PiS: religia nieobowiązkowa? Rząd odwdzięcza się Palikotowi za emerytury

PiS: religia nieobowiązkowa? Rząd odwdzięcza się Palikotowi za emerytury

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Dlaczego tak zażarcie nie walczycie o zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie? - pytali posłów PiS i Solidarnej Polski politycy Ruchu Palikota (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży odrzuciła projekt dezyderatu ws. rozporządzenia o ramowych planach nauczania dotyczący nauczania religii. W projekcie PiS i Solidarnej Polski wzywano MEN do przywrócenia poprzednich zapisów rozporządzenia. Za odrzuceniem projektu dezyderatu głosowało 18 posłów, 13 było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Posiedzenie komisji zostało zwołane 22 maja na wniosek posłów Prawa i  Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Według wnioskodawców, rozporządzenie o ramowych planach nauczania z lutego 2012 r. wprowadza zmianę statusu i finansowania religii. Uważają oni, że nowe zapisy rozporządzenia spowodują, że lekcje religii nie będą, tak jak dotąd, finansowane z subwencji oświatowej, tylko przez samorządy, w efekcie mogą przestać być bezpłatne. Jak mówiła w imieniu wnioskodawców posłanka PiS Marzena Machałek, rozporządzenia z lutego to łamanie konstytucji i zapisów konkordatu, a także furtka do usunięcia religii ze szkół.

Religia i etyka w szkołach nieobowiązkowe

W odpowiedzi wiceminister edukacji Mirosław Sielatycki zapewnił, że  nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania religii w  szkołach nic nie zmienia. - Tworząc prawo nie chcieliśmy powielać zapisów prawnych, które już są w akcie prawnym ważniejszym - wyjaśnił Sielatycki. Chodzi o rozporządzanie o nauczaniu religii i etyki, w  którym zapisano, że w planach lekcji uczniów mają być dwie godziny lekcji religii tygodniowo. Dlatego zamiast podać liczbę godzin przedmiotu w rozporządzeniu o ramowych planach umieszczono odesłanie do  drugiego rozporządzenia.

Wiceminister przypomniał, że w szkole są zajęcia obowiązkowe i  nieobowiązkowe, które stają się obowiązkowymi po deklaracji rodziców. I  taki podział został zastosowany w nowym rozporządzeniu. Do drugiej grupy przedmiotów, zgodnie z tym podziałem, należy m.in. religia i etyka. Po  deklaracji rodziców, że chcą by dziecko w nich uczestniczyło, stają się one zajęciami obowiązkowymi. Jako takie są bezwzględnie finansowane z  subwencji, są bezpłatne dla uczniów, a samorząd nie może odmówić ich organizacji.

PiS do MEN: obawiacie się bałaganu? Już jest!

Sielatycki przypomniał także, że taką samą konstrukcję prawną zastosowano w stosunku do innych przedmiotów, które z nieobowiązkowych zgodnie z wolą rodziców stają się obowiązkowymi, np. języków mniejszości narodowych czy przygotowania do życia w rodzinie.

Podczas debaty posłowie PiS i Solidarnej Polski wielokrotnie jednak pytali czym kierowało się MEN zmieniając dotychczasowe rozporządzenie, i  czy tylko stały za nim kwestie legislacyjne. Poseł PiS Lech Sprawka pytał np. dlaczego w przypadku zajęć wf zamiast odesłania do ustawy o  wychowaniu fizycznym w rozporządzeniu o ramowych planach powtórzono liczbę godzin zajęć.

Posłanka PiS Maria Nowak, zwracając się do Sielatyckiego powiedziała: - mówi pan, że nie można teraz przywrócić poprzedniego rozporządzenia, bo  będzie bałagan, tylko, że bałagan jest teraz. Wycofanie się z obecnego rozporządzenia przywróci spokój. Mówimy o poważnych rzeczach, o  przyszłości narodu polskiego - podkreśliła posłanka Solidarnej Polski Marzena Wróbel. Jak mówiła, religia to przedmiot kształtujący postawy moralne i  etyczne.

Solidarna Polska: religia kształtuje postawy moralne i etyczne

Posłanka PiS Izabela Kloc oceniła, że lutowe rozporządzenie wpisuje się w  wątek walki z Kościołem katolickim w Polsce. - Gdyby nie było takiej historii, jak ta, która zdarzyła się na Krakowskim Przedmieściu -  usunięcie krzyża, gdyby nie było walki z Telewizją Trwam, gdyby nie było próby wyeliminowania krzyża w sali sejmowej, wtrącania się w  finansowanie Kościoła, publicznych aktów apostazji, to może byśmy dzisiaj przyjmowali, że może faktycznie jakiś błąd w ministerstwie się trafił - powiedziała. Z kolei poseł PiS Marek Łatas pytał, czy nowe rozporządzenie o  ramowych planach nauczania nie jest "spłacaniem długu dla Ruchu Palikota za poparcie haniebnej ustawy emerytalnej".

Nowego rozporządzenia bronili posłowie PO, Ruchu Palikota i SLD. - Dlaczego tak zażarcie nie walczycie o zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie? Kwestie światopoglądowe są dla was ważniejsze od wartości społecznych? - pytał wnioskodawców Piotr Paweł Bauć z Ruchu Palikota. - Rozumiem, że posłowie prawicy chcą z religii zrobić przedmiot obowiązkowy, i na to zgody być nie może - zaznaczył poseł SLD Artur Ostrowski.

Wniosek o odrzucenie projektu dezyderatu wzywającego do przywrócenia poprzednich zapisów rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania zgłosiła posłanka PO Urszula Augustyn. Uzasadniła go tym, że - jej zdaniem - w  projekcie znalazły się nieprawdziwe sformułowania głoszące, że nowym rozporządzeniem minister edukacji: "łamie konkordat", "otwiera furtkę do  rugowania religii ze szkół", "powoduje zamęt w samorządach i wśród katechetów", "dyskryminuje religię w stosunku od innych przedmiotów".

sjk, PAP

 3

Czytaj także