna, mająca na celu utworzenie grupy PPS, sterowanej przez SB", która w odpowiednich okolicznościach "zajmie miejsce działaczy PPS na terenie Krakowa z perspektywą wejścia jej członków w centralne organy PPS".
Umowy okrągłostołowe i postępujące uwłaszczenie komunistycznej nomenklatury były ucieczką do przodu. Komuniści zagwarantowali sobie wpływ na politykę, gospodarkę i media. Okazało się, że nie było konieczne uruchamianie alternatywnego rozwiązania. Teraz prawdziwym wyzwaniem stało się przeciwdziałanie pomysłom dekomunizacyjnym i ujawnienie wciąż ulokowanej w życiu publicznym dawnej agentury SB.

Normalni faceci
Nie przypadkiem więc najważniejszym zadaniem sił dawnego reżimu była nie tyle adaptacja do warunków niepodległości, ile wyhamowanie przemian pozwalających na odzyskanie przez społeczeństwo suwerenności w państwie. Ogłoszona przez Mazowieckiego "gruba kreska" dawała nadzieję na sukces. Nadzieję tę dawały też tworzące się nowe służby specjalne, których struktura i kadry oparte były na byłej SB. Mimo początkowej paniki zasięg weryfikacji funkcjonariuszy okazał się mniej dotkliwy, niż się obawiano, a szeroko lansowana teza o "fachowości" esbeków zapewniła im dominującą pozycję w utworzonym Urzędzie Ochrony Państwa. Przyjmowani do UOP młodzi ludzie, w tym z antykomunistycznych środowisk do niedawna podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Ruchu Wolność i Pokój, stanowili mniejszość. Toteż zamiast zmienić oblicze służb, zostali zmuszeni do nauczenia się zasad działania "starszych kolegów". "W podziemiu uważaliśmy, że ubekowi ręki się nie podaje - mówił w 1994 r. Piotr Niemczyk, wywodzący się z WiP dyrektor Biura Analiz i Informacji UOP. - Kiedy zaczęliśmy pracować na Rakowieckiej, taka postawa była nie do przyjęcia. To by było nieracjonalne, ale też nie w porządku. Widzisz normalnych facetów - ani psychopatów, ani sadystów, ani sprzedajnych nadgorliwców - i zastanawiasz się, jak to się stało, że jeszcze kilka czy kilkanaście miesięcy wcześniej tak kompletnie inaczej pojmowaliśmy polską rzeczywistość. Nieraz sobie stawiałem to pytanie".
Pojawiająca się w krótkim okresie rządów Jana Olszewskiego szansa na rozpoczęcie lustracji elit politycznych i państwową dekomunizację mogła oznaczać trzęsienie ziemi nie tylko dla agentury, ale i dla znacznej części nowego UOP. Groźba definitywnego przetrącenia kręgosłupa dawnym służbom PRL odeszła w niebyt dzięki pamiętnej "nocy teczek" w czerwcu 1992 r. Po zmianie rządu poesbeckie służby nie tylko odżyły, ale z jeszcze większą intensywnością powróciły do starych metod. W nowej koniunkturze politycznej wychowankowie SB zaproponowali wachlarz możliwości, które utrwalą ich status quo. Kolejny szef resortu - człowiek Wałęsy Andrzej Milczanowski - tak mówił o pracownikach UOP: "Już cztery lata żyjemy w państwie demokratycznym i było wystarczająco dużo czasu, żeby zweryfikować sądy o niektórych dawnych przeciwnikach, podobnie jak o niektórych ludziach z kręgu solidarnościowego". Solidnego protektora byli esbecy znaleźli także w osobie nowego szefa UOP Jerzego Koniecznego - usuniętego wcześniej przez ekipę Olszewskiego ze stanowiska wiceszefa UOP.

