Prezydent nominował 52 profesorów

Prezydent nominował 52 profesorów

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: Jakub Szymczuk/KPRP
Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim.

Akty nominacyjne otrzymali:

 1. Marcin Adamczak - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 2. Robert Ciborowski - profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet w Białymstoku;
 3. Włodzimierz Ciesielczyk - profesor nauk technicznych, Politechnika Krakowska;
 4. Janusz Datta - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska;
 5. Roman Dąbrowski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 6. Wojciech Dębski - profesor nauk o Ziemi, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 7. Agnieszka Dziuba - profesor nauk humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 8. Dorota Fopp-Bayat - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 9. Wojciech Franus - profesor nauk technicznych, Politechnika Lubelska;
 10. Andrzej Frąckowiak - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska;
 11. Katarzyna Glińska-Lewczuk - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 12. Andrzej Grudka - profesor nauk fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 13. Anna Jakubowska - profesor nauk medycznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 14. Grzegorz Jerkiewicz - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet Queen`s w Kingston Kanada;
 15. Stanisław Jędrzejewski - profesor nauk społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie;
 16. Piotr Juszkiewicz - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 17. Anna Kiss - profesor nauk farmaceutycznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 18. Cezary Kwiatkowski - profesor nauk rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 19. Grażyna Lisowska - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 20. Barbara Małecka - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 21. Przemysław Marciniak - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 22. Stanisław Mazur - profesor nauk o Ziemi, Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie;
 23. ks. Leszek Misiarczyk - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 24. Marcin Molski - profesor nauk chemicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 25. Agnieszka Mrozik - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 26. Krystyna Nagrodzka-Godycka - profesor nauk technicznych, Politechnika Gdańska;
 27. Janusz Niczyporuk - profesor nauk prawnych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 28. Szymon Olszaniec - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 29. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu;
 30. Ireneusz Pielecha - profesor nauk technicznych, Politechnika Poznańska;
 31. Dorota Piotrowska - profesor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 32. Jarosław Porazinski - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 33. Witold Posadowski - profesor nauk technicznych, Politechnika Wrocławska;
 34. Marek Rubel - profesor nauk fizycznych, Królewski Instytut Technologiczny w Szwecji;
 35. Andrzej Sapija - profesor sztuk filmowych, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi;
 36. Tomasz Sikorski - profesor sztuk plastycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 37. Joanna Skręt-Magierło - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Rzeszowski;
 38. Paweł Skrzypek - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 39. Michał Strzelecki - profesor nauk technicznych, Politechnika Łódzka;
 40. Jolanta Sujecka - profesor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski;
 41. Jerzy Sułko - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 42. Jan Szewieczek - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 43. Jerzy Szymaniuk - profesor sztuk muzycznych, Uniwersytet Zielonogórski;
 44. Andrzej Szymonik - profesor nauk społecznych, Politechnika Łódzka;
 45. Zbigniew Śliwiński - profesor nauk o zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 46. Hanna Trębacz - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 47. Piotr Wałęga - profesor nauk medycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 48. Roman Widaszek - profesor sztuk muzycznych, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach;
 49. Karina Wieczorek - profesor nauk biologicznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 50. Tomasz Wiśniewski - profesor nauk technicznych, Politechnika Warszawska;
 51. Marek Zajączkowski - profesor nauk o Ziemi, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie;
 52. Tomasz Zubilewicz - profesor nauk medycznych Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czytaj także

 2