Polska zamyka litewskie szkoły

Polska zamyka litewskie szkoły

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Dyrektorzy szkół i radni gminnej komisji oświaty w gminie Puńsk zaakceptowali dwuletnią strategię likwidacji trzech szkół podstawowych - w tym dwóch litewskich.
W 2011 roku ma zostać zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Smolanach, gdzie uczy się 13 dzieci (12 uczniów w podstawówce i jedno dziecko w oddziale przedszkolnym). Szkoła w  Smolanach jest jedyną szkołą gminną, w której uczą się tylko polskie dzieci. Gmina dopłaca do niej rocznie 250 tys. zł.  Wójt gminy Witold Liszkowski spotkał się w czwartek z rodzicami dzieci uczących się w tej szkole. Rodzice mówili, że rozumieją konieczność likwidacji placówki, w której uczy się tak niewiele dzieci i nie protestowali przeciwko tej decyzji.

Radni gminnej komisji oświaty zaakceptowali także, że w 2012 roku zostaną zlikwidowane kolejne dwie szkoły z językiem litewskim: w Widugierach (9 uczniów) i Przystawańcach (8 uczniów). Nie  wiadomo jednak co stanie się z litewską szkołą w Nowinnikach (29 uczniów). Wójt Liszkowski powiedział, że jeśli dzieci z dwóch likwidowanych szkół zechcą uczęszczać do  Nowinnik, to szkoła pozostanie przez kolejne pięć lat, ale jeśli będą wolały uczyć się w Puńsku, trzeba będzie ją zlikwidować w 2013 roku.

Obecnie gmina dopłaca do wszystkich swoich szkół rocznie 1,5 mln zł, dlatego wójt chce dokonać oszczędności. Jak powiedział Liszkowski, jedynym kryterium likwidacji placówek są względy ekonomiczne. Ostateczną decyzję o likwidacji szkół podejmą pod koniec lutego radni gminy.

Przedstawiciele organizacji litewskich w Polsce za pomocą telewizji na Litwie demonstrują swoje obawy, że zamknięcie wiejskich szkół z językiem litewskim utrudni rozwój nauki o korzeniach i litewskiej kulturze. Według Litwinów, w przyszłości nauka po litewsku ograniczy się w Polsce do trzech szkół: szkoły podstawowej i gimnazjum w Puńsku oraz  litewskojęzycznego gimnazjum "Żiburys" w Sejnach.

Litwini to jedna z mniejszych grup narodowościowych w Polsce. Organizacje litewskie w Polsce szacują, że mieszka ich kilkanaście tysięcy. Jednak według ostatniego spisu powszechnego, którego wyniki są podważane przez organizacje mniejszości narodowych z Podlasia, mniejszość litewska w  Polsce liczy około 5,8 tys. osób.

Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z końca września 2010 r. wynika, że w  Polsce działa pięć przedszkoli litewskich (do których uczęszcza 119 dzieci), osiem szkół podstawowych (łącznie uczy się w nich 256 uczniów), cztery gimnazja (165 uczniów), dwa licea (99 uczniów). Uczniowie narodowości litewskiej uczą się także w  zespołach międzyszkolnych (takich uczniów jest 30).

zew, PAP

 1

Czytaj także