Déjà vu
Awersja do dekomunizacji połączyła różne siły - od ówczesnej, zawsze kompromisowo nastawionej do komunistów, Unii Demokratycznej po obóz prezydenta Wałęsy. Jak widać z ujawnionych dokumentów zespołu Lesiaka, nowi mocodawcy szeroko sięgnęli po metody z totalitarnej PRL. Tym razem chodziło o zabezpieczenie wpływów nowej ekipy i Belwederu oraz ostateczne pogrążenie szans na zwycięstwo wyborcze prawicy. Liczyło się utrwalenie władzy, a nie polska racja stanu i praworządność. Z punktu widzenia byłych esbeków najważniejsze było przekreślenie groźby dekomunizacji. Nie przypadkiem jedna z ujawnionych analiz z szafy Lesiaka to "Informacja dotycząca idei dekomunizacji w rozumieniu liderów Porozumienia Centrum" z 18 lutego 1993 r. Oficerowie UOP zapewne z ulgą pisali, że "należy podkreślić, iż samo hasło dekomunizacji, pomimo powołania już w 1991 r. komisji do opracowania konkretyzującej je ustawy, pozostaje nadal hasłem abstrakcyjnym". Powrócono także do inwigilacji konkurencji dla lewicy postkomunistycznej, czyli PPS Ikonowicza.
Wykorzystano nie tylko czynną agenturę UOP, ale też ludzi, za którymi ciągnął się cień "podwójnych życiorysów" z okresu komunizmu. Zespół Lesiaka, jak sugerują dokumenty z jego szafy, za wiedzą Milczanowskiego planował "wykorzystanie osobowych źródeł informacji b. SB w celu infiltracji radykalnych ugrupowań". Nic dziwnego, że powracające głosy o potrzebie lustracji minister oficjalnie lekceważył. "Dziś - patrząc z politycznego i społecznego punktu widzenia - nie jest to temat istotny" - mówił w 1994 r.
Podejmowano działania z pełną świadomością ich przestępczego charakteru - szczególny nacisk położono na konspirację. "Podjęte ewentualnie działania operacyjne w stosunku do ww. osób [chodziło m.in. o Kaczyńskich, Olszewskiego, Macierewicza] powinny mieć bardzo ograniczony zakres z tego względu, że zbyt wysoka aktywność niesie z sobą poważne ryzyko dekonspiracji". Polegać miało to także na "inspiracji do publikowania artykułów prasowych" - jak pisali podwładni Lesiaka w raporcie z 11 lutego 1993 r. Z dokumentów wynika, że Milczanowski osobiście monitorował działania operacyjne wymierzone w opozycję. Pytany jednak w tamtym okresie przez dziennikarzy, "dlaczego wśród polityków narasta przekonanie, że są podsłuchiwani, podglądani? Mają urojenia?", otwarcie kłamał: "To przekonanie jest bezpodstawne. Od 1990 r. po kolei dowiaduję się od szefów różnych partii, że ich podsłuchujemy. Tak nie jest".

Trybunał dyspozycyjny
Kiedy w marcu 1993 r. Jarosław Kaczyński ujawnił fakt istnienia instrukcji 0015/92, reakcja władz UOP i resortu kierowanego przez Milczanowskiego była godna najlepszych wzorców SB. MSW zaprzeczyło, by dotyczyła ona działań związanych z inwigilacją partii politycznych i korzystania z technik operacyjnych, takich jak podsłuchy czy agentura. Natychmiast wszczęto śledztwo w sprawie przecieku. Rozpoczęły się przesłuchania w pierwszym rzędzie funkcjonariuszy bez esbeckiej przeszłości. Według ówczesnych ustaleń dziennikarza Jerzego Jachowicza, w końcu próbowano zwerbować świadka, któremu zaproponowano wynagrodzenie za fałszywe zeznania. Wskutek odmowy zagrożono mu, że za ujawnienie informacji o tych propozycjach jego dzieciom "może się przytrafić" jakieś nieszczęście.
Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych uznała instrukcję za sprzeczną z konstytucją. Na jej wniosek Trybunał Konstytucyjny miał zdecydować, czy instrukcja była zgodna z prawem. Rozpatrywanie sprawy rozpoczęto na niejawnym posiedzeniu 27 maja 1993 r. Podczas rozprawy okazało się, że dzień wcześniej - 26 maja - uchylono instrukcję. W takich okolicznościach trybunał "salomonowo" umorzył postępowanie - pod pretekstem możliwości oceniania tylko przepisów istniejących, a nie uchylonych.
"Starzy" esbecy przyzwyczajeni do oferowania swoich usług komunistycznej władzy w III RP byli gotowi do wspierania nowej. Przerażające jest to, że niedawni opozycjoniści tak chętnie z tych usług korzystali.
