Łapiński o uchwale Sądu Najwyższego. „Prezydent w tej sprawie nic nie musi robić”

Łapiński o uchwale Sądu Najwyższego. „Prezydent w tej sprawie nic nie musi robić”

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / JAKUB GRUCA / FOKUSMEDIA.COM.PL
– Prezydent w tej sprawie nic nie musi robić. Powinniśmy raczej pytać sędziów Sądu Najwyższego, na jakiej podstawie wydał taką uchwałę – powiedział w programie w „Jeden na jeden” w TVN24 rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, który skomentował w ten sposób decyzję SN ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego.

Łapiński poinformował, że nie przewiduje się konferencji Andrzeja Dudy ws. uchwały Sądu Najwyższego, który orzekł, że prawo łaski może być stosowane wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. SN zajmował się pytaniem złożonym w sprawie ułaskawienia obecnego ministra ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego (a w przeszłości m.in. szefa CBA) oraz innych byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Czytaj także:
Zdecydowane stanowisko Kancelarii Prezydenta po uchwale Sądu Najwyższego

– Wczoraj odbyła się taka informacja ministra Muchy i moja, gdzie przedstawiliśmy interpretację prezydenta na ten temat. Myślę, że ona była wyczerpująca i jednoznaczna, więc nie trzeba kolejny raz tego samego powtarzać – wyjaśnił Łapiński. Rzecznik prezydenta podkreślił, że „w momencie, gdy Sąd Najwyższy bez podstawy prawnej dokonuje oceny prerogatyw prezydenta, to taka uchwała nie ma skutków prawnych”. – Prezydent podejmując decyzję o ułaskawieniu, kierował się konstytucją – dodał.

Na pytanie, czy prezydent Duda lekceważy werdykt SN, Łapiński odpowiedział: – Pytanie jest, czy Sąd Najwyższy lekceważy konstytucję. Bo na jakiej podstawie prawnej Sąd Najwyższy wydał tę uchwałę? – pytał. – Wydał akt łaski wobec Mariusza Kamińskiego na podstawie konstytucji, tak jak jest w Artykule 139. Powinniśmy raczej pytać sędziów Sądu Najwyższego, na jakiej podstawie wydano taką uchwałę – ocenił Łapiński.

Przypomnijmy, że Art. 139 Konstytucji RP brzmi: „Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu”.

Czytaj także

 11
 • obserwator IP
  Sądzę, że ta uchwała SN znacznie by ograniczała prawa prezydenta, a tego nie ma w Konstytucji - zaznaczone są tylko uchwały TK i to jest oczywiste. TK orzeka zgodność uchwał z Konstytucją, a więc nie może tu być żadnego ułaskawienia.
  • KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO IP
   Rodział 59 dotyczący "Ułaskawienia":
   Art. 560. § 1. Prośbę o ułaskawienie skazanego może wnieść on sam, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych, krewni w linii prostej, przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo, małżonek i osoba pozostająca ze skazanym we wspólnym pożyciu.
   § 2. Prośbę o ułaskawienie wniesioną przez osobę nieuprawnioną lub niedopuszczalną z mocy ustawy sąd pozostawia bez rozpoznania.
   § 3. Osoba, która wniosła prośbę o ułaskawienie, może ją cofnąć.

   Art. 561. § 1. Prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który wydał wyrok w pierwszej instancji.
   §1a. W wypadku wyroku przejętego do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o ułaskawienie przedstawia się sądowi, który orzekł w pierwszej instancji o przejęciu wyroku do wykonania.
   § 2. Sąd, o którym mowa w § 1 i 1a, powinien rozpoznać prośbę o ułaskawienie w ciągu 2 miesięcy od daty jej otrzymania.
   Art. 562. § 1. Sąd rozpoznaje prośbę o ułaskawienie w takim samym składzie, w jakim orzekał. W skład sądu powinni w miarę możności wchodzić sędziowie i ławnicy, którzy brali udział w wydaniu wyroku.
   § 2. (uchylony)
   Art. 563. Rozpoznając prośbę o ułaskawienie sąd w szczególności ma na względzie zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku.
   Art. 564. § 1. Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał tylko sąd pierwszej instancji i wyda on opinię pozytywną - przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta sprawy lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią, a w razie braku podstaw do wydania opinii pozytywnej - pozostawia prośbę bez dalszego biegu.
   § 2. Jeżeli w sprawie, w której wniesiono prośbę o ułaskawienie, orzekał sąd odwoławczy, sąd pierwszej instancji przesyła mu akta lub niezbędne ich części wraz ze swoją opinią.
   § 3. Sąd odwoławczy pozostawia prośbę bez dalszego biegu tylko wtedy, gdy wydaje opinię negatywną, a opinię taką wydał już sąd pierwszej instancji; w innych wypadkach sąd odwoławczy przesyła Prokuratorowi Generalnemu akta wraz z opiniami.
   § 4. Opinie pozytywne nie są dostępne dla osób wymienionych w art. 560.
   Art. 565. § 1. Jeżeli prośbę o ułaskawienie choćby jeden sąd zaopiniował pozytywnie, Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o ułaskawienie wraz z aktami sprawy i swoim wnioskiem.
   § 2. Prośbę o ułaskawienie skierowaną bezpośrednio do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje się Prokuratorowi Generalnemu w celu nadania jej biegu zgodnie z art. 561 albo art. 567.
   Art. 566. Ponowna prośba o ułaskawienie, wniesiona przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej prośby, może być przez sąd pozostawiona bez rozpoznania.
   Art. 567. § 1. Postępowanie o ułaskawienie może wszcząć z urzędu Prokurator Generalny, który może żądać przedstawienia sobie akt sprawy z opiniami sądów albo przedstawić akta Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej bez zwracania się o opinię.
   § 2. Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje.
   Art. 568. Uznając, że szczególnie ważne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić przerwę w jej wykonaniu do czasu ukończenia postępowania o ułaskawienie.....
   ....
   więc pytam KŁAMCY, NIEGODZIWCY, POGARDZACZE i SZCZUJE, KRYMINALIŚCI W TOGACH:
   gdzie jest zapis, że Prezydent może usławić tylko osobę skazaną PRAWOMOCNYM WYKROKIE, bo tu nie ma słowa nigdzie o prawomocnym wyroku?
   .... gdzie?
   NIE MA !
   • KONSTYTUCJA RP IP
    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2017
    Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
    Art. 139. Konst. "Prawo łaski jako uprawnienie Prezydenta" Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu"
    .... w związku z powyższym uchwała sędziów Sądu Najwyższego ws. nieważności prawa łaski dotyczącego Mariusza Kamińskiego, jest
    AKTEM BEZPRAWIA I NAPLUCIEM SUWERENOWI, PREZYDENTOWI I KONSTYTUCJI PROSTO W TWARZ!
    • 16.XII.2016 PAMIĘTAMY ! IP
     prezydent DUDA przez 1 rok urzędowania ułaskawił 4 osoby,
     Prezydent Wałęsa w czasie 4 lat urzędowania ułaskawił 3454 osoby,
     Kwaśniewski 4288,
     Komorowski 360 !
     I kto jest UCZCIWYM PREZYDENTEM?
     • to by pasowalo IP
      do kretyna ip 88
      znaczy cappo tutti di capi