Rząd „ograbił Ochotnicze Straże Pożarne”? MSWiA odpowiada

Rząd „ograbił Ochotnicze Straże Pożarne”? MSWiA odpowiada

Strażak, straż pożarna
Strażak, straż pożarna / Źródło: Fotolia / 07photo
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odniosło się do wypowiedzi lidera Ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że Mariusz Błaszczak powinien się podać do dymisji po tym, jak „ograbił Ochotnicze Straże Pożarne”.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „ograbiło Ochotnicze Straże Pożarne”, a szef resortu Mariusz Błaszczak powinien się podać do dymisji. Polskie Stronnictwo Ludowe rozpoczęło już akcję zbierania podpisów pod ustawą dotyczącą dodatków emerytalnych. W projekcie możemy przeczytać m.in. że dodatek (w wysokości 20 zł za każdy rok służby) do emerytury przysługuje osobie, która co najmniej przez 10 lat była członkiem OSP.

twitter

MSWiA twierdzi, że zwiększyło finansowanie OSP

„W związku z wypowiedzią przewodniczącego PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza, jakoby minister Mariusz Błaszczak »ograbił Ochotnicze Straże Pożarne« informujemy, że jest to kwestia nieprawdziwa. Wręcz przeciwnie. MSWiA zwiększyło finansowanie OSP, o czym jednoznacznie świadczą podane poniżej kwoty dotacji” – napisano w komunikacie resortu spraw wewnętrznych.

W dalszej części dokumentu możemy przeczytać, że „w 2015 roku państwowa dotacja dla jednostek OSP nie włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wynosiła 32,5 mln złotych, a rok później było to już 36 mln zł, co daje wzrost o 3,5 mln. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 rok to 43 mln zł – aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim”.MSWiA zwróciło uwagę na fakt, iż „dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. W 2015 i 2016 r. MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji. W 2017 r., kwota ta wzrosła o ponad 8,1 mln zł do poziomu 81,1 mln złotych.

Na co zostanie przeznaczona dotacja?

„Przekazane OSP pieniądze będą przeznaczone na zakup samochodów, sprzętu, umundurowania, a także na niezbędne inwestycje. Działalność polskich OSP jest bardzo cenna, nie tylko pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale również promowania właściwych postaw, czy wspierania rozwoju społeczności lokalnych. W świetle powyższych danych, wszelkie twierdzenia o rzekomym „ograbieniu” Ochotniczych Straży Pożarnych są całkowicie nieuzasadnione” – tłumaczy w komunikacie resort spraw wewnętrznych.

 4

Czytaj także