Więcej możesz przeczytać w 42/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 42/2006 (1244)

 • Na stronie - Taśmy Gibsona15 gru 2006, 15:00W odróżnieniu od polityków nie lubimy nagrywać znajomych. Co najwyżej piratujemy w Internecie3
 • Skaner15 gru 2006, 15:006
 • Śledztwo15 gru 2006, 15:00Taśmy na Michnika Jak ustalił "Wprost", taśmy z nagranymi rozmowami Adama Michnika, redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej", i Aleksandra Gudzowatego, właściciela Bartimpeksu, złożył w prokuraturze 29 września 2006 r. Marcin...8
 • Szafy: Lesiak jak Globke15 gru 2006, 15:00Afera płk. Jana Lesiaka i jego szafy w świecie służb specjalnych nie jest oryginalna. To niemal kalka sprawy dr. Hansa Globkego. On także zaczął od służby skompromitowanemu reżimowi. Globke pracował w MSW III Rzeszy. Lesiak pracował dla SB. Po...8
 • IPN: KGB kontra Popiełuszko?15 gru 2006, 15:00Powiązania KGB z zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki znaleźliśmy w aktach śledztwa IPN w sprawie przestępczego związku w peerelowskim MSW. To protokół przesłuchania dyrektora Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO. Płk Tadeusz Rydzek zeznał, że...8
 • NAGRODY: Chimera "Wprost"15 gru 2006, 15:00Brązową Chimerę w kategorii "nowa szata graficzna" otrzymał tygodnik "Wprost", a Złotą Chimerę za projekty ilustracji, które wykonał m.in. dla "Wprost", dostał Igor Morski, grafik stale współpracujący z naszym...8
 • POKAZ: Krewka Naomi15 gru 2006, 15:00Modelka Naomi Campbell, słynąca z nerwowego usposobienia, ma wystąpić 17 listopada na pokazie Lexus Fashion Night w Warszawie. Wybór organizatorów tej imprezy - łączącej polską premierę limuzyny Lexus LS 480 z pokazem kolekcji Agnieszki Maciejak i...8
 • Legia Cudzoziemska15 gru 2006, 15:00Po wygranej z Portugalią Polska przesunęła się na czwarte miejsce w tabeli grupy A w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Podopieczni Leo Beenhakkera zwyciężyli 2:1. Obie bramki dla Polski strzelił Euzebiusz Smolarek, wychowanek zagranicznych...8
 • Kontrowersje15 gru 2006, 15:00Od lat komitet norweskiego parlamentu przyznający Pokojową Nagrodę Nobla jest krytykowany za polityczny koniunkturalizm. Wielkie kontrowersje wzbudziła decyzja o przyznaniu nagrody w 1973 r. Henry'emu Kissingerowi i Le Duc Tho za zaprowadzenie...8
 • USA: Zima w Nowym Jorku15 gru 2006, 15:00Burza śnieżna sparaliżowała życie zachodniej części stanu Nowy Jork. Władze stanowe wprowadziły stan klęski żywiołowej w regionie. Rekordowe o tej porze roku opady śniegu (ponad 50 cm) pozbawiły dostaw prądu prawie 400 tys. ludzi. Załamanie pogody...8
 • NAUKA: Biblia Hawkinga15 gru 2006, 15:00Stephen Hawking wyjaśnia tajemnicę stworzenia świata. Tym razem dzieciom. Książka pod tytułem "The Grand Design" (Wielki projekt) ma się ukazać za rok. "To będzie Harry Potter bez magii" - zapowiada autor. Przykuty do wózka...8
 • GADŻET: Żona z TV15 gru 2006, 15:00Technika zmienia tak staromodne przedmioty jak ramki na zdjęcia. E-ramka to monitor LCD ze złączem do karty pamięci i portem USB. Wyświetla cyfrowe zdjęcia, odtwarza pliki wideo i muzyczne. Zdjęcia można ustawić tak, by zmieniały się co pewien...8
 • Sawka czatuje15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)12
 • Playback15 gru 2006, 15:00Roman Giertych, wicepremier i minister edukacji, i Andrzej Lepper, lider Samoobrony© A. Jagielak16
 • Poczta15 gru 2006, 15:00MURDOCH U BRAM WILDSTEINANajwiększe wyzwanie dla TVP, do którego nie jest ona w żadnej mierze przygotowana, jest natury technologiczno-filozoficznej i nazywa się era cyfrowa ("Murdoch u bram Wildsteina", nr 37). Jedyne, co TVP może...16
 • Ryba po polsku - Dajcie mi służby, ja was urządzę15 gru 2006, 15:00Coraz bardziej przychylam się do tezy,że największym zagrożeniem dla państwa są politycy17
 • Z życia koalicji15 gru 2006, 15:00DRAMATYCZNY PRZEBIEG MIAŁ WIEC PIS. Nie chodzi o to, że trzeba było rodziny z prowincji ściągać i im nocleg zapewniać, żeby plac zapchać. Otóż na chwilę przed wejściem na scenę premiera BOR obwieścił organizatorom, że Jarosław Kaczyński nie może...18
 • Z życia opozycji15 gru 2006, 15:00WIDZIELIŚMY W TELEWIZJI generała Wejnera, który w jakiejś książce twierdzi, że Jan Olszewski próbował dokonać puczu i internować Lecha Wałęsę. Sama wizja Olszewskiego w hełmie, kamizelce kuloodpornej i uzi w ręku jest całkiem zabawna. Jeszcze...19
 • Wprost przeciwnie - Przestroga Berlusconiego15 gru 2006, 15:00Politycy mogą stracić władzę, dziennikarze - twarz20
 • Fotoplastykon15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)21
 • Kto naprawdę nami rządzi15 gru 2006, 15:00Najbardziej wpływowi ludzie IV Rzeczypospolitej22
 • Political fiction15 gru 2006, 15:00Po wyborach - gdyby się odbyły - PiS i PO nie dogadają się w obecnym kształcie i z aktualnymi przywódcami32
 • Republika esbeków15 gru 2006, 15:00W latach 80. komuniści chcieli przejąć PPS, by na wypadek likwidacji PZPR stworzyćz niej podległą sobie siłę polityczną36
 • Giełda15 gru 2006, 15:00Hossa Świat Google's Tube Astronomiczną sumę 1,65 mld USD zapłacił Google za serwis internetowy z plikami wideo YouTube. Stronę, na której każdy może umieścić stworzony przez siebie materiał wideo, założyło dwóch dwudziestoparolatków: Chad Hurley...40
 • Polski rabat15 gru 2006, 15:00Program powszechnego uwłaszczenia polityków, radnych, urzędników oraz krewnych i znajomych królika40
 • Rosyjskie imadło15 gru 2006, 15:00Gazprom próbuje puścić nas z torbami48
 • Zyta kontra Zyta15 gru 2006, 15:00Wicepremier Gilowska w dwóch togach - adwokata broniącego rządu i prokuratora oskarżającego go o nieudolność52
 • Plan Aznara15 gru 2006, 15:00Polska wystartowała ku bogactwu jak Hiszpania, ale podąża do europejskiego marazmu jak Grecja54
 • Keynes w remoncie15 gru 2006, 15:00Tegoroczny noblista w dziedzinie ekonomii nie miałby szans na prezesurę NBP56
 • 2 x 2 = 4 - Cud mniemany15 gru 2006, 15:00Czas powołać jury, które wybierze i nagrodzi najbardziej piramidalny absurd w polskiej polityce58
 • Supersam15 gru 2006, 15:0060
 • Sprzęty glamour15 gru 2006, 15:00Haute meubles, czyli meblarskie i wnętrzarskie haute couture wymyślone specjalnie dla VIP-ów i przez... VIP-ów - na taki pomysł wpadł brytyjski dom meblowy Habitat. Dla tej firmy meble i elementy dekoracyjne mieszkań zaprojektowały gwiazdy muzyki...60
 • Niezbędnik grzybiarza15 gru 2006, 15:00Wciąż warto wybrać się na grzyby, zwłaszcza że w tym roku jest ich w bród. Specjalnie z myślą o grzybiarzach został zaprojektowany nóż Sagaform - Adventure. Ma zaokrąglone ostrze do odcinania nóżki grzyba i pędzelek do oczyszczenia go z resztek...60
 • Frywolna Jacqueline15 gru 2006, 15:00Na pokazach bielizny w trakcie paryskiego Salonu de La Lingerie zaprezentował swoją kolekcję polski dom mody bieliźnianej Korin. W kolekcji Jacqueline biustonosze zdobią połyskliwe, perłowe i srebrzyste hafty, drobne motywy roślinne i tiulowe...60
 • Eva bez kabla15 gru 2006, 15:00Koniec z plączącymi się po całym mieszkaniu kablami, łączącymi monitor z głośnikami czy telewizor z komputerem. Przekaźnik Eva 700 firmy Netgear pozwala na bezprzewodowe połączenie telewizora, komputera, telefonu komórkowego i aparatu cyfrowego...60
 • Umywalka z wiązu15 gru 2006, 15:00Drewniana umywalka to nie tylko oryginalna ozdoba łazienki. Dzięki właściwościom izolacyjnym drewna wlana do niej woda dłużej utrzymuje ciepło. Do wyboru są trzy modele. Można zdecydować się na jedną z dwóch umywalek wyglądających jak misy, które...60
 • Czekolada po angielsku15 gru 2006, 15:00"Ci, którzy używają czekolady, cieszą się większą stałością zdrowia i mniej są podatni na różne drobne dolegliwości, które psują radość życia; zachowują przy tym niezmienną tuszę" - pisał Anthelme Brillat-Savarin w swojej słynnej...60
 • Drugi obieg IV RP15 gru 2006, 15:00Rządy braci Kaczyńskich uruchomiły niespotykaną od 15 lat lawinę politycznych dowcipów62
 • Winne biuro podróży15 gru 2006, 15:00Rejsy połączone z degustacją win po Renie, Dunaju i Mozeli oraz winiarskie spa - kąpiel w winogronowym moszczu66
 • Miasto diabła15 gru 2006, 15:00W Rio de Janeiro jeżeli wychodzisz z domu na ulicę i udaje ci się wrócić, masz tego dnia wielkie szczęście70
 • Sezam Hitlera15 gru 2006, 15:00Skarb III Rzeszy mógł zostać wymyślony przez handlujących kradzionymi antykami byłych funkcjonariuszy bezpieki72
 • Pazurem - Żbik z granitu15 gru 2006, 15:00Największym wydarzeniem tego sezonu w popkulturze jest powrót kapitana Żbika74
 • Gest Chruszczowa15 gru 2006, 15:00Chińskiemu "nie" zawdzięczamy, że 1956 r. Polska nie stała się Węgrami76
 • Know-how15 gru 2006, 15:00Kobiety da Vinci "Głównym celem tej książki jest wydobycie obrazu Leonarda jako człowieka z krwi i kości, żyjącego w konkretnym czasie i jadającego zupy jarzynowe, a nie uprawiającego wiele dyscyplin, nadludzko uzdolnionego 'człowieka...80
 • Syndrom lady Makbet15 gru 2006, 15:00Wypadkom samochodowym najczęściej ulegają ludzie, którzy źle o sobie myślą82
 • Zasada dziwonii15 gru 2006, 15:00Samice rządzą płcią!86
 • Nadjeżdża Demonstrator15 gru 2006, 15:00W USA zadebiutowały najczystsze diesle świata88
 • Bez granic15 gru 2006, 15:00Paszport dla Maorysa Maorysi z Nowej Zelandii chcą uzyskać takie uprawnienia emerytalne i paszportowe, jakie przysługują obywatelom Wielkiej Brytanii. Będą dochodzić roszczeń na podstawie traktatu z Waitangi z 1840 r., na mocy którego Wielka...90
 • Boska polityka15 gru 2006, 15:00Nie można już trzymać Boga z dala od polityki zagranicznej - twierdzi Madeleine Albright92
 • Łańcuch Putina15 gru 2006, 15:00Zamordowani rosyjscy dziennikarze walczyli o prawdę i moralność w polityce96
 • Atomowe domino15 gru 2006, 15:00Korea Północna odpaliła właśnie nowy wyścig zbrojeń100
 • Geopolityczna smycz15 gru 2006, 15:00Spółka Rosja jest na fali, a Niemcy to pierwszy przystanek na trasie jej podbojów102
 • Przekleństwo koalicji15 gru 2006, 15:00Druga wojna libańska zaczyna wywracać izraelską scenę polityczną104
 • Recenzor15 gru 2006, 15:00108
 • Noc z operą15 gru 2006, 15:00Gdyby lider zespołu Queen prowadził bardziej higieniczny tryb życia, miałby dzisiaj 60 lat. A gdyby wydawca jubileuszowego DVD poprzestał na przypomnieniu teledysków z piosenkami, które Mercury na własną odpowiedzialność nagrał w latach 80., nie...108
 • Żądło elżbietańskie15 gru 2006, 15:00Sting od lat tworzy wykwintną galanterię dla yuppies w średnim wieku. Tym razem stara się - wraz z lutnistą Edinem Karamazovem z Sarajewa - przerzucić pomost między muzyką Johna Dowlanda, gwiazdy epoki elżbietańskiej, a współczesną generacją...108
 • Zagraj na banjo15 gru 2006, 15:00"Jeszcze raz przepraszamy za wypadek z wibrafonem, ale gdyby państwo wiedzieli, w drodze jakich wyrzeczeń sekstet Komedy zdobył ten wibrafon, nie byłoby dla nikogo dziwne, że ten wibrafon ma prawo się psuć" - tłumaczył sopockiej...108
 • Z trupim uśmiechem15 gru 2006, 15:00Kościany chłopak to prawdziwa gwiazda miasteczka Halloween. "Jack, przy tobie rany jątrzą się i ropieją!" - z zachwytem wykrzykują monstra płci żeńskiej, wpatrzone w niego jak w najpiękniejszy pogrzebowy wieniec. Ale nawet mistrzowie...108
 • Zoofil z Jersey15 gru 2006, 15:00Po klapie "Dziewczyny z Jersey" Kevin Smith postanowił wrócić do korzeni, czyli do "Sprzedawców". Ten niskobudżetowy czarno-biały film z 1994 r., odebrany przez krytykę jako portret pozbawionego ambicji pokolenia X,...108
 • Głupawka sobotniej nocy15 gru 2006, 15:00Żeński "Fight Club" w wykonaniu Jennifer Aniston, "Obywatel Kane II", samurajski numer dyskotekowy, parodia "Seksu w wielkim mieście", przygody wrednego Nicka - biurowego speca od komputerów, a także występy na żywo...108
 • Sukces zaprogramowany15 gru 2006, 15:00Ciężkie jest życie Hindusa w Ameryce (patrz też recenzja "Pani na domkach" w "WiK"). Wychowany w kulturze filozoficznego spokoju, przekonany przez najbliższych o swoich nadzwyczajnych talentach, musi on stawić czoła życiu na...108
 • Dał mu przykład Bonaparte15 gru 2006, 15:00Aleksander Dumas starszy nawet zza grobu wydaje książki lepsze od wielu współczesnych bestsellerów. Odnaleziona 20 lat temu i pracowicie zrekonstruowana nieznana powieść Francuza z 1870 roku, stała się prawdziwą sensacją. Okazała się bowiem...108
 • Kod Newtona15 gru 2006, 15:00Co tam biografie, furda nauka - najlepiej zostać autorem thrillerów, bo zbić fortunę na sensacji potrafi każdy. Michael White, dziennikarz i wykładowca w Oksfordzie, autor kilkunastu książek popularnonaukowych wyciągnął logiczne wnioski z sukcesu...108
 • Co z tą Turcją?15 gru 2006, 15:00Literacka Nagroda Nobla dla Orhana Pamuka jest policzkiem wymierzonym tureckim fundamentalistom112
 • Fatalne zauroczenie15 gru 2006, 15:00Podczas gdy Kubańczycy umierają z głodu i na AIDS, amerykańskie kino pielęgnuje mit kolorowej Hawany, pełnej muzyki i radości116
 • Serce na drogę15 gru 2006, 15:00Marek Grechuta był artystą organicznym. Szedł za swoim wewnętrznym głosem118
 • Wencel gordyjski - Epitafium dla hydraulika15 gru 2006, 15:00Melo-mania jest tak powszechna, że Melo-farsa nam raczej nie grozi119
 • Ueorgan Ludu15 gru 2006, 15:00Nr 42 (208) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 16 października 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Lech Wałęsa odda swoją Nagrodę Nobla J. KACZYŃSKI niesłusznie pominięty W tym roku Pokojową Nagrodę Nobla otrzymał, niestety, nie Jarosław Kaczyński....120
 • Wprost plus15 gru 2006, 15:00KRÓTKO PO WOLSKU Prowokacja i paranoja Nastały świetne czasy dla prowokacji. Na przykład w nudnej jak flaki z olejem Danii znowu pojawiły się karykatury Mahometa. Ogłoszono nawet konkurs rysunkowy na następne. Wiadomo, czym to się może skończyć. Z...121
 • Skibą w mur - Krótkie czasy15 gru 2006, 15:00W PRL władcy panowali latami. Dziś ulice pełne są byłych premierów, ministrów i sekretarzy stanu122